Karel Makoň: 90-24A-24.4.90 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Zase rozumí a on mu to řekl tomu co se dovím a takže pokročilá. A na od toho toho o to o další takže ten druhý to je ten že atd. Se pokynula oběma a ten druhý co se nedělo toho prvního předal tomu třetímu. pozměněné svou svým poslechem. A tak to šlo pořád dokolečka ano on to se mu ještě obešla a posadila tam a na místo toho ježíška a jsem okamžitě slyšel všechny každý mluvil jinou řečí všem jsem rozuměl aby se dohromady nově ne hle bylo. Na to byla jedna jiná před č ty nejsi oddělenou bytostí ty žiješ z minulosti i z budoucnosti tam boží na vjemy tom budou v budoucnosti ale založen tam byli lide milují. A když jsem si to potom rozmyslem. Tak bylo zbytečně o tom ještě budovat kdysi to rozevírá se to znamená. Protože jsem to jistě v. Ten je zatím se měl vždycky dostat bohatý paty vůči mohamedovi jeho učení vyslal jsem byl od čeho jsem ho neznal při nějakém na své vrátili něco z toho islámu se dovědět něco z sloučení toho mohameda. A popadl jsem do ruky oral že se vám ale v a vůbec tento nezačal ani hledat li se v myšleno zemřel a. jsem našel ve své duši odpověď na toho co jsem potřeboval je v jsem říkal a je to tam v tom koránu otevřel jsem konám a totéž na známá kou toto jsem přesto o ránu. A tak vím teď za toho malovat že by zbytky svých pane dohromady je dobyla tak v kterou jsem strávil ven za od nebo založený strávil. Oni tím že dostaly najíst strávili ježíše krista ale každý po svém po z toho každý třebas jimi škola malo od neví čit. Ale ti učedníci to také neměli dostal se chtěl počin dalo styk o vše je jest výtku u dolní bych v mi o jsem se o tom dělo to je jedno protože oni měli z toho vytvořit. Né. Tu látku sela je stroj temná snáze stali dělal namíchaná zel dál. Tak aby mohli pak je přežít pannou sv. Jejich vlastní organismem za potají si to tak že o mi že tady je je v jedné mně že ne aby moh se na dával a čím dál se to bude si tak jim to bude že žiji v aniž o dejme tomu se ve spolek nadal podobenství o mamonu nebo onen ovšem to bylo málo se mi zla ale co to znamená ne jsem k tomu je přesto vykládal nebo jsem to bych to říkali kdy si zase jak je podoben si dělal tak jsem to tady tady cenné. To ta nebo co to znamená tomto nebo to nevotevře ale do pól z to s to z ka. A jsem to odpověděl jinak. Než jak se to normálně dával z toho důvodu že byl nežil chtěli originální ale protože pro tu chvíli se to potřeba je také vědět. Takže. Když se za vyložím podle svaté terezie el podle svaté anežky to cvičení tak mějte na vědomí že to je dávám vést své. Ž že to byl dávám o vám dovím ku. A prosimvás a z své než řídili se dal do od tý. to tat který do z se. Zen za ono litera za to je tak sval jsem si že to jsou z po časové hledisko šel nelze jsem zapomněl vůbec ne ta se věděl že jsem propadl. To to musím set let co s v tak to ta před že měl na mysli člověka který byl u víra není na druhý to nejste li ale jsem byl lince která vím z bůh od ale je že tam rámec dale. Protože co to je ta tento státech rovným li v že ona když to dělat tak si do nového je přitom si to na co dělá že dnes lidu co tu se ve do se v nás měla tak jsem to do ne tak se to opakuje na úrovni se dost nestoupá nahoru a ono je to velká. Protože z toho jsou pro věc vstupoval takovou cestu vás na to že za bohové. A to jsem se zase se světlo ne ten na nebylo ale protože jsem ve za nastává jenom je pro na s že a ale. A tak je nara. Kdyby dostanu by nás nalil který se ne opotřeboval. A dej kdy jsou žil duchovního pokroku tak pro tento nás dostává ona. Tak se řídit děláte nás let dva jinak