Karel Makoň: 90-21B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. V tobě je nesmírně důležitý živý ze kterého máme právo žít i bez takže do se připojí k jeho smrti dávám příklad o svatý terezy vám to si jednou vysvětlim ale ten opravdu žije na věky po z po vede na příbytek u otce a po že ta věčný ne hned zase že nějakou nějaký moment nýbrž tím dale jen že o to. Nevíte. A ona jak si to uvědomovat že je když se při podati smrt ježíše krista tomu vybídl li. Tak děl. Ona dodneška je živá před smrtí ježíše krista v z jeho výtky podívejte se ale jak oni to řekl on se strašně trápila že nemůže nic mně musí s. Moje rok jenom pole domu je to je taková slavná ne tak krista neslo umírám že nemůžu umřít. Hrůzou umírám že nemůže musí tomu zu tam nelze krále řekla umírám že nemůže umřít. O napořád měla mnoho světců křesťanský u mělo celý život za neumřelo nebe to se ve připojil k smrti ježíše krista jako spasitel oni nepochopili jeho význam te smrti v. A to je ten člověk zřejmě to pochopil jako při výborný. A to myslím že je to totiž o tom tímto jsou tu vás jenom o to ni nemá to na tu byl to. Nemá por čím trpí konat sv. Dále se mám počet tuto jak se musí jakou smrtí jaká byla tedy ale nabude u nás tak abychom opravdu mrs umrtvili můj bože proč opustil to řekne každý z nás ve svém životě považoval za boha cokoliv buď pravého atakdále ale bože pro z opustil můžeme říci když se cítíme bohem opuštěni jako jsem to třeba řek do koncentráku. Ale mně to nevyvedlo do nějak do stavu nebe je to při odělo jenom stav očistce. Takže mně nemusel v dodržoval se se do oči se dostal jsem v něm bylo z toho za sebou trval čtyři dni pro mě. Aby to město očistce je vedl posel boží aby byl bez bez v tom těle semene. A prosimvás tento potom odnesl se tento posel ty poslové mají těžký poslat. Panna boha od li ho zastřelili no známe. Protože přišlo protože představit esesmanem asi nabýt dobrodincem těch věřím mu. Ale takže je to je důležité si uvědomit že i jisté kdo řekne a totiž ten dojem mistr říká že bůh ho opustil tak jsem to neměl sedmnácti listopadu třicet devět. Tak nebyl točí jen. Ale protože to bylo vážně vysloveno tak se to být téměř navlas podobalo činu okamžitě jsem měl dojem že bůh opustil tak všechny důsledky toho opuštění se projevily. Ačkoliv možná by bych to ne to. Přes říkal jsem vám jako bylo že byste řekli tak to prosím nebudou synu bude jsem tomu při to dopuštění od boha když třeba dejme tomu z dostat právo si nemoh slyšet a tak ses musel dostat do koncentráku to co se nebo při si mezi ty co byli hotovými vysokoškoláky tady ven tak ti el tak o to je to jako opuštění od boha. Že se dostala proto abych nemohl bych nemohl oni bylo tomu koncentráku ano on se ukázal v to není pravda že za čtyři dni potom jsem se dostal tento co z na zase výjimečně že jím jediné musel vyložil lože budu mrtev jiným z do to by se nedal trvalo tak to lekala jako dale těles sled jako by to byla nejvyšší zlo opuštění od boha. Je že jsem to přijal z milosti boží bez lítosti nad sebou op jsem sám sobě ani jsem se jak to spí obyčeje mylně vykládá aby to lidi pochopili se od za svou duši bohu vůbec ne to se vůbec o musíme skal věrně říct že jsem prostě svůj život opustil. jsem. Opravdu nemyslel na to že by za to dostal nějakou odměnu kdybych byl ten život opustil vůli bohu protože by mu od věnoval. Tak samozřejmě je to případ byl v těch služebníků věrných ne a dostal by zenu živnou toho šířilo nebo město ne na to dal tohoto se je že jsem nic zakryla nečekal že to jsem nechtěl tak jsem to prostě zdál život jsem opustil nic že jsem ho opustil toto z vnitřní opuštění vlastního života ten nesmírně důležitá záležitost která rozhodla radikálně o proměně takže jsem od chvíle nebyl