Karel Makoň: 90-07B-Brno-10.3.90 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Z z z z na jsem byl v váš jako viz na to aby směřovala k aby nerost tělo a. A my se ale také v oblasti náboženství smiřovat to dobře pochopil třebas váš tak si z kou tomáše když se objal a políbil s tímto lámou protože je to z smíření od své nečekali dělo za jela a papež a jeho zástupce tedy toho co však ulicí a to je možné jenom to vlivem toho se sešli v takovém prostředí ve které dneska tady žijeme. Jestliže toto nepochopíme také z ve vůbec nepochopili dobu ve které žijeme a z pátek který z také žijeme takže bych chtěl především. Tady říct kterou zhruba ta takovou řek bych ta je první přednášku první vůbec kterou jsem kdy pronesl. Ale kterou by byl ochoten prost za veřejnost na veřejnosti v mimochodem doufám že tato přednáška. Bude moci být ti se jak jsi se řídili třebas zahaleno od pase ty by bylo. A že vyšší pravdy z pod si byl jako pokračování toho co jsem si řekl na to tedy kdo z vás. No a tak bych chtěl říct tohleto indy jen se jsou tradicí starou tradici nábožensko lépe řečeno vědeckou véda an a ten k věta vás starou vědeckou tradici. My si oni myslíme že to je náboženská tradice není to pravé to vědecká tradice děl je ta věta by para ve starověku jinak než vypadá není měla základy někde jinde než rozumu. A rozum jenom přisluhoval abyste při slova tak za to odsuzovat. A je dosud odsuzovat indy tvrdě a neprávem protože zase byl ty staří velet čím mudrci se trošičku polepšit a. Udělat do po novou na k na tak nebude do chytat protože on se prostě sice co lepšího. Tak to je na straně indy je takovým dostatek že oni považuju tento život. Ve kterém žijeme za něco nižšího. A ten život někde ztrát ašramu a s bohem s vědomím o bohu za něco vyššího. bych jako nebyl toho názoru protože zapomíná jemnou věc nebo nevážili si dost v jedné věci. Že život na světě je v nejlepším partnerem toho člověka který z tam narodil. A bez tohoto partnerství by člověk se nedostal tomu bohu. Čili syn neříkají nebo tak nám neříkají že toho nějaké ne tak. Opatření druhořadě ale nebo mně cenné je toho největší milost. Jaké jsme v s s s s s svědky v tomto vesmíru my lidé zrovna ve že bychom si za či by se ze smyl todle ale jsme svědky milosti boží která na sem postará svět v podobě lidí do na porobě takového tvora který v sobě celý. Aparát transformační a e e v ze kterého vyplývá tohleto z věčnosti ses transformovala na časného tvora a. A z téhož časného tvora vlivem pozemského života se máš právo a možnost transformátor věčně vědomého boha proto moh ježíš kristus říci bohové jste a pro ni miloval vizte vnitřně bohové toto se nesmí tak veřejně od říkat za včel ani si je protože e mají s takže se stal člověk když vím že je vnitřně bůh. Tedy tady se zastavit toho se kupředu proti námi do zase ne. A my totiž šel jednu věc jsme zanedbali než se ten století a tu bych krátce připomněl. Totiž že jsme udělali kompromis mezi říši římskou. Tyto zraky říši římské tam mezi pod z lásky a přes ten křest vede do těch li pronásledováni a od konstantina velikýho přestali pracovali slíbili že budou vraždit dejme od císaře a že budou povídal za to peníze je že mu slouží k ten a toto přestaň neměli než jak bych samozřejmě byto u stovky straší by to u jsou li oporou od ježíše pryč sešlo v chvíli daleko pryč a lidé kteří toto přijali za své. Ses tady mi z křesťané a. A tak se s kalich který jsem nepřijali. To kolej první viz že by si denní ti a tam bylo první schizma křesťanské ty se museli ze říma viz jeho rad. Protože by byli bývali popraveni od těch kteří to přijaly tak když těly když se s tím císařem spolupracovat se sice říkal. Když vám to tak je možnost jak příteli jednotně za mnou jít. A tyto nebyli ochotni se podřídit byli ochotni se pozic