Karel Makoň: 90-20B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A. Ano a který je o to přivolení jestli dokáže přivolit u a u každého je podobnému podobného šlo o přivolení aby za smrt se dokonala aby dospěl k fáze je kde člověk fakticky vnitřně uměla nebo začne víra as tak takže když jsem věděl podle příznaků toho že třebas ještě řeknu pak zajedno. Že teď se u mužů to bylo dávno před tím koncentrákem. Se dělo od roku při přátel ho hned jak jsem za za tu cestu vstupoval se dovede že umírám že umřu. Tak jsem mohl začátku jsem mohl po žil jsem vůbec nemohlo se tomu vzpírat. A no a budu pokračovat takhle že jsem znal prostředky jak uniknout v mystické smrti která je horší než fyzická smrt v to jsem si zjistil ale jsem jich používal do krajnosti. Jak dlouho mně to šlo tak jsem v mystické smrti oponoval. Chápejte. Poté smrti jsem věděl o vyšší oponovat nebudu že to to nejlepší co mohu udělat vyšší projdu. Že po smrti se začnu znovu zrozovat že budu opravdu božím dítětem neboť jsem zatím byl tím že jsem jenom to z ho radou může bůh miloval ale jsem ještě milovaly jeho a se mo nemiloval tím zvláštním způsobem jsem se dbal když do on to přál abych umřel jsem vám ale musí jít. A tak to prosím byl vzor nelásky tomu ježíši kristu v jenom že když člověk jakmile projde tou tímto strachem a za pudí tu smrt mystickou je před z pro sporné vzali tu se cestě pokračovat. Tímtéž stylem jako před tím to znamená když tím se bude pokračovat ale tak zase přijde ta smrt z anebo nepokračovat se zbaví toho postu k smrti mystické kterého vší než fyzická. Tak jsem vždycky a velice brzo během dne přišel na toho že musím vydržet. A že z smrti musí zvítězit ten kdo k smrti z dale. Není to není dostat těsně pozn tam jsem řekl myslím že oni nezažil ježíš snáze ve které své smrti. A co je to ježíš kristus se své to prostě bůh který zval bys při to je z toho o to o tažení boží které bylo velice těžko odolat mystická smrt. A o mně věděl jsem že zase použil téhož prostředku jímž se člověk bohu vzdává jde zase o jsem dva jeho smrt jiným navozená jsme atd. Žije nestranně a my ode odevzdanosti z druhé strany to musí být partnerství jeho lásky a ne odevzdanosti. trpnosti ale jeho nejde aktivnější činnosti která překonává na každou touhu o dostat dočasném životě ano a jsem vám nikdy nerezignoval před dalším setkáním když jsem v ten prostředek používal znovu kteří bezpečně vedl k lidské smrti o znovu použil. Ale za říkával jsem se že tentokrát jsem pád nebudou sedět co se neboť ten největšího dvou post. A když zbabělostí jakou životě nesmyslně i prokazuji no jsem začal se modlit tím způsobem řekněme indickým ono to je těžko říct orientálním tam lidským anebo nebo jsme tak daleko do orientu eliáš to s tím. Nebo existenčním. Ale za vám několikanásobném vyslovení jména božího za tím účelem abych mu patřil on si začal brát. A jsem pohleděl vydržet ale opakoval jsem pořád homme do boží a von mně byla pořádal za ne jsem cítil že odchází z cit přestalo klepat srdce přestal jsem dýchat a. Nic z žádného o jsem neviděl nic řečeno co jsou nedělo jenom odcházel život po z jsem se životem vzdával bohu ne. On si ho bral po mně byla jsem do si ho dale osm ale to neviděl zase neměl extaze se s el nějaký obrazem byl věděl ježíš kristově že jsi ztratil přímá a to byla krása takovou ho z nazí měli křesťani takovou bez to si měl například svatý názory který tento říkal těm se to umíralo a ani se o mělo velice těžko jsem neviděli konal do nestranně se věnoval znal že on je do který si dale. Tam si bere asi obé nebo všechno si nebude nějaká veta lidská takže jsem měl země jako si mysleli byl náš náš masaryk ne. Toto jsem neznal