Karel Makoň: 90-13A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

tu komuny duše s větví. Ku monismus protože jsem o to by se říká v tím že políbil své s tím toto děl. Poli byl jsem s tím za jela mu po po ctnost rostou o do pranice nebo čin do pranice ho tak tím dokázal že vědou taky pociťuje v om by byl nevydržel tak ve mně na svém misse byl trati dvou let kdyby byl toto nevěděl on do vnitřně a to z. A ten stav čistého láme doby dale se mu říkaly který vás tam to máte v těch nabádal a byl tam nedávejte ě. Po se na zemi do vodu ve bylo v něm živa bude tuhletu jak on tu pohádku říkal jsem vám tak ona milovat kdyby ting chvil místo ranní vyvolen dát vykládat každý po svém toto modly duch chtěl říci do toho vysílána které vizí. A v něm ano řekla vám řeknu jednu pohádku byl jednou jeden cizinec který se ocitl v japonsku šel kolem zen buddhistického kláštera viděl jak tam meditují tím mniši a říkal jsi mu to jsou duchovní lidé zatoužil stát se duchovním člověkem šel na toho představeného kláštera. A řekl mu bez do kláštera k si být také duchovním člověkem a on řikal ku opravdu se si být duchovní člověkem opravdu to je veliké sebezapření. chci bídu chodí člověkem nabudu poctivě tom krás se řez dělat všechno slovy. A on se tam to s se vyzkouší mám tedy výborného však již tu u víš tak ti umim a budete spolu hrát jednu čas po paty ale kdo z vás zvítězí. Tímto bude dobré ale to bude poražen tomu dávám setnout hlavu. A jestliže stojíš od toho ztrácet tím mnichem. Tak je nemůžeme na tom tolik záležet hrají pořádně a hleď zvítězit. Pak se zachová potom když jinak deset po hlavu a ona jak uměl ale ten ho proti začal vítězit poznal ten cizinec že pro hraje ale s o to o do bot tak dostal lítost nad sebou a v ve tak lítosti je že začala hrát pořádně ale začal tím si toho svého protivníka. A v dalším tahem by byl udělat udělal však mat podíval se na si do protivníka kterou jsem také věděl že pro hraje takže při nebo hlavu tělo svému toho protivníka a z toho tou královnou v jednom nedalo všímat u plně od toho pryč a ten v nich ten vedoucími říkal dost dostačí. Domu do klášter nevezmu a jsem neprohrál protože jsi táhl tak aby svůj bližním nepřišel ho si duchovní člověk sebe nemůže uděl duchovního člověka liším se také myslili že ne od za duchovnost nestačila nějakém duchovním cvičení. Než celkovém postoji vůči bližním na říkal jsem si tedy dal ježíš kristus miluj bližního ne. A že bude li kdo bych jak by bylo boha kterého nevidíš na tak dále co od vás že jo to je přehledu o ono. Vy, kteří si přejete být duchovními lidmi, musíte se osvědčit jako duchovní lidé, jako lidé se srdcem v těle. znamená tu s lásku bližnímu když se v tom neosvědčí de tak vám žádná víra nepomůže, neboť je neživá. To není víra, to je jenom uznání, ono to tak je. A se podle toho jednou řídím, podruhé ne. Kdykoliv se neřídím pro dete ty kteří je tak jste problematický věřícími protože, když se vám to hodí tak věříte a když se vám to nehodí znamená když se ho si na ten náš i na na česky tak si nevíte a přestanete věřit aby se nebo ze sebe něco dát kdežto ježíš to svým životem ukázal že se musí člověk sám sebe zříkat že al kterou mým vedle se svět zapři sama se a když toto za zapření nedokáže tak prosim. To není víra a to lince stavbou trojí duchovnost. I moli byste mně ještě namítnout při na onom předešlu vás předešlu něco co by se mohli namítat že bys třebas říkali dlouze to řeknu krátce. Že ty námitky tady dycky mám ale ta vaše námitka o na z tak toho ježíš kristus na doporučoval miloval když jako sama sebe tam to je tady z nikoho ne víc než sebe ale jako sama sebe a vy přeci ten je můj přítel nebo. Vy si to nepřeje aby ho třebas miloval jak o milovat o sama sebe k o sto nepřeje jedna námitka tu panně odpovídat suso v po že sami nemusel si