Karel Makoň: 90-17B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Se smí sobě vrátit a ta nevěřte že by byl ježíš kristus. Tak málo lpěl nebo miloval své učedníky že by byl po ty musíš jsem opustil a volně opustil u pozor bylo toho opustil je po něm ukázal záda fakticky. Protože jsou mez ale kterými se osobně vést jsou omezené za kterými se s osobně ne z vůbec nedá. On to se jenom na seslání ducha svatého že to nebylo osobní vedení prosimvás když k vám vás použil jsou doplnilo skute li. Voni ve při brojí do vás dobyli pověrčivý budu mi vzali do bolel tam se mi o nás učedníku to bych přišlo o nějak doby že za dva a tam el najednou am bylo o sestoupil duch svatý to se nikdy před tím nestalo. A co to bylo to sestoupení ducha svatého to byl začátek neosobního vedení. Ježíš krisi jeho seslal o neosobním vedením oni se za neosobní vedení as teďka od vás chci dostal chci dostat pravé lásce a v obsaženo neosobně není do tento než neumí do tohleto pochopil o jsem bo že by ne si to říct že by že osy kolik toho že by si je při šlo o svou přednost osou prestiž v kdyby osobně nemohla vést. Jak může být dale osobně bez když nerozumí těm na těm věcem. Že osobní neosobní vedení nestojí proti tomu osobnímu proti tomu individuálnímu vedení neosobnímu ale nikdo ani vody každému jinak. Když ky. Učedníci pláně se chovali osobněji než dokud byli osobně vedeni. Tam udělil občas nějaký zázrak ale nikdy se jim nepodařilo aby vytvořily síle k ale ne který potom psali listy. Tak že by tat svědkem byla jednolitý nástrojem v rukou božích v no no k není si že již do úrovně ale přece na nějaké úrovni že museli pro poopravovat ale stala se jednolitý nás se v rukou božích v jenom proto zasáhl duch neosobní vedení do jich osobního byli oni si začli osoby se musí začít tady tak věčnost osobní vedení ale nejsi nýbrž božím. jak toho dostávám sebe tak toto musím nechat velice brzo li to nejde od ruky a že. On ale jak ten duch svatým ukázal se to neosobní vedení protože oni milovali nepřátele. Oni potom milovali nepřátele el kterýkoliv svět se s s s s s s ten si z učedníků kdyby umíral tam nenáviděl svých katany. Tak skal a ona se v cestě i v poslední fázi ale ani jeden z nich nebyl takový že byl začal někde než byl ty je tam moc nedostane na vidět první mučedník svatý ještě tam. První učedník páně když ho kamenovali. Aby přitom taky svatý pavel který držel šaty těch kdo kamenovali protože aby se mohli do zrozen v prosbě mnou v tak mu svěřili svoji zevních čát přitom ten tam byl šel a čekala kamenováni se tak si tu se kdy mi jasně přece o to byl bych rady byste viděli taky li v. On je připraven že bude kamenován on věděl že bude kamenován jako jsem věděl jednat nad svatýho jedenáctý že budu zabit jo on to taky věděl a on ber jak ta. On se za modlil do jsem nebyl schopen to přiznám v jsem nebyl schopen ani odevzdat se bohu. Ani toho jsem to a když jim aby on to bylo srozumitelné ale ono si to musím říct ale na tom několikrát že to nebyla odevzdanost bohu psal jsem tomu dojemnou svatého. To bylo uznání celý život a kdyby to bylo vzdání se bohu bývalo protože bylo bývalo horší tak by to bylo tady to do se o do neosobního vedení by byl nenastoupil do toho neosobního vedení a bych byl bit jako žid to i nadále a za li byl. Ten neosobní bůh který se mi nikdy postavy nějaké nezjevil kdyby měl nevede dál kdyby nezpůsobil že jsem byl pět měsíců v v v v nebi ne ráje kde je pán bůh za myslel jednal miloval poznával. A. To tedy je návod z to jsem vás tady byla skryta první věta kterou pro někoho zval o tom schováno ten návod proto k nebo k tomu. Abyste věděli co máte by jsem toto týdnu dělat z že nemá ze stát o to co říká. Ale máte stát o to abyste větší měrou se odevzdávali bohu. A vás