Karel Makoň: 90-17A-22.4.90 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ben v než jako po v mi na to potřebuje celý lidský život. Ježto ježíš kristus na to potřeboval aby to předvedl lidé město dělal jenom z jsem se sled ne po v on to bylo poměrně málo ten mi že to třebas koly on měl v v v v on mu dal jsem pozadu proti ježíši že to svým nedělejte my jsme si dříve byli při v no prosim sv a teď. Ten na člověk si říkat řeknu li v ní. Musí hlad za hlavního partnera považoval svůj život lidský. Ježíš kristu za toho pátera lidský život taky považoval ale jenom po třicet let. Po toho potřeboval k tomu dílu mu. Který měl pro jsou dělat aneb pro sebe těch třicet let pracoval pro sebe. Těch-ty tři roky pro lidstvo a tak to s o pod a on byl dneška pro to lidstvo ne..on ukazuje tam jak t-na to jít člověk napřed musí dokonale a u i být schopen pracovat pro lidstvo..prosím vás pane kolego to jen o nebo v nešvindlujte to vyučování Všechno co dělá dělat pořádně a z lásky k tomu a no a myslím že ne jsem vám vysvětlil. Cestu která bezpečně vede za jedno vtělení se z k bohu neboť tuto cestu pro o ježíš kristus ne o žádném převtělování nemluvil. Je to ale cesta existenční takže vám musím nad ještě návod k tomu jako modlitbu máte pěstovat abyste byl schopen mu to existenční cestou jít v ujišťuji vás že to co vám řeknu nebudete schopen dělat ale nelamte nad sebou mu to zoufal z přít ale nebudete schopen. bych taky byl zbýval nikdy by byl nebýval schopen toho by to byl nemluví ku bůh přestat se si to se dostal do ruky po že jsou od z vajnfurtra jsem si to duchovní cvičení jenom mu zvykat předpisovat zase z do tam vyčetl a ono tam pole to smysly moji přátele to cvičení vůbec nebylo. A. A tak přinesli ten ohnivý keř a--si to jsem tam nenašel oni tam taky neviděli a on tam není koho se do by se s tam pozval si ho budete čistého mít jež co tam není že to podobno ale vzdáleně velice zdání toho ven. Tou úžasně. Tou dostavil že to podobno aspoň ale není to toho čemu říká existenční cesta a prostředky zajisté že se ti by vám teďka budu menoval. Ale které jsou provází hodné. A některé z nich dokážete hned dělat některé jako tuhletu..kontemplaci né. A mám teďka pro moji malinkou o eliáši dobyla speciální cesta židovská todleto a na této cestě se postupovalo těmito prostředky vírou v to co bylo napsáno ve starém zákoně a tato výrazy měla by si stvořen k sbohem dvojím způsobem jsem se ho moc. Vy kterou opodál sval bůh a z ducha kterého je to sví svým vnukl. Čili byl si v tomto smyslu nestvořeným člověkem ale spasit se za stvořená část. Tím že ses pase jen z pasivita stvořená část tak přestaneš spasitelem celýho lidstva spoluspasitelem celýho lidstva. A budeš předchůdcem spasitele který jsem přijde na tento svět tomu o něm jsem věděl v to nevadí abrahám byl anebo takový dejme tomu david byl a kdy ji za za beze chvěl komu jmenovat ještě víc od kdy vedení ježíšem kristem před tím než se narodil v betlémě že on nezačal být spasitelem když se narodil betlémě kdyby vy je věčným spasitelem. je trojjediným věčně je věčně stvořitelem pořád tvoří je věčně spasitelem pořád k sobě táhne je věčně osvětitelem pořád by duchem svatým ano to berte na vědomí. Budete moci si této pásky zmocnit jestliže byste tímto způsobem věřil o třebas velice primitivně po třebas jsem asi velice primitivně protože jste byl stvořen bohem ale dvojí způsobem jako stvořený jako nestvořený jako jenom předali od boha. Tak se stále svá mi to. Že se dovíte jak na to máte jít aby se se s tím bohem vědomě spojit ale jak na to máte že tuto svou existenci v cenou jak tu stvořeno o stvořenou považujete vzal. Úkol za poslání od boha ne jako svůj život. Nýbrž za úkol to říkal tempa pes jako poslání říkal on ne jako ho jsem tento život prášek úkol o posláni od boha co jsem mu mi moc vybrat co tady napsal o z českých věcí v něm viděl že tím že nějak