Karel Makoň: 90-18B-XX-zrychlene (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Celé se nezmiňuje jak s a. A tak jsem vede přes byl byl jsem že jsem se z se do ve řekne kde jsem sebe je že se to jak to dělat nese nemám dělat které lesem jak ani jedna zase byl a my jsme si mysleli tak jsem jen protože k ale na očistu ve to jsem z ve vědění a ha a za časem s v vlas je tak jsme se z mu velmi patrně do tam kde jsem se s toledu a tak jsme. Zde seznamem bez zastal to nejde do jiných tenhleten jsme také ve za ve bych byl ve svém jsem terezy je nikoliv ve za kolem sebe nýbrž podle prostředků jak tyto zjevených nebude že vedle nad za je do že svět čisté viděli že jsem byl z ve zem takže ta vůle ve vás do že tele. A protože ji a ten stačil ne pro sebe je ten již jste to je tento ten třebas že ten asi byl z ale kdyby do z ne že bych zase z ale druhé je že ten letem ale ještě vydržet před tím nebyl ve jíž se protože byl nevědomost své když je dosti vůle za na ze správnost dám kolem totiž stane nesen nesmím musím se jak tak jak jsem to se musí ten. Ano. Tak to vás v ven tak když nám bylo ve sebezlepšování veleben. jsem si nezapřete se s janem jsem věděl musí tak je tu je to nevadí na těch myslitele stále zákona znám ven z ale neměl vůbec je ale stále že vzal na od ale se do terezka se vede z je ne v a a se o to jsem zažila ale mezi bohem a to je to rozlije síly nebyla žádá před tři že je že je se to jsem si be byl to protože to je v ale je to je ten se právě a jen když nad to bez. jsme že to tak je při si nemyslel zenem jak si tak v jsem se ale protože to je dostane ne nějakým měla ten kterého na nevěstu do jak se třebas jak jsem byl na věc nebo jakým byl ten s žádnou ale je tolik ale když si při nezná jeho kde se neživé na přidal této asín to beze z že na to vlastní se ale ne jako oni jako jsem třebas teď v že to jsem je hledal jsem si. To ne tak nevím z ale protože jsem si to je neřestem pro ten předávat do beru si na ten o jsem říkal jsem jsem se to byl tedy na s nebo protože patříme do tak jsem jsem je si to je vedl za ze své jsem tak jsem jsem vtělena do naší nepřítele sami sebe neboť a. Kde je dostáváme se tak a ne tady v tato není jsem říkal ne ne jako teoreticky přes ne ozdoba. Ale kde jsem je sester existeční to že byli byste se dát je za ten je ve za tak vedl jsem ne my myslíme vesla přijdeme do vyšší ne proto jim byly ne ta musí se ze jsem si že je s to s tím se vůbec za nebaví na tom. Stal do toho ne z vede ta je to je ten s nebe ty kdo z jisto s ve svět je z existence ve nestane jsem jim s tím nedá bez bez částí cesty protože jsem se z se tak jsem je se ve jsem bez pavel ne a ale nejsem nevede k ale přes své cestou nejdeme tak je ten nás na jsem za na síle otec na dostal do cestuje as ten neslevil je na straně. Styky by se to ne na s tam jsem tak ne ne a zase dostal na tak dále ten zase v je ve se nezná tak se s musím to se věd jsem nese jsem se myšlení takže to je cesta proti ním byl jim ale to jsem na nic se řím ve neprovedl tak že toto jsem vtěleného ale na to právě jsem si jsem se to ne jsem v nad ale. Ale my to nepotřebujeme vůbec vzít v patrnost protože ten nezaujatosti je kterým se ten do se za dva měsíce je ten a cesty ne říkat ne ten se nestálé a tak se to jak se. Tak tebe za stále za měsíce a z s že se doba chce be. Ale že se bez a hle v pravé a li jeho zas jeho že si za a jestliže si nebes je mu ve na s. Protože byla jen ne hledal takže ten při do semen řekla nese abyste se budeš terezy se teďka no a tak jsem se cesta a tedy za tří ne sveze v myslet na to. Je cesta do ale askeze sled že za zen nestane zákon když je takhle jsem na druhé kdy byl a že jsem na že jsem na co dostal na to co se na žil s tak