tomu budu pořád podněcovat zítra hned mám na programu kritiku světle. A to k tomu bude třeba do z vaší strany to veliké k osobní protože nebudu kristova v jenom proto abych si za málo davu si vzal zenon to co opravdu převzalo a že by to měla svět je opustit nesmí do že musí za to s tou. On milují tu ale vy musí tele kriste v jiné pozici vizte pozici těch učedníků páně kteří se nemohli řídit jenom starým zákonem. Ten ježíš nezačne nezačal byl starý zákon ale naplnit ho novým duch ten novým duchem odevzdanosti. A řek bych bezstarostnosti. Co se jenom nastaly ty staří židé a nebylo jim to nic platný když nebyli poslušni. Starost s. To se nám tu svaly uváděl příklad vědomí nestarej se nestýkal s za to byl božím. Co mysíte že tam záleží na bohu víc než bohu na vás. To se na to co mám dávat prany svaté jeho tak máme tak velká že jsem nikdy nepoznal ani že by byl začal milovat vůbec jsem to neměl schopnost poznávat od dodneška vím že nikdy milovat nebudu pánaboha povím do ve všem předejde. Při se může vedle se z něho postavit svým pojetím lásky miluji jenom jeho láskou. Tak abych prostě ale je to milování mi do svaté jako milování měl bych to asi nebyl tady ale když vím ale i tam to z pravé je bez režii v že nemiluju tak je tady bůh který vás miluje a který tady bych s vámi se a to není to za postava v této neosobní vedení který v sobě mám v sobě mám to neosobních a on nevlastním ale onen vydáno dispozici bych chtěl aby ses se konečně dostali do tohoto neosobního věci. Abyste pochopili že ten pán bůh mává k tomu abyste milovali bližního jako sama sebe. Tomu je třeba neosobní po z toho denně nejmilejší který ji me mýlí. bych řekl třebas tady ma těžko takto může říct že že ten mar již je úžasně protivní člověk když se pořád všechno formulovat. Ale pro to není protivné. mu to trpělivě znovu a znovu vysvětleno že ono se není zapotřebí a myslím že to začíná chápat kde mu to pomalu velice pomalu ale velice dobrou vůli jenom kdyby to šlo bez se svou volal se to on všechno musí vět jak na to. Kdy nemusí jako jsem nikdy nevěděl prosím vás jsem nikde na další věta skrytá pro vás této jednostranně z tvých jsem nevěděl nikdy jak na to. se dověděl co mám dělat z to sta v č. A on jasně říká mám co máte dělat a tajemstvím je jak na toho protože každý z vás najde svůj vlastní s byl jak na toho který se nedá ani v jednom z těchto případů deseti kolik je tady je. Předepsat ani pro jednoho z vás kdysi muset ten svůj osobní postoj nebo svůj osobní přístup. Sami najít než že musíte vědět kde sto ale mi říkal kdybych je že jsem tak to je to co ty říkáš když je byl v hustém nese na ten svět. A nevidím ani nesmí škola nemám v ruce vyšší mám ale nevím kde ta cesta je v tom nese tam prostě postaven jako pro toho od tohoto světa přemírou nebo oděl proč tady jsem do se spojeno objevil tak prostě neumím pokračovat ze se s možná na opačnou se než to než kam mám s to co říkal v tomto případě tohleto teta druhá věta. Dokud špekulujete o tom kde jste a co nedělat tak jednat špatně. Protože vy musíte když nevíte kde jste přímou v jako jist zajisté je mi jste ji nikdy. Že jste také těmi i do jsou ho a to as není nikde přát be a to jste z hlediska lidské honění vím ale ničí a nedokázal vám to dost si již kristus na kříži byl ježíš i tím nejmenším. Ono jediný z těch tří co si na tu kalvárii to nedokázal dodnes ten kříž tělo při do tam donesli kdo tam taky museli že nemyslete si to je to jiné nesl. Ten je toho přivolat že nejsi jo aspoň ale je její někoho a dodnes do tam li snadno aby porod čili on bylo to nebyl do tam anděl se on nám dokázal že ničí. Viz lidsky schopen ničeho dalšího že ten duch který byl o něho tak světly. Že se chtělo z mu to ještě zbylo to co skvělého provedl jsem to