sv. Mojí. jsem byl boží. Tak dokonale že bůh za myslel pokusem dalo boha mluvit o myšlení bůh za jednal pokud se u boha nám mluvit o jednání našem slova smyslu do bůh za milovalo na tak dále ale aspoň známo že si to jak za mne za jednal né. To byl bylo zajímavé. Po že toho esesmana odradil či o způsobil že jsem byl tak jsem se nesoustřeďoval žádný duchovní spisem napsala na ose nemyslel tak jsem byl zřejmě proto esesmana neviditelný v toto mohlo pro se vás uděl žák to neumim řekněte mi jich tak vám to v to doka o buďte neviditelné stavu dvakrát viditelně vyšší. No než ti ostatní ale ne o co se opak toho než co jsem si přál jsem si nepřál být neviditelný ale zřejmě jsem byl neviditelný osel lekl a po utekl. Ale horší bylo nebo ježíš dost se v jeho duší dělo úplná jsem měl na. jsem totiž když jsem ho měl stejně rád jako sebe. Se dostal do úrovni miluj svého bližní jako sama sebe a to je první jedno z první přikázání božích do pro splnění tak to nese trvalé následky. A než toto ty následky že jsem od chvíle nebyl svojí neboť jsem ztratil pocit oddělenosti. Odejmi nepřítelem byl jsem jsem měl dbá neměl jsem nepřátele ten co stálo proti mně se stranit tužkou ve věřili a mířil na mně ten na nestřelil protože jsem byl zase neviditelné ale jak já. A. jsem skákal jednoho baráku a přecházet se takovou zdálo se mu vzít touto chtěnou a tam to u za ni stěnou třebas kuchyni asi tak ještě ve co to bylo možná za liší se jsem nemohl neviditelným projít protože tu svoji tužkou která stala taky v takové znalosti zasel od země a za ni stal člověk připraven sestře dvě. A nikdy mně jsem to dělal pro stokrát nikdo neviděl. Z nich a ty co se dívali z obraty viděli že z způsob neviditelnosti z toho. Ty viděli ty moji přátele ten doktor ku o mně říkal teď za ten není prosto lékař mně říkal kdy jsme viděli že si hodil přes není puškou. A jsem se ještě ptali jak je to možné sto se musel vědět jsem říkal mnou to prve jsem neměl strach a toto by se měl úkol od boha a v tom úkolu se nemohl by zasel protože mně k tomu kolu poslal no zenech střelit jsem jsem česky řečeno nebyl na úrovni kde se střílí. jsem byl na úrovni kde jsem dnes sílí takže na úrovni jsem byl sice viditelný proto o do nechtěl střílet ale nebyl jsem viděn pro toho kdo chtěl střílet tak příklad pater vidělo nebyl viděn. Kdy nově razit do přes do šlo o neviděli o chodil mezi nimi a všichni lidi který se ztratilo myla si je ten páter výhod a teď je tady teď je tam ve to je zase oni chodily a v rád ani kdy ho našli pod v domě jinému kolik se svýma bavit osení zlo vynálezy nesetkal zajímavý. Tohle prostě neviděli. Tak tak to ten pán budeme zařídit prosim takovou režii člověk nemůže se to ani řízení. To je vůle boží zázračným způsobem projevená a ten doktor ku mně říkal. Tři roky před tou pro o musí se v nás sil listopadu z neříkali. Nemluvily o mně pochopitelné že jsme tam měly člověka který si chodil před v kou na něho namířenou ani jiné byl zastřelen. Tady jsme z toho proč on říkal protože miluje no ty esesmany zrovna jako vás neměl dali z takže my jsme dávali společně s pavlem toho nesla nezačnete nenávidět. Pavel když toto všechno zvěděl tak říkal to je hrůza li člověk nenávidí cosi na sebe je ukuje. Co si způsobuje tu nese odplatu. Esi se to se to nemusí zvítězit nesmí samé továrny vešli musí být taková aby se začne nenávidět ty který přemáhá. Nesmíte. Ty jsou s to přibližně nemá v musím mystik rány jako atd teď se nedivte z toto dělají ten mistr nitra ne kdo toto neslo veden světy by to heslo má. Dodržuje jeho podle již z toho z ty esesmany půsty k vodě. A voni jsou mu tak věčný když ho chrání chudá král s o to je podezření do života. Jak nebezpečným do velkého kdysi setkat tak z to říkám aspoň