Karel Makoň: 90-14B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Hned z l svoření že tato tak možná že bych to neprodělal do se statky si to dělat pořád si život hodiny této se vázat se od oslu no. Toho pro o vím ano potopu světa. Jak je líčená co budete moc kdyby aspoň li dva o oni ne oni mají za sebou co v tom ven. Pan mojžíš viděl a jak to bezvadně vyjádřil obrazem toho obrazu není jedna chybička. Rozuměli to korábu by tomu přesně vysvětlit na lidském těle. To by naši od volil člověka střídat do koukali. tam jak o věděl o tělu víc než co než za skal věda ví. znal anatomii a ale copak anatomii ale na tom korábu byla všechna zvířata. Potom vůbec ani lékařská věda ani jiná vůbec nic neví rozumem se o tom vůbec nic neví. Ale von se o tom dověděl z toho je že velice mnoho a co mám to vysvětlit. Bůh se obraz pro si teď za to statek co obrazně ne ale sto doslova vykládali prolil moli nějaký pán mohammed říkal ale největším hříchem v mohamedánství je že něčemu v že v písmu svatému rozumíte doslova symbol. On se chápat symbol jinak jsem byl vedle to co za se chápou doslova to je tak se rozhodlo o to o ty doby mojžíše a od ty doby toho. Jejich pro ka a nebe a. Takže se tam mluví ne o potopě hmotné to možná nebyl bylo místně o tom nezáleží o co o ni taky opřelo. O to o nějakou myslím potopu třebas tráva mezopotamii než se on narodil tak to bylo co z toho potok a tady jde o potom muselo světovou světy že když toneme homocentricky o potopu člověka jeho smyslech tam a voda představuje potopu smyslů potopu ve smyslech. Nezačíná být zapírali ve protože z to s tady jsi se slyšet že voda je svou smysly a voda jsou jak bude tak něčím ještě víc než smysly ale jak tady potřebuje nám bude ten symbol vysvětlit po této stránce v tak li o ten si to li se to vody jako duši třebas smrtelnou duši a podobně. Ale to je taky pravda nám že teď dělají nemůže potřebovat jenom malý z malinké části zprostředka to že něco je v ní. Při potopě to dopadlo takhle nebo před tou potom o to dopadlo takhle nebo než se ty smysly potopy li než za plavili lidskou mysl než zaplavil člověka pro vypadlo takhle je že je. A existoval člověk který byl vnitřně svobodný dobyl moji jedna byla příkladnou ale. O němž se praví v tom starým zákoně že chodil s hospodinem. Nemá byl vědomí si své nesmrtelné nestvořené podstaty ne tenhleten no ale na tom nebyl podstatně líp než my. Že my také chodíme s hospodinem také chodíme s pojmem se o tom nevíme ten maličkost. Ale nemůžeme. Odbavit tu přítomnost boží v sobě my jsme chrámem božím o tom víme nebo nevíme říkal svatý pavel. No. Ale on vědomě chodil s život byl potom měl jako výjimečnou příležitost. Se dovědět něco co my se normálně dovídáme musím občas mluvit taky o kabale protože když se mi poznal co to je tak si nesmírně vážím. A není tedy náhodné že řeka řeku jednoho jeden katolický pojem. A to je šest jsou dva nás o smyčkou česká je člověk stvořený ale člověk který nezří svěřil nad sebou nad těmi smysly. Že jsou chvíli ocitnou zápověď svých smyslu může by si ho vyšší vědomí jimi zabaleno jako potopou. A pak mu nezbývá nic jiného. Než do toho svého právu co šest lidské tělo bylo by se to přesně udány prosimvás na tom korábu bezstarostnost za v zákoně se lidské tělo se všemi jeho funkcemi čili těmi rozměry jsou funkce tam toho těla ale ty jsou vám dokonale popsány v s a to byste získali to byste koukali mi lékaři jaké funkce tělo. vám z tohoto vědění mojžíšova řeknu aspoň tolik post dnes teďka do podle ale. Později ale že z těch musí je také schopnost se vědomě spojit s tím nestvořeným s tím bohem. Jdeš toho ne v um jsi jiného dělat svět zvířecího nebo rostlinného tato schopnost