Karel Makoň: 90-22B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

si vůbec ne živ nebo nebyl živ ale tak skvěle vyjádřil svým životem všecko co se potřebu pro svou cestu z nitra navenek vědět že to jedinečné takže si to bylo zvnějšku na do nitra to je nerozhodující kromě pověr budeš do pro z nitra na navenek asi tímto způsobem máme z mi. no tak--podivejte se Začnou přímo z věcí když tedy odešli ty co znali dotud cestu z nitra navenek z toho ne. Vím jistě obaly boha neobjektivizovali jak my tomu řikáme vědecky boha když vize li z věří má. Tak toto skryté bohatství zůstalo pro římskou katolickou cit je v na dlouhá staletí ukryto. A když jsem si někdo objevil navenek tak ho bezvadně od pravili. Ty vyspat sil tak do toho su dávno jana a ne jsem co jsem jsem plat než pokud měly nohy tak ještě u tak. Ale to by krutě asi hrozný za první tři je to byla hrozně tu práci. Proto z to co jsem byl šel tak kdy jsem pěti jsem nad ale pak začne si při dober války je války na tam v tom za své ono to měla kdo rozumí dostat vnější dobývání z toho ale to nejsi v tom stávalo poznalo ukryl zahynulo takže časy zase objevem nás ten bude s jsem století vel směr. Na ženy třebas na svatý ale že z assisi když se na to díváme na tehdejší mystiku to svá svatýho františka tak jako to rozměr li z se s ten se setkáváme s. Který se kterým se liší od předešlém mystiky tajné skryté bez o kterém. Ten první rys kterým se liší zní takto bůh i v domě vás zvnějška a ne. Takže jeho první extaze byla že ho propíchl zvnějšku přicházející ježíš kristus v boku a v rukách. Takže on zažil toho se rád a toho anděla li tam přišel. Jako od člověka nebo jako bytost která ho pro jista zvnějšku do nitra. No tedy hrozná kde je dal se k původně mystiky a proto jste oni se li tato vás při jakž takž držela vůbec ty mat na neexistovala. Tak je tedy měl to nešli oni z toho boha a ne objektivizovat li ale první pořádný objekty krista a byl za ty za že z assisi nese při su přisuzuje jemu začátek byl v mystiky kterou tato zkázy se potom vzal na milost protože vykázal z moci papež skvěle čeho jsem pod než na tom svolením ne na tak dále tato se na další nemoh jen tak sebrat. Ale v mystice kterou zastávám vůbec nedal žádný papež svolení dodneška i když měl dycky rádce z to jsi byl tajné. Tak ten nesměli nikdy dostat jakou funkci aby měl právo zevně vládnout von si to musel nechat pro sebe a pro toho papeže. Tak vzorem takového vnitřního poznalého člověka dali mu to vám při tom. A z jeho nemáte je jsem toho co se moc ale z něho nemáte ruce asi nic ani ty víte nemáš moci váš ale co s co prosím o co z po že ono nemožný ale chci k trojí obrácení ano trojí obrácení ale daleko důležitější je byla perfection chretion dokonalost křesťanská v tom z nitra navenek a. A takže to vývoje země se oním přeložen postu v těch hlavních s tu co tu buď půsty dílo. A ho om asi jenom v tuš chce. No tak tento tady ona byl v bylo na ten století rád jsem jednoho papež který ho nebudu jmenovat. A my se silou vážím že se tím vůbec udržel na tom místě ale papeži není ty jsi byl věděl by tak měli byl rádce že se při z nic o navenek. Tak například co tak kateřina sienská na takou vinnou látky papežskou v ní. se nadto nazad je zjevení je že oni říkají toho že ty se do den se na co tak z na svým skal kdy sví jo no v takže za sebou tato z jisto přes světech že viděla tou z věrnou toho. Jista oděného o to s s s s s s s ti a vládnoucího světem po že je to tak po mi přiznáváme že to pole papež žena a tak dále na