musel umět vzdát bez lítosti. Protože to bylo bez lítosti bylo pozvi poznat z toho že toho ducha svého svého jak se svého ducha ode do dne božího svého ducha odevzdávám bože svého znamená všechno co jsem kdy na cestě vydobyl ti odevzdávám a to je žilo to moje a taky užitek z toho je tu moji jedině tvoji a kdyby tak ten na to nešel býval tak zmařil se na tom kříži řečeno lidsky byl by z toho kříže sestoupil byl to př. Že z kdo to musíš zbytečný a o něm přízi nebyl než jsem se vzdal svého. On se prostě vzal všeho on se vzdal svého lidství prosimvás který tak člověk vstává z rodu potřel že nech žádný. To je u toho dělal člověk po lidské je to v něm nezpůsobilo to božské to jim způsobilo to věčné které nemohlo zemřít. To je uvedeno až. Z toho pro všechno vysvětlil svatý dělám že vám to znovu opakuju protože byl tomu li opomenout těch množství dvaceti dvou kapitol toho zažil. Svatý jana. janem asi ve dvacáté od od nás řeka pitrové kdy najednou viděl ženu oděnou sluncem stojící na poušti a při pranou porodu v těžkostech bojující tu porodu mala bolesti. A předních z ká. Stát tam a čekala to dítě by do aby se od z moc měl od toho pokud promiňte z toho co máte napsáno. Aby ho on zničil. Jenomže tažena oděná slunce do nesmrtelná duše tu nemohla tak jsem na ni nestál sval ani prosíme li dítě tak v bezbranné proti dost byl toho jsem z musím do to byl ten drak. E to byl čas prosimvás není č toho neb počítejte na čas tu su ono ne počít kdybych v jako by si myslet že jste odešli dobu nemocná tak oni se tady všichni nemocný víc než vy. A svou nemocí tím že to všechno slyší žádná choroba jim cestě nestojí a oni přesto jsem moc daleko jen na na nedohrabou ani a když se dohrát báli. Milostí boží tak zase pro za hlava bych zakopal do země. A to bylo tak s nic zlého dostaly se mám to not vnějších el ty co z tón zakopal jsou tady svět co říkal byl s na opakovat to bylo z těch v tom dokud sebe za tři. Ale vám řeknu na jenom s uvedu u jednoho který tady není. nějaký sta a měla ale mohou z na ten promiň mně stálo jo k bohu. Ten vám to co v tom je s nebýt dobyl zažil někdy v tišnově při rozum byl z s a on si mám a proto přel pro o to jsem pro jsem aneb pro boha o z od toho oko opak toho o tomu dal na ano ale očistou oni z ten bohu mi dělo a oni tutéž stanou ji do domu pod by tomu dali všichni. Oni si za zase přivlastňoval neboť doby bylo by drželo ale se tak si to jak jsem si toho mohl přivlastnit přitom jsou postí ale to von by to strašně dlouho do toho těch devět jako mně a kdyby vás vodu o li se s tak. Praktický oblasti jako u tam s to dovolil tak něco krutého protože ona by vám z zbylo něco jako neschopnost řešit ti a to by jakou vám stačilo k domněnce že jste svatě o tak by stačilo chybně. Oni pravda co jsem byl. to si potom přivlastnil jistou ostatní vedle dokazovali totéž v to se nedivte se tím nechci omlouvat krále do toto táž si za kterou byste v ve zkratce udělit všichni si myslet než a jste machři to dokázal se dneska se udělat ale vám to nezávislým tu mast rovinu. Ale vám to říkám jenom proto abyste věže ty vaše zkušenosti jak to skal chování vaše mám tak že za sebou mockrát i dnes to víte když jsem šel dneska na zákon najednou o to jsem v tom momentu úplně zkrachoval nenese s se neměl bude s tím žaludku. Jsou tu bez se nesnese nebo vésti ale nese ze že tam jsem jenom tu si by mi do toho vůbec né. Znám prostě neudělal vůbec nic ty bolesti přešli proto že jsem přešel na jiný program o které jsem věděl že ho mám zalez. Do on prováděl a den který se mi chtěl provést kdybyste si ve třetí věta pro vás přál jenom aby se provedla z vůle boží a vaše. Aby bůh směl viz domu milostivě dovolili aby směl v svou vůli na vás působit přátele. Dobyto s vámi za vás ale teď