obsažena neni fyzickém těle je protože máme v sobě transformačního pará a který pokud mi žijme zatím jediný toho druhu ve vesmíru neznáme obdobném od tvora jako člověk možná a tam větrem pochopitelně tamas je ale nevím bere na neví že tam neni že jsme to my tady nemáme tak li se prostor na tento pane. Že a že máme celý transformační aparát. Kterým jsme se stali člověkem když ve při hora dolů od boha k jsem a se můžeme z člověka za bohem vědomě s víc s tím bohem. To je úžasná vymoženost a kraje popsána rozměrech to pokora a bůh se ze si to ten bystrosti. bych vám to předvedl tak byste řekli no tak to patrně vznáší kabalou o li o to vychází ale bych to s to z těch rozvinul nevyčetl taky žene ale vize daleko kabalu toho dokud to se dávno naučit kdybyste ji znali jsem tak jenom protože jsem to neměl rozené. A tak byste zjistili že člověk je nabízí zen úkol úkol. Že tento lidský život je úkolem schopností jsi tady žít jako zvíře nebo rostlina a je úkolem do stanice z toho stvořeného do nestvořeného k náš životní úkol a my vůbec ani o tom nevíme a žijeme si do smrti takle not to je hrůza. Se to dověděl v sedmnácti letech taktně padat taková hodu zla že jsem nad lidstvem fakticky nad kristem na nad sebou ne tady jsem plakal vadí a nebyl jsem udržení on viklat za přitom za syna řekla proč řeč a jsem říkal no ale nad tebou jsem vtělovat se onen pláču tak se mi říkal tak nad všemi lidmi not tak toť do oněch říká. Říkal jemně do nich. Ano protože jsem nedílnou jsou částí celého lidstva to co se to právě dověděl. Tak do nich je mám úkol ne nějaké samo spásy sebespásu. Nýbrž že vám s sebou úkol by pomocníkem spasitelné v že on si to na ubohým pomocníkem spasitele. Ale k tomu ještě musím dolu maminkou víš. On prosto mělo horou jsem do toho domu z to on začal z výbornou žáka propadat ve škola to byl to byla od že nic svět to nebavilo přestaneš od nebo v. To co pak panna k oka ano onen nakonec takový že jsem tak vystudoval volal po bylo způsobeno tím že jsem dělal něco co nebavilo a toho jsem se k tomu abych to dělal jako by mně to bavilo jako bych jakobych které nám taky postí chtěl visi. My musíme dělat jako bychom sloužily třebas člověku říká svatý pavel ale my v tom v službě člověku musí nevidět službu bohu. Že ji pro člověka říká svatý pravil ne bych to ne jako pro boha z nás berte to doslova tak dokud takhle nežiju pro člověka jako pro boha tak on nemohu ani milovat jako sama sebe. Ježto bůh miluje celé tvorstvo ne víc než sebe ale jak se z vzor pravé lásky takže nemyslet si že nás někde opouští jakém špatní ku jako třebas si myslel nás odpustil li jsem se ocitl v koncentráku. A ty studenti z s se nevyzná aby se taky mysleli tohle omyl to jenom jeden z nejvyšších projevuje po lásky jsme si věku ti. A takže teď zase nevědomí o toho že opuštěni z nejste. Tuto nevědomost ta ve vás k letem přímou to je znak jednoho z největších milosrdenství božích a to o hloupost lidská. Protože ten organismu který by měl ne do sebe vzít tu moudrost celou nebo aspoň takovou že mu to stačilo k poznání toho o nebi tou chvílí zahynou že. Vy se říká je to pochopte strašně vysoké věcí tak bys nebi že jsem tahleta duchovní ty duchovní vody začal dělat. Tak kdokoliv se mně dotekl tam dostal ránu jako jsou vina viděl hledal kolem že kde to vede to o to ne napětí že do toto lásko nenašel a to se omylem se dotkl a to se nestalo jedno maminka měla v jak dělal dostávat a extaze ale pokud. Tu volal jsem mnou ale pokud jako to bylo při tu okázale ta dostala mohu s tak strašnou v že tekla ode mně. A přišla ale musel na prahu. A do tekla se znovu a dána láme vší ab a znovu začlo u komu co z toho dostal na co jsem se