v jednom svět přání ježíše krista a pro znělo. Nezabiješ a nebude vlastně na podobně a takže on se odstěhovali dodnes by potomci prosti pochvaly s koptický rodiny dneska že o na rozhraní vědců dánu a egypta. A toto kde kteří poznávají bez o ten smysl křesťanství znamená kristus nepřišel proto. Aby v tom se vzájemně vraždili nýbrž aby to zakázal. Šel proto se vzájemně milovali nejbližší jako sama sebe a tak dále na tom se dali z jej když nějaký císař dovolí nám po si to nějaká privilegia která jsme předtím neměli. Takže berte toto na vědomí v další přednášce počítám s tím s ti z maten ale že mluvím upustili těch několika málo přežít vší jich tam dneska na rozhraní z udává egypt tu v kteří znají bez o ten smysl toho křesťanství a ten zní takto na začátku tak to když se zrodil jako člověk na této planetě. Ale tak je stal podílníkem největším milosti jakou vůbec známe my podal po nějaké větší milosti ještě vesmíru takové známe vesmíru že jsi. Byl z věčnosti jsem poslán a vlivem tohoto života asi po z tam do věčnosti se nazpět. Když to nevíš tak že může dost dobře vážit své zrození na světě jak si ho váží když když jakmile začneš se zrozovat nebo takové jste si pro zrození ta sestra před zaplakat prana říkat tak na tom co za ve u do vím že prostě dítě se napláče víc než si myslíme nebo než se to svědky nebo než se to po máte když jsem paže protože není dali spokojeno a tam nespokojenost není dán jenom tím že si neví. Je tady jinak než pláčem život si si něco navíc. Ale na taky tím že toho jeden z vrcholných prostředků výchovných. Jak se dostat dál ne když je do spokojen ze sebe ve kterém žije tak podle slov je to bych se odsuzuje do pekla. Protože ten el mefistofeles zřekl krásně symbolicky dobu jsou ostrovy si pro tebe mám právo při tehdy začne v tom okamžiku ve kterém žiješ tady líbit. A on se mu začlo líbit jedno hodné. A takže tam dojem ten mefistofeles ten vel a říkal tak si to pro tebe aby nám taky anděl. A říkal on nedám protože ten člověk se celý život snažil o něco dalšího. Na další vlastnost kterou nemají zvířata ani rostly. Zvíře nechce přerůst sama sebe prostě na taky to žádný strom neroste do nebe. Ale řek máte ten sil mu do nebe o to o na do nebe ale do toho stavu nebe. A to jemu přirozené pro něho přirozené kdežto ten pro zvíře to přirozené není to ohraničené možnosti transformační. A když jsem se pokoušel třebas např sou do bez toho psala dost stavu ve kterém jsem se ocitl dělá tele. Tak jak to se za třetí stupeň z těch sedmi vývojových stupňů taktem ve začal by byl šel. A prosil abych toho nechá. bych to byl zabil kdy byl v tomto za to co tam nemá transformační prvek který do tam do toho co téhož stupně dostal. Takže on by se ocitl na rozhraní třetího se si dosud měl do toho třetího může pata denně chodí cestami ne. A tak jako jsem ani vel ani jednotce dostaneme ale on by zemřel narozen toho že světec protože tam šel do prázdna. Tak toto samo jsou bylo ku. M pro svět a tak taky s nikým za tohoto svoje sama říkal bych nedělal toho co jsem. On svýho roku od provedl z malým dítětem z mar že ne z ti. Prosim o dovolit nebo podařilo se mi to od toho marka dostat do úroveň anahaty na do úroveň do úrovně lásky do když že jsem ten stav anahaty stav anahaty přenesl na něho takže moji stav anahaty byl v tom malém markovi v to co s tím novice dítěti a pro dítě to poznalo. Ukázalo na mně a se pro to jsem námět poznala že on je to že s se vidím nedělo rozlišili mezi to mi se dostal všecky rozlišení tele mezi sebou a mezi mnou. A marně jsem toto vykládal jsem říkal to nejsi to nejsi ty tady to jsem já. A o říkali to říkal dobře je to jsem a při se se tohoto on byl do své ale proto rozšířil do věta rozšiřovat ostatně li jsem jediným byl s ním spojen. A to je zase další věc kterou jsi