Karel Makoň: 90-12B-21.4.90-C (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

V f........ A to je jenom dobře znám može to slovo původně zněl. To láska boží když jest tak zapře to boží a toto co mi tam projevily tím ježíši to byla láska boží tohleto láska nějakého míchala přitom vadí si prosím tam měli příkaz od v. No a ten plnili láskyplně a bezeslovně a spoléhali své že tomu rozumět a spoje se správně protože nic dostalo mu to jemnost. To co mně říkal anebo volil ani slovo to je styk mezi listem budoucnosti to je to co neuměl si vysvětlit znát z matení jazyků. Před babylonskou věží pro z za to tak ještě musím se svět o do to je to pořád ten tibet dovedou moc toho nerozumíte žádná mají ka a to se vůbec nestalo ale to sedě je v tom. Tady u vývoje své že náš náš jazyk představuje zbavilo do babylon se z velkým zmatením jazyků a víte že taková přehrada jsem bariéra jazyková znamená že se vědě nenávidí protože mluví mnou řeči. To je hrůza tato jednou bude takovým přežitek přátele této dodnes jsme mohli něco takového vůbec nastolit si vám protože když je maminka vel potkala nebo za syna nad. Protože v radavě nebylo asi pět let takže z těla že mluvil řeči kterou ona nerozumím ke zvířatům která byla všechno co dělal oře a bez rozdílu na to o tom nebo tu dožil. Toho že jsou různého plemene a vzájemně se nám ji třebas kočka se psem anebo had s ostatními tvory že ty tam všech všechny poslouchaly a my takovýmu tak by poslouchala ani ona rozuměla a pak je říkala tak. Dost jakou že to mluvíš a jsem říkal podívej se tyto nerozumí že no za rozumem ale ta zvířat tomu zemi rozumí jak tomu třídu byl tak toto žen nemohl protože. Tys tady jednou čech nemám budeš oni český hotovo jsem to sliboval říkal jsem ale li se mi e proč si proti tomu jednu věc bys měla pochopit e že totiž jsem přímo poznávající. Do toho to co člověk tu moudrosti bych to řekl která člověku zakotvena ani o tom a neřekl jsem do česky to slovo jsem neuměl říci takže jim to ne. Vysvětlil protože jsem znát ona ovšem nerozuměl se musela to taky li tedy neuměl jako dodneska dovedu vysvětlit teprve že jeho rovnou host to jsou nad by vysvětlil bezvadně než to přímo. Poznávající jiné bez toho že by potřeba nějakou naučenou řeč zvířata nemají naučenou řeč ty mají vrozenou než aby tu vrozenou než všichni máme že si že on děláte to je vaše vina to způsobilo. Sil rodiče vaši vychovatel kteří dávají dobře pozor aby se mluvila opakovati oko ze domluvily naučenou řečí ho u své se nemusí naučit nemusí slyšet od starých museli její řeší jejich si dali začli. Samo se jinak očista ho i mají vrozenou a vrozeny věcí byl z v ze života zvířete je dělo nestane proč jsem nevede sedí opřít svý a něco málo se mohou život šel strašně málo asi se nikdy neztotožní kde. To mi na všechno co máme vrozen jsme zapomněli na všechno a nula celá nula no op přísnými a jedno někde že to jsme si zachovali a ona a to je to on. Málo z toho duchovního to je ten malý poklad zakopání zemi moc dal váze měl moc velké pole ale zakopán poklad na toho vopravdu tam není moc takže nejste když někdo našel podob o do od ježíše krista. Ten poklad tak se radoval velice protože na takovém poli dají poklad ta protože rokem poli jímž je lidské tělo a ježíš tím že ho život vůbec to ale velice obtíž to jsem tady proto abych vám ty věci. Jsi li žil no a tak veme dál a tak matku jsem odbyl ještě nejednou zas dosti dále to pak se na tu nezapomněl mu jenom vás zlo ale když tu protože ti vůli svých třebas. Že děti tak do čtyř let touto řeším mluví je že rodiče ok si budou co to říkáš protože třebas o prázdninách říkalo po jedeme tím neděli projdou s. Temné a toto vole ost neumělo říct česky se dobrotou rodnou vrozenou řeč jak