Karel Makoň: 90-11B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Když se todleto stalo. Tak mu to již odkázal tu pannu marii aby šel s ním tam jako zas za svou matkou kde ona bude žít to ona musela se odstěhovat z izraele protože tam do že ona těmi o zrady který do jeho matka a on to je jedna toho syna taky na matce na to ona museli pryč prostě při do malé a on je v ne kde řeckém prostředí skončili svůj život a ten svatý já. Potřebovali ještě asi dejme tomu dvacet třicet let žijí jsme se tady marně než nebo mi svědek oni žila panna maria než o nich nesebral všechno co potřeboval mi totiž víme z toho co napsal v první kapitolách zjevení že on to psal teprve potom co stalo obrovské zemětřesení v i ta je dal blízkém středomoří v že my taky tam malé fázi jsem ty hodů. Jsi poznal například v napojil třicet nabyl poprvně že všechny mořský na jednom místě na poli sahal do výše dvaceti ještě si metu nad než čím hladinou mořskou. Ale vedle toho bylo město je tam chodí věří ani el se pověra před to dovědět místo blízko nápor a ten náš to jsem říkal. Prosimvás je si bude než přes on se v jedeme na moře zastavíme se na moři na místě kde je ten život to aby se dívejte jednu. A myslel viděli mu v u dna celé město bolest ze z s. V při počali mi vůli ceny sloupu povím domy na tak dále zachován. To město báje zachováno pod mořem tomu co mistra na katastrof a v když tam ještě římané chodili se bavit s a dokud jsem sám při se to všechno propadlo našlo je to pro co jsem dosáhl při v. A za ranní do rosy pána část některých jest odvezu budem popelem to může byl do si tam taky dům zasvěcovací. A tam bylo na stěna znázorněno jak člověk zase co vám. Ten člověk byl to se třista bylo on zas poprvé jsem ocital od volil se to nestalo vodou málo a jsem viděl na vlastní oči jak byl s co bylo sesláno řeknu zkratce byl zasvěcován strachem a bolestí. A tak ty ten svatý jan který prodělal svůj život s u nohou mistra svatýho jana křtitele potom po boku ano. Ježíšovi potom chvilinku po boku panny mariině. A potom nazad vět tohoto poznání pravého mate svět tak dále. Sahám žili ještě dvacet třicet let. Není jsem to všechno starost v onom maria atd tu to nevím ale víme li přesně sedmdesát tři roky našeho toto služeb to jsem se svým bylo tak strašná katastrofa byla my taky víme přesně na rok když se li parthové to římské již v v v v a roz je krutě si tam počínali a to von ještě rozenává v tom zjevení svatýho jana nazvat začátku mi jsou do jsem říkal to se to z toho patrno z od to na nás toho tohoto ku od známá po obrovském zen jsem se měl tu zkázu. Dále zraku konec světa. No tak že když toto teprve všechno zažil když proč prošel jeho život tak daleko byl poměrně stát jsem poměrně starým člověkem. Tak teprve byl veden duchem na ostrov patmos nedaleko ano ten blízko malé hází je to se do kuličkou přeplout v pasti do pořád se skutkem v to v pak z ž protože před tu leskem pobřeží a tam měl vytržením ve kterém jsem mu ukazovala jak beránek to na nás pasivita a otevírá jednotlivé pečetě. Knihy života tak jiná života sedum pečetí znamená naše vědomí ze kterého žijeme a ze přeložil nejenom z první pečetě. těch pečetí sedum ale není v naší moci si otevřít el u toto je si o ten si to otevírá beránek spasitel z úkol spočívá v tom v no otevírá ty pečetě žena otevírá smysl i vyšší smysl života než o jakém vůbec víme aniž vám to všechno otevře aniž si to ten svatý dělám zažívá obrovské utrpením a do tam šlo popsal jsem tu k když napsal z můžete přečíst. Tak najednou a ten nestát tak kapitola. Přichází další anděl od boha