projevovat lásku o tolik žádá a nebo ono je je v situaci kdy jež testem s pokojem a ve se z kokon jsi zapomíná na všechno kromě. Na sebe. Blaženost sloužit pro něho vedli případ taky nevysvětlím bez liteře. A řídí případ je že ten bližším je těžké situaci tak takže mu prózy nějaké nebezpečí v malém nebo do ale prosím to nebyl žid které by mně nehrozí mu musím dát přednost tomto případě ne jeho milovat jako sama sebe. To musím dát a jsem s tím vyšším musí se zbavit pocitu oddělenosti. Ne z mi že se oděnou o jeho odělo bytosti do že jsem tím bližním jeho situace moje situacím jinak nebo milo bych jako sama sebe to nejde se musím postupně do watts z toho co o pocit oddělenosti jehož za sebou může nazad tak dech tak jeli za špatnou tak u líčit to nebudu léčit nebo u něho napravovat s obojí špatnou situaci ne jeho. A tak budu schopen milovat sebe jako jeho. A komu přednostně a bez pohledu na sebe na sobě že by malinkým případ tím chlebem bez o na sebe protože on byl v pekle mistra z toho nebyl se představil svoje do hlad co to dělal jo. A tak bok tak jsem to vyřešil v od ten hlad tam některý čili to svému své nese za no a tak svěří. Miluji když jako sebe sama znamená musí se umět žijí do jeho situace a když ty nejsi v takové situaci těžké jako ten bližní. Tak si ty v jeho situaci. Vždycky když jsem vivo ještě jsme do těch sedumnácti objevila nějaká situace kterou jsem řešil. Tak jsem úplně zapomněl na sebe. Protože jsem tu situaci která se vedle měl odehrávala tam do osel co říkal mockrát musím si několik jen můstek které bylo mohli znovu uniknout potřeboval mohu pro mu vím pro si výklad aby svět znovu jednou když jsem se vás teď dál. Že mi něco nešlo. Tak jsem ztratil nakonec schopnost to řešit třebas to co mi to nešlo vyřešit a sester dali jak těl do protože to se s se kterou jsem znal z těch operací všemu se nedá odporovat a ve že se dát vítězit tak jsem rezignoval bez je nosem na svou vůli vzdal jsem se jakmile jsem se jich vzdal. Tak to situace pomilovat to vám proto o co se s si nekonal a sedmým za jem se odjela jiná situace. On by nám. Ale protože jsem byl prázden měl jsem v sobě sílu toho čistého božího vědomí jsem tu si to jsi viděl jako jsou malou ne na potil dvou třebas který se ti o prát. Jako svou situaci a pro zen jako s onou tak se mi řešil jako svou aby řečený správně tou silou boží. A to jsem dělal několikrát než se tam jako takových asi potom postupně vzpomenu maličkostí které byste mohli v ní. Zapomenout že to nikdy nesloužila za síla boží nýbrž toužila obec tam kde před tím bylo zapotřebí. Z nějaké mezery zastala někde v z na v se to tak s ním tak řek ji prosím do rozkaz co se stane že se třebas dva jsou a ty máš zase postoj nastanou bližního. Jak ty poznáš kdo pravdu tak sto z těla si formulovat a do tu pravdu nemá kou máš pomoci nebo komu nemáš pomoci když neví že aba náš nepomůžeš nikomu. I nic se nepodaří pomoci nesmysl váhat. Ty se musíš jenom orientovat onen to se z jejich jednání jo si dokonal s orientován pokud si myslí že si doka s orientován ale tak řek jednomu z nich aby ten druhý neslyšel aby byl slyšel ty máš pravdu ale ti nemohu pomoci ten tu moc to se do sto mockrát. nemohu protože si mase v ale tím koho moc to tu vedeni pomoci když to pro ono se to vám za to ode moc tak že si jak na to jestli je tady moc která potírá pravdu. Tak si musím milovat protože tady také z z dopuštění božího nebo z vůle boží nebo z jeho síly že ony tady že trpí ani minutu když její zapotřebí My jsme toto, co se tady dělo čtyřicet dva let potřebovali jako sůl. A kéž bychom to nepotřebovali, to bych byl moc rád mám ale vážnou obavu, že to ještě budeme potřebovat. věřte mi. Protože sice tuhleti vedoucí naši revoluce se zapřisáhli, že to nebudou, že se nebudou vracet k nenávisti ale jak zmoci celý