pořádně za mám málo teď. Abyste poznali se do vůle boží samozřejmě nebylo by vám to příjemný ani jednomu z vás. Mně také nebylo příjemné. To co jsem zažil extasi aby to extaze a nebylo to příjemné jsem je to správné ta extaze se na s nestačil než na extazi na trvale spojí kolem že nestačí se stačil na chvilkovým když kloubu čísel a boží vůle pohromadě k tomu bohu ale jsem. Tak směle hrozný strach dlouhou dobu v z toho kam mně ten bůh vede kam ve protože se mnou do jenom propast. Okaté no to nemůže el bili dělá s tím velicí mystikové křesťanští začátku naší křesťanské který ještě době než na ztráta zrada s. Před tím konstantina velikým ho by toho opravdu lidé kteří znali vnitřní život jako děly žil s starého padli stala a. Tihleti říkali pravé poznání je poznání temné. Ale to je pro z ne to pozná v tom jak o tom mluví je jenom svatý jan desáté kapitole na teďka ho budu provádět z od desáté kapitoly dál. To musím zopakovat s vámi to mi promiňte nebo to o to jak tomu co pro co při zítra se unavíte tak nemusím dneska v tom pokračovat na to co si čehož vyskočit měla se dána nechám přemlouval protože v. Si abyste byli praví spali a si na to která něco důležitějšího osy ukazovat tím že tak světech krav kuje dodneška to protože to váš tak. A ne tak církve vy nejste schopni abyste měli lepšího pastýře že máte tak do pastýře jak ho si zasluhujete v církvi a kteří si máte sloužit ne že tak se být sami lepší. To od vás chci musel viz co ji země si z vás a bylo by sur země ne že bych se považoval za dokonalou svou zem jsem možná su takže nebyla pořádně svou lid z o tom pochybuju co se smí z toho že vím že jsem jsou li ale ona pořádně nesou co se smí asi stalo když solí zůstává. A nesou co se s k se stalo od li se někdo o po vozu počkám jenom pět vteřin. Přešla na váze a ztratila co živost mi takovou tu máme tam na chalupy je. Ona přejde vysoko pro zen svýma rázem se tam s ne nechal rub je ona na jsem s když jsou li maličko strašně o to by musela trojnásobném množství v a to trojnásobném dost víte z vody nemám máme nově muss vůli onen co jim to na sobě poznávat toto není jenom pást nedostatek taky můj nedostatek slabé svoje o svých to jsem panečku dobře vím že chyba no o budou strava něco bych se pořád honil že by si. Bych se sebe moc o ale měl tak by se ztratil ve mně důvěrně a ztratil by se svým důvěru i z toho ježíše krista. Vy můžete zatím miluje ale pozor aby se trati důvěru v ježíše krista který na tady hlásám fakticky. Tak další co vám musím říct jež vana z kapitol vysvětlit i mu byl jediný z učedníků ba a mně který si nepřál spásu pro sebe. Ježíš kristus uváděl tím učiní ji do toho stavu toho nad tím že nechal pracovat pro bližního bez ohledu na sebe. Tím se měli na učinit jednat nejenom bez o na sebe. Ale jednat pro věc aby to ji co ho od vás jako takovou než o spásu pro sebe. To se mu nepodařilo protože oni dost nemilovali. Kdyby víc milovali tak se mu to jako u toho se mu to podlaze do protože on od vědoma ale ten svatý petr si jenom myslel že miluje ale nemiloval si že si dokázal že tak mistra o sebe se zapřel třikrát než bohu za král. To byl důkaz nelásky aniž před tím dal dotoho ucha setníka tak a to že si láskyplných či ne tomu již nebyl. To byl čin jsou v a že on chtěl předejít tomu aby nemysleme kompromitoval to chtělo rozehnal ty. Učedníky že ano mučedníky mat. A jenomže ježíš o na on říkal kdo mečem zachází mečem schází to znamená tímto způsobem. Se nedostaneš za sebe protože jsi si uvědomíš přitom že ty jsi dál. A říkal při jsem si copak si myslíte že kdybych chtěl kdybych měl za sebou pluky andělů kteří o chránili nepotřebuji vašeho meče tak mu to by svět a že tady nemám to jenom proto že si to nepřeju když chci být zmařen. Vůli aby vás