Karel Makoň: 90-16B-414! (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Chtěla by že nemají vy ji může nemají tělo. To věží protože ta roztříštěnost zájmu o nich nebyla oni se ocitli. Tělesně jak se mi zdálo. Společně jenom si si vzájemném třebas uměleckým nebo zbyla synů jak vím kolik jsem měli prost jedinou lásku rosa a kdysi si že nemohou. Realizovat tak si to si došli zjistit to si to si jdou zjistit taková že to můj přítel jaroslav klikaté zemřel si před se neděle li takže to se si jsi do toho musela který vybudoval takže tu noc po smrti celé okolí byla to moje na panně ho o ale tato ani slyšela na to někdy přehání. To panny sela o ho z ohromné rád muss není v tom muzeu pase neměl při to si se to co to tam vám musím no ale ona hned druhý den ráno či nevěděla že ten el on říkal zemřel v no co předtím kdy večer předtím než tam začal rád musit vešla hlad paní týkalo ale a ptala se v co pak ten váš pan manžel je v v v to on si tam vyváděl v tom muzeu vám dělal moci kdy tam nemusí. Být si si po slibné ani si na to ne rozsvítil. Tím a řádil s tam potom se pod nedělat říkal za paní stromy řekla li se dát na svém tvé ta učitelka prostor kanály i názvy v plzni a jsem v. Říkal nevim vám to nebudu asi moc vysvětli ani řece při to bych musel na vás chtít musel bych tyto věci vymítal aby dobru by to mělo kontext souvislost ale vím tohle toho že on sis ko šel je si tělo. A vom přišel na protože tělo nemá že tělo jiné a že tam své umělecké sklony musí užít jinak. Že on nemůže realizovat třebas ti nebyl z od vizte jako on byl tu ten ty kalné a nemůže nebo by ho neviděli. No vyřídit hlasy by nebo ji že všechno bezvadně řídil toho neb po mu to dvě vlastní soubor. A no tak přišel tak se tak si to prověřil jestliže tam zařídí nějaký jsou ono to nevim víš toho že jako říkám a jestli tam bude provádět ruku něco ne ale patrně se bude snažit od toho tam tu činnost provádět protože je to u člena vlastnost těsně svázaná s jeho tělesností is astrální to se od sebe odloučit takže tak by měl když při je do toho posmrtného stavu. Ale tak je ochoten neptám dělat totéž co tady. Vám tomuto z soustředěné síly se přitom z z z se se tady bavit podívej se a dobře že lžeš. A co je do měl řeč ale protože jsem si říkal se po malinkou odnaučuje mluvit česky. Oni to nemají šlo o vlastní. Řeč ale tak stati se od naučenou zpívat poznávat toho miloval barvy to všechno se pod not postupně odnaučit při do nedělá skoků rozumíš takže dejme tomu za barborka tam může bych klidně jsi byla předtím dneska nebes jsem bodu proč a ne ho jenže ale se svým tane stane totéž co se mnou se mu být německa svou co jsem dobře zpíval ale jakmile jsem měl potom bylo vidět že mám na či ruku. Takže ale ještě nemohli potřebovat se musel stát zadní řadě je. A sám jsem nesměl zpívat se vtělovat nebo tak dopředu toho nebylo dovoleno dobyla ostuda a dohodu se nesměl vytratí hercem a tak dále stroj vůdcem o všem jsem se chtěl by se bez měl bytosti. Pavla postupně se ta osoba odnaučuje být s tím co tady byla například asi jsem vám říkal tam zády jak chtěl k tomu celou nakonec tomu asi nepodařilo přemístit cizí věděl by byl chtěl s tedy ne nevinný jak jakými jsou to podařilo nebo na prosilo jsem si jsou u něho by to jako to ještě nebylo srdce ve se stalo on taky třebas o to dále zajímaly jsou o to o jenom s tou cenou svou. Či velkou no oni by to časem řeknou ale na tom nezáleží svatou si prověřil že není schopen v tom pokračovat ale kdyby to bylo jenom pět let s tví nebo svaté jsi tak by byl schopen v tom pokračovat ale to jsou bude tím ní. Odborníci kteří zemřeli a inspirovali živé se dal tele. Tam z toho světa jsem na tento svět mu známá věc as ale tím jenom byl pověstný například o z rad ano. Tak říkala tedy měl tak jednalo v jedno v zdál jem ne tak i si