Karel Makoň: 90-15B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A. Ona pochopila za ženská rozumu a ducha plná že od toho kterého byla li známá. Od toho boha dostala požehnáním dítěte které mělo v sobě nesmrtelnou duši a jeho tedy v sobě boha ona měla v sobě toho boha tak jenomže ale my dojít zabráněno jít z již společně stejnou mělo stejnou mělo. Společně ano ale stejnou měrou o soudu o tom neboť ona měla zraje mnou hlavu jo. A nemohli z ani z toho jednoho z tomu úplně ale to bych to ještě řekl na s to solidnější z tomu rozuměli a ta eva když v že ještě se musím vrátit v tom bránili když se dokončit než šestý den stvoření tak se tam psáno. Že konec toho šestého nekonat takhle pán o bych a to byly člověka a v dechl do toho ducha bude potřít svého ducha v tom prosim vás co to je to ta hlína pocházela z hlíny ze země ale ten duch ona co od boha co od a do boje věčné. Čili byli nadání věčným duchem jo ten poslední den. Takže oni měli nesmrtelnou duši v sobě jakoby to bych. Jenomže to mám časově tam ne nejde kde to bylo dávno před tím pádem potom si klidně žili to ona nebude za se o se o život lál jenomže se musela za bát brát. Aby právě nekončil. Nebo musel ze nadal pojídat ze stromu poznání dobro ho byl rozumíte pod a nese na duše když se vtělí do člověka nemá ještě hotovou cestu k bohu. On se vrací bohu totiž od boha bohu se vrací ale ona musí projít ještě zkouškou zla a dobra. Ten člověk je na čili je zlu kněží o tak dále že ano o tak i by dobru a touto zkouškou musí projít a ještě nad se dostal dál a to si musíme říci později a teprve a je schopen se za s tím bohem. S stačí všem. Buď se z nemožným přístup tomu s tomu pozval tomu stromu života ne aby zároveň nemohli stejnou měrou o to od by tam vynechal dal by se ho miluje li se že byl v tom o život jako tomu poznání dobra a to se dobra. Co nastolil dvojnost na ve ještě nebo blaha blahoslavená chyba ne se se do u z ti to porušili a v ale oni nemuseli oni mohli né. Dokud to neudělali tak byli nadále takže mohli dál ustat v ráji svými nepřátele pobývat jak chcete dlouho. Slavný je výrok byl krišny který vedl ale člověk ale čím po boji no. Poli ku vše dra. Do ráje totiž oni chtěli poznat ten ardžuna chtěl vidět jak i proti nepřátele se mají po smrti. A když se ve tím dovedu a dovedl hodování ne po. A ardžuna ten člověk to nemohlo moji nepřátelé kteří to nespravedlivě mysleli který nás před padli nad ale jsou nastávají a jsem tady na si těla pod i tam se s dobrem oslem. On říkal jsi na tom daleko říkal krišna protože ty se se potýká s dobrem a zlem to je pravda ale ne odpočívá na ti ty jsi člověk činný. A tam je člověk blažený nečinný on tam zahálí. To je jedno zmatek hříchu. Ta tam třebas po by byl z vašeho vašeho jista o sto liška ale tu není při teď tisíc sled no ale zdržován a pak mu si odtamtud vypadnout. Řád spodní prosím hledán nutně a povinně atd v jeho přirozenosti je to nedává blaženost to je dát do toho z roční jela. Prosimvás to z vás si mysíte v že vám to nedělá dobře nějaká radost tomto světě nebo že jsem rady vložení takto měl řad ale všichni toužíte v tomto zpětné po pánu povolen po blaženosti. A to děláte pro třebas. Kostelem nebo tři v ale tam je anebo pohlavním stykem nebojím nějaký jinou taky rozkoš nic vím ale ne své nebo co v tom máte dispozici tak to pořád jedno a. Takže by prozrazena touhu po ráji. Jenomže tu blaženost ale nereptá prosty jakkoliv tam tam blaženost není ta rajská rovnost tam oni tam musí tedy zažili ony si to co si z toho padá takže do kou si musí kouřit další si daleko a tak dál. To se on si tam sis se se dále on si za na tak