jsem byl zase nose ráno nebo více ano. Co todle. Ale že by na on měl voni kdy o to se bude se život v sílu toho dale dal budu dělat to je v ale o říkal od zase z lid ten plato dělal by do vás nalila. Ale tam tomu co pak se všechno pro to se musím nad né. Víte jsem to tak řekla podstata se svým litovala jako když to budou vás žili a ono se ho to nejde a spojí se dostal za toho a protože to za následek že v po o k se jez. A ty od dveří sví dílu kterou co bylina jsem byl o to dovedete za do z vás ani si prosili který je mu čí z tohoto dala nebyli lidé a proto tak na potravu která a za po miluje li je z nás měl tady ne. A tak že budu v i to svoje ale budu ne dále utíká se všeho moc mluvou jeho svěcení bez je i se byla které se do pro z li kdo prosím prosebná no a tak a žádá svých abys do takové míry jak to u nesu. Ne cestu míru. Větou prosilo oděl oděli jen o dělají pod jsem v z ve že duchovního života nikoliv jenom svého nýbrž visí vyšších neboť často se na prosto málem které ledu ale pozorují se do li moc vedení trvale přišli dává prózy byl stal tak od dostali se do a zase zase k vám ho sv si se v nás za pod s a tak dál. Domu to co se děje v do li ti tak je li nebo od podstata li je to se něco opakuje zanechám. M. Protože jsem několikrát si o oni na to se nebude sic. Ne že jsem se si z ale že se v zenu máme v chtěl jsem aby pochopila že ono se proto jsem vám co nemá tu v ale ono se sic by sic proto že se nestranností novému sic li mu v ž a to byli nespočívá ve zvyku tělo aby mu v že to spočívá duch mu a ten. Duch je mu. Touto silou svou sis on je celý svět a on to nic s tou prosilo ten je do nezjevil veliká chci dělal. A byly pro svým aby se o to se rovná nesestoupil a vytvořil že on jim tu ve které aby mohlo z toho je i pro ostatní co do ven ze sice že i pro ostatní co od aleno zdá ho patří povahou skvělou tak že ti to za nebojí že tuto vizte o bohu měl tereza dělat jenom pro se pak vás mohu vizi sice li. To nebylo ani počáteční zpět a tak ještě bych chtěl být v tom tohle svoji se sebou pokorně spojení oko neboť tento postoje považuji za kusy postoje udělej země z toho který celý život s to je ale dnes. Nic zdál a ne více. U toho co se potřebuje to stát ne že ne on ho si ho dnes jako strom spojil duchovně se se musí stát na tom místě kde se hle se do mě. A druhý s to je v k se vás božích a ne jsem se vás boží si jde na svět že jsem se z vás. Čili stojí jsem vás jako o pro smrt jak o z toho kdyby on byl by mysli si byl byl jsem dělal tak by jsem se se obchází jako s uctivě jenom spadly jsem mu sic vás pro hle se si z pravé. Že bych musel si říci že o to co si myslím toho. Že na vás jste z nás je na vývoji života na této dále v ní. Nebojte život nám od se by se neví zač je rostly která stoly a končí někde u člověka který odchází z do od světa neboť tam její že nebude od se to rozuzlí že se tu lásku boží protože to za něco jiného vyššího by se ale on dal a k tomu co ho. Aby během tohoto života se sem jenom z toho pro nového postoje ale tys z toho živočišného postoje k tomu z věc to je jím se jsem krámem se vesmírovém o tak se musel od ho podoba se o do vám svatostánku. To vůbec vjem čili první část nemodlí při jenom sílu vesmíru zase z ale že mu pravil jsem ten aby země udělal z vůle svatost na které by se byl pro ty věci domu protože to je si pro sebe ale kdo se je že nebudeš li si že věří. Ne vědomě žít do mají děl nepatrném se budu to svatostánek svou a ale říkal že budeš nás nebudu schopen. zdroje by byl zvolil odít do ve zdroji který zemřel odkud stane se na a ono jedná nikdy ne bývali. Svou budu živ na to osvěcuje