Karel Makoň: 90-12B-21.4.90-C (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. F. F. A. Ale je vám dobře známo že to jsem to původně znělo láska boží když s. Tak napřed to boží a toto co my tam projevily tím když si to byla láska boží. To nebyla láska nějakého mnicha přitom vadí si prosím tam měly příkaz od boha a ten plnili láskyplně. A bezeslovně spoléhali své že tomu budou rozumět spoj se správně protože nic mně nezůstalo utajeno z toho co mně říkal a neprovedl ani slovo to je styk mezi lid ten budoucnosti to je to co neuměl si vysvětlit na s matení jazyků před babylonskou věží. Proč to po tak ještě musím se při se o do se to po za ten tibet do motto rozumíte žádá mají ka a to sobec nestalo. Ale to se děje. V tom stádiu vývoje s me že náš našel zvyky představuje zbavilo do babylón se zatím zmatením jazyků. A víte že taková přehrada dbali rady jazyková znamená že se lidi nenávidí protože mluví mnou řečí hrůza tato jednou bude takový přežitek přátelé této dodnes máte sled mohli něco takového vůbec nastolit asi vám protože že maminka el potkala nebo za syna na o že. Zrada vět nebo asi pět let. Tak si z těla že mluvím řečí kterou ona nerozumí ke zvířatům která byla všechno co dělat hořet a bez rozdíl nadto o tom nebo u do žil toho že jsou různého plemene a vzájemně se nám třebas kočka z se psem ale bohat s ostatními tvory i tam všech při si poslouchali aby ka li o tak by poslouchala ani o nerozuměla a pak je říkala tak dost. Jak použito mluvíš. Jsem říkal podívej se přitom nerozumí že noho za rozumem ale nazí za tomu ve mně rozumí jak tomu přizvat jak tak proto že jsem nemohl protože když ten jednou čech nemám budeš oni český hotovo. jsem to přidal říkal jsem ale vy se mi proč si proti tomu je si jednu věc bys měla pochopit že totiž jsem přímo poznávající. Do toho. To co člověk tu v moudrosti bych tak řekl která člověku zakotvena ani o tom ví. A neřekl jsem do česky to slovo se neuměl říci tak jsem to nevysvětlil protože jsem např ona ovšem nerozuměl jsou na to je to taky li li neuměl tak o to dneska do byl jsem si teprve při horovi do host to soud nad vysvětlil bezvadně to je to přímo poznávající jiné bez toho že by potřela nějakou naučenou řeč zvířata nemají naučenou řeč ty mají vrozenou řeč aby tu vrozenou řeč všichni máme. Jestliže on děláte to ani vaše vina to způsobili vaši rodiče a při vychovatel kteří dávají dobře pozor abyste mohli na touha tak rod o a dal se do mluvili naučenou řečí. To se se nemusí naučit nemusí slyšet důvod starých museli jejich řeč kdysi na li za si samo se naučíš za pod ji mají vrozenou a těm vrozený věcí půst v z s s života zvířete kde padesát nebo se nevede sedím op čistí a něco málo se mohou při těla strašně málo asi se nikdy neztotožní kdežto mi na všechno co máme vrozen jsme zapomněli na všechno a nula celá nula nula a o přísliby. A jedna někde že jeho jsme si zachovali. A na a to je toho málo z toho duchovního to je ten malým poklad zakopání v zemi moc dal váze a měl moc velké pole ale zakopán poklad na toho po pro tam není moc takže nejisté když někdo našel po do todo o si že krista ten poklad tak se radoval velice protože na takovém poli najít poklad tato že rokem poli jímž je lidské tělo a ježíš tím že hmotný život vůbec to ale velice obtížné a jsem tady. Proto bych vám ty věci přiblížil. No a tak deme dál. A tak matku jsem od byla všemi jednou zas dosti ale pokusme pak se na tu řeč zapomněl u no pás zlo ale když tu na to že žid užit svých třebas že děti tak do čtyř let. Touto řečí mluví je že rodič se o křiku co to říkáš. Protože třebas o prát nějak říkalo po jedeme tím neděli projít musem a toto oleje o z neumělo si česky