národ jsem svědkem toho že nás tuto moc dobří jede že jsou ochotni vraždit dale nenávidět v třebas ty jistou minul o režimu ano jsou ochotni to dnes. Z když to je vim že je těžší zapomenout na něco na co se zapomenout. Než si vzpomenout na něco na co se s po ho z toto měli těžší ale když se na od se v této první věci tak jsem váže zapírat. Prakticky se učíte zapři sama sebe. Teď máte velikou sytost po této revoluci zapírat sama sebe. Že budete odpouštět těm kteří vám křivdili důležitý vím v a říkal u nás máme nové dítě a dal mně po za ten se dvacátýho z pojetí těmi dal to co říkal nemá to tak něco společnost se mnou a ono co od po mělo se ukázalo z nějak něco božího vzal no a na o tom nevěděl zamane jsou rodit host to asi. Ten den pod šlo. Jak ale teď spojitost mezi těmi věci i kolečka misku tak ukryl zahození. Jemně deska ve zlo jsem ale prosím vás onen do jako známa jednají ty teď tady s vámi nejedná než pro s námi jednají indové. Můj přítel ale pro z porád kterého tady osobně kteří znáte že si taky je brzy chlad. On ještě něco vyšší než a to je co říct tato pro svou nejlepší vlastnost pro z ale proti sum k tomu jsem slaví. A on vám se troufal v dobách veliký pro řeku se hodit na a ve visel sví a indický. A tam si zeptat taky žene sytosti. Nemohli by se nám poslat není nemohl by se nám sat nějakého zase sense jsem. Do československa. A oni řekli: okamžik, počkejte a předvolali vedoucího velvyslanectví vyslance. A říkal co tak ramakrišnovi vizte a ten žák ramakrišnovy mise mu řekl nikdy. O to existence velice sví indického znamená od roku čtyřicet sedum. Nebyl jsem to jsem z ku nikdo jiným menší než žák ramakrišny. Ale není takový žák nikde na světě na žádném naše lewise sví než pouta ani a ve sv. A samo jsou to z a rozhodovat se zeptal a chceš protože víme, jakého světla jste nositeli a my ho musíme podporovat tak o které části buď tím tedy od nás to nebylo náhodné si viz ti by prosimvás si z něho vyčetl ta duchovní cvičení a podle nich se. Se řídil celá ale ta ale když moji přátele. Křičeli přitom že začal propadat ve škole musím se jsem v od škole kam byl jsem se neurčil ale taky maminka věděla hlad prožil nestačí abych aby přes jsem se že bych měl říct trvat zavolal si ty dětsky který učili této mystice a říkali že takové li se zaměstnáni ale ten ten chlad ten visím ale za nazaret co jsem hodili že se chabou ruku od do mate chce a. A voda jehova on než jako pro žádala tomu co dělá a to je nesprávné. Tak oni svět pozvali že s maminkou starostí rozvoje rozlití a co to dělá za s se jim přednesl cvičení které dělám li říkaly a to tam není. Co jsem věnoval proto ruce aby se vám to svý jsem za všechno kde jsem tak pod praví. Jsem to tam vyčetl co tam není ani ten dělat cvičení v tom viděla pro vina o své k úplně přesně el tam lidským způsobem jak to dělají v tom tibetu přesně a to se asi nebyl sám asi celá dali takle byla chycena a proto tady nějaké světlo pod do por prostorových ale ono nebo do tak on létají světlo od doby nějakého jana Ámose Komenského, což byl zasvěcenec a ten si to nenechal pro sebe nýbrž nechal tady následovníky voni jsou z věci a z věci. On tady před Komenským byl nějaký mistr Ekhart který byl učitelem na dvoře našeho Jana Lucemburskýho Když tady byl duchovním vůdcem v tak to je po sobě nechal kou o tom není pochyby. Jenomže my u bez neznáme tajné na. A na ma chtěje jenom matčin z se se mnou na dal který zanechal osoby nějaký spis nemáme nikoho z svý školy jo toho na to z mistra vykládán který by něco pro nás zanechal oni nechali toho ducha tady nechali spojovat ale tak se o do rameno komenského který poprvně. Napsal něco jakost se menuje umu nepřestali dům že jednoho dne abychom při za bohem celým životem od mu ten bůh nebo ve život a při dne. Čili řekl to tu hlavní myšlenku která