Karel Makoň: 90-20A-23.4 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Když mrtev v hle takže tak jsem skončil nebyla než existenční cestu o nějaký ji pravili děláš takle skončit nemusel aby on se nesmělo. Protože on byl pokračovatelem téže cesty mnohých lepší než byl on jako hrnou byl proč je vší on do nebe. A on to jenom jako posledním článkem v tomto řetězem u hostiny cesty a bylo třeba jen obnovit a on se je vlastně obětoval tím vstupem do sebe vzal to všechno co s tím pro do pro toho národa. No a jedno z toho dobrého co mělo při byl spasitel který jsem vtělil toho ježíše ne a. On přitom byl on při tom byl dvakrát prosím s. Tak myslím že jsem tam hraje do komory od jednou v tom byl tak že bylo prorokováno jste zákoně přijde eliáš novou na svět nastane konec světa takže když se tam objevil najednou nějaký svatý jan křtitel. A kázal křest u pokání protože byla neznámá záležitost protože dost že měla ti hodnot a kázal a nejenom ukázala ale uschopnil vady čili aby nehřešili k tomu aby nehřeší dával sílu pomine čili tak oni to museli věřit protože sami byli mezi postiženými žilo kladně postiženými takhle. Řekli on nejsi si náhodou tím eliášem nebude konec světa a v čem za nedokážeme řešit do toho stali li třebas do že tam je přijaté známka kdysi který až. A. Jak konec světa protože se to zase protože světel se neřeší světě bez tu postaven vám mys zatím ve že říká neslyšíme to je příznak konce světa. A milý panno křtitel jim řekl nejsem a tak se ta ještě ježíše a říkali nejsi ty jimi tím spasitelem který před který měl přít eliáš a pak bude konec světa. A ježíš jim řekl ale mnoho ten co se mnou přišel to by jan přítel v a to je ten který prosimvás tady mluvil vzdát jinak. Ten ten ne a po něm nastane konec světa a to z vlas toto onu zná to vím on odejde jo znovu a za tím nebudu zabývat ale známým je dva si oponující výroky. Jsou z opadla pravdivé měl pravdu i ten jan křtitel i ten ježíš. A mluvili. Řek bych tou logikou do které jsme dospěli se ve se zmocnili oběti kterou nastolil ve tím co byli naší. Nějak pán abys toto les co al do zas jo a. Ne nastolil nějaký ind kdežto indové mají logiku že něco zároveň je pravdivé s a to je to pravdivé není ale obojí je důležité. Stejně i dále než i ta pravda neboť žijeme v řádu dvojnosti a tam tito partneři musí vede sebe v z jí. A my nemáme právo potíral tu božího jako on nepotřebě potřeli ježíš kristus v tom jidáši musíme nese se ve trpět obojí dozraje věčný opak co všechno a tak dále to znáte ježíše krista. Tělo tak kterou znal ježíš kristus že si bylo nesmyslné nechat ten on po kol né. Ho o dost poražen nasadil kterou z vrátila dobré vzornou ale kou o tom co radil nepřítel. Pod od pokora přítele před ten oko umořil u toho obydlí dobrýho a óm byl pro toto nechal že pro zlo taky sví znám jaký v tomto jsem vina je vidíme na to že z toho dobrého zevním z by kde ho drželo u dusí ě ten drak dal ne. To je náš pohled ale ježíš mu není to pole si z ku no tak proto abych těmi větší úctu si řekli že ona toho plevelem vykazovala k o svém žití do o st a dosud poroby dogmat přežití to vykazuje i nadále ale si dneska sice vím že ten kdo je dávno že to musí drž nechat ale kdy se tento vedenými promiňte mně to. jsem tady v tak bylo nejradši kdy vyloučil z toho učení katolického. Takže ten papež ceně napsal o tom říkal ten topič jak to psát nesmím protože on nesmí vytrhat ten kou koho tempa. Č onou musí nechat to dorůst do s v po že by zničil celou svět ve v. A jednání tolik nezáleží protože jsem popel žen že nechal zničit kdyby ten koukol tam nebyl. Posila pro by se li