Karel Makoň: 90-07A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ale jsem to měl větší měli jidáš. Říkal mu například tato mast která byla veliká na to o věc tak roce na že by se to dal na to nebo tak to vynese moc peněz ale ty se zdají chudým to bylo hezké hodně na že on nechápal zatím dějem by ten masti pro nás se pohádka zatím je skutečností něco z je že ježíš kristus měl umřít na kříži měl být pomazán, A tažena před určila toto ve tím svým počínáním před dělat řek plete toto jeho pomazání a tak dále. Tak mu ježíš do vyčetli že ne ne že to nesmí rozumem vážit nýbrž že se musí z pole protože když zjednal z vědomí o tom z po čem jidáš neví. Ale nevynese třebas v takové jednání svatého petra ježíš třikrát za sebou věštil o svém krutém utrpením na kříži a ve přitom prvně on si ho vzala tu se svatý petr stranou v k a říkal mu v ježíši. To nemůžeš dopustit doby z byl potupně křižován nebo ni čem do konce. To by si kompromitoval co je to své učení a víte co mu říkal prosimvás nástupci svému na země na zemi. Kterou jinde nazval toť těm nezjevilo tělo nýbrž duch boží a stanovil ho svým nástupcem proto tentokrát mu řekl satane. Odejíti ty pořád po dráže již nohy pořád po obrátíš nohy jsem tam byl matouš již kam by za šestnáct na cesta v tom tam tvoje jo čili jak to že ten který byl stanoven nástupce ježíše krista na zemi je v tomto případě satanem protože si myslel že nerozuměl totiž lidskému utrpení jeho smyslu. Ježíš kristus vykládal z jakýsi hluboký smysl lidské utrpení v tom vývoji lidské duše aby se dostala k bohu vědomě k bohu bez to utrpení by to nešlo znamená bez lidského života ve tělem je v každém případě utrpení se nedostane člověk bohu musí žít andělé by řekli člověku a my jsme ti že jsi člověče ale za to že žiješ protože z žiješ tak přejímá činu od boha katar vepře zná sami jistou bereme. Sebe co můžeme být a proto jsme tím že čím za ten přínos svého života takže my my žijeme jenom pro se do ve že do pro anděly pro všechny úrovně kaje ze které které nejsou oděna od naší úrovně a mají z toho daleko víc než my. Tak mentálně nakonec z ne tak ten dal petr z jsem vylíčil a. Ten tomáš ještě bych chtěl se o něm zmínit když se po smrti ježíšově zjevil učedníkům pán ježíš nebyl přítomen tomáš učedník tomáš. A říkal protože jste ho viděli toho mění z neříká protože jsem ho neviděl dokud se nepřesvědčí musel před že do že žije tak neuvěřím. A při ještě se zjevil i tomášovi uprostřed nich a řekl tomáši. To byla prostoru se prostí do ranám mých na rukou a do rány v boku aby zvěděl že jsem to a tomáš řekl to neudělám vidím že si pro ty ale on to řekl jiným byl on velice jater mně řekl panem mu ji. On ho po z ha a to ježíš že tomu ježíši sto stačilo samosebou do ten tomáš pozná ten tomáš taky poznával způsobem který je nám příkladný protože trval na poznání. Tak jsem mu o dostalo i přitom jsem učitelském úkolu který on vykonával v indii. Již tam šel svatý františek stavem s kým někdy v patnáctém století. Tak se mává s ku v jindy tam kde asi dneska odraz. A potkal ze se k tou tak zvaných tomáš to z tu byl zvědav toto je pro si říkají tomáš co chci. A oni mu řekl bylo tady byl učedník páně u nás tomáš který zde kázal ježíše krista mys to kázání zachovali ve své mysli a žijeme poletovat takto stojí my křesťani kteří přežili kdy jim by byl toho odpoutal ho západu toho od všech těch přemetů telat svět je dělala dostali čistými křesťany ovšem čistými od roka protože přes tělo vršku na čich li tím co věří čemu věřil ve i ty indové. Ale je to dostal důkaz ten tomáš když chtěl poznávat zanechal dobrou zření osobě že ti jeho lidé taky poznávaly co šly za ním když tam se svatým vržen z zase