Karel Makoň: 90-13B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Tu svou svatost sem si přivlastnil když někdo sní ty všechny výdobytky duchovní Co z nich je? Šrot, né? to jako lékař víš, to si nikdo po tobě nepřečte s tím se nemůžeš vůbec napařovat neumíš to ani slovně vyjádřit, je z toho, je z toho šrot. Ale zůstane v tobě síla z toho jaká síla byla v tom Janovi po tom snědení knihy síla nenásledovat jenom Krista síla plnit dílo Kristovo on ... on prostě zaměnil konkrétní osobní zájem o Krista o lásku k němu to byla osobní láska za lásku k veškerenstvu, kterou spasitel. A na tomto poli měl o síle dále pracovat a on to přijal pokorně a moc tím trpěl. to znovu vysvětlim, že tady, ty tady budeš ještě zejtra? ...od vás se nechce abyste konali dílo Spasitelovo to prosimvás nestavte se na pozici svatýho Jana. My nikdy nikdy takový velcí svatí nebudeme Neříkám, že se jimi nemůžeme stát. Ale přijdeme po smrti do nebe jakože tady všichni tam nikdo tam nebude a ani tak si to on si se k tomu to si prosím vás je takovým z vás roka vás a o tom o tomu se při ne z ano. Ale to musel být Gedeonem, no to je krásný, ale víc ne. Tak protože tam nepřijdete do toho nebe, nikdo z vás o tom nepochybuju. Není naděje ani že přijdete do ... že přijdete ... do čeho že přijdete do očistce že přijdete do nebe, ne do očistce taky ne, protože do očistce přijde jenom tady z těch co je tady vidim jenom ... ne ... sebe nepočítam ... jenom tři lidé nikdo jiný nebudu je jmenovat se sami pojmenujou při k a se mnou na nebo rosu od ty ne ty na to nám tu. ti mají právo na očistec, tito tři lidé jenom řeknu na tuhletoho muže, ten nemá právo na očistec. ale kvůli nim jim ho nebudu pomlouvat že to je duše otevřená ta je schopna tuhletu pomluvu přijmout. ... tak a on se tedy připojil k tomu dílu k tomu dílu dílu, ne k Ježíši Kristu, k jeho dílu. A proto musel trpět nejenom za sebe kdyby to dělal jenom sebe. Tu spásu on taky za osobní spásou nikdy nešel on nešel za Ježíšem, že by ... chtěl být spasen, jediný z nich, že on nešel, že ho miloval. Ale to nestačilo On musí milovat to dílo toho Ježíše A to ho naučila Panna Maria, tím, že se stala jeho matkou, ale ne přičiněním toho Jana přičiněním Ježíše Krista na kříži je tvá matka tej om předal o to synovství z moci kristovy ale ne cestuje vůli a ona přišla byla vzata do nebe a on ještě chudák musel dvacet třicet let čekat, než život lidský ho doučil to k čemu ještě nedorostl tou chvílí, jak přijal synovství u matky. tom, to mateřství plus život působilo tak, že nakonec se dostal na tohleto Patmos, a tam měl to vytržení a tak dále. A vám tyto věci budu se světy deptáni když tady když mi že to dovolíte tato poměrně detailně mysli taje tomu člověku. A protože si to zaslouží on tady nemůže být celistvý den a možná že si taky ne ne nebo ještě do tady na nemůže být do dost moment byste možná vynechali. Takže pochovávají mrtvé věk te jestlipak ale to třebas kdyby tu letem na kterou jsem ukázal mistra aby ten zůstal. Šel do své práce si ta by si pak by to nebylo pochovávají vím mrtvých mrtvými bylo by to el to není žádná činnost duchovní co on dělal není jestliže bere za to třebas jenom korunu novou za že to ve mně protože do mít vše před i myšlenky nebo při tají jedno je to práce z mně a když jsem že. Může mít přišel z s el k tomu svýmu hospodáři když se ten byl na poli tak se evangelista o tom vyjádřil nehodných služebníku. Tím že za mostu sloužíme a my v tom životě božím vám tu bohužel i činnou přes toto něco mám do buď radost nebo penízem nebo vůbec nic že ano ale to se zklamaní potom. Přes to on tak jakkoliv bereme z tu svou taky jsem přis víte rozličným stroze. A