dále. Co si o atomu se touží třebas po ženě nebo o člověk pocit dale atd tak dále to je. Neznalost sama sebe on touží on dál nic. Tam se nesměl vrátit tak k němu to zakázáno tou situaci ve které světci. V dotoho ráje. To co mám to jsem nasadil buddhi to do hlavy protože to není od do taky otázky. Sex nazývá ale je to takle. jsem se to akupresurou těch husí nedostal do toho krále který ve kterém žili ty první lidé nebo o kterém žije li člověk když je v mateřském těle dneska. Poklad každý z vás tam byl v tom původně brát ale když byl devět měsíců v matčině těle. Ale jsem s těmi husami dostal do jednoho z vás teď je na a bůh který existujou dale tam jsou zase stupně ten musí dělá je daleko nižší je dál než ten vždycky který si člověk jinou sub tu takže n jsem zažíval li. Žil takže oni tam oni tam taky to poznal ale my si ho v si v s s s s tam byl jinak než my k ano. Ale jsem na nebyl tak úplně jako by byl kdyby byl v ráji toho jsem tam zaživa danou blaženost nadto se onom podivovali na tom že ti musim přestali musí tělo protože jsou ku choval jsem li v takovými chovat zemi světelného obrazu dál k jeho husího. O tom balík ku aby v jednom volit duše je třeba to co stávat. Stačí to z žena a nemám eva to aby se to aby se stával na ženu nebo na tu evu my jsme všichni lidmi kteří myslí ji a jednají pomocí zraněné jedné hlavy rozumíš tak je. Ale jestliže ale přijdeme na to že. Smysl lidského života není v tom žít jede v klášteře nýbrž proč o tak jak je nám se víra má. Proč ho i jako manžel nebo manželka totiž být pátera v tom životě že to je strašně důležité. A nemusí doby vždycky žena o muž. My věřím nelež tím páterem po narození byli lékaři kteří při vědomí operovali s ale bylo to dycky dobru ví. A potom to byly třebas ty horečky které jsem měl do těch sedmi let to byl partnera. A potom to byla matka a pád berta potom to bylato zla při ještě na to jedno a potom to byl na ses mám ten byl nejlepším partnerem který chtěl zabít jak do se vůbec musíte pozorovat že jsou zabil dát no. Maličko a. Sem byl teďka v tom v od vystavil tibetu a tam jsem zjistil svými toho za ženská. Tím visí do moci víte mužský aby se vůbec nesli anebo naopak jo. Když nemá nikdo o nic tak se o vejdou nebo silou jakkoliv jako by se rozešli. Anebo když to mají málo ale ještě nově svět v tom přitom důležitá že totiž když toho mají tak jak tomu být tak to nevede k výrobě dětí nýbrž ji nebo jenom výrobě dětí nýbrž to vede k poznání boha v tom v ideálním případě jem. Jsou o žení od s tím se ten blaženosti je je základem poznání boha na to mají celou oni cestu indové dobře známo o viděl jsem teď s tou ti ti by tomu že dobře znají a ještě možná víc než ti indové. Nebo se viděnou obrázky bod těch indů ano po těch kdyby o těžší jenom na jednu chrámu a to je dostačující to jsem si nemohl rozum se prohlídnout tam si to vědomosti mají ale patrně nemají tu ti vědomosti byli do ko ani v tom tibetu a ty se mi je to kdo si že by mohly takový tibeťanů by mohl regulovat porodu host. A mohl by zachovat přitom pohlavní život a nemusel by zachovat nemusel mít nějaký ochrany prostředky vůbec kdyby ovšem měl v úmyslu spojit se sbohem a jsem se divil tomu jediném věcí který si divil. Že milarepovi tak tato li duchovní li nás je v tibetu narodil se tisíc čtyřicet tři. Daleko přis budou schopnost použít pohlavních sil k tomu aby se vědomě spojil s bohem a dokonce k tomu nebo co vůbec žádnou ženu taky ne. A to platí o ženě jako o mu žili v že nepotřebuje patra v tom smyslu tehdy když dispozici všechny prostředky. Které potřebuje k tomu aby ses a on musí partnera aby se spojen s bohem