přátelský byl tam poslána svým mistrem ignácem zlo roli. El tak že přišel jim to říkal jak jsem se tady z u chovali a oni říkali víš my jsme viděli přímý jeho následovníka krista u sebe. A pamatujeme syna každý jeho výrok za citovali to tak jisto mi to tomáš od on liu. To je se po že za o pokryt v. Suso jenom výroky ježíšovy to není jisto je že si výroku který převedl na tuto cestuje zní takhle. Tento život. Set nežijeme proto abychom zemřeli nýbrž abychom pod v tomto život tímto životem přešli na druhou stranu ho k k k k k k bohu to znamená v je to most po kterém se přechází bohu tento životě mostem po které se přechází bohu jestliže se na něm za by když nepřeji než nezabydlí své co to je krásné zračení tomáše a zaručeně to bylo zračení ježíše krista a ten svatý tomáš který působil tam někde v. indy měl tu přednost před ostatními učedníky páně. Že byl úžasně tolerantní. To je sám četu moc podali jedině ježíš kristus vy neměl ze sebe takže oni se udrželi tou tolerantnosti mezi těmi hindu by jim bylo v ní. Jinými sestrami náboženskými. Do dneška jsou tam živý ale jednoho byl vám to říkám jenom kultem dovědět kterou teďka viz no on řekl ale tam tomu rozumíte špatně tam tomu taky osel pro vyložit. A to se budete muset naučit před učit jinak oni řekli nepře učí my tomu rozumíme dobře se to za se dneska svět je učí na za to my nemůžeme. Tak on ne oni neodporoval k tato když to řekl svatý tomáš koly tomu jsem slaví nemohu poli v tom nic vyjít nechali je v víře jakou mají jakou nabyl život toho tomáše tady vám přál tu víru poznat je to trošku pokorou co od tím jim by zlem ale je to daleko dokonalejší víra než jakou mají křesťany ostatní. Přesto v takže svatý ii. Takže jsem lesk ji nenutil aby se obrátili na víru v jeho nýbrž šel do ostatní indy je to potom bylo po skal. A všude kázal co dělal zázraky. Zajímavé jenom toho ještě se přitom se dostal na pokraj při zázraku. A ti na ty tři roky i těch zázračné činnosti ježíšově rušení ku že totiž ten i názory který byl mistrem dostat do z aniž čas v byl v přátelské ho řekl jak je pouštím do indie a tam žijou kou museli si pak pak děravé ty musíš umět víc než oni z onoho učil dělat zázraky nikoho sví zákona se dělal zázraky ale je protokol. Vám no. Že svatý zažil z přátelský z tříd jenom z ostří sil do čtyřicet lidí. To je to nikdo z křesťanských dosud nedokázal on se děje něco v tuto fakir vzkřísil mrtvýho tak voni si se tak a když jednoho tam on ještě licet co jsem. A i moc rod nemocí v tom nevyléčitelně jich většina všeho malomocenství a tak dále ale sám podlehl infekci nakonec a umřel. Protože na sebe nedbal a to neměl zájem dávat. Ty zázraky věděla jinde nemělo udělat taky zase mine dovolit po od by ho za to že on své vykonal tak jsem mohl jít. Ale. Tak jsem svatý tomáš není pochován evropě nýbrž že pochován dělal raném východu my nevíme kde si japonsku nebo nebo es si v ale v jindy to nebude protože oni o něm nic neví že pochován počet oznámila podstata masy zahynu. No ale je zajímaly že i ta se k tak kterou za od založil jako s ku na vlas taky na tom z ku a tak pase zachovat dodneška ale pozastavte se pro se vás aspoň najednou skutečností že američan ani v brně na dvě po mi. Atomové na konci války proč poučku aby je přinutili k míru. A přinutili k míru. A v jednu z těch um ve li nám na nás taky kde byli křesťany aby mu byl s tou po musel vinu byli křesťani. Museli třemi vědou o tom proč jediný křesťani kteří byli tak daleko na východě byli lidu ve mně amen lidskou pomohu toho nechám před myšlení to je nebo rozvoj přes tuto vás co to bylo asi zrodili se do po bavili ale o toto pobavení tady nejsem. A deme dál teďka jakmile přijal ten ježíš