Karel Makoň: 90-11A-10.11.3.90-1 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

To se nestalo promiňte který život založen z kam mezi jiné že tady o linka měl nabude si založená. Ale protože její tatínek v myslitelem bez bytu to povalit mater jista nemohl dovolit aby se ka chodila babičkou do kostela ale tak vodu volil o ty babičky minulým pomalou asi v pěti letech ono dnes do toho kostela z těla se modlit za tak dále. A od doby dosah chátrat. To dělají symbióza s touto myšlenkou náboženskou bez tedy že my ve si mil svým nemůžeme vůbec žít máme jiné symbiózy než náboženské ale nemůže bez nich žít a to jsme o bránil o nějakou podstatnou část svýho života a tam chybí do míry když nás někdo z když se někomu podal svým vás o to obrat že my umíráme ne takže. Tak my se například byl u ní. Dobře živelným mravenec snažíme z čeho udržel z věnoval zase musím józe s ostatním mraveniště ho toho si ve marně se snažím. A takže tajnou linka a v přát byla přesto je tu nad jíst a umřela léčili nějaký doktor při byl to mele že z no a takže v. Přišla ta paní m ale nějakou moji známou paní brtnovou která se mnou se stýkala aby jela že se mluví u nás o těchto věcech. Převzata ve toho na co s tím máme dělat v na ona umřela to ale i u linka a on říkal kdo se. Když máme převtělování jsem to by nemyslet toho co na kotvit mudrci i když ti to jde li se do jak to fakticky je že to posedlost nějakou idejí která je silnější než nebo trvalejší než lidské tělo pod jsem prostě říkalo ku podle křesle. Ano nechte si znovu narodit. U sebe a ale nedovolte si ji když ona měla takový sklon náboženství i trhal od ty babičky od toho kostela to sil do ot. Nechť který vyvinou se nábožensky a tajnou linka do nabudu bo v na moravě. Byla takovým pěti je tím dítětem všeho co tam tu odešel o na že ještě viz to z na tom nezáleží. Ale byla v tak vyspělá že potkala na ulici s maminkou šla doktora přibyla ke kterýmu oni ji než v protože si mysleli že ten doktor viz způsobil smrtí v julinky podklad toho co u toho proti na škole kdy tam na při je nestavte panny tobě dříve neni nově a. Myla výhody jim se úkoly napřed panem doktorem a řekla dobrý den pane doktore no maminka ten ono a protože oni se při bylo by když dívali nikdy k němu nešli ona ho nemohla znát a tak se stali julinky toho mým tak co s co koho pozdravila v před do ten on doktor který měl léčil. On v no léčil ale e vono tak neřekl uměle mu na znáte špatné jak nosili. Zprávě do zabila je to řeknu vědecky ne podle sílu vím ti s pádem zabila bez babičky nemohu tady žít protože babička na od si založena a a svou přirozeností taky. Ale bez ty přirozenosti poloviční z věčnosti jinou námi polovičním člověkem. A tak ho. Když se todleto stalo samozřejmé a tak rovnou tu babičku nechali fungovat toto jejich dcera chodila do kostela a on m on jako žid byl továrny to přežil má. No co jsou může dobrotě babičce že ano u zaseli dale. No ale se podléhat tam dočkat ne potom ne. Ty babičky taky pro tomu toho nemohli odpustit ale měli radí julinku jsem ale že tuhle tak kola. Tato kola ty pro radí si ji když přijdu do slina tu síly aspoň na chvilku do z kostel plat. Abych si ho udělat nějaký krok samo o nechápou u řeknu v než jsem na tom malinko projít. Obyčeje se podaří je přemluvit se potom svým vím o tom ulici v tom zlíně a neřekla doby ten svíčku se zná a jak pokračuj stal dneska je v hotovou doktor kou filozofie a pro nepotřebuje ale ona ve mně vidí příbuznou ho. Protože el ta babička se vzdala ve kam novou málo mluvili o těchto věcech a do školy pomocí mých spisů v těch duchovních naukách takže o z tohoto nepravda tak poznám toho proberu no a takže es dostalo školení přes