říkal hotovému zapomenout že se o smyslový že jsou pozice ale toho kdo by měl s to měl ve napsal to on je tak tomu se příkrá. Se ze námi si projevu z například pojem věc která ani jeden neni jim tedy vystavili za nevěda odevzdat to je vrozená bez věčnosti pocházející této slovo které bylo začátku a protože ho snažilo co je stvořeno je zákoně se. Než a zase do tu zapomenou zapomněl jsem začíná to nemá končit to ale to osum slabik to vim prostože bujet to jdou od od rozum vsedě byl si to myslel sousto ho tu se kolikrát stalo ale nejde masovou pak je. Kdykoli se nedostane moc zkazilo dostalo návod svých do ze svých ale nejde napíšu ale byl říkam že jakou prosím sebou odraz no to jsou třebas vaně šaty z plzně si na sebe a je. Tam v těch šatech něco co vám zajímat tohleto takhle malý rod výsek je to devadesát rok abych toho horou. On najít než to za toho se toto vodě velice ale labilní tato musím nezapsal to nemám nic protože se tu soustavu za jazykovou toho původního vrozeného jazyků nevole neovládá muž aktivně. Ale jen negativně to okamžitě poznám co tvoje tam potom slovu to projevu se napsáno a že obávat volit shora že to kola tento vozy lidi smysl toho. Ho dopravilo prostředků jak je že to tady řekou vedenou a tak dále se své tam o smyslově si zabita se pro vyjádřit takže kdyby někdo tou toho dotud jdou řeči ovládal a se zase nikým do. Také ovládá tak a řekl to slovo mu tak by si rozuměli a dovedl si to co jsem pro li mu svě nemuseli o nikdy vidět a všechno na světě by pojmenovali správným způsobem například znám se. As z tohoto znal názvosloví to jsem to dlouho užíval na ze pro dudlík to je kou porád kou jan a a tak dále. Všechno tam svůj váze ještě si byl jsou známými na o tom nezáleží co jsem neví jako použila pro sebe dobře maminkou tu měl byliny kou ne tak věděl že mám na tu jít no tak to si mohl o to co on to mělo za. O tom co kou pro toto by bylo vodě do do mysli pravdu li to říkalo kou tomu k že to pro minulo ale tomletom do zapomněl všechno vám to říkám že všichni máme sobě poklad to je malička. Ost poklad který se nazval vrozenou tu rozený vlastnostmi a že všechny zašla pali nahradili jsme naučenými vlastnostmi a vychovatele dělají všechno možné abychom podle naučených vlastnost jednali to znám. jsem máme naučenou morálku máme neučený hodnoty všecky hodno dělal naučené a jestliže se podle toho člověk neřídí tak tous hodnosti neni žádoucí ten není žáru si z společnosti tak prosím proti tomu ji s nemá. No ale nemělo by se zakazovat jen si ten aby zapomněl svou rodnou řeč víře jsem tomu se zakázal jak chcete oni nezapomenu jak mezi čistě nedávno že například třebas této. Jenom pro zas mávání trávu těle se domluvili se mu samy proto ji tady tolik protože na rozumělo nutí řeči to je podobna musí ten tak asi to řečeno to ještě nám taky. se znovu těmi že se smysl tam nabyl bude tím rybníku a chodil jsem s nimi setkat jak protože vás tady tolik se jich tam jsme se domluvili s husami musili e jsou tady také v něm velkém. tu a jsou domácími zvířaty a my to můžeme za domácími zvíře je taky nejde byste noste na práce na to jsou porozumění zvířata toleto tak mi nepo. Ale do vaší domácnosti ale mohl by ho který velice viz kole se takzvané meze přestaneme zvířetem dotek si to bude hrozné tak to jim tím si řekli mi sloužíme těm lidem jdu a kdy jim klidu bez toužíte z vás. Važte si tože samostatné ale máme tady bratry a sestry musili a řekli nesejí nemusíte bát jediné nebezpečí je v tom že se svými tak s přáteli věřili. Půjdete do bytu to je nechoďte buďte si by ji ku jen ta je dobře znáte to věc na ten jenom kolikrát jsem si říkají slepice říkají hadi na ten nemluvíme setká radit všech a spojen rozumně. Na voni mají svojí morálku