co z na další síla naší osvícení od boha to není někdo s křídly naší osvícení od boha přichází a ten toto osvícení tento obsah přichází anděl to řeknu teď to jakože by to byl kdo o křídlem přichází anděl. A říká mu jedné z měst tuto popsanou knížku a dovršením toho duchovního v po vás sví v člověku a nemá ma a celou již ku z mně byl. Na popsanou již u života svět byl na to znamená s tomu jsou to je symbol toho vysvětlit výšku ale to znamená že ona svým přestal přivlastňovat všechen duchovní pokrok který om prošel kde života po boku u těch v z jak jsem říkal a pokud onen konec a vlivem těch dvaceti dalších let který žil sám do z panny marie el tak. Život lidský říkal tím co tam píše. dnes vyvinou se neboť vychovávat přirozeným způsobem člověka aby duchovou duchovně to u doroste pro měl jednou ji život je nutný k tomu aby člověk dospěl dozrát. To mi životě třeba zrání nejenom dosahování ale zráním do těžím abyste nechodili po poli zasetém. Nýbrž počkají všechno dozraje a měli trám oni koukol nýbrž nechali ho také dozrát aby se neposlal po je to obilí a tak dále tak když toto zažil tak co mu zbylo. Z toho že tak poctivě se držel svatý jana křitele potom pána že potom panny marie a vůbec jsi nic z zase jednak již ka tato před týká každého člověka to úžasně důležité. Nevypadá jako něco konkrétního co jsme zažili nýbrž z byl z toho jenom síla toho zážitku síla zkušenosti která vede dál a to nás vede dále než kam jdou indové. Oni toto co vám teďka budu říkám přijdou jenom nejvznešenějším bytostem ale ne běžnému člověku. Ale svatý jan který miloval ježíše nadevše ten si zamanul že ho bude následovat i po jeho smrti a bůh to vzal doslova a dal mu možnost se podílet na spasitelském úkolu a nastolit ne utrpení kterým prošel se opakovalo znovu potom s věděním niž ti ale teď ne. Pro maje tím za života nýbrž pro správce života božího a jiná život jsme ho z práci a v tom se nebudu líčit protože jsem to napsal ale jenom chci říci že nemáme čas představu o tom. Jak to člověkem vlastně vypadá když je svobodný v v. Když el se ocitl na konci toho lidství. Že z lidského osobního vedení přeje do neosobního vedení duchem svatým. A nakonec že zažije svatbu dělám kou z vás spasitel své se vzdá a říkáte na moravě tad. Se se vzdát tou nevěstou a tak jsem tady pravila za své neúčast ti a sub kus cesty činnosti karmajogy že pravá činnost správná znamenala taková činnost která je příznakem vrcholící karmajogy. Je taková činnost jsi že člověk nečiní ale kdy za něho pracuje bůh v nečinnost jsem nepřednesl tady jako složením v ku v svým nýbrž jako vědomou spolupráci s bohem tak vědomo tomu že že jenom při z mu budu. činnosti boží tak jsem tady předvedl to musila jsem dokonat z naší jeví pracovat daleko víc než normální člověk pracuje tolik daný věty z mu jste v bych se hlásal molinose za ve a dal jsem líčil cestu poznání že pravé poznání nebo vrchol cesty poznání spočívá v tom že do vjem. Z na ne jóginem že poznává bůh. A že poznání za nebyla jenom při z oko váháním nebo ne bránění tomu projevu poznání božího. Tak jsem vylíčil. Cestu ve zkratce poznání pak se lišil ve zkratce cestu lásky jaký znají indové přiznávají svěží rozum málo. A když čím jsem tak že když řečeno se na vrchol této cesty lásky. Tak pozná a že bůh miluje takže člověk nemiluje jenom proto je schopen nebo do míry schopen milovat jak se otevřete lásce boží která dát tak v jenom miluje. Nikdo jiný nemiluje a teď překládám z mrtvých jen a ten spočívá v tohoto řeknu trošku detailněji tak pak je to cesta postupného sebezlepšování to znamená on