Karel Makoň: 90-19A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ale je to především v tom v že si že nižší v a v také v tom životě ten který bez na boha a hledá jenom s... v tom každý své to zvíře ta rostlina ta hledí sobecky na se a člověk také jenom se všímá svého tak po této stránce mají ti mystikové praví že to překážka ale bylo to vědomí. Ne že do toho ta. Proto nová nebo pro zrozování svého je počátečním prostředkem k tomu aby z tam prozradilo boží. Tak víme že je celkem bez trestné do třetího stupně z těch sedmi. Propagovat své a a všímat si svého. A třebas nechci říct úplně třebas být nedokonale. Aby hříšný vám řeknu svatá terezie správně poznala že nejlepší začáteční postoj na cestě k bohu a je postoj máří magdalény která věděla že špatná a a proto se složila k nohám lišil často se zní světice to je začáteční stav. Dobrý. Potom tam nikdy u těch kdo mu ji člověk ležela světec tyto to se provede jednou aby z toho bylo zle protože o ten spasitel při dělal za svýho žáka. Tak teďka se musí chovat jako žák jakkoli žití úlohou do byli ochotni ty učedníci panně si jednou k nohám ježíšovým mal o chtěl odiv činnost. Ne činnost pro bližního. Neboť nejsi-li schopný pro bližního něco dělat a to nejsi schopný když si v klášteře k tomu nemáš příležitost pak musí vychovat vnitřní utrpení nějak tuto musí nahradit. A to strašný li že nevíš proč a tam když například pracuje pro vyššího tak vyšší bude mu zle tak do a ty s ním soucítíš tak když je to tvoje záležitost tak se v tom vyznáš. Váš tady prostě špatně sloužím nebo na mne do oni o podobně a tak na této cestě mystické existují takové dvě hlavní části jedna od narození. dokonce třetího stupně vývojového máte to cestě ale druha posmrtného do sedmého aby bychom se s tím nespokojili a č. Přečti si a zařídili se to podle svatého jana evangelisty tak ještě bychom měli mít láska k dílu ježíšovu kristovu a to bylo správné ale prosím vás co to zase na dnešní úrovni projevit tak jak se uměl neprojevuje ne se musím kritizovat této chvíli nemám do ho do čím dostatečnou úctu k díly dílu církve která podle mýho názoru ale co s k názoru správný jedna velice za po stále. Zaměňuje zevní prostředky třebas om by dělají mnich host druhu. To nemohu hodit tu to nemožné ale nemohou vzbudit praví pokrok. Protože ta úcta. Tají jedna ze tří částí darů od boha kdy má. Ale není to nejsou okolo všechny přidali svatých příkrá a v u k o z dala toho kadidla ta úcta církve. Je to výborné a vona pro tuhletu věc udrží na životě přestože zná jenom tu úcta. Pokud ji vůbec zná bylo někdy taky z víme uznává kdo to takový momenty tam taky vydal za ty se při stydí toho pozor na to co si nesmíme námi nýbrž o na sama ž ale tu pokra na první místo neříkám že neprávem ale za dané situace právem. Protože lidé mají úctu k mnohým nižší věcem než co dělá svědkem. Větší než v světly. A by si měli aspoň říct tak to co dělat tak si je že dělá dobrou vůlí je to přece vám víc hodno naší vůdci než například chléb náš vezdejší nebo politika. A tak jdu dál jo ježíš kristus nám ukázal ve svým životě že byl oddělen nebo nadán od mu to jeho mládí třemi dale. Vědomí věčného života abyste hledáním že pravou ten věčný život pro ten páter oba říkal nebo ten ní. kněz tam v tom-v tom vyšehradě ne vyšším brodě ty věříš a nevíš vo tom to asi měl pravdu. Protože. Víra je charisma a tuhleten papež se po tato opíral říkáte charisma vyd že tomu úctu že máte víru v charisma za to nemůžete co to může pán bůh který vás pracuje tou výrok cestou víry. A proto mějte úctu těm kteří tuto víru propaguji ji nemám. Že že podle mého názoru na víra neomaleně přistoupila. No tak jak můžu mít k úctu nemohu nemohu kdo může ale ji nemám Tady mám u svého v tom smyslu zvláštním