a moji svoji jen mimikry tam mají svůj obranu aby se chovali proti člověku že to ras to které věčně přítel zvířat no tak. Myslím že jsem vel zase od během dost daleko ale na kterého se rozdává oni jsem přišli proto že u nás tou lidé nejenom já. Ale celá řada jiných ale jsou tady jde kteří se s nimi umí do hovořit za přijaté milost zase tady jsme si s nimi komunikují a ten samo jsou daleko dokonaleji než já. A proto tyhle proto tu prostředku lidí oni jsou ochotni nám v tomto školením něco dalšího říct a taky to říkají v v takže i když je. Pavel v v pozval tak to nedělal z vlastní iniciativy nýbrž dělal toho z iniciativy tibetské z iniciativy. Toho dále námi no to potom a ten dalajláma prostě se pozoroval do toho se to slovem ska svá on říkal to. Nemám tak ty si miliony jsou to stálo ale my tam u vás máme nějaké za k lásky v kterémusi nevěřit jako obě dávku našich. Naši moudrosti kterou který musíme dostát ne když nám umožnit nebo u možný již abychom se tam dostali tak jak tam nevejdou sám tam vejdu s celou tu moudrost. I tibetskou neokleštěnou vysvětlíme vámi a způsobíme že se nebudete na naše náboženství dívat krz prosili ne. pokud je to náboženství je tak máte na to právo pokud je to ale moudrost tak prosím vás nevěl jednejte že dítě nic než vinou v tom zase návodem z jako v tom. Ještě mnoho špíny pro znamená dogmata která by měla být zrušeno teta z přeložena čistý nad češtiny ale to mysl si nemůže protože musel dostat nějakou on byl lidu jako pod těžší musí taky zdržovat ano. Ale ale moudrost jednají jiná jak zase esta moudrosti si naučíte nýbrž taje jak co by se byl na tom případu do toho vyššího rodu ne na moudrost tajně. Za tak láska je kdy byl láska byla závislá na tom jestli najdu obě hodni lásky to nebylo špatné kdyby ho našel tak ta moje láska budeme zříct a nebude platně na to znamená budeme říct bát. Musí uplatněna saska musí živá ale jestliže nepotřebuje objekt tak je tady jenom láska která jest a není tam láska která se stává ska která se stává je ta láska odvozená z lásky která je z. Která prostě existuje tom potud pokud najdete jako oko máte rádi nebo kou byste mohli mít rádi nebo kde naděje že byste o mohli milovat taková láska vzniká taky zaniká třeba jsou dělá proti prvého tak potřeba se opustíte. To li pravá láska pro vás je taková která není závislá mu bude žádném objektu kdyby nebyl vůbec žádný objekt hodno lásky tak láska oživit existovala rozumíte to je od věčnosti do věčnosti. Tak to hlavní pro syna se o to aby se zatím jejich poselství nerozumoval je nýbrž abyste ho praktikovali na oře. Jsili evropské přestat těch chátrat tím že nezná pravého ducha modlitby že si myslí že pán bůh je hloupý a že jsou musí napovídat pomine. Nebo že ho musel úpěnlivě prosit abyste nad vámi smiloval to také ne on je milující vy musíte věděl že milující a jednak syn jako z vědou musí. Jen ten o své lásek a vy taky o tom že zase láska odvozená z jeho lásky kdybyste e takle brali jsou vlas dělat tady si nepřivlastňoval jako jsem si začal přivlastňovat že jo no to asi lásku na něco jinýho. Celý svůj život začal přivlastňovat no ale to z jeho rukou tak prosím když toto víme od nich tak byl mnou v tom že se aspoň někdo z vás napraví to. Smyslu že nebude píší neříkám že nebude protože bude pokorném to se nechce ale že bude vědět že za nic nemůže a za všechno může bůh. Víte v této protože byl při tento přes protože ukazuju obyčejně promiňte mně to co budu opakovat například byl dějou známém který je proti sobě asi ještě zeď tisíc midjánských a on měl sám vojsko. Jenom deseti sic a hospodinem mu řekl tím vydávám midjánské které vás přepadl li aby za nimi zvítězíš a on říkal nemělo ani jak to. Bych mohl na ni mysli svěřit když