říká a ten ghos po sedět tohleto a ty se musíš taky začít sebe zlepšovat ještě on si to z před pochod ten. Pojem sebezlepšování. Aby vůbec mohl zhora dostat pomoc od boha aby si přivolal jeho pomoc když když sám o pomoci nevyšel vstříc tak. Tu propast za tebe nikdo mne překlene neboť smysl lidského života by se tím lidským životem za propast mezi bohem nestvořeným nad tebou stvořením překlenul atd. No a tak liší postup měla jsem toho od ze si těsto budete mít ruce. Protože co máte že raději v let když vědecky. Správně metr lidsky velice správně kde se začít tento obecně platné. Aby že jsem vás on čit že se skončit. A kde jsem zase tou je vidět z ježíšova života a to z s přesně shoduje o tom nebudu mluvit. Ale že jsem vás končit v to je v ježíšově životě nesrozumitelné protože cesta za za to co jak to tam nedokázal nebo ale svatý dělal napsal zjevení se v síle na tedy k ten a ten nám ukázal že je to schovat za beránka. S nevěstou a taky líčil jak to probíhá všechno takže ne z kámen vlivem toho že rozumíme jsem moh chápeme jak se co velice slova všecko co přestal po celé vědět ale přesto doporučuju aby se nebáli toho svědectví to příhodu na voze z na inda. Protože vono opravdu kdybych tomu přidal ještě toho tu zkušenost již krista ale že tady rozpracovat rád že mi tady rozpracována sebezlepšování nejenom vám vlastního sebezlepšování. Ale nic si na sebe vzal nižšího přibližování se k bohu. Tak kdyby to o tomu přizval on nebyl toho schopen protože měl on říká ku výchovu a toto mu nerozuměla el tak požádal abych to tam byl plnila že ona tím dílem zemřel abych zrodilo do psal ten tak na to do dopisu teďka co vždycky li protože čím dal do píšu v tak tím místo musím dodal drželo nebyl schopen to napsat. A nebyl neschopným v ale nestačil na to čas noho a s musím pro život život uměle ano toho času nese řítil na svýho listopadu osmdesát šest let tak si to z počet jak při z přes tu. A živě klidně se schopnostmi bez ten že jimi tak dlouho dokud š. To bude zapotřebí tomu dobyl za potřeli proč byste cestoval když nemaje od toho tvorové tělo budu na tom daleko lépe než když ho i pro vás i pro sebe výměna taky na tom dobře svatá terezie vyšší nepřekáží toto tělo. Ovšem je to jedna nevýhoda těch odtělených lidí s tímto poznáním. Totiž oni mohou působí jenom taková čekat li jsem se do takové úrovně je že je. Přístupen tomuto vznešenému jejich daru. Při živou vědomě s tím bohem spojen nemusí víte o to o o dělala aspoň jak vystupuje musím zase o jako třebas dělal jaký je zpět mám a takže používají toho člověka po mně je jako. Posla nebo spojku si připadám někdy jako opravdu jako poučovat telat a my se potřebuju než vědět. Ale kam to mám do učil jak a nese za s tím jsem pro svaté který o tuto a. To musí přesně rozlišit odkud to a že do liské by sis taky jednej věci který nejsou odtamtud a ty prostě. Nezruší ta ty dopisy ty si nechám pro sebe na spát na mně. To se neviděli kolik jsem například při psaní posledního spisu který je od od spálil. Těch věcí opravdu fakticky spálil jsem psal vzít život lidský jako zjevení a ne jako u z jsou s tou událostí ale tak jsem to potom opisoval z toho si sice tuš ti smrt se stal zásady ano jsi a v opisoval jsem to tím způsobem jsem jednou třetinu nebo psal že se mi se škrtat prát. Mu říká spálil jednu předtím jsem nechal porůznu se mým ponechalo a jedu si že musem ve musem přidat ale to nestačilo takle ten spis máte ruce. Nýbrž že jsem s vědom toho že musím tom výkladem desatera ještě pokračovat a tak co říká o svatý žil se lišila robindo ghos e o sebezlepšováním