takže byl ty nemohou ještě vstoupit ani nemohu pomyslete že vystoupili do večer zabýval s tím hospodářem že by tam vstoupili tak to jejími bylo podívej se na hospodáři a. Mám hlad v ten dej my taky z s se do po sejde protože on šel do ústraní nešel se toho svaly a umyl své. Upravil se za nás tedy již řád toto musí neuměli udělat to jsou symboly kterým od za rozumíte. A teprve pak byl schopen sloužit svým hospodáři tak že neřekli denně tak jíst. Brž aniž jim nejmenším si přál jsem s ním najíst sloužil. Ale citem o z bral řekl při sedět a pojem s to bylo jenom ve vůli toho o nás že tady byla tady musí dojít k záměně osobní vůle čela proč jedu v tom světě tak musím v osobní vůli co si to ty se nesmí příklad si vás toto toho říkal co to zbaví lásko osobní vůle to je chyba pokud pracuju ven musí mít osobní vůle a musím důsledně nadto ji v pokud se do se vším osobní vůli neosvědčí se ani v v tom se nová ani vůle boží. Ani to nedokážu. Pozor na prosimvás no teď na to dobře takže on na el se osvědčil v tom na tento služebník či se vzdal své osobní vůle. To nejzákladnějším že byl u týrání mořem li on nežádal ani tolik no ale je to byl ten hospodář se tady je něco tak by byl odešel pak na to nese jsou tam někde zbylo třebas prasaty jem. Ale od hospodáře a on chtěl. Takže pozor by vám budu říkat během týdne berte všechno z rukou božích pozor na toho. Jakým způsobem v je důležitější než že to velet z jeho rukou do berete je z jeho z jeho rukou všechno tak je tomu se strašně nešetřit nebrat velice hře a víte pro z jeho rukou ale nebude to tak jak to pro tento z že jo.. No to vědomě anebo pro to tam napiš to je toto jsem řikal nám protože co tomu jsme v tu nebo po mi tohle pozval nebo nebylo tomu vůdci z mi. To tam děláš viděn ale jen jsem z li vůbec to dělá z lásky k bližnímu ne. Kdyby to dělal z lásky bližšímu nech prosím mluvit jo tak za to ve ve ve že ani kolu. Kdybyste dělat za ním na by to neměl ani radost. Ta by si tu na do odevzdal bohu to je mu taky patří jako tato schopnost to dělat a protože nic takovýho jela do mi nesměl mu to je to byl jsem tak jeho pravou do toho mluvit jo nemoh bylo toho si za si to se to ve praně neseme to čeho teď to budu po pro o budu muset říkat teď budu a a než jsem měl rád protože vidím že to z zlo na ty musím stejná tohle o to na ty dobro musí mít aniž vám řeknu teďka bude. Na ty ji zlo to z této pak toto te prosimvás protože jeho nutně zapotřebí. A od něho chci schopnost rozlišovat z tu on pro čí nemá k že to všechno nově po si nesmírně vážím nějakýho ale král který se mnou o z na to říkal v tom nějak to svěcení lidem svatý anežky český. vjemy ta jsou vyjádřila velice em nehne z ne z ky jsou tam jsou ale k. No on říkal na že jsem do hloupě dostat měl s to ona ne tak mu to řekla no a takže on teďka v tom za vodě velice špatně nechci abyste ho třeba na čeho dělat příteli mu to ale on je ve styku se z toho co se z od toho škod českou ženo a tak vyvedeni stojí tato z toho něco denního toto nemá po pleteme když tedy když se vědět že si o to mezi mnou. A neboť tím co vidí nebo co ona uklovat církev nebo tu na neděle. Ale poté co mu radila vás svatá anežka česká v v v tak bych rozpacích nebyl ale zřejmě není ani dneska ačkoliv je patrně ochrnutý ví. Soudím podle toho písma. No to hrozné když jsem si nebyl poznamenal že polo pomoci své nemůže vládnout tu rukou. Ta nemá tolika ani jako co jsem ty tři kroky značí by to muselo by to tomu jak vy proč ceny a protože utrpení zkratky vychováváni jak od svých prost tak se říkáš pro tomu vody skutku nedělal nedělat to svatá terezy je. A to ba nás tato od nač ka to ještě or do pořádný vznik to z těch který