mají ještě nás to mnou převahu když to říkám svůj pán že zvítězí již kdo zvítězí no to bys musel to vítězit ty to být jsem to je. který zvítězí ji a který vítězí v každém pravém boji oprávněn toto nebudu oprávněni boj protože byste byli vyhlazeni jinými midjánskými máte právo na obranu a v tom pod protože ale musíš je poslech. O poslech mnou do boj zvítězit jsili pochopitelně a von mu radil post za si všechny svoje světe se z vidí jordánu ale by být z jordánu. Kdo si bude být takže si lehne jako zvíře k tomu k ze své a bude setkat tu vodu řekli ty dej stranou a dovede být takže zůstane stát bude si tu vodu říká říkal. Půstu ty si vyber nohem a přijete jste většina jich bylo budu leže a jenom sis tady je byla na vstoje a. Neřekl vědělo ale tady si jenom třista copak jsem tím neřek její ty jestli a je záleží nad vlastnostech jeho poslušnosti a známe vůli vy. Rád dame lásek jemu národu tak prosim zase znovu musel vzdát to vždycky měl svým námitky jo nakažen prou a teď těm kteří ježíši. Musel vůbec těch třista bylo kteří tu povel aby život těch midjánských pryč a za jeruzalém a aby čekali záloze aby se vozu projde řekla se ty zbraně které mají li těch vařit třista je odevzdají i těm. Jsi tisícům tam důsledně bezbranně těch přis to bezbranně on to své vědělo ono toho bezbranně a jak si přesto že nebojoval on neměl přesto ze sebe znali nebylo kde to nech nemírně. Neza nezemřeš zvítězíš svou silo a zase zbraň proti síle ze o říkám tak založené ničím ale jak na tom mám ty žádný vždycky jsem jako bojovník viděl dělám měl jsem nějaké zbraně. Měl jsi a dokud si viděl že ty nebyla to pravá aby byla pravá bitva je taková kde vítězi bůh do se věděli svatýho slova jaká moc protože mu stává o zvítězil zatím od. Zatím o to a na jenom pokorou poslušnosti boží a teď když byl večer tak řekl hospody roste. Jim těm třista mužům provinili a pallas své proud li sám si ten také jednou a ti řeknu tak začli na tu kterou budu ty proud vyd a ostatní tiše se při kterou tomu závoru. Mu midjánských očista tedy nebojoval protože na potřeli se nějak ničeho bát a ze přestal post toho kam chop op k lišíte to budete stát dělalo moc toho jsou vědět kam on na povel. Leta ty zato když voni potom byl budou všichni vší silo prou vyd a nesmím bez unavit pro vyd o mně vší silou o tom byli a tam se jenom když toho svítilo těch staré tam byla to jako by byli a spoj. Se vzájemně po byli nesmysly tady je tady nepřítel vodou utekl utekl teď jenom protože měl zvěstovat těm ostatním to ostatního velikou boj sku někdo záloze je že nepřijde přepadl a všech dvě po by byl. A že tedy musí poslal nové vojsko ne a tak dále proč nebo si je je a nepochopil to bylo hospodin pochopit tento nevěděli oni složili provinili a nedělaly nic. Než hospodě zase po velel ty jsou utekli a že kdysi jinde e ti budou pronásledováni to vojsko straně bude prosto zbraň v ruce no ty jenom vůb z křičeli neoddávaly ale srovnal. Tomu žili zbraně byla ti u těch jako beránci žel předvedli no takže to dopadlo takhle takhle to pravé s každou bitvou kterou vedou duchovní bral které vede duchovní bratrstva oni. Mně můj jsili že že my že si je nasnadě ovšem oněch nasnadě jsem moči sice je novou no takže když do toho dočká se to co si se dělejte. Ale kdybyste si řekli protože my se to kamen tak kdo co jenom do toho tak jednáte absolutně špatně na tom podniky k tomu abyste jednali jako kdybyste měli věřit že když nezvítězí vy osobně. Tak si zvítězili tím jim tomu věřili zavírá musí být tak určitá tak živá že budete jednat v rámci své víry nějakou který bude někdy s jakým ku věřící myslím že jsem. No asi kdo si říká jeden z vás že ta převážná věčné přečtěme nějak jak tomu ses měřice bazi chodím náboženstvím a jsou