jsem že bych tak je od naposledy že i to je kde jsem byl jsi mi led abyste vy jste tady v ten se s tak řek ne se z vyber si z vedlo ve myslet je ta se za si nese nese na nebe se sil že se nedržel za je jeden z bude se s cestou. od při ale nejsem s v cestě tereza tak jak teď si ten vede za co se o to řeknu co jsem ale tak že by to byla pořádném když sebe nebe sebe bez nás tak ze sebe ne si že přes na dveře a takže do řádně by se byl zabil ne ne myslet jen z ale zase vzestup ve ve sveze myslet se na zem se je jak na ale jsem se to by nebe do ní. Že ten vezme nezačnu cestou jsem bez ve tě. A ten je s tam jsem se s ten o takže ve ze nalezením bez jak jsem si přesto se mi se nese se ale s a potom ještě na svých ve le když ten svět je zkáze. A. Takže oni se za své když jsem to se bez ten a dal by bez pase zkušenost která je přiměřené jsem jsem. Jsi zase neřek by se byl tak jsem se to co by sto jej mysleme si je asi se je bez za ten let jak nese na ne z než jsem se nebe s v jsem rodem říkáte to jsem se rozdává jak se se že je ale nebyl jsem si z se nezve tomu co chtěl bys své mém nebe mu na ten s jeho nebe do učení s kým od objem síle a ten smrti ne své a z ve druhé veme to jsem vůbec nerozumí ale protože to je ne já. Ale jsem ten všem bez vůle vedle do nebe že tebe tak že by se ta zase je to jak se na jedete ale ne jsem se do ne ten se stane zákona jak ten tříd do nevěřili. Jsem jsem z jest ne ne ne ten nad nezrozené přes je ne. Vezmeme jsem se z z ale zase z ale on se zen a ten de a vede vás tady na ve ne jen dva z ale ten ale za jen se jen s a a ne jsem ten my to víme ale jsem be. Které pak z je do dává a proto extazi jenom s tak jsem spát ale se jako se z nepadá do nebudu za ten se byl jsem se s se tam do kde ten co tady je za do světla a na svět ve mně jeden z ne ve vás o tom že to není vezme která nás nikdy leze protože jsem ještě nejde že je ve krát z protože když jsem se na to z nás převedl z to se s tak to tak že že nebe na sebe. Ne ale přišel své od a my jsme se předcházet. A to se jsem protože tím že na testem ne bez do že je na je s že to je to na nemám jakým jsem si ji nebo nesvítí takže se ne tak se se tak si tak se veme ten dojem nestane jsem se ne tak a. Ne své. Z své byli za zen z za pána zas do z mu za na tak ten se se jsem je zase na zemi dávám do smyslu na smrt ne a ne celistvé zen mít bezvadné já. Dané nad že na se a tak dále ale to bylo vstoupili na před. Napřed vlastně na to on si za nebyl sahal na to že ta která dostalo dospělým jak je bez chvíle nese se na vedení ano. Do jsem když ne tak se hlase s a. A to nejsem ve mně ne jsem se jak se nebude se v s no a jsem kde jsem zase na se na s tak. Poznával jsem ho své si vede se vám říkám co se vedle na sebe zapomenout ve by temné ale to co se patrné na tak let a paní let tebe si na sebe je nevím kde semen za semeno ne jako byl před ale to je my se. No a dostane se nazve na nespěje a. Tak je dnes je tady zase jak jsem na vezmi z ale beze hle padl jsem je tam jenom je to nejde bez vím tak ho. protože ale petra z za ne je bez bez nebo z byl než ten. Kde se že nad to nemá se jak jsme si že se mu ve že nebe je jí. Ne to se nadá že jsem že jsem než na zem a že když jsem velice rád jak se na to jak jsem se protože v ne ne jak ne tak se mi že to ve protože to jsem jsem do křtem v tak se za co se ve řek. Ten před se na tebe a ještě jsem který jsem zažil a on říká nejsi tím s před na zem světu takže že by se byl kabale také nemusel jsem se bude ten semen v že jsme to do ve se na je si nepře přes janem jsem nebyl ve dveřím které na věčné a jaká se v ze jak se na tak jsem si to ne zen v než v ve že tu část předem ze dne na protože to na ten jak říká znalec na jest a je tu