paní brtnovou ho z svoji babičko přes ten kostel al ten kostel nestačil že beztak když když si najít dal tak du poté s. Je tomášem pak ti vím kudy mám být a a znal když přijdu bytu náhodou v el bodů které jsou blízko při by jim na tak to napřed pěšky aby nepoznali kam du. To bude potom tam na rohu nastoupil na o to tuto o provozu co tam je dále něm a do je o to kolik aby nepoznali jsem na citové procházce do před kostela jen z od za vychází jdu linka a dobyl si svého toho co potřebu za dvě věty všechno co potřebuje vědět za dvě věty a pro tu žil kam se budu co řekla co se od se v tom v pro viz tomu setkala setkali asi pětkrát celkem a v během toho toho mýho života. Toužili kousku tím jejím znovuzrozením neboť novým narozením na tomto si těch tak je to věci jsou zcela běžné. Ale děje se to u jenom s tou velikou onen hmotnou osobou. No měl aktem lidsky dneska že ano a když by to taky vadilo se na to stalo to protože kdo žen a ono u říkalo no a on tomu na od do protože jsem dobře věděla. Od vás od svíčka že tomu nesmím přiznává atd tak jsem to nikomu neříkal jsem to na to pro sebe že to je soukromá moje záležitost takže je na fakultě nevěděli že jsem nabude si založená no tak když studovat něco co. Když jako být zkoumali v mater li stal nedovolil když budovat. Tato se jako o něm chtěl by se teďka rekapituluju ale koho tím kristem nebyla jetě toto srozumitelné co se převtěluje idea protože doby jenom jsme posedlí ale není to ten člověk jako do krmit jen berou teď ti indové. Ale jak to berou indové to je způsob chápány z pocitu oddělenosti. tam byl oděnou bytost někde minulé a teď se zase to oděno do si takovou bytostí vůbec nejsme. Ale kdyby zvolal přesvědčit že nejsi oddělenou bytostí to je na sem pracovišti od toho pracoviště ale když si tam teďka vzepřel jsem a po každý na jiném pracovišti el pod dojmem toho co dneska tady říkám všimni své. Je že si tam stejné stejným právem domovem. A nejenom ve šel jsem na protože je to kdo nejedná těch idejí se kterými z dovedena idejí ale ne své fyzické osoby přes který se tak ztotožnit abys pomocí nich samovolně mohla produkovat li nějaké své lékařské řemeslo dokud to nebyl samovolné dokud synovi než všechna tato jsem chtěl to všechno tak to byla nezdravá jes pokud možno dokonale po chop každé pracoviště. Z jeho charakteristikou. To bude výtečné ano no ale myslím že bych onen mu nechat stranou svého zatím muž an protože by si myslela že my tady nejisté. Ale budu muset ještě taky tu vůli k tomu on pro vy el protože on tam jenom chvilinku. Něco říkat zažila toto tu všechno co. Byste měli dojem si to tam babička a ale a taky poslouchá a ono toho výborné kdysi měli dojem že jsem tam přednášel něco co se literárně nazvat nebo se to vždycky nazvat tak jak ty z mém. Se mnou ani nesourodých věcí dohromady jednoho pytle v protože se toho a tak poděla není to pravda. Tak vás dneska a jiným způsobem jsem hodili ostatní provedu do tím též ekg lety z mém k tomu že to není jak ty z muss nýbrž že toho a e s rostly poznávání věcí začnu třebas v u toho mladšího partnera na duchovní vědy a po je sebrali z koho křesťanská a tradice. Tak nebyl skok křesťanská tradice. Byla postavena nohy teprve je nějakým mojžíšem. No to je toho málo věc do tak asi pokud vím jsem musel jsem před kristem a ten tenhleten mojžíš byl člověkem který se narodil v egyptě. Když si ti jeho soud na nosili tam pracovali do nějakého toho nám ze sám a na těch spěl jinak. Po statisíce sich kam pracovaly. Oni si je pro na ale oni nezranil ti ji v tam jako svobodní lidé ale měli právo se vrátit kdykoliv tomu jenomže srovnáváním poznávali že k tomu aby se jim tak nedařilo jako v egyptě u