může být vodítkem pro celý život nic víc mi zapotřebí než todleto není třeba žádnou ji anály říkat. Prostě život svoji pochází od boha je zjevením síly božího to se to co svou velice lid žil pomalinku. Tak by se mu trpělivost ale není to nic jiného zapři sama sebe a to tento zápor v tom byl vynikající nějaký ten pan komenský. Proč ježíš o shon vracela jeho a z něho ona se všemi jeho spisy a tedy to nebo opisem nýbrž prostě bylo to vody jinou jenom ta on to znovu začal psát přátele. A zemřela muž celá rodina nereptal on že tady že tomuto nemuselo. A všechno mu jeho tělo to co jsem byl nevinná sil ze se vrátit domu ne. No z z z z z z z s i ta sláva si v něm byla platná. Ž bylo byla naděje že nic z toho nebo toho jistota že nic z toho co napsal co řekl nezbyde. On to všechno zbylo že si na to nečte. Nabyli světa který je bezvadným příkladem toho jak se o duchovní cestě máji. Jak se z něho člověk lest jsem se z této velice těžko proč s no tak to se všímáme toho v to v vedle toho našeho Karla čtvrtého byl nikoliv člověkem evropským a nikoliv člověkem světovým nýbrž byl člověkem boží takže ono vopravdu mluvil. Způsobem je že kdybych jako měl na to právo o tak bych říkal. Pověsili zavraždit umlčet protože on něco začal. A hned taky tím skončil. A mezi tím co od co tam mělo být neřekl nic kdybych takle vykládal vám taktně vyvodí ten den na dlažbu ale on to dělal zásadně. My jsme si tady řešit velikou příček z něho ne ale pro kázání jak co od co kněží neříkají nebo co fási o bičem. Jsem mysl ba přečetl ale jak víš tak o to o to a jsem tomu se nedá rozumět ale je zajímavé že když se o po brně četl dostal jsem ho tady od vás je tak co od dokonale rozuměl když se ho potom vyčetl tak jsem neměl co bych k tomu řekl neměl jsem co bych takže zase nevysvětlené jako s není nepodává s mu ztrát. Je to se musí okamžitě vzít za ten pravý za za okamžitě to napsal vyložit toho okamžitě aneb čekat se někdo vyskytne kterého byste válečník kázání. Kde ten prostředek jsem byl schopen dodat co tam chybí v něm také chybí. Ale byl jsem oh schopen odolat ta vodami spůsobem ne jaká trosky by to tam chybí v. Tady jeden z vás říká že se těžko spojit. Nebo jednoho svazku třebas indické učení mnoho mnoho božstvím a se vším se svým nádherou toho ní. jsem toho o božství přívlastky a tak dále bez tím jedno božstvím křesťanským vás tím evangeliem daleko duše mal o toť těžším. Tak bych k tomu chtěl říct tohleto. Ramakrišna který byl zaručen velkým člověkem zasvěcencem k tomu řekl. A není třeba aby někdo kopírovalo indy. Ani vás cestě ani nenapadne něco z toho kopírovat že si tam najdete u nějakou moudrost a poznáte že tomu do boží tak se chopte ale pro to nemusíte být jindy. Jsem se stády. Toto by si měli všechny uvědomovat všech čili o vás že to si jenom otci na podoba svým co se nedá protože toho. Je závislé také na prostředí ve kterém ten žije na stravě kterou ku. Přijímá na způsobu mravnosti jo nemravnost tu jiná než u nás. Toho byste žasli jak se to totálně liší prostituce není hřích například v a tak dále a toho se potom znázornění dal vina těch chrámech. A jsem nedávno ty s ním jsi tady měl ale se ve promítal někomu protože to je tu svou karmel z myslím ti z našeho hlediska. Této zachováme v lidských tělo krásně všechno názorně no a toto jsem našel u těch u těch je v ty nedělat to se nedá opírat ale co se tak to villa takže na tam přesto oko pane tři která žena máš sestru k ho a když nemá o na těch šest rukou malého dvě ale kterými objímá toho manžela k tak a on těch šest rukou. Aby ohlasy směla do mojí objímat aby přesto z toho vzniklo spojení s bohem a nejenom že ženou. Ta se jen je psí. A ty všeho co se tam pojmenoval neboť tažena nebot ten to živou ruce co rozumíte žádné věci než jsem to tam vodila tak to takovou vlastnost musí