Karel Makoň: 90-22A-24.4.90-Cerinek (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

V v kdy polem meči si budoucnosti již jdeme vstříc kterou nazýváme bohem kterou tak smíme nazývat měli touha po mu. Rusi taková jaká mít nezměrná a bezpodmínečná neboť tak a jen tak je hodno boha který nám jde úst lety jako naše vlastní budoucnost a v tom jedná životu. By k bohu to je bolest i blaženost našeho života který žijeme naše bolest našeho z kost řekneme to klidně ho naše stále po budou oné zklamání život není takový jak. Jsi jsme na pozoru licet se přejeme končím protože tady protože to musím myslet o to své absolutní špatně že totiž je to život svým bylo říkal jsem sestoupil říkal svatý pavel vystoupit nade všechno nebesa. A my jsme z klid tím tom řekni někde v životě božím jo kdo jsou třebas života božího tak to velice víte prosím součástí života božího protože projevem život do božího a v tom smyslu jsme skryty to životě. Živým se v něm světím o tom nevíme že jsme jestli si zde máme pocit podělo svýmu toho boha tak toto je byl velice zen ženu právě jako dobu kterou musíme přesná. Jako dobu která nemá žádné tebe svátky která je bez litru věku liturgii která je tedy bez lituju ne jak se o byl sobotě krista a jestliže to přímé jestliže si vy. Pro jemné milost přízni víme trpělivost dosahujeme jít vypořádáme li se tak z životem bez znásilnil vyvolávají jsem za svý v se obvykle neobejdu bez hříchu jo. Pak se i život ve znamení bílé svobody nám jednat plní nesmíme to ovšem tím vynucovat před velikonočními radostí a důvěrou mám poznáme že to být celá vim ale po mně světa. My nepoznáme že blažená obro bytost budoucnosti věčného velikonočního hodu božího čekala na poslední chvíli vysledovat vás zlomí. Nebude čeho jakoby jestliže se ze středu našeho života pro lomí jako náš pravý život toto jedinečně řečeno ten věčný život jsem najednou v sedmnácti. Těch pro omyl do mýho normální novým domu to mít průlomu je to možná i tak že jsi ty život ohlašuje svojí přítomnosti v nás krajní uvolnilo s tím bezstarostností která sama semenech ano protože se. Bezstarostně chováme jako bychom ji věčný to je projev úžasné ho božího zásahu značným života všeho velkou věčné bytosti o jsem vám v každém případě vy nevíte byl vás. Viz to není mezi jako dovolena způsobím že máte pocit jistoty jakože neumře se teď nebo zejtra celo to byl jsem myslíte to je způsobeno tím že ve vás světem bůh tímto pocitem si. nesmrtelnosti si to pocit jeho zase zase nemá žije pokud nemáte nějaké potíže zdravotní a nemyslíte raněn takže dále žije ten dobu tato nesmrtelnost boží v našem vědomí v tom úseku a bé. Žije takže to vidim důkazový jsem si boží protože to není ten nýbrž to se snadno svádějí k tomu abychom svého kolem budu slovem a budu bohu velebili z kříšení. Zažili radost věčnou vítězství života náhle se co tou silou ze srdce věřícího nejsou zajisté proti takovému velikou mu jásotu máme vždycky či nedůvěra na místě těm však do dosud velikonoc. Mýmu jásotu mám byl bylo dost tu tu tu ji a putují také na cesta míry těm kdo životě zakoušejí před velikonočního dost tiší hezkou vnější let. A musíme je přímluvu takoví jací jsme jsme však dětmi země které umírají to jsme určitě a podle svědectví své zkušenosti a takhle pode. Být z nemáme žádný důvod abychom se při od nás se jsou známy své zasvěcenci smrti bude bohu na věčnosti doslova proč eště byli a po mysleli duši jiným udělil nežli. Nýbrž tělo nýbrž jako jeruzalém nebo o svobodu jeruzalém nový jsou vodil zlem to znamená jakou pospolitost všech svatých. A to je správné pojetí protože když teďka tak na to ležím očima své zkušenost tajemně jít ona se tam za svatá ten vně ty váze jsem to není ten nosem a přidávali se sebe vzájemně budu říkat. Vy tomu šli za to něco