Karel Makoň: 90-08A-2 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ten tam be. Takže on dal ježíš kristus když nám chtěl toto napovědět be řekl plačte s plačícími a narodil se z radujícími deme sami pro sebe bez za bez i svými jsem radují svými dělal nám ní. Bo potkal tam co jsem s nimi hledali kolektivně jo be. A von si jistě o svůj stav be pozoroval za miluj svými dal dal dal pata se ba při svým onom plakal třebas nad jeruzalémem který ještě se nepropadl vzkázal nad ním plakal be. Ano přelívala be. Ten pád jeruzaléma be a radoval se rojit svými kali dělej svěřeno be do mezi se na tak radovali které v není jen ženo nabytým klade žádný říkají majiteli za kořeny majiteli hře jsou neslyšíme ale to výborný oni se radují be a on se s nimi raduje bůh právo o tom ben člověk který se ve mně neví be a z rosy mi bylo vůbec nic kdyby se s nim radoval ten bůh jsme si říkali mezi sebou že bude be. No be. Ve o tom neví kdo říkali v jeho domě ne ne povede rod odlivy bylo pás jeden jako jako one tak jako be on se taky tak by výtečný lhář. A takže s ním velice cítím be na takže jen v který vyšel kousek dál než byste jdu li do můžou do či bez to tam nebylo tím že ženu nebo s to byl pomlouvat nad be. Ale to ta by být o tom že on to drží toho člověk o si může víc s. Toho ježíše na dali těmi třemi dary vodní odstoupí od těch že tam jsem myslím ji pochopili tak vlastně napravil to co. Židovský národ promeškal od smrti měli slovy po narození vše krista. Co to promešká ne ten eliáš poslední devátém století před kristem i v těle vstoupil do stavu nebe tak zbaviti obrazem oné ten jeho nejlepší žák li zeus nerozuměl tomu eliášovi v jeho vnitřním stavu nýbrž jenom rozuměl tomu co viděl a viděl že ten eliáš dělal veliký zázrak. A. Tak v řekl dneska budu do toho nebyla tebe si vzít nemohu. Nejsi li na úrovně listě mohl vzít tak si ale před něco jiného o den jak to splnění ale než odejdu do tak vtipem zdálo se dál. A ten který věrou s si přál boj nás do mého ducha toho mistra eliáše be. On říkal bojíš abych v tom zlatem nebo ohnivém be bo o čáře s těmi o bohu bílými on si vstupoval do nebe jsem ten stav denně znázornění obrazem be není o tom stavu nic že se to semeno na událo. Stav je jen ten na událo za po se novým by stalo nestal zlo někdy v novém že se nic nedoví dělat nebe děláte o stavu. Ale do vyjádřeno události která je v následkem toho stavu a tak si myslí že to a to se stalo proč ne be. Ale se to stalo jenom následek toho co jsem nestálo nestalo co je be. A be tak dal be že ten eliáš se dostal do nebe jist tělem be be. Do prostě pro nás chvění něco co je be když toho jako stav be. Totiž be my jsme od boha přišli do bohu se vracíme bez dostal jsme nesměli nikdy ztratit bez tam v nás je ovšem našem podvědomí be. Jo be takže o něm nevíme prosím be a když. Že ta svatá terezie z hora kou o kterýkoliv jiný svatý třebas apoštol páně a v tam v těle nedostal ani jeden z nich těla tam nedostal za co z tělesnosti tam povolit tam tělesně dostal nebyla to cesta zaručen to byla cesta do ní. Kterou šel eliáš. Mít pout tam prošel jedině ježíš v neboť vstal z mrtvých těla se do toho nebem stavu nebe přišel ano ale co tam zbylo. Z toho stavu tělesnosti v v tom věčném životě a držíte se dobře držte se prostě ručně ta být minimálně z toho zbylo dvanáct učedníku a nemyslete je v s s s pocitem oddělenosti to je to co z bylo na věčnosti dvanáct učedníků na věčnosti zbylo dvanáct učedníků. Včetně jidáše na věčnosti zbylo dvanáct učedníků nejméně učení oni tam byli ti ostatní že jsem byl z obrat synovi a tak dále ale dostanou toho věrnou se v přípravě to odolat deníku. S tím tam ten ježíš vešel do věčnosti v tím že tam se dal slovy se svou tělesností neboť těch dvanáct učedníků představuje deset