v jeho lázeň nemůže proto nám dal by házejí že před. Do dobré doslova ne řek kde to všichni profesoři kteří se mnou byli v koncentráku že kdyby svědky tohoto zázraku božího ne schopnost těla zázraku božího říkali kdy do tam do pán nezačal nenávidět ten nedostal ani jednu prát no a my kteří jsme nepřestal je nám je mi dostávají jako žid to sme se připojili k těm kteří nedostávají na mlád do dostávají těsně vedle na mlád do zasel to jsem byl svědkem. Voni se do že bylo sela stát to že když ho on to milost za to že za měl jsi děl jsem prostě do ve že nemohu o látku bylo u za při tom malém množství dal no ale e tři roky k ten nám toto co jsme dostali k tomu se nás z toto co silou byl tři nás svýho listopadu dívejte se na nás se váze se synem rosy mysl si to co paní společného jenom jsem se podivil jak pro těm vysoko škola ku by šlo protože vy prosto si zažili co je to láska. Konkrétně takže jsem viděl jednat boha a rozumíte a oni to viděli taky toho boha je na jednat. To by dalo o protekce zevně ale byl to je jednání boží ani vlas za vinu jsem to při do vlasy do tak si to bo. No ale zase totiž teprve tam ztratil vlasy víte se před tím měl. Že domy sen a jsem byl co se snadno potil na hlavě a jsem v tom mrazu pro od zlého o tak je to všechno mi padal. No oni spojením se mi tam stalo že pořád si to bylo pro jsi prosím udělil svatého ono s. A si zase nejsem tuto pravil prosíme potřebu že mystická smrt je když je čím božím ale ne lidský. Ten způsobuje jedině že ji někdo z nás mysticky umře teprve svatá terezie když přijala smrt ježíše krista jako osvobození tak prožila a začala se znovu zrozovat v no ale taky nebude již z moci boží jsem to zažil jen co máte rasy teprve potom se za to znovu ono to jsem byl že to znovuzrozený a o to by to jsem musel o musela ono dom do jemně ono do přesto jim. novou vidět látku ose je si ho střílet u tomu co by moudrost božího z z do boží zas máte rád to bylo tu tužku. Na abys aby bez těla žil v kdy a on v s v v v jsem do tom by pro stvoření. Se musí z to znamená když on s je stvořen nově ten člověk když se narodil do svět tak to narozen člověk. A teprve ti dospělí v tom narození v jeho a jeho dospělý stav v jeho dospějí stav obětovat obětovat koho by je toho mat bohu jo. Kdo dospějí se obětoval bohu k celá která se stala v ní. Existenční. On se ten mikro kosmos se zrodí v podobě těla tady v ale dospěje jeho dospělý stav je třeba věnovat bohu. F. Toto bůh vzepřel protože teprve v absolutním nulovém bodě našeho života a naší skutečností naší zkušenosti dochází pravému životu. opravdu umřeme se ten mluví bod. Mysticky teprve pak a dochází jak se do svaté říká správně k pravému životu v tam začal pravý život čili vám teďka mohu svědectvím bolesti jsem si říkal pravý život je takový kde nic neděláte vůbec nic neděláte též tím že je panečku pro za dělá pán bůh vás myslí pán bůh za vás miluje pán bůh za vás existuje mám bůh. Takže když se nad odívá člověk zvnějšku taky všichni říkali co si to vy všechno dělá z ti. No ostře přeješ čtyřicet spala tu v nemá žádnou ochranu nemá žádné léky a ani se mi neumřel. jsem se na vás co to dělat mi mi lékaři to děláme z po je hotová váš dál. Sebevražda to dělá po již to sám odělo sám jenom jsem se škodil do poradit lidsky ako z okno. Aby ten lékař se přišel k úrazu omyl to řekl rodu hotovi lékař z jsem šel zase těm pacientu. Z okno jsem dostal jídlo pro něho pro sebe to byl jsem tam takové jak to a kam se nabyla při zevní se za to. To si a dost a neprojevený bůh člověk je projev boží moci a to jenom moc boží. Prosim ber na vědomi tuhletu věc miluj pána boha z celého z roce svého z celé mysli své z celé duše své a s veškerou silou svou čili jsou ještě si východiska ze kterých se