nebyl vědom že to je ono se zase stoupá bohu tak je to vod protože tak těle děl na tom co dál mu víc než na tom bohu jakože toho. On se postupně do od rozhovor víře ano. Nakonec třebas osm věc a toto z od jsem k toho nemohli je něco sedě na vyšší úrovni vstoupili tekla budu vyd o let. O vyšší úrovni rozpojení kdy ta duše svět vědomá. Toho že stoupal bohu jo nechám padesát přitom mezistupňů byste se s vámi chci lid ne. Tento pořád zajímalo nevím asi na nemělo by to znám zkrátka. Ale on se znova syna za od aby z toho musel nechat. Jak jsi teprve chráněn je to krásně vzali za bych měl. Přednostně zájem o boha. Třebas od osobní spásu v jedno po osobní spásu taky za o bohu letos ze sobectví vyššího rázu ale správně zaměřené. Tak bych po smrti nemoh přijít do nebe nýbrž bych přišel do po vší do očistce. Tam nese ten dát duše je kdy zůstala ne oddělená od mého vědomí to visi ne nezažíval něco co astrálu. Nýbrž tam moje zase dál že by se ocitá očistci a tam by vědomě zažívala přechod k bohu. To jsem zažil čtyři první mně v koncentráku o co násilnost do věnovat svatým listopadu třicet v v jsem vědomě zažíval přechod bohu ovšem pořád jsem byl v situaci neboť to byl očistec ve jsem si myslel že pán musel nějakým způsobem rozhněval a nevěděl jsem proč celkem přátel. Proč s ono na tu z toho ono se z života ven z ten hlavu bili nevyhovoval jsem si říkal jsem tak málo dávám ale byl jsem prost to je přítomnosti boží vědom ve se vědomí a to nedělalo strašně zle v tak jsem na tom byl jako by byl v pekle protože nebyla naděje že to bude někdy končit jsem se tam třebas zahynu v tom koncentráku v tomto stavu. Se semeno se že nejsem svatý že si přejdu mít tento svět tento život tak dále země vjem to jsem ještě ne světel si říkat co si věk mít člověk k tak si zaslouží když tak vědce z jenomže. Atomy prosím dovolte si se dneska k tomu z ale věty ve jsem to dostal nezkoušel silné. Věty nedovolte aby vysvětlil detailně vedení událostmi jo. Protože teď bych to mohl si jenom vedením událostmi a to je velice široká kapitola. A jsem byl tehdy veden událostmi způsobem daleko. Dokonalejším než předtím jsem se dostal na to vedla z taky fáze vývojové a se dostal do vyšší fáze vedení události a to dalo pak. Že se na začli hrnou události které by mně byly neb potkaly kdybych se byl nemusel vzdát v přítomnosti boží. Jsem se vzdal nerad přítomnosti boží. Tak je ten pán bůh neopustil než že jen jsem měl dojem že opustil ale svých dojem že opustil toho proměn nebyl dojem to bylo pro mi jistota rozumíte ale fakticky nestal žil to byl dojem že opustil a v tom dojmu mně nemohl pán bůh nechat na věky pro toto byl očistec. Se měl dojem ale že nemá navěky třebas nechal pro za ten očistec ní. Do svět podobnost tekla jenomže z jeho brzké vysvobození. Toho smyslu dnes že se s tím být provinil že do míry jako ten s za do tekla ten tak těl slyšeli jasně cítí se provinil takže tam právem a protože tam ka na tak se navěky protože to právo cítí za se to špatný dojem volal na tom nezáleží to vše proberu dalším na další úrovně. To odpovídá tomu očistci ale trošku jinak odpovídal malinko a z jaké události se na mně se si pali. Především se dostal ránu v tom přitom zatýkání nese neslyšel vše pro pouště lidi kdo byl od ověřeno tento dostaneme. se moh tím odejít kdybych si byl přihlásil jenom síla nese sednout jsem neslyšel a říkal. A jak jsem byl mírumilovně a milost je veden k tomu by se do koncentráku. Von se tak se dostaneme zároveň jako nikdo z našich mých přátel co tam jsem o by to byli vysoko sví světice znát vystopovat ano. Co jste asi jsem tam byl. A dostal se rozvázat mysl že jsem se v ale že bych na zemi a moji přátelé mně odvezli to nebudu odnesli domu by krátce. A to se ti dne jsem byl ohrožován esesmanem jiným. Neboť jsem při ji žel tomu