k v. Jak je na dávají nezvládne nese za když že ne ale do se na to jak ste se sem zvrat se nese se ve za ne že na to se z věříte že jsem sebe nebyl jsem na německa a to vede ještě ve své jako ale na tom svém jako jsem se padá a to se nebi na co na jsem byl jsem smyslem z jsem že jsem si to co jsem ten a ten se musí na svém. Ale byl ve se tu říká a to z nad protože jsem se se do přes ho. Tak se ne to se nebe nebe a nestaneme ve jsem zem ve a. Protože ten jsem se ale tak to není. Pán nějakým z by zabalen be na ten mi dal z pak na jen na cestě kde se před ní. Ten pak byla z on tak jsem tady že sice sama tak vím cesta zen a které by je byli svými je nejen se. A jsem při dnes na tom aby se že od doby bez není v ve že jsem se za vstříc. Protože nějaku žen a že to vede do bez je tak jak jsem a kde jsi přestane tak této nad neřek do viset na s a tak a on nemá bez nenese ale to jsem síle že je to bez byl nezrozené nebe při ve na to jsem si na to jak bych tak řekl tak že na tam a jak a dnes zapadne jsem se příklad a ne tak jak se před v tak bez začni on jsem vydání třebas do kolem sebe. To ve na že tebe měl bych je tak nebe a nebudete mít jedete cesta čele před řemeslu než jsem budu na tam za sebou přání že v ní. A z semene neřiď se tam on do ní. Tak jsem se na přítrž přes jsem teď tím do dané v nebi. A na paty nebudeme se o svaté které přesto jsem se sem na zem a to je jak jsem se ale ne tak jsem od ne ne jsem se jsem se stal ve nevzal jsem se být sil že nevím co mně že ne ale je tam a ne nevedu a. Protože jsem se dával kde se cestě kde jsem ne ne jak se s tak a do ten se jsem se za to nese to nalezen a jsem se dal jsem za ve do ve se tak se z se nebo kde se ne ne ne z ve od za od velikou bez si sebe nebe a se asi patrně neni. A tak jsem vlastně aby se aby za hle jak na své jsem ne kdo jsme si do jsem ale o na jsem se zase a jsem si by se byl teprve za co se s to třeba se přesně na ale ne z se zase není. Tam je přeteče ale ve dne je s ve dnes to se to čeho jsem od nebes pak let a tak teď ne ne abyste ale ten ho do své v ten na svým ve k a ne tak jsem se cestě. To jsem dopadl se s to co se u on jako se ale jsem cesta bez ani ne nebe se z ba je taková že na to jak jsem se s za je že tím je tanec jsem se tady cesty řečeno. Na ve se bez toho zbaven z ne co se zbavil ale za do kde je. Jsem neměl jsem ten svět z to všechno se stal jsem se do se zenem jak jsem je jsem se na ten s tak je chtít ale nebyl jsem s se s ven aby tohleto dobudeme ve tři. Jsem vode az je ne ne na které se těm o tak se o bez kdo tak ale v důležité kdy se beztak v v této se o to že to vám ten balík sám na tu jsem nebude z za vím že ale jsem na zem tak nejen to že budete letem na sebe byl se dáte a mám na tak ten je svým ze své se ve vedle bude kde se stydí co jsem. Tak se si do todle a dají se nese s tak je tak nebylo z se za dnem tak jak s a na jen ne protože si bude za jen jsem jak jsem si jí. Jsem že je patrně to ve kde bylo asi nebo z vás na nebo ale nerad jsem jsem si z je na to je tady jsem si je tady ale nebyl za dojem ne led setkal za k tomu co je ten nevíme protože je ale že na v ven a ne o bez za neseme jsme na tebe je se stane z ale jsem se za do svého ale ale se zase tak a bez esse to sami tak by zase ne ale ne bez vedle nesleduje. Ale ani ten petr začne se dále na nebe na to že byli. Dneska do se zase na nese v tak jsem jak na ve tak měl zase je v z ve že si ve se jsem se své tak je a že se že by se je zase v ale všechny a hle nestali tak se se v tak jak jsem tady nesnese na nebi myslet ne ale po a ne jsem se dokázali jsem si na to ne ale pak jak se zase ne li se tak ve ten se za ne jsme ve se to zase jako by ze sebe tak jsem si tak to ne musím. Ale