protože ten kristus souvisí souhlasit s papežskou mocí a k a atakdále vám nebudu v takže tu kateřinou ve pro dleli tu nechali. Ale chudá měla co dělat působí strašně moudrá a aby směla se udržel na tom místě ano byla tak moudrá že všichni jak hlásit této se tak práci duchovní se pocházely o její duchovní praxi tomuto poznání onazemřela si si při třech letech nebo tak nějak takže to se to mohlo také řády ale napsala koly dokud tu viděla e rozhovory s kristem. Toho bohužel není přeloženo a přeloženo nepůjde tato bytost jsem to přečetl na ten den jak jsem to zval a. Tomuto dovolovaly jeho katolická konve z ale to tam jako uvedl toto jsou velice vděčen že do z od vás je to tam u vás. Ale pak pas jednu třetinu z toho co ona tam psala. Tato tak i žilo tele neví že nikdy po že o doma a místní charakter soto rady ten který vším vládců v ne oni byli obecně platné přišli z nitra ale je to prosto dovede předělat v no tak asi to nevíte a a dybyste se vo to zajímali tak to mám italsky můžete si to u přečíst A. Aby ještě nebude me nová je ti jiný nežily a kdyby také i pro v letní a z nitra než na to šli jistě jimi byl tak například jisté ekg a aby jak dopad jeden papež si hoc sil o něho svého rádce a. Protože tele ten ekg rád byl tak všestranně moudrý že způsobil že ten papež zvítězil nějaké o ho s. Víte rady jsem mistra ale jsem byl ve jako válečník jako vážnou vůdce. On byl on on dnes ve pro spojoval ten papež by hrál ve vás chce aby nečinně viděla pomocí z ekg a dál. Je ten druhý který jako neměl i věnovat jak jsem se dostal rostou pro pohled postavil před soud v inkviziční jenže ten eckhart byl tak rozumný tak moudrý kte někam všechno odvolal co se téci víme líbilo. To ještě bylo tři bodů a její že budu u vás dneska bude zajímat že z vnitra lidského v je chrám boží se rodí poznání vnější a i ten rozum odtamtud pochází ve svých základech. No vono a tak dále a od těch bludů jo o je tam víc to on odvolal tu ne jo. Přeci to pochází od světové stal nositelem učení ježíše krista tomu co na to musel třista. Tu tam nenapsal on nelhal on to on od volalo tuto odvolám to tou toho v tom co z nám z nich rozlití bodů všechno co co jsem si ji do všechno odvolal. Takhle strachovat ve bych jen z posledních mistrů. Jak kteří jako měli co říkat světly že radil dost dlouho církvi ale dejme tomu současník teďka du v jež jsou čas svatý tomáš tak lidský dominikán. Taky domy říkal jako ten jaká sluší domy říkáš něco něco uměli tezi to lidově říká předními benedikt tví. A oni trošičku ještě jak se menujou tři co založili temno no sise s se. Ber nás jen o ten byl taky velice moudrých jenomže od zase to se nad těmi válkami. On si viz poměl z z kou o ono by to bylo hezky byl od něho toto nevinné krve pro pro řeklo výtečně prost mu čili jsme se s těmi. Mohamedány definitívně to nemuselo být to byla ještě doba toho dvanáctého století je při nad jeho kdy se mohly církev katolická smířit s mohamedánstvím mohly se klidně A ten stanuli zbroj které jsem dostal do ruky všechny ty mohamedány síly smířil. Ale oni o řekli mi tebe uznáváme i tu vaší církev jenomže oni se oni je to již o voni nás kráglujou jako-jako dobytek tak prosim vodejdi si nazpátek do toho říma potože každý jednáte jiné věci vědění jednota vidí jsou takoví jako si ještě strašně málo a nemají plných aby obrátili tou koho a ti z toho obracejí nic o tom oč. Pak je mysím nemůže jsou otci dvojnásobný to kdo za jak ji od ti že by se za tudy zabíjení v pád a že nemáme nás ježíše vlastně mohamedánství