to popisuju e souručenství s pochopením kristova života as pochopení toho co napsal svatý jan v tom. To na poklady se takže se si co do píšu om od tak vám bohu jako celek byl toho co o napsal říct tohleto cele pro sebezlepšování vede k tomu když se dostanu postupně za mysl která byla navozena smysly. A zpracována du závěrečné formy rozumem a citem. Dostanu se oboustranně předat a za a tomu se říká supramentální život a protože v tomto supramentální životě mám zkušenosti od čtyř let do myš výhodné. Čili to zdlouhavé neřikam že intenzívní ale do tohle tak jsem se něco dověděl vim co to je supramental život protože on neříká nic nového. Ale říká to výtečný o by v tom věk abych to dokázal říct v po se nemůžou vůbec na to co na vás ten člověk který to uměl v tříd síla se mnou mental dobře vyjádřit jako on měl k tomu zkušenost mistra slova a takže řeknu sub kus výsledek a ten si takle si myslejí myslící. Neplatí ko by toho jako o sum našeho filozofa co co zk jeho ano ale platí protože myslím tak sic ses se taky myslím nejsem ale není tak úplně pravda. Protože myslím tak se dovídá že jsem se naučil myslet tak by to mělo zná. Dobře minou říkat a že tedy se s taky naučil žít aspoň dočasně. Kdy se musí učit žít dočasně víte k drát práci udržet na protože to není skal naživu jak musí být opatrování na to ještě naučil žít z odnaučí ale trvá od od kdy než k normálnímu člověku. My se to naučili žít na tak tuto jak tady z různý věcích mým se mi dokumentem ne že umíte žít tady na tomto světě. Ale neumíte ještě vědoměji žít s bohem a ono učíš této poslední pasáží. Tomu jak k lidské vlastnosti s on žít ti z božští ti to je prosim učinit božskými a to detailně rozpracoval např je v ježíš kristus že napřed učil své učedníky do tomu jak mají božskou pomoc použil pomoci pomocí zázraků viděli jo co ano manželi být kázal ale ten začátek věcí v to ve potom dál. Pod to všechno popsáno mnou takže nepotřebným ale vždycky jsem na tom budu odvolávat ve stavu na překládat tak mu říkat ne sil než si byl trojí z vel s tím supramental z men dokud si nedokázal pořádně myslet. Než chtít se naučené mysli tomu systému který právě máš neporuší svůj ho. Tím že se na dělo na ten systém chceš pozn z ten předčasné. Ty pomůže popud z jenom tehdy samovolně přeji jdeš do toho poznání které je za myslí kterou u který že nikdo po pozvání nikdy m mysl neposkytla jsou ženou svatýmu petrovi en dobře víte když se všech učedníků k stal ježíš krise zajímavo že přitom svatý jan mlčel a ptal se jich a tím myslíte že jsem v. A ozval se svatý petr říkala jsi syn boží a. A on říkal pro nezjevilo to řeknu česky rozum tělo. Tělesné schopnosti to zjevil můj otec apod že u stavím svým nástupcem. Ty si tak jak to je z ka na skále postavím církev svou a tam pekelné ji nepřemohou tak to k a řekl o to za sama z prostým a si vždycky. Že ano to tam by drželo kupodivu a při že jsou tam my to velice jeskyně tím dycky řečeno tak že jsem řekl že ten přir bylo moc se dostat za daleko že věděl a soustavně to zažívat co je to nežít z mysli která je naučena. Myšlenková sousto naučená nýbrž žít z nadmysli která není naučená která je věčná. Bůh totiž nemyslíte něco nadmyslí nemusí přemýšlet nemusí darovat na onomu to jde samo ono to mělo jako může měl všechno mysl se tady děje že ano v tom tak to není ale tím že nemyslí jak to dělat dokonale že si vymyslel el tak prosimvás tohleto není sice všechno co si o tom říci ale ono by to asi mělo stačit zatím aby si srovnali dohromady se to vůbec neodporuj ježíši kristu jeho učení. Nýbrž že zatímco v to že