se to se nemá tak se do z ve ve jeden se k ale vezměme vede od ne ne jsem jen o své odhlédneme a ten se se zlem ve u na a zase hle ve tak se ne tak se to je pro tebe se ve ven a vám a na semeno semeno ne ten se les nebyli a. A kdo je na stavba a tím nebo za byl jednou je to nebudu dál a může nás nadal myslet lidských představ a tak dále. To tebe z nás je tak kdybychom neměli jak jsem bez ve mně že jsem to na patro jsem při z ne ale ve všem vážně jak bych to na vzduch páteře a přesto nebe tak se na to byla a ne z nad li tahne tak jenom stroze nám ale nevím na nebe je tenhleten jsem se s přes ten tam nebe ne z leze na tak je tady na to aby se jak beru to je nám zatím s tím do že tak by k ale přes tak že by se jsem na to přes přivedl v ale na to jsem. Nevede jsem napřed při nebyl a sebe kde jsem musel se dál než kde je jeho je musel jsem se jsem se nevíme od nezvládnete o to byl do není to je to zase jsem byl v cestu kdežto v ve dne když je to sester své jsem nebyl jsem to protože kdyby bylo to ale bude mu v ale ten kdo se zde také jen jednou v základě zmateni kde ho na hle v naprosté své. A a tam to to není do oni se jen víme jen nebo byl tak byste padne své zevní se a jak se z zase je to obdoba kde tane zlem to nebyla země a potom sled na to byly se je my žijeme ve tak ještě spějí svém. Se to nemyslí do nebes pak nepotřebuje svaté to je zase styk ve vedení jak je tam vedeme ale nazveme na s že bych se mně že ne. Tak jsem se bez nás neboť tam kde se do vůle začnu když jsem přesto jsme na nesebere od do ve jsem roven tohoto ale bylo dobyl rozvedl jsem kristem v v z zase je a do se dostat do těm své v jednom dáme cele kde se ve nezeje ne neprávem se ven a teď by kde nemáme vedle sebe hrnec ve spise ven a jsem do že na nebe dnes která je způsobem nebes jsem ježíšem kristem. Jsem zrání ani zemřeme se ne podle člen budeš jsem byl bez na každé ne sestoupí k. Tak že na to se nebe se dává za to abych vede obec dětem kdybych ukázal a to mu jsem to dneska nebyl ten že jak nezbyla je řek operaci na nebe bez nic z tebe se s vezme bez vás co se s ve stále toho co jsme se bez vás seznal z na sebe. Protože a jsem se to nesmí z říci se z ne ne pali sebou s tak a ne tak co s tak v jsem byl jsem. Na cestě jsem s ním s těmi se přede na to že byli do je přede jak se a jsem tvé sv. Tak za nás jako jsem řezem zapadne protože jsem bez jak se v než se za ním nějak beze tenhleten své a ne semen jen jsem se s a tak je si že země je to ne jsem byl a se. Jeden z vůle mu to tak a ten nebe je nebe se že duch neřestem když ne z každé se se sled jak jsem jak tedy kde jak o to své a ten otec jedeme se protože jako nad mu bez se do sebe a tak dáte do doby jsem se ne tak se mi na něm. Ne z s víme ve zem ve ale ten jsem ve ale ne ne tak to je ovšem nevěděl jsem. Zase nebe nebe ale nebyl jsem že je to nemůžeš a to nevadí jen ve mně se to stát za to je vlastně ne nevede nese ne já. jsem na to by byl tím tak to jsem ve ven z letadlem protože kdybyste se do se nebo se tak to není v ven ve nebem se na tak se nedá do bez by si to musíte jít. Ale nám že byste se viz bez ano ano to jsem se ve kterém jsem do tebe do se stává a ne. jsem a ne na ve se do nás k o které od a to je nezdravé a on do do že i ten který nás na a tak je nebe se ve jste se s tam jsem se do jsem ale neví že se mu beze se nevíte jak v která se za jen s letem nad v v z že to byla zase nevede si jsem se ne ne bez bez o je bez to je dobře se nevěřili. To tak vezmeme a jsem. Tak jsem bez tebe čas zase se tam vám kamenem abych to nebo za při ale v bez ve dne na tam zase ve jednání tak se dostal do jsem bez vůle nevládneme sama sebe za jeden z ale s tak nevím mne za své bili tak je to znamená do nebes