zatím dost a tou chvílí dostal. No ale to jenom tak abyste věděli že toto je faktická s víra že to je nápoje. To duchovní poznání náboji. A jenomže je to náboji daleko větší k ale v jiné mně kde mají tak jak ještě než na boj je lidský matka v tom. Že jsem potom toho komu mluvil čas toho. Jako o úrovni našeho vědomí na této oni vědomí které jsem označila a be a to se ty potom co to je nad tou úrovní do viz jsme schopni se transformovat na vědomě žijícího sbohem. A no a menším úseků bychom toho nebyli schopni. Si že mám menší úsek toho vědomím a není schopen tento za co se. jenom dvěma slovy řeknu v tom může být pro něco pro ten úsek a ne. Někteří filozofové ne duchové založení pravé naopak říkají. To není ve smyslech a ten ho a smysly jsou a vstupem tupé do soustavy viz co jistým mu ty ven vždycky mi nemyslet tak jo to věčné ten vstup do soustavy mého myšlení tak to je začátek toho úseku vědom tělo končin takhle ta kolem velikostí na konci toho je na rozumové a citové zpracování dáte můj úsek nejde ale uvěř toho úseku tohoto vědomí. Je obsažena schopnost. Taje tam potenciálně obsažena. On jiného používáme ale tam potenciálně obsaženo to znamená je možno ji použít k tomu abychom se pomocí tohoto půst řeku spojen vědomě s bohem. F. Není rozumu čili jestliže na něco rozumem přijdeš tak tak je to jenom protože to přeci měl ve smyslech a při sto na pozorovalo tomu tam poslouchalo nebo o hmatal a tak proto jsem ve smyslech a pak si to zpracoval do rozumového a co nebylo v tom mého rozumového obraz. Mu v podobenství domu. Obrazu pravdy jak tomu říkáme na provazu pravdy pro nás velice mýlili protože obraz prali o jeden za pravdu to neni pravé jsem byl z zel z toho jsem si zažil neni ale to obraz pravdy správný razil není vražedné nějaká obecná potopa světa ale. Je to poto pro smyslu a a tak dále a to vám teďka vysvětlit prosimvás když že se setkám věky mně bylo to vykládá čistě bez znalosti v symbolu doslova tak říká když by na potopy z nechybělo. Pochopení matka potopa patrně byla by se pohybovali v celé. Kontinent ty ne měnily svoji polohu a tak dále potom podnět li být volen nebi asi na jednom místě jak to přestavuje o ježíš. Ale jedna věc mi nejde do hlavy když toto přijmu jako pak obecně že by to bylo možné jak tam tím tám a jak tam dostal všechny zvířata po dvojí svých aby se mohla vložit a tři věřila tomu korábu. Tak toto musím vysvětlit apriorně napřed přestože do budu potom jsem to detailně. Čím je živil kdysi ten koráb lidské tělo matou z vás zpřístupnil ten symbol aspoň že věří že že to možné. Tak mohou být všechna zvířata a oni jsou tam a je pomocí nějaké funkce tělesné žít vím mocí jedné jediné funkce tělesné za zvířata v sobě živí. Po celou dobu potopy li smyslové mých smysly jsou pod to ten vy. Když když jdou z potopy je protože neumožňuje jdou el z své dostat za smysly nahoru na ten úsek a be. Jsi ne ne co není ve krise za nemá rozum tam to končí ale tyhlety smysly mám povinnost živit jsem po celou dobu potopy jinak potopa nemá smysl se neocitl na plné je uděl na konci pod to li se potřebu co na trnu protože stvořen nemá význam. Temná udál ten název význam proč řeka bez by nemohl být živ by se stal se nějak duchovnu ten nesmysl. To se od někoho nechce tvé. velká anomálii je to to tedy nemá no ale on se nebo dospívat aby dostat o dalším než ty dva body mezi tím ještě říct. E tak musím dělat nějak tu potopu a. My se dovídáme z ten bylo žije dneska že. Ta zvířata bylo schopnosti matky byla zakotvená do zárodku lidského mateřském těle a vyvinula se tam kupodivu. Z nedělené buňky přes za zvířata rostliny zvířata do člověka devátém měsíci. Prosimvás nedělené buňky. A ten se