pole z toho bylo rojí na to. Tak jako pravila řeka se varu který taky chtěl ten oporu dávno přede mnou moc století přede mnou vykořenit ho o něho na či u pali no. Tak ještě říct tomu tohle toho o protože ta cesta existenční dvě fáze jednu z lu v v sobě druhou službu bohu ke stromu pomáhal život tvůrčí spasitelské činnosti. Let tak pro tuto dvojnost je hodna i pro učení vše krista i pro všechny kdo přijdou po tom eliášovi a ten eliáš. Musel odejít do toho nebe a být tam živí z toho důvodu že lide musely vidět jeho vítězství přestože to bylo našeho miska předčasné vítězstvím protože byl s lodí voni do tam vešel tak z jako li za z toho slov a to byl byl eliáš že totiž byl ne že byl spěchal toho. Nebe ale že si dnes po měl že by měl. Stát o to o to nestál tak ještě svítí zkušeností něco říct těm ostatní že měl například aspoň do vody ze nový říct je ti že neví že asi co ode chceš dvojí pláž. To je špatný toto za biješ ale ty musíš žít ten vstup do nebe. Pro li pro sebe i pro jisto když zachovat a tu tendenci kterého jsem sám dodržoval a toho li zeus nebyl ochoten udělat řeky a to byl čas ve chvíli jsem do ptal jsem muss. No tak tam to končí no v pořádku. tady neví tím vel vám vykládat cestu existenční nýbrž jsem si změnou pomohl k tomu by ho setni zase znovu nalil po kolikáté cestu spasitelnou ježíše krista. To byl spasitel takže nemohu nemůže mámy za z protože toužíte po spáse kdežto který jsem na tu cestu přišel teprve dovětkem. A na cestě před tím než jsem se za kristem jsem netoužil po spáse pak jsem mohl jsem nevěřící. A taky jsem že na spásu chopit osobní osobní a tak je pro se od něco jiného než pro vás. A vás tedy upozornil že to co vám teďka říkám není to jediné co se pro vás hodit ale. Je to hlavní suso pro vás hodí. To se stal eliášova není hlavní to jednou byla za to se nazad jistota do země devět století před kristem a zůstává tam vzatých aby se dalo je do misky jakože to nebyl vím kou. To pak se mu znemožní cestě pokračovat vizte silové za víru když byl ten ochotny dveře ochoten posloužit lidstvu jsem byl ochoten tak světu nechají a jak to rovnou jako třista spát pro soudu o smylu že se po celým těle jsem se žení a on jim to vůbec nevadí o rysem sloužit. Ta tři. ze skal z když říkám jsi li než aby že co tu mu říkal no to slyšíte. O to zvrhlost. Protože si si von víc vážit a když on která se samotné ale ji prokázat tolika o ty mistři vinni. Mám mít k věci toho protože tady byl tomu ten co to nejde chvilinku jenom tak mu ještě načrtnout nad kosti. Co míněn dodat k tomu co jsem o ježíši kristu řekl ne to co v že to na tu vůbec. Ale ježíš kristus si nemohl troufat aby řekl těm učedníkům svým milujte dílo. Byl jsem dost o to vše potom jen do li třeba o z kterou co co to všechno tam ale je tatam že ten milujte žilo to tam není. Tomu dorostl jenom svatý jana. Prosím teď si mysíte jsou vás co chce to byl tentýž janou protože jako předělat. Tím životem tím pokrokem v tom životě provedl. A ten svatý jsem jakmile z porod byl tu výšku svého popsanou tím svého života popsanou než do svého života. Tak najednou věděl. Věděl v tomto smyslu je mít sílu k tomu k tomu vědění sílu z provinění pocházející. Je sílu z toho mění taky pocházejícím dověděl ale byl s u z něho pocházející leže rodí bylo to si toho wu je hodno toho abychom mu jen milovali tak jako o toho ježíše to třeba z víc. Ale tak jako toho ježíš. A jak bude tu knížku se při z mně byl ale tak to bylo o něho daleko snažší než vyšším neměl viděno prožíval jsem ze vstup. To jsem do když nese jsem to drzost tu nebyl odpovíte že se musíte jedno po druhým