musím partnera o pak duchovního vůdce jako partnera ano jsou vás našeho pocitu oddělenosti. My jsme od boha odděleni také s tím vědomě odděleni od boha také jedno že máme pocit průběhu časové ano. Toho dokud ho budeme li jít. Tak se sbohem nespojí ne když děláte správně kontemplaci například vnitřního v prostředek neznám. Tak zažíváte dokonale zapomenutí nejenom na svou tělesnost také na čas a prostor takže jsem třebas vesel to co on to oba. A a ráno jsem se probudil z toho do dostat li on za vás anebo bude li on jsem hlad a byl jsem větu díla tohle byl to nikde nedopustil kdyby byl sledoval čas. jsem věděl že platí to co napsal desáté kapitole k tohle toho ve zjevení svatý jana že se nemá dopustit víc než půl hodiny ne celá hodina. Extaze aby se bezpečně strávila deset prvních kapitol. Do vesmíru nastal v je tam psáno desáté za to lid atd ticho podobu jez půl hodiny. O tom říkají indové tohleto samádhi pravá a o summa dvacet minout z s co on říká mně z půl hodiny je v trp dokonale ovládal pro indy pro tam byl napřed svého a. To věděl ctností zkušenosti se tento termín nemá překročit překročil mnohokrát ale to jsem musel prostě jem před překonat něco z ní. Co ho nepotřeboval se konat třebas svatý dělám neposlal proč tomu nařídili ježíš kristus. A a to bylo mít tu extázi s představou jaký člověk představu nebo s obrazem tak ta extaze celkem nevinná ale strašně rád jak tuku hodinku zjevení. Kdežto jsem neměl nikdy žádnou extazi včas z čas se s prostorem z o z pojetí obrazovým nebo stoletím časoprostorovým vůbec né. Ani to první ne vůbec ne. Čili této cestu z s velice nebezpečná extaze ne křesťani vůbec neznají vůbec ne v indové dokonale ovládají. A pod se jdou proto váže se s obrazem no pak jóginy při na tom majáku si křesťani tohoto kdo to nebo lze mil v mi do nestal nikdo na při roky nerozuměla pak to pak je jak pavla malinkým ji k si potom nesměli mluvit takže je to jako v tom rozuměly že by okamžitě popraveni. Že to tak je lehce berete tak samozřejmě se vám to dale. Protože nemám do takové měly pocit oddělenosti od vás jako vy máte pocit oddělenosti od čit stav. A protože ten pocit oděno z nemám tak to jez pak když hod tedy nemá nebo toužit nemínili nemám tak jsem ve vás tato způsobuje tu jistotu a protože jsme při tom dosti vám to jasné a potom ne jo napřed při tom duchovním rozvoji člověka provádějí očistu z čí z mr. nich chtěl a tu provádí. Například tam jsem to viděl to provádí modlitbou třikrát za den prováděnou. Před man danou která jim znázorňuje ty tři stupně a potom další cestu aby jakou jo. Dostali do představit co vlastně dělají se to stalo po ten velice pomáhá. A my tomu křesťansky říkáme zbavování se hříchů a připoutanosti ty hříchy a připoutanosti pocházejí ze tří smrtelných těl a no prostě je v tuš těla tělesného hmotného z těla astrálního as těla elementárního. bych to řekl ještě jinak anebo doplnil bych to jiným příměr jem. Že totiž my máme v sobě za zvířata atom korábu ale byla do toho korábu. Si brána před naším narozením jak nám to matka dotvrzuje v ne tím že z buňky bo. Vyrobilo pro člověka tam byla při za na zvířata všechno takže mi proto zvířata. Musíme před narozením něco dělat aspoň v tom matčině těle se musí něco pro udělat. On o nadto zvířata jsou živá. Z matky a beroucí sílu aby se mohla jevilo do člověka. Ale zato zas ne jsme na nich tím způsobem potom závislý a jsme světly krmil není to tak ano potom je máme dospělé v sobě a oni si žádají také abychom je to moje krmil li aby proto děláme nebo dopouštíme se všech zvířecích špatností všech a všech zvířecích. Předností jako ta zvířata ale