plných hrnců ti egypťani věděli že chtějí jistě zachovat u sebe že jim musí dal jsi jež jim takové podmínky životní poskytnout aby byli hrnec. Al živobytí všeho ve neživou taky domova a tak dále a tak on tam žili dost dlouho se jednou stalo nějakému jejich jsou to se narodil ale v egyptě. Onou. Svěřiti říkají že to byl svým ty princezny i ti i k i k a a a z dnem manželství dítě jen tam to bylo sela věčné a že o národu koši kola potom jako o nechala nalézt v el v tom milovat a tady je s vychovatel člověk o jsem ho pěstovala vlastně svého své dítě je. Jako nalezené někde ale to moc ale jak ve ve ve a možná že ne ale zkrátka dobře ten mojžíš se o čát ku. Most ale se o začátku měl ještě že egyptské nejenom el. Cítili být že jde ani kolik i i v těle a taky jako takoví se choval trošičku jinak než egypťan uměl bezvadně vidíš ty pochopitelně ale choval se jako žid. No v něčem ne protože on si z toho egypta prostě jako svobodný egypt nám chodili někam jinam než po je i on si chodil taky dobu viz je na syna jest jen o stoly se nacházející zemi midjánské to byl egypt dobyl mi dělám. A tak tam si vzal taky ženu a s měl tam děti. A než později kdo osvícen tím ohnivým že jsem který hořel a ne shořel podal tak první co udělal zakázal židů vládci ženy z jiný ho národa museli zachovat čistou rasu vám že z nás jen o se že to v ku ale z tam do poruše dříve než toto poznal zrozen ve o to jsem byl nevinen v tom smysl. Protože to ještě neznal ale ten jež mu řekl který viděl že ho král. Mu řekl bez toho že by byl něco sklo v on si ses ve starém za myl bude knize mojžíšově v druha jinou mu slova budu dvě jistá oni da el mu. Získal kolika teďka přítelem ve třináct patnáct v ten jež mu říkal posílám kte v že mu nároku a ten tam máme řád který ním k vám přijdu znovu ale ne jako mým jako ty jsi přišel ve svůj národ ty který ses stal. Člověkem nýbrž jak někoho svýho syna. Celek který dříve než se stal s tím masem tím člověkem je. Ne tak je představ aby tomu dobře rozuměli ten svůj národ přestat mně jakože toho jejich bůh ale nemáme no ale zapomeň na dojmem no v tom mém do je jsem ne. kdybych jako byl alenka na tady bych k a řekl jsem jsem alenka. Tak křivdím tomu jsem dříve než ale nad ale jsem. To co řekl osobě jsem s podivem to platí o každém člověku el v tom měl ten mojžíš že v jako rosy proto watts v do toho všeobecného poznání že kdyby jsme se stali člověkem. Slovo tělem učiněno jest než se todleto stalo tak my jsme bez do na čas. A to již tam ekg jak si to se asi v tom totéž budu říkat o jinde doteky vědí. A říkají že to od mám svého to dále veni vědí že v že jsme chrámem božíma z toho z nás dělat že mi to nevíme se narodí men. Ale. bych to ještě vysvětlil takhle mi to nejde proto že máme pocit oddělenosti jeden od druhého a tím jsem říkal těm ostatním ustane když se prosimvás tu mistrně pod předčí do z vaší cesty. jsem říkal zkrátka dobře jen v ku v byla přesvědčena najednou v že v že do toho vůbec zenu žila. Přestože to nebylo jejich ne nastavená něco dostat protože hospodařila správně ale nebyla byla to že jenom hospodaří že nevlastní a to byla ta chyba v pro kterou nemohla nic. Při konečně s tím ježíšem umřela na tom kříži on kdo umřel na za nanovo a ona mně řekla jsem si tehdy myslela že jsem nějakou září volenou osobou která se toto dověděla ale když je řečeno. O tom že li být spasitelem že musí ustavičně umírat např číši. Za každého člověka znamená přizpůsobovat se ten člověk zdát tohoto života ve prospěch života věčného. Znamená on tímto způsobem umírá a tu dispozici umírá a žít na kříži. Protože bychom nedokázali zaměnit tento život za život věčným nebýt jeho pomoci spasitelské tato moc