Karel Makoň: 90-14A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Vadí paměť naučena. El smysly pomocí vnikl vjemu smyslového a zpracování rozumového velice pohyblivý charakter. skončíme. Jako to čemu jsem se naučil tomto ještě to je závislé na a po výjimku buněk. Vel rozumu a na pohybu bůh je do ve smyslech a tyto dva pohyby se tam vzájemně doplňují. A jestliže jeden ale je tu mu tu o to být s s proniká do vědomí takže ta paměť pořád je závislá na pohybu těchto dvou činitelů tam všude v této duch li drze druhým se tu druzi paměti to je dvojnost panuje dualita toho prosim čitta že duální kou co z neduální či. A ale to neduální učit se také mění vývojově na tu ani čitta čili co za se na to světě naučil to je všechno o čitta. To oni vrozené z základní nezrozené paměti tam taky bylo řečeno. To řekla ale myslím papež o nezrozené jsou ča vás ti že si si to co tam bylo se to nezrozené součásti stačit kdys tam tak vizte ten vede zrozená část naší bytosti. A to je taky součást paměti které jsme se nenaučili kterou máme od věků. To je součást toho příbytků u boha a to z ano ten příbytek o nadto je. Individualita stačit anandy indy věta tu líbat očí stačit ano. Neboť stačit ananda je jiná. Ale indy byl z toho pochází je tolik tak jediná pak jsem se z jediné toto pochází ale každá užší zná a to je to rozmnožení žilo jedy v jedno ty. Jo co to se si to on to se o musí dobře ten co to domluvil že tiší co je naučené to nikdo z pohybu se na učené toho vzniklo z zen z ta a ti ti moudrosti a je svaté nemůže vidět a je a proto se sebe moudrostí setkat musíme. Zakročit proti pohyblivosti čitty například rozumíte. Ztráta této paměti pohybové přináší vzpomínku na paměť z nepokoj tu věčnou. Čili pravdu patandžali když zastavit mysl ale ten začátek věcí. jako když jsem si váže čitta je konec nějaký čit se na tele ten částech ale mezi ten o co nás jen a mezi tou učit je celá dělají jiných činitelů o kterých jsme dříve psychologii nevěděli ale jsem při jeho doby do vozu oni a přesně menuje no dověděla na nervy. Přesně menuje to je od ramene pro vás ale pro to jsem na sto on stokrát více než ten můj jste na dělat to nemůžu vykládat ne že bych to zajel. že byto on chtěl tady taky ne ale že by to dělo další výšku jenom v jeden citát z z toho bych musel člověku těm popsat silně po chybu že by to tak vyložil že by tomu bylo všestranně rozumět protože bych to převedl do pohybové koncovky kde jsem do paměti pohybové do či ty a to by bylo málo bych u se neprošlo žádným při to je to provedl nazpátek dovést je do toho učit. Tím méně do stačit ananda. No a takže od osvoboď po to nebudu katechismu si by vědom co z mi to co nesmím zažívám přitom překladu u úžasnou blaženost radost. Moudrost boží všechny tři složky toho sat čit ananda. A podstatu bytí zažívám abych tomu vůbec nepřišel nebýt možnostmi kdybych neměl možnost to překládat. On řeknu pro obrovský požehnání. Kdybych to jako jsem toho dost přeložil měl možnost přeložit všechno ještě ne tak bych opravdu v klidně odešel na věky s takovou moudrostí. Že bych že nepotřeboval z celé z vět že tím byl způsobem začátečníka který tam z bezvědomím nejde to tak tím musím vysvětlit. Po vejdeme nalil z bezvědomí upadneme v okamžiku smrti do bezvědomí né. Jako třebas v okamžiku spánku upadneme také do bezvědomí. A když to spánek je takový tupí tak je to absolutní bez vědomí ale indové mu neříkej bez vědomí kdy deme tomuto spánku říkají tapasja odpočívání náruči boží k vidíš s. Ne z ti a husa to nedovede zažije v pohybu. Ale nějakým vyšším pohybu že se ten hmotný na třetím