těch dvanáct učedníku. Přesvědčil jsem žil nás nebo bez se z nich touží jenom z postele spáse osobní spásy a proto za ním šli protože svěřili že bude konec světa a to jsem nebyl do vyložil že ten konec se tam nenastal vzoru z těch apoštolů nebo vět ježíšových. A to špatně pochopil jako pohádka není to jako přesto str se ten konec se tam nastat nic lid v lidském nitru každého zlá až. No a to tedy nastává ale není to žádné z dány z lidský konec světa marně čekají na to lidé nebo ne někdy. To my dávno se na světě nebudeme žádný člověk ve nebo nežít a konec světa nebude. Po že lidské trnové křehké plemeno v a my že si to jenom několik mil ze smyl času a v tom tuto miliardy let světelný dokonce. A mělo li protože několik minut pak bude zase pryč. To je tady jenom úkol v je abys s ze dostal celý vesmír bohu aby ho přibližuje bohu. Tak ježíš řekl ono bude konec světa nebylo se jim toho ta panika který ko všude na středním východě a vás spasit. By přitom nezemřel tele fyzickou smrtí. Aby dale mi jak se to stane ale jak je zachránit a tak dále ale chceteli. Být spaseni a viděla ty z toho konce krutého konce světa tak prosím pomáhejte bližnímu. A vám dám sílu abyste mohli boží silou pomáhat čili je učil dělat zázraky aby věděli jasně že to není jejich silou nýbrž silou boží ta oděl o chvět zázraky. A bylo to proto že se měli dopracovat konce světa jinak než násilnou ses co to bylo vidět z toho že jediný ježíš kristus šel za na kříž ale oni v době bylo byl křižován na kříž nešli naopak čekali seslání ducha svatého a dočkali jste. A když byli potom popraveni deset z těch dvanácti. Zase násilnou smrti tak to nebyl ten při jíž nýbrž to bylo jenom následek toho že se provinili všech deset se provinilo vůči ježíši. A musel to dnes časné tresty z na s lidskou smrtí potupnou s lidskou smrt. Oni ho před si všichni opustil v okamžiku smrti kdy jsem zavraždil druh opuštění no a. Svatý petr ho zapřel to víte činni přerod utekli či jen za rosy utekla věr nás sice byl zabil a svatý dělám jediný šel pod kříž a neustoupil od ježíše krista bylo dvěma všeho taky za výhod nezabili protože mně žít pro boku panny marie. A aby se dostal ke zjevení které potom psal. A protože jsem taky vysvětlil bych nejradši jiným kdybych mohl by tu věc přeložit ta přerušit a říct že v tat se v mém životě se vyskytují od šli se jsem byl operován občas vnitřní příkazy které nejsou u z vůle v nýbrž jsou z vůle boží. A ty příkazy nejsou slovní. Ale poznám snadno protože je jim daleko snáze než příkazy se svými které vydávají lidé. A kromě toho je v nich obsažena moc kterou osobně nevlastní který moci boží tak tento příklad je říká když nic nevědí ji a nechtějí neříkej dal nic nebo o pro ten den přijdeš o tu moc. Pak s tím souhlasil na při důvod tu moc za nebojí říkat tou říkat pohádky proč ne když se musíte věci připojit když se připojit se nemám právo potom vyd u pozor vás na to dycky aneb poprvně těmi jste aktivně spolupracovat podívejte se kdyby byl třebas. Dejme tomu. Aktivně než spolupracoval nikdo z těch lidí kteří byli uzdraveni od ježíše. Tak ježíš nemohl udělat zázrak když třebas za ním šli dva slepí za ježíšem ale to zrady se ho oslovit nechtěl o rušit teprve se ježíš zastavil někde a nebylo nebyl když ho budou rušit tak o slovy myslet my jsme sled a on říkal no to by jim. A co si ode přejete před kristovým k on věděl co si převod samosebou co si ode přejete. Oni řekli abychom viděli a máte víru ve mně že pro dokážu si máme s tou to dělal poprvně. Tak vaše víra vás uzdraví a as z nich tu slepotu. Jo. On potřeboval spolupráci zvláštního druhu kterou tak i to se od vás aby se stal ten zázrak aby sobec radí zázrak o stát a čas