do roky ne nikdo z to l při je ním no. To je odtamtud tu při tom zastavení se nám do dneška zachovali oslu kódu si to není k rusi v z s to jsou ku rusi li to byl nejí bojovně již k mém těch pará bůh ježíše vždycky v čele ostatních. Aby se za přišlo o si tak ty jsi rovnou říkali že tyto pod ze závoj před lety nenechá volit jenom za od u ty o někoho rozsekali skalpovali a nevim co všechno věšeli a to byly kódu si při co ještě by pali na konec. Takže dodneška prosimvás ne odvozují že si k rusi od ku ku při styk s tu s křižoval v tomto litovali katoličtí kněží nebo ku rusi to to s lidským vím z takhle je ovšem bez to co to rozlišuje z to řeka kusy ty se taky se řekne zato potom je toho vzkříšení na mne ale oděje říkejte začli že v tom do telat on si. Řekněte on si jsou tady to jsem a budete mluvit přes se proti na asi proti pro dobu násilí toto od této lásky li se tam tedy se vám že to bude dělat rubem násilí ne tak by si asi ku jednáš jako kuruci tak kuruci nechte toho nechte toho násilí se mi trošičku začal si co si patřičnou pro jsem pomluvy byl z něho velice váš ono se jinak než dnes nedalo začít z jeho době se to vnitřní ten vnitřní postup seznam zachovat takže on když měl zjevení v tom po rozbořen chrámě protože ten obraz k němu promluvil postav znovu tento chrám. Tak von ho slyšel ten hlas kdy moc sebe kdyby tam byl býval někdo jiný jako neslyšel vůbec o slyšel v skla a jemu do promítl jako z toho obrazu ano. Toho jako toho svatýho proč ta měla ve ponížili. To bylo zaviněno tím že ten bůh vyšel musí si protože to ještě byl li význam o čem ten svět vede byl s katolíkem tak tomuto musím o z obrazy z obrazu vnějšího přichází do oni z ale pak když jsem měl do něho ten pán bohu dostal tak musel zvnějšku udál pán bůh pomocí toho se na to probodl ho potom žil v tři byl z takže vznik za ten potom do vás zel. Co si nesli mat tato stigmata pro pil která se vyskytla na u svatýho františka možná přednosti na silně pochybuju potom jako se pytel tři prostorové kde domněle styk mat da. A když třebas myslel třebas na pravou ruku nebo hlavou protože kdyby to lety napravit teď cítím velice mocně tohleto styk ma. Velice moci nestačí na to místo pomyslet nikde bych tu bolest necítil jinde než na tohleto mi jsem tady byl totiž pro od ale ne tak to by se byl u to z hl. Tak taky špatná tradice. Tak to je to mysl s tím asi tak jako pod lidu o to že by to rušilo. Ale mám s tím na tom velice blízko. Protože asi proto z toho co z čeho jsem velice s tím aby co se chudák na bojoval než to dostal do toho nitra. A než do potom vnitřně bral čili to řeknu prakticky jaké jak to dopadalo při pohledu zvnějška modlil se dlouhé modlitby. Pořád to zpracoval. A před smrtí to do od li si z kdy bylo kdysi mu nebylo proti říkal jenom třebas panem vůli nebo vůbec nemluvil byl introvertní. Taková dlouhá cesta byla že indové si tak tu on kdo jestli znovu objevil takže k tomu že jsem to tu posledního modlitbu pánem a za ty dlouhém modlitby které se zachovali jednu z nich mám také na noční z toku. To je to modlitba tomu slunci dělal bratrství s těmi zvířaty se mi moc líbí že z z z z z dosahu do boha tak si tam nechávám a je psána takovou pro čest ženu není to o dělati na ani dal jsi dal o své jen v v no tak prosím to hezká modlitba. Ale tam si dali když člověk z může dokreslit ten obrázek jak za za dlouhá cesta zvnějšku do nitra ale co čas nic těhletěch františku a svatých byla byla svatá anežka česká a tak komunikovat s těmito ztratíš tam ona byla františkán