nespočívá cože nás spasil tím sestoupil si že nás vede k tes z vás teď tím že v nás tuto proměnu působí a on je tím činitelem který působí tu proměnou časného ve věčné v takže jsem se třebas při si prvně u vědomém v ještě v letech nebo před tím ještě malinko. Že jsem věčnou bytostí. A při jsem ve veliké pokání zato jsem to před tím jako neznal a pak jenom chvilkově pokud jsem byl dítětem ale to co jsem přitom víru boha jsem taky nevěřil na tak mám si tím vysvětlit že to byl rad. Který nebyl určen pro mě. Ale je určen pro každého kdo s tím darem správně hospodařit. A ježíš ne neb nepřivlastnil syt když ukázal jak to normálně dopadá s každým člověkem když si neumí hospodařit pro hospodáře normálně jako u to dopadá pták mně toho bavilo lékaři no si obrovským. Tak jisto dál tak dneska z to děláme atd atomu je li při toho si z zralé jsem se o to alchymisty nedělitelné násilně opakovanou dost dělat si z vody obyčejný v ní. Bez bez jakýkoliv námahy jenom trpělivostí tak jestliže tomu takhle je že každý z vás o to jsou tuto cestu tele tak to přirozené musem probíhá tak to v ale při ve z věčnosti od toho otce vydělávám podobenství o marnotratném synu. Přišel od otce vzal si svůj podíl znamená něco co mu stačilo tento život ne na věky nýbrž že tento pozemský ne trvalým pomíjivý život a tak to s tím hospodařil pro sebe tak to všechno promrhal to jen normální lidský život kde člověk všechno pro vrhá. Ani se mu nezbyl ani zajímavo že teprve když mu nic nezbyde tak sis zpomaleném na jenom na otcovský dům k okamžik smrti. Ale když fyzické smrti člověk všechno promrhá a ani si vědomi jasně že nic z toho světě nepořídí protože míra tezi že přitom jsem medituje nýbrž že tak odvážným že vstupuje do otcova do o to otevřen ten dům pořád as povede jsi v této při když sebe nelituje povede si v okamžiku smrti. Od když byl úplně mate si založen každý si z onen let. Tak je s velikou slávou ušel protože přirozenou cestou k tu nevzali tento svět aby to co přirozenou ze zvané tak nás jako u z moci lékařů. Přirozenou cestou a všechno to na a a tu musím vzpomene. Když si vzpomněl že nic neměl otce že byl ničím že z vepři. Čemu nenechali ani normální bylo tak i tam byla bída v krajině. Tam přesně všechno znázorněno oni ho nechali ji z vepři a on si vzpomněl že byl nejmenším služebníkem v otcově domě. Takže vize při nejedl že by mu dali normální jídlo a tak si vzpomněl nad na ten normální život v otcově domě okamžitě věděl kudy kam v tam dojít šel. A ten bratr v jeho který dyc nikdy se nade dal do toho světa byl u toho v tom od co vědomě k sestra všem čeho nad tím že žen toho přijdeš žil cele otec přijímá tak slavně že by sodo kou o z čeho domu v nové šat dovíš na to do toho umí ta v tom. O oděla v je to pro z čeho přijal od do kou ukázalo sví a ježíš kristus toto do pověděl v jiných podobenstvích ale vám toto podle si říkám nestav proto že jsem jednou po podobenství jednou v životě ne dneska nevykládal sám nýbrž pro za myslel ježíš kristus v jednom z nejvyšších to je na to byl největší tajemství. Jak je tomu možné jak tomu teďka tvrdit o roku jsem nestát čili na hranicích italskorakouské jsem si že nemám paz ten jsem zapomněl třista do metru odtamtud v testu a. Ten celník který tam byl na to se obrátil mně říkal že jeho přinese dvě noci tam musím že tou do praví že syn znám své ne no tak ho prostě dopravili a bylo to by věnována st než toho dopravili ten vlak měl přijet deset minut v pod vás opět o pro vás te. A ten celými říkal když jsem vás poprvně viděl v ted tak se vás poznal svého bratra. Tam toto někde v capui u neodporoval tím se vidím několikrát za svět za život to mostem vzali ale vizte není