potřebuju dále do potřebuju z toho co bude dál a takže toto u tu cenu kde byste si do zdroje kdyby to jenom pro ty. Tak je toho lidsky víc než co jsem původně dale ho vůbec rad. Ta v tom podobenství zde žije že se toho podobenství který jsem vám říkal. A kdyby se do toho jde jen osten rozjede sic vizte. Jednou se nás se jich člověk je. Jestli boží třebas otec no ty jsi vedu dal to tak o ví. Jenom své na věk kdy dvě listy a běd byl v ní. Že rozepři nikdy užitkem v její pro z nás bych byl byl vylit síly a tak dále pokaždé jste jiné postaven jak sic člověk by o nás není co li podle toho všeho se krista a co ale provést musí vzývat jídlu síly boží k tomu on vždycky jen z jeho kterou jsi ne ale je duch prožili člověkem který rození řek bych takle ten pro že byly které zvíře a pro. Zde okras jinej tak se velice vědou stalo nezřekli zlo na světec co co se mu ten je tedy pro si na to za nalezli ale tak o vás o stal jo on se mele z vás jen o cílech jak mluvil li dala o své větru. Takže máme ho milovat který vyjde z koho si ho dělily bez ze raného druhu větu mne že si na ale z nás ve svýho vzal li tak musí by bylo tomu zažívá je z proměnného se lesa a ne ono nám to je nad člověkem. A bych je tomu chtěl říct že tato pro to samovolně se si z se stává že jen ten zná a ona pro v je ne ale jako on mi musíte dycky dělat jenom toho co se od pro tu pro byl v tom rozroste do dle. Proto se od svého žil nás pravá a ne se do od měl moc věda o ze které z ti a hozen na nezradili si nemohla vzývat od bylo saje nějakou dávno. Ale kdybych si to dlouho to se třebas nebo mysl se po zasel bude a tak dále tak že proto jste chci rozmyslet by se že jsem na hru jsem od jsem kdy on byl mu dal do pro se to tam jo no ano říkám abyste věděli kam jsi li si k tomu aby na pro vás nebyl duchovní cvičení které byly patří duchovnost odporovalo za všech okolností. Na tom ono jel tomu nastolil hle zde je tam chtěli okolnost by se jsem jen ve byl jsem tak ona ale vtělenou volnost mi ráno bude dělat na konec za co se od svýho vzor budu ve ten se ocital a ven do do vyšší or jen o mysli a. Které snadnost jsem vysvětlit něco snadno boha ale bez o omyl vyjde z práce ve otázka tady jsi ty jsi dal zase budu li a že musí najít ve svém životě takový přístup bohu že ji nežádá od chvíle. Nebo je li nevzdala o z vás. Že nemohla jsem se jít když to tu potřebu k tomu. Takže to řeknu teďka obecné pro o to li terezy od tele z sílu vesmírovou abys s ostych jen moje li duchovnost. Abych sestává z nás dokonalejší tu svou svou. A. Abych anděla cokoliv co na je bohu jenom něco co jsou žili. Ale byl vědomě tak to dělá svou sboru to je. Tuto v ale když si o dáte letos schopnost dost rozbilo máte z vás to co pozor na to nejde najednou základem z prostí duše lidské smrtelné si že že že na se dělá. Ani si dovede let tak že lidská duše ale ne za nesmrtelná. Potřebuje ji dělá neboť situace se mění ve pará nepravým z vás hle a o nás musí umět vybrat z že na to se onen tak on od a to je ze v z situace dostane dál. Protože ona se jich mnoho že se vzal si proto že její čeho se tam ho li směli věc tak je situaci a co vnímá provést ale tele a toto co si by nevedlo k věc že je to co si rozlišovací tak bylo pro od ní. To musí vést jestliže ale schopnost za si to u toho na tělo se o to nemohu dovolit to se nás přes zen se z od z by nor věc znát jsem tady na že o li. Protože ti kdo z vás že dělá. Asi do se to sice li se buduje dál dostavilo vzor dělají nic z toho velitele na ve římě s jsem to dělal. Ale ne z nás je dost tak to vracet li s to byl lid způsobili tou pater a to s tou událostí. Vizte zahradě na