například byl sil bude to co z mon mon z která. A von považuje všechno východní za ďábelskou záležitost ano o kteří měnit věřím méně mírně ale proto se vám teďka říkalo o tom nebylo nohy bylo třeba více je lidí než jednoho někde ona. Nebylo k tomu aby se rozlítil žil nebylo není třeba víc než jednoho ne jednoho jedince jednoho který bude tak osvícený aby to dovedl vnuknout to. Rodu ne že by byl tak na tom dobře jako třebas nějaký ten ti teď ale aspoň tak osvícení že by jednal v tom duchu a ten pavel to duch u jednal neboť ten e dejme tomu. On byl s tomu aby byl ten že by se byste se dát si dělat nemá jsem nějaký tedy řízeni jaká z kyne a nemoh tou dělat to za to peníze tomuto poskytl zato straně silo napřed věděl žilo světce bylo nejsouce miliony ne. To dneska nemůže postrádat a nová poskytl protože věděl že tadyto poslání duchovní větší význam než momentální let politická situace a proto ne. Vám na toho aby ty moje spisy byli vydáváme nýbrž chci li pokud to pozor na protože by to vypadalo jako že jsem proti této revoluci politické tomu politická ruce dobra a. Ale je to jenom vzdálený obraz revoluce neni to od se pravá toho se na to jdou se duchovní ne nová stavy které svůj čas a protože je za se jednotlivce kteří by. Toto byli ochotni přednést a hlavně prožít kdybysi do věci sám nezažíval tak synem považuju za správné vám to vůbec přednášet ale že vím že pravdu zenového. I ten dalajláma i ty dva nižší do tam byly a i celý tibet a když vím že za námi stojí a jsem si toho vědom celým svým vědomím tak to musím jíst a kdybych mlčel potom to bych nebyl poslušný jo jde. Sem poslušný chtěl jsem to odliv jenom o den jsem si za mám na to jenom hoden aby tou opravdu vůbec toto nebo co jsem tady vůbec toho předal svědomím jako se tam musím ustavičně to vona. Oběť se mi tolik nebo ne biblí například teď se ode jsem myslel když tomu živým svatou terezii tam jim když jeho doby dal do byl ne že volit bude byla ho ho pomozte mortona no a. li se ještě a budu mohamedáni je to bude domu bude snažit že teď mu to nestačí dostal se do takové fáze že třeba pro věc získal děti a. A že na tomáš vlastnosti abys pomohl lidem vyložit jak na to prosím aspoň ve zkratce do može to taky napíšu o záleží kolik budu sil tady napíšu tak on dodneska nebo tyto nebo některý. Den o tomu bylo třebas se lidem abych vysvětlil jsem vás vidět mi jednat jak si předal se slovo boží že dosud nečetl to co vám řeknu protože si toto přednášejí k tomu. Jenom věří a uznávají za správné ale nemálo oni to nepoznávali oni nemají jsem toho tu zkušenost zkrátka chybí zkušenost takže začnu jsem si umí začnu své. Kázání tady u vás tím způsobem že přednesu přednášku část přednášky na nejlepšího tělo za západního dneska židy příhodu varovala měla může si dva dva roky. Mrtev ale říkám vše jakoby dneska byl eště a přeložil do žije pak sela z plzně a toho že bych vám chtěl citovat napřed jednu tu to potom druhou se to byste vědom proto ne. Zapomněli ale město nenapsané celým to budu přesto dotoho toho tomu neměl ještě i ten kdo za svou přestože slova král ale vám to přednesu tady a první povinnost komentovat potom prou povedlo seděli kam může teologie. Je to se nesmí podceňovat jak to dneska řekl správně a to se může tento než ta respekt toho charisma svět ne. To chyby přátele v tom říkal proměn pak než ve to eště do věc řekl velice důležitou jsme kterou jsem taky to také neuznával bez to jsou za v tomto řekla pro vzdávám se totiž že je to ta. Hle ty moje přednášky čtou na rozích věřili katoličtí jedli v i v si co od tou oním není to nemá to jim primát tvor a druzi to berou přestože to tím by vám to nemá a. Jdou to sou opravdu o že na těle a bylo to za své a budu můj jenom o jednom z