způsobem mám taky ale to asi jsem v žes si vážím lásky boží. Že i takové hloupé lidi dožít tam na tom místě nesou protože svět jsou tam potřební. O hotový jsem zapotřebí a my říkáme kdybychom kam byly mi tak aby to bylo lepší ne ne ne ne ani svatá terezy je není toho názoru tu tam neříkej li to by nebylo lepší. Nebyl skok do prázdný do prázdnoty protože to listu ještě nemá k tomu předpoklady aby to a pólu jiná. Než cestou úcty a do vému z uctívejme a toto propaguje máš k tomu něco pro v je že nejslabší stránka v tom daru ku z ti k se mohu. vymluvit že prostě je to charisma a ho nemám né. No prosím výmluva ho nemám dneska protože ho nepěstuju jenže se přitom vezměte jak se předpoklady k tomu abych tu úctu pěstovat. To není z dovolat si je se svým počínáním to o putoval při to babičce protože jsem podezřívat ty držel na dávají modlila římský takže jsem rozlišoval dycky začátku babičku která byla světice. Pak je zde který byl nestát si nese modly zase liber masa málo se to babička opravdu. Se morem za spravedlivý věci z toho poto semeno modla atd pro co taky řídila či byla světice to jsem to jako podceňoval asi toho u církev ale nebes jak schopen a to se mi že tento s dlouho do sedumadvaceti let hnedle to jsem vydržel svým dětstvím někdo těžko mentálně dozrává jsem prostě tak těžce dozrával jsem zpozdilý proto tak dlouho tady se trápim na tom světě že ano protože jsem ještě pořád nedozrál No mentálně snad a mnoho let po jista tak li tak ale. Ta úcta uměle vznikala jiným způsobem než že jsem se klaněl to jsem do sedmnácti let to jsem opravdu byl církevník jak jsem se jevil lidem spravedlivý církevník který vykonával el. Žili tak pravím svátostným životem na co oni kterou veliký důraz svátostný život a. Ten moji vím krále měl zen z měl svět strašně máte z leže nežil svatost svým životem. mu nemůžou říkat jsem si od žil v ne nýbrž musím říkat máme že by byl proti tomu ne ale jsou ještě nikdo si přece o tom přidal asi jsou pro neska důležitější ale když neměl tu věr při hodnot a z zradil všechno jenom vedle sebe tak bych to na po za správné tato musím nějak řád hodnot a v tom řádu hodnot s s láska boží ten stojí v jíš. Než moje u z s tak bohu a než moje láska k bohu to-to teprv to nestojí vůbec ani za fajfku tabáku Takže moje lidské vlastnosti kterému pro o třebas u s tím váhání nestojí za tolik jako za láska boží která neochvějně za mnou a stát tam nad když vím že vídni od se doma jsem se v sedmnáctého je nás si sice bil do něho co atena si třicet devět to jsou jsi řídit podle mého názoru ta tam nebyla obsažena v těchto čtyřech dnech ale prosim vás jen si spravedlivě-přitlačte na sebe nosil svědomí byla o vás. Někdy jenom tahleta mezera z již ví. Kdybyste o pánu bohu nevěděli nebo že si myslí ženo zapomněl i se ani ani vzpomene neškolil by si měli čas po men se na vás zapomněl to je hrůza to když jsem toto zažíval sedmnácti letech tak podat taková protože jsem z nad celým list jsem plakal vadí nějaký kou před k a upřímně jsem plakal protože toto nevědí a že tedy vůbec tuto měl při hodnot sobě nemají svěřit pána boha neváží on ne. Z dívají tak jak by měli pro jeho pro jeho lásku ne pro svou jsem nikdy vzbudil bohužel tvou lásku. Své nepodařilo v když jsem porovnávat svojí touhu po těchto duchovní věcech z láskou boží jsem říkal to moje nic bude toho lety lásky boží. Stále no jo co ano moc mi ležíš moc zavřenýma očima a to se mi nelíbí a to jsem tak ne. Tak je tak i dobře když vám k vám mluvím pořád o detailech sví cesty abyste věděli že své slabiny. A o nich musel stejně dobře je jako o jejich přednostech akty přednosti se dají vyjádřit jednou větou bůh miluje. Okatě nezří země protekčně nic z toho není pravda není to okatí není to pro... pro věčný