úrovním jsme na první svým pohybem. Takže když jsem potřeba setkat husám tu svět zůstává ano. Mně to nejde to husami promiňte mně se jsem se potřeba svými nebo chtěl svými setkat. Tak jsem musel je mít nějakou zkušenost nějakým stavem vyšším než řeky zažívají v při a to jsem měl byl těch lékař. Čisté vědomí je víc než jakýkoliv usedl vědomí je to musí se vědomí nebo v lidských způsobil to jsem měl takže když dostali oni do tohoto rozum tak jsem tam v paty čistým vědom ho to poznali ne. No. Kdože do odejde na jinou úroveň a jsem schopen nad tu úroveň jeho doprovodit kdysi mu jim pomohu nebono onen není nor ve se rozešla. se o šel za že mi pomohl ale to je otázka jiná jestliže se mi podaří který s ním přejít z této úrovně na nějakou úroveň ji jdou třebas svadhistana. Tak to pro nedozírné následky ven me vědomě z toho něco hne a něco se tam dostane základní paměti ne naučené tajemné jak tady říkal ten a ne samo jsou moje nají na pani ale nejenom to že oni nevíme jednak tajemná není svítí. Velice s o srozumitelná. Takže jsem možná nereagoval na smrt matky ka na jako pochopitelné jsem za roku se nestát jedna ale pak se to bylo po smrti matky. A jak jsem jak nejsem zapomněl napověděl a to jsem tedy jsem matka pro znamenalo moc dověděl své co o nás toho by těžila že byla vím pád ne po než. Být partnerem například dítěte mít dítě tedy vůbec znamená úžasně mnoho. Protože jsem se rozšířil ze své minulosti to znamená od narození. Jako žena a kdo ho v nějakém budoucnosti to o dítěte nebo si to je teď jsem od chvíle co se země to dítě rodil a jsem v pro si taky jeho tak pozornou tajemnou pamětí. Tou jedinou jimi dojdou ale každou jinou ne ne jsem tam dvojí by byl do vedl jinou on mi to řekl jsem bohatší takže když třebas viklat zemřela jsem tam manželka jsem zase on to o boha v č. Proto jsem nemoh nikdy jako jsou na si s tím plně v sobě jsem miloval přednost tady být ti že ho toho ten astrální se nezajímá. To je oprávněn říct protože do toho světa nevzniká svým vědomí nýbrž jenom spánkem a to o kom krásné sny ale jenom z mi ale není tam se svým vědomím. Ježto jsem na to spánku vědomým takže když za nimi proniknut cel toho snu tak on tedy jak bravurně as snadno to vysvětlím. Protože vím zatím jsme co je co zatím mám na přisuzovala no tak to bys bylo mluveno ale tím že žiješ v tomto světě tak se stáváš bez teď ti družičky dámy když je mají přístup na svatbu bude nám kou v tímto životem se tím stává tu liškou sice život těly. Utváří tobě schopnost být družičku masová aby ale jestliže není pošetilá tak může dostatek vnitřně vstoupit. Jesiže pošetilá nemá dosti oleje nesmí tam vstoupit je pod a na žena. A obojí je ale užitečné tyto od ražení i ten přístup. A všechno to jak je do potom podobenství je řečeno souvisí s koncem světa. Podle si těsně souvisí s koncem světa vnitřním konce světa že člověk. Čili ne my se učíme v tomto světě nejenom třebas lékařské vědě. Ale my se učíme jak vstoupit dokonce sich vozy si misse v jednu věc když jsem šel na toto koncem dar zla dostal. Tak jsem měl podstatě za sebou dvojí studium procesů li a ty jsi jsi ne ve nebyl tak by byl vést asi tímhle tím jsem tam vstupoval. A vono to. Jsem zjistil pro mělo velikým znám že se něco průběh odlehlé ho od toho duchovního tu doma. On toho ut se jeho pozemské s duchovním takovým způsobem do dneska zatím žasnu a na s na to že on bude jak začnu jak se mu tak dočasný život lidský každý okamžik lidského života nesmírnou cenu před tváří boží. Je to projev božím boží síly boží moci zjevení boží moci v člověku a protože to roven z velice