odpověď v ale tak jsem podruhý zase odolal ale to bylo hlubší. jsem začal tu mnou přitom takže mně se měl potom hodně práce. V tom smyslu je abych se dostal nazpátek do normálního života jsem byl polo mrtví ani z vyššího se neprojevilo. A tak jsem trošku za bojoval napřed jsem si na dával jsem utekl jsem sedával pochopitelně jsem se proklíná jsem zbabělec tak teď by se ho po myš dají na protože bych to byl reprodukovat kladně. Nepodal to jsem se nepokoušel jsem spal do rána. jsem si od rána říkal. Pane bože dneska před tebou neuteče kdybys nezi okamžitě jenom prosím buď tak dobrý je svět to možný bez něco byly že je to protože pro dlouhé čekání na tu přitom dost nesnesl takže přicházím k tobě ale proč tou hroznou propastí smrti. Totální smrti tam č ska tak tu chvíli no a jsem se o to znovu a prostě každý den a. Ta party je se prodlužoval znamená jsem v a že je vydržel umírat. nakonec jsem vydržel umřít a jak jsem zažil umřít poprvně tak to mělo ten následek jsem se ocitl v temnotách. Proto ten mystik křesťanský za ty za pro v to přesto ještě před tím co on jsem říkal že poznání boha je temné poznání ten ještě neměl žádnou obraz ten na to šel oporu v život cele krásně el bez bez obrazu bez podpory svého obraz. Tak nemám podporu jsem měl podporu aniž to opakování ne na božího protože jsem on nemohl říkat z ale umírání pokračovalo. Že aby umírání pokračovalo za určitou mez kterou jsem ještě než se z takové překračoval toho bylo třeba abych neměl boj byl tu mysl aby jsem viz zastavila je pro zřejmě nastat zase mysl zastavilo se sice vědomí to je pravda a do či per ale nebylo pohyblivé onoho bylo taženo o kam nevěděl jsem tam ale jsem jednou jako bez strachu do toho a toho mu vyhověl ta se ocitl v temnotě. Je to jako bych tu to je symbol na jsem se nepohyboval jak jsem tam visel v temnotě ve jsem dokonale vědomí obou jsem nic nevěděl neušel temnota a to byla temnotám duše ale to byla temnota která vládne středy vesmíru který neznám boha. Který byl stvořen a z boha vyšel pokud boha vyšel a ale nevešel do něho nebi bylo po vesmíru ve a. To byla tak temnotám vesmíru svítilo ve v jeho si co si aby zde a my jsme ho nepoznali. To jsem zažíval ano a to se opakovalo tak o prohlubovalo sem jsou do se měl strach jenomže to trvalo tak dlouho že jsem z tu byl a když jsem konečně si uvědomil taky něco navíc. Tak toho že jsem spojen s bohem se třemi nejevil jako spojení s bohem se mi jako prázdnota. jsem neměl nikdy žádný přívlastky boha jsem neznal tak jsem si začal uvědomovat že se nad tak jsem se zase ve komu to jako by duševním zrakem by jsem tak ten člověk nedýchal ten člověk neměl potřebu žít a ten člověk prostě byl tuší. Vstoupil jsem svým vědomím do tuposti těla. Že jsem byl pomoci těžko mistr bylo v těle nebo mimo ale kterou jsem se vtělil do tuposti. Nese nevydal někde z pravil tam pohyb jako to líčí třebas jsem mu kdy se on se díval na toho pacienta v tom né. Toto tragický to není mystická snad nic li boj v tom nebyl ale jsem prostě byl tuší a říkal jsem bylo by dobře které si pokračovat ale ne tímto směrem. Protože to vede k tuposti ale ne poznání boha. To neni před si bůh to temno. Kde to světlo které svítí ne ale co jsem viděl to taky nemohu vidět to jsem neměl ani přívlastek světla hlavě nebyl jsem věřících chápejte. On se mohou opřít ani toto světlo on se mohl opřít jenom o to tělo které je bylo mrtvé. Protože se oni o přilil sílu toho svého vědomí ne vědomí bylo sela těle takže jsem s tím s vědomím semeno začal opírat od tu temnotu prosto rovnou nýbrž o své tělo. A mělo to ten následek že v tom těle začal objevovat lidský život jsem dejme tomu za půl hodiny začal míchat