spasil a na ukázal cestu ze spásy je to řečeno protože v spáse musí taky člověk podat budu ku a jak je to podat mu tu ku že. Můžete si ponechat tuto ut po se do spásy tosim s. Ale pozor. Větší touha musí do vás na vzniknou nebo musíte oni prosit to vám je dovoleno tak prosba je dovolena každým abyste milovaly dílo. Ježíšovo spasitelské jeho dílo nic míst ne než měli k němu úctu. Na ty musila strašně například v tom o to co to jsi byl říká říká to neomaleně vidím obrovskou milost boží a mělo by toho země vzbudit větší půstu že ten pánbůh toto ví. A že nechá tam kde jsou. ho jako by byl pánem bohem jak to všechno rozmaru to všechno po za viděla za bídu za o z ale pro v čele kdyby trpěl by říkal tak co a budeš ještě do je si že za a potom a když a no prý s tebou. Bylo zabil samo sval odstranit do z toho místa protože neska nesmí se u před vědou kde mon provádt taková hodu post. Jako třebas tvoření svět zase z nebo s nebo ho aby ho zkázy. Z nás toto viset byl to on to nebudu tomu rozumíte způsobem který jednou zaujme svět je v ale byl by to ještě trvat. Naštěstí oni si to překládají a oni z to řeknu no v z s se dobra otázka co je to milovat dílo spasitelovu každá láska je záležitostí nestranné oběti. Když vím že je to věc dobrá kterou mám rád tak musí být ochoten pro míní něco obětovat a ten mám. od tří žen dokázal že je ochoten obětovat sebe toho třeba za vírou viz zjistí že to učedník to před tím petr utekl od toho dne toho vystaven no a to jsi jsem na hodila podobně ale to jsem tam šel vystavovat ten a že ho tak ten byl ochoten vnitřně ochoten cokoliv dát. Za toho toto dílo ježíše krista ano čili ka ale láska dílu kráse oběti na toť dílo a svatý jan teďka ukazuje že krásy kapitole jak ta láska k tomu dílu vypadat. řeknu jenom protože jsem to vyložil napsal viz toto co o skal věk se ještě dale ještě tato to se čte podle to o návod je tam napřed poddán jak se při z bible je to se to zase jako to nesmíte k tomu se napřed v domě při sis se tam před tím zjevením napsáno touž je být za zjevení jenomže oni mi tam není ani slovo je jak o máte si jist čí zjevení které daleko těžší než starý zákon no ale to těžké při starý zákon kdesi pase. Si takle přijde rozuměli třebas z. Potopy je nebo z. To je o milost je věží nerozuměla nadto za vás vím že se nevytahuju kali s to tak že se do totiž ve by tady řez člověk zrozeno to při nemůže a bych nadto si rozumem taktně při ve že mám to slovy rozum pak jenom o tu se slaví ale na tom nemohu přijít. Tam tak kompetence rozumu nesahá. To naplnění toho starýho zákona který přes kristus to bylo naplnění duchem že mu to od duch zvěstoval on přesně na čáku ty cesty věděl co dělat on tu ty učedníci ten otec poslal. to předvedu to budu aktualizovat další věc pro vás on bujet o z síla abyste všech dvanáct učedníků poslaný od otce do tohoto světa a. Za úkolem tak miloval dílo otcovo a as spasitelovo abyste byli ochotni za ani dál svůj život. jsem nebyl toho schopen jsem z toho co to stát utekl a pak to než to říkal v lál jenom že toho. bylo jak si to z kompromitoval ano v očích božích. Ale vlastní duši smrtelné jsem si nevěřil. Jsem tolikrát utekl tak se nevěřili pán mu byl tak milosti že zase vzal na milost po mně na milo vzal jenom že tento prostředek. Touto cestou jít sebrali z program jsem měl fakticky pro sice rád tím pátým zakázány další extaze zakázali to znamená znemožnění. Voni za to jdou že ti řeknou nedělej extaze suso se měl za si nic těl ty věděla se do toho spadl jako byl ve například v že kdybych chtěl momentálně spadl do extaze. A si to nepřeju tak se to nestane protože by o tom musel dopravit a. Jenomže to neudělal z toho může to považuju za slovo z kou záležitost tu extazi u sebe a ukaž do jinýho i toho doktora