svede s mylně vážit o tom svém životě že od začátku bůh pro nás viděla pád ne li a bez toho partnerství bychom životě neudělají ani krok když se podíváme třebas na mravence kteří také bez partnerstvím dovedou být živi tak si všimněte toho do co říká. Vy svého lewis zevně to mas to jsem novém v spisu který vyšel že izolovaný mravence asi počtu miliónu. Takové kukla uměle hmoty to veliké prostředí na po dobyli a ty s kazí byla tam žila dva tři měsíce a potom všechna případ protože měl všechno je vším podniky žil neměli tam prostředí mrtvé prostředí přírody my tam jenom uzavřené prostředí které není celou přírodou jej něco ty přírody vniká zvnějšku. A co z zase odchází tam je od vpád i přísun. Sil o kterých my nemáme vůbec zdání a ten bere z taky nemalý zdárně ale oni mu chybí i člověk dovedeme a ono u moře protože všechnu péčí samo jsou kdybych to udělaly z zel několika mravenci ty mu do daleko dřív ty vůbec je nebo je za rady s tím svým životem. Ale vám řekl no když je to s člověkem tak je taky tak když se izoluje otec z podle si někam do kláštera vzor neštěstí po nepochopil smysl tohoto života ve společnosti ve společnosti lidské a této partnerství které nutně potřebujeme takže jsem mluvil o další milosti boží. Že nám dal li z pocit takové partnerství které si nedovedeme vůbec zvážit dost protože nevíme k čemu ono je ale. Je všemu protože je pro žes tady s sedíme na paletě která jakou přitažlivost. Ta přitažlivost je partnera například znáš. Nedílný platné teďka například ti kosmonaut ti kteří se dostalo do bez jiného stavu. A při do potom pod další době nepokročí na tuto zem nechovají úplně jinak než normální člověk. Že člověk ti jsou svými zoufali oni dovedou žít normálně a ano přerušil vztahy které svoji přirozené a oni se bez nich dokázali obejít a teď se dokážou obejít bez těch stavu které měli před tím ovšem omylem si myslí že se dokážu oni se dokážu ovi o jsou nenormální z ti. Oni ne že by patřil do blázince ale oni nepatří naší společnosti el to jsou ještě nevyřešen věci které jsem kterým samotou může rozumět ale nemůžeme řešit. Že přišel je toho zastat jestliže je normální stav. Ale tělo stal bez že to jen z partnerů za bez dítě který je je se projevuje kladně jenom v tom případě když než v tom stavu bez ti že v jiném ne. Na jiné úrovni než muadhary než z běžného vědomí když mně dala úrovně svadhistany vědomí jiného druhého vstup na pak nám to nevadí kdyby je byli převedli napřed do svadhistany aby tam vědomě žili v svadhistany tak se todleto o návratu z toho vesmíru vůbec nestalo jako s onou. Ale že tam nedokážu převést ani sami sebe tím není ti kosmonaut ty se taky osud silou k tomu že jsou pro tento život vyřízeni. No takže ještě no když se od ze v tomto světě tak se učíme sebe zvykat na pád les si tohoto světa s veškerou jeho mnohotvárnosti. Nemusíte znát co to je za mnohotvárnost to prostě partnerství které vám dáno dispozici aby se musíte jenom do tou pater si podřídit nese z něho vylučovat. si například říkat passim do kláštera ježíš kristus nikdy nebyl pro klášter a že si to vymysleli třebas křesťany. Nemáme jim za zlé protože byly doby jako při stěhování rodu páteř století po kristu a tak dále že kdyby byli nevyšli z běžného života do klášterů tak by se do se za ty ve zachovalo. Ty pohani kteří o. Opsal věří s tím co ji lidský panství ty se báli vstoupit do klášterů těch bohu se tam báli že by si. Dostal svými a tak nechali krás je to se ještě v existovaly neporušené a odtamtud trati na soudu v nitru římskou řeckou prosí za dál po v evropě čili mi ježíši řekla kterou mu za tolik že nemůžeme skal odsuzovat ale ty kláštery by měli nabýt nové podoby a než mají a o tom dobře věděli modernější klášterníci. Například začlo toho totiž že s el v s ale s místě začli. A to