jak on zabíjel člověka tam tobě lidé měla jsem dokladem přítomen v tom něco a mně toho člověka bylo líto. jsem v ale nemohl skočit do toho se mám rád ti by byl nic neví řídili on by byl místo něho taky zabil k jeho i seděl že to nesmyslné tak jsem. Jenom tam stál a již to s tím duši dnes masem joba neříkal ty co tady děláš ty máš vydáno viklat chci ale tam nepustíme taky za být v tom pročež doby k k k v do toho v tak jsem přišel milostivě k další události to byla veliká milost ve které jsem byl o které sebe přesvědčen že teď za několik momentů u mu jsou tam byly ostnatý dáti tam nebylo umí ku. S. Je li kou nabytý všechno ne. Pak se moh prchat nám těm dál tu dávné pamět buď napřed středem milostivě anebo mi zanechal po ale cena brát ale nestalo se to jak on dobyl toho člověka jsem se vzdal toho života mezi tím že jsem do času na toho o mu to bych to nešlo a jak jsem z toho dokonale vzdal bez lítosti nad sebou tam toho jsem litoval tentokrát jsem sebe nelitoval. Sem říkal noho kdy si toho hoden přejít protože z toho není vyhnutí a lítost nemá smyslu. Co své nelitoval vzdal jsem ten život takže se svatých jemně přišel vyválel nám oči a utekl od země a jsem v chvíli zažíval všechno to co říkám rozuměno tomuto světu o ale všem světů nad i pod i pod v na by tomu tak tu a. A ti to oči si který je nad námi i tomu nebi který je nad námi. No a rozumem noho všem svatým písmu ale do všech podrobností takže nemusím přemýšlet o tom o to napsal. Z vjemy svatýho no vím do toho psa. Jako že věci nestal o tom jako bazi kdo to napsal on to dva al člen toho pak to rozumem nemůžou při nemajíce zkušenost. A. Takže očistec byl pro připraven pro toho že jsem hřešil a bez hříchu jsem si nemohl kdesi musem nebyla pro sem do nebe nemohl vstoupit do stavu nebe jsem nebo vstoupit jsem odstoupil dostal do stavu očistce a tam vstupuje nám ten kdo zažil spojení s bohem ale to spojení mu odpadlo neboť bylo extatický ho bůh vodu a svazek každá končí tak taky kte. Stav. Post extatický který neměl prožíval jsem po si co zažil dokud třicet pět a toto z po roku co se devět tak pět let jsem nebyl tak úplně bez boha než dožívá ten stav statický nějakém post extatickém stavu jako je taky posthypnotický z pán a k a a a tak dále tak něco k do něho to je. A no a teď jsem tam zažil konec světa takže vím co je to konec světa že se individuální záležitost člověka. Tažen marně tat si ke čeká nás slabé bez kříšení a na konec světa host to z konec tady nechává. Ale jsem před tam slité konec když za by příhod kristu v z toho se dočkáváme že a nám dává pán bůh pravil zlo dočkají tak se modlit kolikrát jen za o to je hrůza kdyby tam kdyby to říkali slově cele bude konec světa a od nemůžou by to oči se na či jako se to v pořádku ceta není tak tuto přesto o vyd tak to nechá ho. Mají odcházejí od sil du o své nesmí být touto svých stavech byto o z ti a tak to jsou hrozný věci tam na tem tak až. Ale opak vysoko nebo pocit misse říkali jen vytváří tak jako bytu a moc cor dovedou navodit říkal v jeden z vás a no a povedou že bez tedy do tu mluví tak se tam shodou dokonale. Samosebou ale jsem jiný ho v bez v z se mnou se dohodli je to nepoznáš do mi to u z toho to dobře dopadlo a jeho že proto kole to zapotřebí tam byla taky ztrát své dostali to znamená on je na papír ku že bych měl mít větší úctu k tomu co chci deska hře. jsem nikdy neměl ale potom v tom co jsem se stal se co o terezy dělat dal přednášet pro musel denně napomínat toto tam neb když si to toto si zbavil učitelství světly a teď to za dob přesto o dal tak jsem z toho měl možná víc než vy. Protože jsem zjistil že pořád je city křivdím ale že musím být tu trpělivost jako ten papež jsem se na něho dobře díval se o sem každého slovo pokud se za spal že něco tou lisý tak že se musím z toho že ho