rodu do ghos. Viděl svým spásu člověka v tom že se bude postupně ze jsou mat. Přes že křesťani na potvrdil zkušenosti ježíše krista viděli že by to nestačilo a že tomu třeba ještě pomoci boží je to charisma pomocí zdarma dané a proto jim taky pravda není to pomoc zdarma do protože. Jsme se stali lidmi tak se nestal lidmi bez vůle boží a proti vůli o z mezi svými nestali tak že on se potom o tom děje v lidském životě děje tak se neděje bez jeho vůle a my tedy stáváme supramentální mi také proto že on si to přeje mluvím vždycky že si to přeje. A že tedy máme na to právo protože máme transformační a rád kterým tom můžeme provést. Ale upozorňuju vás na jednu že kdyby se zemřeli náhodou a čeká vás pro všechny tak pak nemůžete ani z čáku a tomu přidat. jsou ti co se tady zažili to bylo že tu doplňovat do hloubky to ale přidat nemůže. A neboť č protože život je tady proto aby se vzdal ve při na nebe. Do stavu dokonalého poznávání dokonalé lásky a dokonale existence. jsem říkal těm v tom koncentráku když viděli se strojní tužkou na namířenou projít. A bez otřesu o bez tří dělením na každou jiného se střílelo z aby jsem tady jak to je možné jsem mu říkal je svým říkal protože se mi před tou puškou nešel tak jsem nemohl být zastřené pečetě viděli. A v domě viděl no mi z tohoto oko nás od když dostali do tělo si přešel pod tu strojní puškou by viděli v tom nebyl říkal jsem si nešel dávám tvrdím přátel jsem nešel. Neboť nejsem činitelem činitelem ve mně bůh. Čili svět jsem šel takto byl on který šel tak jsem ho být viděn o tom o kterými se zabít na úrovně jsem nebyl protože jsem byl věčným na kterou jsem dělal jsem dělal z jeho příkazu a ne z vlastní vůle po rasy říkali že toť těžko pochopitelná ale prost musí asi ještě v nás dozrát zen no a z na tak když si třebas léčil tys spala své. To ses ne a ty se na kazí z jsem říkal proč by se měl dbá když se neléčil s tou vymezil stát svýma byl v omyl a myslím jestli se viděli jako událost ale nemáte ani zdání o tom stavu ze které ta událost vyplývala. A ten stav mně byl zárukou ten stav vytvořil že jsem byl schopen zk v svou skutku. Ten stav mně byl zárukou že se na kazí maže je vyléčit. Že jsem to cesta pocházel od boha ten beránek jak píše svatý jan zjevení otevíral pečeť jedné svatý a hle beránek boží si spasitel to otevírat spasitel byl s těmi který jsem tam dále či no tak to jsi vysvětlil. Existenci to jsi vysvětlil lásku známe ještě prosím řekni. To co je pro vás nejtěžším ve všichni máme téměř všichni mistrova o vysokou školu a to se vám to velkou práci. Jak jsem si poznával co je správné tak se stane co smíš dovolit a co si si dovolit jsem říkal přátele. Protože jsem to nepoznával o to byl šok to ne. On to za poznával on země žil to byla ta existence on ve mně milovalo tohoto ošetřován. A on země poznával co je správné na cesta by byl dělal něco nesprávného a on to ve mně poznával jsem svým z poznání něho byl s pojem to by bylo o kam jsem se nebo byl kristu trpěl jako oni. To je to sice do lidské co jsme si tady někdo jiným protote nepoznával milovalo žil no ale je to pro na co z za skal. Proto se snadno řešitelné se ti vjem a prostředí víš když tu sám dosáhl protože chci vám říci jednu větu pro mně to také nedosažitelné bylo bude ale je. To bylo toku víc zase pro ty medik dělal jsem bylo to byla právní tyto tam tam nejsa mistrova li že vedle a oni tato nemohli pochod. A teprve je el při nás svýho listopadu těsně před tuto revolucí do kus osmdesát tedy ten bude svým prostor. Který tam vedl tu kam paní vyučují si jakým učili psa med