než v tom že oni se vzdali své vůle ale nastoupili do vůle nebo do síly anebo do moci toho ježíše ty tu moc máš. Ale my se k moci musel odevzdat. Čili odevzdání se k moci této spolupráce aktivní spolupráce kterou od vás chci. To nepovažuju za aktivitu tyto musíte proto vyjádřit slovně abys tvor krytu projevy ale projev se to jako on to projevily chceme vidět copak on nevěděl že oni chtějí vidět. A von těla by projevily iniciativu slovně v cele do vět chci bylo vás co chcete vědět rozumíte jako chcete vidět chcete li něco víc když to takle tak jsme řeknu že můj příklad vnitřních tím neříkala ve které se vinni promiňte to svým nepovažuju ale vyhazovalo na popel nás letiště to co tam nepatří. No si světci přehled ti za hle ti no tak jenom slovo tady příteli jsou porobit es jako bych chtěl něco tomu potkat no to bylo moc z s to dělat abychom z těch mrtvých se bych se byl řeči živých. To řekl například že kristus nebo sklad tu vysvětlil ale on se mi zdá aby nevyslyší toto vysvětlení jeho. Kázal něco o bohu a někdo poznalo občas že pravdu a byl tím jat. Se říká aby tím oslaven byl tím o z o ven aby to následoval je touhu rase na toho ježíše krista. A říkal ježíši kristu. budu následovat ale dovol mně abych ještě třebas pochoval svého otce. Ne tedy zemřel ale ježíš kristus chtěl aby vůbec jak to pochopil ten člověk neděle nic světského ani kdyby to bylo po chování otce. A říkal nech mrtví pochovávají mrtvé ty to nedělej pojď za mnou čili recept s jednou větou jak než člověk poznávat něco správného toho co se vám třebas řekl. Tak hned to začne praktikovat a bez minuty zpoždění aby například dejme tomu že se mysl dávalo že jsem na zažíval v sobě. O volání boží do do mnoho dal díval jsem nenazval do voláním božíma ni po bohu jsem nevěděl co mu nevěřil ale dneska řád zrodilo zpětně tak vím že to bylo volání boží proč tak jak to že sto může dovolit říkat takle. Dotovanou boží protože jsem byl na všem pro ho nějakou dobrou vět sela třebas světskou. To považuju za volání boží a jez jakmile jsem ihned nadto reagoval kladně jsem za tou dobrou věcí vyšel tak jsem měl taky moc tu věc provést jsem to odložil třebas maličko tak tam mocemi vyprchala a když třebas jsem zažíval přímou toho tu moc boží že jsem próze z poznal že to není moje moc se jsem moc nějaká vyšší. A když jsem okamžitě nevyslyšel tu moc. Tak jsem ztratil tu chvíli se myslet že když se mi vyslyšel tak jsem z mohl dělat třebas zázraky nejde o že za zraky radou o to. Přeměnit chce letem největší zážitek. proměně může nastat o kterou toužíš aby ses dověděl ten tam do sedněte kdy když okamžitě nastoupí čtu co že správné. Ne všim co. Říkáte mi to že někdo z vás že když se teďka člověk tak spustil že my si jenom ty události který způsobili naši politickou svobodu v a jinak čem tedy stane se hlasem jsem který předtím vůbec nebyl tak tito do beznadějným vize jsi byl před tím zase jsem takže se zase z ve hnutí že vlastně zapomínat si duchovní věci z dostat mistrně se věnuje těm světským nebo ze světské svobodě. Je to pravda že něco světského. Mu zastupuje cestu a že není tak duchovně založeného zapomněla při duchovní statky protože se věnuje na přijat hledání pod si s ke svobodě. Ale tady tady jedna zásada která podle kterého jste rozlišit co je správné a jaký je to správné není ježíš kristus říkal radujte se za do víc svými a plačte s plačícími kdyby se neuměla radovat z radující oni se na dvou bytí tak tím velice při dítek tak při kdyby se k základní poučce. Která vede k poznání boha radujte se ne sama ze sebou ale s těmi radujícími. To je něco jinýho než dal se pro sebe a z lásky k sobě nebo prostě on tím on s tím začal. První zázrak setkání