tu terezii mu to třeba se to za řeč vím vím vona říká teď tam musíš komentovat se se svým bát komentovat do toho. Přijalo byla nose indicky ale nedávej do k tomu komentáři jemně mi toto vším že jím dál jinak jinam nebo tak se taková dohoda velice dneska co. Tak v vedl se čím dál než toto provedl ježíš kristus on to také provedl taky na proto se objevilo hoře tabor tito dva minimálně tyto dva to. Velmi před ježíšem že stali zmrtvých nýbrž nevtělené pobytem nebo v ovšem ten byl mojžíš nebo co stal se chtěl z mrtví protože tam šel mnou tělem ten šel cestu. Vy si musíte mojžíš jsme v takže oni tam byly vede něho bude tvoji šel dobře tabor jeden tam byl jako ten dost tělem vstoupil do nebe a ježíš to potom udělal po smrti na kříži vstoupit. Těle nebe a byl tam taky mojžíš který tělem na nebyl nevstoupil ale vstoupil na nebe bez těla není. Beze svatého will že bych vás tak bych byl smysl dneska původem tomu tohleto že totiž že zdali je. Ten neroste na mezi východem to znamená vy chodí s mystikou nebo jo mohu a mezi křesťanskou mystikou mu z nastal teprve ve čtvrtém století po taky. Musel ale ve skutečnosti jít za tady své řecka měla všechno připravena pro to aby boha objektivizovat. Voni si sedli pohled čili objektivizuje své hily nemohla se indové a čili sledu kdo potom řekové. Když mají ty bohy jít jenomže řekové dobře vědí že z jeho jejich bohové nejsou nesmrtelné že jsou to. Dosti jít opravdu bytosti jít které jsou závislé na rosu na času a že jim všem tento choré roste věk říkáme česky vládne. Takže nepovažujete čili že řecké bohy i v za a on v něm aspekty jediného boha protože to by bylo sice nebude. Jen tak se sen ale nebylo by to mu byl jsem je to potom ještě vysvětlím prací ale na tom tolik zase nezáleží takže možné jsem kdysi za nebo ale rozum podstatným mezi indy i do kou. A křesťanskou mysli bylo spočívá v tom stát vyčítají do křesťanské mystice kdyby to byl jimi v tu že my si toho boha objektivizuje ne v to na prože neza něco nebo někoho. Který je mi moc v nás mimolidské nitra dal a my ho teprve tohlecto oni to na přivádí ne kdežto indové začnou pracovat nitrem lidském a potom. Teprve předcházejí do objektivizace víte ono pral tato to byli brada protože je tam je nejen dáte matky která to dělal ze daleko křesťani teď vyšší cestu matko dál. Nebo do ruku opět jiný od začátku své cesty a po tisíciletí buší ale taky osten jogini na pak dobrou hledí spatra do. Tože pod jejich názoru v této je vedle jeho toho vládne budu tady s mus v se to byl nedáme pravého se smí v v tak se jim hacer jim se nevinný. Tohleto neuznává v on je v třista je mně kdy které oni v od začátku forma nehledám li na sebe v ty si je je v tu tak jako by kteří takhle mysleli. Teď se tam to smyslových řek bych slovy temné v ten ho tak lidské vůle žil někdy jsem poslední bych vůle si nese se pro tu tedy když je v v to je velice u si ale je to své mystice. A proto že by si tím že se nikdo na nedá ani ho viděli nebo si že on měl on se jak by se kaly chodem v v v v se neví že toho věděli že je tady s si v v když jsem byl jsem katolickými s. I v v tedy že on se přes se dále z jejich tady si si jak jsem si jak tady si v stane v cesty byli věděli že oni na nemaje bych tak se museli chopit tohoto tato nepřeli že se trošičku pak se voda měli jsme ella její. Ne fu a ten nemá takové se jako třebas v v v době se musí narodit ježíš kristus v v jak se je narodil medem je v ve dělal ty jestliže když je to jestli si ani si neni jak já. Smrt ježíšova na příliš jejich kdysi jestliže umřel na kříž kdo se říká ale mysleli jenom v vole že to neřeší objem na když se tak není všechno potřeby zase víme jenom to se dneska kdybych teprve když v v jejich né. jsem si dala nejdeme nejenom a teď čest je to nejde jenom de v jestli bych mystika v ve si takhle měl jsem se své protože tady se teprve v v této ale jenom dělal jenom v v těle. Nevíme ona neměla nějak jestliže na svět byli v v své v v v tak si ve přečtete hosté si nešel do proč to v v v to kdosi vůle byl jsem nikdy že než v všich v než si na sv. Nebylo kterou si na ten protože byl svým více na vedle protože do nějaké by byl bych on se nebude ale nejenom že člověk se ještě tady ne všech v byl bere v tu než nejsi na v začneme nevysvětlili česky že. bych to řecké zapřel že v že by budeme se bez svým v když si nezačala jedné její s to jsem byl něm nejvyšší vůle předem v něm je rázem je na poli z věčný zažili né. To nedává ne v v to je ten měl řečtí jako jsem věnovali s městem to jsem si nadával v sebe že on bez ale že v v protože je nebude snes ten ježíš že v ten se deme z jednoho místa v on chtěl aby se už. Že nevěděl mistři v to že jako protože za a když část vtom ne ale byla totálně odlišná v o co to je základem nemysleli v v těch a když ten smysl je že například tam se musel jestli jak se to né. A jestli budeme se ani se nese že si fu se protože ne ne protože jevili za do je v v za ne to ne ale nedověděl když jest na tes bych jako se tam fu do jsi měl jsem jen oprávněni světem. Potom se jeden zavede ale v i se mi svým fu bych je že tak byl nejdeme v v to jak nám to při taky je když se mu přidal slově třiceti si z mrtvých že obr. Zasel na křesťanství velice násilně ale on měl v on jim velikou moc tak ta aby stát církev se lišila od těch evropských a my si tak zpovídal. Ne my jsme četli zjevení svatý znal že on ne založil nikde jinde ty občas ti jít to nás jestli stran světové v tom oku o k celé obce křesťanské než malé názvy. Ale svého zprávě rizi jeden je vidět že zakládali li mala nezi život nějak prostě se distancoval od západním své jeli k on totiž to si vůbec cestoval hoc dost to maximálně na ten posilovat most. Bylo na skok podstaty světem měli a něco je mámi že ten patu ostře zen přitom kteří při to řeší na ziskem málo hlediskem. Potom tu vidět ses z toho vraty prostor takže nemůže vyzval ho s tak bych sedm vás zase kdo metru vliv byl přisouzen se sku a dneska lásky je řeckým ostrovem ale při mohl souvisí s. Tady to jen tudle svým ne zná ani jsem polo ostrově stal to nebo co je do plody že to vždycky lewisem se protože v tedy říct odtamtud se psalo protože to ten co. A jasně mluví východem východní řeší neboť to co seděl se tomu byl vliv zjevení jít to jsou všechno není vším zážitky ne jemu se nemáme otevírá. Oni jen ty ten člověk je jedno dovedu vliv a znovu otevírá o dostaví to tolik znovu jem vliv ta tomu nemohla světě o tím dosud nerozumí nemohla za nerozumí. Vliv protože ona potřebovala to je události říct no v tom žádná událost nebyla jest chtěl protože ona říká když on měl z toho vidět z těch tolika aby do zjeveních. Že on věděl o velkém zemětřesením v které tedy nastalo říct fázi kdy v římě říct a my jsme byl jsem to rostlin neměl protože to se tam. Kázal protože vono bylo šel šel nemožná jsem přes to průliv vel velice pro své na ostrov kam věren byl si tam vliv kdežto ten náš kam to která se byl si nás do roku protože řád jeho dejme tomu tak proto stoletím. Hle možná že ještě ho do přílišná to jenom nějak to žádané mi to jsem byla ta tam ještě museli tak to ještě řeči domova bych na který mu to jenom ještě moc rády protože on nezačal než těla tu odešli potom hoden pro toho jela. Jeden nich a ty ne říct ten svatý jan a v a v v z vzal jak je vidět si to linka by to vlito se nese zření které se po změnilo. Vůbec krajinu jak se tou vliv tak to se nikdo rázem je tato jenom nějakým sám to jim ostrost který způsobil vzali z mi do liské kultury dělal převodem bydlet. Začal tam začal to co jim jsem na tom ostrově a říkal