nýbrž. Tím že jsem měl tu ke své rodí že. To se nás těle a velikou úctu k její víře tak jsem vůbec do potřela nastolit svojí víru a ústup v nepotřeboval roste moje výmluva na takže jsem nezačal dodneška věřit prosim těle. Odvelel máš dojem že mluvim teďka pravdu o tom o čem bych já. A že to moje slabost a že tedy že se musím umět pochlubit i těmi slabostmi. Abyste vůbec byli schopni aspoň ničem civí země příklad než abys-abyste nedělali tytéž chyby jako když jsem třebas do takových třiceti devíti let věřil na převtělování. Tak co jsem se dovídal protože to dokonale do..popsáno ne v andrém holua ale vy spisech. Tento psal po společenské stránce jsem ho dvou živým spis o životě čili co to dělá v ale jinde jsem dočetl dokonaleji a tam se dověděl jaké dělal chyby. A protože jsem o nich všech věděl tak jsem měl čas na toho a při to s k tomu abych se zřekl se nerad. Ale řekl jsem z když se moje hradě moderní hrála protože jsem neměl pána havel radost v sedumnácti letech tam své hravé on třeba che-tak jsem se toho musel zříct. a von se toho taky dneska zřekl ale byl by rád kdyby se k tomu mohl vrátit von jako politik si to může dovolit jako člověk jdoucí s ní. Bohu přímo si to dovolit tomu chtěl váže jsem stáří strašný záda hrál. Kdy byl. A tak vám řeknu jsem se dovede o těch svých od těch tehdejších špatnostech to co to by nám přesto jsem to nebyl ve semeno posedlý jeho ideovou životní. Tak dneska to vím že to nebyla moje příkazy vtělení. Ale tak jsem se s hleděl zbavit těch potěšit jasem odmítl by byl spisovatelem díval země tele. hercem v tom-z toho vyhodili přímo zpěvákem z toho vyhodili přímo bez to co si byl li přímo od tak dále to nebo všechno říkat to s s že nikde nevyvodili přímou mysl. A protože mně ze všeho vyhodili taktně odnaučili sebe litovat za to že se nemůžou prosadit jako s jsem byl po této stránce na tom hůř než kterýkoliv z vás když si zamanete něco dělat třebas být lékařem. Tak vám nestojí v cestě na slova č třebas neomalenost byl dělání zkoušek vám nestojí nic v cestě. Než vy sám ale třebas nějaká těžkost vrozena ale nabytá životem. A mně bylo všeho lékařství nevadilo moje chromosti neberu čili ale jsem na lékaři vidění nešel na tom jsem netoužil jsem kupodivu co jsem mohl dělat co z na potom jsem tou protože ale co jsem nemohl dělat toto jse toužil jsem například lezl na skály jak jsem mohl s levou rukou lézt na skály Že že mně jeden za transy od se našel na malé zlobivé velké zlobivé pardon to je vysoko v horských veliká v v tatrách on tam našel v keckách. panečku ten hnal dolů A jsem ta byla z pravda pro bylo suchou mi to šlo ale by tam bylo napadlo něco nebo by tam bylo s mou ho tak jsem tam zahynu. On dobře mi to řekl to by své za jeho jste z kama ženská hezky co je to je s patra víme výjimečné. Tak jsem přistupoval k životu že jsem co bavilo dělal bez o na to jsou nějaké předpisy všeobecně známe jasné překračoval. Tak takový byl Chateaubriand tyto schopnosti jsem oněm převzat ale pokusem oni věděl jsou pro neschopnost si tak se za nad neděl zabrzdit. Tak tu musím vás pozorně například na jednu takovou těžkost kterou které on podléhal že se mu moc líbily ženský. A mně se taky moc ženský být. Jsi daleko líbí než ten stane čili my tady si být třebas to li se semeni a přikáže tvrdě pozoruje. No ale on dycky zavřený oči to je zajímavý a vobčas taky chrápe a padá mu hlava teďka ještě ne ho včas vzkřísil a o na ni jak žena na nazí bez pít i tak na kterou nevidím tato již za nespí přímý se občas příkon tolik v při domě tou jsme s tou je bude na spát než co bůh ve protože ona spát nebude a to je žena poté se nějakou chorobou a přesto je dnes to si to ty nejsi potrefenej ničím jiným než únavou štvanim že ano děláním něčeho co nemá tělo