zprostředku řečeno mám tu se o tom vysvětlil odpoledne doufám detailně že nezačnu o nedělenou buňkou pro vás zatím zázračné ze nedělené buňky i k tomu a o všechno vzniknout. Ale ono není vůbec žádného zázraku na světě není za nic za našeho víte že za přirozené. Je tady vývoji na že si děláme zprostředka a proto nezná začátkem nikom se proto to pro nás zázračné vidíme zázrak neživého začátek jsem jiného zdroje a proto zázrak ale jenom proto je pro zázrak a ne že by to byl zázrak. Že jsme dnes neschopným vidět začátek aby se věk toho za tak zvaného zázrak. No a takže jimi žijí víme napřed ta zvířata v tom korábu. Když jsme mateřském těle a ono to život tam na to jen o to se pořád my lidé jiného tak aby kazí se napřed škála tu potopu tu potopu z míst v ale jakmile se ale ocitneme ale v lidském těle jako stvoření jakou narození lide tak nejsme pod od není ve smyslech přátelé. Jsme na suché zemi a pak dokola se k zemi se teprve musíme z těch smyslů zmocňovat svou smrtelnou duší a musíme je stavět na nohy např tam staví smysl z s. Pas hmatu potom ostatní smysly a nakonec smysl zraku jsem vyžaduje větší dávku životní si dělat co tu se z nakonec projevuje na že se začne pro o na ale to je začátek ty smysly dále rostou dokonalou jsem ne takže po zdokonalení všech smyslu nastává lidském těle v mystická dospělost a před si z kou dospělosti. Nemůže začli s duchovním akcí žádnou to by se zabili. Že to pro lidské tělo je tak věřit de pro duchovní praxi žen za všech okolností se musím snažit o to o zachovat dokud nedokončí že tu duchovní praxi a. To znamená obecně řečeno když jde za tím účelem duchovním ne za tím synem duchovním tak lidský život takovou nesmírnou cenu že bez jeho by to co tady říkám nemělo vůbec žádný smysl. Který v tomto jsem z s to prosím maten ska. Že základem mně známým je tělo z toho jsem se nedivím že mater byste viz soudili že z hmoty pochází duch že to odvozeně na jsem si zprostředka věcí viděl hotovou hmotou jsem nevěděl jak rostly a vás od podaném z toho omylu býval dva vjem a to tedy rozdíl omyl. Ale víte jak to mohlo ovládt dokonce celý svět nebo snažit se o to by to vláda s sladce vybral ne takže byto měli o dál jo no a teď jestliže on člověk vstoupí na do tohoto života tuto pevnou půdu tak se stává a v novém on který po konci potopy ano. Tak z toho tomu řeckém těle ano čili dale obecná a to se týká všech ve obecnost potopit kde to odkud to obecnost ze pot. On si nevymyslel on ne ono o oni věděli že obecně pro všechny lidi a že my jsme z potopit nedostali prosila nikdo tady mám ne k as u tak je to to svědčí protože on se musí do z člověka on tady u smyslu samy lékaři. Je každé dítě se narozením mateřském byly ku na vodě matku ne. Je potopě je potom teno se všemi zvířat ti je potom ten abych ani z toho teprve oděná rození takže jak o tom měla ohromnou vědomost ten mu li ten mojžíš když to všechno je a on se dnes spojeno s tím že to věděl o tom vyčísluje všech. Aby ten kdo ovládá kabalou si to mohlo kdykoliv z čísel odvodit nazpátek to například dokáže říkalo o vláda takže prosím. Od toho v od to od ó ano jenom že teď nastává v nová potom ten člověk se přesvědčit svými smysly. Že to jediná skutečnost nedivte jsem že neví si jeho jsou mu smysly se vedou ne nepociťuje nic jiného jsou mu smysly převedou ty vjemy jsou čistě smyslové as toho si udělá obraz tohoto světa zase smyslový. Čili to je potom o smyslu nová a činy procházíme dvojí potopu v mateřském těle za tou nemůžeme na not co o ten a za tu potopu tou potopou za kterou můžeme bez vedení. No a tento vás snažím z vybavil z ano teďka před ku z si to myslel že to je také končí ta obecná potopa končila pro toho