jsem byl zná viklat plná cela zaplavila jsou milost to byla od lidově v o to ostrovem to protože to k leta v jde nebyly nikdy doby kdy tím. Ten straně ses celou jsou tu rohu takže když se to o to bylo to byl na tak si vidíme že byl milost tu kulturu ale jestliže vliv se nese do o do dovolilo o tom jak vlastně mluvili dělal což jeho nilu. Li se nějak stalo řecky nikdo zase řekové a ne ale měli nitru úplně jinou vliv tento to bych mužských národu jsem se tomu říká obecně že miluje pro si to kdo dobyli. Nějak taky do moč vší národové za rojí dovoloval ty rozroste svatým janem ve vytvářeli byl takovou starověkou půdu chtěla byla velice odlišná od byl. Vůli západem bych se ta u bylo západním a že těch bohu západní jich ve to dělám trvalý vliv hl na křesťanství hl my si to přiznáme my křesťani. Ale kdo by se to snadno vystopovat že my tomu pojetí to ještě katolické je koukal o nikoliv z východu nýbrž ze západu protože rozkyv to bylo pojednání na několik. Hodin to nebudu se s tím zabývat říct všechno abyste věděli že když dneska jsem ten papež modly a že za tou o na nebyl světa dále let tak vel že to není kdy svýma ale. Nás je nebo svatýho jana a ačkoli je pořád cituje jak si je toho kdy aby to nebylo věc tohleto co nám říká vliv vynechávali co se nehodí vliv no jedou po dost ale je. On si dojem dal všechno tak teďka bychom nechali stoly a řekl že jenom v poslední fázi je v tom že do roku třista čtrnáct se musela svět je. Ním brání dnes jsem k tomu moc jsem z k jemu římu níž tím že vzal za v římě aspoň tam se to dalo udělat dovozuje jít protože řím. To je byly pověrčivý návaly se jdu tou po zemi vliv a oni ožili tam sleduji do to po zemi než si takže vy světem dál byl založenými nemohli při dostal byl nebyli mezi živými žili teď. On jako ten od radovali věděla odkázáni na to po zemi ale vliv když teď se svými domluvil vlil ten konstanty. Veliký od roku třista let šel na dokud třista dvacet jedna nemuselo si ještě za přesně nevím fu tak oni směli poprvně z toho po zemi jít tělesnosti spoj se objevit kdy tam nese. Li objevy v tom je ten kdo byl s po zemí my jsme takovým jedním byl jsem tam byl sliny že na když kon cesty aby je a je to nikdy že jsem na jich v jsme tam byl hlazení chodu by bylo tam tu také šli do. To po zemi jsme viděli jenom se v nás do metrů vliv toto po zemi jim to bylo dalekou protože tišší a to je zajímavý jeden ty římani byli tak pověsili bych že ani nebyli se ho. Oni miloval tak se po zemi něco dojmu seděl se tak rady varovali vypracovali jejich že když tohoto nevěřili tak vím že bez nemohli tu dělal ne a tak za někdo obalilo. A proto nebylo tak špatné toto rozdělení musím bych v a teď se objevili ním si křesťani na povrchu vliv první co udělali že. Že se začli meze tou přijít s ním ten zajímá jít a tak dokonale že zasto na která byla nečinně která nesouhlasila on tam byl velikým havel jsi mi ho božena. Také jde musí se za dvě protože jsem vás v tu král byl v tak proti pohodu mohl a všech je tady jsem do postaveno vedlejší koleje nevzal ne. To nezi žili ale v to říkal prvními chce a jedinou sil kdyby fu rovné se člověk tato lidskou tedy česky přeloženo v tu bude je v křesťanství jít do předtím do mnoho bohu ne. O je všechny postele vedlejší kolej ho to nemohl dostali tele v tom ještě lidově toho jednoho stole že potom ale neměli tu moc jsem v v v v co se v tom je co se podařilo zajímá to hlavní co sladká přijde dělal to. Všichni vidíte oni se z toho budu který komu jeli kterými přestali křesťani jsem to otec není křesťan podle mýho názoru ale říkáš nejde jsem am věří že je taky to v. Jesli nejede řekli někdo tato malá ho stal my chceme jenom jednou abyste z nás nechali odejít že my neseme přestat být tou tou chvílí křesťany. Neboť ten kristus a byl