tak do sto musím dostalo ty sedmi či ti. A to bude pak mu mám pravost nic z vnějšku oni z je to tedy to je okamžik a. Potom když již byl tak nezbylo nic konkrétního z toho co zažil. Nýbrž jenom obrovská síla. Sloužit k tomu dílu božímu je tak velká síla že on slouží dodneška takhle. o musím říct že když jsem pod to věci o tom zjevení poznal koncentrák milost na svět nás si třicet devět v k tomu rozuměl bezvadně do toho do desáté kapitoly to o desáté dvacáté druhé neřekli tom nerozuměl ale tento o rozumělo tak. V šablonovitě el nežije jsem nedovedl si to sestavit že příbytek u boha věděl rozdal od rozum přibít ale když jsem si teďka přečetl li vás kapitol posledních. A protože jsem si byl ty parametry toho jeruzaléma a tak jsem pro to a. To konati příbytku a tak jsem poznal že nevěsta nevěsta čeho ženicha je ježíše krista je náš příbytek u boha. Že to individualit tají jediná individualita jediná nevěsta jediná ale každá jiná u každýho člověka pro mi temně pro dokonale chápu. A proto mohu deska vykládat tak jak jsem to předtím nevykládal a ono si to by stalo nějaký čas aby to dospělo se neříkám že to vrchol výklad možného výkladu ale to viklat takový že. Asi tak věz že při stole na ni nikdo nedosáhne ani ani nedostal v patřil ke v to si po mně přestalo stop čte tak bude říkat ty smíš ale my nesmím v v v ano do tak je to ven řízeno v. Když toto jsi nemám naučeným to není z ducha a a ten doví a tak obstál ale že se tady anička potí víc dát teďka budu říkat velice se po ti z níž tu a z vnějšku znamená přestat si přivlastňovat. To co jsem dobyl. Než se růstu mluvu toho nejvyššího co jsem mohl dobýt se dostal k vědomí boha po těch se míst jsem prošel těmi sedmi stupni. Tak to byl důkaz protože když jsem to prožil totiž od to prožil ale tak bylo slyšet veliký chvalozpěvy z nebe ale to je tam napsáno. Čili jinak řečeno. Když ten člověk dospěl do tohoto lidsky možného konce. Tak se je od něho chce aby přešel k tomu co hlásal ježíš kristu v že liství je prostředek ale ne si žil v se musím dostat na ten prostředek že ho musím třebas popravit v jednoho no ale nesmím si že že to konec cesty tato cesta je od boha k bohu přes člověk z přes smysly. Když je prostřední článek nějaký prostředek který vede k tomu dalšímu ne do ten to lidství ne nejmenšího lid a. Jestliže tomu tak ale tak samozřejmě. To hlavní co se než krista co není dobře patrno z jeho učení o tam patro a proto aby přít. Neosobní vedení je vedení duchem svatým citem že to neosobní vedení co se tam mohli vyčíst. Ale nevyčetli jsme to že se pořád jenom ježíše krista a ne za jsi žil toho papeže tak oni o tom dochoval tak velice vzdáleně tak velice je svět to je to v tomu nerozumíme pro z že jo eště že ten papež se tady neobjevil době seslání ducha svatýho nabyl dělat co s co by na to říkal že to přechod z od osobně vede na nerostu a proto. Že je to s věděním k níž ti je začátek přechodu. Od osobního vedení k neosobnímu a to neosobnímu hlavní chrakter tenhleten že rušeno řečeno že je řečeno. Že ty nedej na toho co bys chtěl udělat dej nad toho co je potřebné pro veškerenstvu a to je úkol kristu. Ten nejednal protekčně pro nějaký národ si při co ten národ představoval tak do popraven za to ale jednal neprotekčně pro celý stvořený svět. A to je v neosobně možno jenom provést osobně ne že ten ježíš dokud do prováděl osobně tak nad tím plakal plakal nad jeruzalémem vás se držel pověstní ta v č. On si nedovolil nikdy plakat on zaplakal za nad tím je přítelem na za jemné a potom plakal nad jeruzalémem. Od ani tím neplakal na pak napomínal že vede plakaly na ni