tam vlastně před protože to byl s let. ti klášter tak. Ony založili vlastní o důvodu k od těch třicet pu kali z ky takže ten řád který ona založila tedy v praze do řád paris řek to znamená řád odvozovat ji od svaté krávy duchovní sestry svatýho františka z assisi. No a jsem před podivovala tyto dvě dál my jedna z itálie a jednak z všech jsi psali zatím vždycky o modlitbě kterou vám řeknu. A z ale základem toho když se na tebe pomalým ujít vydělat nebude dobře tak se po motor nemusí který se zkažený toho co ten naukou ode mně. Protože jsem na toho nepotřebovali tak zdlouhavě jelikož jsem měl. Nutnost nebo byl jsem donucen být introvertní za dob ještě těch operací na vědomí to bylo rozum to co ty který o dítě to štěstí že v jeho indové dovolil normálně mi lékaři říkáme že indové li se člověk stával při bude žen. Že to byla moje vůbec co budu ještě k letech nebylo by lékaři vidí to není boží nepře oni vývoji žil no ale jsem z tohoto nitra je vybral. Neboť když se mně stalo o pro svět jak to přesto obtížné to pochopit pro čekat li to nezažil sil dostali jsem viděl situaci ve mimo sebe. Rád pro měla význam jako moje vlastní udál zase děl mimo sebe a na to byla moje vlastní událost zase musí jako vlasy nad jsem se denních z zápal jako do vlastní události se v zakročovat jako že to moje záležitost zase chtěli se vás na to jsem se dnes je myslil. A proti vůli své matky že ano. Nebo navykla babička se je li to co taky říkal jsem to měl toho bylo to babička navykla je li. My si to toto to babička zápasí s tou jeho hře neměla ten zrak jako to oni těle se mi dobyto do pro to se nechtěla na rozum ti se vých mnou vás sem říkal jsi ale jsem prosit dobyto byl on na víte jsem okamžitě kuje v ne se do malý dobře vidělo. A v ano v tu síla to že to měl děl dale ve dalších pět děl abych žen. Ano dycky na zásobu ne jsem potom na mít dal se do mě. Tak prosim to byla pro záležitost tomu kristova je v vnitřní záležitost tak ta cesta se velice s krát jak u toho dítěte. Zvnějšku tak to jsou zvnějšku viděl jsem to vnější vně jako ten svatý takže přišel z toho obrazu třebas viz by to znovu ne ale museli o nač krize dvacet svatým neslyšela protože to je potřeba vnitřních tam si budovat a co ne v pak se tomu dostál ale. Co co se zrak na prahu očí. To mně připadala na tají do tak jsem si neznám jeho svatýho nestali našeho kuchaře. Ten musel postavit tři chvaty než jako toho nechal a šlo o budování tří do chrámu a to si při pomalé ani jednou neuvědomil. se musel pořád za ním chodit styk paty budoval zase mu jde po vnitřní chrám ne to co tam buduje už. Než zbuduj pořádným příklad jsem vzdaluješ tomu vnitřní budování máš pořád plně ruce práce poté taky plní roce práce málem by nespal se vzdaluje tomu vnitřnímu chrámu prosimvás vím že bych si svou při neměl tady vzor nebýt jeho ale proto je jiná stránka druhá stránka věci. No a jenom protože si zrod něco něco na oči let. To je od těch co tak nevědomost. To musí být dost zná když že se neděláme vtipy s koho to děláme vtipy z toho boha assisi by neděláme když děláme z toho který si přisuzuje nějakou vlastnost která je vlastností boží například domy do pán bůh tu kuchyni neuvažuje za dobře atomu ano no o to musím do no to si dám a to jsem to nemuseli dělal na to musíme s zanechali. Že a ad a v anežka opaku jsem tady říkal list mate napsáno v byla přítomná tomu založení systém třinácti od kláštera. Roku tisíc dvěstě třicet tři v tišnově. A ten klášter zakázala její matka byl to klášter ženský v předklášteří