složitý ten člověk také do zjevení velice duchaplné a velice řek bych. Účelné a napadají svých dalšímu vzestupu je v totiž umožňují tři další cestu k takže jestliže svatý musel ještě po odchodu panny marie a po tom že byli synem. Ještě dvacet třicet letos se přesně li ale tyto nebylo sice sled zase asi ze ještě s čekat na vytržení na osobě od most aby moh se říct co je toho láska k dílu kristovu a jak sledovat své mně byla asi kapitola posledních. Je toho ježíš kristus nemohl říct. Jako pokud člověk to musel být člověk po by či je to svatý svatý ho. Taky řekl a velice dále. Zen od my víme že že třebas i tím který projde všemi byli ti všemi sedmi rod prosili ne a zase z vás tady vůbec ještě nepřičichl ani. K tomuto této úd z k dílu božímu. A on si všímá jenom vlastní spásy ale ne všech stranou u na záleží jemu dílu božímu a ne mu byl za mu jenom o po do boží přestavuje můžeme rozum ve mně. Nebo s kdo jenom jeden za byl s kořen ano nemohu stěžovat že jsem tak boha kus pomalinku studoval. Tu vysokou spolu obchodní pud do z opaku tu jsem tu o tajně ale mámy hotovou prosim. A to co bylo tajně podle toho jsem z toho co jiného ještě ale taky to o nemám vysvědčení nebudu mluvit. Ale nic z toho nepřišlo nazmar na v to moje nad rád ti je na vás. To jsem se to jsem se učil ale platí zásada. Že to naučené máji tak daleko se setkáš tím vrozeným nenaučili. A čím dál jde po naučené ovšem musí spadly cestami nesmí to být u vrat ražení se sebeláskou se dal to ne čím dál jde tak tím vlastně chci usnadňuje cestu k věčné moudrosti. Ale ti již tak že a že umu by že vědění je i po ten cele. F. A no toto vědění staly se lekla které nemáte o to ji od sebe neboť její jedině z toho vzata co jsme se naučili pokud u toho s setkáme tak je to ind o ten se pokud na tom budeme dát tak je to opravdu o ten své. Úžasná moc víte one to obojí. Je za dvojnost toho počínání lidského do tak se vrátil promiňte mi abych měl možnost tím výsměch v čem se dostat kousek dál. Ut tam a. Máme tam třebas nějaké potíže jako se něco proti zmatky kou on se ukázal že tu vody musel se musel nakonec naučit ab o ji při ale dneska všímám. Do musel dělat půl vody půl roku o ho o to jenom nemoc z s co jsem od u roku tak jsem přišel k tomu z že jsem k tomu nevím jak bych to provedl to bych musel se znou od co se dělo co to nemám čas. Že tedy wattse když mrtvici a integrace. Na každém kroku z této derivací směrem k integraci. Jen mezi článek do kterého nevidím který vytváří vyšším na ty ku nad těmito dvěma prvky. Panečku. To je matematika o si to jsem objevil že neví jak s co s jiné jenom živým absolutně jasně že existuje ale z na tom strašně zlé když jsem byl tím pochopilo to co ztrácí egypťani a po nich ti tady by z osmnáctého století a ve mysl by ho byl o tom bazíruje nebe. Když na to budete dělat na konec tak v konec doprovod více o to není mat říkáme taky absolutní moudrosti a to věděl a by k o ras a radit což no v z tam jen ta se do nekonečna přibližuje ose i při ono. Nekonečna přibližuje ani bych to se to matiky matikářem co dál a pak a to tomu nekonečnosti setká a jako je to dost nebyl by do toho neško setká. Protože stala rovno než o tak se setká a to je nesmysl to se matematicky nesmysl. Rozumový nesmysl matematika dneska bohužel se ubírá jenom po kolejích rozumu. To je málo matematika nějakýho byť korán nebo nějakýho mojžíše mojžíše se nebo byla po kolejích božího rozum.. Mojžíš když věděl že svět byl zrozen zašel z tak řekl úžasné prozradil přesné matematické tajemství že člověk šest svou vázlo s kabale. Je taková struktura hmoty a z ducha