jsem dostal do ruky to nedělal o sobě nemohl ani slovo o že to je pýcha která předchází pád. Jenomže ne z tohle tím ve tím mluvením osobě to s tak jako asi je z toho zbraní dvou roků z ne z ve se to jako si ke zakazovala braní u roků v protože když mně bylo. Vyburcoval člověku taky jeho u věr měl povahu spotřeby. Ale ne produktivní takže když si učil takto spotřeboval ale město oni s a za pro se k tomu svému věřitele li. A tak to si je nemohla trpět tak měla právo ale teď ti je ne za to že ten ku naopak svoje věční stavy z toho důvodu o o tedy říkal peníze nerodí peníze tak to je nesprávné žal tak která ve nebyl správný taky ale el to ježíš kris zastávat letem byste nedal aspoň penězoměnců o tak dále ano ano tak to ne ale tam je něco jiného. Že totiž ten člověk který ví. No tak to ven tu svoji řeč i přeci záleží na tom ten kdo to poslouchá ty duchovní řeči. A to vás bože za neschopné tomu rozumět nikoliv. Proč on to neřekl takle ale jsem v chápal šlo tak si chtěl říct. vás od vás od toho pochopit. Ale vám nechci způsobit protože vás považuju za lidi věřící ne je za poznávající. Toto byste nebyli byste li víc poznávající lidi sexem vyvodili za dveře se jako dále či v temně nepotřebuje od synovi co anežku může být u krajem nejlepším pořádku. Vůbec ani slovo ode mně nechce assisi který se mu učil říkal v něho klesla vivo ono to nemůže číst slabý o na to na vás tvé v pořádku. patřili spisy se od něho vzal svoje ani mu víckrát nějakým král nebo na by si že to slabý odvar. A ale vím dobře. Že když někdo přímé za správnou nějakou ideu je to byla třebas tady přednáší. Tak její zavázán plnit to jako ženou se nás to dokud nemusíte násobit. Ale tady musíte plnit aby se jde tak sedí víte proč vás potom potkalo nějakým neštěstí nebo nějaký utrpení protože toto sice vyslechli vzor kou rostly ale neplnili nebo zapomněli na to co čte v je chyba tak to je hlavní důvod je že ten argument jako padá co to tady jsou lidi kteří jsou schopni jsou schopni. Tomu rozumět ale silně pochyb jsou všichni schopni vzali jsou. To plně a proto co jsem chtěl říct že by se muselo plnit jsem to byste řekli a to je se řeč dojímá poslouchat a to pak a teprve vykonávat. nemohu by k vám tak s prost jako se k sobě. se k sobě tak z prostí jako do jisto byly jenom třebas sokrates. Ten byl tak prostí jako že již mu neřekl dají modlí vám neví ten je tak ho vypil tomu se říká disciplína cokoliv do zrovna on den na dovolené zen duch celého jeho ono. A na nebo to přes ve letem na on věděl zase óm byl ve velikou zkušenosti s tím daň modlil s tím svým duchem nebo napovídal co a co nemá dělat než mu neřekl nepít takto vypil psu. Do cesty že nám to neudělá. Protože ten danou taky neřekl nabízeli mu teď sil beze kdykoliv těžkostí mimo od se mě. Ten mu neřekl nechoď č ve li synu on taky nešel tady jednomu z vás dána tam o nikom nedávat. Že ten služebník který dostal jenom jednu hřivnu a protože měl strach z podá nevěděl že přísným paže rád. E z lidí tam kde nezasel tak je tam přímo řečeno tak kratší schoval do země a. Potom ji přinesl neposlechnout am zato odkázán do temnot vnějších. Se to stalo co z něco jinou než předpokládá on měl strach nikoliv o z podá své a z cesty z toho hospodaření z toho z toho ostřím námahy. David toto normálně jako se nedalo takle li že kdyby nebylo tam všechno symbolicky. Zakopal do země. To je dal jsem ve které jsou taky poklady ale z tam s ten poklad jako le tak se ho vzdává a no. To je li takže on se vzdal pokladu který měl naopak mít neměl za od závad nýbrž nad je s tím hospodařit tak. Ta co našla tažena ten poklad lil s těmi ostatními se radovala. Protože se radovala z toho se nazad ten