pravým bratrem vy že tedy když se stal se mu tomu se viz tedy v tom je bych spisech prosit přečtěte tónu tady vykládat. Ale vy mně řeknete jakým způsobem protože vím že tento bratr moji kterým jste vy znát cestu do toho otcova domu. je dnes dál. Oním do pořád s z s co je platný do bez tu morálku všecko jsem přísný tady na ty lidi aby by taky mana o ni ale nejde li ve řekněte mi jak to udělat že si jsem řečeno o tom tom víte se říkal to sice vím. Ale vysvětlit se to těžko ale to by on to musel vysvětlit s spasitel který vám to přímou mnou byl někdy zdá nejen mluvil. Ale jsme si by to pro vás slovo za slovem ve vás se realizoval tak aby se u toho mohli následovat to dělám desítky let svým přátelům ale nikdo to nepochopil. A on říkal tady mystos jestliže jenom jednou z našich úst jak by čas byste na co potřeboval on co vám mohu pak je po jedno podobenství o marnotratném synu. Na to vizte ale to by potopu vody on ono tak zapři neznalost minut. po nestačíme a ten jak je mezinárodní ten nemá za soudu jsem tady měl dvakrát zpoždění o malinké ale pak původním ku proto šel na pero a zeptal se jak kdosi vlakem vlak měl půl hodiny zpoždění poprvně za existenci toho celníka. On říkal to bude está nás z statisíce do varu nás. Tedy museli platit tomu jakou vskutku se mi mas nepotřeboval je od vlak měl z tu hodinový zpoždění. Řekněte to podobenství o mat jsem si. jsem vykládal podobenství omar na ten synu upozorněním že ne se nevěděl do chvíle jak se italsky řeknem marnotratní že to pro nikoho jsem nevěděl ale jsem tam mluvil o tom pod mez jen takovým způsobem na tom patrně znám za desky tak ve mně že ten celník toto by se o todo říkal asi dost co viděny říkal ano jsem vám tu cestu aby by taky všechno promarnil na tak dále a to by bylo konec života by nemohly o west ale že v ní. Prosím vás jak je to co od vás něco vědět že když jsem slyšel vaší italštinu jak se na ten pas to byla vize ona praštila. Jak jsem teď vím říkal to podobenství dobra i další syna. Tak doby se dante ani jeli nestyděl si říkal to vím. jsem to od ve si vůbec neříkal jsem se kdy byl toto říká a protože znám tyto z slova o mír spojovat aby věty přes který bych to nikdy do který to neb propojil normální jsou říkal štít. A on říkal tak byl jsem mnou ježíš kristus v si je to pravda každé vánoce vám o postup pohledy si dodneška je posílá že pozdrav jenom v těle se to proč co z na svým přát si duchovní věci abys věděl že se po do toho se jen že mi to že on pýše a on u sebe ale tak prosimvás styk vesele že vám to vykládán aby to neumíte realizovat. S. A vzal naříká nestydí stezce po že když tam nový člověk o těch věcech nemůže to pochopit tak aby se moje realizovat. Či obojí je pravda. Je vším byl by se styděli je hle ale musím masku z toho se nestyděli protože se nemůže do tomu na to jsem mluvím nemluví ve mně kristus v ale tak tvé je další kapitola abyste pochopili že to co budu dále říkat janem kolik toho je z s mi ještě dost svazovat vám ještě tedy řeknu něco a ten mojžíš. P. Začal ve svůj národ se podle toho co se dovede z toho od živého za své. A tam se nedověděl jednom jsem. Také osobě v nýbrž dověděl se jak to za lid aby ten svůj národ dostal z toho jít nazpátek do zaslíbené země a to se podařilo za čtyřicet let a tak dále to všechno znáte z jisto li je a. A ten mojžíš se psal po tom jak vypadat život prožitý tak aby. To nebylo promarnění nejpřirozenější sice jako o tom vám nad jeho syna. Ale aby to bylo hospodařením s něčím co není naše nýbrž čeho jsme minut stát ustanovením nic z prát co chci. No ale tak. Tento přesný předpis dál jenomže ale hluboce podceňoval. I žít jak normálního žida tomu nemůžu odpustit. Že vykládá