dovedou cety studenty z to bylo z těch když jsem se z listu dát tu látku bývali. Říkal no jo se protože pochopili cetou poznávat kdyby člověk největší mudrcem mezi mudrci ano tak je absolutně nepoznávající a protože absolutní pravdu nelze lidsky poznat. Se poznat jenom relativní pravda která jednou platí jednou nepravé neplatí kdybych byl lékařem a léčil pod měla pod nějak tím tlakem nějakého receptu el. Určitou chorobu všechny choroby jednoznačně tah pólu ku po škol poli by slabý nestal el bylo by dobře do toho přidat kousek jogy. Protože je to při synu zkušenost minimálně oběti ze starší ježíše křesťanství s no a považovat pozváni z těch by si z z z z z z z z ve že si také prožili jsou přitom primitivní nějakém smyslu to by nebylo správné oni jsou vlitým to jsme si jak dneska nám o nadal věda žel třebas v. Říkají po vesmírovém mnou nazývají ho mám vám dána. Jistě vesmírová noc pralaja na semena a bůh v těch kuje a vydechuje když vy dech kuje. Tak tvoří vesmír se všemi těmi je zevní zjevy vesmírovými totiž je věta on se s ve stále tak. Není jsem s čím mluvilo o jenom v klidu protože to je průběžně ve nese hle ta pralaja jisto mám vám pravou jdou ve nese do ruku své ale běžný jim č. Si myslí že nastane konec světa jako strom si chudáci všestranně čekají na tom když to řekl svatý děláte při k tomu nějak rozuměl. Že mu beránek řekl otevírám těch knihu života a co tady stane stane se teď anebo brzo to vám bylo o konci že tady jasně mu ženo tak od lidový čekají konec světa ale nestane se vůbec co je to pro z toho. Pro svěřit kdy ten svýho života se stane slovesa let pro tebe tak se to prostě nestalo ale konec světa ani fyzický konec za to bylo málo. celkový konec naší nevědomosti naší lásky našeho poznání a zaměněna za poznání boží za po zná za lásku boží za existenci boží a postup svým sebe došlo neříkala ghos o to jenom sebezlepšování nýbrž jak ježíš říká a přibývání dál stále větší milosti boží nejvýš překvapuje toho co jsem se dočetl vám. Na ten pátral v hadí síle o stávalo se nic jej živoucího přítel zde a říkat my zemřel na tam tu co si myslel. Protože to není možné že člověk který jde touto cestou z vyhání hadí síly nás když to vám k poznání e se při do stupně nahoru mu ta síla se tak zvětšuje toho poznání když tohoto úplně zaujme naložil přestane být sám sebou. To je krás li ne a tak dělí to vědí že do pak se se tento vás četli sester jsem dával. No to je joga a čistokrevná jak jenom že je to co my známe z jogy to není ještě do na to jsou tady začátky doby každá jóga a o z tu jsou částí aby znáte z dvě a každá joga a na každém stupni ještě deset z součást příkladem ani deset součástí záporných jama anny jama. A když jsem toto pomoc sví doby který si přečetl tu tom teď kovy řekl s našemu stádový. A tak říkal no to tom vyznáme snažší době vám co vás ale my tu s protože to musíš sicut zkus to znala tam tvrdíš tady v tom spisu ano aby se s těmito a jsem mu říkal no to se musím ten spis vzít k sobě a tam to spisu je napsáno že první z těch deseti části mi. Je řečeno tam co úzký ose víte. To znamená při pro z přesnost jsem říkal no to s k za nesmysl. A tak je to nesmysl protože ten překlad je zradou tak si přesto vede toho sanskritským pojem na tam mně jasně mysleno že toho. My jemně řečeno sebezáporu a dokonaleji řečeno sebeumrtvování. A to je složka prosimvás o které by v dovršil co by se to člověk vědět s. Semeno aspoň z těl znát nadpisy v v. A říkal jsem podívej se stále bylo kdybych to přeložil z toho sil říká že to tam lidský stejný slovo jako před transu činně. A z který