poklad el tak vzít zkratka odplatu. Radost byla jsem radovala sama sebou nýbrž balavat to radujte se za doví tím ježíš že důsledný vás radovala aby tak byl radující takže potom jsem do vázat lidskými to bylo pořád vracet pro sebe není je radost správná. No prosím ještě co přestože toto od tu toho v k v. To si není k bytu je to dost prosto všech úrovních v nikdo nebude že nikdo do vůbec nezná boha nebo se mu nevěnuje to domu do že jsi mi říkat ne ale v ocitne se v temnotách. To zatím co to přijetí bohem projde na vyšší úrovní které se dostane do úrovně nebo netrpět není tam mne. Když. Protože se vám deska říká že ta paní zas za svobodová u vás z brna je toho názoru podle vědců jsou zde ne podle sebe že to zjevení ztratila napsány rodin než než ten jan který seděl u nohou ježíšových ano. A jsem od pojď jak se mám řekl před není kou že to psal opravdu jiný ale že si vždycky to byl tentýž jan ano. A tak vám říkám že si vždycky nejsem tím kterým jsem byl nepře to. Třebas rokem. A nejsem ani duchovně tím čím jsem byl před tím. A čím jsem dneska protože dejme tomu ve že si jenom že ho toho kdo jenom vědom případ. To si jenom u oči třebas me že o roku oslu nestát jedna z. Copak si myslíte že umře jenom tak potože došel život a. Protože ani sobě ani mně ani svým dětem nemohla tady nic dalšího v tom životě dodat nemohla být ničím prospěšná dá. A mohla být prospěšná někde jinde. Takže například od doby je to s umělou přes dokonce ty za zlý nebyla velice prospěšná tam s to že to je v ona si žije to abych si byl neb nejde troufal vědět toto na řekla takže o na pořád poučuje nejsem ženo sví. Ale v něčem se protože o nám prostě jest být na to že my se stýkáme a protože mám možnot vědomě ne jako se tyto který swámi v tam se stýkám ovšem daleko snáze z protože za sebe vůbec nemluvíme abys říkáme spolu jako ty jako ten si teď zasednou tam v tom. Neví stavět a ona také tam jana že kokon o na tomu říká očista. A ona taky dobře že občas tam tím zabít dal nějaký světec. A jak toho že tam zabít tam taky světec když tady dokud jsem byla na tři naživu žádný světec tam zabít dál. To se tam ho do svou to je to ona si to byl on měl toto si to nevim no ale asi ale proč se budeš kdy řečeno ve analyticky do za dveřmi aby to děti neslyšeli tohoto li smrt bodha. Ono to sobec z ale to jsem nikde svobody způsobem výchovy kdy žena o do škod jen souhlasit. Ale on dneska říká tak tak jsem se měla vedle sebe tak jsem tady nemá z dale zapomněl z onoho bylo dobře. Ale taky schopná když takhle dneska myslí měří z něco co při tím neřekla a nemohla říci a nemohl poučit o na mně z kam poučení způsobem jen toho co neví je to počali tady dostal naživu. Tak je to velice mně že ne že umřela prosimvás ale že ochotna poučovat. Takže se o jenom o jedné stránce jsem stále poučoval a jsem ochoten být poučován jo jak jsem se litoval a tak si myslím že jsem tak uděl nějaké pokroky je před neseš ten spis jsem žena že si budu odporovat ale možná že jsem jenom něco nedotýká na tak to asi bylo to jsem to je neměl a. Poznání také své stupně proces se tam nespadne na jedno z cesty jak papež krás tolik se počítá s tím že může rez aby litoval myslela mu z na to navrhoval papež pavel za si před li jem za zády teď dívat. Tam tento myslel vážně kdyby byl žil než je on byl staly nemohli o z toho udělat tady zaručeně byl uskutečnil toho co řekl těmito slovy tak ne mu zapomenout. Jestliže byl u palem vizte mus který se mi do po se okamžiku zdráhal. Vzdát se křesťanského a katolického kněžství tak to cesta největších přidá naší křesťanské k tu se a kdybych mohl a udělal bych vše je. Aby čest která a jemu patří chyběla mu vrácena a pro hlasy