řekla do tou rodnou vrozenou řeč. Jak říkal hotovému zapomenout že se o smyslový že jsou vod z ale to o to jsem s tou jdete na psát. To mámě tak k tou řečí kráse se vyjádřit trojí ku z například v on to není věc která ani jeden není tedy když stavy to nedej na to byl stav ve vrozená bez věčnosti pocházející této slovo které bylo začátku a protože jsou zažilo co je stvořeno jakákoliv řeč. A to se na to zapomenu zapomněl jsem stačí na to nemá končit toho a ale to hostu slabik dovím prostože o jen to nebo z od od rozum z kdyby je cestami se s to co o tu se kolikrát stalo ale nejde masou papír ale kdykoliv se nedostane moc kam se dostalo na od svých plzeňských ale nejdou napiš tu. Ale říkám že jako nosím sebou toto les ano. To jsou z vás vaně šaty z plzně je na sebe a je tam těch čase. Něco co vás bude zajímat tohleto takle malý do tím se tento devadesát z pro. Abych a to moh rovnou najít než to zápornou se toto je velice. Aby není tato musíme zapsat z toho nemám nic protože z se tu soustavu nad jazykovou toho od něho vrozeného jazyku nemohl neovládá muž aktivně ale negativně to okamžitě poznám co to je tam v tom slovu pro projevu se na psáno že obava o li z hora. To kola tento vozy lidi smysl toho dopravilo prostředků jak je že tohle řekou vedeno a tak dále se své ta od kristovy ji za aby zase dál pro v si takže kdyby někdo tou toho dotud toho řeč o zvládala. A se zase nikým dojít také ovládá a řekl to slovo. Tak by si rozuměli a dovede si s to co tento rytmus je nemusely by ho nikdy vidět. A všechno si by pojmenovali správným způsobem například znám třebas z tohoto ano názvosloví to jsem to dlouhou užíval název pro dudlík to je kou porád kou na a. A tak dále všechno tam svůj název ještě si že jsou známí o tom nezáleží co jsem neví jako použila pro sebe ten se maminko udělat dej mi kou one tak věděl že pro tu tak on si on o to co on proměna zakazovalo z kom pro toto by bylo od že to do mysli kroků li to říká kou toho mu k to prominul ale to bylo pro mlád jsem zapomněl všechno. vám to říkám že všichni máme v sobě pokrok to je maličkost poklad který se nazval vrozenou vrozenými vlastnostmi a v atd ze všech v zašla pali ale kdy jsme naučenými vlastnostmi a vychovatel dělají všechno možné abychom podle naučených vlastností jednali. To znamená máme naučenou morálku máme neučení hodnoty všecky ho do dělal naučené a jestliže se podle toho člověk neřídí tak tou z plnosti není žádoucí za není žádoucí ze společnosti tak prosím pro v tom nic nemám ale neměl by se zakazovat jen žitém aby za povinnost svou rodnou řeč. Sví jak tento o ze zakázal jak chcete oni nezapomenu jak zjistil nedávno. Že například třebas to tak jenom pro zas za buď těle. Se domluvili s husami proto jich tady tolik. Protože rozum na nutí řeči to je podobna musí te tak si pročež na co ještě na. Tak se znovu těmi krise si myslet kam nabyl bolestně rybníku a chodil se svými setkat jakože vás to mi tolik se jich tam. Že se domluvili se sami kosti jsou tady také jem velkém počtu. A jsou domácími zvířaty li mi to jsem stádo si myslí že ti ale tak ne že byste nosem na leká. Ona. To jsou o rozumný zvířata todleto tak mi nepodal do vaší domácnosti ale mohli by ho který velice blízko ale se tak z ramen ležet přestaneme zvířete nad jaká při dobré hrozné. Tak to jim ty si řekli my sloužíme těm lidem přijdu aby jim klidu neslouží kte z vás svažte sto ze samostatné. Ale máme tady bratry a sestry husy a řekli se jich nemusíte bát kdy je nebezpečí je v tom že se s nimi tak s přát dejte že ji budete do bytu to je nechoďte buďte si by ji ku. Ta. Je dobře napřed li se na ten doma řekla si říkají slepice říkají hadí nemluvím bez hadi