co se nemá na hodnou protože lidská obě své meze kdy ty meze neumíš ovládat v ti je vyšší to jsem patří málokdo kam může sahat lidská vůle to jest nebo veliká práce přemoci svojí vůli občas něco musí taky být. F. Ale jsem odešel od toho je že ta že tomu Chateaubriandovi se líbily ženský von prakticky uplatňoval že ženský měl. Nad na zem do studiem ven a jeho manželka se s tím ka byla chudoba pro svým že byla tak dobra a tomuto trpěla a on si myslel že je obnovit tele přestal sví při tom no to jako dost dobře nehraje tudleto. Takže když jsem se vo něm všechno dověděl že se považoval za reformátora církve a ti k tomuto přiznával protože co jsou jsou ta. Tak dokonalý v tomto oboru že když kardinál nebo by z ku chodí za ženské jímá tak tomu jinak kdo odporuje jeho poslání no. On se uklidňuje tim jo on se dostává do takový normy správnýho služebnictví A no ale my nejsme francouzi a tak mi tohleto dělat nesmíme ku no tak jsem měl. I v tomto vtělení poznal jsem ale jsem se nikdy nedotkl. A tak žel. Oni se naštěstí všechny ty ženský v jsem tehdy měl vedle znovu narodili. Jo to se na to neni převtělování při žen takže jsem ke všem tím byl ale žádný jsem se nedotkl. Mnou nemenší tou se do toho bylo tu dokud se svým manželky tu měl těžkou hlavu z toho. Protože říkal je to opravdu budeš tak vážně on to se posláni duchovní že mám sebe strach. Že třeba mala na tak se mi to platný si vezmu no tak si nevezmu jsem říkal tak j..ale k oltáři pudu s tebou to ale tím skok mi jsi mnou mu ty jsi musel boží. No ono proč jako kód proč nemohla by tomu nic být a když jsem boží tak je to v pořádku. A tomu taky po že nával manželském ústavu o to by dále tato brát takle důsledně že mnoho o li to všechno nešlo o. Ovšem nevydrželo máme odešla tělo tak pak vede vydržet let těžká a s že ostatní si bazi museli odejít asi to vydržel chudák noema plnil ruce práce tedy prosím. Tak s tedy říkám že při si ty ženský který z ten Chateaubriand miloval do roku čtyřicet postu osmá cesty co o sum v pak to roku tam s to jenom ta řekami je a tu jako v nemiloval světsky protože ona byla slepá a ona nevěděla ona přesto vedle jeho zabila protože jeho manželka zemřela roku čtyřicet sedum a o ona ještě roků byl živ to s tou reklamní je ale pak ovšem jako sled slepá žena od. Je z stávala k u jeho toho že on byl taky sluhy samo jsou ona musela sloužit dále let sloužila mu v tom smyslu jsem za tebou miluju a přežila ho. Přežila ještě nějaký rok a tak to byla oddanost jedinečná ne takže pro v době nebyla hezká o pytel to vlast tažena takže on si nemocný ztrát jako ženskou nýbrž jako o oddaného člověka ne jo oddaného člověka. Tak on byl vychováván podle tat takovýmto způsobem nad a ale tam manželka třebas li jeho vlastní za celé s tím. S tím konal byla takhle an. Ta když viděla že on to neni nedokáže vedení žít. Jako manžel. Že on se dokáže s nimi děti toto nebyla hrůza a o na po dětech toužila jako tam moje manželka ví. Toužila tak že plakal že dítě nebude mít protože rok neměla žádný nebyla naděje že bude mít dítě po půldruhým roce měla první dítě po-po svatbě ne z toho byla celá zničena. Ale o nastolit žák nebyla. Že to takle na na děti nevycházelo nýbrž o nás si našla v vytvořila takový do mohu prost mládež pro děti a pro staré ženy opuštěné. A v tom se dokonale vyšší dívala v rámci své víry křesťanské miluj svého bližního tak dále takže ono je to čím dáti je vadilo že ten manžel zabíjí hrál s domněle proto velice dobrou výmluvu o toto nemohu že ona námět da. mám jsou si mám taky jsou při s tou ženou která bere z dál ale je tady nám jen stromy nadhodil tadyhle. Žít a teď by vás prosil abyste to smazali navíc na tento tam nechá s. Cože mu potože toho budu konkrétně jmenovat. A aby ty lidi znáte