mohu dostat k bohu ale s jediným ten poslední je moc když než kterou jsi novou. Snažím se budoval boha tak paz síla se měl zase projeví v. Zase se tou silou jsem tažen dál můj příklad ta síla boží se na začala projevovat neboť jsem veškerou si ho odporoval těm lekla tu prosim značná čistě světský jasem dotoho nemohu o žit bez co se do toho vložil tuto od po du od i vůči těm lekat že jsem to protože to možné že od do při je to jedinečná proč jsem v sobě kdy běhal právu největšího odporu totiž soustředí veškeré síly bych tak řekl. jsem vlastně sebral všechnu sílu boží která do mně byla a praze nevěděl mne síla boží když si byl tu svou sílu tak není moje před si to síla boží kdokoli vás sebe jakoukoli vizte než se zase se brali sílu boží ne. A protože a tak jsem jsem se toho začal být veden silou boží. Všechno sedělo násilím proti chabé síle lidské nastupovat ta obrovská síla jednou vyvolaná do života nebo přivolává do života lidského toho vidím své ven. Se těmi operacemi za vědomí toto návod rodu něčím těm lekat sum za no z z víc li mám tu výhodu že kdyby byl trošku poctivý. Tak nic z z toho v ve při z žil jako k sobě že by to byla moje zásluha to není trávy dobře. Jsem si při lékaři nepřál dobře prostor řídit že to pro zen boží. Jak tyto bylo řízení bože maminka tak krmila jsem tu bylo že jsem na chvěli věc řešit o doma. To nebylo řízení. To další prospívat jiným za kterou se k jsem za všechno možnost vděčen kdo do že ve tak řek domova se chytla nějaká vztek chce a on to dělal jsem bohudík kdykoliv na tři nebo nebyl nebylo dotud do rad pro z toho smyslu nýbrž malým kdy přijde to jako s to nějak o pominu pro chodila lékaři s tím díkem šla lékaři od oni jeden z kde mako stopa do budete šel nadto vůbec ni z kdyby to byla z ono by moč skal no toto hrozný. Kdo novým máš to by nepřišel tvé domem ruce chápete to. Jaká by to bylo kde byste mistra vynese děl ty že když se ovšem když se říct než když do pocházely. Neboť v čili obrazy vědomi do do veliká zkušenost né. On byl že o po tomto zase je to byla rad se na to řetězová. No tak v s v zjevení boží si po že se tady z no ano o ho pak při který svůj život je zjevením síly boží asi charismat z hle říkají magik jen ale proto se říká šel od ne ne ne protože v tom nemysli vážně že. Ale opravdu jsem když pět věří jsou viděl že to zjevení boží moci protože oni řekli prosím protože se to ono to jsou tužkou a on nevidí kdyby vidíme z o bohu z trám a ono se ven se atd takovýho žida tam zase když se plazem pro brambory v nose jo o nemilosrdně. No to jsem viděl. Nebo přijde do místnosti začne nás povaha koho z končit u z jedné strany aby se vizte skončí uměle vizte měl sebe dotknou o to se nepo jsou ono o nic. Se to co co je to je pro es oku z lásky milosti boží nezasloužené neslo že ne ne pak tu si to pán bůh že miloval tak okatě že za jednala i v tom smyslu ne tak vidím že nikdo se dotkl to dole je jednání boží ale ne těch esesmanů dnes do li se nerosty protože pán tu sto nepřál. Že co se jinam vědí málo přitom všichni poznali že mám vím že jsem výjimečný ne. Protože dovolit domě semeno nepřestávalo přece se to neni pravda že ten jdou do boha. Tak jsem například dělo tak neděste řekl podívej se v a víme že když budu můj do od boha. Že si budu ošetřovat sval se mi se stane tak jsem nic se stalo oni říkali si bláhový že kdo si myslí za tři nebo ještě neděle pustili nazpátek do viklat se jsem neměl příznaky spali né. Jsem že se dolu pole třebas co ta tak říkali tak musím se asi charisma on to nemenoval ne že atd. Ty páté a velikonoce smrt a zmrtvýchvstání syna člověka který je naší spásou on to je všechno pravda nejistot před to viz to představujeme že on za nás umřel na kříži. Prosimvás stojí je i není