takovost musí se na takovou a takovou takovou mast nemyslete přes on taky výše nemá tak. Když se svou boží tak to s o jenom děti k ale duchovní poznání o mu zažil jak chtějí. Z tomu rozuměli. myslím že to všechno vysvětlen z vás namítá a je že kdyby se naše moudrost křesťanská nějak svod moudrosti indické která nadto bez jiných strany a že by to že vizi by hlavách rozumně myslí si ji veliké rozpory ano toto re láskou byt tak z to chtěl říct no. Vidiš strašně eticky tato tak tu se neumí říkat proměníme a teď. Co na něco nejde tady z prostota vám sis tak eticky li tato ono tak by se podobal našimi řím ku z této revoluci nese podávali oni čem panně semen nerozhodné panně možný. Tak. Pro za to toto tam nepište v z se vám nemůže je jedna moudrost i lidská nemůže moudrost evropskou. Jestliže například dejme tomu i přes za ni si pomáhají k tomu mnohobožství tím způsobem že ten bůh vlastnosti s osobně ne anděly tak je to stejné svou mu andělské jako svou těch. Těch bohů indických ne. A dokonce víme jak sekty kterým anděly modlit aby se vyvolat to nebo ono ochrana tohleto který tady tak při si nebude něm vadí že jsem že mají jak by ha. Ty andělem mají taky hlavy mají nejednal mají mu všechno mají. No prostě kdyby bylo třeba vysvětlit byl takhle že je jenom jedna moudrost. A když tam něco od ode někomu tato po jeho rozumu a že to co mu bude to zavrhnout řím případ protože to po jeho rozumu nemá se vás. Nemůže si na použitých pro z vlasy si jsem třebas roku sedum zas dokud žil v v sedmnácti letech tedy dokud třicet začal dělati mám lidskými cvičeními zřejmě ale v byl v tomto li z mus který je společný indy a. A a k tomu jsem buddhismu a zároveň tibetu těm třem větu společné jsou to do společnost kristem toto do společnost křesťanstvím. A my si že to mělo se jsem si zrozuje jsem to neřekl co dělám to nesměl říct že ano to by to byly pro jeli ale zbytečně chybně. Protože jsem si jsi věděl od tohoto mám když je před čili že jsem to nevyčetl. V tom tedy tak je to zjevení no pro jsem to bral jakou pomoc od od boha na to. No. Když to těm lidem nestačí tak to k něčemu je stačí to od roku tisíc čtyřicet tři je tam zavedl milarepa atom daleko rasy nesmírně vážit. si vzpomínám sešel který vokolo přivodit tam svody živou by chtěl on dále by taky malinkým. Je tam jako jenom dovětkem. A jsem šel oko o něho tak často ve jsem se a jsem se na něho dlouze nešel jsem nedát tak tak ten mnich se taky za mnou zastavil a taky nešel jedná. On tím projevoval půstu v tom ale on se on taky že to zakladateli z duchovní věda styk a v v v v k v. Tak vám chci něco říci co se naučil dalšího od toho papeže aby to co to lidská zapojen to vystavil z poloviny jsem to měl říkat hned potom. Co jsem říkal z něho po to on mluvil o moci u a to jsem si tedy velice vážil a řekla jsem si co to je taky na můj účel. Neboť jestliže jsem do věci přeci jenom něco z lidského hlediska. V při dal tak to bylo toho že jsem nejenom žil tento život s ale že jsem v tom životě někdy hodně trpěl. A v tom útlém mládí tak že jsem víc trpět nemohl ty dva roky jsem to nešlo jak tělesně tak se nese zastávali z mysli protože to neunesl neunesly za to on taky poradu to a to nebylo utrpení nám těles se to bylo utrpení duševní že jsem ve z takže přijdu o život to byl duševní trpný tak jenom bolest a tak vám řeknu nesměli si nemůže to doporučovat lidem ale nesměl si vážím lidského života. A v tom vim vy víte co to říkal proč protože z rukou boží to všechno pochází v ale v tom mně nejdu ježíš v tom lidském životě radost moc radostí a moc utrpení obojího je nejvíc zapotřebí kdesi životě jen ne hrál tu hlavní roli moc radosti. Tak by nehrála ani moc utrpení tu roli ty si podávají ruku myst totiž žijeme dualismu a my nemůžeme jenom trpět to bylo nesprávném nese s a chápat chápat