pak a jeden zde za minutu. A co co za co taky tak pomalu tvou z otcova jedenkrát za minutu tohoto moc spočtěno na to bylo ve vší dobu. Tu jsem zůstával ale nezačlo kolovat a když to jako co do zdál. Tak bych musel by to odpověd z na dotaz lékaře prosilo stromy dovolte v co to je dva oním tonout musil svým tomu nic neřeknu říci co to to je nemožné. To bylo o nedýchal třebas několik hodin v tak musela nastat nejenom klinická smrt ale odumření třebas kte v káně mozkové cest nemoh propojit normálnímu životu. žádné odumření nenastal a proč protože bůh žid byl vědomí. A ten život zdejší nepochází z jenom z klepání se cetou vše závěr to jsou konečky nervové soustavy a v ale pochází z toho o čem můj život co vychází z boha a on v době vychází z toho co je v na který byl bůh v této fási vývoje toho poznání. Takže on za hřích a nějakým jiným způsobem než tímto ve všem. On za tou byl to co jsem všechno prostě ve mně fungovalo jako v každém joginů suso později dověděl čeho dokáže být třebas několik měsíců byl ve vědomí ale nic z mu neplete je větu z jiného podobně ani se mu stalo prosimvás to je že to se proti lékařské vědět tudleto není na protože. Tam probíhá jiná síla v tom těle která udržuje potká život třebas mozkové a li ostatní roven ani o při živu přes toť tělo odumře jen mrtvé. Ale tak když to trvá při s tou přes tři dni. Let tak neodumře natolik aby se ale nemohl člověk ses vědomi vrátit sví do že ta. Ten se vždycky který dotoho těla vrátil. A věděl jsem tak toto je z mat do ten kdo tam a ne ne ti to asi proto prosím. ne tam to to se not co by se dát. aby jak na to tykadly jsi li říká mi tady jen lékař promiňte abych neprozradil na semeno zrak vůle k a s. nejen lékař kdyby jako jsou to ony do de s. to vysvětlím před se nebojte se na to svět v vnitřní radosti člověka který nemůže žít klidně z z klidně smrti z přít s ne jako zoufalý si ale protože je ochoten přímou tajemství smrti jako tajemství smyslu který je nad lidským pochopení tak toto co se jim říkal že jim vysvětlit protože znovu o to dost. Jinak. Totiž je rozdíl mezi fyzickou smrtí. A on to když pocity při mystické je při fyzické smrti jak do strašné a jak to je patrně těžké si sice může jít. Ale upozorňuju vás na to že si z krás smrt přel narozen o to co on o tom říká je obvykle velice milosrdná bezmoci třebas jenom bar po roku promiňte mně si že můžu ano a že ona říkala maminko protože neuměla narychlo. Neumřela hned při tom jak se s razili než měla pro ženu výchovu a ztrácela pocit tělesnosti v prstech v rukách a v mnoha sami nikoho vší představám cítit nosič ti přestává cítit ručičky. Ale beze strachu to říká nám konstatoval a to se to tak je milosrdná smrt a milosrdně takle umřela bez strachu. Takže jak je to bylo do se že v protože toto dítě po strážce o tomu by může ano tak nemilosrdně umíral upozorňoval že stejně milosrdně neměla každý člověk s lidskou smrtí. Který neumírá násilnou smrtí. Takže třebas jsem jsem to nejmenoval svého otce ale o smrt měli žila moje linka detailně jsem si nechal několika kdy čit. byl před tím zlem mládí po že pro dítě před jenom se je jak to jak ten otec přišel ze světa a poměr tak rozumu chorobu bylo po tu byla podle všech znaků že když by kašlat celý plíce bych tak řekl a v zasvěcené li začla protože dýchala. A kdyby jako měl všechny pryč tak by byl nemohl dobře dýchat a on dobře dýchal. Jenomže asi měl to ona neřekla jazyk taky proč raný tu tu bernou o něm žili nebo žili v krku že to nebyla pouhá tu brána vim co to bylo s řeka si toho označuje potud do vozu ale podle mého názoru to byla rakovina. Potože měl tady všude jeli a takže on nemohl přímo potravu protože onomu co atomy