vše a oni rozumět a oni mají svojí morálku a mají svojí mimikry a mají svůj obranu aby se u chovali proti člověku se ve mně ras. To které věčně přítel zvířat s no tak. Myslím že jsem vel zase od během dost daleko ale tak to se vám zdá. Oni jsem přišli pro toho že ona jsou lidé nejenom ale celá řada jiných. Ale jsou tady jde kteří se svými umí do hovořit na přijaté mělo slast vlády v ne. Ty s nimi komunikují a ten samo jsou daleko dokonaleji než já. A pro tyhle proto letu z kudy oni jsou ochotni nám v tomto školení něco dalšího říct. A taky to říkají takže když je havel pozval tak to nedělal z vlastní nic dělat viny nýbrž dělal toho z iniciativy tibetské z iniciativy toho dále námi v no toho potom a ten dalajláma prostě se pozval do toho co. To slovem skal sám a on řikal to nemám tak ty tři miliony co to stálo ale my tam u vás máme nějaké. Za k lásky kterému se vyřídit jakou obě dávku našich naší moudrosti kterou mu tedy musíme dostát když nám umožní nebo umožní již abychom se tam dostali tak tam nevejdou sám. tam nejdu s celou wu moudrostí tibetskou ne okleštěnou s vysvětlíme vámi. A. Způsobíme že se nebudete na náš že náboženství dívat kr z prsty. Neboť pokud je to náboženství tak máte na to právo pokud je to ale moudrost tak prosimvás nedělej dejte dítě i řeší jinou. To zase na protože z jako v tom v jednoho z viny pro znamená dogmata která by měla li zrušena netačí přeložena či špína češtiny. Ale to meze si nemůže protože musel dostat nějakou kontinuitu v jako poté vší musí taky zdržovat. Ale v. Moudrost jednají jiná tak zase está moudrosti stejnou učíte nýbrž taje jak jsem se děl na tom případu do toho vyššího rodu dne a moudrost tajně za tak láska je kdy byl láska byla závislá na tom jestli najdu objekt hodni lásky to nebylo špatné kdyby ho našel tak to moje láska budeme žít a nebude platně na to znamená budeme zřít matka musí uplatněna a s k a musí živá ale jest. Žen nepotřebuje objekt tak je tady jenom láska která jest ale není tam láska která se stává ta která se stává že ta láska odvozená z lásky která jest která prostě existuje tom potud pokud vedete jako oko máte rády nebo koho byste mohli mi radil nebo kde naděje že vizte o mohli milovat taková láska vzniká taky zaniká třeba jsou udělá proti prvého tak potřeba se opustíte. To oni pravá láska. Pro vás je taková která není závislá vůbec žádném objektu kdyby nebyl vůbec žádný objekt hodni lásky tak láska boží by existovala rozumíte od věčnosti do věčnosti. F. Tak to hlavní prosimvás o to aby se zatím jejich poselství nerozumoval nýbrž abyste ho praktikovali. Náboženství evropské křesťanské chátrá tím že nezná pravého ducha modlitby. Že si myslí že pán bůh hloupí a že jsou musí napovídat pomine. Nebo domu se úpěnlivě prosit aby své nad vámi smiloval to také on je milující kdy musíte věděli že milující a jednat svým jako z vědou s tím ten o své rase ví. A taky o tom že zase láska odvozená z jeho lásky kdybyste takle pro jsou vlas měla tady si nepřivlastňoval jako jsem si začal přivlastňovat že ano. No to asi lásku na něco jinýho celistvý život začal přivlastňovat no ale to z jeho rukou. Tak prosím když toto víme od nich tak že doufáme že své aspoň někdo z vás napraví v tom smyslu že nebude pyšný neříkám že nebude že bude pokorní to se nechce ale že bude vidět že za nic nemůže a za všechno může bůh víte v této při že to přes protože úkazu obyčejně promiňte mně to co budu o. Pak kopat například vědou ono ne který měl proti sobě asi ještě ze tisíc midjánských a on sám vojsko jenom deset tisíc. A hospodin mu řekl. ti vydán midjánské které vás před padli a ty nadi mi zvítězíš a on říkal v něho a jak to bych mohl nadi