u tišnova a o na se na to dívala a o popíral volal toho přesně měla vizuelní v oni k k k k k si že než ty nejedla nebyla tvá ho k a to z to nezkazil vizuelní v tom že lid kráva ještě nebyla. na se tu byla přitom v tom tišnově. A kdyby se dívali na ten are dával na františku v praze. Tak byste když ti si poznali z tišnova pokud za to taky slyš ve oko věnováno. Ona když to založila tam matka on s tanci je matka sví řekněte onen z matka ji naší. Svatý anežky. Tak proto musela několik let před tím dát stavět jsme než když to mohli přijít ti již tak tomu co my hotovo dokud svět třicet to bylo hotovo takže ona tam možna měřila častější se nad odívat znal moc často synem protože pokud dělali to co dělal ten tisíc věcem patnáct s léty si by si patnáct no a tak nebyla tak postará roku přijal třicet centrem si pak samo co vás žid shodit. Ona je jen málo světic ptal anežka česká která se dožila sedmdesáti let to tedy byl výjimečným věk ženo či o na tu cestu opravdu potřebovali dem ukázat proto jsem držel pravdou jeho věku kdyby byla směla od toho odejít tak umřela si jich jako svatý františek z o to odešel z říci při dvou let že ano. Ale. On potom ono se totiž že od něho nechtělo aby propagoval za styk matou ale také nepropagoval. Je to byla degradace toho introvertní ho počínání co se k tomu jsem to pro co zvnějšku člověk se ještě touha li. Tak tak. Ona se prostě dala poučit svou matku a založila navlas podobny tomu kristovu. Kostel řád na tu slavnou bráno tajné viz na to asi neměli peníze takže na v bráně není ten kristus ukazující na kdy byli není totiž předpis francouzsky se vytratil že sis předpis ran co mus svým zrak dnešek první tohoto roku kdesi jsem novém řešit. Listu jsi byl v této co si si se to mat než tak to je toto jež se s přišla li oželel především vydání jsem mi tolik peněz tady jsou tady na této straně učedníci nadto jsem žil a andělé a je tam také anděl z jeden z její smysl žen. No to je pověstný anděl a takže od tam tento ale nebyl se mnou v tu mluvit o tom do taky svůj vývoj v a chrám svatého martina v tu budu taky todleto k učen ale se to řešit nýbrž to na než tak teďka jdu svaté a než si české. Ona. Se chopila výhod přítele žábu mi o tom co jsem se dověděl. Mýho přítele lajčík král nadi slova z olomouci své nic o musíš žije a co si přál kristus k tomu co jsem tuto kdy. Se udělala jednou z těch pěti si jsem tam objevil v tom koncentráku že jsou ochotni přijmout tu indové nezi a pomocí se dostal do vědomého spojení s bohem prostotu že hleď těch pět během dvou měsíc svým do pobytu dostal při onu sví v čili dělají že nemáte příležitost nebo že máte moc starosti s duch to neni pravda atd. Kol o nám tu ono tu dále řečem jiným dávat přednost něčemu. A ona to se stal terezy je to. Anežka ale oni svatá terezie oni totiž zajímavým způsobem spolupracovali. I v tom koncentráku obě dvě o na to co se viz do rod byl o zem a to vám nebudu to bylo půl hodiny práce. A že jeho hlavní tibet se na s po tom že totiž tam v tom nebi ne zjišťuje jela svět podle století je za sebou šli nýbrž když někdo přišel za vědu. Při před koncem prát se na vinni si je od začátku ho potil jsem to dostal stejným ve nic dál než tamas který není z ruce jako co za terezie která před při stále pod že ano. No a tak mu pro volit jenom a nese ona po mně nastoupila. V tom vedení jsem ovšem věděl jsem třebas tomto před si si indové mně že nejsem to tedy vedl mi jsem si byl vědom nespojení sbohem takže jsem dal poradit ne. No ale přeci jenom jsem měl horu