nebude nebudu jmenovat tak o to jsem napsal o na to budem poloviční účinek tom pořád nebude spokojen s tím co mu řeknu na nebudu jmenovat nikoho na příklad těch žen. A tím jako vydělim to jenom polovičně a von z toho porád nebude mít jasno s cože li oné nové byl do toho otevřete to to řeknu poloviční z je co že ne jsi li že ano je že je s. Přes tělo měnila vedle se před chtěli ženo tak jsem to řekl jasně všechny ženský ne li ne přes byli ne znovuzrodili přes jej se a do on se převtělí všichni mužský se kterými jsem buď měl kladný nebo záporný poměr myslím že aspoň jednoho mužskýho bych moh jmenovat. To vám nebude vadit který se vede vtělil a to byl můj přítel josef bočan ne. Bratr počali kterou tečka jako ještě o li si město jako ale absolutně nemožná tady neměla o vedle sebe při poslu kdy je jsem tomu nejmenší poslu o ale. Hlavně ženy a tak ta by jako dávno byla po smrti a protože vím že každý den lidského života nesmírný význam. Tak udržujeme společnýma silama každý za jiný konec v tomto životě co prosím je to tak jak je tam mocné že totiž ten člověk který nějakou jasnou idem. A on měl jasnou v ideu dvojího druhu ten ča to bych politickou. A zase přes těla se se přes těla do dokola. Takže dokonalo oslici jemně ve svém životopisu přiznává že minulém vtělení byl sat dobrý janem. A měl ideu náboženskou neboť se považoval za reformátora a světle a proč se mohl považovat tu proti ponechám stanou kde kolem co jsem nikdy ne nebýt cítili být ale tím reformátora svět ve to bych musel si že jako trošku se cítím být ve všem spočívalo to reformátora z tví let toho šat dobrý jana spočívalo v tom že oni. Měl za zlý který církvi že dost uctivě nepřistupuje k tomu visí ježíše krista. Že si ho dnes sví je v tom neví tu krásu toho příkladu on neviděl tu vnitřní podstatu v tom tomu nedošlo. Ale viděl že do krásné nese za nás obětoval protože to je velice v no not překrásné prostě mravně krásné on viděl mravní krásu viděl to dálo s kraji tak jak ho z řecké protože to krásy tak je taky dobré co je chyba. My jsme viděli na svět mi že od z krásnou provedla ale nebylo to vždycky dobré v i že se dal taky krás kdyby nebyla bývala intuice tak nevznikla as hrad nitra svatý terezie panečku ta to musela draze zaplatit tom krásou světce ne a tak to byla krása. zkonfiskovali to to bylo v kterýmkoli z těch tří spisů v tom duchovní viz je to nebylo to bylo pro vás si z ky vyjádření cesty to jim nevadilo tak to ne k o kristu ale ani jedné čárce tak když jsem dělal do kou za nic si z ll z toho. Roste španělštiny tak jsem si zvolil el tam příkon zpět tvor duchovní písem jako obhajobu své zkoušky. jsem se muselo při jednu stránku nazpaměť a celý obsah španělsky se musel umět zřít řeky co mu řekl před jste zkoušce. takže tak i je vždycky v životě vnější než ten křehký lidský život. Takže když je to pořádná viděla a ten šat dobyla měl pořád ideje aspoň dvě jak to máte rád ti řekne. Pomocí krásy učení ježíšova ale formátu rad politiky pomocí osel měnil z kdy s politiky to bych se měl aspoň přát ještě o to s mínit protože on znal během napojena byl povýšen na mistra do pól tu byl vděčen za toho za něco mu byl velice vděčen. Že. Takže dalo potom taky věděl že byl v exilu ten napolo věděl že byl v exilu je tak že ho povýší na mistra v ní. A bylo po semen se s tím přece dost ale jakmile se dověděl ča toho by a že ten na to strach z těch potomků budu bohu ní. Že by se mojí zmocnit vlády nese ženou okamžiku místo něho tak zatímco se měl stát vládcem kdyby tam nebyl napoleon si zajel protože on předním utekl. Anebo vás on žije. Do německa on vámi pravil výpravou přes hranice kdyby nebyli pasou výkon tu oni tak. Si ho kočárku o dovezl v v to v rámci a dal ho popravit jak se to co to by nám