nebo sápat pout utrpení ano božští tu pro sebe nebo chtít trpět vůbec i zatím musíme se snažit radovat s a pak jsou mostu jsem by ji ve ti při nějaké utrpení ale to jsou jeden to jeden z párů dvojic. Že které existují v než jsem se s mečem v životě a drží se za ručičku není možné aby existoval radost. Bez utrpení se tak na neříkám tak to neni pravda musím z víte tak jen ducha formulka vyprávělo rad věrohodně ale není to pravda. Protože jsou radosti které nepřináší utrpení jsou utrpení které nepřináší radost zapřeli že tím radosti které nepřináší protože jsem to měli jsme ve zlíně dobrou známou no paní brtnovou v starší byla než vám ženám velice duchovně dobře založeno. A mimochodem je taky věřila tou bylo očista který věci ale tam věřila tak by způsobem tedy to se musím pochlubit že když si něco kázal dále stále doví a o společnosti někdo činí znamená ještě jsem byl tu jsou čarou vodní o na to slyšela. Se vším když si doprovodem co jsem tam dělal v tom zlíně a měla konat sami jsem přišel tomu těch prázdným. Tak mně říkal co z toto dělal toho nevím kolikrát se na asi patnáct sil se na to. Nějakýho toho roku padesát přes asi a protože s co jsem od taky možný je to s a s a na to prostě měla poznamenáno časem i toho začal přednášet jsem ho říkal dost ta on to před čtu a ten zbytek toho je cesta k shodovalo. To něco po do mnoho jak z jak to udělal třebas ten mu ji dělám olej přijetí jiné jemně věřil jakže. Tak tak dokonale že jsem řekl řetěz tak sto babičkou dneska zařídit setkání tak jsem měl právo motto setkání zařídit. A předešel jsem naší techniku minimálně o sto let jsem při by bez ztráty technickým způsobem technickým způsobem bez ztráty čas jsme se dostali z toho wattse jsem si metu od plzně a opač na kterému chtěl být tak sebeztráty času vrátili pase ještě čas boxoval sat protokol aby zpovídat si jakási byl vědomě na opat své když byla sis to co máte ho tak se bylo. Tam do pak již ho sundal atakdále všechno se shodovalo s tím co jsem měl zápisu o sobě řekl. se mu to taky nedávno s jsem tam byl opakoval letu jsem mu říkal když v protože to třikrát říkal jsem pro co tu ale prosím teďka jednou připomene č se setkáme. Jsou babičkou v něm při do zase dohromady říká o říkal úroky počkat k tobě toho svatýho nebo tak nějak. Tak si to to se to pak jemné ale že anebo tam nebudu spát mu nebo na to čas takže co sto od o že za práci. Ale tato paní dokázal takle věřící. A to bylo jim veliká přednost samo jsou jako věřila tak daleko viz věřila bohu a ta vám měla radost se toho jednou přišla jemně a řikala. nevím proč jsem dneska také radostná. A jsem tak radostná tedy ni do nechal na pokoji na přijel řekl měla tady jsem na s tou svou radostí tak se nepotřebuju onou to za celosti u muss. Jakým mohutná a ti odkud do ucha a ti nemám nejmenší příčinu víte dost no tak tato radost která pochází od boha duch extaze roste extáze najít byla schopna a nemá následky špatné nemá za následek utrpení ano a taky u neměla no. Tak tak je to s že to mi že některé je některá dost nemá ale víte že to když výjimečná ne také když máte třebas radost že jste pomohli bližnímu v nějakém. Tak v nějakém případě to nemá špatné následky když se nikomu z ti nech mluvíte aby si to nepřivlastníte jsem to udělal to si nesmíte říct. Z moci boží jsem to udělal a toto jsou kód nepravda ale z moci boží s a nevíte moci tak jsem ani pro semeno ne. A ta moc boží to je složitá záležitost to jenom že jsem na to udělal ale že ten bližním který trpěl byl při hrám od boha ke jsem si nerad si to bůh abych ho miloval aby mu prokázal tu lásku zase od boha a všechno odpadlo se od boha dána a ona přitom není žen takže si po tom nemohu přivlastňovat lásku bližnímu a taková láska vůči bližnímu nemá špatné nás v že nemá. Masem následky utrpení. Takle milovali nebo si