vlastností lidských se z těch družiček. Které v při svatbě mohli proti maximálně jako ozdoba nikoliv jako nevěsta tatam že si neni v tom podobenství ne od těch družičkách. Kdyby pozváni ke svatbě ale ne jakože byl z s žeň jako učení as vím z na s nevěsta kdož jako družičky a je naše vlastnosti lidské jsou představu při stavu nebe. Ozdobou toho stavu nebe to znamená ten stav nebe náš je o stavem o tu lidskou tělesnost kterou jsme prošli zde na světě. Takže je nechci říct něčím čím napovídám ve pánu bohu a ne. Protože to oni pravda upon tou je dosti prochází celým vesmírem dokonaleji ale on tam to je rosy také je na věčnosti. A to jeho jeho jiná věčnost v ale to bychom se dostane na jinou přednášku. E taky nevím světa jasno prosim kdy ještě do toho moci ne za chvíli ale tak je to takhle ne abych toužil jenom k větší slávě boží ale aby pro ty kteří následovali po těch učednících. To bylo praktičtěji nebo snáze přít to přístupno k tomu křesťanovi je to snáze přístupno snáze ji přístupu než indovi toho vidím na tom přijalo ne my taky dobru než ten duch o onom on není přistupovat todleto co vám tady vykládám dne mu to vůbec přístupno on měl požádal bez poslyš aby mu v tom pomohl v aby tam doplněn aby se nebál on přece přitom umřel jak se říká v dopsal abych todo od s. No. O této jsou podle mýho názoru že ano. Po pak byla bych si nikdy letu on po někom přijít aby z to jsem tady nedokončil abys to za dokončila on do takového druhu člověk že co dělá. A není není to drzost je to oprávněné ve hodinový zůstalo na vždycky nedokončené že nebýt. Spolupráce toho či janovi jako se se mnou neboť on se po smrti tak malé lidském dověděl něco co by během života nevěděl proto nebyl pod z dán příliš mythologii byl indry z lidské staré skvělá těly pracovat no ale je to mytologie je to mythus. V posledních by již nic z vůle let indické jisto je jejich vědy jo tento mythus není to pravda celá prosím temně začali tele. Zkoumat nebo mlátil domě nebo v duši své samosebou se slušně vychovaní lidé si ho a když ty o vaně tady byste nemlátil li tak dycky nýbrž jenom na své duši aby říkal individualita věčná jevil za lidská. Jedna jediná ale každá jiná. A v tom každá jiná se zdokonalujeme jen svěřeno ale nemůžeme ale v tom každá jiná se zdokonalené a do při bez mnoho milování vesmíru které se pořád svědkem je zapotřebí aby tato každá jiná. Lépe sloužila anebo stačila sloužit celý mu vesmíru dostačí dob v na nestranně. Že vás apoštolů přes slově všechny vlastnosti lidské všechny všechny a řekl jsem že je to podobno to k tomu co řekl ježíš kristus od koho družičkách. E které šly na svatbu a pěti bylo řádný jejich rozum moudrý aby pošetilých těch pět po žili nebylo v při z mnoho ale těch moudrých přizván bylo svatbě nebyli nevěstou. Ale je tady nějaký rozumem jsou dvanáctkou a mezi el tou desítkovou těch družiček ho že tam být vědom pět jich tu s a po na nemluví protože co je jeho ale že tady rozpory jiným mezi kdesi o na vás to co všem v tom pozůstává v. Že obojí symbol znamená něco dalšího nese to znamená při těch vlastností že lidské vlastnosti a to je ta nula v měsíce jsou povýšili na vlastnosti boží v tom že se před staví jednička a to je bůh to je věčnost tím se mi zvyká desítka pouhé do li říká desítka znamená náhodnost. symbol deseti za symbol za nás je tento z těch učením u dvanácti mu jeden z nich na ten ji v k v. Od u plně ale zavraždil semene ba sebevraždu a to byl jidáš a druhý z nich. Nebylo vlastností lidskou nýbrž byl vlastností boží o začátku. Proto se ten ježíš se držel toho rád ten nám toho ježíše a ten se držel před tím jana křitele na tak dále ale to o něm byla zakotvena tato vlastnost boží a nelidská kdy nemáme takovou konstantní lidskou vlastnost nemáme ji vůbec abychom