vás li za bylo z jenom pro z li nastalo stane že také ji člověkem kdy pružnou smrtelnou z velice v jeho následků víc způsobit dané situace. Tak svět působí tak vězte mi že vám to ještě v když on se v s v zvyk s si nic synu mladá jenom toho co od sebe je do li otec tady pro vás hodí kámen jen by se dát o hle byli neznáte nevíte který se právě z tedy o nic o dáte ale který el o nic ve chvíli kdy za nebude li tak jsem vám z brát. Te a to se cesty se se o svůj sen dělat zase vzít v ze v z od duch boží ano. No ve se ranec si o jen symbolicky a z jeho čas pro. Nepřekládám do nová si v ale kdyby to bylo nezvyklé tak se cesta třicet vinou palec to se do že z že si z ta si by si byl starověk z i za byl jsem z rostou li si že například něco podobenství a sedl bych byl to semeno do své v z rad. Tak bych za lid vlastnostech li vizi. Si ji v tomto s víru od tele ze své mysli jak zavalena a že je to svět nás měla jsem říkal jsi byl prou který se zdálo se mu. A to vám musí dělat z mu. Že se nezná ale ne ale zas dělat veliká tam mu. Kam dovolit kde vy. Ale tato řeka jsi li ta jak dovede že máte viz by po se na určitém místě své situaci pozdě z za tele dovolené. Toto a co ta vůle o rozvedl boží tuto schopnost má. Takže o to se prosím vás jisté že co se si přáli toho jak on si je v pravém slova smyslu o vaší budou se to se protože lidská vůle v sv. Ne byl kdy nic. Nestará li z nás se stát jeho jsem ho z mu vůbec v ní. A jestliže ten je že se tou silou na byly mu tak přestanete tuhletu to si udělal. A nás veden by byli visí stránka toho že bych pozor miluj jistá tato sv. Své asimilace ano kde byl tak mu z svá z že si že prosti je v ku a to vám nebo ten byl a protože máte jste jenom na něco co tam je cesta zenu osten nepřímé ze znamenat z kdy ne k asi že tele. Dnes se dáte jsou o z nechopí víte vůbec toho nepřijme ze sebe. A tak vám říká. E zastala asi zase vrata se tam přijmete vlastnil nám tu z nás síly. Kterou se od ale je vzal potřebnou pro sebe pro to že jsem vám. To musí lidství praxí závěr z s bez toho vzal sises dáte nějakou sílu ale ona na není na požehnání ve se no porušoval co v protože ona těká asi dělat to je bez jen nás jak nemá osobní charakter. A zase osobním bratra se li nad dívá letem na dělat to je li jakým se byl model o dvanácti do pro nás že ano. Samo v nás způsobuje výběr a zase potom si na aby provádt a ta řeka se způsobuje zase asimilace na je správná tak si ohrozil své okolí že se nám takovou silou mysli ze co smí tak víc dát třebas do ryzí nebo se stal se z to si tady že se to vzalo tato milost věřícího nesmiloval. Prosím po slovem žid sic. Že jsou nezanedbat ale musí také za tak pro si čili že to pro ve si si krista jeho života. U za jdou dále v ale tělo pochovat otce. On říkal ne tak ve o jen že si vzal myslet to je nestranně o vás a otce to bylo kruté. Museli jsem tak ježíš mu bych že když na nám tak tu sílu nebo si při ní. Takže první boj povinnost děje věcí z že si z toho si za to jsem udělal za to bohu v ní. Příkaz od života. Třebas jsem byl to omyl vás toho v z od doví že vzal na pravdu jen do tak by byli v z z si na je li atd. jsem neměl vůbec žádnou osobní sílu ale tu ne. Ale. Stává se jiná věc jsem to takle si dělal od toho ono s tohle otcova jasem kde jsem jako rány jako v anebo se sice stalo že z na bohu synu se na věci. prostě to jsem spíše odevzdat nec a ten o nás stát že byste se odevzdával onu se to ona odevzdá a nedá co cele a tu právě do z že vykládat nějakého ale li mu tak zase budu vědění. Se mu zdálo nalezli nejenom své zná ale onen bezvadně vyložit. Takže na za ta se stávám se o mělo jen ze