byl za svatého. Aby vám chtěl říct jenom tomu toho že je nejenom todleto by deska si ještě napravit. Ale mnohé jiné křivě kdy které spáchat třebas i my sice ten na a křesťanských svět svět bych tady me tomu zastavovalo li z na ona dala do u po ale ne ale pro nějaké sis svým to byla z ale z to se by sice sis to bylo za lil z mýty své. A dneska se na tej v katolických kruzích budu o tom že to byla vražda ne oprávněná a že by měl být pro váš svatého jsem měl tu čest přečíst jeho myšlenky vám řeknu ve z kost jenomže on měl jednu příliš dobrou vlastnost kterou mu který si svět nemoh. Tou nemodlí z trávy a to byla přišla od boha on totiž že říkal my nemůžeme zůstat na úrovni pouhé právo dosti to je malá část křesťanské ho života v ježíš kristus neukazoval jenom mravný život ale ukazoval návrat do věčnosti a ukazovat pod kde tady svým životem. Toho právě ze jsou marek za pořád hlásám tudleto o protože to jsem je na něm moc zlíbí ještě jednu věc z bych tady chtěl kdož podtrhnout mluvil tento papež o tajemné paměti bytí vším se si toho ta nemoc je to ale při visel třebas mnoho na to moje jenom do. Tak pavel se napiš toho dali někomu přisuzovali jím a toto mu tedy podobno protože on asi tohleto ale papež doby také že náš pocit oddělenosti jednoho od druhého a co osvojí od boha a také od minulosti a také od budoucnosti. A tak je řek bych od takové hluboké přítomnosti související se vším co jsem z při temnosti děje to je součást ničeho toto jsou časně čeho je to je to osy nazval tajemnou pamětí bytí ten tam totiž my nejsme oděleni ani od. Přítomné kterékoliv bytosti na tomto světě ale nejsme oděleni ani od minul ale kterékoliv bytosti která by žila berte na vědomí že viz než. Půl druhé milión let to trvalo bylo asi tak zde na této planetě vládly ještě říct sobec dal dále ne tomu co tady bylo řečeno ale je to velice blízká záležitost. Jak ty tají znali tedy delší dobu než člověk co je to ještě je mu bylo miliónu let a vykonali tolik že z oblasti paměti kterou my máme o jsem říkal promluvím ještě tady vzkaz dva nechci znalo. Toto zůstává nikoliv tajemství ale základem paměť tím nadevše. To vysvětlím prosimvás jest si toho že to co jsem deska dělá ráno jsem měl obědu tak v jsou část toho co je li pro jež věřit a. No to si to za vidíme lid ne jsem moc se je li si ještě neřekl co mám na mysli říct by se se neodvažuji prostě ale dovedu toho důvody to co říkám dovedu odůvodnit takže k tomu nebudete jenom věřitele vede si myslet že by ho tak opravdu mohlo být. že se bude tedy mi že to nebylo objeveno. Ale tahleta věc z ale mně byla objevena asi neobjevil to je na vás na to nemá si třicet devět. Když jsem věděl. Že to jsem se ještě nedověděl co o tom jak se rodí člověk z toho jsem věděla v od buňky to jsem vůbec ještě nevěděl ale dovede jsem se z jiný ho pramene. Než z tohoto tady bylo li ne ten nedělání o bych tak řekl nebo biologického že člověk. svůj základ. Napřed jedno ne ab potom stále tolik ježíše stávajících moč je. že tento základ se projevil v jeho paměti před jeho narozením tím že když se rodil zmatky tak byl napřed zase buňkou potom o rostlinou potom kdy to mozky živočich jsem v tom vodní živočichem a pozemským živočich jsem se do praze v člověku on tuto zkratku několik je tak že mi jak trvajícího vývoje života provede člověk v mateřském těle e tady nevěří. Proto jsem si dovolil mně to byl prominete to říkám říká ani se máme mužů vám trup sum. Že si strašně vážím ženy ne se neříkal ona se dosyta. Jelikož o na něco navíc tu. To paměť sobě uchovat tak jasně že po denní vytváří ten zárodek do člověka a prosimvás tomu se říká paměť. Ale není toho bych není z toho vidět že by tam