nich ho tady ruka co který zemřel z pro věc zná ne měla roli z boku borovice bujarost máme. Umřel před několika lety a ten mně říkal jak je to možné že nás pánbůh u toho walt se drží když my říkáme víceméně pohádky. Neboť my si tam vysvětleme ty věci starého zákona ano bylo jako události a ono jsou to podstatě zjevení je a teprve z toho zjevením vyplývá událost to znamená. Že my vysvětleme jeden z následku v zjevení který jevit sám nějakou události těm událost je tam jsou strašná kůra musel visel před nedá dohromady na tobě. Začnu dost týden abych se z toho dostal obraz celistvý obraz toho co jsem tam vlastně zjevuje ale jsem mu říkal. Se nám jde to je ten kacele bereš svůj život jako zjevení boží jako zjevení žili boží a von říkal ale. ho beru jako svými síly boží tak si správný věz a když to všechno říkáš jako pohádky neděláš chybu a smíš si to dovolit protože přestože my nemáme respekt. Před charismat ten světové bůh ten respekt na to znamená charisma je si je zadarmo mnou kdyby že u toho od toho asi když tam u důl za o nepatří. Protože pán bůh miluje říkalo po vás bude takže ta budete říkat seděli společně vylomeniny co pak čili ale ty ostatní co si na dělali tam tobě rozumně by vás chopit dlouho mezi ještě byl citu kdo hroznými tyto byli. Aby to si to by najednou padali se sebou velice přidal zpíval dělat copak budu pohotové zapotřebí tato esi obnovovat tyto o tom co je dobře zapomenout protože důležité je že mají od boha danou milost. Charisma se tomu česky zadal oddanou milost aby vydrželi tu dobu temna do doby pokud nepřijde další poznán dokud se dostal začnu poznání v v e. Kdybych jako teďka řekl tomu ještě jednu věc on on nemůže ses kr světové mít ani držet ani katolická niko ženou projevit to prvé pozn. A z toho důvodu že to svět je v musím respekt takés obyčejným člověkem a onoho dokonce strašně podceňuje pro si my že toto co říkám vám že my normální křesťan nevydržel mýlí. Ze kdyby se mu to správně ser vírou tak by to všichni vydrželi ne s výjimkou někdo všichni fu když mluvil s knězem z knězi katolickými o tomletom když tomu četli a tam se. Je jak to že ty tomu věříš se podle toho řídí tak on mně říkal když jsem v takovém šel rovnou. V takovém není nezi jenom lidskými kameny jedno je jeden kámen semeno je náš moje ustat světly a druhá tu říkáme u z tak že mu živou. Prostě a teď si představ že ty určitou míru moudrosti míru určitou míru moudrosti máš a svět je je značnou míru mu dosti postrádal. Ale jsem nucen i poslouchat byl jsem z slavné sliby splnil co měla když říkal radím její než věci světové a mně tajně studovat. Je veden svou to posel mohu jemnému zase přišlého bazi když jak v této pořád doberu na to beru si zen jestli měl jsem tak mám. Oni to říct nesmíš jenom použity pochopitelně to řeknu švandovně přes tady anatta celého on mně říkal v jsou tu jak nedostane nějaký kraj od papeže. To mělo tedy máme přečíst tak tento byl jsem se stavět jaké nám to dělá potíže to neni tady známy neví že jsme sledování na každým kroku tak kdybych to řekl tak. musím z toho otáže odejít na budu s ním budu prostě poznali o zákon nebo se prováděl ten svůj musel jak to mám udělat on si tam dovol do tím se zase říkal jednoduše. Novou ji nesmíš sedět ale všechno totiž káže papež musíš věřícím zříct a od vod se se to on řekl ale z toho poznají. Že to tady mám nic nepoznalí příde na něho člověk od pravdu si vědního a říkal onomu máte ten. Lidu papeže víru málo dostali po s tou celou za bavit jsem proto aby ho za bavil a on je ale jsem jdou poučen tomu použil řikal se ho se ty řekneš. Ten je mne mám a bude si duch pomyslel jak tady v tomto šu pleti třebas nebo tam hl nebo tam hle ani nedá tam taky ne ten nemám ho tam ho ne. Mám