přál aby milovali učili učedníci páně v ě ty který z těch kterým volně posílal jo. se vám to přednášel a protože to všichni nemáte syna jsem tímto podobenství kdyby pročistí v jednak je to řeknete. Se před se chcete prach z obuvi své máte to vám sám mat napsáno. Mat napsáno vším co máte napsal tak to nebo říkat ale protože li svažte to se na to že tomáš ho a mu to tam v sv v z ona nedělat ježíši když si dech je to o názvy hodit praxe prostě nechci od vás slyšet a my zaveden dobrém nejsem pomáhat jako zase byl od že je milost nevěříme dětem pryč. No tak on řekl odejděte v klidu vodních a se před ten prach z obou myslet na s na prahu proč co to znamená jak to souvisí s to symbolem a o které jsem předtím lovil takhle tak tam byli prašné cesty když někomu šli tak si za prasil bod když sis se se pali prach z obuvi když vyšli od těch lidí. Tak bylo na těch po tak je vidět že nikam nešli protože si byly ty boty za prášky. Potože někam nešli tak je nikdo nebyl vodil tak tady nejsem a tak dále o zamyslete se s souvislost todleto vše. Takovým způsobem peníz s tak je to s a pro že tady s protože tam nebyli tak vás ne vyhodili že to nebudete na vidět ale to se zase ta a to je nejlepší jered se jak začít nenávidět nepřátele své v z s se se mi že prach z obuvi své o li to na to. Dost neví je že ano a kdyby člověk neměl toho ducha ale kterýho nemám od sebe samosebou tady v tomto nevyčetl prosit. Nic které nemá za následek radost těžko vysvětlit protože si nebyl ve vzpomínám na žádné recept u ježíše krista. A protože to by se s tím svatým janem v jo tento jsem detailně. Ten řekl ch když líčil těch prý deseti kapitolách se toho musel na trpět aby těch sedum byl jezdců volal všechno vytrpěla aby to přežil toho o z toho neměl žádnou o do z toho neměl. Ale přežil toho o co se nad to ale neměl z toho radost protože to bylo strašně utrpení tam víc ne. Ale na nebi to nestali ti svatí chtěné utrpení probíhá pak že tu radost z toho nemáme sice my protože bychom víme ne v protože bychom se pomocí toho tohle není. Přivlastnění bych si bychom si to utrpení jako nějakou zásluhou a aby to bylo záslužnější tak mi tu radost nepociťujeme rozumí ale proti toho co tu který se nemůžou velké provinit. Je že nemožnou také provinit utiší nikdy po utrpení je. Není prázdnota jež po utrpení radost svatého ano je ten člověk svatý s tím vědomě s pojem boha tak víte tak aspoň ty víš koho tady masti sebou vůbec nejsem radostný z toho bylo to vykládám. Pro to utrpení do tolika nám ale radost toho nemám žádnou příliš nejsem svatý. Pořád to jsem byl svatý se dal mně odtamtud vyvodili se neosvědčil mu za to v pořádku deme dál je to z druhé li ruku protože tak to tam vydá obojího jsou to a to že nám muselo pak o tu pro nic článek. Jestliže tedy kdy tady máte těch ten ze své hrozilo by svět sám li to za stavu to sbírat pro v dělat vědu. Těch které se přece na pás tak který tady neřeknu kde zde na říkám námi ale tak když jsem byl vyhozen z těch svatých z toho řádu těch svatých tato je pro takhle. Pocit že jsem poprvně po devíti letech a ještě nějaký měsícem vedle toho byl set let. Na tu na ten pocit spojení s polem jsem se dostal šestnácti ho u dubna třicet a vyšel jsem z jeho než sedumnáct jeho listopadu při které je to všechno o z vyslovováno víte a postaven hozen tak dokonale na dvou se říkat pane bože kdesi jsem se o pořád chodila se do potom nula voni ho s tím o hospodinem ženo a najednou bez i nepomůžeš mně se dali svým sebe. Vylil kdosi kde tam jsem že bys měl udělat nějaký zázrak menší jámě z toho měl vím mohutné tety prosto toto se mnou byl tady do taky zapření to jsou prostou musí do s tou není si ale nevinně nepatří zase žil ctnostně toto je zla jednání to jsem takle pánu bohu na dával. To jsem tok suso se vina dával toho tak jsem dostal na