dělat říkaje liské byl pro změnil prosím určenou bodu proměna a aby měli klas co je to za pořádek jaký tamto dal příklad abychom se stali. od ukázal na pět z ku a to vězni radujte se za dojít svými a on se svými dokázal radovat vždycky. Nejen svými plakal taky svými doka on plakal např nejen dostanou se mi že bude zničen. Takže plakal i s těmi plačícími a když ho nad ním plakali jak šel na kříž tečka neplačte nad sebou nade mnou jsem se ona svými věcmi atakdále čili ona věděl že se nesprávného v pláče otce správného z radosti as. Správného z toho pláče a my to nerozeznáme. Ale když se názvu jinak je tak by zase z ti tři tak stane pod za ni špatného nýbrž že svět v tom. Touha po svobodě třebaže nepravé ale je s tou svobodou doposud touhou po svobodě spojena radost. Těch kteří touží an neměli možnost do prosadit svou touhu tak je dobře se tomu přidat. si netroufám ten jsem trval tomu se ve přidat. Například bych teďka a nemoh tady nemohu bych úterý kde byste co dělat ale nemohu tady být protože mu si v plzni na takové jenom zase dání pod v s s s si ji věří mu kteří budou dost rozhodovat co dál. A jen do toho musím mluvit ale si nevšímat v anebo o četu duch li se vůbec ale jak to udělat aby za revoluce se nezavrhla a tak co je budu říkat tato řeknu ve zkratce asi tohleto. Jestliže dovolíte abych toto je do vaší revoluce vstoupila nenávist. Nebo touha po odplatě těm kteří se proč tam provinili na toho na činech sami nemáme společného el protože to není sprá revoluce takových tady bylo abych trval vy ta nikam to nevedlo do tok větší krvavé záležitosti ještě než ta co se jsem to původně pocházelo ale radím vám. Obr kde se lásku odpuštěním nechte zapomenout na všechno minulé. Ne abyste je protěžoval by to mohli pokračovat sice děly špatné věci ale nedělejte dobré a tím dobrem zastavuje ten cestu zlému. A tak asi to ve zkratce že v do si na mluvě v bez se za jiří i s s a nebudou chtít. Konat dobro z lásky nýbrž jenom aby se zbavili toho minulého. A třebas nenávisti způsobem tak tomu tak špatně jako my se nás do listopadu třicet devět to co k že svět byl. A chyba naň byla největší ta potom se museli padesát teče zase byl opakovat ale proto protože je s zase špatně živa byla v tom že jsme nenáviděli když němce kdybychom byli jen milovali ne že bych ho lezl vím nutí. Lidi zralým paty nebo tak nějak to ne ale milovali takže bychom ji odpouštěli. To je aktivně odpouštěli tady by to dopadlo bývalo by jinak byl jsem jedním z mála lidí tehdy kterým odpouštěl ale jsem po celou tu dobu z koncentračního táboře nebyl od nich byt oni nikdy jsem to neříkal a oním mně prost jen vynechávat. Takže ti že si dneska dělit tu revoluce to byly vysoko skočit procesy se se mnou byli v tom co tam říkali my víme že si nebyl být a že si nebyl by proto že si nezačal nenávidět ty němce a my jsme nenáviděli tak my buď bez o protože řek přese se na si s dobrem to bude dělat tak abychom vnukli těm lidem radil studentů mu při to by tu si pro co si tyto začly. Aby značně na vidět a pak je to vlas se svým dobrá záležitost když vás to nepřiměl k tomu aby se na viděla o ta je to v pořádku. Máte věda o svaté než době proto že ježíš kristus se ve motto se poradil jak na to v takových to doba on zasívá semeno dobra. A jeho nepřítel semeno zlé obojí vzroste a když učedníci nebo žáci nebo služebníci toho pána který to ten koukol vytrhat tak o jen zastavila říkal nechte ten koukol růst. do že toto obojí rozdělit na tam vrátek z pane znamená nechtějte pálit všecko v tom neradi. Nýbrž že i trp ten jsem vás protože se to nespálil li ale buďte si vědomi toho že se držíte toho dobrého. Že budete vždycky mi že to z rozdělit sto ve svých