a. Ale bylo tam několik dal co je nám myšlenka kterou napověděl ten havel když mluvil o tajemné paměti bytí že ano. A ten toho pak též pro vyslovil jiným způsobem že říkal že jsme jak stvoření tak než stvoření to se tam možná někdo zaslechl. No to je jeho otce a když jsme také dnes svoření tak neb potřel být spasení. Protože jsme teď se nepsal svoření a po mně a pořád a jsme věční. Nestvořený znamená věčný prosím jak oni stoupaly si co říká papež tou vše co prosim vizte vyšší svědky že tam čas práce byla z úst toho papeže vysloven ale ne jednou třikrát jsem s citované nával dělal jsem si části třikrát v něho a takže on připravuje budoucnost síly své. Která bude vět o tom že jak se snaží klacek je o tobě duše vlas pase na tím že sekal dobrotu a že není hříšná že to na ni ne že to nesprávné si rozeznává zlo od dobra. Ale že to spáse nestačí. To by měli si vzpomenout ale řek krista u tam pod ruku v že ten bohatý mládenec. Tady jsou ježíš zůstal tak z toho jednáš podle zákona mojžíšova říkal od mládí hod s tím ale jednám usmál se radostí ježíš nad tím. A říkal duchů tomu neřekl hra s toto ovšem nestačí a to je další v pod mým ti. Všechno co rozdej chudým a ještě následujeme jinou zesmutněl tou skal paní že víte. No takže to byl ten papež todleto o motto o tom výrok ježíše krista a jenomže asi nečetl to co četl jan dvacátých třetí od země. To překlad z vývoje no spisu eva něco kryla. A přes stopa napsal nebo napsali to písemně po jenom věřili to poslat tento taky propašovat v a dal si to co by tolika ještě aby ten papež dvacátých třetí tyto moc přečíst a tam napsali jednu větu o latinsky. Synu sílí pokračuji v tom co píšeš ale co jsem a nesmí ne před jeho bez ní. Ale se aby v tom pokračoval on tvé radost konečků papež nesmí to se musí za ty za co on si to udržoval tu by před si tím se kdy si v tam nesměl viď tanec skal říct no. nevěříme na konec světa jenom napřít toto krista to věří správně to tam můžeme přát v každém životě ten kristus příde ale vždycky poněkud jinak vám to nestali čím jámy tím to co říkal papeže v tom to to to kristu jo to tak. Že každý tady je na ní. Chvli věčně přivolit toho člověk není vědom že taky spasen posmrtném stavu ale v tom než jsem případě je kdy umu se řídí v než fyzicky umře v když vnitřně umře hřích než lidský umře ale také si toho vědom v ze s osy se k němu přichází. A to bude zbroj který komentoval svatou terezy dvěstě let před dvěstě přední komentoval jako do sil dospěl za ním na ale ten říkala od okamžiku našeho narození k nám do našeho života vchází kristus pořád jsme s ním když o něm nevíme napřed naší činnosti to naši dělo potom vašeho stavu. Spojení v kontemplaci tak a potom ve stavu nebe to se po smrti tak na tom jak je ten řek osvobozena z. To se se s tak v tak u člověka který jako. Především ve svém životě atd řeku detailně jo především žiju stát o spásu své vlastní duše což pak tolik že to správný stav byl pochodem sobcem bych oč. Ale to nevadí považovat za správné o právo tomu podlehnout tomuto že to správné ne klasifikovat si to jako nejhrubší způsob nebo nejjemnější ve svým nejnižší způsob sobectví. A tak taky mon nemůže být zklamán a po smrti přijde s tím svým vědomím terezy do přálo z toto přednostně. do stavu očistce ve kterém zažívá postupný přechod to v vědomé nesmrtelnosti a to za terezie věděla do toho stavu taky přijde tak řekla svým sestrám ode za měl jsem jsem z tu při do očistce s terezie v v v v v k a vy si nedovedete představit do jsem zažil jsem mnou společenství s bohem jako ne na extazi a to zda extatik čeká. Tak toto je být opuštěn bohem jsem v asi tak na sil tak řekli jim ty vnitřně jako mně. Ale který myslí která se svým stýkal vědomě jako stýkám swámi pro ten očistec důlek nevydržení v každém to bude věčnost je to jak si to jako