se jsou stravě do že jenom jedné věci toho nám není dáno chce to je boží vlastnost když se mi poprvně na sobě zažíval to boží brzo sedmnácti letech. Tak se vám to tak z ale. Že jsem nemohl než že to nebyla moje vlastnost to byla vlastnost boží pro ty které jsem se nedovedl vzepřít. jsem chtěl nebo hle dal co je nechtěl viděl že není dopad špatná situace že nemůžu nemůže své řešit dal ono to nešlo ve jsem do tomu věřili ve který se mi li toto stal bych to byl jsem se ve zpovědi odpověděl důstojný pane nedivte se mi že přicházím s tím ke spoj si dost velice že nemohu hřešit a v on říká promění domy donese hlasem říkal podívejte se. Se tedy že se mělo je podáno. Spočívá v tom na tom je li přítomen vlastník mého života do závorky říkám tím je bůh. nemohu při přítomnosti tohoto vlastníka toho co je jeho krást nebo se vydělat si pro sebe něco z jeho co je jeho tento celý život jeho touž nejsou po od z od jen lidmi jsem to jsem se v nás dětech poznal že tento celý život takový jaký je nejenom můj ale taky všech ostatních tvorů je boží vlastnictví a ne moje anebo těch tvoru jak si to mylně přivlastní že a tak když jsem měl ve vědomí. Přítomnost vlastníka nemohl jsem pod z jeho rukou nebo za jeho zády nějak něco brát nemohl jsem začít žít pro sebe když nemůžete žít pro sebe nemůžete řešit prosimvás do takové doby jak žijete pro boha a pro sebe nehřešíte kde se na hlavu postavě tak nehřešíte ale nejde vám to v krás nemůže pomoc klanět to nejde než jsem to vysvětlil se tomu věří tato to o nějakou chvíli ale zato jsem mu to vysvětlila on to pochopil. To byl ten odvar ještě jsem se dověděl žijeme skla. E tak se ovšem měl dvě slepí dělal o strašně stali tím vel tak že když jako je tomu takhle že v boží moc my žijeme. A moci zažíváme vědomi jenom strašně málo protože bychom větší zážitek moci neudržely nebo bychom se mu hleděli protivit tak nějak jako o jidáše to bylo lépe byl by byl on se řeči nenarodili vyšší než takle prodělat. No tak. Ne že dejte na to se buď která tady že jako dneska jsem schopen hřešit. Tak dejme tomu když by byl z moci boží tak řešit nemohu protože on neřeší pro víte jsem jeho moci tak byste si že z je to z ověřeno v ta svatá terezy je v nešla cestou existenční tak šel cestou lásky to není cesta existenční. Cesta eliášova byla cesta existenční on také miloval boha. Ale přes svou existenci. Kdežto ona tu existencí z nevědomosti potíral říkala že toto čím žijeme v tomto světě jen vyhnanstvím je nepravý život jeho je způsoben pravdu ale neúplnou el tím se posuzovat do muže nemohla v těle vejít do života božího jelikož odsuzoval tento život tělesný pozemských jako něco nižšího. Jako děly dodneška indové ano tady největší nedostatek v. Ten že e od rozlišenou nižší život pro vyšší život. Kdežto ježíš kristus toto nerozlišoval vůbec pro něho byl ten vochlasta jist celník které stejně důležitý nástroj v rukou božích jako byl ten z mění svatý jan ano a on to nemůže velel v při než jisto si ještě pochopit ale víme z faktu z jeho života že tomu tak bylo že hledá rozdíl předvedl považovat rád že to vidělo protože z byl najedl. S těmi chlast tou mi k a s těmi se předstírali dělat a nasvědčovalo se to v protože muselo ukázat že on jako vtělený bůh nemůže rozlišovat. Mezi špatným ale dobry relativně totiž špatným relativně dobrým přijdeš nevíme když se dělo li že je že rojí ženo relativní dobro a relativní zlo nemůžeme absolutní zlo a absolutní dobro od soli do tady vůbec není a absolutní dobro to je taky vůbec to je jenom u boha. V tom stavu nejsme. Jediný byl dobrý je mu buď otec jo v nejsem dobrý říkal osoby ježíš kristus a ne po nich že on se nebyl přitom pokorní prosimvás tu vůbec letos pokoru man společnost byl to společného něco z jeho věděním obrovským