Karel Makoň: 90-23B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Sv. Takže nemějte ji za zlý ale ona nemusela mockrát zapomenout během to znamená z mého říkání abych nebo oči na aby se vydržel. Že to je člověk absolutně čisté přednost takle brala co chvíli vliv byl ochoten něco z toho sled v na ale ona neslevil a když bylo nutné miloval věřilo tak žena se nezapomíná než toho bylo zle to se všímá jenom sebe. Ale ona žila před svatou terezii z s to byly proto do si pletl anežku jste terezy ze se měl na mysli jak spolu jako spolu pracuju to ještě nebyla živá. A ta zažívala nějaký život sv. F to je na že si nás nemate zase z nás ve století žen ta terezie z avily v pro na s to z nás si to z nás si sám znal. Tak šel a oni spolu spolupracovali no as svou pracují a ta a svatá terezie měla jednu stejnou vlastnost oni ty svatí nemají jste milost nos. Ale měla společnou stejnou vlastnost s českou anežku přemyslovnou A to co si v tom. Že ona všecko co dělal ale to do světské nebo čistě duchovním dělala pořádně takže přistihli při kuchaře mu tu ho za neslyší. Při si při považovala pokazilo pořádně hlava dobrou ukázkou a oni říkali prosim jak je to svoje modlitba a když děláš tu duchy říkala jak na toho co dělat stále něho. No ne je na to že toto se to co to neví který dobře hle. I mezi jsem si byly mými je bůh ho vel to chybí do kuchyni ještě na ve si přesto by to s ti toto maso pase ne obecně vzato. I při naším nejsvětštější práci sílu k vnímáme od boha mezi hrnci je bůh sis to dovedli viz jinak bez svatý terezie a bez svatý anežky viz dovětek na dohromady v každém životě mezi hrnci je bůh jak vám a z zcela světská z ale pro z bude to mnou s. Nebudete nad kterou prožil v z na s vjem na při svou svět z kostí a bude celý neradi provádět. Tak potřebujete v tom musí jdu boží daleko větší měrou než že v činnosti kterou dělá která děl celá u punc duchovní. O to..víc potřebujete když ta věc je užitečná ne zbytečná tak to jsem na to co třebas stop společnost přeje se tak přesnost. A víte to byl o z a osob se tak to udělám na pro tam co jsem to musel tak si pořád ta prosto třebas jak jsem z vůli musí liším bohu tak si musel prováděl sv. A tím více musím opírat v tom případě v onoho o sílu boží jsem chodil na prvomájové oslavy v tom gottwaldově sem tam nikdy nechyběl nikdy ne a ne ze strachu před ležím. Nýbrž proto abych na sobě zase byl ve prospěch a zažíval větší přísun boží síly to zase musel tam se nevzdávat tato se li se odevzdával bohu to pociťoval jsem jeho přísun síly na sv. No tak tvé pod los dává ale co nestojí o tu sílu boží ty se si když si-se s jednou setká a dokonce se bez neobejde potom to jsem ve než časným jsem se s zase jsou odliv v podobě extaze. Semen jsem jsem vypadl z toho se při tom nosiči boží která po extazi trošičku z by byl na pokraji vědomí na rozhraní vědomí a bezvědomí pořád jste i po extazi trošičku propojení s bohem a to je to propojení přestalo se nemá se s o to bylo trvalo to přestat ano řídí ne. To bylo pro měl tak pak. Prosím končit tak to je to co teď řikal třebas havel při tom papeži Mluvil o tajemné paměti bytí naše bytí není jenom lidským bytím je to jsou bytost mění sbohem v a bez něho by naše by ji nemohu samo osobě existovat. tajemná paměť bytí kdysi tady dneska žiju jakoby pán bůh nebyl ale nestranně jako by nebyla smrt na druhé straně která na číhá žil si z této paměti tajemné paměti bytí. Že jsem přeci vnitřně věčný co bych myslel pořád na smrt anebo na pána