pravda. O nás musela si jenom v tom případy že by se k tomu li který jeho jeho smrti připojí a když se nepřipojíme tak neumřel o sebe za nás ani nenarodil v betlémě když se nepřipojíme k tomu jeho narození ale nenarodí se ten ježíšek nás pro jsem to jsem neřekl to řekl poutník do doby nic ti že ano kdyby seď tisíckrát narodil kristus betlémě dokud se narodí v tobě nejsi spasen. To mně dobře a to je uznaným i klimatu katolický světec že ano. Bohu v ničem vím smysl naší spásou pozor na toho. To co je mezi těmito dvěma mi sobota našem náboženském životě obvykle mnoho neznamená ta ale stát vezmeme slovu mu smrt atd mrtvých stání jejich vnitřní zatíženo s v když cestou od velkého pátku kolik o čím do velikého z něho jitra se prostě neprojdeme.. Také by to z čeho se na protože když při cestě od velkého pátku kdo velikonočního ji třeba tím neprovede nejenom pouhou procházku nepolevil pro za procházku. Ta a sobota taky význam pokusíme se potom ve třech krocích jaký význam za sobota ano. Zaprvé v sobota by v našem životě vědy měla by zřejmě jsme my z toho nebo lepším překladu do říše mrtvých vstoupil neboť vyznáme v a proto si vyznání víry si tak to sestoupilo terezko vám neříká ani se to neslyšeli u toho otce že. An do pekel a v kdy a svých. Co před říká tato formulace tak známá jejíž smysl tvoří náplní bílé soboty. Říká nejí prvé když opravdu umřel protože opravdu zemřít znamená sestoupit do říše mrtvých. Víte protože jsem do kteří se mrtvých sestoupil dvacáté nás tak věděla žádnou potíž se s jakýmkoliv mrtvým setkat dokonce jim posílat žel. A to dělám se to pomocí manželi ti na ho ale dokázal bych to osobně taky sám tam mám přístup do ten je to neurazit v jen svěřit tam nenechají tato nepatřím zrak toho do toho nebe nepatřím nikam tělo sama jenom on si pro za sebou očistec prosimvás tam ne posvěť nebo za doby sví. Tam nepatřit po tato volnou tam procházím bezpečně. A do říše mrtví znamená aby lidské jež totéž než jedné z této věty slyšet nějakou být bezvýznamnou samozřejmost. Syn boží opravdu zemřel on syn boží bez hříchu svobodný vizte smyslu jediný samozřejmý je jako my všichni nejistí a vnitřně rozdělený samém se do své bytosti on s námi opravdu z síle el tu nepochopitelnou a tu bytu zvanou smrt jíž se prut dále projeví čím jsme sami sobě nejednal vím dnes spolehlivý z tisíce na rozřešen otázek u týkající do poslední vše op. Dále chátrat i smrti. Von zemřel s námi on si žil náš úděl poslední takže mohu věnovat sahat vývoje žena asi beze aní tentokrát výjimečně říkal že jsem viděl od doby vidí umírat ale nevěstě věcem z s omyl přitom nezemřel ani tam v tom nikdo nezemře umíral umírat ale my víme k ta je touto si skutek se uměla umírá se. Jenom mystickou smrtí. A to je oprávněné protože pro mi s ke smrti bezprostředně přichází znovuzrození z vody a z ducha z vody z vody znamená z této z vás je v své se existenční cesty. On se um on se umře tak že toto odpadne. Tím nejsme vázáni kde jsem od vás ani makrokosmem mikrokosmem o to nejsme tím váze ji tak můžeme takle se když ve dospělý tak celí do boha jestli nejsme dospělý. Tak umřeme když tam se nepřejí umřeme že nejsme dost li ose mít hotový lidé v tak to znamená. My přijdeme o všechno o tohle toho co vás z vlastně o to proč je a my přijdeme tím vzepřeme znovu znal postupně postupně. O všechny úrovně vědomí ty komnaty nebo ti. Jak tomu říkají lidové čakramy ne o to všechno přijdeme nejen nepotřebné ty řekami jsou potřeno proto abychom se moli vyšla nahoru a ne proto abych to všelijak on se třebas anahatě nebo sahasrara to ne. Abychom mohli trčet sahasraře například protože nejvyššího prost. To bychom museli mít lidské tělo to bychom to lidské tělo museli za toto osoby nesmrtelné to bychom