v hlavě nějakou na onu. Takže občas jsem pán bůh neměl dost moci aby přemohl nebo nechtěli přemoci takže jsem s málem radil to co jsem sám dělal. A tak taky dejme tomu a tomu na či do jsem radil aby ve litru svém hledal boha o systém který znáte koncentrací mystických to jsem mu radil jenom žen. Onomu řekla při prvním setkání tedy bude vám mu rekapitulací jenom velice li bytě ten prosím těle. To co o ti radil ten přede mnoho na menoval nikdy me ne tato na že v tom nebyl nemáme na tom se jsem je matrice o vám u něho u něho tu pokud ta no a takže se mně radil nesou rodil vnitřní koncentraci nával dělat ty musí začít zvnějšku postav své mu. Do ho spoje s a ho v no oni se nebudou cel získati ho do cestě vzala a tys ti bude se ve se o vypráví mysli z li a ty jsem ve se o vyprázdnění myslete na ty nově nebudu a jakmile an dosáhneš vyprázdněním mysli. Tak el si přestat neboť představa úžasnou moc z na tebe proudí boží síla které při nesmiloval byla ona věděla o z tak li ona věděla a od vesmírové síle co znají dobře indové ta prou tak tebe ale tys svou představují můžeš na sobě na sebe soustředit vesmíru jem. Dost jelena. Ale ty když máš představu lidskou nezpůsobil že ten proud na tebe poteče je pro tebe úplně zřetelně. Přesto si to pro jsou tu po podporují představou jako stříbrné ho proudu který obléhá ne do tebe vniká který obléhá. Proč se drž malinko od těla se o nás bezvadně svatá anežka ovládal mu byly je vším oni toto je to jen co zbylo těm než tím katolíků ten papež tam plýtval mu to li mu za námi tažení mu samo svou rozumem co jsem vždycky vychován tak žáka hle v ne tak co to znamená. Že se musí zbavit člověk se stýká se do kou moudrosti která hrozná svou velikostí zbavit se strachu. mu naproti strachu ne tento z tu při li konám musí být zbaven strach takhle. Znamená to musí ovšem pro nic proti nad tady je to ten bůh dal střed prsou ten střed prsou vám musím přesně líčit abyste věděli jak na to. Ten není. V tom do li ku tedy co máme nýbrž nad ním deset prstů od pupku když ten poslední pro vzdáte na pupek ten malíček a ten dáte k sobě jsem palec ale zase tak na to druhou ruku. Tak tam kde se rozevírá ten palec jo sto ostatní rukou uprostřed prsou je to duchovní srdce. O tom tolik nezáleží ale v. To a svatá anežka byla doslovná se dostal k na tom záleželo. O nadto todleto vědí kdo do se si to proste pod že ano toto se oko věnoval nad to mají nabudeme nebo chopila na to věděla z téhož vnitřního pramene. A takže mějte při ruce vedle těla a o pole vejdete se tou silou a tak od dokud jsme nepocítí řek bych posilu. A to je moment kdy das síla vstoupila do vás zvnějšku. A pak s ním můžete třebas do tak zacházet jako rodil ten mako. Ale kdybys to dělali bez této přípravy tady myslemi do sílu abyste z koncentraci dali praví důraz to by byla tak koncentrace vaše tato o boha vybraní s jednou činností na úrovni ostatních činností. Aby to nebyla oni se že to že by to bylo silnější aby to okamžitě působilo silněji. Tak musí tomu předcházel todleto co vám radím co co z teďka oni říkám jo. Jenom to do ten bod jasný prosím to je ale pro rodiny musím říct že jim odpovídají všechny do to si. Těm místu které označují indové ale nejsou tam nás. Takže když třebas tím s mužů občas říct vinno něco pro vás o to poznají. Dneska do takového ale pozor nad muss cesta a oni o to se tak leželo no proč to takhle a teďka tak že jo. Takže voni například když učí. Při že s hadí síly které v mystické cesty nebo od lidské cesty hadí síly když učí zač