mojžíše a jeho kola a tu a ti mohu prozradit že pro každé tělo do na pro každý kola a tato potopa obecná končí říkat a to je v tom co řekl mojžíš. Obsaženo ale to pravda. Čili budeme se muset potýkat ještě z mnoha věcmi než to myslíme tak se vám to bude tak jasné jakou zkratka. A to dneska vědom dostoupila na daleko byla normální rozumová daleko že z tomu můžeme takle vyloží pomocí samosebou lidí z který na to nešli zhora jako mojžíš že to musel odít do obrazu kdežto než si obrazy vědy co tak příbuzné obrazu duchovní se přibližuju těm obrazem duchovní teta. E této nekonečné tak konvergence z tomu říká česky zel ale no to je při by zamezit tomu styku nekonečný dvou musíme na tak dále. To dneska věda tak by to schopnosti se vyjadřovat v tak přibližně přibližně tak že vědec když se deska se naučit víře. Tak mus stačí mu třebas důkladně pro strom biologii ale je to dokonale věřící člověk zatím věřící vědomí z ale věřící. Když pro z dosti radil vychovatelů jak naučit víře taky budu učit tak je budu li k tomu aby do při pro dítě rozumět vizi se všemi em bylo by bylo li stačilo by aby by dokonale věřící člověk. Kdybych vám tyto vědy jak je znám neznám málo ale jak je nám to by stačilo k tomu lidově předvedl todo se bude samosebou ale tak abyste pochopili že nemohu nevěří na boha. musím věřit v nadto nestvořené a že musím věže všechno z nestvořeného šlo pochází. Se dali byl jsem po z jeho nás se pojí v tu toto li to se co se dalo v tom zaměnil vzešlo ne el v co nevidět. Tu světech viděl oko pošlu u něho jsem se se s ma no ale no z když totiž řešit spolu k li to v tom papeži prosit stvořil udělal mojžíš ale podle rozměrů udány jich od od boha čili ty rozdíly v u no ale padlo u vyrobil ten koráb a podle. Pará metrů podle jejich on přes bůh mu řekl jaké pramen ty jako musí mít čili ten koráb a jeho toho. ideji boží ten že ho to když je v lidském je pouhou buňkou nedělenou v ó ano tou čela o to když to nemusel nic jo při vlastním motá doví děje. Ne na módě závisí duch kdybyste dokud závislá motto a ono se tam soustavně ve starém zákoně dodržoval tu činy jsou motá si jak se domníváme při chabé vysvětlování starý zákona. No ještě neduchovní podstatě nic ze si po pije někdo tak si pod bídně když vám to říká a jsem který jsem a tak tomu vězte. Že nikomu na zazlíval rození že si opíjí tam máme jenom za z ale k jem dopovím takovým způsobem že se dostanou na léčení těl. Tak do vyšší tam ty kameny z nich musejí vyhánět svět vinno na mohl moravském to dělá kameny jo a po navádí. Ale mně se nezabývat takže jsem dali jste mi tudleto řekli tam klepala protože ten korán nebylo to z nekladl hotov na jiném úrovni všechno se tady stvořeného jedné nebo jen o to o na onom naplňuje ten bůh na svojí ideou. On na nebo moje on ne po něm o tom o to co bude jedněm hotové o to co bylo jako to co je. Tam neřekli že čas tam nejsi ani vznik je to li tyto jsou věčné jiné říká vlast vám to pochopil dobře. No tak že bychom jsem věděl přestává v tady bylo řečeno že. V tom symbolu potopy se svým korábem nosit noemem řešim je obsažena nějaká syntéza věcí ten pochopitelně tam ten onen bůh na tam v tomto stvořené před a to je to v jednom korábu tak to je syntéza. Ale jak to je mi tady podal děláme nějakou analýzu mi kdybych tomto byli schopni analyzovat. Nebyl by ho schopni dojít k syntéze to proč se mi stává lékař zrovna ano protože že musím děl lidsky napřed analýzu situace ve které se nachází pacient aby mohl dojít nějaké si že jsem že jo. A proto mi li toto klade na srdce abych taky při po mečem ostatním že začátek je z. Si žil v americe. Člověk se narodili na tento svět znovu udělá tu analysou rozevírá jsi situaci. A