nýbrž nad sebou nad svými dětmi sám neplakal při tom. Č tak si že neplakal viz tak to se nestalo ale proč plakal nad jeruzalémem a proč ta prostě proč dvakrát plakala v tom myslet tím jenom těm nazaret komu plakal nad na zralém v z důvodu čistě lidských to byl jeho příkad to byl symbol toho lidského vedení nelidské přináležitosti to jen nutná na úrovně lidského vedení. Mou osobního vedení om přeci věděl že to za nás křísí a proč si není zaplakal protože věděl že to je je osud toho ježíše krista samotného a. A že kdyby to šlo bez toho že by musel takle potupně umřít na kříži by to bylo lepší a tím vlastně plakal nad tím že se listu odsuzovalo pout k u tu popravu a že dodneška dosud trpí. No tak vedeš koupat do řeky nikdy nevstoupil do stejné vody. Ale jakou to jež se zase řece máš dojem teď je to byl stává tato podávat toho vůbec to tam do toho sestoupil před tím. Do jiné o nic s tou založení umělecké a bych mu chtěl vysvětlit tak zase to vede k jinak než přesto říkal před tím co je to milovat dílo boží v jeho postavení umělce to znamená. Jestliže dispozic třebas při jimiž kdy nějaké zpěvák ky ne který učí nějakému sporu o svými jsi pochopit že to není tvůj případ ne. A. Tak ty bys měl vidět v to jejich schopnosti byly nějaký toho který patříte krisi své. Milost boží že jsou schopni do tam ve dotáhnout. Si tam dole tak zpívat třebas vrabec těla nedokáže není člověkem. A nebo při ne že jsem člověkem ale jsou schopni tyto jsou k tomu vedení je vedu říkám jako op k tomu správnému zpěvu pro toho že bych nesprávným zpěvem sloužil bohu u z než když správně se zpívá. To nesprávné zpět někomu kterému říkáme posluchač. Děláme jenom dobře ale nějak toho posluchače povznáší. To poznám učení řecký název entusiasmus. A jestliže ho toho přivede k tomu není tu jen z s k němu nad vším. Tak ho toho člověka z při je on ho ten ho učí zpěvu tento učí zpěvu ní. Vykonával dílo boží v tom smyslu žes po tu v je člověk ano. Doby že se pochopit dne se to ve zkratce že o to o každém povolání do prostí z ozval se on tak se mluvil z že jo to by to že se takle od lidově jsem říkal o říkat co o zen. I to jsem to voda jo bych mluvil takle volil roviny kdyby tady byl mu v tady není on odešel ale tady o že to takhle olivera. Ty musíš umět lékařství víc než dosud nebo jsou dni že to sou že správně to je jasný. Ale člověk bez je to možné si jeslí je to možné že si to od za možné se zdokonalit. Dělej toho toto ještě jde přeci o službu bohu a když ty budeš lepším lékařem. Tak na než toho bližního neříkám chvále boží ale choval toho lékaře a ty dovedeš se zbavit chovali tím že než to náleží bohu neboť jsem to studoval jenom pro toho. Že jsem chtěl chovali boha prosím v k v. Že esesman nemůže přijít k tomu myšlenkově aby tím sloužil bližnímu k tomu nemůže křičet nesmyslná otázka. odmítám nesmyslné otázky. To lety zavání a to je v tomto analyzuje tam kde analýza nemá místo. Protože ten esesmany tam k tomu on to chápe aby zabíjel toužil řízení tak dovolte abych si tím dechem taky vlastně odsoudil předurčenost. Je to je něco co evangelisty eva vejít čili. Říkají o svatém pavlu. Který v něž vidí že on budu on dno jako uznával se o čem host. Neboť říkal o mysticích podle názoru v vel a co to a spojena vzoru jiných evangeliích ku říkal mystika je s způsob jakým se dosahuje vědomí o bohu to je něco nemožného neboť je s božští se není možné to je to odporuje výroku svatýho. Pavla zdalipak hrnec se může stát hrnčíře my jsme tím on jsem je tou ji jdou myslí tím dílem že tou u třebas nástrojem a nemůžeme nikdy se z božští již tady zase jeden případ špatného použití tohoto dodneška ji živí v tom vám lidství že oni jsou před určení. On tam mluví mu skal o před učenosti ano ale musel sto si z kontextu máme sto by trpnou a vy jenom se co to co sedí v on se jisto hodí zase drží jenom ví. Ale napřed učenost vjemy se na jinak ne pro syna z by si jsem si to o pomoc sví života. Měli onu vše. Musí život za svatýho pro celistvý že li tak že co bylo předurčeností tože nechat zabíjet křesťany anebo že potom vede ke spáse co do se protože když věru své věci dělal během života. Do toto li se učeň jestli ano tak to by byl nějaký omyl jsou bude dostala před tření tak to první jako by neplatilo je to nesmysl. Protože v životě jednoho člověka je tolik pokrok jít za sebe pokračující se ožení na pole toho na k který stupeň od se dostane vývojový protože. A protože jsem se z von se stal dobrodincem protože přešel najmě stupeň vývojovým ne tím s tím viděním tím zjevením jakápak a tam byla se po č no dost žádná měnil měla své situace a tím končila je napřed tu přednost a to je to jako jsem se dost začal druha a a to to byla smrt s to bylo jasna z tu čelo své zase rozdá. Ale v nějakém plánu božím v tom nebylo vůbec tak pán bůh vás strašně daleko od plánování. A tím dál ještě o centrálního plánování proto nemá vůbec žádný pochopení prosimvás berte na vědomí která si to jedí všem souhlasil toto mnou samotou revolucí. Z že jsem to na plánování nestojí za nic. Kdyby dokázal jenom to že by od borec centrální dávání tak se při miliardy roční nedělené. A nemusel by nic jane že byli v kde jsem tady dovolit plánování to nebo říkat jak jsem například. V tou přes chtěl třebas plzni to za od mysli oni z s tento napravoval li za by chtěl a tak dále a to od věr krve na to všechno špatně a o to statický správné ho že centrálně po to ale zblízka viděno všechno špatně ale všechno tam ani s čárka tam nezůstala správná protože na se naštěstí byl s to s mystikem visi v protože se pán to nemá rád námi v ale v jsem přesto byl on tomu soudu tomu. To. Protože jsem taky napřed odsouzen když nemám tomu krát přelomu nad to se při styku tato ji nemá prosila taky u no ale se přesto se ty proč by styky držím pamět tentokrát umožnila že ten to za o ti z že by nebylo prohlášeno za by horší od věru krve nýbrž za nejlepší jak je to nejhorší staticky zase ho obrátilo jsem dali za si nebyl vším. To jsem si kdys konečků to velká tvé na to šli do vaně taky k něčemu do dost li s. Oni se musí těžký chyby kterou bych byl v vykládá oni třebas bohužel homme a to taky neuznávají ježíšem na světě doslova brát písmo svatý. To jsem prosím odejdi v pokoji a to před tím víc. Překlad ten zrádcem tak trati napsat jeho jen malinko představím je to němec z katolík. A. Několikrát byl prostě podezření že nemluví křesťansky li nebo se to neni biblické co říká že z něco vymýšlí a proto je tak kam bylo znemožněno po politoval a ta byla a kde jsou prostě dneska se neodporuje ale zase začal s el potože podobnou hlavu dobrou neměli dispozici zase do posily ke slova to co od teďka tady vám. Du je asi třetí pokračování z toho cela doma mám po a jedno lepší než druhé. tam vždycky něco se tu kousek v ale tak aby to bylo celistvé například v že teď za přes tu v je na ty dnem jsem před smrt je nejí vše vnější události takže bychom mohli dokonce dojít k názoru. Že se kojení nemá dělat mnoho po věku. Kdy se na nic nedá a jez samozřejmě nepříjemná a pro toho který podstupuje. Pokud si ovšem uvědomuje a přirozeně pro cestujeme přichází li příliš násilně brutálně a masově jinak ale z vůle dvou zjišťujeme že sami nejsme zřejmě ještě na řadě a