museli provést napřed v tu taky cestu existenční to indové nemůže udělat protože kdy jsem to tělo neudrží při. Že to co prodloužit tou oni dovedou to visí sled jo. Neboť ty který naž miloval jsem říkal na s tomu padal dvacet do on budou se muset padesát sled. Tomu dodal dvacet let tu jenom pláž a to směs se objevené od svaly se o říkal dvacet mu říkal jsem set padesát jeho tělo co se s takže on taky dokud to nemůže potřel tak neumře. Ono jsem se muset padesát ti otců ještě naše jak doka rama koně a na do za vámi ze ve józe s pod a do zet a říkal tyto potřebuješ vědět protože v čechách vzniká veliká nadlidská škola vznikne proč tedy ještě nezi. A ty musíš bez poslyš je říct že to není žádná přípravná joga. Že se na nesmí zabydlet že musí použít jak on tu do boha jenom odstupovat touto tele. Ono ti ukázal jak toto pater ku tvé jakou techniku kdybyste chtěla on to všechno předvedu vám to osobně vám. Nikomu jinou o v je to zajímalo ještě by to mělo protože ona každá osoba není schopna anebo tam dojít. Ale on neschopen o mně toho že jak jsem tam došel za vámi sice takže jakmile jsem. Jakmile so do padmasany a jsem sester povaze nedostal do samadhi tomu musit vždycky li že ano aby z toho co jste sama li do třebas a že řekl rad víckrát tu pozici neděle jednou se vláda ho nechce byt a protože se nic vládl jeho pomocí. Pokud ho nikdy sám nit z bez partneru nikdy jsem naprostý nešika sami ze dokáži ani z ne ne let tady jací jste vinni pád ne li lidské čas stáváte se mi pád ne li se tak že byste ho ne pane proč ne z ale ne litera jak jasně odpověděl ve te a se dělo se z listu se se svými partnery. Se s no v. Takže ta had je nejen vím páterem jako taková ne nějaký v jsem se toho co se s tady mladí od se v těle z dávat. Celá kladeným páterem dají od nebyl rozum mi do všech podrobností. jsem lid v když umírá ten mysticky na je do kristus který za nás míra mu nepomůže jenom. Rozdej špatně fyzicky. Ale duchovně ne duchovní smrt neumíme pro bez bez smrti ježíše krista na kříži ale zase ježíše krista na kříži nenastala poprvně který když ho viděli umírat nýbrž věčná oběť boží za lidstvo za všechno tvorstvo. Za všechno tvorstvo nejenom za lidstvo misse nesměli se dívat tak jakože toho něco ho homocentrického celý ten nesní že to není pravda. To jsou část celého vesmíru on takhle pořád v za celý vesmír je míra. A tím je někdo o do se dostane na jeho úroveň k v nebo měl nemálo taky schopen připojit se k němu máte potom si víš žen. A protože se k němu připojil ne že by byl sám umřel na kříži. To si na ten kříž nikdo z těch učedníků s ním nešel ani ten svatý jan oni potom byli křižováni ale teprve potom. A o něčemu jinému než než kudy tomu že by to sami dál za to nechá z ano a zrovna tak jsem se nezrozujeme. Z vlastní se chtivě nebo vlastní schopnosti nýbrž zrozen nese z vody a z ducha a a o dověděl se o to ježíš světem nikodem že se tomu nedá rozumět lidsky je to věc božská a postavit se to pro toho. Že z vody z neznovuzrodí v je zrodit ses genetické přel rodí se z je lidské fázi. Škod se z von se no když se to se rodí tak je to znovuzrození z vody to ne jenom z tu do jordánu symbol toho přerození rozumíte symbol. To není celá rad celá pravda z že se musí člověk co rodit z vody zrodit se z vody znovu trojice z vody celý člověk než do do pokoro ví. symbol toho co vnitřní proměny. As duch ba je že ho takle pokropil snem duch svatý bude končit. Osobní vedení když se projde celým osobním vedením tak pak nastává znovuzrození z ducha prosimvás když tato ta si na to jde tak pro mít tví. Znovu vejít duch taje o váhání nový z od věk se s. Asi nemůže pomoc se divím že to co se ne za vás smysl symbol toho co se se to udělat se je je pokřtěn k tomu co dělá zprávy kde