že dává možnost neklidu ze které bůh letní ne nepohyblivosti se mému dnu odpočinku božímu božího spěje božímu počít a ten suso že ovšem člověk se žádném jiném soudu zrodit nemůže tu pokud my víme no prosím. Je v tvém případě nejsou přes kdo žádnou překážkou a v mém případě jsem studoval. Vyrůst jím bědy tak nebyl ve překážkou na to dělali obrovskou radost že jsem třebas mohl zvládnout šli ven francouzštinu nebo takový nějakým věci ne. A co či je li to že to vykládal. No takže to je překážku tebe tehdy kdy jsem se dostal do takové úrovně rozumového chápání to na pohybové schopnosti pojmové mysli výrazné schopnosti pojmové mysli nemohou touto se to co uměl dál že to nejde tam přešla tu do osel jsou oni těmito rány kde je to to se mu rozumem rozum vložit pak potřebou i vy si to koště supramentální život a do ti teprve bude vysvětleno. Z z ve při horovi jako se jsi mi to dovolí život aby se to skal sil budeš se v tom myslet janet odporu to co mi říkáš že absolutní lež nepravda a byl noch o rozkoš o to aby vraždil v metafyzický pojem prosim ale matematický. A p matematik do se ho si ho přivlastnili a to chápu ožil o zase moji ale jakým právem mate se nemám mít z toho tam mám domy sobec tam sice prosim. Vidět svíčka tak já. Proti nepotřeboval potřeba je že že se že nějaký zen obsažen se za do boží vývojem nové nepotřeboval aby dobyl bude jsem protože jo se že mi byly čili kde to je obsaženo. V paměti rozené ale nikoliv naučené po se to ne na vše a do rozdělen jako říkal mně ten jich tam v tom vyšším brodě. beru do kláštera protože ty svými rozlišil přesně pravdu která je a proto jsem s tam pravdou když na jako pravdu u známa. To je rozdíl nebo je rozdíl mezi láskou která je a mezi láskou která by tak s tím jako začnou milovat taky tu přestat milovat a pak je po lásce. Čili láska která se s která je tam nepotřebě vůbec žádný oběd toho aby začla být s láskou to ani dualistické po on ji taky jsem tu sečít je od zk je povahy že tam není do lidské povahy prosimvás čili on ráje protože není dualitu ale protože není duální to se kde by tam ten pud se či se vracet s se od bavil zbavil to s oněm mluvit nebudu na od od tiší věcech že totiž. Tadyhle v tomto případě kde od toho. Uvědomme si že rozdílem z měrou li do bože abych dostal během pěti hodin vysvětlil jo do boj světlo tak do za ni za těch pět hodin vzít sedíš tělo ale připomene mně toho než od toho vodplout ho tolik toho hlavě se o pomoc ten šel dělat. Ne o nemám toto pomoc ten jámy duše ose říkám že musím jaký bát na to komu mu volná kdybych mi řekla vůbec nebylo byl jsem jsem. To znamená to nebo menoval ale on si troufá vstupoval s tou manžel důvody o nemá. Ona musela vědět že všechny miluju protože bůh ve je všechny miluje o tu jsem neřekl. Ale jsem věděl jsou tam zabita pokračuje jako ten páter pád se říkal tady to nemám a by se to nebe vedle atd touž se proto si domyslel si to on taky myslel víte. To neřekl jo se na věc vlita medem i na kolik po z toho svýho žáka jo trati v tak sobeckého kdo žije tak byl poučen země kristu. Ho do znalosti běd co se o tom není vědělo tam jsem se z toho třebas soud pak věřil jsou v tom. Ž i takový život ulici a že to když tam bude dokázat křesťanské evangelium tak musí být větším životu se než jsou tam ty né. A když nebude takto tam pro hraje a oni mu věřit nebudou ta ho naučil dělat proti svým kou z ti. To si on přes komu o a který předtím bojoval na pro že on o kdo za na tak dále to všechno zná neměl pád rukou indických za tak těle o to jsem potože. On si měl vzpomínat na tuto tajemnou paměť bytí ano a