boha. Vůbec za nepotřebuju jsem s pokojem tak jak jsem nejsem ale. Že jsem. Že toho ten moment když tak neberu panna ho jako že že koho by dojít jest se trošičku dotýkám toho. Způsobuje pomyšlení ježíšovu dříve než abraham byl jsem na také tak trošku každý z nás se trošku je když nemá stálost prosim vás nemějte starosti to je další krok který musím vám říct. Jak nemáte starosti tak zručně nejste ani trošku z nejste ani trošku kdo se se stali z toho času z rostlin člověkem tři budeš z vizte od toho že jista ale. A stali se ses starostlivý člověkem odejde od toho co ji s be. K tomu čím se se stali to je hrozná teďka nadace vaší cesty ano prosím vás nedělejte to nestarejte se. Jednejte tak abyste pečlivě všechno vykonávali vy se přesvědčíte že když něco pečlivě vykonáváte v je to než ježíš se stará v on to je to jako starostlivé konání k a němé manželka celá jak to pochopit že si říkal když jsem člověk bezstarost. v jenom jednám podle vůle boží. Ale protože mám budovu nebo že se potom za by se musel starat jenom aplikovat tu vůli boží o to se musím o to musím pečovat tří ma ale bezstarostně. A ona říkala to tedy..to obchází hrůza si nebude starostlivě manželem. A za několik let neřekla nepoznal jsem starost vyššího člověka než si si říkal. A než boha jsem říkal o tom říkal když neško toho a prosím veliký zeus svým jsem říkal jinak anetík anulík nebo křovík nebo tak to dělalo dobře ale anežka toto jsem byl vzdálen strašně anežku jsem si říká. Prosim ty si..tolik let žiješ se mnou a ty si nepoznala že nejsem starostlivý jsem jenom pečlivý do doba též také se nemoh se o tom zmínil se si při fa a když není náhodou říkal ono se to se tak si může to řekl sto svým zázrak že záhy po svatořečení to od vás si ho z to pádu u vás zvítězila revoluce. Způsobem jak je dosud z z vzít lidské ten paměti není takový případ že by takle bez ka ale zvítězila revoluce. Neboť jsem byl v tom její duch řekl on se se se to v jeho řeč takže její duch přitom byl papež o tom tomáše o tom a do o tom nic o tu stačí. A to jsem to co co jsem um o tom tak i ten lékař a říkal my jsme viděli nezná nenávist že si ne..nezačal nenávidět. A tu revoluci si dělal tak dokonale že nebyl vlásek zkřiven my taky nechceme se oběd ani abychom byli pobíjí nic se zvítězit pravdou. A vzdání tato ve nedělám proud by si zem do duch v oni na všech svou ale na všechna mně z nich to byly faktický a to za to nepřítele i ten byl za rohem připraven zasáhnout ale bez tam prou bylo tak nemohl. Pali tam to bylo neměli zbraně ale proud byli vydatně ostrost že věřil. No tak to vás právě dělaná vědělo z revoluce nestará záležitost polem nový nová as to netečně ten přítomný okamžik. Ta třebas přítomnou okamžik se tam dnešní pokud je správně okamžitě využita této atakdále a musím udělat aspoň teď protože nemůže nějak se tou cvičit předsevzetí že se podle toho zařídím se v tom duchu budu žít na to stačí neboť jisto převzetí udělali a zatím tak sestoupili do řad učedníků páně staň se chci. Než abyste byli těmi učení jak taky nejsem více ještě učedníkem a poznali to ty tibeťani dyť ten - šel najisto za mnou z s se kterým se viděl když mně bylo takových třináct let naposled a teď najednou temně přijde a říká ty se budeš živit a jsem se řídit tělem a v tibetu a k tomu klášter narozen indie a tibetu. A pak tam za si tibeťani a a ty an a moje tři těla který jsi tady jmenoval velice hezky to jsou ta smrtelná těla tři. nebo z organizovaně na nebo přeměnili proměnili v aby