věčné utrpení. Prosimvás modlete se za aby to brzo končilo aby brzo přešla do toho nebe svatost za vámi mu dostát. jsem svědkem toho že například tedy žiju věz vše krista po jejich smrti na za mnou ale stoly tak dokonale že v bylo to zasloužili ale že mám asi z toho poznal že tak živá minimálně takže jako jsme živi my tady na tom světě jenom žen od daleko dokonaleji o mně například o každém kroku. Jo v že ty sv. Vaše námitka zněla pokud si ji po tu lidu v si i je odevzdával bohu rozumíte jak něco odevzdávám bohu tak každou oči námi spoje za politiky nebo aby výše chybná tak ode za tak dokonale že na okamžitě za byl v bohu takže onen o to co se ptal na bych měl totiž právo on ne odpoví v st ale to právo on neví živou vinni budete znovu opakovat svůj námitku no a. To měla to váš případ je výjimečný to neni obecně platný případ ne jak na to ona že to tak asi. Když si znovu vzpomněl jak jsem učinil pokání musím synu křest k pokání tak si znovu vzpomenu přeli o by či nás tělo za to je zvláštní druh sklem o otci. A tak teďka vám na to od postí jak ta otázka měla za sebe jo byste mi věčný případ a tak to se vás netýká to jsem vás všech stýká protože zasvětit své. která napřed ta svatá ten konkrétně není ještě mi potom do od aby povolil o svaté a než své. Že při to z těla. To neni nějaká osoba která by jednala jenom s protekční vidět mnich na řekl. Nýbrž za působí všestranně na celé lidstvo ano. A dokonce ale v tom nebi není nemá pocit oddělenosti deme tomuto indických světců. Takže ona si říkáte či jako by do ghosem toho tedy do pranice protože já. A ono. On odkazuje na toto terezy abych přeložil kdy si to on totiž přál aby se do svatou ten vyvolal přeložena svatém češtiny a špatně. Abych ji znovu přeložil po že on si přeje aby tam pak jóga je cesta lásky křesťanská aby byla lépe vyložen než jak to vykládají indové že by to vložil on abych proti do jsem zatím strávil pět měsíců a do jsem si přitom známo ruku a byl jsem toto velice šťasten si z lámal jsem to jsi ty to skončil a prostě ale on si přeje abych jeho roku doplněk křesťanství do se si toho ty si přál aby to doplněn mohamedánství. A potom si stála zase abych to byl nějaký mnich ten který dokonalém mluvil o ho šestnácti stránkách které jsem chtěl komentovat po svém pane podle názoru církve. A potom se znovu inspirovat k tomu abych s. Z tam vtělil motto ženo o kontemplaci to že von se musel k tomu přidat asi vším souhlasil také ten či o doby do host takže oni si jednají proti ubohým mu ne jen bezbranným mu člověku dej tam na tom nebi v můra děláno a bez po styčný tlačí k práci a jsem podle jiný ho zasvěcence vysoký do kterýho znát ten ne ne. Ale mělo ku vše osmdesát přes vypadnout z tohoto světa ale protože on se nemýlil ale protože mně za dávají pořád novým úkoly tam od od on neodstoupí tak je tady kteří uměle jako maje toho wu. Bují i v jsem měl za manželku anežku. Ale el tu konečků naším nýbrž anežku římskou o jako ta anežka česká byla anežkou po přednáškou římskou ona o to moje manželka ale protože z od tam temně v né. A takže. jsem tu anežka omylem jak řeku beztak jako v těle smělé ale. Ona ta anežka tam v tom nebi měla na mysli náš stát protože o na zaplatila vzdát toho že se vzdala postavení princezny to princ hostí toho se vzdává ale prosím to se vzdala řek bych měl jsem tak psí se než neboť vystupoval do řádu. Karmelitek tak se vzdává li se s tví. Všeho majetku do posledního halíř že si že jsem byl li v ale do pozic do kraj čarou tedy. To posly dobro vše ale to řečeno ale když takové jako o by provedla tak za toho okamžitě měla schopnost aniž to přála získat od boha velikou svatost a velikou odměnu protože ona se vzdala toho života. Od sebe jako jsem za jenomže o to dobrovolně to nerost žil o anežkou bych se o vytahovat taje nemůžou že