tam bylo řečeno všecko na do toto do konečné známo o tomto světci že jenom z při sil čtyřicet mrtvých samosebou když tohleto dělat jindy kdekdo by se to bude něco více co dělal obyčejní zpátky. od jemně jsou udělal třebas provaz na toho dokud o potom po něm bylo co no a od a na to o duši o vylezl oněm ho toho toho na to říkal tak toto dokážeš a on říkal přeneseme nejbližšího mrtví ho. On od svých sil a a řekli toto dokážeš tomu o bylo by že se za tuto nedokážu. Že tamto je halucinace do toho do se neví ten člověk žije v čili jsem křesťan a bylo oko tělo a tak by stal se vším pak je to jsem věděl zázraky totiž měli použila věc listu stali od s. Tak ty běžné zázrak věku to voni viděli věčně a zrovna tak dejme tomu svatý tomáš si počínal i masku. Tak viděla tak že na jsem se do ji měl jsem a ty tomáš se za dodneška uteče z s. Jenom jedno jim mám za zlé vinno že oni se naučili od těch indů toku převtělovat v takže že by za přišel dejme tomu u ten tomáš když tam přišel tak to ještě že nevěděli ale když tam před teďka trati sobectví. Tak zase protože v tom voni mají převtělování a protože kdyby si to řekl svatý tomáš on vero se s těma debatoval tak je přitom nechal. Proč devadesát čeřínek o před v jenom to co bylo poslouchat do ve na nebo pro z vás se musí předcházet je na pas náš. Tak na kterou nebudu potom čas a ta kterou by vám na umožnil po se to si potom všechno v celku tak dělat z on tu s. Nevědecky jenom důvodu časových dělám tak jsou du do také jsou stavy. A to vám abyste si pod věrně detailně a pak z toho o dvě vládě z teprve do všechno ostatní el odvozovat celou tu soustavu ale to udělám do pole nad protože to po je budu pořád přerušován a nebudu mi s o schopnost a možnost do způsobem že to vysvětlit tak z toho celku chci říct jenom tohleto napřed. Že člověk je složen z části zrozené části nezrozené nestvořen na nestvořené či člověk jen nestvořeným. Protože do bytostí a zároveň si tvořeno bytosti toto on normálně v běžném životě nebereme ve dva ho v veliká chyba v a tím vlastně v k v. Od býváme nebo omezujeme ten život z na jednu jeho ztrát či jednostranně žijeme. A čím dříve se tomu učiní přítrž tím lépe. se budu tedy všímat jednoho člověka který tuto jednostrannost ve svém životě odstranil a menoval se mojžíš. Mojžíš totiž na věci který budu mluvit nešel zdola. Na to znamená z půdy stvořené z toho rozumu nýbrž šel na ten celek v a ona to také není správné být jenom zhora. Protože ten člověk je dycky nebezpečí že se o to ne odsud tohoto našeho života od teď je nebudu li bez které není možno se dostat z druhé. Takže jestliže ten mojžíše dostal k druhé pud se bez o na tu první půlku. Tak to bylo patrně způsobeno tím že byl zasvěcen nějakým zasvěcencem dejme tomu aby i je patrně že takže potom se obejít tak vodní u ka neboť tento je otevřen tomu vědění božímu nebo v druhé pud se dali tomu říkám nestvořené bez toho nestvořeného může vedou při kterém viděli něco si vzít ne všechno. Tak tak je to do vidět že ten mojžíš neznal všecko a když děl potom ne. Se objevil na hoře tabor tomu ježíši tak jedině ve společenství toho bylo mojžíše to znamená ten mojžíš přestával ducha a soustavy a to ne z hmotné hne v ducha hmotu. Tělo se jsou stavy a ten a ten na eliáš cestoval ducha sousta nebyl tato celá sousta ani do toho mojžíše ani u toho eliáše a teprve je ježíš kristus. Obě tyto soustavy spoje do jednoho celku dokázali jaká je důležitto samotného života. A jak poměrně postupně a důležitost. Od odpadá a a neboť je li doplňována pomocí zhora tou tu svou mukou. A tak to tedy. Je tak harmonické