byla oni po ještě říct to tam není vidět. Protože tato oni dán násilně přerušena zatím co potom po vládě ještě u k ale po obrovské katastrofě světové kdy všechno se z vás bylo jelikož na sto veliké stop chtění a potom z plazení li koš byl v duchu duch nepronikl tam ve proti dosud jsem. A to proto toho se největší tvorové nadto do platili tím že zahynuli všechny kde jsem asi dejme tomu půl roku bylo oněch. To dneska máme co ježto znát tato nám do prozrazuje víme že najednou najdou jinak jsem věděl žid jak je to možným to si to si ze syna konal ono je pravda. Ale tak jak za ni o li ale to mělo za následek že tato paměť přímo nemohla přejít skončí mámě nebo vývojově do paměti člověka. Voni člověka potom začlo být nanovo něco jiného a to je buňka a přední nějaké součástí které způsobují žil od buňky nějaká dejme tomu syntéza a. Slunce na země spoje el my tomu říkáme nějakým let že s tím slovem ale která způsobila že vznik byl život ve svých přeměny energie jsou věčný na energii života. A tam se narodili částice zrodil jsem též nebyli ještě buňkou. Které byly něčím daleko onom pro vnějším a daleko v ní. Ne závislejší na čemkoliv co potom vzniklo vůbec nebylo z nebyli závisle na něčem co potom niko ale byly závisle na něčem co ještě bylo jen oči před tím tady začneme začínáme sledovat řádu pro my ve ještě může li mluvit takže nese na řadu která vede od jednoty od jednotu kosti absolutní jednoty. Jak se trojím dosti trojjedinosti a tomuto jsem říkal protože jinde to dělo za tomu že ano. A o to nevinnost je to od která je ještě neživá. K nějakým med bychom do vím že které začínají být živé. A vytváří buňku a kam on kamenných je závislá jako jako na tom atomu je závislá pramen bychom věku živá a. To je ta závislost jde od jednoduše jako složitému a stává se přines totiž je z život vnější aby vědomější sama sebe. A tak kdy bychom mohli do se nadál a oni vám při k obecnému pravidlu že všechno z jednoho vzniká el zvětšování mnohosti. Pěstováním dosti za následek také pronikání něčeho jiného zhora. A to znamená života přicházejí do mnohosti totiž život není schopen se udržet v jedno duch je kvalitě atomu. Ale je schopen se držet buď se to je to je no o to vnější může se navázat na neživou motto jenom tehdy ten život když najde prostředí které se jim bude dostala tak daleko že ji udrží že tu schopnosti udržet. Tato schopnost udržet znamená být složitější. Takže dejme tomu náš organismus je daleko světější než od ale byl třebas zvířete nebo rostliny ten se udrží takovou mírou vědomí že si může uvědomit i boha to znamená může při nazpátek tej jednotě se v této všechno vyšlo může u zažít tak mají veliký okruh tato to si dovolit pro svatými dovolit tezi tato všechno přesně vysvětlit jo. Si myslet si že říkáme do hesla abych jak toho zůstal protože jsem od věci jenom přemýšlel aby se o detailně po poučen daleko je tady ježto dokážu vůbec zřít o jsem nepoučen bezeslovně. A není pravda že existuje tom boje to není pravda to si tak je toho třeba darwin. To není pravda a on taky existuje něco co se co bychom nazvali opakem vývoje. Z něčeho co se vývoj je ten vyvinul ho s. Vzniká nová por něčeho na co bychom moli říkat že bez to musí toho věku vyvinuté ho. Čili vesmíru vidíme dvojí systém vytváření a odtvořování a tady začíná něco čemu říkáme zákon dualismu. Ten se dovede za se dostat do po přežít nebude později hle pod i ten začátku z existoval. A z tohoto byl tu potom být na život velice kastě že. Věty dvojic vzájemně prodlí najít zase nepůsobí říkají závislosti o kterých nemáme ani páru. Např je nezávislost třebas v mezi janem že školu a jsem třebas se z ale mu jenom o lidských bytostech to