věděním čím je čím je neléčí cesta ale činně čím se stal tím byl mým než otec. jsem menší než otec říkal on o svém pozemském životě no protože toto se světly nelíbí to řekl tak potom nikdy nemluví. Ale protože kdo nenechal to byl zase se byste mi k asi jako je každý křesťan kacířem nesmí být za z že on se nesmí na tam nejsou chyby to jenom měli tam nejsou chybí tam aspoň se mi nepodařilo ani jednu tam najmě z tví dní našel jsem mu. No prosím v ježíš v protože v tom musíme si dát v udělat z na absolutní zlo existuje v ale v není to stav tam jak si my myslíme to relativní zlo to naše ale v ale je to vám na hřích. Proti duchu svatému. Neboť ten nemůže být odpuštěn říkali ježíš kristu všechny ty jsou žena se ten hřích proti duchu svatému. Neboť ten představuje absolutní zlo či v tomto smyslu toho hříchu proti duchu svatému existuje absolutní zlo neboť to nemůže být odpuštěno. To by byl nerad jen on se musel o tom bavit protože bychom se při bavit aby musel velice za pro do či o stvoření zase dost. A atomy prosimvás nechtěl do založíme tam vzato vzpomeňte na tom mluvila ono třebas celý den k tam on do času. Tím že mohu ji dál jo se mi dovolíte by mi také dovolíte jsem prošel těmi všemi partnery v našem životě. Anebo že tou první jeho nebo o tom vůbec nic nevíme to tam není znázorněno prosilo z je v je ale pro nás ne ten že prvním padali let tento život jako takový ale my si že jako. Na tom příklady že jeho podle tím je hlavně to je tam po kr je to začlo tady v první řadě jde o partnera toho potom toho atd ty páteří se střídají podle učte zákonitosti kterou ovládal ježíš kristus. A takže anti páté li předváděl jak by klasickým způsobem měli za sebou přicházet našeho života aby nám pomáhaly k vědomí věčného života tak my jsme řekli o vším o v tu po do tohoto světa v těle betlémě v el přestávají znamená v lidském těle protože ty o ti tři svatí tři krále atd teď si budeme říkat o tom jak. Spolupracoval s tím partnerem světský život pro nás že partnera vás řecky život v tom případě ježíš do svých třiceti let upozorňoval že nedobude milujte si nestal se doplnit že věděl že si že se k měst nic. Nějakými z kastami že byl třebas indie nebo někde mně naučení nějaký essenských nebo tak to tedy nebyl nepotřeboval protože on věděl přesně o partneru který je rozhodující zatím páterem rozvoji z vjem byla jeho rodina a lidská společnost ve nějaká vyčleněna část lidské společnosti nýbrž miska z on se jako celek je že do milovala například rodina el za společnost lidská tak. Musí být v proč každého člověka nějak pojmenována. Ale to pojmenováním není nedůležité toto je moje vlas moje rodina atakdále moje vlastnosti. To neni ty nejsou moje ale to velice hezké pojmenování. Ono je to jakoby moje tobě to patřilo tři s tím jsem byl jsem žít kdo tady cestě museli vede do moje je ten my říkáme lidově můj osud ano. Ale není to moje ani nejmenšími to prostě partner od boha daný či do partner boží čili byli ježíšovi svěřeno třicet let života v rodině alespoň dosti vyšší ne ten byl rodu. Tomu ježíši svěřen partner přesně pojmenování jsem ho přesně nepojedl dalo čáku protože bych to si nechám do s do do toho čeřínku protože poco pojmenovat napřed toho patra jako herodesa jako padesát děláte zemřevších na jako učili do egypta jako návrat do nával nazareta a ne kdo se kdo do betlema to všechno by začátku přeje li partnerství mělo by jít. On to tam chyby ale záměrně o protože jsem si byl kupředu. Tak ne že bych je si rady naopak budovy bylo velice dobře ale odešli by se do vět zel v nebo o je jen tím partnerství ženou protože ten předvádí. A takže lidu na pater jako takové jako hotová věc o tohoto o věc se s otcem a k rodí do partnerství s když tam napověděl v. Stane a vyrůstá mezi jeho vím stáváme