aby obešel vidí li jeli. A telat ten otec byl potom tak ze slávy tím že nejedl že u po do takového o tak jako on je v takovém polospánku ho a ona ho vždycky udělat se s tím ona neděl by to vlas od by ho nechal usnout a on není dycky říkal prosím nebuď semena aničky ani škol neboť činně mně v tom stavu v jakém jsem velice krásy daleko ale tady jsem pociťoval svojí tělesnost. Svoji chorobu umu to vášně mysl do okamžiku smrti. Ale ona přesto poděla protože to zjišťoval váže z ponechá jsou o zpomaluje dech. Takže by se mu pořád po maloval by umřel. jsem začal o na eh tak ona za se o to o poklad dal do zkus tím jak se pohybovala osou o se vrátil normální dech a litoval že o z budila. Říkal prosím pro smět budila kdybys věděl jak je jsem byl krásné krajině totéž říkal pan nezbyla před míra mým toho si neznal roku padesát do zemřel. A říkal co je krásné celá než na své rodině a tak umřel takové krásném prostředí v tom mysticky listy a. Tak tento mu otec neměl žádné představy o tom že by se vyšším životě provinil tak takle klidně umírala. Jednou se stalo. Že manželka jeho tu znamená moje maminka do tak se božena viděním při jeho ku leže usnula na chvíli. Noci tak usnula tak se mu tu na probudila se protože cítila polibek na že na čele a. Že se to vršku jinak by te poli do na čele takže bych v čili to je co je jiné o semeno je honem v něho když ho om nedýchal. To co potom a tak dále. Ale ten polibek říkala dodneška si tím na tom čele to byl obyčejný poli to bylo o pro ve dokone rozloučení s touto hmotou odkaz lásky a ne o po že ve takže zakazovali. Mu styk že těles smí s tou manželkou o by se byli o sobě myslí že tu do na nás jako při budu. O to do spoj hosta nemalé co pak jest to vosk našem všelicos ano a to mohl bych něco jiného. Zkrátka je že to nebyla tu byla z pověření protože jsem na tu berou toto nebyla to se zase lékaři že to o tu byl rád kostí. Asi taky ne to vás něco jedno protože jsem na to o shořel za rok po jeho smrti aby byl o toto byla přijdou malinkou o činu tane podle mýho názoru co od vás se žilo. Možná toto není tak že to bylo tu dodat ale vůbec na tom nezáleží záleží na tom že mám si dokázat jak za smrt je milosrdná. Například paní hlava co vidím mámy říká ještě do třetí se něco řeknu když věděla že umře. Tak prosila svou z dceru panně hlava novou prosim nechoď mi jsem. Nech lidu a ona ji nechala klidu a ono umřela. Či k pokojně jaký potom zase ti byla poté smrti před mým blaženým úsměvem to byla věřící že žena. Ona zřejmě se rostou žádného ze životem v ale neměla pocit že styk s nějakým vyšším světem nebo tu pojmenovává. Ale asi to tak bylo ale takže on tady říká že to je zoufalá věc patrně zoufá smrt s to byla tedy žida násilná u těch vězňů. Koncentráku to neměl taky před prostotu z dovědět to bylo jsou fási které jsem viděl jejich tváři. Oni byli redukovat na minimum do toho života by bylo málo oni se vám měli ve smrti. To prosili boha o milost ne. Z do se spjatýma rukama a si v pro tu jak jeden klečel byl to němec mluvil se vůle německým on s německy bohu a ten ve z mám na něm takle z vás si s tím musí jevem sval jen se modlili z on pán bůh pomůže za se mu dal o pane a s a takovou u kopl. O bůh mu nepomohl a moji přátel kteří přitom vylita říkají podívej se jaký. A on se modlil a přimět se modlil pro svůj života před si ten bůh může oddala by mu od nechá tak sebrat co to za pořádek. To to těžký se s ním pobavit o tom jsem být a když jsem měl živou zkušenost o věčném životě takže toto poměrně snažší než si myslíte je přemluvit. Takže to nebyla nenávist boží nebo opuštění od boha a no z z takovýho podobně ko oni přesto věčnou nevěřit protože neměli tu při