mysli věřit když mají ještě nás to mnou převahu když to říkám svůj pán že zvítězíš kdo zvítězí no to bych musel z toho vítězí a ty. To když jsem to který zvítězí a který vítězí v každém pravém boji oprávněn toto nebudu oprávněni boj protože byste byli vyhlazeni jinými midjánskými. Na právo na obranu. A těsto pod po ale musíš je poslechnout od poslechnu neboť zvítězit si pochopitelně. A on mu radil postav si všechny svoje světec se z s z lidí do jordánu ale dej jim být z jordánu do si bude být takže si lehne jako zvíře k tomu k řeč je a bude se tat tu vodu řeky. Ty dej stranou aby dobré být takže zůstane stát bude citu budu třikrát říkala ústům ty si vybere. No a světe jsi že většina jich byla dveře a jenom sis tady byla s to je a řekl. Gedeóna aby sis jenom třista a co pak jsem tím neřek jej vítězi jim ani nezáleží na ty vlastnostech je na poslušnosti a známe vůli by rád dame lásek jemu národu.. Tak prosím to se znovu musel závod vždycky měl svým námitky žena nakažen proudu. A teď. Těm kdesi díti sum v celku bez těch třista bylo že si výstup power abys životě midjánských pryč ale to jeruzalém a aby čekali záloze aby se ozbrojen překlad ty zbraně které mají větě praxi třista pět odevzdají i těm kdesi tisícům a zůstaňte dnes zbraně těch třista bezbranně on zase je vědom na toho bez bráně a jaksi se z toho že nebojoval on neměl přesto ve sebe zbraněmi nebo ho li přesto nech nemírně. Neřekla jsem že zvítězíš svou silo a co je zbraň proti síle. On říkal do tak za že není vším ale jak to mám když vždycky jsem jako bojem vidět nám měl jsem nějaké zbraně měl si to osy vidět že ty nedat doprava aby byla pravá bitva je taková kde vidět ty bůh. To zrodili svatýho slova jaká moc to z po muss stát a on zvítězil zatím o tom ti k a jenom pokorou poslušnosti boží a teď když byl večer tak řekl hospodin. Rozdej těm třista mužům proud byli a vás pletou li sám si ten také jednu. A ti řeknu tak za čím na tuto u ty prou vyd. A ostatní tiše se při kterou tomu táboru midjánských očista tedy nebojovala takže na pod jsem se nějak čeho bát. A ze přestal postav chop obklíčí te. to budete stát o to co osou věděl z toho na povel atd ty zato když oni pod obě v duši v ji vší silou prou byt ale nesmí bez únavy ktrou vyd o mně vší silou o tom byli a tam set jenom z toho svítilo přestane tam byla ma jako v byt li a oni se za de po byli nesmysly je tady je nepřítel aby do utekl utekl teď jenom protože měl světová těm ostatním tomu ostatnímu kolik mu oni z ku kdekdo záloze. Že nepřijde přepadl a všech vět popište. A že tedy musí podstatnou ve vojsko ne a tak dále to nebo je a nepochopil toužilo hospodin po byste to nevěděli oni složili li pro byli. A nedělej nic z než co spoj zase po velel si co utekli se kdysi jinde ale ty budou pronásledování to vojsko za bude proč to na zbraní v ruce noty jenom mu z křičeli jen na dával jsem dorostl k tomu že zbraň jevila ti vůči jako ve rámci dělal převleky. No tak jak to dopadlo tak tak je to to bez každou bitvou kterou vedou duchovní ubrat které vede k pro bratrstva. Oni mně ujistit že by že si je nasnadě opřel o nich nasnadě. O tisíce let nahoru ano takže když do toho dočká ze. To co si nedělejte ale kdyby se si řekli protože mi do toho nedočkáme tak dobře co jenom dotoho tak jednáte absolutně špatně na tom podnítí k tomu abyste jednal jako kdybyste měli vítězit že když nezvítězí by osobně tak si zvítězili tím je tomu věřili na že tam musí být tak určit tak živá že budete jednat v rámci ze své víry jako k tedy bude věc jakým ku věřící. Myslím že jsem toho asi do se říká jeden z vás že. Ta převážná věčné přečtěme nějak jak k tomu se smířit třebas východu náboženstvím