je li tu překážku by nebyly svou zradou. Ale my se udělat nemohli jsme než tohleto. S těmi se mi že vtělit upravený mi tedy že nebudu odporovat. Tobě přicházím protože neřekli tak tedy za kristem a on nás tomu říkal v do krista nám. Protože říkal kde ho mám byste mi přednější mám vás před sebou ano. Teď jsem se nejedná mám tady dva žáky máme tady dva žáky kristovy jeho dva učedníci padám. ale ty vzniknou v každé době třebas po dva tisíce letech to..já jsem s ním nechodil někde jako učedník nemyslete si a k tomu chtěl že pošleme v menoval je tam atom v tibetu tím za učedníky. Is a které jsou v atd nesu takže on měl tu odezvu jsem šel domu do domu byl nikdy nebyl od rozuměl z tibetu myslet také malý svět v k v a v jsem to říkal v jsem učedníky pádné no prosim ty mění věnoval. Tak si na to povolen že si jako učedník jednej jsem mnou jako učedník panně prosím to se ožení panně nikdy nikoho neodmítl. Ten si nebyli klepal prach z obuvi své dokud nebyl odmítnut nýbrž ten tam léčil jsem tady na lešení. A tak tuším proč asi poslali za nad k tobě protože jsem mládí zažil něco obdobného jako ty a naše cesta asi na podobná byl jsem v poli s s s nějakou horkou vodou o to na pravé straně ne. To vono se to dostalo i do do ucha takže a to bylo v době mýho útlého mládí takže to bůh on neslyšíme ho k s na jedno a toto dělat to co se na telat pro vám nedělá dobrotu a jsem takhle postižen vlastně o utkví doma onoho tu větu po málem není nějakým vede jsem to ne v palec fyzické méněcenný takto máme bez společnost a teďka jsem se dívám tak asi proto mně co se tady tobě tak bude toho. Že si tím učedníkem tak si taky podoben takže my se budeme dobře rozumět řek dobře tak co by tak dělat on říkal jsem tato li se jak jsi tady dlouho no můžu tady být pět hodin to je málo tak tady máš třebas. Umění na sela krista způsobován momentální tam měl to si přečti a prostuduj a hleď se podle toho učení tam zapsaném v takovém mnoho učit zjednat no jsem to potom se opsal všechny moje spisy. Takže matou učedníka zápisu bych tak řekl že toto cvičení přesto začali ukázat jen hodné pro člověka. Který je vždycky oslaven o na přeříkává to ten toť větou učil před tím. Tento učil špatně v tom smyslu že mluvil člověku v dycky oslavenému neklidné mu a tím musíš napřed získat klid as sílu a tu tady ze stravy dostaneš ani kdy ten klid do středu je esesmani který tady řádí. Tak ty musíš tu ten klid nabýt jsem tímhle tím cvičením a teď ho tomu učila v ovšem ještě mu přitom řeka něco jiného tedy tím je především musíš věřit. Že mám moc od boha danou. Abys toto cvičení zdárně mohl použít k osobnímu posílení a jim působit ve svém okolí v. Z toho důvodu v ti odevzdávám svůj pláž položila mu v mu ten váze zrodu na bedra von cítil tu životu pláště to je tíha ale je to ochrana v tíze je ochrana. to taky říká neboť ty musíš nějakým způsobem v z s denní o to se s něco dovědět netačí had toho k na s. Ale bylo dalek mluví se znamená ta pomoc kterou mám od boha pro sebe připraven no tak to je první věc a druhou potřebu abys věřit a a pro totiž splním tři přání do budoucnosti chci aby řekl tři přání a je splní tak říká. A no si byla jista tím že schopno cokoli jste zračí řekne v splní terezy si nesměl na nic něho a že se mi z koncentráku pryč taky počal ale z toho. Do stroze z toho koncentráku v do toho se musí mala ale za dostaneš abys uvěřil ten ten co se dostaneš potká tak rodina těžká záležitost rodina poco rosa asi půl roku po město koncentráku ven. A