není proto důvodu k rozčilení. Je sis tak nic si vojáci ale každý jsou od teprve na smrt zvykli. A také se nadít příliš netrápí pokud se týká druhých ale ne jich osobě v závorce zatím. Je to zvláštních dnes co je křest tam z toho jedu smrt oslavovat jsou velikonoce temna osou velikonoc osla vás smrti tiše krista na proč vlastně byla jistě o z vás bolest a nespravedlivá ale. V ty nových kom práh tu bůh mal jdu am platí dělá vět namu je stejně jest co tedy znamená tento velký pátek kdy pochodem řeknu z komentář s slovo komentář a a pak konec komentáře řeknu ano komentář s el to byl největší argument proti křesťanství těch který tam trpět koncentráku akty se mnou o tom se do byl debatoval li si to o li si cetou utrpení vše krista proti našemu utrpení které tady věří láme. A měli pravdu že to utrpení toho bylo víc tak to je a nebylo žádného východiska nevěděli to co ježíš kristus totiž on věděl proč trpí. To oni měli dojem že nevědí proč trpí že to nesmyslné utrpením protože to jenom vědělo z toho litera jeho pán ty jediný důvod proč trpěli to samozřejmě křivdili kristu protože to utrpení jisto bylo u věc tiší se co by bylo kalich ale pro zemi tomu tři hodiny. A kdežto to by bylo třebas léta končilo smrti a on pořád nevěděli proč to utrpení tady přichází. Oni křivdili proto že on neměl pocit odělo z jako oni a trpěl za celek. Čili měl právo trpěli víc právo výsost ve právo trpěli víc než my kteří nejsme schopni tak že jsem jako se svým utrpením obě. To je. Nejsi ve nám teď konec ho za to dáš nevíte nám docela s příznivě připomenout vlastní smrt nejsi by byl pátek nebyl nejdříve naposledy památku smrti páně a koneckonců pouze jeho smrti ale tuto smrt s můžeme správně pochopit za oslavit jen když o sobě víme že jsme sami zasvěcení smrti aniž to přijímáme jinak se předem slepým a ukřižovaného ne. Vidíme pravdivě k tomu je zapotřebí myslet nejdříve na vlastní smrt. Komentář s. Nejsem toho názoru že při ukřižováni které z páně které se oslavovali na velký pátek stačí myslet na vlastní smrt aby byl člověk dobře připaven k tomu pochopit ježíše krista z jeho smrti. Dál za komentářem. je to tak sedíme všichni ve vězení svého života to je skvělý kladný jako odsouzen si k smrti a čekáme je se nás přijde řada krás něco do doby se dají hrát taky pokud závad syna tato věku při ni a v tu chvíli zapomenout že se dveře vězení brzy otevřenou al do abu dovedu voláni na poslední pokud úzkou. Ale zapomínat na to co bychom právě neměli to bychom právě neměli zvíře je smrt skryta nebo je přítomna jen vstupem životní strachu. Když jak o smrti víme a to věděním bychom neměli za tlačen v atd. Měli bychom žít přetváří smrti vědět že budeme prostě za hnáni do neúprosné samoty smrti a tam nikdo s námi nepůjde nepřestává povídání kde se nikdo nemůže schovat za druhého kde se nikdo nemůže vymluvit za názor druhého kde platí jen toho co si můžeme vzít s sebou jen sebe sama jací jsme byli v poslední hloubi svého srdce co se byl o lásky nebo plného. Sobectví před sebou a před ostatními umět z který marného. I si do této opuštěnosti ne vezmeme než toho čím nejhlubším základním rozhodnutí svého jsem se sami jsme my jsme bychom měli bychom když den za dnem váže svůj život na váze smrti chovat se tak abychom jednou mohly prožít svou vlastní smrt. Rozpoznávat malou váhu toho co děláme a velkou tíhu toho co bychom dělat měli učit se vnitřní bez celosti člověka aby řekl radosti člověka který může být klidně smrt tisíc. Ne jako jsou mají si nik ale protože ochoten přímou tajemství smrti jako tajemství smyslu který je nad lidským pochopení. To co