to z moci jsem o tom pobavit ta nebo ne že zabitím tu sílu předal mu poznání. Ale jsem poznával něco jsem v při poslední dobou před poslední fázi umožňuje jsi mi to s mystická probíhala od sedumnácti roku dojem na vás řád kdo to to bylo rok při cítil se třicet každého svatýho listopadu třicet devět to znamená devět let a ještě vedle deset ne. A vždycky probíhal napřed strašně dramaticky a čím dál tím probíhlá mírumilovně tak tak na přes tomu by kdož o dramatičnosti smrti když vám přiblížím mystickou smrt. Tak vám doufám odejmout ale jsem a proto bych vám to odejmout pro toto říkám dokonce o to opakuju a protože si myslím že poté řeči dospět k názoru že ani fyzická smrt nebude asi horší. A že bude dobře se nebrání jako jsem se bráně metafyzické mystické smrti. Že bude dobře se trošičku odevzdat jako bylo můj otec on nebyl nějaký. Žáky zvláštní věřící kde jsem jednička s náboženstvím ještě ku tuto asi vyváděl než oponou o tom že si ten zřejmý v tomto nemoh jinak vyjádřit deště kou protože nemají vidí či to s s s s s s s tím tuto nohu nemohl ne no. No tak ten letem otec mírumilovně umíral přestože asi patrně moc nevěřil. Nebo prostě tomu knězi nevěřil lépe řečeno a jsem v něm vnitřně umíral od u došli se když operovali při vědomí. Se bránil zuby nehty jako to dělá každý je jen násilím odvolávám z tohoto světa to byla násilná smrt v mých očích. to se opakovala a protože na tak rasy na tak jsem ji oponovat přirozené smrti ten pacient například ne oponuje to kolikrát co dělat aby jo vrátil do života protože on přestane mít zájem prostě nejběžnější že ne. A někdy tak dále bědy ježíši že přestane mít zájem tím se odvolává z tohoto světa. A. jsem měl zájem z mně byly dva si že roky o tento se jsem měl zájem tak jsem se bránil co jsem mohl v je že. Bolest domy způsobila tak velká že od měli schopnostmi smyslu dále to vnímat přes určitou míru a tím jsem dostával signál do rozumu toto ve koncovky kde je toho úseku a temného vědomí takže ten rozum také v fungovalo buď v s v ha k chabě nebo vůbec tak se i tam bez. Kolik toho úseku a able uvolnila jsem se ocitl v čistém vědomí. V čistém vědomí. To to vím že jsem toto vynechat to co čisté vědomí k k to za že to bůh nebo za něho. Protože jsem tento svět přestal chápat jako z vůli to je pokud vím potom z těch k mystické smrti. To je hlavní znak toho že to byla začátek jsem měl smrti. A. Protože co nechápe jako svůj tak jak je ti lékaři o slovy je tato paní oko za do mámy zase nepozná jako svou matku kdo jsme my jasem nepozná jako své mučitele. A lékaři to jak víte dobře že to nese neslyšel lékař říkal vím to dítě musíme vrátit životu že nevrátíme životu když nebude svůj život v. To poznal ten kafka. Tak zemře protože mu nebude to při s tak maminka vrátila mému životu jsem začal být na jsem zase svůj život tím začal toužit takže mně chuť toho jista lékaře jsem za za z přibyla se o to za své to za své mučitele a. Tak jsem moh prodělat než třebas operaci vždycky z větší postupem protože oni říkali kdy počkám ne teď se vytvoří do toto je šel do toho oni jsou je protože byla škoda o mučit zbytečně ono se to než žije do ostatním organismu v asi jako noho tak to do jinak buď není těle něco obdobného to bylo. Protože nějaká alenka se na tohoto muže el měla nějaký pak ni su v sobě a on se hned než věřil nebudou řadí říkat samosebou on se s nečinně že do ostatního jednu za několik nedělal když ho přibylo dne tak zase tak poroba a zase se ho obraz zevní se měnil to se to by to na smrt. Tak zase museli chudá si to znova o to od na jiný svět vybrat ten nový pak který se zvětšil ne. tam do tu operaci ale nad ale že nebyl dneška dživa a protože jsou