přišel tam z toho místa kdesi o stravou a polskou hranicí von mluvil líp s-polsky než česky -byl šlonzák A odvážili za tak li jeho otce náš bytost. Tam ani se dostal do bytu svýho tam nikdo nebyl oni přišli po z pocit tvořen nessi tu rad let von se zařadil za tu rakety na šel na cena a tak proto půl roku napřed věděla že ten otec zemře. Je ten to není žádná před o čem dosud v rozumíš mě. Když jsem si do tady je je taky od arše dával v no to byl vidíš ne ale jsem nebyl vidí ne ten vlast dovoloval jak potom že není před o čem nás a potom bych dělal nadto věž jedno přání tomu od ale musí na vědět o tom ale že měl taky přání které jako těla aby bylo splněno. Jiná moji hrob. Ten hrobě neznámý v době zk je taky neznámý pořád z naší nějakou podstata byla sil na odněkud ze španělska nebo vodkud to neni hrob nalezený hrob nenalezli. by si to tak most o to nevadí ale jenom oni rod. A jak tam se nám ježíš budeš kterou teďka mohu předat vítán od o na předávat sílu. Ta abys byl věřil ž jsem živá na tohle je živa. A on tam šel opravdu. S nějakou neskutečný jak včel s v tom jsem v látku z nával li vám pro od jak zkus zen. To To němci neměli zabráno a. Jak tak šli tato mocně pud žilo něco co na odliv definovat aby se v žil od toho moci party provázen v v někam stranou a tam si lehl tato na žila za svou blaženost a poznání. Potom těla od něho ještě další věc opatřit si něco mého v. Zaopatřil tak teďka všechno splnil tamto taky takže. A vám jenom říkám to proto v. Že to neznamená si maten od hrob anežky aby to panny fungovalo. Neboť to jsou obecné příkazy a to letos obecně ze citové se v životě a ještě přesně řekněte co se to udělat na nic. Obojí k tomu co děláte aby to bylo účinné tam modlitba prosebná kterou by se dělat tímto způsobem podle anežky. No. Tak ale že to že je to se do sto známa svého nemůže nutit. Ale ještě bych jenom tomu ještě podotknout tuhletu důležitou věc že vždycky tady musí být nějaká tomu říkají chrám jsou z s ti které jsi prosit te. reciprocita vzájemnost ahá to umim česky já- si s to ono to radil sil ale reciprocita jsem si pro citáty z. Zakázaného se musil konal žádný před ale musíte být ochotna z toho z pro k účinnost své modlitby udělat co byste normálně neudělala protože jako li na něco dělám nerad dá. A tím že by to mělo být u děláno ale nese do toho nechce aby si do který se nechce s mámi sil který jsem jak se mým ale některé jsi li si který se nechce mým dovedu seděla a měl bych se třeba dělat a tak v jednu z nich. Aspoň provedu proti vlastní vůli je uděl mi ale poctivě pečlivě a teprve pak. Tam modlitba nabude učí dosti postel sil ne hlav na hrob svatý anežky. Tak se na to co než ti na ty věci umím za všeobecný znám toho ducha toho ležení von se musel obětovat protože von žil někde na moravě a von musel zaject do prahy že ano tak dále to ne tomu příjemnou nerad cesty k no a teď bych se měl ještě no tak nebudu na vás to další požadavky. Protože si myslim že tohle toho by stačilo k tomu aby začla ta modlitba být účinná či teď když že budete toho tak bude absolutně neúčinná dokud toto neučiníte. Prosit bude rozumíte jo v opatřit si něco mého v tomu se tak učím v v to znamená seznam zase do ze se myšlenkami sv a považujete některou ještě za svou jsou smysly budeteli se v v ze v opatřit si něco v v v v v v. V jsem si žijeme roucho na příklad dejme tomu padal některé věci který trápili. Prosim vás tohleto ne to nedělejte to nedělejte vám je por doporučuju abyste všechno dělá nýbrž aby