nezabíjet nýbrž byl od za daných okolností nezabíjet a tím mučedníci první toto dodržovali nechali se zabít. Ale niko oni nezabili to ještě pořádný křesťané nejsem proto by byli křesťani vybíjením pochopitelně ale ty tato dostali výtečná za nepřiznal právo rozhodovat s tím poznámky nemoc. Tom jestli se smí nebo nesmí za byl prost ježíš nezavinil ani bůh kup uchovalo teď nikomu nenechal pudu si žene mně byly budu jste udělat ne nýbrž život s pravil. Říkal kdo mečem zachází mečem schází a tak si to se po o jeho olej tím způsobem ta přestal že je nechtějí přestat být učedníky páně jít. Ale to říkám jenom zevní stránku o zevní za ze věci podstata byla jiná ten ježíš řekl když. Asi by bylo učedníci taky hl toho tato cestě do pomalost i když vykládal těm dvěma učedníku kteří z nimiž mi jít po z mrtvých s. A on tak tím že musí si o tom na to řeknu dostanu mysleli jako výslednici při si řekli zdalipak něho žilo našel sem se čili jít do měli podle toho poznal že ho. Ona se sice že je to kristus čili on je učil k něčemu co se vůbec nezachoval onu vstupoval jejich srdcí a tím byl pak doslovně tuto zachovalo let. Ten způsob jak se vstupuje do se sice člověka se nezachoval a to potom ty křesťani měli strašnou práci ty teď to chtěli obnovit to dokázat. A tuhleti ale říkali my víme z toho neustoupí víme naše srdce jsou živá říct a my neseme aby se u od dělat tou proč jdou kterou vy propaguje se. Protože to jmenuju nějakýho jsem se tedy vás uchránil který vás bavil mučednictví dělat tělo dovedu byli jako věčně opravdu rovní právo platně věčným jenomže které měly do míry jestliže by byli sami začli tady. Žit no prou žili život říše římské tím po nějaký století jít ale být pomoc dlouho ne než sto padesát let říše římská jak vite zahynula tak jako tak. Roku krista se nestal šest ale ti co ho potom vládly v tom římě to byli pohani smysl u s tou nevidíš jeli k tomu římské mu tím. Kterým naučili se latinsky aby to v podstatě nad tím přišli že jako by pocházely z říma tímto dovedl taky zažil za mysl tak cítily aby se sem byl. Cítili římany řekl tím co ty první li není byla si v římě ty pohani ten podstatě dělo mávání být se ty tam nezanechaly ani se tomu dělo vám jsi ty se také se. Volati žili že v latině ani středověké dostalo ani jedno slovo dělo mám také ani jednu a ten co říct to když se obdobně něco dělo v mezi obory. A mezi platí vždycky mluví svým národem jo než než když dva měli tak tam dneska můžeme vystopovat patnáct zlost prostých silo z jejich v novodobé vš. Panně štít vám jenom řeknu jedno slovo který se nás týká při této přednášce a tam daroval ala tam kára v do slovo ale sílu dělat druhé slavit. Nám takže se musí šel se sám vedl dal kdes al tam dala hlavu učitel svatý terezy se budu museli odvolávat než proto v něm promiňte řez si tady říkám španělštiny to. Již tak desky neslo ta al kam zadal to je ale je jako alchymie v člen určitý rodu muž jeho takže to vám dával než vám nechme a. Ale ale tím je nebyla žádná ale jimi je to byla všemi je ale vyslovována nebo vyjadřoval jazykem arabských a měla předtím al člen. Určitý ano čili nebylo rozdílu o mezi ale svými na chemii to byla jiná nemiluje ale arabská ty pojmenovaná takže než se rozloučila alchymie z zel že mi do toto málo. Dneska vyšel spis z třebas nedávno znamená protože ale chybuje je e o tu budou omylů základního to tak kdyby to byl ten tou todo vzal. Pořádně do s pravdu toho stravu to by byl si myslí že to není nic se odrůda omylu nebo ten druh omylu všemi skvělého nýbrž že je to před skutky měli než si zemi je a. A to jste se ještě nevědělo že ty promiňte nežil do sem se trošičku v všemi se natažen se tam se ještě věděl že prvky mi bylo sousto ještě nebyla to jsou tak mocně. Poděly od sebe jako dneska víme že jsou nýbrž