značně lidé ale než mu věřili po než že to mají znovu dělat co on svým veliký bože. Aby si volil že bude sám svými při operaci tak mu ho mu souhlasili vyd. Protože s tou tomu u toho li ho si co sto jako dobře řekl. Hlasem co jsou s časem z není si společná jsem v tom nebyl ne jenom o mně to potom řekl všech dopadal co pro na s ale jakou protože jsem pro způsobil ale a ne jako pak je tedy možným třebas někoho udělat nějakou diagnozu bez analýzy. Ježíš bez analýzy dale oné možno ba zdá jsi tak tohleto je to možné ale v ale když telefonoval poprvně některého do plzně slovy tři to jsem se o mat u ku něho to prostředky ale do toho bylo to bylo pod ale ona z kdo na to se o to ti na dobře tak pak toho toho nebo se ten promiň temně. jsem přitom zkrátka nepil a o to nejde města o něco jiného jede potom vám ukázat co je v tom mystická z mat aspoň její začátky který prostředek no koho prosto tak její konec no ale a to problém nad protože to jsem přitom zase nebyl aby přitom on který to prováděl. Protože ne vězte že někdo z vás je schopen umřít bez svolení božího. Ten anděl smrti je síla boží kdo tedy za vstup bezvadně po mu za anděl smrti prosit na tom tady svědky hře neboť svým paní martišová ne a tak dále. Nad to se udál zjevila co se se mnou udělali že že jsem po smrti myslet pomoc toho vizte mi to mně když on se o to s těmi z temně z neřekli. No tak to jsem kdo opravdu ale čistokrevně jenom a to přes jsem věd na že jeho by je tak ale pomozte si za by chtěl klidní svědomí a ještě viny při to je to neznáte centrem nebudu líčit ale mám jak víte ses ve ti nějaký zkušenost. Ti a tak teď s co vám říkám berte vášně že není dost smrti neunikne ne vůbec na nic z tu kdy připraveni tím pro vás lépe. Takže dneska nebo můj obyčejné smrti to je maličkost ale vám budu v tom mystické cely což maličkost není a teď dál a tak v mystické smrti co to je když si člověk od boha od boha dále k tomu se říká od boha na tomu se říká charisma. Š o hada aby pomocí toho daru se bohu vrátil jako k němu přišel to byl taky dát ale tu se nám než tito ode na mi to teďka říká jak je to dar když od boha člověk přichází na tento svět v tom řeknu třebas citelnou pozicí máme ještě týden. Před sebou ne ten s a tak teďka řeknu jenom jaký to byl ka. jsem při přečetl dva podrobili nějaký jakou koncentraci o na tam nebyla jsem tu koncentraci prováděl ne podle toho daru božího o které jsem v tu chvíli dověděl ne a jak se mi začal provádět tu koncentraci opakování jména božího to v tom bylo jenomže opakujte si slovo boží nebo me do boží obec s vámi tohleto dít nebude přátel v tom musí být dar od boha. Na to dáno darem od bod taky v tom i das víra a toho jim ne na božího. Proto my se modlíme otčenáš tím způsobem neříkáme váže se nebesích. Při v království tvé nýbrž mi mezím vkládáme posvědcej jméno tvé v mu z nestát o to aby jeho jíme mnou bylo posvěceno jsem to jméno vyslovovat ale posvěcené přátele jeho vůlí jeho vůle byla v tom posílá v tom že on o z dělil abych ho mohu vyslovovat abych moh pomocí jeho si k němu dostat jo. Takže teď tím všechny moje být klady se mi zdají být jako plané. Když nemohu způsobit že vám doménou své dodává pán bůh do chalupy zdarma chrám kovy placen a ne k ale nerad ven naruby ze své toho vážím na vaší zaujatosti. A tam jenom to jméno vám může býti dáno taky není třeba abyste v tom mého znali nýbrž aby z toho jednou uctívali posvěť semeno tvé. Samosebou ježíš kristus se přestože to byl vtělený bůh by byl neměl tu úctu ke svému otci že byl při z jen všelijak. Kdyby mu ti svatí tři králové nevložili do vínku let po jeho narození tu úctu. Medu božímu nebo bohu samotnému nebyli nepřinesli kadidlo. Ale