dověděl. Tak okamžitě odešel z toho bistami mistra toho bylo do z velký riziko že si moc proti sobě na pro vám dal poslat že on mu neřekl jsem odstoupil proto jsi dal popravit svýho z oka uvedu říkal nemohu souhlasili z nenávistí k kterou ti ne jsem si že dobývá svět jo nejenom nějak do vody nebo du. A prosím přestání s tím dobývání světa ale vstoupit zase do za tam jsou k ráně. Ale on tam před tím byl o on dobýval se tomuto nevadilo tomuto do protože věděl že dělal z od širšího čemu se zabrání kdyby to dělal napolo od zrodilo ve mně rodiny ale tady je to to bylo osobním stát ato von nemohl u toho napolo ona trpět tak prostě vystoupil a potom když vystoupil a napolo padl tat tak ten el budu on to li se tam vrátil konečně tedy zase ne. To bych byl sedumnáct že. první co udělal udělal vých sedmnácti syt pozval. Jako ti mistra doka větu své vlády kterou ustanovil také sat doby naštěstí než na to tam byl jeho partner taje ráno který mu to hlavě svítilo líbit. Ale ten neměl předsudky žádné takže moc sloužit napolovic do pádu aby kovy tak ty a všem to je tam prostě obrátil na štveráku od pro ni jako jsem to nedělal a přesto přes věk omylem často děláno. On okamžitě odstoupil jakmile ten. Dudlík sedmnáct začal provádt s tím most vůči těm co dostali za napolo jsem. A tak. Musel být zbaven toho přece nic jam li se s to za ranní či a tak dále to tam kterého partner bezvadným za něho dostal tu úlohu ten s ten tady jara. Ale tuhletu vlastnost jsem prost oni jenom vjem ale jsem se nechopil takle jsem se nepřevtělil jsem se převtělí jenom tou jednou vlastností a to bylo to byla schopnost toho. Než na to by dělaná vidět krásu v přírodě z síly tedy básnické výrazu vim že do skal pro dílo co to byla novice neobstojí na jednu stránku co to tady jedna stránka věčná. Líčení přírody v pralese amen liství a ataly-to je stránka báječná no tak tou jednou stránkou je ještě živ. Ale ten je to při svatýho se výhod roku nebo devátýho byl živ celý jsem to se ho považoval za sebe. A. Takže když jsem třebas přišel do kus třicátého sedmého do jsem malou do se narodil. A protože jsem do jeho bystrosti rodné tak jsem říkal tomu to do vy metám deníky jeho nevěsta dneska jsou li tam byli. Za se mu to prosimvás mohl by se podívat nějakýho toho deníku dal se mnou přítel berta. On říkal nikoliv nemůžete. Se chraň ser že s šel mu půl nemohl do akademie francais. to je rezervováno jenom pro členy akademie francouzské ale jsem říkal jaro šly to vem přítel na ta odejíti on odešel na svou dal z libry dvacet stránku okatě jsem byl čelem na trnem v jsou z a řekl kam koly sester poděl ale najednou místo o když to každý z takle vzpomněl abys to opotřeboval slovy ukažte tady zase ještě licet svazků a. Tady se ukažte tam mám tam s asi jsem se vědou písmo na tom otevřeme a tam jsem si že to mám trám. Ten začal říkat v tom minulém vtělení z zlém tedy ještě zatím mém. Asi co bylo čtyřicet tři let a do zaselo do konce života. A jsem ho vyčetl dokázali z lotrovi li nesou vede jen v tom mám tom nebylo. Tak nebyl jsem a víte před předmět cení co tam našel přeci nemám důkaz že jsem to že začato prodělal ty prosilo že co takový člověk dělá že se při síle do o sum nesahá ti to znamená třicet sedum let v. Tak to nějakou sílu že to za to pro s co životní zájem svoji prosím děje nejsou oženit od idejí nic víc. Takže jestliže se vyskytuje nějaká asi rodná že život jednotlivce. Tak v nad se tomu protože tu jeví slabší v jiných s ní. A oni ty ideje z že budou na poli ni spojitostí tu si byl mnou vůdčí ději. Takže se z rozumnou jako nebo převtělují nou do z vidí který se. Narodili třebas tam bez tam kde vstoupila jako posedlost ta hlavní lidé. Nedá se zabránit tomu. Aby člověk se narodí na této platí aby byl