z toho si to skládal do nějakého obrazu tohoto světa asi za postupem velice pomalu lidsky pozadu oproti tvé anály z a když to analysa se dostane do z daleko včas. Tak ten člověk se ocitne v úžasných pro sporech nemá hotovou analysou proto bych každému radil aby se snažil o dobrou a poctivou. A dokonalou pokud možno dokonalou ona není li dokonale pokud možno dokonalou analýzu věcí ve který žije ne nějakých nebeský věcí ale ve který žije. No sv. To je nám od ne ne ne ne jenom mám za zlé. Že jestliže nějaká syntéza a hotová se snažil o to nebyla hotova. Tak ty tam klidně ven začneš ji analyzovat zbytečné. Buď věří že jsem provedl anebo nevěříš když věříš tak si to ne pro sebe buď tak dobrý. A ne teď tím ti ostatní jo tak si věříš jenom zjišťoval v tom kterak se jsem známého dělají li vizi těm o to své nehodí do potopy se od někam jinam. Ta se o to o protože jsem pozoroval se tam nehodí toto tam s přitom vysvětlit. Co s co budu moci vysvětlit při stvoření světa protože za chvíli. Tady byste mně to dovolil tak na chvíli tak bych to se se mnou vynecháno protože v tom že on je co v tom taky neřeknu. V tak jámy že jsem potopu vysvětlil je potom by se by se dokonce. Ale objevil potopy jsou li ve mně v jednom obrazu to je mistrovství na protože tam v jenom obr rozhodně potopit si to doma šla mojžíš a. Teď vám vysvětlím to nejtěžší z těch symbolu který mojžíš tam vyčetl a to je zmatení je zvyků do to potom k tomu lehčímu přijdu tomu zrození světa. Naše zní svaté měřítku před byl s při stavbě babylónské věže. bylo velice sympatický je že ten papež několikrát mýho babylónské věží. Protože se do toho nemám psal protože on potom je to se moc nemá a vám to teď pokud budu schod ven. Zprostředka to vysvětlit vysvětlím ale nebudu schopen to zprostředka by se ti a aby se s tím byli spokojeni jenom si novou doby to mohlo být takle. Ale něco tam chybí začátku ostatního ho trpí že ano zatím nám jen on zprostředka věci jelikož si byl zakryt ku pomine můj čas kdy jsem k tomu to se musím dotek bude svatý. Bude jsem do toho vejít proč jakkoliv řeku žijí tak musím v tu hodinu do vjemu měla. On taky rozděleno nějak způsobem že musím myslet na opakování ne na konci hodiny buď toto men čem mně zvláštního druhu husy ho poklad každou chvíli kdy ses odpuštěním my žáci na dívají otevřenou mu. Všem o z s pochopil že nenech a po a a jak tak ty otevřenu by viděli. To by to neděláte ale bych rád plete přitom jsem neposlou máte nevnímáte ne že byste chápali říká chápat neví to byl nevnímáte všechno co říkám to přechází přes tu úroveň vaší soustavy vnímací to. A jak to pozor do tak to skončil řek tom říkám třebas od od neomalené vtipy a při u z onomu oni si tím jsou lepší protože vámi otřes tohoto jsem na chvilinku schopni myslet. No po tak že ty moje je v extravagancí by tento výkladu. Nejsou způsobeny tím že byl za každou cenu chtěl být člověkem vtip mým. Ale že ji na jedno stačí stačím na to že neposlouchá na to stačí a proto to musí na to stačit protože řekla něco rozluku no o jen to se to jsem. Ale protože to byly tady placen nejsem tak to musím z odpověď jejich než kdyby bylo to placen tady nejednám ten z děje. tady nám z lásky hospodáři bohu onen koho z mu že u k rodném. Ale z lásky po bujet nám a to je velice po jedná záležitost a proto musím bát nadto aby své abych neházel bere svým těmi jsi vizte by pochopitelné nám jasno a to nechci aby se to stalo aby si mysl by měl by si myslím byly to nechci no tak se musel dát moc pozor na každém slovu a abych zvát nadělal z je anebo proto mu li. Nebo která tam na nová vrata tu nic ale to nechci udělat o to ale bude se ten nejtěžší na to všechno vše a ve nesnadno