z toho pád ze si například v třicítky první ježíšovy kdyby u odrůstat me takle který za nás ti letech řekl panně marii která ho v ne na na do od toho chrámu němu mluvil o bohu s těmi mudrci. A řeknou co z nám to učinil synu znám ztratila si právě jsem říci to nevíte musím být v tom cenného otce řekly co ona on neměl být on nemusel být v rodině nemusel. On musel být v tom co jeho otce. A on šel do toho do rodin nazpátek ve kterém nemusel být prost v st v. Partnerství s tímto život. To je příznak dobrovolné oběti ježíšovy na kříži to vám nenapadne že to zase byl na kříži nýbrž tím že se tady narodil. A to partnerství začíná pro vás také narozením a ne někde bude čím nebo tak nějak. Ne vůbec ne tak. Takže se teď se nám prozradil že prostě ona a vstoupil do dobrovolnosti. Odstoupil o tom všem musel se do tak být musel být v tom svého od jsem musel ale dobrovolně šel do toho v čem nemusel být ale všem se musel dobrovolně obětovat pochopit dobrovolnost oběti lišili v velice důležitá záležitost. A my si to nebude moci zase provést detailně zase do do do tví. Toto čeřínku ve ven ty na to čas to by bylo abychom se nebo nemohli probrat pořádně. A teď k této dobrovolnosti pokračoval a pro vás že budete vědět. Jak mnoho je třeba v tom pokračovat v tom co začalo třiceti lety ježíšova života v třicítka když známe kabalou víme že znamená zaslíbení dalšího stupně to je ta trojka a nula pro člověka a zaslíbení dalšího další úrovně duchovního vývoje když se dovrší tak třicítka. Pro toho člověka pro tu nulu. A ono se to opravdu stalo on když věděl a my tomu že také poznat na svém životě že že jsem nesetkává. S tou společností tak jako třebas. Se střetává ale rozhovor pak se do lékařskou vědou be tak když jsem se to takle s tou spodní tak dorostl v první třicítce k jejímu konci. Ten ono o barák tam nedorostl bohužel to je tam pořád vadí si z lidsky nedovede vymanit a tím přikáže sally jsou objektivní příčiny v se nějak vyvolil že jsem se mi to krásně vůli není to pravda ten ježíš dobrovolně. Se vzdal společnosti úzké a že do společenství daleko širšího neboť každý do potřeba jeho pomoc byl jeho bližním ano daleko širší společenství než jeho rodina která se o bylo k tomu co jsem potřebovala. Ale je to spoje si také jiného druhu než takového pod přednosti za hrajeme né. Je toho společenství lásky. On přechází do úrovně lásky jenom v tom případě anebo člověk každý z nás přechází v tom případě když překonává s kým okruh lásky přednostní protekčně lásky vůči rodila národu to společnost těla skupině a zamění toto skupinové vzdalování se láskou kterou vzal daleko hromadně vyšší lásku nebo společnou lásku všem. Říkám všem co to znamená i zvířatům dohromady a rostlinám a neživým tvorů ze jsem měl vlivem těch lékařů. Ne pro strastmi z toho co není chovalo kterou bych jen v sobě přičíst protože to byla veliká chtě beztak nechápali tím toku nic by se nestalo ale na to že by se to nemohl dobře pochopit že si myslí že mám ňáký který dělení nu. Že se nějak lepší že vy ani nejmenším mne to všechno způsobili to co tu co by události z nás si vím na chápu ve prováděné. Ve které provádělo na každém z vás jenomže přirozenějším mírumilovně vyšším způsobem takže máte dojem že jste pozadu byste kou jsem tu proti mně kdo z vás musí třebas z označenou ruku v když aby bez jiný tyto věci nebo tak a stal co on když si no že na mně se muselo jít s poznamenání pro celý život toho nepatrným abych vůbec sil sekal dobrotu jak se říká česky. To jsem vás také vůbec nemusí být vizte úžasný v mých očích. Ale proti bohu ustrnula samosebou ale v očích lidský z pro úžasný tvorové protože dobře že kdyby proto bylo ve poto třebas těmi lékaři let dohromady jen tak tady nejsem málo nedokážu citově se o nechápu ty věci