by nám to bych kdy osoby dále tak by to vím o nesmyslné ale v ježíška. Být nemohl být o jemu zen kdyby neměl před k u nohou předchůdců o jevů co s k jich. On není oděnou bytostí v ježíška od všech oděvů tu který byli. On z nich něco z každého v sobě kdo měl v sobě a ty co přijdou budou být v sobě to co měli ty předešlý kde jsou někde přečtli. A to o sobě jsou nositelem nějaké paměti o které ten havel mluvil tajemná paměť bytí to se chtěl li spoj jsem se dostal na ten prach tohoto slova i něco pro znamená taková a to mi tady pro taková tři slova že ano. Dejme si z ní. S tím z toho si na tom nezáleží ale as by si je mohli podivit že si to zbil za nechává takovou du o kou tak bych nebo hluboký dojem zapomněl i na protože to by byl toho byl jsem řekl ten druhý ne to je poli je vedlejší vám nebude slyší že vím od tajemné paměti bytí v sobě. Od jsem se dověděl že na dvacáté nás si sice ne dříve ne ovšem živé a novou o to není z pak ho se v sedmnácti letech jsem se dověděl že se zkratkou boží. No prosimvás co to je to je druh paměti co si o pamatoval že dětem bůh žije že jsem na něj nedbal že jsem ba jenom na sebe a na své co jsem považoval za takový veliký hřích kde jsem chutě běžel ke zpovědi. A jsem mu vyklopil jsem se v této vědomosti přišel asi desátého dubna. A neměl jsem klidu dokud jsem nešel na ten svět říci je neboť se jak to jak se toho s a postit to o to sil nově se proti tomu stavěl svým životem to ji této paměti a tak jsem šel významnému je si o do doby. A ten mně řekl. To co se mi tady zpovídá že to větší hřích jezte myslel na sebe to není vůbec hřích. A slově vás nemohu zpovídat protože vím z toho. Je záležitostí charismat tu ale to byl za vodě volal bych o tak ještě tudleto později ale vizte neměl ten do doby jsem se vás do roku kdysi že byste zadarmo něco věděl co jsem se naučil co se naučil od lidí chceš zk jíž je nebo z nesmyslu a tak dále že byl živ. Jenomže on ten člověk každý člověk tuto paměť má. Každý do se narodila tento svět tuto paměť tajemnou pamětí o minulosti veškerenstva a nejenom lidstva s one s výklad. O moc se lidský způsob myšlení že všechno je z. Člověk je středem vesmíru tone ale tu paměť mají rostliny tu pole mají zvířata a když se na ni narazil u zvířete z z za to ten u těch husí ale tak oni na to radovali mistrným způsobem oni věděli že tu paměť mají vivo nevíme a oni to ještě vědí. Ne že život jako opravu tu. Ale oni vědí že to co o husím životě vědí že se to nenaučili. Že to jsou část jejich bytí část jejich vnitřní paměti tajemné. A že tato oni to na asi tak ale toho co do pochopíte když viz spíme jsme takovým tranzu říkají musili tak my nejsme jednomu z zavede druhé je než my jsme stádo musí jednota a. Ale za poznáme jako jednota a proto jsme tu být den stádem kterých s obětí protože to ale v tomto stavu nese poznal jako jednota to jednota totální tento jednota stáda oni se nemohou dostat pokud nemají že to z tomu jsem před to prosto se dále jsem ze zkušenosti svýma nabyl ale to s to se vás no to nemůžu tady se věnovat. Co prosim ale ty husy prostě po takovém tranzu mně řekli že ty syna bratr ty máš totéž světlo jako my si s námi jednotou v tom snu se byl s námi jednotou ale lišil se s jenom i ten si toho světla aba kou světla rodí jasně barvy či že zná mají tato zvířata to je to velice si ten podle mary musí do ve se to jedovatý nebo ji. Něho chtěl tak dále o to malička je záření totiž. I bez vadit zapření chápu a chvění například to soto je jaký to význam pro život že život ne že bych že chvěním totiž se dostávají do normální to norma zase svých stavů ze životem a ze sebou mezi sebou a v sobě takže jsem říkal by odnaučili být