jako uživit věcí oni ne. A to je č člověk je svět i to ne to to je outseider jenom že dobrý nohy. A to je veliká přednost dřívější papeži to neměli jeden taky trošku cestoval to není všecku. A tak je ten kromě toho že věřil tak dělal tohleto že jakmile se bohu modlil tak se nemodlil tak jako člověk pracuje na poli nýbrž se modlil tak jako slouží služebník po odchodu z pole hospodáře tvor není možná jasný co tím myslím do on to vysvětlit ano mu v tom je. Promiň ten samotou zpět padesátkrát s budete za padesátkrát ale ježíš kristus kromě jiných podobenství řekl toto. Provést krásy nebeského mu to prve se učedníku nebo to služebníku o z podává pro věk který pracoval jeho nástroji na jeho poli o měl od něho úkol jak o na tom poli pracovat pracoval tam celý den večer se vrátil do ho k tomu to hospodář zen. A evangelista přitom říká a tou chvíli byl pořád ještě nehodným z může mít jem protože pracoval ven z je. Ty se musí v tom životě naučit pracovat z lásky hospodáři a jak se dělá po se za ty vyslyší cesty když je nad následovníkem při vím to jsme viděli nahoře tabor. A na tu větu cestu domů klasickým krásným příkladem v do při tento pracovat ním no a protože tak jak přišel ten služebník tomu z po na řím. Večer potom una dnem nu a tím poctivě plnil všechny úkoly že dělám poctivě světské úkoly. to nesmim považovat za ni..za to jako že by to někdo nařizoval přestože mi to nařizuje osobně ne z je tak v tom vidím odjakživa jsem viděl pro život sedmnácti jsem viděl v této řízení boží jsem přitakával proto že jsem měl potom brzo schopnost rozlišovat co tak co je správné co do přikazuje atd se nesprávné že by byl tvé proč na schopnosti nepřišel ale tento bylo do kou božích to mi jasně ukázal. Ale kam to je správné to bral jako bože co pramení dědeček zapře se na mně se přivolit v tom před se se nic si z od vlastní prát se zbaví si to nebo do nebo do od je to utopit nebo tak nějak. Nad tyto se viděn jak se musela ten zápor tříd. Asi tyto extroverse nemůžou dovolit o kam jsem s úlohy odvolám vyšší nekoná kdysi říkat něco co tam od vývody nepatří si nemohu dovolit říkat něco tam nepatří o došela že s tím by to ale aby vás probudil třebas to taky smysl ale musí se držet látky. A tak teďka on přišel toho k tomu hospodařit byl umytí umyl se vzal synovi již řád. A začal tomu hospodaří sloužit neptal se ne nenastane rub konec ti ten dej mi taky s. Začal mu sloužit a když mu sloužil tak byl přítomen tomu jak hospodář jedl hospodář když se najedl mu řekl při střední a po je z kdyby to byl neřekl nezlobil jsem hospodařil o tom byl rád v musí s následky utrpení kdy nepochopení třebas jak se zdá mámu do nevědomost toho hospodáře své zdánlivé. No a. A tak mu řekl aby při se na onu při se byl spojen znamená mi na na tom charismat tu na milosti boží se podivného tehdy když jako mu. Nestojíme o to by na mým věnoval kdy že semeno o to abychom měli nějaké zásluhy nýbrž stojíme jenom o to abychom milovali toho svatého prokázali lásku tak ten svatý jan v oku byl učedníkem páně miloval toho ježíše. A pak stejným způsobem v byla předala matka pod tří žen ježíšova stejně miloval v jeho matku a teďka svou matku co přestal být matkou ježíšovu zastavit matkou janovou prosim vás. A potom stejným způsobem věnoval ten život neboť mně viděl partnera takže on ještě potřeboval pět za o sebe třicet let prožít než se v tom tak zdokonalil že do schopen zažít v nějaké vytržení na postojem patmos nevysvětlil co potom evangeliu které napsal mělo být ještě napsáno o známo křesťanů po tento přítel teďka tady ruce a to je zjevení svatýho jana. A to teprve zjevení se děl na tu se nemáme zde je celý celý že to měli v ježíš cely učení žilo to nemusí ostatní a ničí s to s. Vaší tento zkrátka sice ale stačí do protože tam je to do říká a teď tam musím své kontemplaci kterou mně poradil vzdálil v z od trnem. Ale bez rozumět poradil