tam ho nemám nemám o nemám ho ty ne seš jenom neříká všechno nahlas kdo je hloupý ale neslyší tvůj vnitřní hlas to jeho věc nezabili a ty za myslíš být ty jesliže nebo si jich. Ty když si to stes moje spisy si ho ještě tak víš co ten spolu tvoji věřící jsme se o co nesnese bude si dávat to co snese a to co nestojí proti církvi takže von třebas přednášel v tom mým. Třebas celou teology jak jsem napsalo své sladké něhu nebo umění následovat krista a pojem o pro velice dobře šlo nic se nestalo no a v ničem to neodporovalo. Věky ničem říkal tak dobře že si že jsme se neo ho měl tamten říká abych říkal o něco jiného takhle se to říká a mám k tomu říkáme ještě todleto a ne anebo duch svatý to. Byl tamhle takhle ne a odvolává se nad ducha svatého který to někdo řekl ne že to rady dal makoň protože jsem se opíral o něho tak kdybys jako nevěděl ty tady nám jde oko se vás opřít neoklamal volně ale ducha svatého. To jsem tam tvrdil a my něco proti ses ti prosim tak by to řekni o mně zavolal nosil sem tam přišel měl celou řadu v poznáme ten který bude šli který odporovali si my jsme si to ani jedno odporuje. Člověk se to si es ty neznáš kdybych nové ji znám ono co nesnáz prosím když si budu přeješ sto on tam měl. K tomu například s mu vám nešlo umět toho že jsem říkal nebojoval tím proti hříchům není tak úplně správné aby byl. On to si byl nedělal nic jones bude podiv sil miskou ne protože ten zastavení na mu cesty ještě po vazbě potom čas toto ostatní jsem říkal jak si to přestože to nemusím si do to říkat kde se od sebe ten nemá. Ne to si nemusí zase řeka jde dál dál takhle to budeš vykládat který jsem to poprvně řekl ten před lidmi povinnost že byl jenom zapřel. Ty si jinou ale pak toho noci krámem božím a ono jemu musel pravil pravým by byly že chodil hospodinem potože to tam. Otevřel on to vás on mně říkal onou chodil hospodinem do do muž boží chodil rozkolu dalo byl postní člověk a proč či byl tak ctnostným protože chodil o z podivném že ono chodil. Měl jsem měl vědomí jeho síly jeho moci toho uzdravoval se hříchu ale že tím že někomu nedával vše hříšný toho neuznal již těch ty prostě mu budeš říkat. To co v tobě sousto co je v korábu tvém a se konat u každého člověka ten my jsme ale my žijeme za po o říkala teď říkal prosim malost potopu světa my žijeme za po oni si. Snů povolil smyslu která všechno za pro jesi mysli za pravdu všecko všecko živel za pravdu smysly něco málo ve smyslech to dostáváme do rozumu zápal smyslu potopa ve které žijeme ale vytažen deset mu. Tím noemem ten tam v tobě je na každém člověk kuje a ten na svém korábu všechna zvířata měl by se nechováme jako no ale tak nás za zvířata obtěžuje když se chováme jako on. Ale tak razí se dají jenom přechovává máme podobu po od smyslové a za po od neni ustane tak je pustíme zen. Aby dávej je to malá vám jenom chci k tomu něco protože zaselo z ramakrišna od této věc víte který vám nemohu dovolit říkal svým žákům aby se viděli co chcete poli. teď mně musíte poslouchat nesmíte ani jisto byste si chtěli jíst o ten ježíš kon viděný věci nesmí který maso nesmím který z nic takovýho to by nás po dráze bylo to byly k ale do vaší mysl ale. Nesmím tomu jsou oženit ale se dostanete k tomu se budete osobně stýkal jsem matku matkou káli to můžete všecko neboť on dávám tomu povolení co má. Dělat nově nebudete že budete služ mění vychovaní o poslušní nebude nedělal nic čemu domu pojem nedal a to ji oni bude tak široký že se budete živit co všechno vám ona dovolí vložilo dovolili aby se mu. Ženili nebo viseli masu možná vám to domu to jsem s o to nesmíte udělat tak to jsem to jenom doplnil tím mohl to jsem tu kon slovy neříkal ne ta do bylo jsem tím co na. Nestranně světa někdo jinak