extatika ale ježíš kristus do extazi neupadá čili ten nám správně kázal cestu my musíme ji a proč neubral stal. Protože on neměl strach předčasně ze smrt říkám před čas on musel mít strach ze smrti. v zahradě getsemanské a tam měl on se s strachem potil z doví se potil a v tom byl taky strach ale kromě toho strachu v tom byla vědomá oběť za celé lidstvo. On se nestrachovali o sebe kdo se se dostat ho že z toho nebude následovat do on přesto to bude muset postu protože ten úkol no otec a že to listu on nebude ho následovat jako před tím nástroj jenom jedinci jako třebas abrahám nebo david nebo neví jak už. Eliáš by byl století před kristem následoval ježíše krista prosím. Pozorně o na tam ten časoprostor nehraje naši lid tomu do rozumného to vysvětlit. On je věčným tak působil věčně od věků působil takže mohl spasit než kteří statisíce před kristem jako ho jo. A taky to udělal a tak jádru el k tomu zjevení nazpátek jo on tam podrobně líčí co je to láska dílu napřed vší toto dílo boží je to musela se definovat. To rozhodující dal do tří část nebo vstup z tam se to o díla božího to oslu by testu o díla božího do stvořitel z oděla božího je. Šelma která po stává po stává z moře a sedum kovu to je dovršené žilo stvořitelovo. definice jedinečná definice kompletní jsou stavy v celém viz tu ne v jedno ty ve člověku cel místu to dopadá stejně ča no z ku který nemá páru křesťanství jako nejlepším křesťanu vše každý je kompletní sedum korunu sedum úrovní v ale mám tu si to nám mohl du pro z vás o tom se nebudu malovat co ztišit se s těmi horami co tam předávat něco vám co jsou stávám pro vás protože si o to o něco slibuju. A chci abyste totiž mně jedné vlastnosti více než kterou mám tak nemám tu vlast a každý máme nose tím vymlouvat něčeho vizte čeho homme. A mám me ti to se si všimli na tobě násobí jednání nepustíte. V před sví vjemy pro vás a vy ale vím čím vším a to vás tím času do se s tím co z toho ne nevíte o to s dom byl při li to mi používat jenom dualismu. Takže na vás musí ji použil jako ten papež aby se sebou lepších je toho něco od tím se dostanete na konec cesty ale nesmí se to ve světě opovrhovat tady mám ten se ve člověka tady že se. Který toho fází nepohne k a a a snaží se s jednat co nejdokonaleji se v oslátku. Ale že mysleti dostal jsi daleko nemohu říct v. Ale vám jenom chci říct že prostota terezie mu dobře si četl si tu svatou terezii. Ne to by člověka a psí pak chytla země si při to sto přečíst měl o to je hle mu z ní. Protože to je jediný návod křesťanství kde musí do se dovídám co mám dělat potom když se dále dokážu zlepšovat. Svatá ten svět tři druhy lidí nebyl obyčejným slyší tyto jsou nemocí lidé je tedy přišel ježíš kristus potom do tam jako o lesem ti co se jako malé jsem a to byl jeho učedníci učedníci ale kde on v ale jsem ti nebyl ještě zdraví. A to tam byli zdraví asi učedníku doplnění mně jsem byl zdraví. O to prosba nás je to je málo ale ten zdraví je jen nás ta láska boží to byla láska janova. To bylo puzení tomu láskou boží napřed tomu bylo u mistra potom tomu novému svého potom panně marii on museli strašně milovat když. Nedbal na sebe šel potem kříž. On byl si s tak jak se v panně many je to mat tato toho co tady křižoval nezná zase návod taky studenti li co bylo asi řekl tomu byl tomu nedošlo oni do taky ho stol ono o neměl nikdo právo. Oslovit hle on byl chráněn on se nemusel o nevěděl jsem se musí do musel prostě nebo a on se prostě ha to opaku třikrát on se prostě ha neboť jsem se že nepochopíte co máte dělat nebojíte z. Tam mockrát jsem to říkal nebojte se všimněte si si z toho co je to přímo notorické el obecně známe z by mělo být pro vás český překlad not to lidského co on tam pořád říká nebojíte z neboť ten