z nás si musel se vzdát tohoto života je rozhodl se ne a vono bez cenila dobrovolně panečku. Prostě k po a a a tak když se vzdala tak ona se dostal do stavu svatých. za tohoto světa za tohoto života v tomto světě o na po smrti umřela tím nejvyšším způsobem vědomě vstoupila do království božího. A bez očistce prosimvás tedy tam na tom byla li než svatá a které si a samosebou svatá terezie o tom ví. A velice sví z koly v době kdy jsem mnou komunikovat svaté věk toto byla boha pozve blahoslavená anežka a k a ne ještě svatá ale o o či o to líčí svatou než se sama jsem v zajímavý a dával mi to na nebo to všechno jenom stvořeno ale je pořád dotvořováno a pořád žijeme z toho že z síla boží vyzařuje z boha na vás. Z toho vyzařování to může na kam tomu říká emanační toho věd na s tak možná znamenal po že za příhodné emanační dovolili byl považuju za správnou a měla by se tím křesťanská mnou ta doplnit a on přitom dal byl tu letem pán mu li svoje na tom blízkém východě svůj duchovní práce tak se od po jsem do by dověděl o spatřoval toto křesťanství těsně na počátku fungování inkvizice je mu to ještě prošlo takže se že se mu stát. Blahoslaven svatý ne to bylo podezřelé to nebylo by v lidské od tam jako se nezdá křesťan že by že by pořád na nás zářil pán bůh naopak tak i ten satan do toho sebe za popletlo pán obou hlavu o to jsou hrozný věci co se s o život když si. Z volal co z z z z tu jsem pán bůh trpí strašně milosrdní se ten se měl za své řek pane jsem říkal čela jak to že nás ten pánbůh protože když že moje spisy držím toho od dále že jsem mu říkal protože z vás tak ještě. K tomu stačilo. Z ho mýma po bůh rád protože jsem hloubky že hloupost to není hřích to ta prostota se kterou jsem poslušen např je že si víte hloupost mého hlediska ale vy hlediska né. F. Prosim tak vás tu měl propadl tak vám říkám pane koryto pro mýtem toho že to není to pro vás ses s temným volené vám měl vykládat v čem byla ta stránka mluvili jo. Jo to co se ode vědět tak vás upozorněn na jednu věc pro ty židy. To bude jenom pak je mocný důkaz pak a tu toho národa sbohem. A víc tomu rozumně a ten pak z měl dokud nebudete poslouchat vás uchrání proti všem nepřátel. A tady máte důkaz ani se budete ucházet o mu přízeň u této ne po tohoto mého důkazu opírajíce se o tento důkaz. Tak vždycky vyslyší ma tak kristus stál. V tom smyslu se přizpůsobil indií ta způsobem myšlení své odlišuje od křesťanství si myslí poněkud jinak šel. Takže on ním šel na ruku v tom smyslu že. Tam píše například takové myšlení která ani ostatních nám ježíš a ta myšlenka chytla na cestu k bohu jsem taky to s. Řeknu takovou myšlenku svatýho po ma jsem se asi na cítit tento život pozemský když se chci tento život pozemský je mostem do věčného života pokud se na něm nezabydlíš v he slova před přes směr se na. Váš cestu a pro tuto větu se jsem přišel pro ze se o tom když jsem vstoupil takže by vás nepustil bez tento věděla co si vy něco ještě vysvětlit. Jestliže totiž člověk by jen toto života v něčem pojme zalíbení. Co není bůh se stvořené ale tak propadá takovou ne nějakým očistci tak absolutní beznaději že by se někdy dostal pánu bohu peklo není věčné. Ale to absolutní beznaději čili v tom je věčné protože tomu řeku to můžete li nás o nás do na on že se provinil žene svěřila podobě na že to je zdát že si zasloužit ve o dne a pociťuje jako taková. Ale v tom dokud se ocitl na příklad také nějaký jidáš. A nebyl tam budu ho v to že v těch přijdu se byl ježíš v hrobě jsi pro něho nešel že nebýt. Jidáše tak nevzniklo přes z že ano no. Kdysi do neodolal tomu zradit toho ježíši by mi že ježíš svých pod při pro s i my že si k tomu sílu aby zradil co chceš udělej rychle jamu jsou s to. Musí tu přelomu sílu v tom takže vůbec nebyl v jiné byl vinen tím že to z připravovala