končí to nestalo třebas tím domem božské mal jinými moderními. Zakladateli klášteru i jeden. Žák takový řád který na to šel velice dobře. A to je řád terénem to listu. S spolu služebníku se spasitelem aby do pomáhali se dostali ke spáse lidstva a tento řád byl založen dvěma lidmi absolutně odlišení lidmi jeden z nich al vozy koly. Ale byl do ten člověk velice vzdělaným a druhý z nich šel do majella. Ale byl prosťáček pasáže který neměl od době ani pádu. Ale zato měl styk s po se my ale s lidmi a tak přímých a styk s nimi že cítili nadál ku když si na něho někdo vzpomněl když něco chybělo k tomu člověku. Z jedla pocit je se potřebuje ho potřebou jeho jeho přítomnost a tak se vznesl ale chtěl zdáním tam kde ten nemoc nebo ten potřebným. V můžeme v ne tak to vedle tohoto žerarda tady byli nám vady jde o kterých víme že byly více do vzduchu než na zemi. Že si jak si o chod čili ten další živel který normálně jsou jenom ptákům a že tedy letěly tam kam je buď do srdce anebo kde byly nutně dej bylo nutně zapotřebí. Takový krásný příklad toho je že proto kou toho že tam někde v tom rodiště ti toho jednoho svatýho které jsem mluvil stavěli misionáři kříž velkými jsem nás i kříž který je v zkus jsem z s a a z z z z za téhož stromu a nedařilo se v něm ten strom na ten kříž postavit. Vracení do kát tak přišel k tomu za tele ten svatým a proto byl úžasným prosťáček který mu toho rozumově nemyslela nebyl na výši nebyl dospělý pořád dokonce života tak došlo se nemůže ten strom v s s s s při čit bez opory vozem popadl o to břemeno. A snesl se s tím stromem do duchovou po stal a na pravé místo a přišel dolu za zastavte do postará aby se dneska se l. A mně pomoc vedou dělal osudu on nemohl kterou ona ho o to co sám ano na další vlastností lidských. Že totiž něco může dělat samovolně sám ale neví o tom a těch samovolněji věcí je daleko víc než co tento v joze kupertinský dokázal. M my si žijeme jako bychom měli být je věčnou bytostí. Toho že se cítíme dneska jakoby věčnými bytostmi nemyslíme na smrt totiž žijeme si jakože to je. Život prost jako takový. E to je známkou toho že jsme věčnými bytosti nevíme o tom této samo o co o které nevíme a dale nejpodstatnější samovolnosti dale nás těle na žes ne fakticky věčnou bytost je jestli se vás tady dneska někde ve mně do mezi vámi je který nemyslí jakože nemyslí nikdo z vás. Že je smrtelnou bytost těl že umře jednou je to v nejlepším pořádku. Protože od roku sice je například vim že to nikdo neumřel na tomto světě nikdo se umírali ale neumřel tady se mnou viděla že před k a člověk si měl startu do jinýho a a tak je to z tohoto samovolnosti základní samovolnost. Ale nejvyšší základy samovolnosti že jsem vědomě věčnou bytostí ne nevědomě vědomě věčnou bytostí k tomu se dopracováváme pomalu podle receptu ježíše krista. Že napřed se musíš stát samovolným občanem této společnosti. Že je v jeho život věku v ta neboť dávat nově přijímají tak je to jedno oprav prach z obuvi své ještě vyhodili. Ale když to po prostor ještě nevyvodili ale pozor za ten nebezpečnější že si neobrátil el protože přitom přivlastňovat jako svoji přednost. Nebo kdežto my než promítal světě přijali el starost patří bohu z toho no tak to moc silné zkrátka. Tam ukazoval ježíš podstatě ši stády dělat samovolnosti první v žes své. Stal samovolně se této společnosti lidské potom samovolným čelem dal společnosti učedníků ono jich je pořád v v tato dál. Pouštěl boží moc kterou dělali oni zázraky ale mu to co samovolně. Nešlo to volně těm učedník malé jemu došlo z jeho stane samovolně že oni soustavně žili z jeho moci a dělali zázraky. On přitom na to nemusel myslet tomuto šlo samo a potom samovolně. Třetí toho byla v tom že po ho od svých stání a od nanebevstoupení seslal ducha svatýho a že je vedl tím