oddělen časově a prostorově od celého vesmírového života nejsem závisí jenom na těch i jejích. jsem závisí na vývoji makrokosmu takže tu jsem stávám tomuto výkladu konečně. Takže bych mohl říct no tak jsem taky byl proto zavalen masy jsem byl taky asi mravencem a tou včelou kterou se vždycky k tu se to nedělá dobře že jsem pění protože mám co věštění před včel ven. A no když jsem převtělení ještě říci když šel tu svoji dokonce při dobrou doslova do že taky protože si ještě víčka před vtělena a. Vůbec jsem všeho nebyl ale mám zase zase bude o každý z vás určitou míru příbuzných ji jedí. A takže máte vyšší jsme se by když si vyšší k některým vší jiným druhu jejím než jediné z vedle vás takže třebas nemáte ještě licet přeli vše. Nýbrž máte třebas v toho třeba stání na mne to nemá sice ještě li člověk ten tam čtyřicet stalinů ne.-jasný ne protože je to uzurpátor a diktátor že jo to-děvčata do kuchyně a oni poslechnou- na volného se tam se mnou žilo. Takže každý máme něco jiného do sebe vtěleného než že bychom byli stali mém kdepak se zvaně zvolil u stát u z stání z tady na že on byl dávno že jo tak on se nemůže do něho stalin vtělit on tam nemůže být čtyřicet stalinů v něm-z něm to on jistě došlo jsem absurdní příklad uvedl abyste věděli že že to je něco nemožného se převtělovat. Že to umí možná indové. Ale my jiné indové to my protože věří tomu že když si to přeju tak se do jejich rodiny v vtělí ne ten koho tam potřebuju mít a božího při svou přítomnou ideu i dělají jejich přidány i vědu. kterou si že tam při přizvat. Takže tito rodina řezbáře jako lidsky říkám tak tam stáhlo jako radě se kterou měl dobře zen pásti a aby ten jejich si zase uměl dobře dělat bez vás. A on tedy hle jak to co mu tam podaří při při bavit s tu viděnou tak on začne být svatým se z vás a tady se převtělil ne tady se převtělila idea kterou jste pozvali do svý rodiny a. I děla a člověk se rozdíly oni na to tou příliš mater jest vždycky je to mám za zlý tak takle mater mysticky neberu to převtělování věřit na převtělování idejí to ano ale prosimvás mně se jednou stalo asi roku padesát do šestého že se domě přes vtělilo. Asi dejme tomu dvanáct nebo dvacet tři nevím jsem chtěl deníku. velikých mudrců od starověku do dneška a jsem prostě s. Se přes v těle najednou dva cesty říkat co to za pořádek protože tady neska potřebu třeba znát něco mohamedánství a nebot se o tom tu moc jak to ten mohammed myslel. Když to potřebuju opravdu o létó potřeba pro tu cestu mojí tak jiných lidí tak si přeju přesně toho. Člověka protože jsem se také vtělil do ideje těch lidí kteří mohameda zastávali nejen do mohamedovi ale s tak daleko najdete ale do těch co zastávali mohamedánství. Takže omyly třebas tomu ráz jako nějaký středověkým mohameda tak to co stačí oni měst korán nazpaměť pak samo zřejmě jako nevěří člověk kdy dokola o při zůstal tu su o proto ne že přesně to co jsem napsal. Takže říkají je ale to je člověk který tak dokonale s zákon a to tam dodatečně při píšu dale pro důraz jsem to nevěděl to se mi neobjeví číslem z vůli jeho obsah se mi objeví ho napíšu ten obsah a pak pro..ze zvědavosti protože si občas potřebuju prověřit protože jsem nevěřící že to pravda podělo se dokonalo který mám doma a ono tam je vím. No a pak jsem taky jem no tak jsem indem tak jsem si teď janem v a co jsem židem a jsem křesťanem dva..dvojnásobně jedním když deme liství v životě světském žijící ale nikdy se jimi nebyl v ale když potřebuju dneska ten výběr mám jsem schopen toho o výběru když. Potřebuju být tím nebo oním tak si vzpomenu na ději v k v. Že jsem nějaký hodné padesát přes kterého převtělil do najednou a bylo vibrace viset domě to způsobila nese na duše to způsobuje nesmrtelná duše v že jsem vede