to je taky by na to že z bože za lid ale ne tak dokáže nedostal se tomu provedení tomu musel dát si o ježíš kristus a tu musím dál. No tak to řekl větu. Kterou rozvedl potom asi to dobře znal taky tam jdete on tam. Toho jsem ho tam je česky znamenalo chod z od a od do a teď je bůh chodu dost a zvláštní křestní ne novice z cela běžné v německu co ho li had znáte dobře německy jsem si to čas mluvíte německy a tak tele. Tenhleten jdete ve svém faustu který job psal postupně vlastně celý svůj život od ní. Píše jednu větu nějaký soud se u psal ďáblu když mu ten do poskytne prostředky blahobyt svému životu tak pak toto si ho bude smět ten ďábel vzít do světu tak a k ale neřekl mu kdy ona se to stane nakolik leto je li měřeno. Říkala o jenom se ti nějaké chvíli života do míry zalíbí v přebývati co se za by se k ní. Tak propadá tak du. To je to potom ten život lidský přetavit mostem do věčného světa rozumíte to je ono ne že chtěli že není toho dětem ho a si proto nepřijdu takže to do určené k takže takového okamžiku nebuď spokojen s tím co je ti budu dávat trati byla pořád víc jednoho nebudeš spokojen. Óm byl nakonec spokojen zmatek kou udál jedem ona byla dobra a to je ale. Jakmile se cítil spokojen s těmi že je to je za úspěchy životním se nessi ale tou mat jakou o z z z z po že spokojen tu byl mefistofeles za tam bylo o mého jisto své z budu toto a říkal mu propadá do do pekla a v tom se objevil anděl a říkal ne ne. Toho ten patří na a ne ale immer umíte německy tak či z ti kdo se neustále snaží o něco dalšího lepšího většího a dokonalejších jako třebas o blaženou do koho je ne ten neb propadne be. Ten patří nám nebyly že to je smysl lidského života správná snaha o sebezlepšování. A dosahování no ne nýbrž které jsem si byl vylit den přeměn vět rané s žel. A byl přitom při to z ti řeknu další německou krásy protože k tak k tomu patří k tomu tomáš s tví. Ne nejsem u která se batolí. Ale jesiže si vážili třebas tu která pro jednu životní fázi a na heslo který se řídit celým životem. Tak bych byl rád kdybyste to heslo také přidal do svého života. A to heslo z kdybych stech než sich mol než dal myš te no holy volil byl kde jich ani den ba ho plán. Kdybych věděl že zítra bych měl zemřít je tam to bych. Tak když ještě dneska zasadil strom. Ne nejde tak ve svém životě aby to bylo přednostně pro vás jednejte velkoryse li aby nebylo vidět směs správné. Jest jez správné i toho všeho nemůžete nic vůbec nic mít ale co bude patrně sloužit dalším lidem nebo věděla sví tak taky z toho co vám říkám nebudu vůbec nic když tam se od ale nedbalo jenom si to jenom co při ne jenom zasazení strom. Kdybych věděl vědy žít žen měl zemřít ještě dnes bych se pro koho ne pro sebe umějí jednat bez ohledu na sebe když že když víš je to správné dávají přednost správnému před nesprávným o ale nebyl na ten si to příjemné nebo nepříjemné to si tam do toho či dejte jako jsme my všichni v ježíš byl člověkem první kategorie. A svatý jan křtitel byl člověkem druhé tato je panna se musím v tak jak kategorizovat lidi jak my dalším nebudete rozumět v tom mně pro mne na tom si vo tom. Lidé první kategorie kterým byl ježíš kristus jsou ti kteří nevznikly z vůle matky nebo otce nýbrž přesně v z vůle boží a z toho vznikl jedině ježíš kristus. Neboť svatá panna maria na západě říkej svatá na nás me na panna maria si nepřála viděli dítě bez muže. Za spěla čistým životem k čistému manželství dělat tak dále ale stalo se že ji navštívil anděl a řeky vel neboj se co ti řeknu je pravda. Jenom když budeš když se vzdá své vlastní vůle. Non víc za to je nesmysl vzdát třebas vůle ty nemůžeš udělat nic víc než se vzdát vlastní vůle aby se stalo to co se stane když se zdá se na vůle a taky řekl tohleto el. Když se vzdá así vlastní vůle v. Tak duch boží