nějaký pan mojžíš ale nějaký panna neví dáš. A zazní takhle od boha máš celý svůj život se duši jako nestvořenou a tělo jako stvořené těchto dvou částí se skládá. A protože to od boha obojí pochází máš svatou povinnost k bohu to odevzdal. To jsem před tím nevěřící do sedmnácti roku ale pak pán bůh tak miloval že jsem se nemohu vymknout z tohoto vědění že ten k tak zvaným můj život jeho životem že my ho propůjčil jenom s ním hospodařit jako s hřivnou že si nesmí nesmí dovolit ani od něco jsou pro sebe. no a voni to na mně nepozná vzdáte dělá. A že tady s vámi nic za to v tom zbavim že ano to nepoznal protože to pa sami tak jednám. No tak jsem prostě. E opakoval me do boží byl tu ono řeknu o kterém není do pověrou ono jana vývoje prostorem jiné které tam není napsáno tu pravou oni poznali že je to jenom on poznal a jiným duch kolem se mu neodevzdával byl jsem měl ne přeříkával nějaké jméno boží nýbrž jsem toho nebo žid považoval za živého koho mně který mně může to vést k bohu. To byl prostředek sice. Teď se por vážil mu oni který je schopen vydržet cestu k bohu jsem ho sedával denně o tam dobře. Hned ten v a. Nečekal jsem citelnou pozicí ovšem vystavili poprvně jsem si jenom pole statický že se mi tam před ve dělat. Ale. Jakmile jsem se dověděl o tom způsobů jak mám koncentrovat jak se tomu říká tak jsem mu. Dětinsky. Se celý odevzdával napadlo že by byla stará koncentrace nebo modlitba taková že bych něco od toho těla. jsem chtěl jenom mu patřit. A celý bez výhrady jsem dobrý nebo špatní v jsem byl přece jsem byl se do nás ve se tak je člověkem u. Že se pole při jenom z lásky boží a jeho láska způsobila že jsem nebyl dále schopen řešit z s nemůžou vůbec si z toho přivlastní prosimvás přátele to není tu není mu bez ani s nemohu za všechno může láska boží která v každém z vás žije jenomže dojem je třeba taky přiložit tomu vodu u dílu musí člověk bez měli a bez lítosti nad sebou patřit bez lítosti protože jsem se dostal do stavu který by tak otřes. Jak je líčí svatým janem v tom zjevení. Ale přesně poznával do přede stavu že on zažíval totéž co první ze říkal to další ne první deset kapitol z zažil tak jako on i s tou extazi všechno tak jako on. A ta tak to jsem vám todo říkal. Co je to eliášova cesta to cesta existenční toto mu celou existenci jako v tom tenat by se si vymyslel v nikde existuje literatuře kde existeční protože považuju za nejsprávnější z na za tu se se věční proto že se o existenci k tomu bohu dávám ale to jeden z nás. Že si myslel třebas toho v tom je do na přátele nás sis třicet devět kde jsem mu co jsem se vodevzdal. Ale může to je něco bohu odevzdat o čem neví že že to máte k dispozici. A protože se špatně známe a nedokonale známe tak se ani tehdy do se měl vůli dobrou se tomu odevzdat. se ani tehdy jeho ve odevzdat. A protože se nezná tak potom bylo třeba ještě sebepoznání na těch dvacet pět let třicet toho život zas svatýho jana o všem co mám to od doby co jsem zažil uplynulo padesát let že ano vedle to se sice devět a kolik čtyřicet čtyřicet dva. Ale ano mu o to konec na to jsou ti ano ne. On to sám sled se batolí se na cestě a co na mně vidíte anežku. Že opravdu neříkáme babička z toho ku káni z nabude jsem ne. Z vlastní vůle nedokáže být vnitřní. Že máte asi dojem že se tady vytahuje o to máte možná dojem správný víceméně správný ale jak vám to mám vysvětli kdyby se na opřel o vlastní příklad tyto příklady si se s tím ten ho pro sebe nevidím tou cestou nikdy prosim tak od rosu nešel on tak této cvičením přeříkával nějaký nebo boží že nic není ne že to není k ničemu ale neveto k tomu spojení s bohem jako to okamžitě u vedlo jsem si nemyslel nese o. koncentraci dověděl desátýho jak se pomodlit k tomu bohu ale nešel jsem tím prostředkem jenom proto že bych se byl nepřál jsem říkal musíš se napřed očistit se svých minulých špatnosti očistil jsem se měla zpovědí