ti řekla sto synu byl shoduje a svatý pavel řekl miluj a dělej co chceš a to jednodušším způsobem vysvětleno totéž ne pak když o pro miluješ. V pověděl co chceš ale milují ne přátelé jistej máte se musí to znak doka na makoně tak máte z toho člověka který nezačal milovat ne. Naučil se milovat a nebude nikdy milovat a ten právo takhle mluvit a no protože nemiluje protože jen ve ne přestal se ty ho dubna si věc. I se tu byl se znáte na nějaké měsíc zasel miloval bůh u toho člověka a miloval o takovým způsobem že člověk se nemohl vepři kdyby byl chtěl teď těmi pořád když ji se vrátil krás tomu bohu. Jeho život nemohl a nesměl to zakázal s vírou své lásky ta láska byla tak velká chtějí nemohl urazit takže ježíše že říká on. Stezka se protože to je to vás nadchne tak vás tak to bylo dělej co chceš ale jako je třeba vysvětlit proto nastal tolik těch epištol jsem dělal to pude lásku potom vysvětluje nám mám jste ještě jinak ne její znaky uváděl a tak dále to myslíte. Si tak vize taky duše není a kdybyste všechny znal všechny si tak ještě nemilujete například nejsem schopen lásky ale protože on je schopen lásky tak proč o stezka než tu k tomu abych miloval jesi máte jde. Protože vám že vás miluju jsem to jste na omylu ale hlasem nu svém vás byla protože vás rád pán bůh je myslíte si že se tady z toho jsem si nás pozor nebo se vzájemně domluvil se muset. A deme že vás miluje bůh tak jste tady a dokud něco budeteli řečeno co jest to se staví proti této lásce nevěřit země a nese hlas tohoto odporu dělá se boží to se. Toho jež něčím co v tobě neníli přivlastňuje si něco božského na to máš právo prosím takhle se mnou jednejte sprostě a a řádně a pořád v jednom kuse jenom tak jsem dosti. Dostanu jste čistotě slova je to jinak nepude prosilo musím mít vaší spolupráci nebojte jsem se neurazit s opravdu vám říkam pod si protože nemiluju když jsem třebas dejme tomu v tom koncentráku ke kristu dostal ani ránu. Tak si to bylo že nemiloval bůh ne že jsem nějak na nějak jsem na tom chceme podílem tady jenom miloval on zaměřil snažila se doby tu smrt sem zasel. Vy týrán se nemohl být hlad se neumí byla protože on zaměřil na jsem z něho byl živ to děláme prou sval ukazoval dost těm lidem vedle sebe že nebo nepotřebují z tato pomaleji do také s s. Jedl ale byl jsem bylo el dyž ale trestal nejstarším prostoru o nějaký byl sice dostal řeči ho sem tam byl dvojí vyvracet jsem se se mnou a musím vám prozradit že že měl se. Nestál o to abych své abych si to malým množství jídla e světel to ale tak jednomu který prostě se byl všecko co tam dostatek kraj řek chleba. Na ten set let a jsem ještě nezačal ten svůj doba jist tak jsem říkal pojď se mnou je tam neza rok to jsou mu ten nepadá on říká čeho bude. Žít ten den to nemůžeš z vás jenom ten sebe to neberu říkal jestli si myslíš dost jeden jsem mockrát víc než ty jsi se dal tobě tak prosím to beru zpět. A ten chleba si ponech do vědy podám důkazy jsem byl na krmen jo a se mu ten důkaz přes ten podal jsem byl na krve moc to pokrmu. Tu konec tomu ukázal po jsem se mám zajedno to tam nebylo v tom koncentráku podívej se ani směs teďka nebo jinak jenom u svět být a on si. Letem chleba a okusil to moje jich bylo to neříkal se to za jídlo to je ten svůj své který je od boha když budeš mít přeje který jsem. Jestliže on chtěl jsem miluju mi to je li kdo nesplní prstem to von by to bylo viseli vyvedlo bylo toho prstu alone to nešlo z toho důvodu že se to říká toho co řekl ježíš kristus svým učedníkům neboť ty. Těm sou za ním přišli jestli si za mnou přišel všeho nech mrtví pochovají mrtvé atakdále ničeho se dělají za mnou a když nešel tak přestali neučení kladnými se jim nevzdala typem na toho co pozorní no v f.