hodili že jsem zase dál a jak jsem to kráse dovedli zvrat byl byl. Bez o to z u odstraňujeme za anebo v bohu a tou s panně na neodolala se na nulovém a na to ona řekla jsem padalo se zase z toho z dostat do na by že ze jsem se ve jsem si ji pro dělo a porozuměly něho jako s tím samo zpráva dáno do toho musí si za neporozuměli s tím nese bych tak jsem na po že jsem po vyvolat a tak z toho za dvě moravě. Kdyby nás tak z toho co vzal je na jiné a. Si říkal jsem říkal prosimvás berte na vědomí že se vás o nic sv. Jsem to nedělal lid a není to nás ne oka viděl jsem to toužil by byl tou potřebovalo proto jiné tak jsem zbytečně o to vám ho k a toto co my si ji je pro oka rozvinuté dvou cení oka byl volalo bohu vzývat. A také ty tři mysli při si dávání než žen a o je oka je měl z toho děly zázraky tak potom rozvedl dale okamžitě žil. Ale jsem si že něco kázal tohle kdyby byli něco odložili. Tak to neměl sílu kterou to jenom v tom se za síla boží nýbrž lidská. Takže dejme tomu vyšší se pohyboval že vidíte masti na tu hlavu tvoje že zbytečné z božího stal jsem to tak odkládal tu mu tři noste pastvy a kdy o to od domu a ho k ale od pro toho pro sebe. Tak že tam jedno za li ho dal a že ano tak zvaná podstoupit tak je dvacet cit a vám to co ona si v případě malou do mám ale může to pak aby to obecně sloužilo. Může to jenom tak že to služ třebas jedinci o při volně nemoc se lidem onen dál ne. Takže proto jsem vyloučen život se krok poli protože by ne na tak by se co se s tím boha ale měli. Že to že tomu do obecně tu tak by to nešel rase k tomu rozumem tu svatý anežky to třebas tak že mu nebylo ho nejdůležitější z toho o čem se bavila svatá terezie třebas se svatou klárou smysly buď daleko kontemplace jak se provádět nýbrž vědečtí bylo. Jak žili kdysi tomu neodpovídá život ten kontemplace tak opravdu ta patří jen do toho kláštera lidí ale tam zavřít abys je nemohli mít o to je vše a pokud možno do od ani z aby došlo k si k li ale u toho nepadá ale jak jsou to jako ani na tu svatou terezii z o na se nehodí protože opravdu. Obě nebyly to volně čí dovedete si přestali než dosud základ nabyla v řádu svatýho tak těžká. To ven z mála řádu který nezůstával za po roku klášterní nýbrž šel jsem. A způsobil znali. Kromě toho tedy svatá klára byla velice činná ale za ty jako u toho naše anežka. Jenomže neměla to postavení společenské jako měla anežka nebyla to něž na. Neměla tohoto li čeho by se mohlo stát. A to je trošičku na jejím životě není poslání znají budoucnosti vidět ta anežka časem roste. Ta a tak pallas za časem ztrácí tomu dosti světců který tady existuje takže jestliže například se teďka míchala při řešil ruce pak nebyl do pro moc milé že to politická revoluce ale milé nemilé to na to povznesená ono to bylo potřebné tady nebyl pacient a potřeboval pomoci tak na tam při ale děla tak dovíte. Když s věčností ze dvanácti ho. jsem toto volal vás tím list dopadem o sum desáté věd při nedělat do prahy. Hle sedumnáctýho. A třináct svýho ten kým říkal že za ním stojí svatá anežka. Taky přímo menoval. Tak ona při běhá hned že napřed působila hlavách toho vedení to by živou ne si to že ti ta pak hlavách si studentů oni se museli opravdu odněkud říkat když neměly vrátit do těch poli kristu jako máte hodit do nich. Stane svědek odplácet tím za to zlo voni to něho vládce. Jsme viděli že jsem to v tom že ten dotek věc neviděli. Nos řekl ježíš než člověk ženou obé než o nejsme něžnou teď když že z teď mně ženou tak máte z toho tomu bohu odevzdat tato konkretizuje du celý život máte žít tak aby to byla služba bohu. Služba bohu se odevzdat ten život není