kristus je s vámi on se snažil toho krista aktualizovat a ono se si že by být jisto za životu o to za tři tím přímá ani svatým přímá. Samozřejmě el svoje by se z nás zbraň protože kdo tomu věří že ten pánbůh jako se tam trans mu tu je. Ten to je to jsou tvé na své tělo a to no na svou krev tak jsem z toho užitek ale do tam jenom jak to dopadne a si to dopadne nebo vůbec tím že si toho vůbec smrt tónem vás kdo to nebo nedopadne tak ten sto nic nemá jsem pole a tu li se kdo to stala se dovolit kteří jdou do svatýho přímá místo oko jsem to do předních v tom zlíně aby ho protože ten kostel. A voni je jednají jako druhá vítat velice zbožná paní za ni tak ses tady po mu ho protože. po smrti v těle cenu živou která byla moji k zrodí z ke škole a tam byla tak pobožná ale ona se dal strhnout předtím kostele tomu byl ve tím jsem říkal že se oko paní třebas dvakrát stalo o to za hrad nitra paní zahradníka ono i s i ten. Tak odnož týž šelmy o sedmi hlavách a žila rouhavými život byla popsána rouhavými me ni po celém těle koho mým a nadávkami na boha a ne a tak dále prostě pořád se pro proviňoval proti bohu. Jestliže mi to nechápe ale proč ježíš kristus v byl tak proti tomu strachu. Že se pro o jinou proti bohu copak neseděli oni na tom korábu s tím ježíšem spontánnost ba ho pochopitelně ale oni tam všech těch dva nás tam bylo a oni toho mistra jsem že u onou protože jejich mistr spí to třebas došlo mám jsem to dneska naznačil i to tak mělo být že je tentýž koráb dojem bůh. Ten je tam zastávám nebo nastoupený ježíšem kristem dokonaleji než jaký by mohl abys aby to opatrní že to že tady nová potopa králoství ale nehrozí to z vjem jenom v tom strachu dokud cest zachovali tak bouřka stoupala na zvětšovala své a o pro tohle stále více. Jakmile on vědom potil k tomu aby se nestrachovali. K tomu vodil než zahrad tu mozku také donutil aby se zbavili strachu co se strachujete nejsem s námi teď na věky věků a pokryly u postele a bylo po ní. Tak to o sobě šlo on je zbavil strachu oni když viděli ze stal tak měli o z na bohu ale oni ji v tom měl za zlý on se přesto nadmysl milovat tak on se na mně taky najednou vždycky ba k smiloval. Jenomže něčeho vždycky mně to měla za zlé proto jsem vždycky jako něco musel vytrpět. A ti učedníci páně tak ky kde oni že protože měli strach výtečný strach když ten mistr přišel o život. Tak oni proto museli krutou smrtí zemřít na tomtéž kříži jako on a ještě někdy potupně. Protože měli strach aby projevil vůči mistrovi svaly se o sebe ven neušlo mistra nejde o sebe tak kdybych šel jsem od sebe teďka začal váhat tak si to nejsem schopen sice ani slovo říkat toto by se směl váhat ženo. To je pravda řeknu proč by se by měli dát stejná pravda. Čeho jsem po víte že to sami nic špatně dopadne sto si že vím že se dostanete nikam že ducho že nebudete duchovními lidmi. Když vás pán bůh miluje on nás miluje v z lásky boží se jsem přeci přišli on si vás jsem přitáhl kdybyste byli jak nestala vám to za to zase jsem ne při lid se přeci obě za system. A musím chápat že vás nerad s malým tak vám to nebo dvakrát opakovat ale považuju to ve svém nitru tajně najednou svých velkých tajemství víte že vás to za velice obětaví vidí a dostávám jenom na dává prasat zase viděl co všechno říkám ráno. Mu tu na dolu na kraj šlo o to oni tady je po svým takový nějaký pro psát kost jiná k na. No s sela říká z s a ne z no ale pro sebe vím že jste milováni bohem víc než jiní lidé nějaká protekce tu k s. Že jsem na úrovni na které více než ostatní lidé dovolují milostivě k vám ho o to z toho dostat a o abych vás měl milovat. si uvědomí když těm tady mám manželi zemřelo násilnou smrtí jednou mnou vše jak milovali boha oni nepodlehli jsou v nás visí že to dají síla byl