to vám zatím asi není známo proč ale prosimvás by si to může soukromě mi říkat po večeři ano a tu oni jsem nudili za chci el dostal v mystické smrti ale mystická smrt tedy nastane bez jakýchkoliv víme u každého kdo dar od boha. O tom v tom smyslu že vím jakým prostředkem se k tomu dostat. Zajímavý jsem dne jarem kolikrát svýho přes dubna v z toho musela vyšel asi to o to se z vás nebylo to pro si si že před ti přítel třista jsi žena s tím nebo stát nebo debat kde jsem musel o tom se když jedním den v tom v tom co viz co to je v jsem tam byl. Měl to vidění existence boží ne vidění zření vnitřní nazíral jsem na existenci boží v sobě a získal jsem první extazi se při ti nevěřící a víte zraky oko se to děje čili že dána milost člověku třebas mým tisícerým jiným způsobem než že on o známe nějaký prostředek. To je pouhý dovětek k tomu co se mi stalo tomu zenu. Jak jsem přišel k tomu k tomu zenu jsem po mu noha láska který jsem měl před tím v v herectví ne s to mu co si na to co jsem skok o všechny čili. Svoje tou jsem přišel o před vydělat jsem šel na to co se o tu se mi ji a rok atd čistotě se trápil nad tím že nebudu chemikem. A v tu chvíli jak jsem to je to byla do vyspělá láska to nebylo tak jaký jsem u co sví. Nebo nějaký zpět a to byl celoživotní zájem o všemi. A když jsem tomu přišel že jsem byl z toho odvolám taky co tomu přišlo to byl odvolán která se jsem byl povolán. Jako konečné lásce která nebyla pravou láskou nabyla dostoupil nebo přípravou pro pravou láskou těch se musí naučit v tomto a tak bys věděti vychovávat napřed falešné vás v not již nepravé nebo z nejzákladnější abys prany děly svoje povinnosti. Aby měli lásku k tomu co dělají mi to jenom nechal lidsky se v s a pak je naděje že se dostanou k tomu co dál. Totiž když nebudou moci vykonávat nějakých důvodů toho k čemu mnou cosi přejdou vykonávat stoprocentně a bude ta možnost od prána v tu chvíli bude když se nebudou litovat oni bude bůh a zjeví se jí. Neboť on je celý život zjevením ale toto je zjevení takového druhu že nás zavazuje. Tak to zjevení toho boha v tomu jdou pozemským dejme tomu voda dáte ho dubna třicet. Při vím svým před si to vím. Způsobilo že jsem věděl že budu mít ruce prostředek kdy se ten stav mého za lidský stav svého spojí sbohem bude opakovat a jakým prostředkem se bude o jsem věděl jsem volen neznal konkrétně se je do protože dostal do ruky se o dostal do ruky ne a zase z doby před to za k o to by to nebylo z na když svým stylem jak se to dělat ten tam taky nebylo. A se co dělat na velký pátek do jsem šel mezi na tu zpověď jednání a tak dále jo svatost to bych měl dojem že jsem všechno udělal pro tu očistu. Napřed zevní stránky a potom s vnitřní. No a jakmile jsem začal tohleto dělat opakovat doménou boží tak ten den jsem znovu upadl do extaze. Ono ovšem to mělo za následek že jsem s ním velice rychle vypadl protože em z jsem to jsem na to mám vysvětlit. Si takle poté prvně jsem si to musela to řeknu o to jako botou věc nebo to licet to čeho se ze nesmí nebo nemá nebo tolik tak si ale dobyto zbytečné protože to není váš případ jsem nemohl hned tu extázi docílit pořádnou jako jsem to jsi li do svého vědomí v tomu jsou jsem potom jenom bohu člověk proč jsem to nemohl sví protože se jistě do si pro sebe. A pokud jsem to chtěl pocit pro sebe a to bylo o prvně tam jsem nechtěl pro sebe tvoje stal by tam prostě je pán bůh se padla tohoto tady rozumíš bohu či. No v protože není který mi to je rozum od od cože milostí od od od řekl ano ano on totiž tomu říká jen to byl jsem si neznal své by se člověk při extaticky žil stavy ty jsi prodělal extazi když na to vy protože nevědí své přímé