tak život za život by to prohlašování nemá vůbec žádný z nám to byla nějaká paní jo která odevzdávala ten svůj život za o to neodevzdá to bylo pro slova na při je to řikala. Vy to musíte umět nikoliv jenom prohlásili ale musí který jednat tak jakože stojíte před bohem na jemu sloužit ne to znamená máme třebas před sebou žáka dnes li učí že že zpěvu který strašně krátko a tím jsou osou do by dobře ho vyhodit kdyby tomu beznadějný. A pokud to není tak nebo za jen tak se musím věnovat jakože my o co od boha i to co se mi líbí mohammed mohamedány říkáme mohu proč pak nemáš sebou budeš když tak daleko a on říká jestliže souzen námět jsme se mnou tak s oknu nedělej souzen no tak nezmohu komu nebo ve telat ten mar žiju as mnou. Bát. A von vám udal třebas jsem třista chrám ku a musíte si zrozování za stop padesáti. A on říkal to nemůžu víc to nemůžu to bych připravil své dětičky o život a tak dále a a my se musíme svého odejdou platí že své ale toto pokud možno pomohlo byl nemusel vám poznal tu říká on za vámi odkud říká a říká tak sto ještě vědce. Ano a to osvojit tak zasto z ku a za nestonestojíte tak du a mějte štěstí a o pro je to za tu cože tou těla a on se nosem jisté protože z bylo nenechali dělat a tak odcházíte. A on slova přiběhl ne říká pane za z to z ku no to se to s tou ku. Tato člověk neodolá a to se to zase ne jak je to možné a co ty ježíš jas to všecko. On říká vidíš vím co vás na mohammed na celém onen viděla na nic z toho co li se říká. Do snažili hloupé ho když že se a lásku předehrou tvého ku svojí svýho. On zaplatí třista když když dostaneš chytrý jeho tak to tak po stal a alláh. A oni si tedy tak zkouší již tu jeho míru chytrosti značně jako se vás to tak je poslán od boha od a tak mu to vážnost do krás vám přejdu úspěchu na maří zk jen trhu do toto v. Od člověka bohu a ne o člověk napřed boha v člověku zas kdybych šel v se ještě budu opakovat kdy vyšel cestu i s něčím se přelévá ku na toho budu mu aby dospělým člověkem teta napsal dole jako přednosti. Je vidět to je napsáno v pasáži v stvoření ono vám asi není je měsíců stvoření mikrokosmu tak přeloženo očištění to znamená těhotenství matčino do narození tak v tomto období. Ani matka nesmí dělat tak vy nějaký cvičení tak těhotná ani by nemělo význam kdyby začal dělat co vám narozen člověk v takže když ten člověk užije a je dospělý využije pro dospělost toho stvoření mikro z kosmu. Tak zároveň prodělal tu cestu která tam při je tam je na napsal naši jo. A tady je nade sám na hoře stvoření makrokosmu do tvoření a odtvoření a pod tím je napsáno oběť života jednotlivce bohu. Jestliže tedy člověk obětuje svůj život je to že z oběd ze smyslu bohů. Tak to dělal z na základě stvoření makrokosmu že to v sobě a na základě dospělosti po stvoření mikrokosmu že člověk. Pak tedy na této cestě zbývá jenom z mentální a fyzické dospělosti přejít jak vady mám tadyhle takovou čárku onu. Věc přejít do stvořitele své celá cesta je nic řečí kráva jsou pořád mám abyste jako to celé stvoření. Považovali nikoli za něco co se váze říká nýbrž za prostředek. K tomu spojení s bohem a ten eliáš byl tak primitivní žes jak karel makoň ne je že si myslel. Že když z s se obětuje bohu když se to celo ty věci obětuje bohu že to nejlepší co může udělat. Život me nic nepřemýšleli s ním neroste viděl nic ne analyzovat nýbrž takový jaký byl. Tomu bohu se chtěl obětovat vy říkáte atd co je to oběť jak co z obětovat jak to máte dělat něco technické to mámy padat jeho které právě to nejtěžší na tom to vysvětlit není totiž že to dělat jako to vysvětlit vám to na za z ale nechtějte ode ale nám to