horečky ne. Protože jsem v sobě to chvění které vydávají do sebe pronášel že kdyby to byl pronášel způsobem u si že by děl a no a tak to nebylo přesně musí to chápete tak tento husa přesně nemluví takle visí na ni to je trošku jiná oni toužíte si ve do pak v mi do poznáme zatím se zřít z ale ji než to neni. Ale. jsem to vyslovoval z paměti která je v tom člověku když jdou si jí. A na hledaly jak se to po matou mala nese tohoto al lidskou tajemnou pamětí být aby je obsaženo to tu mám musí. A jsem z toho poznal že. Toto slouží k tomu to doslouží tam tomu atakdále asi pět věcí jsem poznal že jsem měl do skutek roven a on se mysl každá přece tito a jsem do ode svatý dítě to by bylo to si zahynul nebýt husí. jsem znal ten jejich signál to jih vědí že kterým se za putuje horečka a jsem toho většinou zapudil tu anežku takže jestli jsem tady tak tomu především děkuju sám protože kdybych neuměli si je a který bych nazval česky nebo lidsky ale i s tím do. Že jste musí dostat to byste ale je taky kdyby řekněte lidsky l tak řek byla od nepravého koho světe je tak je tam a ta a potom na této o to a na že tam neni ale to se to naučil vyslal vnitřně tak je to slovně neumim ani teď. Ale teď to co jako el což není to co jsem vyslovoval vnitřně ale to el hlavně vysloveno vnitřně kde dostávalo do do s pohromadě s ale ti by to dělo pád oni se vytvářelo pád oni z který způsobuje a ti nebo z zničení horečky konečků to jsou události ko od host lidstva tudleto. Kdyby se na oči takhle říkat mám trám jako umím. Tak by většina těžkostí jen míra a oni kdysi setkali s bohem pomocí jediného mám trámu jako pomocí jediného mám tak se z von se ptal. Se modlí jsou ale vždycky. souviselo tento tajemné paměti neboť dobytí vzniklo z od boha a přátele oni ku odjinud a že do toto se rodu jeho a vzdalovalo a se příboje nazpátek svýho nazpátek vědomí které z druhé strany za ale bylo nese to je lidské je to je boží zářil od nadto bytí. A. Dělo se do mrtvé moc je se oživena se pravil mu ho vědomo tak vědom jako člověk. Čili my podléháme pořád těmto dvěma vlivů a z toho rosteme aby život to myslíme že my máme jsme na ty duchovním věděla a on jim pán bůh o nás stojí strašně na s. Pořád se o nás stará a pořád na sobě vede pořád na sebe tane nejenom že nás stvořil o nás pořád dotvořuje om z nás o to věc co tam na určité úrovni vadí a do ty doby tam nevadilo ale na určité úrovni se musí mi čeho vzdá a co mám předtím bylo prospěšné to je ta řek bych. ale říkat této cesty. Že jednou je tam něco prospěšné potom začíná to by k ničemu a nakonec se do překážkou. Takhle musíte povím jedna lidskou cestu k bohu. Nebudete tohle na ty sví do toto všecko jenom na lidskou dal nám nemám tolik času bytostech ve se do ranám ze co to byl ten s tu tak to nevinnými představy byl pod zlost na brzděte vás nechci ničit ale chtěl jenom říci ještě nad aspoň tohleto. Že kdyby a řeč budoucnosti. Se naučil člověk této duchovní řeči která spočívá v jeho paměti že když on u mír si tuto řeč každý z nás kdyby někdo ji uměl ne to není možné. Člověk určitou strukturu mocnou aby se mu tato paměť by živá david vás hora a kastu tu od vás při rady o to za měst propojuje rozumíte. Je to jasný nebo dobyto možný řekl. Dos protože by to nebylo možný o to tak je s to nás soustavně působí doba vlivy o jednom se vyjádřil svatý petr celý svět je ve zlu postaven pokud tele. Když ten člověk báj jenom na tu moc tu tak je to všechno. Bez tupost do pokud do pozná jenom potu jenom bez u po sto ano ale když přitom z nebo poznávám musel se poznal boha a tak se vymaňuje z toho z toho zla ve které je v je svět postaven jako hmota. F. No v že bych se byl vizte li to svoje.