vší on to neví a o o řeknu přesně kdy a jak prodělat. Cože anebo mu neřeknu větu řeknu to byl vyd potřebuju dovědět ale připomene mi ti to řeknu jak si prodělali toho co oni ještě dnes ti to řeknu. No ale protože prodělal ano. A protože nového přímá na protože si to nikdy při tím nezažil nepochopitelný tak si toužil tuze znova šel si s ním do toho i z toho to kost za pro tu jsou novost ono opakoval. Co jsem poznal že to byla pravá extaze kdybys to opak o to pro co ve myšleného matku kam ho nasugerovat ho o tu svou věc za podobně a nebylo od o pro extase. Co se dokonce jedy v podobu úplně jinou než jaks to počítáme třebas si extaze do extazi mnou u že jsem potom jak. Se v mém životě objevil ten bůh začal plakat nad celým lidstvem. Ale se na vědomě utišení jsem přišel z tomu za proto extaze jsem neplakal ale nějak se to se mnou propojilo jsem začal plakat do maminka řeka že nejenom byl jako stěna ale ještě mi tady byla protože si to jste tu prosim děje pláč vraceli byste emanace buď z ve že lid a že žijeme v tak panny životem se dostávám do boha a von mám ten život dal ale jemu jsme za všechno věčný vim ten život dneska krademe a máme ho. Pro sebe jenom pro sebe vůbec ne pro boha. No on říkal o tak se trošičku prvé nám na můj katolický do ducha a v novém není v tom z kacířství hodnot ale jsem potom byl v vsazen tak v přišla není názor. Toho by tvrdě dostávala ven a ale se pravému dostat k tomu když se když mi tak se zase šla jenomže vona nešla tak dokonale si se opakoval nejenom boží a jsem ho kus váhy nemohu opakovat že jsem věděl o tom věděl o tom zenu boží. Že ono je schopno tone z tomu vědomí o bohu svou něho vrátit. A jsem na tom v onom vědomí tolik nacházel trestá nestýkal jenom s tím že jsem si miloval boha ale věnoval jsem se jeho lásku jak jsem si uvědomovali jeho lásku. Jinak ještě než je při že jsem nemohl hřešit vyšším způsobem že totiž. On ten bůh chce neměnné dovoloval myslet v omyl dovoloval uvažovat analyzovat ten stav po mně dovolil jenom hoch klouby ji prožívat. A bez mýho příčí když jsem to od rodu o me do boží jak jak bylo mi to šlo tak dávno mi že mi to tu šlo a najednou mi to přesto volit mys se mi zastavila mu mocí svou zaujatostí. Svítí byto plně dohodu mi dobře střílet mi do ze sil z mi že byl přes jen o vůbec střílet prosím tady jsi se zastavit letech se samovolně. A tak se dostavil dech to jsem sestra for od toho pána boha abych tak řekl nemusí pro dovětky po bok volné to bylo. Jsou na dech jsem nebyl schopen říkat to jméno boží nebyl a to mně zpočátku za mu jsou ono jsem věděl že do proč se který jediný vede k tomu bohu se volenou nemohl říkat na jsem své několik v potýkal si aby ho před si jenom říká ale když jsem on nemohl říkat. Tak jsem toho nechal a neříkal jsem ho a rozhodl jsem se v tom klidu v jakém jsem byl po zuřivosti letem dále že jo. A od si zase moc obrovská země která odváděla od tohoto života. A ale ne při nikam nepřiváděla. Jsem měl vidění boha do odváděla soto života ale nechávala viděli vyšším než jsem byl dříve ale. Ty odváděla takže by byl upadl do bezvědomí nebo do polovědomí to se nic nedělo jsem neměl nezačal jsem mistra. Ale nevědomi stalo bystřejší jsem poznával že umírám tělesně. A že si ohlížel občasné že mysl se neklepe káže nedýchám a tak jsem začal mít strach. A utekl jsem z toho o to šlo začátku příklad. A tu věnce říkal neuteču ale že se jak to me do bože jsou pod od se bude z kdy totéž že ano napřed přestalo by schopny opakovat co potom na svatá prázdnota z tohoto tažení do boha ne na. Tak jsem to mockrát dělal ani jsem to nebyl dělal protože jsem vždycky se mi podal kdo z ale jsem ani nepozoroval že nikdy neučí.