své aby z za dveře protože jsem na zem a nebyli byste se ale vlastním protože jsem jsem nehledám vůle je nebes jak jsem si nesmím nemohl jste se byli zase je to jsem vůbec ne že jste. Ale tak. Se od postem že to nese ten ten je to znamená bez do od sebe samého zase ze sebe vezme z že nevěřím na ze sebe ne hle ve deme zase ne na nebe na to je to jste na bez se nezve na to ve kterém jste ne jsem to jsem takle ale protože se to se tam na ve ve dost vedle bere protože jsem se ze země z jsem z tak je zen by nás kdo se s vlastní vůle a zase ve mně tak je něco přes a z za ve své nové a přestal do své. Jsem na to ne jsem se jsem se hle zde jsem se ale ne ne jsem se na a jeho já. Tak jsem on si za se se ne za ne ne se nebesy byla tak nebe dostat a jsem si mysleli tak je tak to je jak na do beze ne. Ze sebe ve svém oslaven sebe ne tak za no a tam do tam byla tak jak za ním tak jsem v nemocen veme na tam bez tebe na jsem cesta je za tak jsem cesta je tak to ne z ne jsem se v kterém jsme sebe tak jsem na nic zase na pak jsem si padl jsem z nezeje a beznaděje ze své a bez na se z ne si to jsem se od za z ve své to by si to jsem z za své vlastní byl a. Jsem to dělal bez vedle ale pak beze nebe se tak této je ve jsem zase nestane a zase zase jak se z ale protože jsem nic ne hle se nelze se zase to co je to ne na na a jsem to ne proto by tam nebyl west. Tak jsem vám jak si to se hlavně se za to že kdysi na z a nebes jak si jsem se zase ta cesta je ne ne tak jsem se ve nebem kde jsem se se nemohla jsem jsem byl spasen nemám. Se vás je že jak sto let. Protože ten je tak se nestaneme ve ne že se dnes jen ven ale ne je tak jsem nebyl zase na se z nebe na tebe a ne ne ne ten nebyla závislá a a zapadá se na sebe na sebe na sebe nebe se zase se nebe je dost tak se ne tak to s. Padne a jak velice ale zase na tom zle nese jak nemáme ve jsem do své ní. Ale na nebe a zase se o to se nesmím nic jsem si do sami ze ne ne ne ne ne ne co do pane ne pase na své obrazné jdeme tak v je tak se neučili kde jsem jsem hle se tak nebe na trval na nese s jsem své ne ne ale lesem jste padalo nemyslete jsem se ve své nese se s ve padne do které se dá. Jsem na ten se takle ve se tebe nepravá a ten ne ne z kdesi zase zmizet kdy jsem se je na levé vedle cesta na tak to je ten nebyl slovně na to tak že jsem dobrá let a toho kde je z. To se tak nebyl byl tak aby se znovu králem a jsem se s je jsem to ne já. Napadne za cesta dovedeme tebe co jsem a na tebe cestu z s a ne na a. Své do jsem ale tak je to ale sám se zase ona je ne ale ve sester je tedy dnes ni ale to by se od nebe v tak. myslela do se padá ale ne tak nebe v ti nebe se na s tak jsem se. To je dost jsem se nevede a v ve které se dnes ne ne na zase ne se na cestu ve semen nejde tady z nebe ne dost do od kde je zase jak jsem se z na světem tak se ne tak je jak jsem z se nese ten si to je ten a že se od sama od do sama svého. Tady z s ti kdo se se do z bez se ze letem za sebou a v. Takže jsem kde tuhle ne takže jsem od tisíc tak nedala své se na ve kde bylo kde se příliš padá a nevzal. začnu s padá se ne tak jak jsem to jsem si cestu ale ne protože tak jsem z vůle ještě ne jsem se tak to ne ale přestože jsem jenom tak nepadne v ve snu ne tak protože jsem ve své třista nebes jak se o tom že napřed v takže když tak to ve hle je tak ale bez jak on ještě ne jsem se a nevezme protože jsem byl na to vede ale to my takhle. Že jsem jsem se přesto bych rád ale jsem to je nejprve se ne přesto jsem do jsem se z rozvedu v to jsem se co jsem na nějak na ve se jsem na to jsem na to je tak jsem na to nebyla v. Tak jsem byl nebem jak se na své to tak. Zase jsem nezačneme ze na zemi za vlak tak by nemohla tak je to stane se ne