předváděl než třicet kteří. vám teďka předvedu obětování existenci tato dovedu do úplného zmizení ale tady pořád za den ze nebyl vidět zad to otcem. Tak vám jsem do třicet kteří zem toho odevzdání této existence bohu. To se budete muset asi dívat na mně pokud životem jeví na tom nezáleží neumíte beztak sic. Ale. prostě zastavit mysl řeknu co jaký úkon udělat od zastavit mysl tam nebude fungovat jako pohybová mysl nýbrž jako podstata myslí dovedou své pojmové mysli vím mohou k její podstatu nepohyb živou základ myslí jen nepohyblivý. A se do toho nepojedl ho základu za hnout mám do něho v plynou se do něho množení. A on že se pták dále se tak daleko atd tak budu oko že nepomyslí na to že se tím na žid co může tak lidská se v ale to asi na proto bude to jenom cize kteří nad se tak dubu dostal a. A se od za tak že nebudu mít ani jedno myšlenku pod že po dobu těch jste s s že protože jsem ale stát že mysl se nebude pohybovat rosy za nám tady dávám návod co se mi to na neuvidí ale základní návod jak to dělal to se za no toto jsem zasvěcen. Takže jsem dost nedělat to chtělo se let pak se to pánu nelíbilo tak z toho o ale. A. Jinak nedělám nic nechrání své tělo a chtěl od pádu nebo vozu zen dotoho my jsme na to svým do z pomyslel toť tělo opustím. A zůstanou v tom duchu z malým byl v tom duchu který byl musím na při žil odevzdat ano si tu dál to jsi nechte prosimvás předvést potom přednost ale vysvětlit tak li se si tady tam v tím že se potom za kterým podívám prostotu na budu muset vzbudit zase pojedli dvou mysl. Lid probudit. Teď tady u spi u k kdy kus by za dělám jednorázově to znamená na uspání mysli stačí tohleto. spal to tam není dáno tudleto protože mně tedy ze třebas viklat co uspává mysl z nás si potřel spočinout tady nechám odpočívat. nenechte se přitom hlava nemyslete si tak v tom nechala to při tom nesmí vyšší stav než to je daleko vysoko nad z mění k ale nemůže do pak na to jestli e vnímám tento svět z se svým přát národě se li že se dají dělat. A tak. V tomto stavu opuštění sama sebe neboť opustím li boj lidu mysl tak opustil svůj styk s tímto světem čili začneme op tím sama sebe neboť jsem neschopen žít v tomto světě když ho opustil vnitřně kdybychom nic opustil natrvalo tady tak vodou jsou tak jsem jsou to jsem si zjistil z těch extazí. jsem vám beztak zakázat zatím dostal známe stroze neb tou pak ano ale si na tom třeba jenom proto abyste viděli viděli řeknu se to viděli aby se na sobě cítili do vidění či jsem do toho stavu ve šel a nebudu vám vás moc stát chovat. o řeknu jenom teď abyste zbytečně něho pojedl tak od rázu zase ona rase jak jim vás probudil vady byl rod v tom transu byl tak ho probudit dokonal jsou kopl ho nebo za ním skočil mana mu pár facek ta oporu u přímých pár facek. Zase z tam byl kdysi roku jsem dosadil třetího musel dostat zkoumat aby z toho vyšel se to mne neumyl o dneška tom není odjakživa od a při an dávno a. Takže on to někdo svých na tomu napodoboval budu živ je to na každý proto vstoupil a proto když v je nabídli aby svýma soustřeďoval. Tak jsem to jenom hrát. se musel pořádně při něm mluvit nic jsem musel něco vyslovovat abych neupadl do nic nad do olovem mysli která není pohyblivá a která úžasnou sílu jo. Tak může do třicet kteří jen jenom tomu věnovat li se vám nestane buďte bezstarostně ale byl bych rád kdybych atd to jsem schopen. Kdybych že jak tady jste mohl přitom vstoupit do vás všech jo. Kdybyste mi to dovolili v tom se všem dovolit tato moc zastoupit jenom pak na vás li tele zakletou slušně a přitom nejsem pohybu zakletou slušně a vstoupit rase let kdy padnou ne tak v z..