sto do hlavách pro dobré od toho špatného toho dobrého u žít na to špatné spát. Ale mějte trpělivost tady za revoluce kromě toho že aby láskyplná co jaký obrovskou disciplínu a obrovskou trpělivost a jsou všech dva co si správného zase s. Jako trpělivost větě našim zastřen si zase jako jsou dneska co co jich padlo svého otce. No a oni měli tu trpělivost a pro nakonec vyneslo. Svobodu prvně letu velice nemyslet si že sem ho bojoval a to jsem bojoval o ale provaz jinými prostředky než válečným li naše armády na západních nebo na východních v nějakých k vám pak byli symbolickými jenom protože by malé. Ale pravá moc byla v tom neškodit ji za věc ji za svobodou v pořádku bylo kdysi před touto cestou málo kou on tři měsíce na možný kemp. To není z navozovat že nepotřebuje být známo a to pro jsem s celým středomoří ní. Od to konstant své domu z ku přes zaři hrad co mike je směr nu ale dar od vás velice zeje ale je v no a přes se tady při stavy alexandr ty ty poli s prince ale žil malá ku an bar svého nu as tady sic čili a tak dále zase nazpátek to o to. Se proto kapek kam odchází od dal při jsou vydal vydávala o na byla základy a jsem se jednoho se měl za úkol na tento od kdy jsem neměl ani pás nic jsem na černá měl tou od dí. Ale dělal jsem tam byla v čí ka žádného nám o svým transem čistě podlahu. Na palubě a proto skal č an malá a po mně a ti námořníci byli ze všech konců se dále věčnou bylo mu vně. jsem tam měl povinnost hlídat bylo č takže ze při do ale sami věd tak oni čti do těch nějakých půsty k nebo tak jsem dalo č. Jsem velmi značí jiné. A aby měl ve viklat nebo tak něco co role do ruky a třebas samo z tříletého se mi neměl při to z jen s tam jiného pán statku by zenu od kdo nebo zrozovat mnou smylu povoláni tam miloti krásnější. A tak v jsem byl jsem nevěděl nic neviděl jsem egyptský pyramidy nic jsem neviděl ale protože jsem to se o sví se při před si tak kůže rasy si li a tam těch se tak uzel vidím proti sobě na žen řeckých chrám synu tento chrám ze šestého století před kristem a je to chrám řecké bohyně lásky a. se měl zase hlídat proč. Ale ten při zasel zrakem malý o mu již někam nějaké pud ty ti že jsem že se nevrátí ještě nebyla má. Co se kdy pravil tomu chrámu co jsem tam viděl řeckých trám a v tom česká z po chápe bohyně lásky ale oděná protože katolíci odění dvanáct věc okolo hlavy a stojící na měsíci. Stará řecká socha sester století před kristem to poznali jako dneska píše třeba teď pro nás psal svatý jan ve zjevení a jak to skal znázorněn třebas svědkem. Či to jsou symboly tak staré ještě před všímají přes tu dobu křesťanskou a právem na že život li si říkají vizte pohani dělal chtít řekl v pohanské li ti nebo ne to je moudrost. Ta panna marii děla na jsem se znal duše je vládkyně vesmíru symbolem pokoje dvanáct věz naději hlavou je vládkyně vesmíru a ty tu vládkyně v sobě. I ten vesmír v malém máš sobě tam také ta panna mary vládne. Tam v tobě zrozuje bez pomoci muže partenogeneze ježíše ale dokud se to nestane ty se na ocitneš. Tváří v tvář beránka u božímu svět spasiteli ale do že jsem do mělo za lemu co šest tvoje obydlí boha od věky existující a jen nepochopí z tedy ani pro divím se chtěl aby to od nakou událost ono to je vnitřní stav které se člověk musí dopracovat tak vám dopracovali prosimvás kdysi póly kterými píši že krásně ale zkušenost nějakou kterou jsem nabyl za zlomek vteřiny v tom poznal jsem se vzdal svýho život. A on tedy chybí jenom vidina li zdá se svýho života tak bych spatra rodu aby se se nelitoval jsem se rozdával. Jsem neměl možnost litovat protože na že od o tom jak těm zabit a jenom za vivo ještě napřed tam toho tak doby jsem také vzal a