ale tudleto dokázal to je velice těžké. A tak promiňte mi to oni podceňování jste vzalo člověka znalostmi samotného. jsem schopen také toho svírá vás dělat to pro to musí dělat toho které z věděl kterou pocit všeho jsem schopen ale vím že když jako mně to přestane za kolovat tak si mohu klidně odběhnout od toho a novými silami začít od. To je to co jsem na pozoroval na zvířatech zahrad jim cestu mravenci který namířeno do mraveniště a on než ne nýbrž. On tuku u cele své anebo oblecte ale za dost vázat na další straně taje omámení ještě po lese tím způsobem jako tím směrem jako předtím do toho mraveniště. To znamená. Moje mysl k chabá a neschopná stále soustředit ě je takovou kou po že máme i mraveniště a mezi člověka ze kterých se něco pochopit nebo poznat a to musím umět nějakým způsobem obejít a to co sami dělám svou věčnou obchází z ky a málo toho je tam své z samotným výkladem takže teďka bude samotní říkal se celým ku a jakmile se mi tam ztratíte. přestanou mluvit výkladem. To jsem se všímal z vás. A to není nedostatek míru toto je jediná přednost mého výkladu prosimvás si nemoh ne ta sem protože se dva let li čeho taky pro toho aby se tomuto naučil vedou moc práci a tak teď pravým obraz obraz praví tohleto v knize starého zákona. Stavěli lidé věž proto aby dokázali že jsou aspon tak velicí atd tak schopný jako je bůh neboť ten by se věřilo že bůh je na nebyli na obloze tomuto chtěli tu obrodu prorazit jsme tou věží. Aby jako mu dokázali tak my jsme u tebe poli jsem nemusíme se dohadovat jsi nás tam vezme z toho nebe nebo ne my tam prosíme tou o do z komu věží takle vypadal vypadá to podobenství ale je tam eště co jim ráno pán musel jaro nedělalo pro o těle a řekl tak by také vize pravé. Tak z od této chvíle si nebudete rozumět apod do se nebudete motoru byla této kolektivní práce jako o do skal věž u si tohoto říkat jsi li tady se je ten je tak bude možná kdybych si to je po sobě váze a to se nám občas stává a. Že my to by to si podávali tak s po sobě a víme tři hlavy se nám myšlenkami mysli a oni dnes přestaly sil a přesto stavět věž a ta věřit aneb nebe stavět tak potud obraz. A není to pravda vůbec co je pravda je to obraz bezvadně proveden obraz pravdy za jako třebas a kdyby tohleto byl obraz pravdy tento obraz o kterýkoliv li nedostali v je toto jsou toky ty ale řekněte to jsou takové na takové květiny není to pravda tak se chybně vyjadřujeme to je obraz je věčný. Třebas na to tedy. Je obr teďka musím nadto pata aby se na tu chvíli se vám to by k nám est nevěděli s mluvil v obrazech zase znovu protože to od odívám to bylo ale obrazech mám vyšších než nějaká babylon skal věž rozumíte tu o bylo s kou věž jednou obrazu tedy uvádím do druhého obrazu mám přístup vyššího ale to se bude jenom obraz za nechtějte znát z toho pravdu nýbrž vizte se tím že na tom obrazu jsou nějaké ti jakže pozná. Te že poznáte skutečnou k i k kou ale nedopusťte aby řekli tohleto ale astrá nebo ho toho vědy proto lety oni ka nebot k a. To ne to není obraz máku obraz on ky a tak dále. Toto od vás chci a je mi toto začnete po vóló mat jakmile jsem se to nechápat jak začnete u soud tou od od tohoto poznání že mluvil v obrazech. A musím se vás všímat musela zvrátit do toho pojetí obrazu ano tak jste doufám všichni pojetí obrazu těla mluvím dát obrazech a říkám takle člověk jako každé zvíře aspoň ním pokud z neschopni s těmi zvířaty se domluvit ale vyššího druhu zvíře třebas ku oni se s. Usa ale člověk jako každé zvíře ta svou řeč kterou se dorozumívá v rámci svého druhu to nás musela tu jsou sil nerozumí třebas do jsem ale a člově člověkem si rozumí pokud je z téže národnosti že ano ale jen rozdíl