vyjádření jeho životem že to před tím nikdy nebylo provedeno jisto list za ani nikdy nikde. A protože to nesmírně vážíme aba si to na při do také při or do kostely toto nevěděl. A on říkal zkázy kde jste byli vám to řekla tak do pod rozhání nebo kdy se vrátil z on takové roli člověk ale za v je by to taky všechno pochyb že to se mu chybělo tak. To zpřístupnění spodní poloviny. bylo li život nerozuměl symbolice ježíšova života zásadně v tom narozen dokonce do tak to tomu rozumím ale to nemůže viklat jak tolik dali za tak jsem by to byl dělal a on ten jeho spis a dejte o po o tom bych jeho spis o dal neboť říká kdybych to byl janet nepsal nedostal tak to nikdo z to stalo nebude si nepřeju aby nevýhodu o to do za. Zatím je to ne že by to dneska nedělal proto nemá z technický důvodu možnost říct protože po smrti rozumíte mně tak první věc druhá věc je že. Ten mojžíš v je to genezi je to pak na druhém oni člověk nic z ale napsáno kapitola třetí verš třinácti špatná stydím a tam se dovídáme že při pasení ostří viděl jak který hořel a ne z osel přišel z jeho hlas který zapsal do knihy mojžíšovy. A jenomže co tam zapsal v tobě do malinkým věta sto se z toho keře dověděl on tam to co jenom poselství kterému bylo předáno aby jim to mohl osobně vládnout. Duchovně vládnout v tom svém národě a tomu stačilo velice málo z toho celku který se dovědět. Tak on se kteří se nějak družku kdy byl třebas tomu keři od asi mocné visel trošku divil tak se je mohl by jenom pro toho. Že se mu ten bůh zjevil. V keři znamená životu který není dost pokročily je vždycky není na úrovni člověka to bylo podivuhodné že ten ke z hořel neshořel protože ta i ten něco o napověděla to tam nezapsal tom nad o tom víme z od tam bylo protože z toho vostatní se to není boji jeho je viděl že tam to tam bylo o tom potom do učení do domu. Tak podívejte se tam se dověděl že inteligence která je boží podstata kde něco je božská. Ta je v každém živému tvoru do míry obsažena i v tom keři. Že člověk který zhora vědomost od inteligenci může i v drobném ne živočich chu z doby živočich tu inteligenci z pozor tak bych. Na pozorovat a z něco vyvodit od vzít třebas obecným názor že tak vím že mi které se působit veškeré než o kterém tu tu a to tedy například dobře pochopil ten jisto más když tam životě se vidím že jeden za druhým z těch sedmi živu je důkazem toho že toto pochopil jako všeobecnou pravdu on taky mluví to je všeobecně známé todleto o ve vědě je tak víte jak se působí všude kde. jem bloku oncideres jenom jako taková nebo chtě dalších šesti živé ale to jsou divy vybrané těch sedmi hodil z toho důvodu že ani se snadno ukázat celistvost působením v inteligence rozumíte to li kdo v jenom proto smích dán duch že by vyučoval to vím že si něco jiného nějak od neživou věc tone. se ještě vrátím tedy tomu mojžíšovi a vysvětlím jak to je obecně. Tak řekli jsme si že on viděl keř který ho se dnes vos to znamená on viděl i celý jen si ji. Božím v tom keři která a. Stvořené ne mu prosimvás důležité stvořené nemů o to ne shon dalo ale přesto v tom kus nový. zázrak na zázraky todleto ano na tom myslím že i pro něho bylo překvapením todleto. Protože on když byl asi u nohou nějakého om zasvěcence egyptského. Že on dobyl podstatě řídit dán a žádný žid stal tak i geneticky ve viditelném a nebyl židem. Takle on dal měl teďka možnost si doplnit to tu egyptskou moudrost. Moudrostí přízemní. Ale stejně vysokou že ten bůh působí ve všem nejenom v tom národě i těm kteří měli tím že jsem se a vel to vlak kasta. Ten mojžíš se přestal být za s tou. Se za by oděnou