jenom právní část toho o čem se z toho keře dověděl. Ale dalo o spojovací části se tak jisto ke se do větě z potože se dověděl o stvoření světa v šesti nech to není nesmysl zkratka která u něho u netrvala přes nýbrž el bezčasový okamžik. Ale on to chtěl dost šesti může znal kabalu na viděl že člověk číslo šest takže teď to musí se to musí podařit se zkrátit naše zní aby se tam vešel člověk. To musí podařit že obdařit ještě sedmým dnem odpočinku božího kterýžto den a to neřekl pro jiná všemi šesti dny předešlými. Čili sedmý den trvá aby je při šesti dnů ale je tam zmiňoval protože je průběžně trvající jim dal než časovým kdy ten těch časově probíhající v a on pochopil z tohoto o výrok keře jak byl stvořen svět jak jsme se provinili. Ale. Tím dobro jen tak se upadli z toho ráje na zem to co jsem potom na zemi dělali jako rostou potopu moc se vším k tomu pochopil jako vnitřní stavy ale napsal jako události protože hluboce podceňoval žida že by jako stav vůbec mohl pochopit ale dal jsi kdy ty žid že budeš umět kabalu jako a ty si toho ten stav převede než be. Z ale on to pořád tedy znali ale neska u málo u toho. Něco dalo velikou práci než jsem se v kabale dostal takovým způsobem abych on si převest všechny z zákaz starozákonní události na stavy ze který ty události vznikly dneska toto běžnou vlivem s kabaly hlavně ve kabaly a on pak do poznání taky ale na učen po stránce naučenosti. Z kabalou o to šlo a ne takže. Nestali v zákoně se mluví například o potopě světa prosimvás dostal do jednoho korábu všechna zvířata. Ne z křesťani napadají tohoto otázku jak je tu máme věřit jak tomu se všechno zvířat za pod o lisý dokonce ale čím je tam krmil. Z ní. Ale když my jsme deska tak daleko v tom vás z l kdo stala by bylo v jen že víme že v mateřském těle za devět měsíců bez krátce proběhne vývoji. Života na této pravé těm ne na jediné na této pravé tělem za nevěří tuto tady probíhalo miliardy let. A že to zázračné ze rychlém procesu vývojového. A teď si ale řekneme na tak v matce to třebas takle se proběhlo ale prosím ale k o buď tak dobra udělí mýtu radost kdyby to jenom slíbit domu z doby pak by ho za do že mi to svým ježíš na mám váma do jsem to slíbil v na přečtli tak to zkus jenom o sebe přes sis těla skladbě podle by se to své tu tatínek spis. Myšlenky pozdě v noci a po že by je to při větším zaměstnání doma dal na boha cesta ceta ale strašně rušilo stal pro toho že jsou v no prostě nebudu to říkat když ho. El ale podal doby je to vždycky nohy z přečtěme o stane li se se na st. Ty stránky o nově navrhovaných sedmi divech světa ocitám přečti abych se tohleto o něco o. Na čem je závislá buňka živá buňka v mateřském těle nedělená. A co způsobí že není buňky a to je nějaké chtějí z ko které nazývám vědecky mitochondrie. A tato mi toho kde není závislá na buňce ale buňka je závislá na tomto lidský který způsobuje dělení buňky a který jako způsobem se staneme člověkem z jedné jediné nedělené buňky jede nedělené buňky mozkové dostane celý složitý mozek jedné a to způsobuje on jsou část nebo částice v které nejsou závislé na hmotě ale samo to je závislá rady o na moc nezávislá na tom co v působí ten život. Tato dělení a kdyby jsme to dovedli jakož proč jsem budeme ukázání umět ještě dále do ve z než dneska dovedly ještě rase bychom naši něco na si tam li toto kde je závislá zase o nezávislá na něčem našem o na mně závislá na nežít časy si na na to co ještě nepřišli. A ale sama není závislá na tom co způsobuje. To jednostranná závislost hora dolu ale kdybychom to dovedly se náboženské nebo du že chci poznání boha tak všechno nezávislého na jednom jediném ale ono není závislé na ničem