od chvíle ano k neosobnímu. Řízením božímu. Se o to jsem byl bylo před tím osobní a teďka začlo být neosobní začlo v ale tím to končilo svatý dělal z ze se ve zjevení potom mo o let po smrti nebo k odchodu ježíše krista nebo bo seslání ducha svatýho v tom pokročila v tom zjevení svatého jana. Toho tomu se ještě dostanu tak také vypadá pro základní partnerství. Ten vás po částkách vychovává k novému stupni samovolnosti. A jestliže toto například indové ha po jenom částečně aby vůbec tak nás to neomlouvá prosim vás. Protože neska máme takové do hostii vědecké přeješ že vědom citu samovolnost pohody jako osvojit v tak v kdybychom z mohli přecházet by olej s jednou tupě bude jeho. To bylo velice výhodné nebyl by tam ty mezery obrovské mezery jaro pro o ještě o těch mezera protože před tím o musí ještě si vlasy věty přednášky ale ty meze kde měli být dlouhé neni neříkám že to je ztráta času a v ale že je toho velice vyčerpávající tak dejme tomu ježíš když se narodil na. Této naší stane tak ztratil vědomí věčného života musel protože zrodil člověka a trval motto několik jiný než přišli partneři. Jiný než byl o zrození na tomto světě to je nadto si bylo absolutní nevědomost o věčném životě. To bylo první partner absolutně vědomost o věčném životě první nejí leží partner že ten se musí začněte který tady začínáme ještě dnes je třeba ani bez končily jo as třebas ztratíme li mi ta. A on přešel pomocí svatých příkladů do nového partnerství. A upozorňuju vás na to že mi do tohoto partnerství všichni přecházíme během života ke každému z nás přicházejí svatí tři králové. Není tady vím ky mezi někoho některý mu byl nepřišli a řekne te pak jsme viděli. Všichni vidíte nevíte o to. Dovolím si dostavit se vzal na chvilinku o těchto prvních partner jež že mám na mysli ještě jedině partnery. pořád důležitější na které tu bych to budete právě než ji trati co nově přicházejí tak ti staří nemají nýbrž bytost. A dejme toho teďka budu mluvit ze své zkušenosti. Že vás dáte rasy třicetdevět rovnou dozoru o z prostředku protože kdybych mluvil jenom slovy evangelií ale tam slyšet žilo každým písmenem el tak by vám to nemohl vůbec z koho mně vysvětlit. Ale protože jsem v protože jsem celý život ježíše krista toho jedovatá které nás sice devět chápal jako jeden jediný vývojový celek aplikované ji na náš osobní vůli čili rozlišoval jsem od vývoje ježíš šel vývoj náš. Tak vám musím si tohleto co tam není a nebude napsán věřit v těch j evangeliích. Když že se dostavil tady jeden z těch svatých tří rozumějte zasvěcenec a k tomu v ježíši aby mu pomohl v tomto životě jako partner tak přišel třebas vědu byl čelit a kdykoliv nevěděl kam zatím ježíšem on věděl jsem nenarodil. Ale měli jiného ukazatele který se o to je to že to je a to právě zda která nesmí těla nebi v tom marně prostorové se snaží dovědět že to z to bylo pravil nebyla tane dali neviditelná. I ta oni založili oči tak jsem šel z živu viděl tu dvě duch se sebou přesně směrem na semen atd tak se zastavil v tom jeruzalém zažil do západu viděl do světu tutéž jedinou vědu byla tutéž vnitřní pravdu. Ze sebou na východě našel na vychovat se ocitl rozhled a zase východu viděl protože do při za den očích jenom kdo v očích ne a když po viděl ve vidění. Jednostranné vidění tohoto světa musel vynechat. Tak viděl tu vědu vyšel z východu děly za to setkal jsem měl za krisi řekli viděl jsi vědu viděl ty taky taky aby jestli viděl noc při daném očí jsem viděl před sebou na ukazoval cestu. To byl jejich že bych vzala bych tak řekl takže bezpečně žil brána tam se pravil zastavila takže se dívali. A říkali co se zde u tebe nově za stojí nikam jede. Potřebovali dalšího partnera pro člověk nikdy nevíte bylo pátera aby životě začne potřebovat. To je záležitost boží že toho vnitřního