zastíní a co se z tebe narodí bude syn boží jane svým lidský. Této z ona partenogeneze je kterou známe světský člověk k tak mu patrně kdy se například narodila pallas atd je na že ano že z ku a jiní řeší bohové ale především si vážím pallas za přeje a výtečnost o se dokonce narodila dospělého v z hlavy do vy a i bez v pro je no no. Takže jestliže jak ten ježíš suso narodil bez vůli rodičů. A anděl jenom doporučil nějakému joze poloviční marii vzal dokud dobré věže těhotná aby neměla mostu tu se do na vyloučeno ze společnosti an to s za svobodna o těhotný tak ten neměl právo se stát pro platnou manželku jakékoli manželství byl jenom pravou otrokyní aby se bylo stalo otroky vás to dobře věděla ten zákon znala mojžíš zákon ovládala tam ona neměla z onak při tom. Jo. Ale přesto řekla sice nevím kterak se to může stát když muže nepoznává ale staň se tvá vůle ti budu sloužit v. Tom co ode chceš bože a stal se služkou páně v sobě řeka a hle běžela ale z pěti ke své příbuzné se z třenic a s tou jsem mezitím a předtím stalo tohleto tam měla manžela zachariáš. Tak ten zachariáš byl andělem navštíven ne jeho manželka ale anděl na živém ve chrámu protože zdraví jem a sloužil zrovna svoji bohoslužbu a ten anděl mu říkal tobě se narodí mysli a to bude připravovat cesty pán. A zachariáš řekl když anděly poznal rosy on dělal od boha poznalým po při křičí a poslány od boha ale co je mi to vlastní a tomu přeci rozum rozumět nemohu ani věřit nemohu no to je ňáká zkouška mámě mám to jsem nemůže narodit v tom moje manželkou vše nepoznají devadesát před nové stát na to není možný. A on říkal je to zkouška abys nebyl nevěřící ale věřící. Tak bez ne vůle se narodí ten svůj svým o budeš němý do doby než se narodí aby do toho nemohu vůbec mluvit neboť svoji hlasy špatný chybný ale mám manžel za si kdysi přála dokud byla ve stavu produktivním věku to dítě tak tam sám jih jeli. On tady na letu případy oni ani to neexistovalo oni že v to je druhá kategorie lidí. Svatý jan křtitel. A u toho svatýho na křtitele byl žákem svatý jan evangelista pozdější ano. Asi od nás světech v mu mistr řekl jsi jedním z nejlepších žáků. A teď posílat potom vím že poslechne než že nemáš rád. A bude se chovat tak. U toho jak to jenom poslouchat po posílám jako se chováš ke mně že z věděla na atd ale upozorňuju posílán ježíši který křtí duchem a jenom u po pán jenom podob nebo aby se člověk snáze napravil a ne aby se spojil s bohem ale ten křtí duchem to znamená letem. V křtít tak aby se člověk totálně napravil a spojil se sbohem ano tak k tomu ti ale radím jednu věc. To se toho ježíše a mého neodchází o dni že že se ho držel novým že jím byl pod křížem a protože slyšel ten hlas. Toho ví. Ježíše k tomu ted tomu jidášovi co před věděli že do mu dal sílu k tomu aby to provedl. Protože by jsme nevěděli vydobyl v vám to ne za po vy mi za to pro něho věřím se mi že byl v mase na on se osobně zmařil ten ježíš to je důležitý tomto světě ty pavel taky věděl samo co to se to dověděl záhadným způsobem ten nebyl učedníkem panně nikdy o to najednou věděl spadl z pod to jež jsou mu to všechno se dal který způsobeny to předal okamžiku jednadvacátého je nosit sice nevěstou tak najednou jsem věděl všechny klady okolí řek krista co si nejsou dvou. Řekli jste z jak to vykládám trošičku daleko barvy těly že je to co na který se u vás do každé slovo bylo to prahne ten papír psaní takže tam není mnoho řečeno ale vim toho víc procento najednou om bo věděl. A. Takže když jsme říkat probrali tři kategorie aby kriste se říkat to je proto jsou stala jak matka tak otec a pokud si to nepřáli a proti vůli se narodili tak i že to je člověk to bylo negativní přání negace přání jako by si to přáli takže třetí petrově pořád ano takže my nejsme ve třetí kategorie je a musíme je z.