a jsou například svět ale to co s mou mon z která on považuje všechno východní za ďábelskou záležitost ano o kteří někteří méně mírně ale pro to co vám teďka říká o tom věděla nově bylo třeba více je lidí než jednoho gedeóna nebylo. K tomu aby národ zvítězil nebylo. Není třeba víc než jednoho ne v jednoho jedince jednoho který bude tak osvícený aby to dovedl vnuknout národu. Ne že byl. Tak na tom dobře jako třeba nějaký ten typech těla ale aspoň tak osvícení že by jednat v tom duchu a ten pavel to duch u jednal neboť ten e dejme tomu s k tomu aby byl ten že by jsem že se rád při jak se jsem nějaký tedy řízení jakási jiné a nemoh to udělat za to na peníze tomuto poskytl na to za něc bylo napřed vědět žilo se že bylo by jsou tři miliony to dneska nemůže postrádat. A on poskytl protože věděl se tady do poslání duchovní větší význam než momentální let politická situace a proto ne tam na toho aby že moje spisy by vydávání nýbrž chci by pokud to po z drželo na protože by to vypadalo jako že jsem proti této revoluci politické dobu po dětská ruce dobra. Ale je to jenom vzdálený obraz revoluce není to nebo se pravá toho se parou své duchovní ne no a to vyžaduje svůj čas aby že je zanícen jednotlivce kteří by toto byli ochotni přednes a hlavně prožít. Kdyby tyto věci sám nezažíval tak synem považuju za správné vám to vůbec před na před ale že vím že pravdu ten havel i ten kdo ráma i ty dva mniši co tam byli a i celý ti med ale když vím že za námi stojí a jsem si toho vědom celým svým vědomím tak to musím říct aby bych mlčel o tom to bych nebyl poslušný jo. Byl jsem poslušných chtěl jsem to odliv jenom modelem jsem si za to z jenom hoden aby z toho vopravdu vůbec nadto nedbal. Tak by vůbec toho předal či volby jako se to musim ustavičně svaté ona pověstí se mi to líbí nebo nelíbí například teď se ode zase mysl když tam vložím svatou terezii tam o řím z jeho doby do byl ve mně volit projekt a no a pomoc se mortona a ho janem co ještě a vím o homme dal je že to bude domu bude stačit ale teď mu to nestačí dostal se do takové fáze je že. Že třeba pro věc získat děti. A byže na tomáš vlastnosti abys pomohl lidem vyložit jak na toho prosím aspoň ve zkratce. možno to taky na píšu o záleží kolik tu sil tady na pisu to on do dneska nebo si to nebo některý den o tomu bylo třebas celý idem abych vysvětlil se s dětmi jednat jak si přednášet slovo boží bez dosud nečetl to co vám řeknu protože si toto přednášejí tomu jenom věří a uznávají za správné ale ten málo oni to nepoznávají oni nemají. Toho. Tu zkušenost zkrátka chybí zkušenost takže začnu jsem si umínil začnu s nekázal jen tady u vás tím způsobem že přednesu přednášku část přednášky nejlepšího teologa západního dneska žijícího karla rány jara může se dva dva roky mrtev ale říkám že jakoby dneska byl ještě a přeložil to žil pak sela z plzně a toho. Bych vám chtěl citovat napřed jednotu to potom druhou se to byste vědom proto nezapomněli ale město nenapsané celým za to nebudu so do toho toho tomu ve mně nechtějte ne za přestupky co všechno dvakrát. Ale vám to přednesu tady a prvým po by do z komentovat toto budou povedlo seděli kam může teologie je to se nesmí podceňovat v jak to dneska řekl správně tak to se může ten a též. Ta respektoval hady z světle v tom mně chybí přátelé. Toho si dal pro papež ve ještě do věc řekl velice důležitou v ve to jsem taky do také neuznával bez tou jsou za tuto řekla to známa. Totiž že je to takle. Ty moje přednášky s tou prózy ježíši katoličtí je mi. Se o tou o není to nemá to jim primát tvor a druzi to starou přestože to i ty na to nemá a berou to opravdu. On že na těle a kdo to za své a budu vůli jenom o