se nosila jenom něco z toho ctnost za něco co se se za příklad tady to nedělal kam sto přebírá tu anežku tohoto máme právo převáděla svatýho sobec kdežto tam ten li v životopise se nemohu dovolit s v něco vynechat za sem pokud co viděl v ty které by vynechal počítám co jsem tady říkal ty nese děly dobře že ho tam vlita po praze. On tam asi nepsal zel ne každé duchovní cvičení si by duchovní cvičení o nás. Z něčeho odvést vyprázdnit a jež ho přivést řečeno jednou větou v mám nás změnit v tom smyslu om že budeme sloužit nově v novém duchu to znamená budeme mít před sebou jiný záměr než jaký se měli dosud. Kdy musel svět chopili nějakého duchovního cvičení. V by se nedotkl kolo našeho dosavadního našeho záměru. Tak je to cvičením mírně řečeno mírně řečeno prosím opakuju mírně řečeno. Je to cvičení které k ničemu. Ale velice mírně řečeno abych se mohl vyjádřit jako bůh s. Většina totiž ty takový duchovní cvičení dopadá tak že se prózy z nechali z umění a jak přestane to cvičení mechanický jim mám za to musela zabránit tak cestami a tu duchovní cele. Ona člověka a to co syn člověka nepře dělá pak jak to řekl ještě jinak. Mechanickým způsobem se nikdo nepromění nejde on mechanickou změnu nýbrž jde o kvalitativní změnu. Duchovní cvičením musí působit na povalit tu lidského myšlení a povalit tu lidské jeho jednání čili musí vyrůstat z dosavadní jednání. To musí opouštět a nasadit nebo způsobit nebo vtělit cele nebo růst. Nebo způsoby to člověku aby odrostl do nového způsobu myšlení a jednání el v přes razí je to znázorněno za pod li tím způsobem. Že křesťani odněkud někam tu tu být spojkou tě. Odkud tu vím je prosimvás to teďka ale teprve v zevní stránka věci vysvětlím putují odněkud někam. A protože se tu na jejich představu že nejsou tam kde byli a jsou někde jinde a tam mají nový úkol takže kdybych dejme tomu putoval z plzně na svatou horu a tak bych tam kdybych to dělalo pro jako duchovní pout tak bych tam nešel proto abych tam na svaté hoře byl nýbrž abych se pomocí po mu ti. Stal jiným člověkem como jsou od při ne. Jestli tato po charakter jedině těmi nebo zvědavosti nebo dále něco. Let tak to neni tak duchovní pout do obyčejné tuto ani tu listy a že tohleto co mi velí děláme jen nejsi by tu li si a chce přestože si že řím ku toho nýbrž to musí být duchovní a chce aby do duchovní nese byla to víte z tom řekla za slyšel nová. Tak musel prokázat přitom něco co se nepotřebovali předtím prokázat ten člověk v její pohádce..chtěl se stát duchovním člověkem. A ten mnich šel k u jasně ukázal přestane duchovním člověkem do uším je v chvíli kdy. Mu záleží na bližním. Tak většina těch křiku duchovních které před vyslal například od z od el. Tuto závislost na pád nesmí. Úplně poslalo po mně toho do oni třeba děly společně kontemplace nebo společná cvičení to neni to pravé tu tím se nedala zastoupit toto ten si to budu vysvětlovat. si vzpomínám a to často opakuji promiňte mně na to co řekl ramakrišna. Kdyby byl pozván svému on verse novice o dobrou přát příteli lesem koly založil brahmosamadž. To byla velice kor o vás duchovně tu pro koho společnost. A on přišel samosebou o to ramakrišnovi že měla něco podobného takovou pozval s těmi jeho žáky k ní. A první. Co mně vydělat nebo k čemu je vyzval ten vel jsem bylo pojďme se společně meditovat pojďme společně se modlit pojďme Společně rozjímat nebo tak jak to chtěl říct a tráva sama sledoval vaně o čili udiven. A pak se do toho pustil o to v prosim budeme se