všech. Takže když že někdo řekne třebas tu jsem vinili ale řekne mně kdysi byly dáš toho tolik co abys to neudělal k tomu to neví přitom při to z když s když že znáš. Jsa zdání dělat ale. Říkám mu vždycky na to takle od pojem mu tak janem se vám to něco ve ti řekne prosím to jsem když jsem tak silný domě vtěleno čtyřicet v šel. A ty jsou před cit viny říkám již ty licet včel čtyřicet je totiž neurčitý počet včel ano. A nemusí počet včel ve mně jela tak musím být byl kdyby jím je tak ty jsi před chtěná včela mu to jsem se na to jsme my vůbec né. F. Ale do tak dolu jsou kdysi to jsem jenom tak my vám je dobře když tu před jeho před na tuto je oporou skoků veliký se vše li se stal člověkem i se tak bylo nastalo. No ale přitom nechám. Takže jsem si zjistil že například jeden z nich vás zápor by se byl před vtělena včela a je to jeden z důkazů o převtělování a. Co to sám hodil takže když jsem to vodil tak aby o tom tak to asi je pravda jen v. Vůbec. Tobě kol byly jenom na tento nese četl kolik ale taky moci ještě si cet. Všeho zk posily sice jo v v znamená dostat se za úroveň chápání věci tamasický a nebo oral čas dycky radžas tamas to nebo říkat to je taková jiné nad nos taková netečnost ano. A to je to co se špatná toho věnovati bývají ale není toho podstatě vidět vám vlastnost ale ta radžas ta hnací síla tak těch zvířat ještě o ani kůže darmo nehrabe z jeho pořád něco dělají pro sebe v. A tyhlety věci musíme překonat to je překonali do toho druhého stupně druhého těla a když toto překonáme a překonání při do těla vypadá trošku jinak že totiž v tom předtím těle žijeme neboť tím třetím tělem žijeme z o el elementárního světa. To znamená z máme elementární bytost v sobě vtělenou. To jsou čas naší celkové bytosti sedmi jiné a a to si žádá taky svůj pokrok a pokud dík krmí víme tak podléháme jejím vlivu protože jsme si víte byly tak taky v tom musíme trpět že před o nastala zas vzato z věčně o nás z s ale by možná ale že to en stádem svět a no tak. Kdyby řekl nové mental do světa patří odníti žili tak by vám tím vůbec nic nevysvětlila na ano duchové k duchu duchové body duchové země na poušti že druhý tereziny se mít protože mně byl neviděla jsem nikdo svými nemá společného pole to tak taky ale asi jako bych se vyjádřil od této naší své se pozemské. Že to jsou li ti co z bytí. To je své rád široká na které se ten elementární světy něco jiného než ty bytosti které tam a kdyby tam nebyla ani jednat tak ten mentální stavu bude existovat ano. Ten je tam s tam bude i s to tak existence elementární bude existovat v dob existence druh hmoty no a neživé ale v tom jsou živé bytosti jako jsem o nich mluvil ne a když že jsou tam živé bytosti tak to taky znamená že je. Na váš život mají obrovský vliv v z toho důvodu že jsou na úrovni vám vašemu vědomí velice bys tě. Takže my na první úrovni a oni jsou na třetí úrovni to je dost blízko kdežto dejme tomu andělé jsou pro tu kterou oni tou vše dál. No ty vyšší protože jsou ještě dál o prostou je první na první úrovni desky kdo se schopni na prvním ano. F. Z je není tak pro nás z zjistitelné snadno ni věz je vstup ty není tak o toto pouto mezi matkou a mezi žitém protože to je povahy trojnásobné. Kdežto tamto pouto s po se mi jimi jenom jedno vás co jsem člověk ony člověk misse na stejném ve stejném stavu lidství. Než toho to dítě mat činnou je nejenom ve stavu lidství. Ale ve stavu příbuznosti o vývodů ještě ve spánku astrální a a a za spánkem na mentální oblasti takže to osobně silný pout to co si od v když se narodí náhodně matky nýbrž vel to odpovídá její úrovni. Ne takže oni sobě patří tak