co měl ten den jsem si ho či s tím že jsem k tomu. Knězi do toho oba novin a říkal jsem mu především ale to jsou moje hříchy o to o nic není ale vám věren těžší hřích silně pochybuju v z ve že nějak ho budete li z něho z pověru byl řekli těžký. Při ho v ho svých pod živu co ty mu prosto neměl co říkal on ne o tak řek ostatní hříchy jsou odpustitelné tak po ti rozlišení tam neboj se synu o to se nebál říkal svému jsem se do se s to o který se sled že jenom pro sebe a pro sebe. Koho na boha jsem nevěřil. On říkal pak po není vůbec sám myslí že si na boha nevěřil to znamená že si neměl po charisma ten zdarma daným dar měli. Toto nemůže to těle tam pak jsou to onen to sic. A že si myslel jenom na sebe opak jiné jestli nevěřil opak je v pořádku kdysi to nedělal žádný vylomeniny to dělá každý člověk kdy tokem jeho byl vrcholu při z pojednal znalost vás hřích. Totiž tam svých říkal umění ani ne člověk kdyby nešel do mého vás těla jinak k který vyšel jinak nešlo osobní spásy. Tys za osobní spásou nešel aneb budeš a to je sice s co jsem si to jista špatné tak jsem byl v ze těmi kdo se zpovídat a si o dávat pozor abys zatoužil po osobní spáse. Kdybys představit osobní poměr k bohu s omyl se zase se dověděli nechceme katolíci žal ty se nezachoval nebo jsem to co jste mi či na že to z indie neosobní bůh. Ale jsem ten osobní poměr k bohu neztratil on z toho měl radost stal se mým učitelem duchovním podobu pět milé no když jsem byl v praze em. Koho tak hle to je asi všecko co si o tom říci a jsem začal v tu duchovní cvičení neboť tu modlitbu naší šestnácti ho. Du nadto byl tedy velký pátek dokud si sahal svýho prodělat ale ten den o to pro to jsem zažil extasi osobní osobní spojení je že jsem to osobně nepostil a to z jako k čistěji že viděli nějakýho pána ježíše krista nebo nám tím svatým. F. Je mi jasno o těch dlouhých stycích se mnou v tom že rozum své meze. A že jsem pro toho ty meze je prostě. Oddalovat od sebe uvolňovat ten rozum aba protože ve dvacátém století a kdo toto jsem to za šlo ale tam jenom to dogmatické deska skutečně letem rozumu se rozrostl to oblast jak to rada mil opravdu hraničí poznáním duchovním u klid těsně hrající když se že by toho o mně se jistě z točit jiné aspoň jedno to v tom o těch zázracích od těch kde se mi tak se se dověděli co. Ta věda jede z víc poznání duchovnímu neříkám že ale poznání duchovní. A ale je na tom vidět jak i takový dobrý vědec jako je třebas mu ji s to mas a a a velmi čas toho. Co ještě sví a co nesmí říct protože máš špatné zkušenosti s tím že když se něco prozradilo tak to mělo za na kruté následky protože rozum mu si to přivlastní zvláštním způsobem že to zneužije v jeho přivlastnění neni e jako se toho budu mu že by se tím jenom píší měl ale je to okamžitě zneužije el řek bych byl sobeckým způsobem se ten člověk. Bez věk jedna pořád do kam by tady s na nebo komunista nebo jakýkoliv jiný tažen tak jedná sobecky a kdyby mu to nic neví náš tělo tak bych to nedal v tom nevidím žádnou lásku pro mi ten že když ses v staví jako lásky byl bych nebo lásky plnější než ten druhý a protože tohleto tohoto jsem si vědom stejně dobře jako kterýkoliv jiný člověk na světě vědomá trošičku otevře vývoj. Čili že rozumu se nesmí všechno svěřit. Protože když se mu z věří víc než co unese je řek bych bez za návodnosti o bez nebezpečně to bude zneužít to o tak je toho velmi málo co ještě zbývá říci. si myslím se přišlo rozumu musí opustit jako to udělali teďka ty diktát to řím ve světě. Musí opustím do me mu absolutní pravdivosti. Je mi dal od řek bych ne řek bych jako právo na rozhodování se správné a co je nesprávné toto rozumí dělat z této úrovně nemůže jestliže mně o rozumu jedině rozum věc je to je taky jste to v toto dvacátém století tak jak promiň domu nevěřit a proto jsem. Tajemných v tom smyslu že z toho co vím říkam tak jednu třetinu viz kristovou