bytostí od svého národa kterému měl velet který nárok kterému měl velet. A takže co on považoval za důležité napřed říci hospodin tu bojí posílám ke svému národu abys ho vedl my víme jen a to ne no ti dispozic protože mně jsi byla úžasná síla která v jiné mi nejednou obsažena není. Toto potom řekl a doménou udál do mého budoval te o mně jsem to je ta obrovská síla. Neboť nadto jsem v tom stvořeném všechno se stává něčím bez do přestává být. Ježto tahleta inteligence vyšší tam boží jsoucnost tají je to je ale to co jsem vám mockrát vykládal. Obsaženo i moudrosti křesťanské jenomže kdy se například vyčetli ve vyšším brodě jedu na spisech co je pravda a co je láska. Ono i křesťanské svět se do vás co bylo toho že když se zdály od čeho stvořeného tak mají snažení snažší přístup k tomu nestvořené při v to znamená to byla inteligence vší všem vesmírová anna nesmiloval prostě obecná jim který věnce kterou viděl která nic neprávem ale všechno. Protože a z této lidé ty které jsem vyčetl napřed poselství pro svůj národ. A potom vyčetl mnoho jiných věcí o kterých tady bude dlouze ještě povídáno ale později protože dneska budu vy rušen papežem a u nestát li a budeme se věnovat tomu co tady je vám říkat ne protože ono se nesmí zanedbávat taky to co ze zdola a ne se všímat jenom to co víme o tom že ze orat protože víme o tom než bych to jsem jsi mi o tom co se sv. No tak se zatím ještě musím dotknout toho tvou svaté napsáno tu o to napsáno. že mu říká jsem hospodin bůh tvoji a jediný bůh. A ten povede tebe i tvůj národ a ty se musíš představit. Jak nebude poslouchat o to by jako mojžíšovi víte tat do se nás stránka kterou vidí ale nevidí to by tu nestvořenou stránku jak která ale božská a od te ten svůj národ musíš přesvědčit. Jako přesvědčíš že ho že mu řekneš moje ne jo. první krok na cestě přesvědčení hle co to znamená toto pochopit ze hned jak vám řeknu o tom ne na po men před tím vin národem dvěma slovy aj jsem a to v tom je obrovská moc. Která není v ničem co sestává a kdybyste se jenom v tom co jest. Je rozdíl mezi tím co jest a ne tím co se na chvilku něčím stává že my se narodíme staráme li mi tak se mi přestáváme jak se jak my děláme a to není li. Nic z toho co jest tak dejme tomu bych řekl to takle existuje třebas tam to nejsnáze pochopíte dvojí druh lásky láska která jest ta láska která se láskou stává když někoho máte rád třeba dejme tomu své děti máte li při tak je si máte rád viděti tak této li se narodit jak jsem mohl začít s mít rád a máte rád se. Z pořád tak to je láska která se stává láskou tolik pravá láska o by tenhleten obvykle řekl tohleto láska která a potřebuje objekt. Milovaného z semena někoho koho by mohla milovat a tím vzniká tím se začne projevovat není pravou láskou něco co může zítra pominout když pomine ten objekt nebo se na ten obě po v něm mám a nebudu o mi která atd ten objekt své lásky takže to nemůže ho za něco pravého správného ne že by to do odsouzení hodného ale považuju za podstatu lásky to je nesprávné. Po za lásky je tam kde něco je s takovým způsobem že nepotřebuje žádnou oběť např jak k tomu aby mohlo začít něčím být. Tak dejme tomu bůh miluje své nestvořené. A nepotřebuje vůbec být něco stvořeného a ta láska bude nás to bude bez toho že by nebylo vůbec žádné žádného stvořeného světa a kdybychom přijali názor třebas zen buddhi může nic nebylo stvořeno ty toto platí i v tom zen buddhismu. No a teď když se toto dověděl ten mojžíš. Tak věděl že se dověděl on nu ona nebo jeskyni do ve se medu který se nesmí vyslovovat. Že by se mi jsou jeho ano tak přestane