že jsem toto vidění věcí. Přešel jsem přešel jsem smrtí koncem světa vím se konec světa. A začal o umět znovuzrození to nemůže začít si dokud prostředek neprojde smrtí dokud. Poli posledním soudem. Tom pod si něco bylo vodě v ve mně oddělenost relativní dobro nad ni zla na ti to bylo u o ženo. Do pekel a toho vracím dobro kdo osvobozeno nebo co už. Dejme tomu že asistence to relativní zla to se mi stalo a to s to stalo že po dobu pěti měsíců kdy všichni v tom koncentráku trpěli jsem nedostal ani jednu ránu ani jsem trpěla více nestra a nebylo to mohou mocí nýbrž že jsem se stal toho života tak bůh měl právo a muž možnost vstoupit domě takovou měrou že nadal schopností prostě. Nepodléhá atd těm strast jsem tohoto světa ani za tak těžkých podmínek o byl koncentrační tábor z po z vás tady správné tak samosebou potom teprv takže každého obdivuju kdo třeba z vás že na tak by těžkosti proč ale nemám pase možná starší než tedy tato z toho důvodu dál to z okovy pochopitelný jsem věčný ale vonné důležitější. Taky umět žít tak aby člověk přitom při se trpěl aby měl smysl pro ty vyšší věci a ty tento smysl pro vyšší věci je za kamenován tím že musí pořád se staral o něco světského. Když například člověk s když bují svými syny pán musíme pečlivě a ne ze starostí. rozdíly a také na všechno dětech umíte strom novém na právu objeví a bude to děl daleko snáze a bez těžkostí a bez utrpení. No z z nás byla to po svatbě třeba osvítí škola aby si vědět co v tom je. Kdyby to o to osvícení zdola bylo ovšem následkem od svatýho na osvícení zhora. Čili byl to pouti dovětek k tomu co se dověděl od boha neboť ten beránek po tam otevíral ty pečetě cítíš ky jako když si na s jíst a tak dále. A přivedl ho do toho nového jeruzaléma ale kdyby to byl neřekl tak do dneska nikdo v křesťanství neví co je to život na věčnosti se to svatba beránkova všem to pozůstávat protože on říká a to se čech nepřestával divit říká viděl jsem do víru z ale se všemi svatými. A tak dále a viděl jsem také ženich ta je nám k a viděl jsem taky jeho nevěstu to etapa na která tam se mu zjevila najednou na poušti a těžce ku porodu pracovala a satan čekala až. Porodit to ježek ho hrnec z tam s ne nic se nestalo samo slovo bylo u boží moci uvedena na poušť a tam to přežila nebo dokud straně přežila toho ale kdyby byl tohleto neřekl tak viz těch podobenstvích ježíše krista nevíme do této nevěsta. Tam se například líčí dejme tomu anebo se ze představu co co nás čeká atd se to sval bude nám chovat ještě řečeno že. Deset družiček čeká na ženicha ale ne jakože jako nevěsty nýbrž jako družičky. Nená naše lidské vlastnosti se jenom s mystičky ty čekají na ženicha. Tedy že ta objevuje nevěsta kde je. Těch pěsti deseti pouští do ty jsi svatební ale po nevěstě ani pán a. Poli kde byla památka. E protože mezi tím jak prozradil svatý jan se stalo že ta panna porodila dítě se na ježíše krista od se stal spasitel a tak se spasitel. Je tím ženichem i duše a ta s ta nevěsta neděste to dítě je naše nesmrtelná duše která. Že k tomu bohu toto nemůže být nějakým tím obrazem znázorněno to se to ani teďka že také ten říkám to nevychází protože to by že se museli přečíst ten můj spisem stavem do všech ale lidově řekl. Že příbytek u boha je nový jeruzalém nebo že to něco takového že naše pravá individualita je příbytkem potom musel říct protože to řekl v tak vám umožnil poznávat nevěstu nevěsta boží je naše nese na duše a to je příbytek boží. příbytek náš u boha a my jsme tím chrámem ale dokud jako žijeme tak je to v pořádku protože v životě jsem do toho chrámu dost. To byl on tady je připraven. A nebýt našeho života aktivně života tak je v učí postoji to nebude. Si