zjevení život je když vnitřními zjeveními po veme jako soustavu událostí tak je to dostalo událostí ale následně pravá příčina je zjevení tady se zjevila moc boží v podobě lidského tvora. Příklad podobě kterýho ve z dělat v moc boží takto zjevena. A přitom zjevení moci boží potřel pokaždé a na každém dalším stupni dalším partnerství vědomé další partnerství k tomu abychom mohli z od světa. El tak řekli to modré do slovy v tady se dostavilo ale jako vládce této země asi bude věd kde ten spasitel se narodil řeka nic nevím pro o nebyl vzdělaný v písmech zavolal si spoje. Vládce písma že počkejte se od dovím deset stalo on o do vědomí že z toho dostal zákoně v betléme nejsi nejmenší mezi městy s kým neboť z tebe se narodil a tak dále. Poznáte a tak je pro si říkal je to betlémě jděte do betléma. A je za semen byla to nesvítilo věty se potřel vyšli prostě do betlema a to je normálního a dal ukazatele na křižovatce věci tak ve s jakým byl že ano. Abra tam pro něj jedno světa milost jenom do toho betléma a šel šli do betléma. A tam snadno našli toho ježíše protože najednou jak s pravdou slyší z prost těla pak je se pastýře ne anděly pastýře a ty mají hroznou nějakou radost. Něčeho ale dejž jeho tady se jich všeho pak to máte takovou radu nespí díváte. A oni říkali narodil se někdy bylo který je větší než jsme my. A u nás to naplněn radostí a my víme že se narodil tady jedem blízko my se o taky podle pokorně aby je taky se mu pokoru takové z pole jak ses vede za ručičku a ty mudrci společně s těmi prostými pastýři z on tam on našli toho ježíše v tom betlémě v tom v stáji to znamená v lidském těle se nacházíte ježíš. Tam je ten chrám boží a pokorně samu a teď prosimvás ale my svatá světě katolická od pustí poniž tou jenom by byly ale neumí číst oni semeno číši či v bibli. On do že tam přišel jeden např nesl nato druhý kadidlo třetí myl mu no nevím že by dobra ale to je to se stalo. Ale to co se dějí je tomu základem mi něco co se neděje co je všechno co se s tam to svůj základ v tom co je toto neví neznají dodnes tak svět je v ti kdo se neumí číst by byly takže oni zůstanou stát na tom že tam se zlato. Ale e který jsem se vzdal svého života z toho jednal přátel rasy se sice že vím ne svou li se v tom že on proto se při tom jak je svět těla byl za svýho života kde se tomu nucen dycky z donucení dobrovolně někdy s. To vizte daleko lepší než a jen dobrovolně na ty věci že to bych takhle pod svou tato stalo oko než on svýho hle abych prostě odešel řeči. Ale protože nemůže to převést na co to tak a když když je to ale se za to jenom poslouchám rozkoší ale nic z toho nic mám pro z vás mně ten nic neumím a el tak ve že o tom prvním ten při jen za toho. To znamená v symbol věčného života přines mu vědomí věčného života je to by nepřestala že přinesl ten první z nich vědomí věčného života v tom malinké mu ježíš. Ale přišel takový svatý tříd že příkladu také k vám ano přišel a hned po vašem narození protože by se také chováte jako věčná bytost marně byste říkali u těch žáku třebas pěti letem pláž pod že když se narodil tak taky umře a ten svět telat. A bude z toho zarmoucen a to dítě by řeklo co by se to říká. jsem živ neumí dělám to taky žene umře nikdo z lidí na tom světě neumře nejsem protože před říká ale neuměla umírá ale neumře. Na celý život uděláme celý život se rodíme něco nového zná vzniká něco stálého v nás zaniká ale není to totální ztráta všeho nýbrž že to přerozování jak tomu říkame v křesťanství znovuzrození. Nouzového postupné přirozené znovuzrozování a tak tenhleten partnera přichází do našeho života soustavně tedy přišel. Teprve že dejme tomu pátý den po našem nově tak by bylo možno pozdě tele ten ušel zatím ježíšem když ještě o to ještě nebyl od jeho narození šel za ježíšem a tělo