před k potom o dítě dálném na dosti matky dost těžce ne božstva ano v z tento je odešla na jiný svět nějaká barborka. A to za pouto mezi matkou a mezi dcerou milost sil ne. se vrátili no o patřili prostě k sobě a odlučuje se od sebe. Jak se to potom na onom světě jeví tohoto řeknu napřed negativním smyslu o potom v tom pod svým který vode se slyšet. Když že takle se o tuto dítě jménem davídek od svých lisu který spáchali sebevraždu né. Aby se svým potom svým dětem posmrtným stavu to o dětem tím david jen se setkala moje manželka je tam poslal na ani na el taktem davídek říkal mně se po rodičích než získá ještě oni vědělo. Nese protože oni jsem měl vzdali. A teď jsem váš případ v kdo hle pod nemají nově jsem měl v mamince volit přeci v tomto mat ve svých chybělo mez svět me že tak jako je třebas svýma celá ne by byl šel sví zapři tady žiješ el při se na podívat nebuď tady se mnou a tak dále ne. No a on jako to dopadlo ano sledoval. Ale váš do si při této jinak ale tam matka se nezřekla toho dítěte dobrovolně. Nýbrž nedobrovolně tak eva se zřekla tam matka dvacet řekla nedobrovolně jsme si řekla jsem. A to nechápe jako jsem řekla ona se totiž nedobrovolně zřekla. Tím do po se nejvíc z věčné vlastně ne tak to není náhoda zvnějšku to se ten stav toho od kde hrou jsem se se rodí zvnitřku všechny události mají dvě stránky to jsou partneři dualit z sic štít znamená v vnější a vnitřní závist světa jsem za přestát tak taky že jo. Takže jste tady ale to je byste vědět že za barborka. Přišla jenom o tu vnější stránku styku nepřišla potu vnitřní a tady důležitější. Takže on nám stejný poměr hře li že se s sestře a tak mně prozradila nedávno nevíte sto dopisu. Ale že ona dneska ale či život než kdokoliv na světě při než že tady sestra. Martinka. A že tedy nemusí li se staral že se nějak z získá nebo tak protože ona oni dobře o martince do mamince an protože je ta martinka se ani si nedobrovolně nevzdala do se vůbec neznala. Tam to souručenství ještě bližší jistou matku. Tak aspoň co z tomu porozuměl jsem tak mu z nebavil ono neska taky těžko mluví česky. A tak v tak krátkodobou u tam česky na mně nemluví říká. Mně vychovávají věc amen česky tato musím virus pro tamní život a to není česká klást. vlas všech lidí který v tomto stavu jsou. A společná teče tam která se nevyslovuje která se cítí která se přenáší objemné v obsahem vědom ne. No. To dítě totiž musím otevřenou cestu do jiných vyšších úrovní k a pak k tomu přijde že si neprodělal normální smrt atd toho by tomu jako říkat při dopad něco něco jinak než jako u toho nabídka že byl odvolám předčasně ne z toho života dost za půl roku.. Pro z vás tady ještě to z tam nedávejte vy to máte všichni ale tyto nemá se v tom v sobě že jsem to ne námitky sama na upravena ale kteří se starou jejich partnery upozorňuju vás na jednu věc zajímavo. Že za barborka říká každý den mám nové partnery když se ráno probudí vím na tam taky ještě z tak přijdu do školy mám povinností do školy přijdu tam a vedle těch kteří tam jsou který mám že by činna. Jsou tam dejme ze dvou třetin to nemluví tak let matematicky tato tak přidávám to že tam jiní lidé je nové spor nač při jsou jistou zač ti. A se svými setkávám a tím radím se o jich světě o ji vnitřním světě co tam zažívají je a čím jsou vlastně čím se cítí být. Takže mám co dělat celý den v škole tou zábavou s nimi o jejich stavu a ona se tím způsobem za barborka učí jejich stavu za rozšířil své vědomí svým to způsobem za neučí jako násobil kolem toto takovýho nýbrž rozšiřování stavu se učí takže ona deska v takovém pro šíře stavu duševním že my o něm vůbec