společně soustřeďovat nebo proto dobře. Protože to asi rušil tím svým postojem ramakrišna dramat by se to když byl před jenom ze staré školy a to si po trpěla na i kdyby máli zacházení jedincem když tedy ten ježíš kristus mluvil pro zástupy vede to individuální zacházení jedincem tak přeci jenom v tom bylo něco individuálně. Teďka dali děloze pozor na vás budu ti to budou vás to zkoušet jestli pochopí to je to podobenství. Jak je tam podílet individuálního nakonec řídí tak to musí být zachována. Ježíš kázal nahoře nějaké hoře kázal dlouze je ale lide zlačněl li řekl o pod stolu učedníkům ty dělat s tím máme tady něco přijdu a a oni řekli no ten jeden učedník my tady nemáme nic my jsme nevěděli že to tak dlouho bude trvat je to jeden mladí pane co ten pět chlebů a měli by či ti co ho. Toho všem nestačí na č její sice lidí nebo ji době janetem věčný pět tisíc a von říkal dobře přiveďte ho sem voni ho tam přivedli a on začal vědy víčky atd bych tedy rozdělovat učedníku samosebou pak to rozděloval potom těm lidem a rozděloval o rozděloval a ani těch byl víčky ani těch rybiček ne u bývalo v k v. Takže na to byl všechny zástupy a ještě byl dvanáct košů drobtů znamená tolik drobtů kolik tam bylo těch učedníků pak tak kde je tady tomto poselství obsaženým na souvislost mezi i vědou ani on a kolektivním. Působením ježíše krista v tu jenom tu pět se ten s tím čekat. Při protože tu počáteční že o něco kázal ne aktu konečnou že měly hlad apod svolil nakrmit. A konečně ten závěr že do vás košů od pátku takže vono to mělo vlastně několik stránek no ale vememe si jenom ty dvě hlavní s s že jako se říkal jest to jede samých vedení je člověk. Ale také neseme duchovní jednání člověku byla čas jako říkam to by se mělo byl od nebo takhle kom to neštěstí kukla řek celistvě to zařídí nebo nám to zařídit ale to je to hlavní vim du z toho kdo jenom to hlavní co že bych se byl v tu zdržel toho povídání strašně dlouho aby měl vysvětlit. Pět chlebu věd prány ježíšových dvě od když si to jsou věrách na jeho vší že to za práva znamenají a tak to prostě všechno vynechám a všímám si jenom toho že hladověli zástupy že když nakrmí jim člověka duchovními věcmi..tak ho nenakrmím fyzickou stravou. On protože strádá není schopen na ochoten poslouchati duchovní řeči. Takže ježíš kristus zásady krmil všechny kterým něco přinášet především své učedníky takže měli dvanáct košů drobtů. To je znázorněno v to není ku. Učedníci nepotřebovali tolik si že jeho slovo že to jim potom vysvětlil duch svatý. To oni nepochopili ale potřebovali mít jasno v tom. Že když něco dělají pro někoho a třebas jen toho tolik aby ten člověk se najedl jednorázově. Tak Tak pro přitom zbyde každého jeden celý koš odpad. To neni něco jednorázové jako bylo zle nad nad domem o si tam všimněte těchto dvou základních věc. Byl tam mladík který jediný měl. Jimi základ ježíšova utrpení as smyslu ježíšova utrpení v první věc neboť ten tam neměl ty vědy víčky na těch pět byl být jenom proto aby nakrmil zástupy v to v nevěděl nebo aby sám měl nějakou zálohu nýbrž on nevěděl co dělá a jako dobývá zase vedení událostmi v tom. Se na krásy visím na tuto příkladu kdo do hodiny tak to udělat on ale on jediný předvídal a nebyl to prorok nebyla to jakákoliv předurčenost mámě a její význam že když že když on nakrmil těmi jen rád bych. Svýho kříže těmi vědě ranami li co znamená že bych věží se li než krizí se nebo tolik lidí kolik tam bylo. dycky tolik pro tolika měla kolik je k