jednom si z toho s tady ruka co li který zemřel s pro věc dále měla do skutku horovi se u ho známe umřel před několika lety a ten mně říkal jak je to možné. Že vás pán bůh u toho od se drží když my říkáme víceméně pohádky. Neboť my si tam vysvětleme věci starého zákona a nového jako události. A on tuto podstatě zjeveních a teprve z toho zjevením vyplývá událost to znamená my vysvětleme. Je bez následků zjevení který jevit sám nějakou událostí. Je událost je tam s strašná kůra uzel visel před nedá dohromady na to by nezačnu bez týden abych se z toho dostal obraz celistvý obraz toho co se tam vlastně zjevuje. Ale jsem mu říkal jsem jinam kde se ten kacele bereš svůj život jako zjevení boží jako zjevení síly boží a von říkal ho beru jako svými syny boží. Tak si správný směs a když to všechno říkáš jako pohádky neděláš chybu a smíš si to dovolit protože. Přestože my nemáme resp text před charismatem světové bůh ten respekt má. To znamená tady jsme si je zadarmo dánu vydržet u toho o ta asi když tam u bude za o nepatří protože pánbůh mně je říkala o vás takže tam kde viklat z věděli proč vědomi co pak ti ale ty ostatní. Co si na dělají tam to bylo mně by vás chopit omezí ještě v citu do hroznými tito byli. Aby dva si o by že najednou padali se sebou velice při vlasti od dělat co pak budu pomohlo co je zapotřebí tato si to mnou mat tyto om se dobře zapomenout protože důležité je že mají od boha danou milost charisma se tomu česky zadarmo danou milost aby vydrželi tu dobu temná do doby pokud nepřijde další poznán dokud se dostal našeho poznání. bych jako teďka řekl. Tomu ještě jednu věc ono nemůže se skrz světové ani kteří ani tato straně k zenu projevit v to v plné poznání z toho důvodu že to svět je v musím které jste také z obyčejným člověkem a onoho dokonce strašně podceňuje prosím že toto co říkám vám že by normální křesťan nevydržel mýlí své kdyby tomuto správně ser vírou o tak by to všichni vydrželi ne řím. Kou vědom všichni když mluvil s knězem z knězi katolickými od tohleto když to mohl četli ví. A tam své. Jak to že při tomu věříš se po je to řídíš. Tak on mně říkala když jsem v takovém žár znovu v takovém není nezi z jeho lidskými kameny jedno je jeden kámen semeno je v moje ústa světly. A druha a kdyby kamen u stát že v boží moudrosti. A teď si představ. Že ty určitou míru moudrosti máš míru určitou míru moudrosti máš. A svět jest značnou mírou o dosti postrádal. Ale jsem mu jsem i poslouchat byl jsem s slavné sliby splnil. Co mi radíš a říkal radím ti když věci světlé a mně tady mně jsi milovat ne ten mu to posel mohou ode nemusel z při ženo bazi výšek. Této pořád doberu tato vedoucí měl jsem kdysi měl jsem tak mám právo je to být v st. Nesmí se nad použitý pochopitelně to řeknu došlo domě představila na kacele a on mně říkal co osud jak nedostane nějaký dělej od papeže u něho tedy máme přečíst taktem papež sedl představit jaké nám to dělá potíže a není tady s námi neví že jsme se doma na každým kroku a tak. Bych to řekl tak musím z toho otáže odejít nabudu z budu prostě po straně o zákon nebo se provádět co jsem dal. Jak to udělat on se tam toho od si zase říkal jednoduše nad použili jich nesmí sedět ale všechno totiž z káže papež musíš těm věřícím říct od wattse se to on řekl. Ale z toho poznají že po tady mám ne nic nepoznali. Příde. Na něho člověk od u zrodu si vědního a říká onomu máte ten li od papeže do v dostali poštou co po za bavit jsem proto aby o zabavil. A on je ale jsem mnou poučen o so muss po neřekla si ty řekneš. Ten dělej nemám a bude si duch pomyslet tady v tomto šu pleti. Se. Nebo tam nebot tam hle hledá tam tak jiné nemám ho tam o nemám tam ho