že jeden roste z druhého a to ještě by je jenom pro tomu tak je a tak taky když vyroste je do druhého takže se může se jeden dobude ho dostat nazpátek. O tu řekli že příbuzné kovy jít po třebas olovo stříbro cestu bych se mohou snadno předělat na zlato onu protože jsou atomu povahou příbuzné noha a to. Taky to dokázali jenomže voni to dokázali a to je záležitost křesťanská nikoliv technickou cestou velkými napětími měl velkým od pro s potřebou proudů. No ale jsi měl prostě se toho nás celistvý které li váš veme při to skladu těch prvků na přírodě nýbrž opakovanou kdes dělat vody neměl. Nově jen bez jakýmkoliv proudu nezradil zavedení proudu bylo velice těžkou vodu a své těžké volil měnily vstupuju to jemná nedal k tomu si měl říká ale tím je to je. Uvolní všemi je jaký vzali ve starověku ještě arabové ji znal ale ne že za tou přicházíme jak buď takže mámeli sani opravdu zlatem platí jít každý traktát zlatem byl platí to. Li tak ta se alchymický že z toho se naučil vivo měl bůh svou bohužel ne a chce kdyby nebyla ale tím je tak není atomová pomáhá prosím vás tam museli. Vážně rád ty zkazky alchymický a poli se museli zařídit a tak se o to ze zdroje takže oni měli vírou budu těžké odliv nor sku a protože on než ani o tom věděli. Tak tomu pod pořádně omar dovolil cestou nezbylo vůbec nic takže oni se nezmohli na to mohu umu protože neměli tu vodu těžkou chtěli to dělal byl podle alchymický spisů které měli v ruce. Tak jsem opakovanou bez dělat li normální vody aby se byl tomu dostali dost prou vůbec začne ho na tady vyrovná byla těžko objevitel na to nebyl žádný život je řekli. Kdežto ty víra mi těch to um mámeli chce mít byste jdou mocnou ten nebyli let lidskou ale za si moc daleko vite mně to domluvy zase protože školou. E informoval o tom jak to vlastně syn křesťanstvím jak se to svůj dopad jeden ale svými všude jde o kolik tak velice bavila dneska za sebe to co se s tím smiřujeme to tam mám dost. O o no a ale vy mohli si ti křesťani kteří nechtěli začít za dvě kterým ještě začli vlastnit aspoň to potom toho. svědek kráse podala konstanty novým velikému že nebudou zabiti nebo nýbrž že jim bude ponechán čestný odchod z říma a vzal domnívám se vzal. Řekl jsem že nikdy nebudou do toho církevního dění zasahoval že se viz jeho jdou do afriky nic tělo vole styky ku to nebyly do kokosové ale my si olej si ke komu tu mýty je vzali na milost protože za církev. Od lidská měla větší svobodu a nemusela tolik bát za to co řekne tím no tak oni stal ovšem u těch kroku taky nevydržely protože oni byli jít za chvilinku se ukázalo že jsou velice poklad jiřímu takže. Taky vyhodili takže oni dneska žijou je dneska ještě že jeho narození svou dánu a egyptu jejich dostal hl lidí se žení dávají. Takže se zachovali potom si jinak by to novým bylo ale oni totiž žil zachovávali také něco co normální křesťanství bylo běžné se podle starého zákona všichni starozákonní proroci. Byli ženatí jenom toho nesmí můj jít konal a pokud tomu li že mi to vůli vydané to budeme tomu tato zavedlo velikou zasvěcení jiný ale bylo daná to nebyl. No původu židovského to nevadí o tom takovým všem asi bylo viz protože nevíme nic třebas při narození ježíše krista á které že stával prorokyně tím ona ještě dělat to bylo ře. Mně nejenom pro něco ze každému mu byl si duchovním se říkal prorok ale tím nepropagoval je to se jenom e zevního pozorovali založil jsou proroci ale oni znali. Podstatu věci takže modliby prorokovat z směrem k ježíši všechno co mu nedělat za to nebylo rostly tím to byla znalost vy vlastní cesty on každý šel přestože v. Různém chodit skonu každý že z různého východiska při toutéž cestou z nitra navenek a protože ježíš šel tou let cestou z nitra navenek si dovolit vám to malinko odůvodním že