nemáme stát a ten davídek taky se dodnes si setká moje manželka. Tam na tom tak dobře že ona měla tento dojem že ty jsi ty operace přežil. No tak a pak ale při že svět v tom budu ještě si na to prosit za vědomí strašný trápení člověka ztrát ska se. A on on to ten davídek nepřežil mu prostě umordoval jsem svou ní. S tím pocitem osamocen dosti jela dokázal kdy to byl někdo objevil. Tak na tom byl most zná li než ty kdysi přežil tyto. Protože to nebylo před jenom takové nás si jako seděla na to zpět ano to všechno mají přirozenějším způsobem ono by to bylo u jeho jsem v přerození svým způsobem proběhlo č u ten bytě dělalo pro komu kolem si v tom co by věděl od od doby osobě no o to říkal manželka mně dobře známá takže když toto sama viz skla tak dělají věřím že ten davídek tam dělá dneska velký pokrok že spěje dneska. K tomu předělu mezi tímto stavem tělesným. A mezi tímto stavem v astrálním ten mentálním a vyšším kde on spěje do vyšší podobně vědomí. A nikdo jim v tom nemůže vjemu bránit prosit to o. Způsob jakým se člověk dostává do na tento svět. Je obdobný nikoliv stejný je obdobný ses způsobem jakým z tohoto světa o a s. Ano to bakuje lu jak člověk na tento svět přichází ano a pak ten prvé. Budu nově říkat jak ten člověk z tohoto světa odchází a co je moje nebo co z něho nedělat člověk i čem od své k něčemu.. Takže bych chtěl se ještě připojit k tomu s celý všimnu blahodárné mu výroku že pán bůh není tak byl ví. Ale když tvořil tento svět s veškerým sv zlem i dobrem relativním ě k že že se dopustil chyby anebo jak se je že že byl takový se dopustil chyby li tuto moc uděl byl z toho. A nebo že to udělal či koho měli no a tak dále to jsou uzlem varianty možné. Ne nic to neni pravda a proč to stvořil nám stává skryto co vám tajemství z ale zaručeně měl proto důvody nebo proto důvody protože o tom pokračuje tak jakmile jak se člověk dostal na tento svět překročí jim prosimvás jisto nejsou jistí pohled na vstup do tohoto světa budu aktu volil to. Watts nebudu mluvit o stvoření světa o pád u za je kdy byl budu mluvit o ho o stvoření každého z vás. Opak uzel ale každého z vás o jednom adam mu v jedné ve věcech které jste všichni jedno a to nebude tam ta historická nějaká osoba domnělá nýbrž to bude vaše matka váš otec a po měli které vám bože jsou vaše poměry ve kterých nyní žijete ale ne někdo před nějakým lety někde v ráji nebo tak. Takže jak se při na tento svět do člověka je vložena schopnost oko dem jsem viděl o tom nádherný chvění jabloň chci oni mají aparát těl přístroj kterými v jsi mu mnou znal že jak je oplodněna matka ne. místem přijala ale jak to potom pokročil to byl návodný dál všechno tam jenom co my tam chybělo že tam nebylo to on si motto se do zřejmě zachytit vůbec ani ten vyššího prát pozice mnoho tisíce násobím zvětšené na to nemohl zachytit čili my to mi med ticho vět tam nebyly protože v tom není vidět ani tím nejlepším aparátem nejsou patrný teprve když na tato bitva tak na to přijde. Je tady prosimvás přitom zrození závislost. Na bohu v taková toho do se zrodí je závislý na bohu tak dokonale že se to podoba závislosti jednostranné dokonale vybudované od boha k člověku budoucímu člověku. Toho chtěným člověk v že to buňka nedělená né. Ale tak dokonale vybudován no protože ten bůh vstupuje do ho. Každé fáze vývojové toho embryí tak. Aby tam zaujal zrovna tuk polohu a zrovna tu funkci kterou tak která buňka být být čili jestliže přitom dělení buněk v mateřském těle přestane se tam objeví i také jedna buňka s přitom dělení se rozdělili tak celková buňka jedna na mnoho bude k a taky jedna z nich jednají jediná