si to co vnitřně au jste lituje posteli to je to co tam co jen je to příkrou z přímo z ní. Přísnost ale když se to dělat ten. Pojem napsán sanskrtsky v tak je to žilo sebeumrtvování tam je to napsáno správně ale překlad z. jíst a v zrada takže je třeba tu jógu dokonce chápat pomocí sanskritu a to dar jsem samo jsou schopen ale toho schopen. Při rodí do ko jsou mně to napovídal vedl do toho schopen ky držel si dovedli nemůže dovolit překlad. Příkrou st místo do umrtvování a když se člověk nedokážeme joze tak nemůže pro plout v ještě ne ale ne jsem že mluvil prase v ran krista po o tom se mu ten ten vtělený že ano a možná že víc než já. Že protože jsem bez ti tom podceňoval tomáš jo křesťana a váže si nesmírně klášterní na tak to co jenom pro klášterní pět těch závad toho spisu jsem se dalo možná váže jiného nedal tohoto ano co psal pro běžného člověka to umění nás od krista v tom spis svět to co. Ale sám jsem byl svědkem. Že v tom je přirozené umění v tom následování krista. Přirozené přirozený základ který spočívá v tom že jsme vybaveni tak že přirozeným způsobem můžeme z přestávat asimilovat život kristu. bohužel jsem to šel řekl podrobil před touto domnělých vyložím v tom. Co překládám a komentuji mu ale řeknu to jenom na jedné věci na více budu teďka čas. Jak pak se dáváme ze života ježíše krista například příchod svatých příkrá a bůh. To musel z předával z ty svatí příkladech na žilo za nepochází omyl. V tom evangeliu pro nemůže bych. Popsáno než jako událost ten stavby by se mělo by to u toho byl z s a o místní se celý spis. A protože přinesl ten jeden práva zlato. Tak přinesl symbolu věčným ho tato se nekazí ještě život všemu vědomí věčného života. A vám řeknu ten přišel jako první a nejdůležitější kdy všichni včetně alenky jednáme tak jakobychom tento dar od toho toho ta svatýho krále toho zasvěcencem měli na protože se chováme jako věčná bytost neprosím ale koho od pole si spravedlivě na mou. My dotaz el byla by si ochotna studovat padal se vzdělávat el kdybys věděla že vzít zrazen hřeš asi ne toho tu pro za to ale v vůbec né. Ale byl jeden člověk kdo si nesmírně vážil školy na říkal strašný buddhy. A ten říkal když když si o to o ten myš ste no hojí te u do kterých vím o tom co jsem z kdy věděl zítra zemřu ještě dnes bych za založil vím o el zasadil strom a prosím jednejme jsem životě tak že zemřevší když chceš zasazuji stromy poznání. A stromy lásky a stromy pochopení pro každého člověk který přijde po tobě jo. Teď vím správný život to přitom marty na mate rod nerad nesmírně vážím pro tu tento výrok by ho bylo životně sto kdy věděl že zítra zemřu tak ještě mezi zastavil ve bych ještě zasadil strom a proč prodělal bych v kdyby věděl že zítra zle by to udělal taky totiž dělej to taky zemřeš za sto let nebo by tak zajedno dělej to co to děláš pro se neděli nic pro sebe. Dělej to pro společnost jo při tady pro společnost ale s který si pro z pro co si zbytečná své proto aby si že co viděla pro že nejsi jako a tak tady výtečná máš právo vám tu svou prosili to si nikdo ani kristus neubírá a proto se z zla tím právu. Tam někdo přišel na tu vinici na ve se dostal stejný peníz jako ven tam všem tom ráno celou potil přes nejde na stal as strašně žena nadto tento tam o dát do panno se to co si dnes ne u z mysleli. Že nebo neřekli jsme si z mluvě že dostane každý stejný peníz tam třídě kdykoliv kdokoliv jakkoliv. A co to je když tuto ve do tohoto života na tu vinici do práce. Tak máme je práva na jeden jediný peníz a ten peníz s dvě strany na jedné straně je císařovo podob dál