jak se nám a jsem se na čela tak je naděje padlo tak jsem z ale jsem na to má. Aby se to jsem se co je to nějaká se aby to na nebe ne jak tak se s vámi se nese nebude že jsem takle na sebeza se. Ale jsem na trest za ne je tam ve za se o s co jsem tam tak jsem za o sebe a na ven z se se na ten je mu to bez ne jsem se hle sv. Nevím bez jsem v jsem nebyl ten si to jak jsem se se jsem se dostal za to z toho co jsem. Je ve zase se kdy jsem na své nese vlas z ale el tak se ne ne ne tak se to co není ve to jsem se co jsem že. Tam neměl na s za cestu za sebe on ne sem se do sebe nebudete o ne ne ten se než když jste zde v teď petr z to je na nevím jak jsem bez nevede tak se dáte bez nás ten a v zase sebe za to tak jsem se tak jsem je ten dojem že jsme to pro sebe to ne když to jsem se to na ten tak na s se padá z za to jsem se s jsem jít tak jsem napadl tak se nebe se ale nebe. jsem takle na tak se v kdy jsme ne a jako nebe je za tim za v nebi tak toto se za sebe jsem se ale ne tak ten se přes hle o kterém jsem za ten a ne tak pak je s to jsem ne tak hle bez bez bez nesl jsi ne bez bez ne ne a tak protože ve ale no to vede do sebe ne jak se tam se ve napřed to a ten dá. Takže ono se to jsem jít ve ve ve správné ne z ale ze sebe ne na s tak bez ba s tak a v tak z být paže za do do s. jsem s ze sebe ne nese se v do bez sebe bez ve jsem si tam a kdo kdo věří tak je si že. Von do toho z proč si jsem na to ne tak se na to se bez ten čas bez za se zase lese na z ve zase ne ne ne ne ne ne ten s tak jak s ní. Nesnese se za v jsem se bez to jsem jako jsem se tak z a z. Nebe kde jsem zase do se do toho tak jsem zastavil tak jsem se jen nebe nebe od jsme si toho a padá dostal jsem jak nás a a a to jsem ve se jsem nemáme beztak stane vedle kterého se jak se z toho nic tak jsem si to teprve ta nebe své a ne veme za to ještě budeme ven a bude vám. Tak je s to za ze sebe a ne na ten dnes není to jsem že. Tak je to tak je tak jsem padneme nesla byla jsem a s nebe a ne na co jsem jsem to nemělo tenhleten hlad a ne ne se tam přenese já. Přestaneme ne ten kdo se za ho za z na nevím kde jsem se jak to jak jsem zase není nic z ale ze své ze které nemá jo. Tak takle by se tak jste ve on od jsem se jsem na své a je. To se to stalo tak dneska hle tak jak ve za tak na to co nemám mít tento je a ten nám toto vám ale ne jsem se zase ta a ne tenhleten jsem se za zen pak by za kde mu do doby ne nemáme s tak je tak nesedl tak z s i na jsem do se na si. F. Když co jsem dosud nebyl protože jsem byl zase přese se tak jako na přestat např. F. Zase je tam tak jste na to dostanete se let jak ho jak jsem se o jsem z od jak se to pase se tak se. Ne ne jsem se jak je to zaslepen nese jsem to patrně dva no jsem se s tak ono a ne tak se dostane ven protože se pak ten a ne tak se to jak a do a tak se z ne ne se do je to ne to jsem se ve ve ve pane nebe jak jsem o pak je to zase von ale do tak se ale zase ne jsem se ale ten jsem se zase ne. Tak jsem se tak tam padlo o tak je tam zase budeme na toho že jsem se na ten jsem nebyl v tom v že jsem tak ne ne tak to zase janem jsem jenom a to nemohl zase na sebe ve za že ne ale jenom že se z nebe ne ze sebe jak tam nebyl tak to ne to co jsem s jsem tam jo to jsem jsem to vím. A zase jsem se. Jsem jsem aspoň do jsem ale zase jsem jsem to za a je tam zase a tak si ještě mysleli. Bez pase a s to proto jsem mohl mají a ono padli jsme si tam moc a sebe a ne ne a zase jsem bez svého z nebes jak ne tak. Na své vůle musíme zase na sebe a takhle to ze sebe a za dost a to jsem na aby zase onomu a tak zase jsem tak tím jsem vlastně nese se s kde je tak to jsem za nebe to se dnes tak se tam neměly ale le a na se a ne ten není ne hle ale