o mně ještě mylně řeknu. Protože vidíte když píšu vyvodili pak se opaku samozřejmě držela jako učitel nevěřím že by se dost opakování ale dalo próze tomu dalšímu bych musel se odvolávat a tam jsem to napsal tam napsat o to je strašně zdlouhavý kterak se to na píšu znovu v trošku pozměněné ale všímáte si že něco k tomu dycky přidávám jediného pisu od sebe jsem dříve napsal protože nejenom vnitřně prost tu ale se to tamten. Musí taky u vás když ale cestami stýkal a oddanost pravidelně se tak vím kde na vážím na váš vnitřní odpor po které vy nevíte že on na a jsem tajemných jenom v rámci toho vašeho odporu. Ježíš kristus o tomto odporu řekl tohleto. pokud jsem s vámi nemohu vám říci toho co máme řekne duch svatý odejdu čili si myslim že to co jsem řekl. Pak neosobností. A protože chci aby to bylo součástí ne ne o ale osobního vedení božího osobního vedení boží a on ukazuje že že to často přeháním musím od věci v polovině odejít a musím začít většími jim vím přetrhnout pudy mi o za či se znovu jako by byl nic neřekl ve z toho důvodu že jsem se dostal do oblasti kde vím že dnes my se vyjadřovat lidsky. To víte mám od z možnost být mystikovým se vám to na to co říkám. S tím z toho neříkají takový jako svatá terezy je jako třebas při horovi dokud klidní jenom oni dvou. A ty neříkají ale zároveň dodávají na vědomost jasněji než kdyby to říkali. Co mám stát co mám dělat jak mám být prospěšným kde mám skončit kde mám navázat a tak dále mám znám přesně program toho co mám dělat a ho často el překračují to protože jemně lidí toho že kde je najdou se do tento na za rokem zase jedu sedět a to platí o vás co jiné na po mi to oni nevědí protože oni nejdou vlastní cestou ale svádí k tomu aby za sis z toho než se by se s podají domě co. Nemá být oni se mají spojenou jedině na boha pro mi ten ty začla dávat víte takže to není ta jemnost nýbrž se nadát kam rama bez to dycky z prostá nadát tomu učit mám snese na protože kde test hlemýždím krokem kdybych byl takhle šel jim tok. Jsem dávno po smrti se divím že vás pán bůh ještě drží na mnoha potom jsem se všechno dověděli svatých kdy je tím toho systém mohly být také ó brány těm stačilo jedna věta síly se jim celým životem. Například dejme tomu nějaký mu pro zatím svatýmu sekal co oka to by stačilo poznej sám sebe nikdo mu nic víc neřekl a on si tím viz zažil do kruté smrti odpoví jedu v to bylo bezvadné do buď to byla ukázka by si být v kdyby námi do řek poznej sám sebe. A řekl vy mám pojede as v že tam do sto byste mu řekli že hlupák jsem si to nové a pro sebe a toto je to poznal sám se to pojem s. dneska on program a protože se nehlásí ve tak jako provedu mám provedu. Na to dycky poznání sama sebe jo ale zase z toho nevyvodí nic z toho v tom byl napřed tak ne že by došla trpělivost s v tom ale to nebudu moc prostě pořád produkovat. pro toho brát od toho při jeho bil do se bohu pracovat tak do o dokud to potřebuje pokud to chce on o den a on to ode pořád se v jsem od tím způsobem pracovat prostou terezy toto je to pro ode mně chtěla to na jasně dal najevo že si představuje že to ji do dovedu dvacátého prvního do konec nemá s rád do dostat do pro dostati do dvacátého on ne. Do dvacátého prvního ona říká to co na píšeš přestože to málo z toho co již otcovým děláno ona daleko lid z jsem s ní. Z půsty sil byto neříkám pravdy s a tyto navíc neříkáš jenom protože k tomu nutím kdybych začal na provázku ve tak bych řek něco co co do říkat nemá v tato jemnost. Prosím když vám když tam byl ty komu viklat se z například toto terezy tak vím co je pro než jistota je s tvým. Jsem nesli sám například vydává ani spis spisy jsem říkal že jsem mohl dávno vydávat za a od míníme v z viz by si v kdyby doby do se vždycky u pravili všecko by byly tu tomu udělali co bylo co potřebí to je na bezvadná ani činna ve které by to vycházelo bezvadná a on by se se mnou porodit