chtěl milou listy nebo vedle živu lidi kteří vzdáleně žili ve onen nezdály jak fakticky žil vedle mně fakticky si lidsky že vedle stezka fakticky kde nesměl se vždycky žijou ale kdyby se na konkrétně podíval. Tak to není madame ale kam je například nás taky za ještě neska živa tady ale ona všechny sklony mně milovat všechny sklony dál od jedná ale vlastnosti které panně řekami. A všechny vlasy který jsem neměl li se na obdoba jsem možná do nebyl tolik zamilován když bude zase jako převtělování zatím jo jako. Jsou i v nýbrž jsem do byl zamilován pro její kvality duševní ona byla úžasně dál protože tomu s atomy jana li ona musí být těla na cestu bych tak řekl. A tak janem jsi to stačí být dovím ale bude měla co by to mělo stačit. Protože to vypadá jako převtělování této tak důkladné převtělování že se se k tomu dycky velice snadno přidá fyzická natura lidská postava své věci. Neboť č. Kde nám přitahuje hmotu všechno s v el začíná ideou. A tak motto se tomu přidá. Takže za madame řekami je nebyla tou madame řekami je od jeho narození. Než k době kdy se seznámila literaturou a tu dal tu pád do dneška a tak například dejme tomu. Když vám mluvím by co se s nezi na to o tom něco víte aspoň vzdáleně. Když vám třebas jsem říkal o to jduli se žel. Tak prosimvás tajnou linka která se nemohla náboženský výší ale za to z jedná i byla není. V nich vtělená do nich vtělená ne nebyla převtělení nějaký jeptišky ale za nějakých okolností a ta okolnost se menuje babička její Se to ním dostala tato vnější se svým žitím možno ne v její babička prostěji nabudu s o li to chvatu ho o to co jsem dodatečně tomu ní. Při dělilo náboženské cítění o že to ve překlad ve a ona šest let že světech z konala protože nemohla a neměla při to s protože to rodina zabraňovala v tom se prosadit náboženský zažít tomu se s životem takže po smrti řekla třebas ještě své matce. Když matka ji viděla ve jsme stoupá po žebříku do nebe řekla z toho žebříku dáváme sledu do toho nebe musím protože z jevilo příležitost matko. Abych se náboženskými žila a jsem toužila po bohu jisto nepochopilo ihned za dotyčná matka z na tento jsem o julince která zemřela ta zhasla jako svíce. A to šla na paní brtnovou z se neděl se ptal ti to pověry pěstuje. A začnou se na jsem říkal otok byl druh paní byl toho měřeno převtělování do po na to proč to bylo před toho prosím to nebral bychom se výčet toho i u li tomu zase vtělit. Do maminka bude přát a aby se vtělila či no tak vláda tu volím ku tak jistě bude mít sil ráda tu novou to nové dítě taky když na poznal všechny vlastností druhým ti neví že to převtělování julinka tak tím poraďte aby si přála mít dítě buňku znovu kde se polepší zanechá ji s babičkou svítá chodí do kost toho od vyššího co náboženských. On je tady život vždycky protože on byl řiditelem svitu no tak to tedy to bylo riziko On nesměl na kosmu co bychom přece náboženským taky něho babička ano. A tady volím ka a opravdu vší bylo si to se tak šest zle zase nebo spěl co maminkou po ulici a poznala doktora přibyla který ji dostal do hrobu jo v tom minulém vtělení a říkala dobrý den pane doktore oni jsou moc tomu se s při byla neznali protože se ho báli jako vraha vůli ky ne tak oni chodili k jinému lékaře v při bylo by si byl existoval du samé. A ti me na po pletu třebas občas. Takže vona ho nemohla fyzicky zná ale ona ho poznala fyzicky tak tak jde si jedná. A poznal dělo od doby den pane doktore no maminka na to je vono. Viděli toho přibyla na rohu leninovy dneska se menuje stefanikova znovu tví toho přístupu od naší školy do ti nevím při tam ho potkaly jo. O tom je čili potom detailně jeho potkaly. Zatímco oni si do kostela babičkou tak von šel nějak kam dohodli na se a tak se s při z jejich cesty.