nemám nemám nemám ho ti neseš jenom neříká všechno nahlas kdo je hloupý a neslyší tvůj vnitřní hlas to jen o věc nezabydlím a ty za myslíš být ty jestliže jde o živých. Ty když při jak čteš moje spisy shon ještě tak víš se ten bod tvoji věřící z bez o co nesnese budeš ji dávat to co snese a to co nestojí proti světly takže von třebas přednášel o tom třebas celou teology jak jsem napsalo z ve sladkém jhu nebo umějí nese vlas krista. A pojem o pro velice dobře šlo nic se nestalo a v ničem neodporovalo svědky ničení. Říkal tak dobře že si že se neo ho měl tam ten říká a abych říkáte něco jiného tak jsem to říkal. A mám k tomu říkám ještě todleto a ne neboť duch svatý to řekl tamhle pak ale ne. A od vás se na ducha svatého který to někdo řekl že to nebyla vykonal makoň protože jsem se opíral o něho tak kdybys jako nevěděl ti tady nám de oko se más opřít ne oka rama koně ale ducha svatého a to jsem tam tvrdil a kde je něco proti se s ti prosim tak je to řekni o zavolal nosem jsem tam přišel a měl celou řadu poznáme. Který odešli který odporovali si by se si to ani na odporuje člověče prosit z ty neznáš libry nové ji znám ono co do z vás prosím když si budu s věž z to on tam měl ano například z mu vám nešlo umět toho že sem říkal ano bojovati proti hříchů ní. Není tak úplně správné. aby byl o on to jsi byl nedělal nic jones boje proti si jen s k k u mne. Protože ten zastavení na od cesty ještě po vazbě potom čas na to ostatní jsem říkal a jak si to přestože to nemusím si toto říkat vědy sebe ten nebaví ne to si nemusí zaseli pravda a. A tak je to budeš vykládat teď jsem to poprvně řekl před lidmi povinnost že jsem jenom tak šel a ty si no ale. Pak toho no si krámem božím a on bojem musel pravil pravým by byli ti chodil hospodinem. Potes z od tam. Otevřel mu to vám nazpaměť říkal ono pochodil o s podivem to tomu boží chodilo rozhodovalo byl ctnostný člověk. A proč byl tak ctnost svým protože chodil hospodinem že ano vodil měl z měl vědomí jeho síly jeho moci od toho uzdravoval se musí chu ale že tím že někomu nedával vše hříšný toho neuzdraví již ty prostě budeš říkat z toho co v tobě co to co je v korábu tvé a co je v korábu každého člověka. My jsme my žijeme za po o v viklat že říkal prosím málo z potopu světa a my žijeme za po o smyslům. po ode smyslu která všechno za pro je si si za pravou všecko všecko živé za pravdu smysly mi co ve smyslech je toho dostáváme do rozumu za práci s u potopa ve které žijeme ale by tážeme z mu s tím no ale ne ten tam v tobě je a v každém člověku je. A ten zase jen o právu všechna zvířata měl by se nechováme jako mnou ale tak nás za zvířata obtěžuje i když se chováme jako mnou ale. Tak kazí zeptají jenom přechovává máme podobu po od smyslové. A za po o denní ustane tak je pustíme ven aby dal by je to ta. vám jenom chci jisto o něco to říkal třebas ramakrišna o této věci i který vám nemohu dovolit říkal svým žákům abyste viděli co chce. To není možné. Teď je musíte poslouchat nesmíte ani jisto by se si chtěli jíst o když kořeni věci nesmíte jíst maso nesmím který s s. Takovýho to by nás podrážděnost doby k ale do vaší mysl. Ale nesmí tomu soužení ale se dostanete k tomu se budete osobně stýkal s matkou matkou kály. Tam kde všecko neboť on dávám tomu povolen. Co máte dělat to mi nebudete či budete služ mění vychovaní o poslušní nebude nedělat nic z čemu dám povolení nedala a to bude tak široký že se budete tím vyd co všechno vám o dát do vody. Zažila dovolili aby se o ženili nebo aby se masu možná vám to do to co z to nesmíte udělat tak to jsem to jenom doplnil tím not to jsem tu kon slovy neříkal ne a dovedla jsem s tím co nabude straně světa