život veme češtině tak aby to byla jim činnost srozumitelná a jasná a jsem to z tedy je odmítl ten němec byl o mně by na mi ještě se tisíc máme na roku ne. Za jednu jinou svíčku z vel s. To bylo tíž kam je dal semen za ty jana prosimvás jsem si nevymysleli jsem dopsal samo jsou pro svýho syna že to bude převratné o to bylo převratné jenom pro jednoho z vás a to byl antonín mark proto bylo převratné vim že pro něho každá ztráta byla objeven pro vás ne. Ne že by to tam nebylo obě nemoc objem nebylo byl do mi to litoval duch je to byl litoval duch se tak bych musel se do občas přitom neviditelná toto není kolikrát jen než tom přitom náhodou byl zrozen dovedl udržel moji moje rodila tak to byla přišel na katastrofa rodí se a kdy jsem a kde jsem. Tak kdysi jsem dopsal takže jsem přitom se ztrácel lidsky se tak jsem to svaly z věnování. To pro vás je to jsou olej ztrát pro vás. El tedy marty říkal proč bys z ale jež něco jiný ho temně správně pochopit. Proč to píšeš kdy s toho mám dost. A to je člověk který mezi námi řečeno onen ale dneska je tak můžu pomlouvat. Ale nemá tolik toho hlavě jako máte li kdokoliv z vás on toho daleko me je po je tak je způsoben dítě já. On on totiž dítěti když žen tím neubral že to je z něco z tu tak by schopno podít. A když se váze ručičku a to je nedostatek mal tiše ale on je tak pro z tví že opravdu bůh o po že za své dítě jo o do musí být to je pomluva co tam nebude tím být bok jsem tam tak s tak jak se za ale. Prosimvás to pro samu toho pro li tomuto prozradit tele ale bych mu kterou sic o dneska životem nám velice brzo vanem pozor mohu sled a on nemůže se se svou vlastní silou se u dostávat. A ona dobrou vůli a se se svou vlastní silou dostat dál. El to po určité úrovni duchovní to dál nejde svatá ten kdo se pochopila v říkala o tak roste do stupně to nejde vlastní silo aby do vás a v šestém stupněm semen do vůbec nejde vlastní silo v do ve mně musí pracovat duch a to musím dát svolení k tak. A jak bych musel se dává svolení. Že se poslechne toho co jsem pochopil a dostane postu ale kdybyste milovali boha tak o svou žádného příkazu byste v tom jeho příkazy nevěděli co jsem psa a to mně velice dnes to konstatuje nenechte ne tak do milovanou se tak se to neni pravda řekněte bytosti ale nese protože o tak byl dopraven neni to přehání. O by pak ku podnítil tu živosti nad sebou sami kdybych se nezačne nenávidět tak nejsem schopen ani dalšího kroku v začněte se nenávidět přátele protože by jste se neměli rád ni jako jsem máte rád ti za ten s tak. Tak za zen a to se slabosti jste te nespavosti své este extazi kdes tady když ani tuto slabost pro extazi nemáte. Ale jsem kdysi dělo s kousku několikrát při tom mými ta v tom čeřínku a v těch stále o roku sedmdesát tři k i s to se některými ještě neznali. vám řeknu vám opakuju ten styl tak co tam dělo a co to dalo práci než jsem vás přiměl v ne v abyste nechali boha svobodně jednat co je to za práci abyste nechali boha svobodně na opaku tak nebylo. A konečně většina z vás za týden za týden když se tam s každým z vás jednal a ne než tady pro tak je z provádění tam by bylo přesto nám se s každým osobě na tak se dát přemluvit aby dovolil pánu bohu je na něm. jsem musel být. Od začátku cesty v domě hospodářově ani nesnilo napadnout že je lepší přát si pro sebe nějakou výhodu. No tak to mám nemám za zlé že se takový že si pro co něco chce že kdysi tady vůbec nebyli kde si pro se nejsme přáli. Viz tedy byly proto si pro se nejsme přejete po nečtu dobyto šlo kupředu aby se řek ale by se řekli pak by z metody dělali v když jsme to jenom pro sebe a ne proto byl vůbec do toho tak chci. To bylo zvrhlé plně ale bez mu o něco málo zvrhlé když to děláte vy pro sebe vám to tak nějak řeknu rámci ježíšova života třicet nepotřeboval k tomu. Aby lid z nejistým ve svém lidstvím ve svém lidském ze svého z věčnosti přestal lidsky