rození šel za ježíšem nebyl rozebírat dál to je výtečné ale prostě tento partner je nám neustále k dispozici. jsme živě nebo v děláme. Neboť chceme nemají chceme o tom víme nebo nevíme chováte se je jako nesmrtelná bytost a. Nikomu z vás protože máte vědomí a jiné vědomí o své věčnosti ten partner vám byl jednou dáno s vašim narození. A. Takže by nebyl od david dopadal olivera ze světa na smrt ne nemyslel by řekl davu o do za a abys to ve protože o na protože on tady je a posloucháte květy věci z radostí víš je to pravda ale tomu stačí k tomu aby přišli zase dál jako věčná bytost a možná že poněkud dokonalé jako věčná bytost než jak jsi žil před tím nepatrně dokonaleji a k tomu jsem tady abych tu nepatrnou dokonalost. Dokonaleji dokonalosti věčného života v nás něčím přispět. A tak je to tak oliverem je a mluvil jsem školy ven protože bych mohl takový s každým z vás kdyby někdo z vás tedy byl na hranici života a smrti tak vězte mi to v že by nejtěžší pro jeho bylo myslet na smrt na protože oni stejně zdá jako my tak samovolně my přicházela z toho mýho dokonce toho strachu ze smrti kterou měl chvilinku. Před tím. Na tom víte že maže otázku nemá král který přišel zač ježíššem přenesl kadidlo vite dobře že kadidlo je symbolem to je to bylo symbol. Nebylo nešlo o kadidlo když to o ji jasné znázornění symbolu úcty k bohu neboť mi že pokoje dokud děláme ode ode žitý ve starém zákoně to tak bylo pro vyslyšení úcty bohu svého viset poznat co v mysl. A ten druhýmu tedy přenesl takovou úctu k bohu ježíši že on od úcty neustoupila ani na kříži když se cítit být opuštěn od svého otce. A odevzdal mu svého ducha když být vlastně. V tom vědomí toho ježíše ten bůh ho opustil ten otec ho opustil. Tom vědomí ale že on n nepřišel rozpaků. A věděl že se na něm chce to my nevíme kdybychom neměli ono pověděli že se od něho chce aby se. Vzdal sama sebe celého i toho dobrého a ale i toho zlého samosebou všeho. Je to něco co je znázorněno a to vám pomoci potom zjevení co si jana desáté kapitole v v v že ten ano no. Jan byl nucen k tomu abys je do něho s života popsanou tím života a ten ježíš svědek tu když tu tam dále na tom kříži a to by člověk nepochopil kdyby to byl nenapsal ještě jednou svatý dělám v tom zjevení cele do pojídání knihy života když z toho nic nemáme přivlastnit a když totéž toto ve jsem žaludku. Tak si nemůžeme z konkrétního přivlastnit konec po tam o to tam přeměňuje když je to správné trávení. Toto ceně na sílu životní a to co jsme zažili baví vše jana však ty na sílu přírodní. Asi vesmírovou ve které žijeme a ze které potom s věděním ty dni ve nežít dokonaleji protože si nebudeme něco konkrétního přivlastňovat nýbrž budeme žít z celé síly jako takové to je. Úžasný pokrok desátou na kapitola nezjevil ze světa ale o dál tak získal pokusu. Od které nikdy neustoupila řeknu praktické na to šel. Řekl dělám li něco pro sebe ne vězte mi říkal asi učedníku to znamená jestli mám také u půstu k sobě třeba nepatrnou pro kterou jsem ochoten pro sebe něco učinit také nevěstě po že nejednám správně tady jednám jenom z vůle otcovy a to z lásky k němu. A to je správný život to je pravá a to vás této úcty. Pravá vás že to musí je z lásky k el ke stvořiteli na ustavičně tvoří v el ten život z odevzdávat. Tak to byla ta veta stránka druhá kterou před světem druhy král a třetí byla myrha a tahleta myrha je zvlášť důležitá protože. Zase použil ostrově malování mrtvých aby ten člověk na zem ve do slovy se v tom z hrobě avily. Pokud možno zůstal ní. při sobě celý ten člověk pro tělo ale pro ni důležitější důležitější je toho že tam myrha. Je symbolem. Že neporušené ale musíme se dostal k bohu a ne po smrti ale zde neporušené těle říkám počet dávám neporušené to znamená musíte být ještě tělo opatřené všem