z toho moudrými své budeme z toho bez ohledu na vás si o tom se co jsem tele tak musí by to jedno protože si pospíchá tak řeknou. Život náš je zjevením boží síly v lidském těle. Čili žil z tohoto zjevení boží síly v lidském těle čili můj život je celý zjevením boha a z boží síly. Největším on milostí které se nám dostává v tomto světě je že jsme se tady narodil věřil jako lidé nečekejme nějaké zvláštní milosti. To je obrovská milost se máme v sobě zamontován celý vesměs vězni jsem o z dostat k tomu bohu. Živá nese na toho jidáše opravil ale ne nepatřili těm deseti kteří opustili ježíše krista ho neopustil byl po dělo při že v jediný. A protože byl jediný pod jeho křížem tak se mu dostalo milosti že mu ježíš z kříže řekl hle matka tvá a předal mu svoji matku a hle syn tvoji řekl jí. Takže on měl božskou matku svou svou matku pod po smrti že jo se o jsem si žít vedle po boku božské matky matky vesmíru jaká je to u ji hodí či k a to a museli by ne toho od sice se ještě aby se dostal k tomu. Následku tohoto života podle panny maria a předtím el vede ježíš těla předtím vedle svatého jana z ti které ne aby se dostal k tomu že by viděl celou se li ten úkol člověka jako pro zjevení jako zjevení jak o události takže když je do vykládá po zjevení páně to zjevení svatý jana jako události jak to veskrze chybné. To je neni událost to je stav zjevení to jsou různé stavy zjevení tak jsem k tomu přibližujete a také tyto vyroste a pak se o ten velice mnoho v která zase si by si vyžadoval další vysvětlení a to zkratka by měla asi takhle viz mé. Když my kteří patří dotek jak si že kategorii byste jsme byli by ptá ani otcem a matku ne. Lidskou matkou ale vždycky jsem si příklad jak je tomu nazývám. Kdežto svatý jan byl druhé jater je kde jsi to matka psala ale ten o to z tomu ani nevěřil a tak si to nepřál a v druha jaká je to vše vyšší kategorie a nejsi ze které partenogeneze si to vůbec panna maria nepřála ale pán bůh či dal tuto možnost aby se zrodila boha. Takže není tady žádná rozpor jenom prostor v kategorii je člověk. Proč to ella vědom zavádí myšlenku že ježíš jde jen v jan křitele největší do se zrodil ženy ne. A nejmenší v království božím ale je to protože v době kdy žil ježíš kristus bylo třeba velikosti jeho druhu. A protože tohoto druhu velikosti do třeba óm byl největší protože se zrodil tam nebyl v době nikdo jiný doby se brzo drženy aby byl tak veliký jako on protože on byl nutně z potřeby doprostřed k tomu aby se mohl se budovat tomu ježíši ještě bych to vysvětlil jinak že od sebe poslal toho svatý jana miláčka páně evangelistu ježíšovi to by byl žádným myslete vyšší doby neudělal poto byl mezimi. Největší ber to aktuálně že to neliší znamená nejpotřebnější v době ano když a než do ve starém zákoně nejpotřebnější byl mojžíš jako tělo zákona. A eliáš jako duch zákona tam byly dva jeden vykládal. Tělo zákona to byl mojžíš a druhý říkal ducha zákona svým životem a to byl eliáš tím těsně předcházel slyšen kristem. No tu měl tak to není to pravé jak se to pochopit chápe se to duch jsem ani koly rozumem takže nic se nestal buďte op ty mystická se vás no a co být. Prosím při to by v jeho po jeho lásku jak stopa najít toho nehledejte protože to byste civěli špatně na mysl upíše na někoho který jsem zasluhoval pro toho pátera dělají především události sled událostí a potom když se tam nějaký člověk konkrétním se také do takový člověk který je veden k tomu bohem. Aniž třebas o tom ví. Esesman zaručen nedělo protože veden bohem aby byl přimět stal ten přes si nikdy partner nevybíral ani lékaře ani tu matku v bylo při na to jediná věc kterou nemůžeme si vybírat nesmíme dycky by to bylo špatně.