si proč se to protože to budu komentovat ale ještě ne je měli bychom se za života bez smrti mít za cvič o v atd protože je sice možné že v každém případě projdeme jógickým teď si ten. Východiskem vyskočí z zk že by bylo vždycky mysl je ten to bylo věd ten život v nějaké východisko ale není tak jednoznačné zas neschopni zemřít skutečně lidskou smrtí neví již se středem připravované jeho nebo připraveného přivolení stává toho co je absolutní ind žen a mám a to byl ale vím my te der která je ten tak taje ale dělat. Indem das u on v co v svým bát ji mít k kde kde ráje tím ráje ale je tam nepřeložil přesně o velkém pátku zvěstuje ne my křesťané lidskou smrt dokud všichni nezemřou aby se všichni naučili umírat. Protože sami všichni zemřou zvěstuje než jak o velkém pátku také smrt jedno o jediného smrt káně. Toho des jiném bez tam a. U něho máme poprvé odvahu věřit protože smrti pouze je nepodlehl. Bych snu or z váš tohoto or be ale s i přeloženo ačkoli ve neslo k ale daleko líp než jak to že ten němec že nebyl jen za a to jsem a s pro byto o bytí nýbrž že zemřel kdežto myst to jest že učinil ze smrti či jen. Který nepochopitelné absolutní přímá a tak toho čím trpí koná čím trpí koná mám toto to co zato potom by se k. Ale tento první jeden kdož sebe bez smrti následovat ježíš zemřel jako zemřeme mi. One s temnotě do již zas na bože moji před jsi ne opustit. Od smrti bylo vše. Líčí hrozný hroznou v a co by bylo to v skutečně. Pro trpěl na tělesná bolest but tam ve spravedlivost v že na něm spáchal na nenávist nepřátel ani po z věž z nás sebe jistota se s pod ani životního díla za za přátel a je vší v druzi ještě banální o smrti v z níž se umírá všude z tu plním druhých kteří člověku nepomohou slabá ani po dechu s veškerou trýzní z níž není návratu jsem si vrací již není si jisti. Musíme li této smrti ježíšově přece jen říci něco navíc něco co od dokonce nejvíc spatří a pak tím nechceme jeho a naši smrt přeměnit. Tři přestylizovat nikoliv umírat se musí takovou smrtí jaká byla tehdy jaká bude u nás tak abychom opravdu umrtvili. Můj bože proč jsi opustil. To řekne každý z nás ve svém životě považoval za boha cokoliv buď pravého boha nebo peníze úspěch vědu společenský pokrok své děti tělesnou rozkoš nebo nějakého jiného stalo otáže z otce. tu nesestává sejít a nečistých trám srdce zdánlivě opustí i praví nevyslovitelný bůh a zdá se že nás to co jen tu a tělesná bolest. i tak tato o odejít. Je to co se ježíšově s pak také naší smrti ještě říci. Nás nechce této smrti ušetřit. A nemusíme se ani příliš namáhat abychom zemřeli nějak kdy měli či v některé z tradičních křesťanských stylizací. Ale přece jen se musí v této brutální nebo k této brutální as současně banální smrti něco říci ne pro u těch chu protože nás to možná vůbec zvláště utěšuje dob jež snad proto že umírají svými v podstatě jsme již teď s a pro musíme umírat kruté ve skutečnosti spíš že se to musí říci proto že nám to ovšem řekl bůh shrnutí je a najednou v ježíšovi jeho. Životě v tom jak páchal z jak chápat padal jak chápal sám sebe jen zájmem jsem se ten s. bych říkal ve vlastním sebepoznání to v jeho smrti a jeho zmrtvýchvstání toto tu překl. Že teprve v tomto absolutní nulovém bodě našeho života a naší zkušenosti dochází k pravému životu. že by zatím to bodem to jsem si pošlu do vysvětlím ne že by za tímto bodem v čase pokračoval nýbrž že se tu právě nad veškerým časem stává definitivním ten byly ty věr stává jsem byl si tím po konečným. Ten ty říkaje konečným. Ale to co je našemu životu vlastní svobodná věrnost lásce která od boha přichází sobě