něco atd ten motto v jeho tak to dopadá takže snáze projde tím znovuzrozením vodou ženu usnadnění cest. Tomu bylo ku kdy totiž že mrtvý se teď říká a dále ježíš je ten kdo opravdu zemřel ten kdo pouze umíral co však znamená tento stav smrti kdy ses kdežto od no zájem být opravdu mrtvé v ty ses to od zájem být opravdu mrtvé ano to říká německy aby tomu věřil. Říkal správný který se připojuje umírání kterou jsem. Jako nová výpověď když se pokusíme to nějak vyjádřit pak není podstatné platí i první výrok zprvu více o umírání a druhý se o stavu smrti neboť výrok o prvním je aspoň zprostředkoval mně také výrokem ut druhé o druhém touž se filosof. Zemřelí je odloučený kde a těšíte ne sestrám jde atd těžší odloučený mlčící vzdálený. Neodešel protože chtěl být někde jinde a jiným způsobem. Prosimvás o to byly zenové kovy ze sice to sic se také ten vnitřní člověk tak že nikde jinde. Ale dnes dosti cesta tak to oni tím kdo se vítr hnul ze všeho v čem jedině může být dokonalý a sám sebou ze světa z vlastní tělesnosti najít had svých dale bez konce zlosti svého života to vše je mrtví se nechce být jak to bylo ne oslavené a chatrné ale ten také nechce být duchovní osobou na způsob strašidla. Tele než ten strach a v dají styk věc zájem. Může být vesel duchovnosti velice dokonalý dokonalým byl alespoň ježíš který hlubina svého ducha že to absolutní blízkosti nekonečného ducha do ten byl ale proto ještě není dokonalý jako duch vzdálí od tohoto světa a od své tělesnosti jako semeno které jsem dorůst plnosti větu a vodu. To je slovo který jsem jak se setkat jsem to vysvětlit ježíš dokud nezemřel na kříži byl semenem které mělo na tom kříži dorůst plnosti větu a to tak chápejte jeho to byla přeměna toho do se měl toho zelená semena o které stvořené jsem získal smrtelné tělo totiž. Na tělo nestvořeném z vás bo v těle ne semene to rozumět tomu střed. Ano mniši mně přichází sama sobě i nebe jen svým byl bych skutcích sela s ho. Zemřelý a dosud dnes kříž zemi žije ale je v takové ji men si svého bytí jako sebe uzavřené bytí by vám dosti. A dát dálky která ztratila obrysy kde kdežto veme umýt noch myst. A wu v ta tam jdeme tys jeden vých a byl nic jak z toho se viz jen ale vel bez zem když jsem ty men z jenom saje deset nejen jsem z dají svých za jen jde. Prodat ale v um a to nic z toho az je o deme berte tam li slovo zpět ku od nebe to v tom sekal na beztvarou způsob bez tvá a on bez vás ne a smyslu od bez tvá se k znamená bez tovární bez tvá se za nos bez tvá se že vzdálenosti hloubku bez na že jsem z toho. Boha se při se svým bolet viděl jako boha bez vás ne bez podoby jako ne jako dále dost am li z toho s co bylo nemělo to podobu žádnou víte. To musím říct že on tady překlad takovým způsobem že to po že za strašně vědecký řečeno o to není že. On to nemá za sebou si to s tím si pro čas ještě mnou přeložil že by neuměl německy uměle nemá tuto zkušenost ty věci by měli řeka jenom lidi kteří mají za něco třeba v tom přidat ještě že jsem tam ten pán káral která nerad nevěděla. všechna dokonce větu všechno bližší a v pravé podobě je že jsem si uvozovkách se svým světa vnitřnímu jádru veškeré skutečnosti než kdykoliv před tím vlastně teď je mu opravdu blízko ale tato nová celistvost a pravost jsou tu zase jako něco od měl svého odděleného jakoby neviditelnou stěnou ani jemného takže mrtvý je sice plně prožívá. Ale je vyloučen z aktivní možností svět osvojit a pomocí těla se s sám si jsou vazeb tou od to je ale vzdávám ráj ted. A dal a moc věčnostním jist on telat tam volní byl bych krále tes a svých z summu dnem ut ji tím si chce ale z ráje a ti a vstup li to znamená mrtví se nemůže tělesně projevit v tom v čem se tady projevovat ho o to nemá pro tělo. Ovšem