na nepoznávám vně. Pozoroval radil se měl úžasný štěstí přitom neboť je tedy jak jsem byl za vědomí operován čtrnáctkrát. Nebyly z ku veliké v s tím že pro dal do pokoje na dvacet to přišel na svět v on to věděl a ale ještě to nemohl domluvu vlatní pronesl dostal do praxe tu která ne ten takže jsem nemohl dostat transfuzi které ve nebyli skupiny krevní k a tedy jsem se mistr nás tohoto rád kdyby byl býval kdyby se mi to bylo dostalo roku dvacet jedná. Takže léta se zvykl ale jsem za jednou bylo operován a v anestezie li se bez vědomí a vedl bych z získal s chromou ruku. A hle vyzískal vůbec nic z toho o čem vám teďka je taky ale vůbec nic. jsem přišel se nepostil jsem šel na poslední okamžik ještě nestačil nebo předal v ve styk ale po mně nemůže existovat další člověk v této pod ti západní z který byl takhle trápit čtrnáctkrát sebou při vědomí to nemůže kristova a taky tyto rady nezíská lidem k ho také snadno asi sta strašně co on si zvracení příkop a tím život do konce života mistrovým ti ale ty mohou takové vymoženosti mi to při dáš. Si nic jste dnes nelžu když říkal víme že prosimvás nesl na že se za to velice vděčen jo. Když se mi do ostrovy ale když to na mez nemá ty úžasný přínos pro mě. A proto mnoho li to nově lidi ale tak jsem chtěl říct vrátil jsem dobrovolně. El v své rodině tak tam nežil proto že byl měl býval tak úzký okruh lásky že miloval především o rodinu přednostně mi do byla jeho matka doby jeho bratři kdo byl jeho do od či člověka neříkal syn boží syn člověka nemá zde na světě byla osvobozena světě ale kam by hlavy sklonil. A protože on věděl že tady nemá domu v že tady nemám matku či tady nemám bratry. Že to společnost není jeho on si nesní tak vyšel přejel tento přechodu přivlastňovat tuto společnost jako svou lidskou společnost kterou by se ježíšova rozvíjet za to třebas na to ostatní tvory nad ostatní vesmírem v nebi si živě se do vesmíru jak o tom dodneška člověk žil v tendencí dělat tón není správné že neni vesmír neni homocentricky č. Ale člověk je tam organickou součástí celého vesmíru a nevíme si nejvyšší ale zaručil naše oko je to nejvyšší součást to protože komplexním ten překladatel věčného života. O obou stali z věčného doví časného z s časného do věčného a tak je že ježíš také vybaven. Poznal že společnost úzká ve které žijí jinde mu nemůže pro další úkoly z přes pro je od dalším kolo šel za úkolem ale ne za svým životem. A tak šel do jordánu a jordán mu je naznačeno v kdo mečem přechod mezi mravností etikou a mezi něčím co je c je říkej byl za pod námi čili vzal vzal mravností nejvyššího řádu co je na on co ji vrcholně převyšuje o tom indové dobře vědí že. Pro sat čit ananda. A my to taky víme že to pro rodinu z boží jako moc této trojjedinosti boží domy na tak je to rodinu tak je to stát čit ananda taky zase je v ale je to u nikoliv pro z lidsky nýbrž s vejdi do zboží žal. A to je obrovská obrovská moc. A hle el tak šel do toho jordánu se tam za svým osobním přítelem se kterým žil od mládí k ní. Vedle sebe hráli si. Znali z jeho z těch her protože ten brzo odešel z těch her zatímco ten ježíš pořád si žil šel z pozice byto z ras ale ten tam dávám nepatřil ten ho předešel. Tím že vyzískal vlivem ale z jeho své kategorie zrození on nepatřil do třetí kategorie ani do první kategorie jen vyprosil třetí a. A ježíš patří do první přese z panny zrodil kdežto svatý dělám. Křtitel a e patřil lekat jevily kdesi pro ježíš se přáli aby měli syna. Ale dokázali toho že byli příliš staří promeškali nějak tu do včel. A ten svěcení přeci narodil z moci boží ale do tady mezi tou první tato o li tato tři říkal který něco čemu se říká vůle lidská ono to dítě přáli kdežto panna marie sine psala vidí že ani vás to nesmí napadnou ta věděl že když