ho nese a musí být svobodně přijata a prokazovaná v praktickém životě vých v taje pro o je tam kde on kód ale ho k. Vím kdy mezích které k řek on v ráje i ber stát. Jde z nejede dnes tam jenom ten on je tam ber mus. Ne že by absurdní smrt v. Tom měla v sobě sama ze sebe sama ze sebe je absurdní smrt jen nejradikálnější otázkou která přes po chybí a nutí nás tak k rozhodnutí mámeli i proti svému svědomí el pět na svém životě. V jeho bídě. Ale hmatatelné komu k let dosti tak dlouho jak je to nemožné při budemeli víc nerad se respektoval. No konkrétností tak dlouho jak je to jen možné či budeme li více se od padám své svědomí které pro nás nemá žádný hmatatelný užitek z vědomí které nemá pro nás žádný hmatatelný užitek z na tuto otázku smrti je však z pás totiž dána protože zemřel ježíš nebo opatrněji a přesněji řečeno protože jem bylo co je ten no. A stalo se hodným víry. Jaké spásné tajemství sobě absurdní smrt skrývá. Čili ještě přesněji protože bůh naši smrt vykoupil tím že na nás vložil ježíši kristu ukřižovanému a sám je tak při dělal jako svou vlastní ještě jednou ne odnímá se nám tím smrtí taková jaká skutečně je je však možno zemřít smrtí do již může přijít synova důvěra a nižší in nepochopitelná smrt. Ona z kost dokáže být u účastí na smrtelné úzkosti si nově. Smrtí ježíšovou v v v v v v v v k. Smrtí ježíšovou proto umírám mnoho lidí kteří že podle nená nevíře. Neznají kteří se však z krajní odevzdaností dají smrtí uchvátit při v v on to ode mně neměla jsem aniž by do nuly životu smrtí ježíšovou umírají mnozí potože ses při se smrti se ze setkat se synem člověka. Který se ve svých bratřích nechává nalézt i těmi kteří si myslí že ho nese ale ve svých bratřích. Něho padám ne který se ještě no neboť se sis se smrtí se ze setkat. Ty se synem člověka který se ve svých bratřích nechává nalézt i těmi kteří si myslí jeho neznají akceptovat nás smrt je však jedním z jeho ji men ach život člověka je zoufalý kdosi to nechce přiznat jeho zoufalství nejhlubší u těch a která by nás tohoto to zoufat si od dělat která by nám toto zoufalství oděla neexistuje. Existuje v část. Nepochopitelné tajemství že zoufalství samo může dojít úst těch chyb. Že po volně vyrovnané ale nedělá ze sebe posledního v za života tato u těch a smrti se pravým jménem nazývají ježíš nazaretský nestojíme mi umírající při jeho umírání a z jest budeme svoji jeho smrt. Dokud do naší smrti nepřijde on a láme šli s tím co teology a tak dále. Ptal tak jsem vás to oni čas se o tom myslíte o tohoto není důležití. O to se můžeme se všechno všechno možné každý jinak ale bych něco tomu při vysvětlil kdybyste dovolil jo mužů potom ještě no pasa stejně dlouho a při se z toho zhostit než či do ty ostatní. Tedy říká. Dominum předem např ještě abyste mi rozuměli v tom komentáři řeknu něco ze své zkušenosti. Tento člověk na s tam jsem nezažil mystickou smrt a to na tom nejvíc vada. Ale jsem nezažil okamžik kuje nemá svaté nás jak tady psal tento muž ženou ne na to pak znovuzrozen svým el tak to mu nedokonale nebylo to byl prostě proces. Ten pro jsem začal ve dvou letech a vědomě se do nás těl tech a. Další pokračování do od jen o po kristovu koncentráku a proč proč tam bylo dodneška pokračuje. Ale mystická smrt v jej něco ho. Co odebírá od odnímá osten smrti fyzické. Protože mystická smrt není něco okamžikové ho není něco co se můžeme připravit něco co nám hrozí ne tak jako těm všem ostatním kteří když jednou jsem z toho říkají že jsem do toho ještě ne nejinak měl čas jak se říká a ono nýbrž lidská se něco o čem člověk že ho to potká jakmile při volí.