dispozici potřebným. Tak vás upozorněn na tohleto ni jeho chleba nebo bývá ne dobrá vůle se neztrácí tím že jim někomu věnují že někomu součinnost věnují zase tím rozmnožuje čili této podle a rozmnožit nebude žilo on nikdy nemohl věci dělat svá prosim nedělal sám on s dycky pod se. Povaloval svoje učedníky. Potřebovat si na hoře tabor a dvanáct jich potřeboval na ostatní své činy dvanáct. A kromě toho potřeboval panu marii.. která jak se nám zdá se mu do toho co si pod nohy že v že do toť žije do toho protože oni nemají co by zažil chceš ode mně zázrak vyčetl líto řekli matku nýbrž žena aby ukázal že mu v tomto smyslu síly a udělal toho rozmnožil tu vodu a udělají jiném a do lepší. Než do původní. Tak tohleto jenom vysvětlením toho co bych po sto bych postrádal. Z toho podobenství tato jenom když se jim to tam bude pro tu do vím ku o mu aby vydělat šlo to krmení její duše znamenat. Co jí-co předcházet. Co tomu krmení předcházet a to voni nás za by to byla vědoma že co bude následovat co nepředvídal. Z ani ten mladík to nepředvídal v s a že musí předcházet něco z toho jako třebas oni by nepředcházelo a tím by to cvičení začlo někdo z prostředka a nebylo nebylo by ten význam jako mělo být to ještě že z vody do vědy jestliže těmi je ten ježíš zástupy tak proto že jim na předal pokrm duchovní. A kdyby byl dal byl svým duchovní někdo nedal tento duchovní pokroku tato ani napadlo nakrmit v na mi nenapadlo jednak jsem v čili. To si tam ale proto jogin o říci než zase znamenalo by tam v tom by to bylo vzato znamenal stal pro dovím musím říct když se pře je. Být na to me nás duchovně nějakým cvičením musí napřed se nějakým způsobem hlavně když si plynou trpělivosti v k a tu ona podrobit tomu slovu božímu že od do lidově k této po droze slovu božímu neb podrobuje se s tou božímu ten kdo si je poslechnout nějaké kázání když podrobil ze slovu božímu ven. Kdo i na to kázání je připraven něco přijmout toho bude zavazovat. Jestliže něčemu novému tedy lepšímu jestliže teď tedy třebas posloucháte. A jestliže děláte ses vidí že vás že vás to k něčemu lepšímu důkladnějším mu duchovnější mu povede let tak také máte právo. Během naší řeči být nakrmení ne pokrmem duch záře nýbrž pokrmem duchovním. Takže víte co předcházet modlitbě a teď k modlitbě samotné. Kdybych řekl málo záleží na technice jen na kterou si dával tolik záležet. Tak bych vás zbytečně klamal protože kdyby nijak jinak tak na technice záleží a proto hodně že ona zaujme mojí pozornost. Jakmile přestane zaujímat moji pozornost to se stane opotřebováním toho cvičení tak za technika nemá význam buď se musí změnit technika. Anebo se při žení vůbec dusí opustí jakékoliv jiné když že bohu s vědou techniky se všechno docílit svým to dobré bych to řekl takle s. Že od do politicky. Jestliže v naší společně s ninimi nějak organizaci to to znamená techniku života. Tak to je tak přibližně prospěšnost osmého řádu amen prvního. To se ale velice brzo opotřebuje a za vím o vám to porád to básnění ne jich pole deska kou protože se nic konkrétního nestane. Musíme potom při k oči je to ne práci jiné pouhému pallas svému o přikováni a musíme to uskutečnit ve svém životě politické národním. Co sil lidskému a my si to neuděláme tak jsme zbytečně na těch fórách vykřikovali-prosim jednou jedem jen jakou důležitou věc kterou musíte předvídat o tom co budete dělat. jsem si jist že další neděláte co dostal od anežky toto cvičení do že dostane dělal jsem s to je nemožné věděl