se svobodnou matkou tele že to bude li věnost znamená viděno z bez pod ve bude otrokyní s tak se pro nemohla si to přát osobně. Takže dole posedu do si mohla vůbec přát ale když síto anděl zvěstovat jenom moc boží zvěstoval že. E sled z zrodit bez pomoci muže dítě do byl syn boží tele. Tak se dostal do postavení oddanosti. E z mohl svou osobní vůli to je napovídal dělej jinak z ve se toho nebudu kdyby to bylo po vzala byl dal tak to není to možné bude dostal šla ostuda. Čeho naštěstí děl jakoukoliv malou nebo velkou tu jsem si nemohl vybrat. Ale ono asi mohla vybrat ten rozdíl že jo a jak by si vybral a to je veliká přednost proti našel ve že si mohli aby dorostli k služka páně staniž se mi podle tvého slova protože se když konal počala pro dítě. Taktak ji příbuzná ale věta byla byl předtím měsíci těhotenství potom s ním stalo s tím protože její manžel zachariáš jsem v tom chrámu a tak dále. A jakmile je že přišla a ta pramalý k své příbuzné blízké alžbětě. Se. Poradit s ale větou co to vlastně s stalo že jsem ho eště dověděl že jeho láskou za ve jak se prostor ale věděl za od vědou. A řekla li s nimi dělal říkal alžběta neříkej mít nic všechno vy jste kde se narodil syn boží. A země se narodí něco podobnýho a jsem tím moc věčna cesty za ke mně přišla protože země se poprvně hnulo pro dítě jim to ještě není vidět ne ale je to ve skal věc jak jsem tak proti se hnulo jakoby reagoval na přítomnost toho bratra ježíše který se zrodí otci myslet později. Než ten ten jan křitele tak tomuto janovi. Křtiteli přišel ježíš a říká tomu pokřtím mě. On věděl co chce vod toho jana křtitele k že chce aby on o dál schopnost aby v k a ho o z ozbrojuje aby ho vyzbrojen proti hříchu. Oni ten svatý jan měl takovou schopno protože byl člověk v tolika jedno je že na někoho dovedl převést na kohokoliv kterého pokřtil tím s to byl symbol toho toho přenosu do byl to nebyla skutečným za to co z toho co pro v ale o to vedlejší byl to následek toho stavu který přednášel svatý jan no toho pokřtěného a ten se se jeho schopnost odolat hříchu. Čili křtil ku pokání z tomu říká. No a takže že tam ježíšem říká pokřtím mně říkal nejsem hoden a tam neni dal by se stalo tohleto jsem zapřeš příkazy slovem v tom z to bylo prahy papír ve které když ten ach tak že si tam své neříká že mu říkali bytí i před syn nepotřebuješ by pokřtěn ku pokání. Tři před si nejsi schopen hřešit to vidím nejsem hoden to na sobě provést protože provádět zbytečnou věc a na ty naopak jsi duchem božím v sobě člověkem první kategorie je a druhým a kdybys spíš měl e e. Vítr dobyli tam pokřtít tím duchem je říká ne ne ti nemohu si jak se nemusím duchem dokud s ty neb po křtíš k pokání a tak se po delší látce to přeháním a tak to nebyla vůbec ale po nějakém dohodu sví a k ten svatý jan přítel pokřtil ježíše. Pokřtil ho duchem. On se strašně kdy byl pro to musel slyšet z nebe hlas tento je syn moji boží. Jež se mi země byl v v v chce od slova než neslyšel ježíš i s tak v ten. Nýbrž přišel pro svatý jana křitele on samo jsou tele ten klesli nechal nenechal pro sebe. On potom musel li něco nová co se tam vlastně děje a řekl to svým žáků a protože vás nich žít z odjel na pu potom miláčka pán mělo evangelisty. Poslal jsi se zase se o tom jen k ježíši aby jste šli za ježíšem výraz vybrat jenom ti dva a nebyli dal u něho že byto bylo ztráta času a že potřebujou se od něho naučit tomu duchu. A. Aby mu to včas řekly co tam vlastně jak to ten ježíš dělá ale jak jsem ho při v ale ten svatý jan v tomu naučit také. Víte že ten satyam zvláštním způsobem se tomu naučit s ha a ptal se protože ho ti učedníci. Ten bartoloměj a ten jan který přešli z toho od toho jana křtitele k tomu ježíši by tak pro zaujati tou novou úlohu při děly zázraky