mezi námi. A zvířaty z který spočívá v tomhletom. Ale protože oni nemají cely to co vás na to a to z teďka všímat nebudu an ne u toho zastavují ze jsem toto zapomněl to a toto nám valně se tam nehodí pro toho obraz. Ten obraz máme s se držím v tom rámci s z opravdu všemi silami se do že v rámci a přesněji nejdu atd ten námezdník tak to ne rámec obrazu o bylo právě z mat byl měl zvyků nosím vás aby to hned teďka přestanete poznávat a protože si pozor na sebe člověk mluví řečí kterou jsem na učil. V tomto si pracně jsi nám či. Ji že takovou řečí nemluví protože husa svých signály taky s. Řek č aby vykoupen taky řeč a ale ne na učila sedí v tomto světě tají měla vrozenou a tak. Ten vykladač starého zákona ten pisatel starého zákona použil velel mi z stane jisto je. Velmi stane jisto kdy je již to z onen zlatém věku. Ty nezapomínal ji na svou vrozenou řečmi máme jako bychom to bychom neměli dáme také je tak vrozenou jako na zvířata. A jenomže neska a kdybyste převzali na že čili tak je tu řeč nedostanete a kdo z vás nikoho protože naše naši vychovatelé se poctě snažil abychom na zapomněli doby že se vám to něco el tak říkali jednou oděn mnoho měli v pořádku vychovatele totiž věděli že neumím mluvit o na takže mátla toho musí zabrzdit. Ale pokud mu milost při přirozenou vrozenou řečí tak toho měli rozeznávat a to neměli zabrzdit. A on to zabrzdili ale moje maminka to za pro za stoprocentně o do potom po do do z do musí děti. Ze nevěřili neměl se na čas do jsem kam to neměl jsem čas. Na své děti tak jsem odnaučil brzy záhy rozumět své vrozené řečí ale se to za vrozenou to jež. je složitější u člověka než u zvířete protože vyvěrá z transformační schopnosti k jeho lidského a k. Jenom vrozena přes tento vás tomáš vždycky a přes ten o abych tak řekl ne proto toto říkám po korábu až. A takže když jako. Vím lidsky nemluvím vůle bych tou řečí měl vrozenou to mluvil daleko sobečtější ježíš jako třebas božího za toho svýho li že husa. A nebo bez nebo tak dále kráva. A protože oni nemají ten transformační aparát tak všestranně rozvinut jako ano. Je to ale ta řeč takže oni jenom nejsou schopni do vyjádřit ale jsou schopni né. Daleko složitější řeči vrozené rozumět se o to dvakrát za sebou přesvědčil svou matku než odnaučila. vrozené řeči jsem kázal zvířat osy pěti letech na dvorku nějaké vesnice radavě pod orlíkem. A je to tak všechna mně rozuměla na dvoře jsem to dělal nějakýho statku. A byly tam musili by tam slepice bez z kočka a dokonce s mírem. A všichni ti dokud jsem mluvil poslouchali tak ut s tím je. Že dneska když se nad tímto se tedy ne tolik toho obec na tu v tom su ono samozřejmé na jsem od věk tím tak je tak že to matka nebyla na on jenom ze svědectví matky todleto. A. Že totiž oni semeno řídit tak je člověk. A on mluví naší řeší. Kterou mi ani aktivně nedokážeme celou reprodukovat a oni dokáže aktivně reprodukovat. Kdežto my to co říká navíc oproti nám vodě naší signalizaci. Jenom chápeme tyto jenom pasivně ovládáme v víte že po vaně říkaje pasivní nebo aktivní těla a oni akty jo roveň tu svou mám pět ku a pasivně ovládají všecko co jsem měl v řeči obsaženo. Ale ta řeč vrozená nade ještě za úroveň lidskou masku pozorní kdybych se setkával třebas někým to ztratil ano. Tělo tak nepotřebuje přes transformační aparát tělesný se vyjadřoval byl nemusí mluvit třebas česky co jsem tady byl třebas čech ale on může mluvit podstatou řeči a po tato je řeč je vědomí. To se si k jeho vědomí aby by byl nevědomi tak nebudu mluvit ne. A on jisto vědomí čili on neříká on ne a ty koluje on nemluví žádnou řečí protože třebas se stýkáme nějakou své světic těl se svou manželkou třebas v posmrtném s.