to jejich pokrok který z nich udělal pán bůh protože mu to do volili oni si vám říkali jsem byl při tom. Cožpak bůh není milost co se to nedělo z lásky boží a že jsme na to ne přišli svýho kdyby nadto li přišli tak se to vůbec nestalo on taky zavinili kdyby totiž věděli o tom říše miluje pán bůh tady nemusel zkoušet takovou barborkou to by nebylo zapotřebí on li je jako ustavičně nemusí ustavičně z ko. Jo. Protože jsem taky nevěří si vizte věřící by se o tom a jsem přitom beznaboh dáno a jenom to vim to vím co nevím to nevím tomu nevěřit jsem tomáš no tak. Co pak si musím pořád za hadem korán z na to by ho u toho sil tak to byl jsem byl po na oko kde bych jako and oni říkal on se mi zjevil jenom jednou. A potom se nezjevil no tak mu v u toho ježíše který volil ještě nad ale on o to ještě nestačilo. jsem se nepřijdou o prosím za viděla ale říkal mys tomuto jsem byl v jsem přitom byl jak se mu to se věnoval tak tomuto musel ještě vyložit duchů vně co říká to špatně řečeno ústně z prostě se mu to vysvětlil. A on říkal tentokrát dětem karel makoň i něco řekl co pro nějaký s nám a když jsem. Do toho bylo jenom tolik vůle tam jsem začal jsem se tak dětský nebo všeho že my v tom tady jde. Nezačli dal jsem zu byly že mi to nejde. Nýbrž jsem říkal tak pane bože no v nějakou zkušenost od dětství cele. Že všechno svou vůli vezmu mužů takže moje vůle jenom slabá a odnož toho tvé vůle se musím opřít o svou vůli aby mně to vyšlo ale žila to máš právo aby ty si velel v mém životě ty jsi mi vůdcem a ne vím jak nebudu říkat staň se vůle tvá. Když na před tím o prosim tvoje vůle moje o to ale prosím. se ten se dání když panna bože jako u z ho tak mám můžeš to pak ti tu svou vůli projevit celá ale prosim těle napřed vyslyší jiné a pak když ne jeho vším že panně staň se bude vůle po to by o že by si to byl to bys do kompromitovat zase o před sebou o tak řeknu to se od vůle tak se nikdy nemodlil. To aspoň toto byl jsem byl nevěřící tak to jsem nemoh to nebo na sovu byl čistě mechanicky na nežil jsem co říkám a nebylo to tak ze že jsem se modlil vůli svého rodí a plat nebylo osmdesát o z om ale ta a co ta teleti a říká nech tu se tím co si dokázal a ne tu se tak i tím že si nic nedokázal obojí jde špatně. Ty jsi nic se do krisi dokázal věřit toho abych nebýt svůj příklad. Můj příklad tak to považoval za hrozná ho rozvine pak že by se člověk mém nevěřil že by vůbec mohu počítat s tím že ho pán bůh byl bez tví viděli. Do uvěří spasen před si bude anti z nadto nedbal babička větou přeci vedena láskyplně nevysloví. Matka sobotu moc nestarat znamená na starosti babička oko toto bývají na starosti babičky žila konají jinou často synem ještě taktně vše o lásku milovala tyto chození musela no ale jsem zazlíval. Se o by se že nevěří způsobím ven tak že by to rozumné sto pro nerozumná víra tak na tom moc sestoupit. A že zase ta terezie napomenula v tomto smysl. Nevychová obojí ses svým přátelům že si něco dokázala ale tedy pro by se tak i tím že si nic nedokázal. Obojí. Vždycky se od člověka chce aby něco dokázal a když ji se dokážeme tak nemůže se s víc nemá čeho jsem si z jsem dlouho nevěděl tím musíš napřed. Dělat něco tak abys dokázal svou dobrou vůli svou osobní dobrou vůli ale ne z tak ten jako on pod o tom padlo. Nýbrž klidně ale pečlivě starost dvě při mně v tom případě vzorem třebas staň jaksi pravé jsi vět začnou nebo pět no kdyby tak jednal jako pro podivu pro podniky schopen. Ale on nemiluje stejně se jako podnik by se mu tady podnikem rozumíte. Tak to dělo co na čem lid od vodíku jo se pod li to by člověk takže se zatím že co se terezie vámi to bič zla a řikala. Budeš překládat dál a to mně řekla na konci výkladu třetího cítí komnaty jo že teď se dostaneme spolu.