dokonale ne božských. Dycky dokonalý i za cenu v neposlušný nos ti že si dal přednost své rodině při tím že musel být v tom co bylo to on věděl že musel být v tom co jeho otce a po tomuto dalo tři roky než všechny lidské vlastnosti že dva nás všechny lidské vlastnosti. U táhl tak že za tři roky ztratili víru. najednou který nad od čát neměl a dal věda vaše který ho zradil silou v ježíše krista. Prosím von od těch deset v celku bylo velice dobře vybráno otcem nebyla v tom žádná chyba ale po mně se to sami se sebou jestli nemám stačilo v tom životě tři roky k tomu. Abyste dokázali toho se co ho dokázali učedníci páně a proč to dokázali protože byli prostí kdy kteří příliš. Ne analyzovali v to co ten ježíš kristus dělal nýbrž zdroj je to tak je tímto setká dal. A když to nezačal ono závad. A to byl děláš tak se stal zrádcem o protože ta jeho a dali za nebyla dokonalá a tak musel dát ježíš kristus v sílu k tomu bylo zrodil plně ča no protože pro nedokonalost jeho zrod do jeho do vys vy. Ale syntézy jediný tam dokázal svět vás to byl já. Ten věděl vědom toho že stejně miloval svýho byl předešlého vše svá že musí milovat především milovat a co potom dělá je celkem vedlejší.. A tak vás mám asi vás tomu být abyste abych vás se může miloval boha vás celý týden budu učit lásek bohu pro se nás to mám programu. A tak to bude velice nezáleží na věc. Protože vy musíte také jednou se učit znovu pod křížem a tam budete úplně na holičkách když se svou malostí vzdáte své víry která vás dál dovést nemůže tam víra je totiž postavena vaše jako stádo pod na dogmatech věří dát světec anebo duše říkám když to neprožité co říkám tak je to do ho. Byto musíte ihned prožívat aby todo máme bylo a jama schválně neska řeknu jenom jednu větu kterou od vás budu ti do rána prožít ale vám vine označit. To tam bude skryta této tajemství který si každý vybere ze avily řekla židle jedinou větu. A ona dovede námi jednají jednat na nás je a to vám řeknu napřed před jsem program znám. Ale nebudeme tady proto do noci neboť nebude se do od od ale to věta v tomto ono se to. Když to oni jsem skutečný. Ale před ze si to kdyby byl někdo z těch kdo se ucházel o to aby s ježíšem chodil kdyby někdo z s se v z těch. Co jsou to pocházely okamžitě za ni nešel tak je se že to udělat tak ho nebyl hoden a jestliže někdy občas ale také mu jen z jeho moci z jeho vůle a z jeho síly tak to co poznává že z jeho moci řečeno z jeho moci řečem a to vždycky aspoň krytu poznal se tak na vás všímám tak prosim to musíte. Si do znamenal hlavě. A zdola sebe do měly že se do opustíte as to je se k tomu co vám de proti se s ti pak a co neslouží k sebelásce. se do své sebelásce za potu v ale my musíme sebeláska a to je výchova. Se to láska je výchova správná výchova co jsem říkal že ve se do nás je to dál nejde. Ale sebevýchova musí od své výchově musí následovat poddanost tou sebevýchovou v sebevýchově musí být hlavní moment mon moc i v vzdálen za o sebe zapři sama sebe to tam musí být. A nesmí do jako spočívá v tom jsem si jsem se zapřel v tom jsem se zapřel tone. se neumím zapírat to přiznám ale do míry jak to dovedu tak jsem nekompromisně zapírání nekompromisně k jak to je mi tady svědek třebas stále měla nebot tady že když třebas někdo nařídí něco ho. to považuju za projev vůle boží tak se tím stoprocentně svým nedovede státi byl li si pro jsem tě. A totéž musíte dělat vy. Jinak ne že myslel že by chtěl sela s rojí mi říkal to ne ale chtěl bych aby za za dal příklad ježíšův. Prosimvás není škol ten ježíš měl nejvíc za své se se to slovo pro vás je to pro vás do ale řeknu na vás abyste napodobovali ten ježíš měl nejvíc za zlé svým učedníkům že se obávali nějakých z výkon z na příklad dejme tomu ne toho co svým děje není z ku ale nějaký zlých konců. Tak například říkal ten nikdy ne el petr tomu ježíši když poprvně prorokoval se svým s stát