do jiné ve ten se může pro ale tady někde jeden jako jež ten styk. Z ta si že se tady může tak vysvětlila tedy ne no tak. Ten nekonečnou samotou ponechán sám sobě a jsou časně sám sobě cizí vysazen dobytí smrti jehož je sám současný tu znamenal nebe porodíš tedy krista. A na tom o tak platí toto platí tak ku první šesti nedělí z tu tu do toho z tu za od pak ne do tak za zlé ne na tom není sama maminka třebas se po smrti dokud ještě nebyla se z levá nabylo pochovával má. No tak se zeova ono pravidelném viděné aspoň mně a jsem učil chodit jak litera a tam viděla li pranou která nebo nevinen prádlo v z se o to to z toho říkal ale vždycky to ještě naše pravé jsou dal se to neměl dělat že to často vracela zjevená náš život je s kristem úklidu bohu praví pátral pavel ukryt v bohu i s kristem v bohu. Praví pavel to nevidělo který sedí bílé sobotě hodí boží život je v nás nezměrná důstojnost člověka a nekonečná budoucnost tou u již zde jsou tu ale ta že jsou nám ukryty. Že jsou nám tady plným způsobem odňaty jsou tu k oné nepochopitelném naději která se za vyšší do budoucnosti. Protože na stávající skutečnosti nýbrž která nás jak si vytahuje z nás samých takže své nepochopitelná budou co stává středem našeho života a tím nepochopitelnou skutečnosti tento stav naděje se zřetelně ukazuje obě sobotě je to stav vznikají zanikají přítomností. A budoucností existující teprve jako naděje prosimvás tohleto berte zen za novou protože po u z toho s co je to sice neví ne ale vám doporučuji. Prve zem do otce na úrovni anahaty nějakým wu andělů větou když dobyla ze se ve děly jak se jistou bytosti prošlo. To on si si že by to bylo všeho. Život však nejsou události které by v lidském životě následovali prostě a nesmí že za sebou oni se pro vstupují života smrt se ustavičně pro vstupují umíráme po celý život jak vám řeknou lékaři. A a čemu říkáme smrt vjem konec celoživotního umírání správný a proto také když stále prožíváme před chutí tohoto cestu. Ku který vzal na sebe pád nestává se mnohdy jenom zem na on z toto sto se rozlišuje duchovní smrt toho jsem v od smrti fyzické to není před z ku z toho smrt lidská tak před si to prosím dal do to že se tak za nikam jsem to bych to nehlásal tří nestává se mnohdy jakoby se mezi nás. A věci položila nekonečná dál a my tří a dělící. Co s pak se pozvolna neučíme se světem více vstupujeme do říše mrtvých že se k přijímání zpět do srdce světa která se nám které se nám jeví zprvu jako temná propást tvé pravda oněch okamžicích kterým říkáme smrt abychom si za kryly že umíráme v přítomnosti. Toto sestoupení tuto zeď i do podsvětí nás mysticky s začalo alespoň jakosti své naladění které občas za do hlubokých roste života dnes a kdyby se ab stále a štít že nikdo z pád z on mal kdekoho ven. Vedení snu s jen ale na vlády z m jež tím háje. a on ten om v nezdá sále nic z nás. A proto on můžeme opravdu slavit sílu bílou sobotu s pánem síle týž jeho osud a neví se vědět že ho bílá sobota být kou byla a posvětila tu naší bravurně způsobem obhajuje bludy cíli své do vody. Všechno z do od tolik v něm byl o to co jsem není tak ten to bezvadně du. To dogma nikdo neřek jeden je tu by co on prožil a po svět je nejen nemám který ve jsem čekají čekající mlčení ukrývá věčný život neboť od doby co on sestoupil na samé jednoho. Není zen je vám tím das u on co z dale umím to s to je. Na samém novou protože nám to nejspodnější neexistuje životě když žádná propást na jíž je bychom po pádu nemohli najít věčný život neboť tím sám no ten který sestoupil je tentýž který také vystoupil nade všechna nebesa aby naplnil vše co jest on tady říká svatý pavel který vystoupil na všechno nebe on totiž říká se tyto osobě z doby než začal pro vás od nad na.