tolik let přes padesát sled doby jako nestalo vůbec za nic čili nepovažujte toho co vám řeknu za něco pro vždycky žádné žádný postup na duchovní cestě se nedá kodifikovat jsem se. To dověděl tak je to pro zákon tomu říkám kodifikovat ano nýbrž to je poučení pro tento moment. bych to řekl ještě jinak když toho nepoužije ten ten let tak to není ani pro ten moment do použité ihned tak to ten moment osvítí a jestliže to že to po hasne potom cvičení. Tak jste jenom musím jedli nějakou niž zrozen tak tu jsou jakou měl v ruce desáté kapitole svého zjevení svatý jan z ale něco se pojedli jim co ze sebe ve vás zanechalo z li s tím. Tak jak teďka k tomu cvičení. Prosím vás jestli vám nejde někomu z vás nevydržíte nic se nestane můžeš co se za to v ležet. Ale ta představa o tom že to byl zhora a bude tam toho vyloučena a ona je důležitá. napřed řeknu jak pro že ta představa důležitá protože to na zhora protože proto zhora nejde tohoto ze všech ztrát ale představa. Z to představa to bere z jedné strany a vám to řeknu. Za pomoci nějakého symbolu. Měl jsem jsem vám v ve které jsem měl otevřené dokořán a oko no kdo ho si tu plně semene mu pak tak budete ne na obloze v tom jasně září věří li v. Obdoba jsem září těch měst. A s tím obdivem měníme dobyla z spojovací s to byl spojovací žádal se objevoval ne to věc do ale celé věcné nebe. Tento spojovací článek je tento následek o to jsem na pátek že všechno je ty vědy se shlukli a věděli tím úzkým o kterém se do do s do místnosti a tam se proměnili v krásnou bytost. No po nebyla pozemská bytost tak tak krásný člověk to byl to člověk tak jak že tajné se na světě. Velkolepá postava. v chápu nesmrtelnou duši zobrazení obraz nesmrtelné duše ne nesmrtelnou duši obraz nesmrtelné duše jediné nás všech a tyto každé jinak každá jenom pro vypadají jak by to pro vás rozumíte viset to zjevení měla toto zjevení obrazové zjevení nesmrtelné duše. A tam jenom pokynula. Abyste viděli co takové zjeveních kolik šel koš mu proč tu o to by je v zbývá a to co mi to budu říkat to jenom do kdy z toho zjevení že ty všechny věci se spojili do jednoho toku že z tohoto ku by bylo let v zjevením nesmrtelné duše je ve podstatné podstatné na tom podoben si byla jsem řekl bylo protože oni to přednesl protože oni do vydrželi přitom a v tom značně li. Proč mi dal nerovnováha mezi vnitřním náborem nějaké síly. A zevním pak údem síly hmotné to může vést nějakému. Vznik žení člověka tak. jsem si všeho toho vědom všeho předpisu nějaké cvičení protože přistoupit k tomu cvičení jako v ale protože to se řeka do pokoj temeno boží el toho tedy musí dopadnout takže to drzost z ses s pro panuje zmechanizuje a to potom není cesta k bohu jenom opakování ne na božího což není neznamená vůbec nic toto do se zabýval č tím člověk pak že se může říct je to než věřit že to svěřit vychovat straně hospodě žel. nebo měl mizerný myšlenky mi..nebo kdyby těkaly ale duchovně v se nezlepší ten člověk. Když jako disciplinovaný taje dobra. A teď budu boj pořád o to stech nezapomeňme že to není to hlavní to není to hlavní. Zavedla za duše je kdo večer žádná. To byl delší jistou než ten letem asi dokonce v této místnosti a všude kolem dokola byla byli židle všechny do jeho vsazen li na tu čele není kde patrně by měla být za duše na tu nejkladnější v tom člověk kde talíře čech. A to bylo prázdné a o nám jenom potud potud ta tak tento způsobem vedla tady vodsuď a jsem poslouchal člověka byl ve starověkém odění který člověk ekg.