tomu tak bylo. Takže se za chvíli ale tak oni prostě mohli vyložit jako pro pro skvělý do své východisko a protože bylo jiné. Zažitého dávej do dohromady všechno stal pro zprávy chodit ska vychází z toho celistvý život vysvětlit do vás tele ten zázrak dejte si vyložit jsme nebo dejte si předložit. Sklad to chce komu podaří z zachováno nemusím se moc namáhat z těch starozákonních roku nechte si vyložit ne do to byl ježíš kristus před svým narozením že ho vlastně takzvaný pro. O si znali protože také šli z nitra navenek nýbrž nitro navenek zásadně takhle přišel ten ježíš kristus za tento svět do mnoha. on byl který zvěstoval plně malý toto narozením bez pomoci může tento nebyl byl oknem jak říkají arabové posměšně zřejmě ještě jíte to křesťanství boj. Ničit oni tomu sami nevěřím tak bylo nýbrž to bylo zjevení u vinili z duše panny marie ten anděl který jako tam bude byl ne ten tam nelezl. Nýbrž to bylo zjevením které se událo v nitru panny maria a ten rozpor e kteří poslechnout nebo nemá poslechnout se ode jednal také nitru panny nalil od lidově jsem se. To dověděl tak všechny moje pohádky mají tento charakter dneska se to daleka se nako pohádka z neznámy že vám pohádka tohoto pole máma si z toho je o dobrem a zlem bratru. To je rozpor mezi zlem a dobrem na ty meze za dobrem v jednom jediném lidském nitru když dogmatu takhle necháte tak chatrč jenom dětsky a ne jako dospěli dělat protože sto ty co si z toho máte si pro svou duchovní cestu no se tomu. Všechno z nitra se to bylo vidět také tím že když se potom narodil navenek z nitra navenek toho nitra ty matky na vememe tak to nitro jeho bylo vidět někde v africe byl. Viděl někde fázi na bylo vidět někde v evropě takže přišli si svatí králové a kdykoliv si zavřeli otci ale dívali své kudy mají k tomu narozenému ježíši. Tak viděli jasně ten to se živou tu vědu na seberu co se změní chodu viděli na západě a tak dále čili oni se ti bude tím si dělal že kost jakoukoliv lid. Aby to nepřekáželo ten pohled na nebi žádná taková jednáme dělal ad ti ve mně způsobil je druh jim to byl velice prostí lidé v vy se dostali do jeruzaléma a za ses z boha aby si ho litera. Mu dali to hlavní co potřeboval pro ten svůj spasitelský úkol dali mu vědomí o věčném životě ale my to dneska známe jenom podle zevního znaku. Zlato se mu vzal no ale že tu na oni říká že to byl vnitřní dál který začal osoby nitru ze vnitra toho to že se ten jeden z nich ne tak to. A e tak z toho nitra zase tolik dělalo v tom ježíši kristu byl do zevního vědomí a tak to platí o tady jdu omyl ze to jsem jinde vysvětlil jsem tady nebudu. Vysvětlovat jasem vždycky dotknu toho co znáte kdyby se to ale přesto nesdělil neznali tak to prosím znovu rozvedu ten jedno ale že ten ježíš rostl z vnitřního poznání že všechno od začátku. Kdo zjevením není jemu se to dostalo do něho se dostalo jako zjevení osel zjevením dověděl že je věčnou bytostí to je to co zbylo po narození z něho to nebylo. Je to jim jsem na to byl čistou prvním hloupý lidský nebo rozoumek malinkého dítěte které nevědělo nic po poslání toho vnitřního člověka a teprve tys totiž říkám. Přišli tak ho upozornili otevřely mu nitro zkrátka a odtamtud našli cestu k celému tomu obrovskému bohatství toho ježíše krista duchovní bohatství a z kterého bychom měl. mi jít ale dokud známku za civět neřekne todleto co říkám vám nad tak žil podle mýho názoru ji od upravila kralovat jsem tu pak tomu nemá strašně rád. A to její jedině jediného právem proč tam mohu být svým poznáním ne předpisovat dodneška do poznali že jsou tu dáno ku a to je takzvaná svědek bez o kterém a tato je je. Kdo ten tak to ty jsou dán si dneska nám říkají bez o ten za nás veliká z nitra navenek mu to by to je slitoval to zemi pozorovatele a možná že v tomto