si to jste od jsem to. Se s tak je tady tak se a tak a on. Ale jsem nebyl spadla do tu stanem pase tak se ne tak je do ne do bez jak jsem bez se za a a tak je to ne proto tak semen jen ten na se se z nebe ten jsem já. Jsem z je to vůle to jsem se ze jste to zastavila nese být. A ne jak a za tak a to jsem se před za ze se s na přes to jak jsem z toho jak se tak zase jsem tak ta. Že se nám znám. Nebe nebo ona a bych se za sebe za se o pase mi jak se sled ve tak jak jsem to a jsem za vás ale jsme se podle se zase jsem ne ne ne ne pase ve za ve jak byl ve dne tak zase cesty ze jsem jsem z nepravé co se se tak dostal zase zase jak jste se ze jsem si zase jak jsem se semene se za neslezl ve jsem se nestane. A tu jsem za k tak dává nám dnes dnes tak se jenom za sebe se přes ten hle tam a. A jsem to tak jsem za není že jsem a on jde ale zase jsem a zase se nad zem a to jsem v ve bez sebe jak jsem se ale byla a nejsem s ním. Ze ne ne ne ne a jak ne tak aby se to takle je z nebe se z nějak ne ale ne za ne vím jak jsem tak ne a tak jsem se za ve jak ti. Tak jsem se z s u z li. Nebe se s se neseme za to se ve do tak ne ne ne do nebe na to co se potom protože jste se s s protože jsem na ní. Ale jsem se jak se jak se na s. A protože jsem ale zase se z se svým pak bez se a tak dále ne do než tam ho z bez v k a ne ve svém jak tady jsme rozum a jak jsem se ve své rozum z nebe tedy jen on za vás co a tak to je to ve za ve se za z ve a tento z tam se od sebe za to. Jsem neb ale zase jsem v on se třeba si zase jak jsem se. Se. Dostat se za to tak to to z jak to nazvu tenhleten ne se do nestali se prost veme tak my jsme se z nebe a tak vůli k tak jak ho a hle do tří. Není to ne. Ze tak to jsem jsem to jenom tak jsem a co s co jsem vám o jsem z nebe a zase zase jak jsem lese hle nad se ve tak jak ho tak jak to jak jsem tak ne jsem se s tak jak vám je tak to jde tak do tak voni to jsem protože jsem ne jsem co se tak tam není. Se dostat se na s tak ve se o tebe a ne z neboť jak on nebyl z to si tam v tom jak to jak jsem si jsem jsme se zase a ne ne ne ne jako jsem v s v k v. Tak na ten zase je to se bez ten se za nebe a zase zase jak jsem zase byl z tebe jak je o a jsem nebo zase jako svého pane ten a na nic jak jsem se z ti a my se vizte ti po tak nebe ne tak se s. A ten se tak se tak se ne z že jo. Jsem pro sebe a tak zase jsem a jak to s ten se za ne ne. Tak se ne tak se sv. Jsem jak se jak ne tak se ve kde byl a to jsem jsem ne tak a ve se na něco protože se ne tak jsem jsem se ven z ní. Ano ano no. A jsem do jsem to jsem jsem se k tomu svému se k tak nějak tak jak na to ten a ne za to v nás jako ne jenom tak přáteli v tak jak jsme tak pak bez a tak jak jsme ven a jsem se nemá. A se s a no tak se vás o onom. Tak to jsem jsem na sebe sebe jak jsem a tak jsem za za to za a jak to tam za ten by ho. se za z ti. Ale přes tak jak vám ve protože jsem ale ve nese s tak aby tak jak se dostat do nebe pak a ne k a kam a tak. Jak to jak jsem. Berete na sebe spisem ne ne ne a tak jsem odlet na sebe ten by je a tam jsem se chce se na tom. Jak se za tak jsem k vám. Pravlast je před a jak ten had přes ne ale ne ne ve a do tak jak sv. No z z z za sebe za zen a za tak a sv a v nesmím v v v v že nepotřebuje zbyla nerad sv. Zase bylo padám z by si je sice je to nebes které je jsem je ze jsem své za ses byli pak by se byla a bez jsem a na dětem zen beze nám jak a jsem se taje jsem z ven a jsem se právě nestali jsem je si musím sebe je pro nás protože se vaří ne a tak ale ten si jak jsem z že. Ne. Se ze sil a zase bych o kterém. jsem se právě nemyslete neví jsem za to ne ne a zase ne ve mne vede nebes ale jsem je zde se beze z ne takle na to co to je jeden z ten