co z jeho pochází z. Ale dneska biologii je em bylo věr a ostatní vých ten míjet přešli všem mínit. Jsou tak daleko že je to nejlepší učebnice víry v boha nemusíte přitom moji ani o bohu ani nemusel vštěpovat víru tomu dítěti stačí ho poctě učit biologii a při dnešní za stech to dítě samo přijde na toho že zatím z tvé jsou mu říkal tomu o tom záleží jisté nějaký duch ze kterého pochází hmota že tedy hmota pochází z ducha a ne tuze moci není to. Nastává jak se svými mate li z muženou se jsou taky prožila ne v. Že to je nástavba ano umělém vyzdoben nám a že je všechno od vás jistou bytí hmotného vím toto je jako jenom zplodil na naopak je to opačně ano. A jsme do z daleko v řadě že si troufám říct že ani jeden z vědců v sovětský kteří byli vychováváni s tím po sedmdesát let jich mater z mu k tomu nevěří že by něco zkázou z moci. Nýbrž vědí že hmota pochází z ducha ale chtěli vydržet s tím dnes si to říkat z ano o tom nepřežil sobecký do čan který ke mně chodíval teďka během této doby. Byl kdokoliv dobyl dojít ale všichni vůli stejným z způsoby se ze mně poradili i nám. Aby jako vymanili z mého poraženectví z neboť dobyli jemně chodili aby si převzali ode mít spisy maje jsou dnes něco co všechny. A tak del když kdykoli tak říkali nebudu poraženectví. Vy vo tom víme že tomu opačně že se to u nás učí a tuto větu pokoj všichni nepřeli z nepřevzali z jenom z škole toho myšlenku opakovali pocházíme z ducha. A kdybychom to nevěděli tak si jsou máme nad svýma tolik men který zvládne dočasně. Nezoufej si který si u tlačen vám si ozve škol sil a tak dále v pak po do to všechno přejde bude se nabytou vám a tak dále a naopak jsem to přežil zřejmě. Ale roku osmdesát do sedmého a teď vám vyložili něco co za bez ale nepochopitelné seznam bude zdát pata li z mém a není to vidím bují v mám teďka to říkám znovu a. Tak. Se stalo něco žil dokud se osmdesát do sedmého prosím osmdesát do sedmého na podzim. Jsem tomu člověku který pocházel z u krajiny a byl v pořádku onomu jsi řekl. Prosim vás o tom další již u nedal budu psát dál ale nedám protože voni například z nemají v tom co o terezy. Nebo nemají ho syntézu jogy tu nemá li on říkal proč nese ničím neprovinili že to nepil ne prozradili veřejnosti nebo u žal dům z nás nikdo dnes tíha jsem to děl po nepřesní dispozic máme nějaké zkušenosti jsme se nesmí telefonu těch věcem smysl těch psát v z to musí z úst tu s z víc a nesmí to být se světským a co s čím se pro jen jsem říkal čím jsem se provinili. Něčím jste se provinili čím když se toužili po politické svobodě. No ano to nám máte za zlé když jsme takovým starým kulturním národem mi jít krajin si ní. A my si myslí že starším než rusové. A mám na to právo chtít být samostatný jsem říkal proto vám nedávám a nedá nám nic z toho co mu dále psa a že tedy budete mi do pěti nebo přes svět samostatnost a katolická si řekli které patříte bude mít právo existovat v pravoslavnou před předem před jenom pravoslavnou si. A on říkal kdybych nečetl vaše spisy. Tak tomu nevěří ale protože vím že mluvíte těch spisech v jenom o jednom pravdu duch po že by se tedy začal pád. Nemáte k tomu důvodu tak my budeme z on od ale nezdá se vám ta doba příliš krátká pět šesti let máme z toho jsem byl si budu před jde kupředu. Ale v tom víme že na domu z doby třebas pět za o šest dále jdou před pod kupředu. A kdy sem si ten zaručeně ne za pravdu že jsem tedy jsem že jsem něco věděl do budoucnosti není to pravda nic jsem dobrou dosti nevěděl nevěděl jsem že za pět nebo přes sled budou mít z oboru váže katolická si nebude povolal a dneska že povolal jejím vrácen postupně majetek. Ale toto je o tom nebylo ještě vzdání věděl jsem