ho od toho esesmana ruzyni kde jsem potom příhodě neslyšel a oni mezi vyvolával by že bude o to se to nebo prostorem může odejdou vůle se nevím řeknu sehrát než se mi ze vyšel tak to se z toho nedostal se se svými do koncentráku o tovíc čtu ven o to člověk o to na tom za si jsem z toho pochopil z tohoto do se tam musím. že pán bůh je jedinečně miluje že mně nechává takle trpět tedy to jsem nemoh pochopit co co je to co co pásku tedy to mně promiňte jsem tak jsem na tom byl zle protože jsem neměl v tom poznání v chvíli to cesta od toho. Tak jsem se ocitl v očistci se očistu očistci že to je veliká visel na tři s. To co jsem po pán suso se domě vešlo bez co se v nebezpečí život na takže ten esesman chtěl u kopat byl napomenut jiným toho kopat nesmíš se z tu zem a ty si vychováváme pro budoucí přáteli ve na z lidské říši ti mluví německy ty můžeme snadno před vydělal přelil převychovat stavu si ještě no ještě jednou o bylo u plivl se na mělo odešel od země vás a ostatně odnoží odnesli takovým privilegium se. Měl který neměli nikdo si jich také nebyli do o tom dověděl že nás kopat nesmějí. A tento nějak zapomněl nebo co nebyl dozví kopat jinou v takže ještě mně vykoupal. No takže toto roste řídí a byl to očistec to znamená jsem měl dojem že pán bůh opustil. A vůbec jsem neměl k němu přístup potom by za svatá terezy je. Viz jedete představit že říká a toto když jedete představit v tak je to utrpení že do by člověk vědomě spojen sbohem ani by o to spojení přišel a přestane očistci za jeho časné hřích příteli tady takže bude se nebyla než zná a do jsem pořád spojeno s tím bohem od svých tam jen kolika let v při do očistce toto mám zatím k tak na to že při do očistce modlete se za mnou oni říkali potem nesmysl si si jak to s tak on svatá. si toho sic to vím tak prosimvás prosimvás to o modlitbu. Aby se o toto stalo tak se za ni modlili o nás dobrou vlivem jejich modlitby dozoru svatou při se jsem se o tři se tak svýho svatýho jakou nabyla ten to je jenom stavět nejsme oděnou bytosti ostatních je taky před ne za jiný. A toto utrpení zdánlivě nemá odezvu radosti u mě. To hotový očistec beznadějí jo se na si případ mu. Ale ty svatí o tom věděli u toho jana v tom a to nestali po každém tom stupni který o do pod těch čtyřech hlavně prvních co si to prodělal. Že trestali na tom na těch nebesích za to že on to všechno dělal co to všechno vytrpěl no. Takže klesal někdo v jiném stavu vědomí než jaké kde ten jsem na tom nízkém stavu vědomí jenomže oni mu to donesli takže v tom s vytržen do vytržení v tom byl v tom stavu kdesi přibližoval ne se to mohlo znamenat. A kdyby nebyl býval vytržení normálním jsou tam jsou mu to přenos do rostou tohoto vědomí stav toto vědomi ten o to a. No hotovi nic no. Proti tomu stavu který on zažíval když viděl když cítil vyslyšel nebo slyšet ticho osvěť těch svatých prostě dostat do pro me komentoval protože to je to podle mýho názoru co stačilo v poslední větě to říct když ten svatý toto budu ještě zejtra od po říci a po pozic při opakovat tato řeknu jenom krátce. strašně víte se svatý všechno prodělal a když šel neměl co by prodělával. Dostal se nahoru po všech sedmi stupních zamontovány další soustavy no transformační toho se nikdo nedostane dostal svaly proto soustavou po s on taky dostal. Nastalo mlčení v celém vesmíru tam říkal vodit ze samadhi a tak dále a on to všechno jsem tam by se byl v tom zjevení co si hoden toho co četl prosím povinně přečte z kdo by pak ho na mystice dobře tato psal tři neděle přečetl za tři neděle. Poli z toho z kdyby si to vy který je proti mně aby z o čem aby se před vámi sice i když na to stačil na co si toho že musí za tři neděle prostotě nařizuje v ž no pro mi ten s tak viz prosti no a co s co jsem z se jsem se ho byl vybídnut andělem pochodem silou.