zná. A ne nese by za to že nám opět je. A ne tak ve se z ten s a protože tak jak se to je za každým z ne ne ten s pánem jsme se to je ten hlas ale nezdá jak je to je ne ne ne jak se z ale ne jsem se ne tak se ale ve ten se nemůže doved jak jsem a zase se stavem ve es de ne ne to vám bylo. Tak ne ale ne tak ten. Cest je v ve jsem že se že jste se s ten se dnes tak jak jsem se zase jen ti pak by se nevíme jsem tam s te se tady je jak jsme z nezemřeli a beze ne ne jsem tak asi. Z ve jeho a vede hle na neslo ze tak zase jsem k tomu aby se ve se ten kříž ne z nebe. Tak jsem zase ale ve za z s se do oné na stav ve se ne tak že jsem se s. Kde jsem pánem a za tak jsem se tam s nikým o to nebyl a do se na že ne jako s do se nic tak jsem bez když dělám jenom to se. Ten ho vede na nesprávné a tak jsem si že jak jsem z ve. Zapadne se a metali ne se do tají a s beze síle a ne jak tele nese ne já. Ale ne jak se na tak je vlastně za a bez v tak vám jsem bez ale se z kde je jak sv v a. Aby se nese berete třebas se za s tím se nevede sama sebe a vedle nás jak se nevedl za dobře letem se ale ze sebe by nebylo na nese jak je na vlast a ne bez jak jsem s jsem z vlast a tak se tak se tedy my se v tak jsem ve na let jak jsem byl jsem jsem o vás tady za vlast a ne za mnou a jsem s mít za tak jsem z toho nejsem ten. Se ten zase ve ten se bez jsem se ani jsem si se na ten si zase jak jsem se ten se za ne ne ne ne to co se neseme se říkal jak tak se zenem jak ten tato jsem s tím zase ve se tak si z staneme jsem ve dnes tak se je v tres jen na to nejde ne. Řek jsem zem ale ne ve jaká v kde se ve ve ve ve ve ve se v něm bez ta letem ve své když nevím zem ve je ve a ne z ne ne. A ne bez ven ale teď dnes ne zda je to tak hle. Se dává ses co jsem si ho ne jen jeden a dnes ve kde se do za tam dnes to co jsem bez. Tak se ne ze ne tak jak s. Tak s tak a chce se na je to do ve letem zase jsem na své tak je zase a ne kdy a za ho. Z toho. Bez tak s se od byste se ne na ve z ale ze jak jsem byl jste kde se tu pak z nebe a tak v v ani ne tak jak jste kde se. To ne ale jsem byl z jak to tam nese jak jsem se ve nebo jak. My se zase nebe a to jsem a jak se za dveře let tak protože jsem dost ale ne dnes ne protože je to tam nevede. Protože ona je to ba bez za s se nevede a tak aby ten pak jsem s tím k tak a to jsem jsem se s ním v v ten se v takovém stali jsme se ve protože jsem ho v ze se na to co jsem tak ne ne ne ne a tak jsem tak asi tak jak jsem to do bez ne ne ne za to tam nese ten se za jenom on měl bych si myslet že ano. Že jsem se to nestane se svým v tak že jsem sem jenom z nemám sled tak jsem taje tak se v tom být abych ve jsem neměl z své v tam není to tak nebe a jak ne tak jsem z zase ne se za to že jsi byl a nedá se. Že bych vám za tím jsem byl jsem z a ne v nebes jak jsem se tak si z ze ne protože jsem to jsem zase jsem ve své dneska jsme se to stane se zase jsem ne ze sebe za z nebes jak se tak se nese nebes v čem jsem se teprve se z nebe pro sebe bez za tak jak jsem se na to se z toho ne tak jak se tak za to je třeba tak jak ta. Se tak na sebe bez za to co se s. Tak se zastal jste kde se tu lásku že jsem byl na to co jak on si. jsem co bych ze z vlastní vůle ve tak a tak a ne z ve tak pro sebe a vy se tak jsem si jak sv. A protože bez a nevím pro z kdo z jak se v kdy a jak jsem to jsem na to tak jak ale tak jsem se a to jsem jsem tak asi tak on v kdy a v tak v ten. A jak se to jak jsem ve se ty dva za že jsme v tak a ne ne. No a jsem kde jsem a to jsem se ve vás a zase ne ne a to je tak pak se to jak jsem. Jsem ne hle pane kdy se za sebe za že jsem tak zase jsi se tak jsem za v k tady se ze sebe ne a když tak jsem jak se za do tak se ne tak bych.