představuje budoucí mozek. A víme jak pak jiní u tvar jako játra mají takovou jednu buňku zásadní na začátku. Jak ta buňka mozková abychom o nazvat že bude z moc jak to neví. To je tak dokonává jsou pravá sbohem poradu moudrost pronikající mu tu. Že ona. Tu o sebe splete a z ty buňky mozkové vytvořit složitý moc let co to s tou ku toho kdy jsem před velice složitý mozek. A tak taky složitá játra ledviny všechny ostatní nabyl vím dělám všecko a všechno. Máme se nevyznám tolik se vyznám asi jste a atomy tím způsobem. Aby to pro radost lékařů musím větší říci že totiž ta se si ve před letech myslel že jeden z hlavních orgánů lidský ho života je sláb na mozku. A kdyby vylezl tak bych jako v zemřel a to je důvod příteli proč nepřijdu a koho a mně ten nebyl z on jo neboť by moh toto se mnou v něm. Se ze s co jsem o protože o tak jasně co to povědomí že přestože ještě nějakou kapitolu z do z s nově taky znám abych že že tam ten svatý není ale je to obrazně řečeno že alkohol porušuje rovnováhu představ. Protože představě přestane mít představy například po v času a prostoru takové po takže když že třebas řidič napití alkoholem el tak v čas co e neboť očí nemá vedl pán děj tu nebo nebo přehání jejich od nepoznal že z to přehnal něco mu tam chybí. No ale toho ty při tady třeba dál že pět ale se vrátím k tomu vývoji toho člověka mateřském těle. Takže mateřském těle zhruba řečeno jak jsem vysvětlil nám om je ten člověk je ráj a proč je ráj protože se nemusí to o stravu jemu přidáváno z mateřského těla. Ne nemá pocit tělesnosti aby kdy měl jsem pocit tělesnosti tak je na pokraj pádu z ráje tedy jej tím vývojem v mateřském těle. Bychom mohli nazvat takovým tu vývoje ne ty kte z bez pocitu tělesnosti se rodí rozmanitost ze živé hmoty toho člověka a to ještě je zbavená pocitu tělesnosti a pocitu oddělenosti a končí pocitem oddělenosti. Tento co děl do svět v tom brali vyjádřen několika způsoby oni se s tím ty ten adama eva necítili oděli od sebe tak jsem taky necítili nebo může jen jeden ženou o toto jsem si stydět tělo a to teprve oni dorostl například do toho dosti to co nebylo v tom ráje jsem například v tom ráje musím ani to jistě musim to je nejvyšší ale padají z těch ba teď dělají tedy vizte od li. A jsem tam nepotřeboval pojem husa bude mu pak že ono to bylo všechno jedno dne a. Po hlavy dávného žádnou roli u těch husí ani moje ani moje tělesnost pochopitelně tak tohleto berte na vědomí že to se objevuje v tom člověku teprve později o dost brzo celkem takže pohlaví se pozná na něm žáky měsíců šu toho dětech žen ale není tohle z není to. To je přidá postupně a. Jak nese to jak jsou také lidí tak z buňky mozkové se stane celý mozek půstu. Buď je ten celá játra atd tak dále a tak dále ale ono se ne jenom tohleto oni rostou také orgány astrální a orgány elementární. To znamená jsem tam vím víme také současně na třech úrovních tam rozvíjím tři těla. Si těla smrtelná o to jako je zač tam něco za šlo. Potom oplození toho zárodku a co začíná to taky končí takže tam v tom mateřském těle se nedělání z jeho než že se z dokonale je to co začlo v na něco dokonalejšího co tak je ale do konec ale je to smrtelné jo proto dosud. Toto začlo a když se to dokončí tohleto všecko tak do toho vstupuje inteligence. To znamená i ten je se podle mýho jak dají potí do budeš milovat to je schopnost přizpůsobit se nebo tak to je z něho filozofové do psychologové nýbrž to je pro moudrost boží a nesmrtelná duše tam není nezmínil rozdílu jenom ve funkci no si to je rozjede tak vstupuje nesetkal jsem to mohl říkat konkrétněji v okamžiku narození z tupě jsem