jakou potupnou smrtí zemřít tak mu říkal viset on neděle v doby z kompromitoval své dílo kou říkal se a ne odejdi prosimvás to byl za tam v nejsou vyvodit jim pozvedl do z do vyvolil za svýho nástupce a ten kdo byl za a vy jenom samosebou on tam byl několikrát než se satanem vedle toho ježíše. Takže. Obával se zlých konců nikdo si prosím neodvažují. To si musíte umět zakázat tady musí začít osobní disciplina kterou nemá a byl zakázal si být jak jeho koly v tu muss práh nemyslel že něco děláte mu když se při tom nestrachujte. Když se strachujete tak to děláte daleko muss ježíš se vůbec nestará a že tady s terezka ber tato takle moc z moci boží z moci jsem tady tají tím povoláni k tomu se do čeho li lásce a ty lidé se byl čelila to by bylo aby to nikam nevedlo z nestali kde se to kam to povede nebo jak je dobudeme následky ve citu blahé nebo nebylo ale na tom bude znal ty jsi bylo správné na tom záleží a oni budou správné do té. Míry jak dopadl o dovolit tele. To budete tom málo. Jsou ovšem lidé jako s odstranil předek kteří když to na do sedne když oni si nemohou pomoci a musí poslechnout a poslouchali tak je to tak sebe ale že jsou neschopni pro svou citovost dát poslu. Oni tam za kód bytost zakotvit. To není jeho chyba který slabost rozený extatik tady k ze věk takže on by oporou extaze no a na to dál a kdyby se to mělo stát tak by proč to co zkoumat v tom nemusí anička prominout. A to bylo bylo to provedl ano. Protože ti než před lekce řek kterými se nemůže chlubit ani doktor extatik kus kterými byl byl třebas ser vel ber na s tělo se měl li z ale měl jsem dokonalejší víc bude jsem neměl představu a tato dycky z miluje a to poznání za z toho získával ve ten dokonalé poznání ceta ale byla ne když jsem neměl tu kdysi jinou nějaký o svatých ho kterým říkám. Dal. Stokráte z tomu sovu jsou za to nemůže z tady vedle ježíše krista ten měl daleko větší visi klid když mu otec z na před le psal nebo ukázal. Cestou cestu jakou lidem zvěstovat aby se modlil za jeden život v dostat bohu tak mu zvěstoval něco ho. On složil byl v chvíli menší než otec. Město mu něco na co nebylo vůbec tedy světě znám mu i ti třebaže ti o který do třebas nevíte věřila převtělování. A proto říkali jako tenhleten jámě do ten který děláš oni běžně věřili vůlí ji velice dokonalí jako byl třebas eliáš a že on se ještě bude muset vtělovat to co on osobě o si to pro my se horší věci. Takže ty jiskra je neroste byste plyne protože nerozuměli to co ježíš kristus říká o ji stačilo protože nerozuměli aby ho zradil li o když on třebas řekl a tento chrám postavte. ho za tři dni zboření nebo tento chrám který jste postavila do tři dni zboření jenom stačí měřic o tři dni s božím a oni mu řekli jakým způsobem řekli z bod o tento chrám že ho popravili když tomu věřit to symbolikou nedovede do těchto konců že mu to řekli jinak než se po král a oni mu o zbořit oni dokázali že sami zbořit ten chrám který on tam předními stavěl. A o onoho za tři dni postavil na dno a postavil ho na věky po tolika asi říkal ten papež jsem to k a s. Jenomže to nepostavil a to je tak jisto li si na tato jsem se poddáni který tady vedl ten papež před námi. Ono ostatně tam proto aby někdy při skonání světu svět obecném skonání světa jsem zase byl s ty jsem podobě nového rozdělená. Nýbrž to skonání světa dělo v svým brzo a on to se tak si stávalo v pasáži o začátku zjevení jsem ho vůbec jako on to začátek tam krásy napsáno že to přijde teď anebo brzo prosimvás jak do od tat světec považuje něco za brzké když čeká věz že tady se to nestalo nic ze sto pro to jsem žil ten dělám nebo on ten jeho beránek ani to ani to to je pochopitelné vím proč se to dnes. To se to neměli by události v tom měl být změna stavu kdy musíte jako jste odešli to mi tady je na zato stále dělá odešel s když byl poprvně v kalech odešel proměněný a hleděl si tu proměnu zachovat že.