někdo na ti řekl dost prosim by se shoduje. Svatý pavel řekl miluj a dělej co chceš atd duši způsobem vysvětleno totéž ne ti pak již po pro miluješ uviděl co chceš ale věnují přátelé jistej máte se musí do znak doka rama koně tak máte vzor člověka který nezačal milovat nenaučil se milovat ani nebude nikdy milovat. Ten právo tak nemluvit a no protože nemiluje protože jen ve dne šestnácti ho dubna přijde třicet tu byl jsem na se na nějaké měsíc začal v něm miloval bůh toho člověka. A miloval o takovým způsobem že člověk se nemohl jsem si kdyby byl chtěl teď si být pořád hřišti z porád těl krás k tomu bohu jeho život nemohl. A nesměl to zakázal silou své lásky vás to byla ta velká čili nemohl urazit. Takže již je že říká oral stezka se že to co vás snad jsme tak pak se tam rodil co chceš ale jak to je třeba vysvětlit. To napsal tolik těch epist to jsem dělal co tu lásku potom jsem to jenom mám vizte ještě jinak ne její znaky uváděl tak dále a to si přečti tak vize tak je duše není. A kdybyste všechny za řekli si tak ještě nemilujete např nejsem schopen lásky. Ale protože on je schopen lásky tak proč tam jsem skal než tu k tomu abych miloval kdesi máte dojem že mám že vás miluju jsem to jste na omylu hlasem nosem z vás mír dát po že vás rád pán bůh. Myslíte si že se tady z toho jsem si vás pozor nebo vzájemně domluvili se o setkáte me že vás miluje bůh tak je tady. A dokud něco bude tady řečeno co je sto se staví proti této lásce nevěřte mně a ne se hlas toto odpor dělá se boží. To se mi tam jež je vším co v tobě neni přivlastní si něco božské jeho na to máš právo. Prosím také se mnou jednejte s prostě a a řádně a pořád v jednom kuse v jenom tak jsem to jsem do stavu v čistotě slova. Je to jinak nebude prosilo musím mít vaši spolupráci nebojte jsem jsem neurazit s opravám říkám pod si s nemiluju. Jsem třeba dejme tomu v tom koncentráku kde krise dostala ani ránu tak čím to bylo že nemiloval bůh ne že jsem nějak na nějak jsem na tom sebe podílem. A kdyby jenom miloval on zaměřil takže se do bytu smrt jsem zase doby týrán při se nemohu být hlad v se neumí byla protože on zaměřil tak jsem z jeho byl živ. Dělám netroufal ukazovat těm lidem vedle sebe že nebo nepotřebují z tato pomaleji bylo také z svěřil ale ve jsem blok ale když ale trestal vystačit u stolu o nějaký měsíce dostal že jsi to jsem tam byl o ji vyvracet jak se se mnou. A musím vám prozradit že jsem nestál od toho abych se abych s s si to malým nestydí na světlo tak tak jednomu který prostě z se byl všecko co tam dostatek kraj čeká na dva na ten sedl ale jsem ještě nezačal ten svůj chleba jíst a tak jsem říkal pojď se mnou tam neza. To jsou mu ten se padá. On říká čechů bude žít ten ten to nemůžeš z vašeho ten sebe to neberu. A říká ty si mysíš žádosti věděl jsem mockrát víc než ty jsi se dal tobě. Tak prosím a to byl tu zpět a ten chleba asi ponech do vědy podám důkazy jsem byl na krmen jo. A se mu ten důkaz přes zen podal. jsem byl na krmen moc to pokrm mu z ko by se mu ukázal po se celá mám zajít ano. To tam nebylo v tom koncentráku protože jsem si z vězte statek nebát jinak jenom u svět a on světem chleba a okusil li to moje jídlo říkal co je to zajít zlo. To je ten rychle který je od boha když budeš tím co je který jsem si je to o že jsem se o jeho mi to nevyšlo ostrým prostém to. Vona by to bylo viseli by nebylo bylo toho prstu ale to nešlo z toho důvodu že se to týká toho co řekl ježíš kristus svým učedníkům neboť ti i těm co oni přišli. Jestli si za mnou přišel všeho nech mrtví po chovají mrtvá atakdále ničeho se nedají li za mnou aby sešel tak představy do učení kladnými se jím nestal víte tato osud pozorní.