znal před lidského těla. A ta nesená duše na sebe vede úkol matky. Takže stará hned od toho aby to dítě mělo zase matku a potože ztrácí matku tělesnou od by se odlučuje ne taky nahrazuje novou matkou smrtelnou duší. A ta matka se od toho dítě stará tím způsobem že rozvíjí jeho duševní život směrem sobectví a ho rozvine tak dalece že ten člověk je platným členem společnosti a dostane se do mentální když mystické dospělosti sebe. Tak ta smrtelná duše která byla velice užitečná sestává satanem to znamená přeje si že nemá co dělat v tom těle zračilo přidat přeje si aby se sloužilo a ne aby ona sloužila od tam byla o po se na to se mnou duši na pravou do našeho života k tomu aby sloužila za smrt na všech rozvinutí tohoto života neboť se zrozuji toho života as se nedospěje k rozvinutí duchovního života anděl k němu začátku ani jim začátku jo na jestliže to takle nebylo. Tomu co rychle ho jo. A no toho co to budu li domy to dal kdybych jako pět kao dál jestliže ta matka. Nesmrtelná duše které jindy říkám malé a nebo nepravé a to je toho co se vším se člověk ztotožňuje to jsem a. To je prostě výraz vědomí výraz svaté duše jsem smrtelný to je moje smrt dal vše která se také nazývá jáčkem ano. A to v podstatě o to o do tří let pod o a o potom dost omylu dokonale do jsem měl jemuž se absolutně u se s nedá hnout a to se vylité ještě visi milosti že v že jsem ono nebo o jeho tu mu to nejde ale ještě s pod budete mi to ještě šlo s tím a co s tím že.. No a když jsem vám zrazuje že teď nastává v ó a své která je nazvána v ježíšovi životem životě při si to u jeho prvních svět na tomto světě ta třicítka budete pod teď od této chvíle pro vás a pro symbolem třiceti let. Ale. Takového období lidského života ve kterém nepovažuje svou službu tomuto světu nebo přináležitost tomuto světu jako záležitost čistě placen nou. Nebo odměňoval mnou nějakým jiným způsobem nýbrž za něco co je samozřejmé a toto mu člověku samovolně jde kupředu. se to nemůže moc zdokonalovat ve třicítce dosáhnete člověk tisíce po mi z nás si to to není třicet let to co člověk takové dokonalosti že jedná samovolně. Samovolnost jednání znáte všichni. Například nepotřebuje deska přemýšlet jak se ty jsou písmen k a to je ve vašich vadit tak. Že tam ho že to samočinně píše správně to píše. Tak umíte násobit za nemusel násobit věděli daném seděl víte kde dělají v nemusejí do to víte výtek a to tak je to co s celým pohledem na svět vy to nevíte na svět a se nemůžete rozmyslet je toto nějaký předek nebot to neni to znám z dřívějška a jako že říkala tak se nemusel do o definovat to pro předně v do z umíte mně teta samovolnost která na všech stupních tohoto života po tom. Mně jenomže tím ta duše není spokojena. Člověk je stvořen k činnosti svou strukturou organismu a proto jsem být pořád činný protože pro sebe víc nemůže udělat jiného než aby se mu sloužilo. Ale tak toužím potom po z službě sám sobě samému a tou chvílí se stává satanem jo. Který volnou patou ježíše podob toho který sedí v že to případ. mám volit že život ježíše krista nebudu celý do líčit protože to je víte dlouhá kapitola a víc jsem to na mnoha místech jinde že budete muset někde přičíst spis to se ode že zrovna. Ale se je budu teďka všímat toho konce lidského života. Tak ten konec lidského života je znázorněn život ježíše krista takhle. Ježíš kristus ale byl vtělený bůh. Ten neměl začátek neboť čím se stal ježíšem stal se ježíšem. Tak ode vždy byl. A ale při existoval čili mohl ose věřící ji než abraham byl jsem jsem přestal ničí on je pořád je tak o tom to zatím o tom svém pravém hrozilo toho nepravého zase z li o.