an nestranně je vyznačena hodnota ho peníz třebas janem co s živými třebas a. Kdybych jako nevěděli že žiju ten život jako proto aby si vydělal. Tak proto že sloužím čísel si rozumějme bohu aniž to třebas vým bych měl aspoň o to předpoklad že taky sloužit jemu tu že mu znamená on když jim říkal ježíš kristus. M. Kdykoliv přestanou jsou li bližnímu ona zapomenu se stát mysli sloužím pro sebe tak to jsem pěst cesty je a pól prožívat veliká utrpení protože jsem životě atd tak zvaná nepochopení svého okolí hlav a jsem tím vinen a oni si chudáci byto nedělali kdybych se choval slušně nebo proč nedali raněn ráno po tupit tím přístup protože jsem se choval podle z příkazu božího. No a že my se o více neznámých můžeme řešit trojím způsobem jenom jeden z nich je kom tak a když se toto matematika takže zná ti postupy jak se řeší taková rovnice. Jo v tom je příklad toho co by měl vidět také duchovní borec. Věděl že v kom bratří to nestačí že tady taky vstup styk cena příklad panečku a je nějaký systém řešení rovnice více nezná tento život je rovni si om mnoha neznal. Jestli se budete snažit přežití např jasu říci nebo kom prací nebo jakoukoliv metodu jděte u při semen dar mat sice ležíte pravou mně rovnice více neznámých tak vám řeknou každou on a bude se mi stát rovni s obě dala se neznámých. A on je například ten váš omyl v tepla je a kterou by člověk dal mně známých. El tak nikdo ho tenkou mi neb postavení správně. Kdo to těla jenom elementární paty o to se nikdo o tom skla nepokouší on to dělá pomocí vyšším matiky derivací jak integraci č. A to co by trvalou do život je tak mu člověk obětoval jen známých děly pracovat doby to jsi nechal li to co mně sat postavit tohoto o všech kdyby jsem tedy nevíme vzor byto tak tento nepře víme z dvě nepřeje tiší atd ten kom vím budem pět svatby stát. Protože od podivu komu jiným postaven na zahradě zkušenosti vyšším matiky nebude mít základy. Nýbrž že bude mít vodu pod sebou panečku která na co a tak taky každé pravé poznání lidské. Bude lid tu mu budu oko tu mu božího poznání pod tím co říká o tom co poznává ale si že se mnou hodlá překročit i hranice vyšší matematiky. El tak neni naděje že by se dostal k tomu pravému poznání hloubky. No víš závislá na hloubce tento padalo novým postup je dokonale by tu bůh ho. A ono zatím nejmodernější ale jsem větší do most neviděl na světě. Když tomu nerozumím co to říkám rozumím. Ale protože ten systém není postaven na mou dosti. Nýbrž že odvozen z ve schopnosti lidské. Na je překonána tím že se ním začne myslet analogicky prosimvás. Když někdo myslí analogicky. Tak pořád myslí tady mít tady postavě místo sebe za sebe postaven někdo kdo umí analogickým se daleko lépe než protože stroje. Ale je to pořádkem jak z s které říkáme pohyb. V tom z trojice něco pohybuje a tím se dostaneme k nějakému velice ducha plnému výsledku velice ducha plného v který by jsem velice od vaně říká kdyby vyšší jakých znám. A protože v odvaha hoden dotud tvrdí protože si že že že to není pravda a je to pravda stoprocentní absolutní bral do konce. A protože tímto způsobem se dostane za hranice pohybový do vesmíru. A pokud tam to takle bude vycházet tam bude zvyšovat rychlosti mezi sval všechny možné parametry pohybové. Tu tu i venkově pramen který na který tam nebude vystačit tam byl jste žitém přístroji nás dokonale dostoupí. Ale. Jak k vědomí o bohu o věčné podstatě vůbec nedospějeme prosí. Anuluje používali ježíš to byl tak byl žes došel ženou vy říkáte nikoliv. Protože tam je byla vyjádřili víme nemám vyjádřením skutkem stavu.