kteří něco je vám nepochybuju o tom. Ale je to nám světovou to taky pečlivě skrývá tohoto toho málo ale i to málo skrývá kdežto tihleti poli jeden z ptají v křesťanství napřed uznávám potom. Zavržení let tak dal tyto ne skrývali protože věděli že se k tomu svý učit z ku že to musí oči takže musím říct ono to jde z nitra nevede. No to je ta pasáž myslím že my stačila když to lidského jsou to je miluj svýho původu nedostanou že jsou jen moc není to pravda to tak. To je celá moc neobstojí jít ale protože tam ty prvky jsem byl v tom není někdo liské vylil tak nějaké oprávnění to mám ty si by se vzájemně prodělali visi si smysly myslíme všechny že nebi. Kdokoliv protože vy zemi sebe tak blízko by se byli vzal miluju se o něho li za a za my se nutný pro velice ovlivnila třebas kulturu jít nechtěla potom vznikla a bude dali. Sto padesát let před našimi to počtem no chtělo ponesu od postoje bylo ona zpět poklad věrou patrně dále to všechno bylo starověká záležitost. Takže dejme tomu když se dobývala prodělal ne tak se dovědělo spad jen jak se nám to líčí chvíli jas nýbrž zase do bylo mu tou kulturou jít to odvozovat si od mi kdo liské. A existují si úžasném rozkvětu v době ona si století před kristem na bylo ponesu známku no tam byli ti lidé kteří dovedli ty vrátit tu slavnou. Projít a tu poklad jsou věci že tato kultu dal křesťanská než jít měla se vždycky dost jak. O váhaví postoji v mystice tak protože ne do prosím žil století to neměla ale potom jsem ten stoletím je sice vydala světel se kristus toho kdo. Mysli dělat areopagity domnělého a o to mým vnitřním poznáním jako nýbrž řek bych vědění temné. O o vidění temném to bylo a tuto teorii zastávám že to správná věc že temnotou pro začíná a on to stává se mnou svatý jan jenom měli stal pisatel zjevení. Neboť tam v těch první kapitolách s ním ty k o roveň honil chodilo jak se tomu omyl vodou tak ten jeden způsob je černý a způsobuje temno no. Tak stal přes toto nose potom jde dál ale s větou vnitřní stav protože to se všechno jevilo nitru toho svatýho na to neviděl žádný koně je tady ještě jest. Kam pokraj lidské neviděl ne nýbrž ty za zády jeho litru vzal na událost s tím nesouvisí veškerou po by svě první kapitola cel spát pátku nevede. Je tady je že ten pád pátku byl z ani jít to zažil svět jak jsem říkal tu potom ku patu bo porozumí přetváření. Do povrchu v oblasti říše římské kterou jsme zase to možná neukazoval něco to čas svýho děje tam bys byl vyložil mohl vidět na jednom místě ten všech postí. Dva seš věříme tu nad nynějším a kdyby byla bývala ty návodná tak si moh dvacet metrů od mořem vidět máje věk místo říct. Je nebyl zel říma je tam hodili na zem na zábavy ne dotor dvacet metodu pod mořem ale to zachováno své jediný místo který byl kterýmu se věnoval ten náš profesor jinak z nás nechal. Ale že toto vám ukázal říkat totomu toto by ten makoň nemohl na to přijít tak silou věnoval mu ne několik válek a kde je a na těch vás dopravil nad město báli. Ale a řekl začaté tomu říkalo věku pravda přestanete ve slova polil toleto protože motor li člověk. Oni zastavili motto lin a a on se řekla ale rád bez to přestane kde jsem si to nazvat protože to říkal přestali doslova tedy aby se mi svěřila hladinami. Se viděli krásné město po od od této to neví o přirovnával tak onoho přichází že co se nedá se dnes kdy to je nedávno záležitost když tam voni chodili na závoru římané ne. Tak co mně bylo to bylo to věcí zas ještě to velice cením bylo kusem nestát tři jít našeho letopočtu z z takže my víme přesně tu přesně dovíme že v tom. To co napsal svatý dělal bylo po roku sedmdesát tři napsáno neboť toto ale toho věděl takže my máme dost dobře místě tohoto jeho o jeden času. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F.