všemi možnými dary a milostmi které postupně od chvíle narození získával v tomto životě říkám postupně získávat. A máli z od ti v okamžiku smrti všech mi o vše kom řeku odstupu od tohoto světa maje vše kristus. Jestliže tato myrha byla v této funkci dobře známa třeba ještě eliášovi v devátém století před kristem jak to dopadlo takhle že ten eliáš prostě věřící člověk. Veliký zasvěcenec pro tu prostotu svého ducha věřil že pán nás tvořil že nás spása cely. A to že když to u pád stala tak pro nás dechl duši která nebyla z tvých linii která nepocházela z po zemi čili nepocházela nepřímo od boha nýbrž přímo pocházelo od boha a to z jeho pocházely z boha to je věčné čili. Ožil vložil rád věčnou a tam se říká jak žít člověka věčnou duši čili máme dvojí podstatu. Ne o z nestvořenou nezrozenou před stvořenou by s si před stvořením a po stvoření se byl tady s to tak vona ta duše bude existovat. A máme tady smrtelné tělo protože jste na které je nutným prostředkem tedy transformátorem toho věčného na časné a časného věčné tak žijeme boží dvojím způsobem. Životem časným o které víme že jím život žili žijeme ale částečně tomto víme a životem věčně o které vůbec dejme žeň taky žijeme ale vám říkám všem že není tady člověk který o tom nevěděl. Protože to tak samovolná samozřejmá vědomost že ani s tím neuvědomujete že si žije jako věčné bytosti nejde vím ka jako vy citu teďka sedí jako věčné být z ti. To je veliká vše z čili je tenhleten dále myje ji máte všich ti že si toho nejste vědomi ale ten na je do vědomosti vzorů stal svým vědomí takže jedno hodné. Se dostala tak daleko v tom této situaci že věděl že touto celou existencí na cestě říkat existenční dale jindy naprosto neznáma. Touto co je ti patří bohu. E vycházet vyšel z boha jako stvořené jako nestvořený a tak taky musí do boha vejít jako stvořený na nestvořen celý ten bez pardonu v m i to špatné a všechno co v něm je musí vejít do toho boha. No takže to dělám jako ní. Po vršku v tom smyslu to špatné jenom v tom smyslu že tam vejde do toho o jako odsouzen né. A. A k věčnému zavržení jak se mluví o posledním soudu. Ale z vůle toho krista který tam soudí protože jsem si zavržení jsou s jeho s. Vymoženosti od jeho vůle nebo z jeho moci zavržení oni vize sami pro tu svou špatnou nezavrhli. A je tím řečeno tohleto v se zase to fáze posledního soudu tak tím nesmí překážet své vlastní špatnosti ty musí být mocí boží ne svou osobní mocí. Mocí boží zavrženi navěky aby nepřekážely aby z pořád nemuselo podobal mezi špatností děl relativní špatnosti ale ty mně dobrem této zavržení čili se bylo zavrženo jenom protože to je špatné. Nýbrž pro toto dosloužilo no a teď tou mocí která z toho. Vyplývá ti slouží dále jenom tou mocí to neni konkrétní žádné zlo v ale tu moc kterou si použil moc boží kterou si přitom použil při dělal zlo. Na tu moci ním no prostě tam o stali existuje tu moci nemůžeš odbavit za sebou jde. Ty s ním tapas váš vyslyšel relativním zlem ale tím dobrem za sebou jde do věčnosti a na to je. Ozdoba duchovní svatby ty svoje vlastnosti jsou ozdobou duchovní svatby. To jsem právě dobře pochopil ono poprvně z toho k vám ho vyzbrojen tak tedy mně při hráli že na svatá terezie. Ano a. Ten stanovit budete li že by se před se svatou terezií komentuje v tu svatou které z ku dal děl věz že po něm tímto způsobem ježíšovu život nebo v kristu život do nás z našeho života vstupuje okamžiku našeho narození. A nás dopouští nikdy. A takže mějte na vědomí že bez jeho partnerství atd hlavní pavel si o kterém nevíme bychom nemohli tímto životem procházet vůbec. Že bychom tohle dokonce ani dělal zlo. Ani bychom samo o dál relativnímu dobru a ani bychom na od něčeho radost aby čeho stál nemohl a to všechno si přivlastníme který náležel našel radost a one pro žal.