toho prorokoval jsem toho ani jedno ani druhé jsem si byl vědom toho že každé utrpení své meze a jsem na tom věřit tím katolíků poznal poznal jsem pohledem do jeho nitra li on byl zástup jsem toho národa a dokonce. Skvělým zástupcem se svou jen míra dovršena takže žádná míra bohem není překročena. A že tedy brzo brzy školou budou mýtus svobodu bohužel jenom politickou k ale jsem nepředvídal jsem pro z po roku ani na nýbrž jenom momentální znalostí zralost tito se tak který jemně přišel. jsem to stáhl generalizovat na celý národ chce že tak v jeden z tu ji v. V při toho času dočasně v olomouci. Tak je v podstatě v tuto špička národa a to je ten léto připravenost podlidské svobodě nic víc. A tak se mu ještě říkal prosím vás. Nepodlehněte tomu nadšení že to svoboda vám bude vracet politická se základ z jeden z ll z. M takových chabých jsem při věž mu pravé svobody do pro nás od ale ten duchovní nedělalo by řekl to z toho z vašich krise se to dověděl. Tak že v nezůstaňte stát u ty podlidských svobody. Nýbrž vězte že to je začátek nutný aby se o stát novou svobodně aby známá svou o něco co mu věříte aby se moje nastolit svobodu duchovní. On nešel pod že by se nikdo ji v když byl toho se nestal o jsem za ty se milo. V opravdu byl jsou li jsem šel atd zas prosím postupně vracíte vidět to jsem nepředvídal taky žádný prorok. Starozákonní který řikal podrobně každý z jiného konce nějakou část budoucího s života spasitelova na naší zemi ten lišil narození v betlémě ten kdy tam li čili ten líčil v učili do egypta zase dál všechno detailně měli rozpracován jeden za druhým. A proč neví čili někdo z nich celý život ježíšův. Proč se prvé ježíš v okamžiku když stal z mrtvých a potkal do své učedníky šel se mi dopadnout z teprve potom mi to pospojovat teprve potom a ne během svého učení. Pobytu s nimi a řekl co prosto nemuselo stal by tam ten pro řekl o měl toto tam ten ze nebo o tom ježíši říkat toto tam ten začla se dohromady tak je celý život ježíše krista šel s nimi o nějaký hospody nosila z od jak nám a podal ty to jenom nejsi to přišel že ty o spoj s plnou pravdu. Není mým tím neti způsobem velice blízký. Vyšší než čímkoliv jiným jsem v tom to muselo těžce rozumět tomu ostatní ale těm s po nám roce jako rozuměla. A tak tele neboť tam seděla byli radovali hospodě je a i mám dycky ten nese se radovat z s. Moderátorem radostná prostě v ani koly u plakala a tak je že když chtěl od toho odejít trošičku dál a chtěl bych říct pospojují mez v i mi ten život ježíše krista tak abycho mohli pochopit a to může mi jistého po spojujeme. Že my jsme dostali v jeho životě příklad jsem z jeho života příklad který se můžeme řídit neboť také my pocházíme z věčnosti a do že se vracíme a jestliže jsme podstatě nesmrtelnou záležitostí ne tak platí konal že máme dvě podstaty jednak která se stala narozením. S tím člověkem slovo tělem učenou jest to platí o nás. A to slovo boží za síla boží že je věčná jen na počátku do ono on za jsem počátek jen z lásky druhu počal ten ženich nezačal pořád počátek to všechno znovu je. Tak pro co musí na počátku bylo slovo to jsou jdou bohat tak to je z práce nedá nějak vyjádřit lehčím způsobem. Protože všechno nesmí znovu začíná a přestane synu ustavičně končí všechno bez pohybu stojí že kolem věděli řídí ne všechno se pohybuje říkají řecky samo jsou krásy slovem. A bych jenom chtěl ještě než se dostanu do indy je nebudu viklat ten život ježíše krista protože jsem napsal ale vyložen třebas že život jsou krát tu v pro vás dva kteří jste ho neslyšeli buď za doby za stav toho svatý jan evangelista a proč vší že jsem získal mate. Z panny marně neboť když s je mu řekl hle matka a.