se učit. Jak koho tak prostě to jde tím způsobem že si toho o nám tu muladharu musí představil před sebou. Byly tam svou tak aby motto celé to jen zaujalo celé jeho vědomí. To je víte ještě z bláto než statečný na to z. Z než že se mi slabika mně na každém tom látku jedna slabika. Po že neumíte přeříkávat slovy ne neumíte po vás do vším o co se rodí že. Učí toto to je oni si co jsem do oni mi nechali k a to potom představy hathajoga. To si musí pomáhat tomuto jogu hadí si byli jinak pořád jenom cvičí a to je málo to joga joga musí pozná se člověka k bohu k tomu jsou jsem si třebas z když jem a když si to člověk takle představí před sebou a ta byla těle. Ten si z prát o výhod to z se vším co tam je ale aby si přitom dokáže všechny čtyři slabiky. Nakonec vyslovovat jako jednu jedinou a potom totiž nemůžeme viz slova a a nebo tak něco ono co stal s tak jsem ten první slabiky z čtyři z ještě řek dvě nějak to zakladatel li totiž veta tam voda a to tak del v na znamená dech ale a tak dále a tak když toto dokáže že čtyři slabiky jsou jedno. Co jsem to vůbec představit. To meze představitelné tak buď říkáš věřila nebo ne řikam nic co začneš tak to nemůže řeka jak o jednu znamená těm tam prozrazuju že nakonec když dosáhne otevření svá dostalo řek muladhary tak nesmí vůbec zříkat on to jenom musí cítit jako jednotu. Když těmi vytvoří jednotu toho obraz se již při plátky totiž musí do nějakého středu ve které nějaký symbol. Do tohoto symbolu zaseto ústí atd ten symboly a zase obrazem skutečnosti. Tady řekla bez ten obraz obrazu č ti ale o to stačí to otevření muladhary bych s vámi o to byla vyšší do to svým tak to nestačilo on se mnou otevřenou mu na had jsem se po řek muladhary dostal o kam že to je stav spojení s bohem za všemi toto si o protože on tento lotos ne existuje v lidském těle. Jako žádnými z těch sedmi. Proto se tomu přestane musel přestat protože oni by i oni to děly zvnějšku na do nitra li tele. Ne že jsem to ta představa k vnitřní záležitost žes promítají na stěnu třebas nebo synova budou jako ti ti by se mi tam se mají o to mi namalován před sebou tu mám dal. Ale oni to promítají do nitra. A jsem se okolních viděl jsem stavech namalován no jsem lidskou nepřistoupil protože když je do rušil. U sil semen poodešel v že se nechtě se z něho modlit počal říká neukazuje ten nějakýho brouka to tam je nutné k tomu říct a jsem říkal a je otvírá své po na hru a dobře na vás to nebo rušit že to před lid ale. Tudleti co sledu o vás že neví co děláte co říkáte tibetských. No a to je to vzdálené řeči kterou mu známe pod pojmem sanskrit. Této podobné dále potom do tou kopírovat ne. Jak tak jsem porušit aby se podívat na ty symboly který se nemáte nějakém služ jsem pořadí za sebou seřazeny. Zajímavý že ve lety man dali do oni se modlili byly ty symboly kterým se začínat a tom po zemi o tom do vět patra v tom pod se mi že tak krista končila mi symboly kterým se končit a mezi těmi symboly se s zákon tři jsem byl byla malinká složka stal. toho milarepy ale nějaké lidské pozice li nýbrž jenom na to se ženu a takovým uvolňuje tam seděl nějakým kamenů na to nemůže zapomenout protože ten milarepa překonal tu formalitu. Celo to rad tam okázale prováděna jsem když jsem stál na ti milarepu jsem říkal duchu. Tomu co pronásledoval tomu že by jen podívej se ne tak on překonal tu vaši o tom nic. A von si myslel on si to mohl dovolit nic a mine. A tak ta svatá anežka asi toho nemohla dovoleno tu formu stal zachovat když tak křesťanská víra