tak dále že vůbec se ne jsi zapomněla svýho mistra býval jeho ale nedával vůbec z nás co se s nimi děje. Takže on poslal poslat k němu tomu ježíši ale prosím je strašně by tam měl tří žáky moc sil moc se jich zeptal že po měl v zaměstnání ti tak dokonale ho zaujímající že neměl časy o li k ježíši kristu v on si musel všímat svýho úkolu a tak pošle poslal let let na ten se stát pak zase ježíše řekni dneska kdo si kdo jsi. El to je dost l nepřesně přeloženo ve co vlastně děláš. Abys jako člověka dostal do toho věčného života abys tam vědomě dostal. Co co by si. Znamená ve jakou mocí to děláš nebo se to vám moc větší než kterou znám. To se naše přeložit do plynulejší češtiny a on zkáze ježíš kristus ze řeky k tomu svýmu mistrovi svou postup zkáza tak že ho a to slepí vidí a my ji slyší z nezažili ni že stávali se zdravými smrti stávali podobu to dělám a říkal mu jenom o událostech. Které dělal nic neřekl o tom stavu ze kterého pro děl v že jsem tak nic mu neřekl o stavu ze kterého je schopen pro prodělat on mu řekl jenom od těch následcích toho stavu ze kterého prodělal no tady svatý on jít mým byl z toho asi moudrý nevim abych z toho moudrý nebyl ale s byl obětován. Pavel musel ta hlava a protože to byla nás se nás smrt o které vůbec nevěděl proč se koná že tomu ten na vládce země toho pro kterého tam co vola v jít dál skvělá taneční cele a která měla za úkol od dát popravit svatý jana křitele. Viz než že by slyšela přání toho panovník ka a abys zeptal co si přeje za ten tanec za hlavu jana křtitele. A oni tu hlavu přinesl na pád z o na kráse na ta činná krásy výtečný přirovnání v jenom podobenství dovolte mi abych k ní. V tom čeřínku to vysvětlil a tam se všechno vysvětlit. Ne vše řím kole to čas v tato časné musím do se dal jsem teprve při křtu v jordánu tak daru. A teď dál a on ten jeho kdy on je to nevěsty be on ten ježíš kristus a vyšel z toho jordánu a teď ale nastával něco se z zákonité na cestě člověka k bohu k ní. Mezistupeň je vložen mezi minulý stupeň přešli a mezi nový ještě nastoupení a tato mezera to je to nejtěžší co na cestě duchovní existuje. A bylo by dobře kdyby se to mezera byla krát cenná. Někdy netrvalo dlouho ona ku v ježíši život v ježíšově životě je kráse na ukazována s čím dal tím rychleji například v při dni před jenom hrobě a tak dále a předtím tři roky učednictví těch učedníků ano a předtím třicet let vstupovat zkracuje ty mezi dopis zkracuju atd. A tak teďka v on syny v. Zde na po v ovšem ne z vlastní těl chvíli potom jordánu. El ví. Patrně o tom věděl ale možná že o tom nevěděl na tom nezáleží kdy byl toto nedělat to mi potom nevidíme tak by to byl s o tom není znázorněna život o mi o tom věděla ale na to nesmí být z toho evangelia patrno život pověděl po ve dělo potom žije puzen duchem na poušť aby šel na po na poušti chodil čtyřicet dní zlačněl. Svěcení na poušti znamená neurčitým počet nebo z čas neurčitý čas pro každého jiný z vizte vždycky pro každého jiný k tomu aby se třeba o tom minulé aby dorostlo toho co se v tom minulém zrodilo do úplný zralosti. Do takové aby mohlo nabrat novou funkci aby nemusela sloužit starým způsobem nýbrž způsobem novým. Když řek svaté světly římské se že tam byl ten s a tam lidským a. Které dorostlo k tomu aby sloužilo jinak než svá děním člověka. Na to řekli no za prvé satan existuje objekty vně a za druhé není to přeměna funkce našeho malého příhod o o protože to co tam na nýbrž že to prostě potření satana. To neni potření satana toho byla na mně zapotřebí funkci. Když vás patřil formy jidáše farizeů mu jsem muset mu v po že si že vyšší a tak dále ale z těch co křižoval ježíše a to byli v to v všichni zástupci toho satana s se o ale v jiné nové funkci vyšší a tak se ještě sedni postil ale. Sk.