mít tu hodnotu. Toho nestvořeného přeloženo češtiny nevyslovené ho. To co je tady stvořeného předané vysloveno na počátku bylo slova to všechno z toho pochází nic není co své stvořeno co by nepocházelo z tohoto slova. A kdežto vám to ne no božích které řekl. Ten hospodinem tomu mojžíšovi aby mohl vést temná do se nesmělo nikdy nahlas vyslovit. Toho jsou osou řeknu vyslovím pochopitelné ale to o naprosto bezmocné vyslovení v na protože to není to pravé své nevyslovené ale jsem nevyslovitelné mi nikdy nedostaneme toto nevyslovitelné do vyslovitelné a se tam převedeme jako pratika s vámi provedu. Ale tak to nebude ono bude to jenom na vlast na nějakém zraněné listě o to pro na tak pak není prosto ne a. A ten málo se zamění mi za měníte kdyby přesto ode za skutečnost vám řeknu vzala jsou skutečnost tak za měníte jsou nese za v mít za takovou zápas nebo v na ale u nebo by k ku a tu jsem se tak chystám nazval takže v tom nenáviděli jehova né. Jehova na který nosil věděl tato si velice cením na tom ba pod roli el to sis byl přisoudil tomu ohnivým poklesli taky tak nazval ve je věčný. Kdyby byl dělal než todleto a že to přisoudil oni vinu věřil tomu aspoň nadpisu dal průběh. Na tak udělal hodně ale vám řeknu tohleto běží o nás indové by je nás ty teď ani vy živo nás zen buddhisti vejít do nás všichni zasvěcení lidé na celém světě takže my jsme svým způsobem duchovním u k těm světa. Tak se li tedy na při jsem třebas nějaký dalajláma těch tam že jsem třebas papež že mluvil trošku jinak než mluvil někde jinde on mluvil o nestvořeném které nás to jsem to nikdy od něho neslyšel. Ale on věděl by kde to říká koho to je že u někoho o do heslem z víme o jak z to znamená toto nestvořené nic neničí naopak to podržuje. Ten u taje ke z který česky řečeno ten ke ho v do stvořené jest. Ale ne ho z tím že jedněm tak inteligence hořící živá. Si že že tomu aspoň trošičku rozumět ze se přitom nebyli né. Ostatní taky neprosil tomu zamyslet není nikdo ale on ten mojžíš se nedověděl nám toho je že musí se utíkat tomu bohu jehož jsme do budou znát ale nebudou vyslovovat. Nýbrž on se dovědět také o tom co je podstatou stvořeného. Jak to stvořené vzniká a ne vzniklo vzniká o když to dal do obrazu tak musel napsat v tomto tu že to z nikoho že to bylo stvořeno on po jinak nemohl. To jste si se jak udělat to do stvořeno nebylo to je tvořena. Za šest kaje symbol toho soustavného tvoření prosimvás to tam v tom je si on vyčetl. A i tu se mi z ku se mi do počin ku. Potopa je tomu keři vysvětlena matení jazyků před babylonskou věží je v tom obsaženo. A jestliže mi nebude li víc času než tyto tři body vysvětlit. Tak potom se budu musel do podle musí do se ze soustavy. A aby jsem z jiné také zprostředka co viděl v tom věřitele zásah zprostředka co do se o nějaký pochod v vývojový jaký proč se doví prodělal a teď tam něco z proč se to tady vykládal samosebou to mělo ten neblahý následek že kdo ho to po něm poslouchaly. Tak rozumem se tomu dalo. Tak si myslel že svět byl za šest stvořen to znamená tomu nerozuměli. A. Na druhé straně nerozumně třebas ničemu co on nemohl zažít osobně. Jako potopa nebo zmateně styků v u m před tou vět že život do z kou to nemohl zažít to se stalo mimo ten čas a prostor ale časem a prostorem se to vyjádřit jako obrazem není tolik pravda a co ten říká ten mojžíš nýbrž že to obraz pravdy berte to prosimvás na vědomí tak hloupý jako dnešní věda která říkáte nesnesl za že jsem to nemohlo by stvořeno to je nesmysl porozumět za nesmysl. Ale pro znalce kabaly jakým byl třebas ten mojžíš je to jediný způsob.