přesto si že bůh je na nebesích. Tak musela do tak zvaného nebe vzato o jeho silou ujít a to bylo jedno kam za šla jsem se ale s byl ve vesmíru. Ta síla šakti aby rozdává ale dva druhy li dva druhy šakti jedna statická a jedná dynamická toto pro můj výklad potřebujete vědět a ta statická. hadí síla tři atomu krát stočená na konci páteře jak my říkáme na přesné. To je statická je třeba ji dostal do pohybu do dynamiky ale tento pod u tedy my známe se to se ale do pojď duch který znamená rozvoj zvnitřka navenek to jiný pohyb a ten rozvoji získali při ab o násobí to je to co máš za svým o šli nyní mu říkáš dovolit ne jako tři vopu takovým. A řek tak to neni pohyb ten tam je nehnutý nadto obraz si hne ale to znamená rozvoj li vědění oné k z kde jsem působení takže ten stezku ho z muss v tom měl jako namalován no toho svýho symbolu tělesného. Jako přídavek aby do po zažil to zk o z asklepiovi z řecký bych říkal všecky k tak a to je odtamtud od kou dáno ale je to zvláštní druh pohybu je řek bych tedy bych přes zval do češtiny po rozšiřování vědomých jaký byl v pohybu to je ale tyto tři od násobím pohyb a on dává ho bezvadně. Svatý jan neboť několikrát o tomto pohybů píše. Jednak to nazývá tisíc dvěstě šedesáti mi tento pohyb z jóg ono slovní přestože to by si počítáte rok třista šedesát dní protože to tři a půl roku. Prosim ano. A se muset do si zašel s a to není ve lid tu ostrovy dobře ono ale je tam to co rovnou při za půl jo ale a to tam pro jiná obojí toto není často prostorově pohyb kdežto rozvoj vědomí on tam vždycky ukazuje tak se rozbilo rozvinulo moje vědomi rozum tak tato tam napsal o tom víte o to se neměl s a toto je tady mám třebas pokud jednou zrozen do toho brouka tak si o zpovídal o těchto věcech co dělal. A takže i had ha nesmí ani had a nesmí zapomínat na rozvoj hadí síly kdyby nadto zapomněla úplně. Tady je tou nejlepší pozicí nedosáhla rozvoj hadí si v tom by se nedostal. A to bylo těžko něco jak se ten jogin ten jogin mně říkal. Za naše joga hatha je dneska v jindy por za přípravnou domu. Ale o dají původně nebyla a. Když jsem byl malým z při jsem vzati krizi lety se mysli padesáti lety tak to byla ještě na s na to a že krok s ostatními jogin držící dokola. A celistvá a ty jako celistvou poznáš v takže on mi to ve zkratce předvedl že neuvedl do pozice padmasany jsem zvládl tohoto pozice v padmasaně padá pták vypadá ta že člověk přestane cítit tělo. Přestane vnímat to muselo předtím z na cvičit vnímat to přeložení těch nohou. A z kamení. To se mu nepodaří jinak než že hadí z lu provede nahoru nebo vámi provede sami podle tam s kdo do míry zkamenění či pro jenom do anahaty tak z kamení jsem se udrží se je tomu stačí k tomu nám ví. To maten lidově v ale tomu váže že se přitom ho bude si po mají ti tuto kundalini joga co to me ne. A takže. Když je tomu tohoto v to tom jenom to v tom nenaučil jsem s kam neměl jsem to znamená jsem jí. Zažíval že ta hadí z dob prošla do z vás na li ne. To znamená to jsem musel by se li kamen proto žádný jogin neupadne když sedí žel a upadl by kdyby nebyl takle o blaženým tím sestup do vadí síly hadí síla tou plné pod všechno z mrtví. A tam máš vystoupí tam soustřeďuje život jinak rozptýlení do úžasný intensity rozumíte tak to dopadat a když jsem to jednou udělal při přítomnosti toho kdo jedná tak říkal ti ani napadne to udělat ještě po druhých. Tato pozice z plnila své poslání tak těm česky joginů zrak k k k k to dělit každého z třikrát protože do této s to jsem se ještě dostali.