Karel Makoň: 90-24B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Jste viděli s tou učili ku. Podle vesele a dost a teď jsem se pravím z vás neslo modlil žen neříká ale nic z ale byl ponořen do sebe a do toho davu neboť prosím si žil on věděl jsem dale tam bude tomu že jsem se on přišel v něm ta on přicházel el on a oni jemu a od řeka způsobil že přišli k němu za těch jakkoliv se že v v v v z ano to bylo možná minuta a byl potom s nimi žil na. Jiné úrovni si mohl proto vědom myšlenek do visi byl že si nemohl troufat jeho dokonalost on svět přizpůsoboval jako těsta a to jsem viděl. To mi-se mi na něm líbilo že totiž prozrazoval že udělil nějaký pokrok v modlitbě pokrok modlitby. No a teď je na řadě je v ní. Ještě do vysvětlit tu cestu existenční tak on když jako dospělý člověk spěje celou svou bytostí k bohu stanete když bych chtěl udělat tečka třebas v vám to nemám praxi za rostou tudletu tak musím takle se snažit rozumíte se odevzdat tělesně. tam musím takle jít rozumíte musím živé je tam ji vstupovat tam nepřestalo si nitro. Takže je všude tato se do něho s kterou to jsem udělal poprvně pořád je ten tam v tom konce na bylo svatého jedenácti jsem vstoupil. Dokonce světa jsem zažila všechno stvoření bezčasový ho prostoru bez časoprostoru po skonání světa tedy do konce světa. Takže v tom byl to nějak v před i chování nebo nějaký věštění nýbrž to bylo žití se do toho po zkušenosti. Toho očistce který se měl za sebou. By byl neprošel si osy jsem tak jsem neměl právo dostat se ke stvořiteli který tvoří zase zažil konec světa protože v ovšem stvoření světa taky protože on pořád tohleto jako stvořitel dělá či jsem byl vědomě s ním jako se stvořitelem spojen s. A jakmile toto dokončilo tak přišel kristus ale s o nevěděl tomu říkat jenom proto že jsem najednou pochopil celého učení. Co nám přišel s podstatou toho svýho příchodu z na toto psychou je učením které člověka oživuje které není jednotlivými slovy nebude svými skutky nešel skutkem toho slova. To slovo země začne přede dívat bezeslovně ale já. Nejenom do začátek zase to se dívá jen že napřed porozuměním nebo pochopili co nechtěl říct a potom jsem schopen z toho něco udělat póly vědí takže stol ještě kritus hrálo zen je to jsem z toho a tento přišel dotyku by zase s tak jsem to ne svou protože ale byl jsem to jsem okolnostmi to vyzkoušet na to měřím do člověka jít. No to víte to si dovedete představit že to bylo působení faktické. Protože došel který jako mně že přiměl neznal. Když jsem do něho vstoupil byl mnou. Ten dohoří se z s je to co si že se a to jsem lid ty ty to jsem já. A on říká protože ty všechno vidíš protože byl dokonale znáš. Tak vím že mu již pravdu co ve řekneš naposled a on tedy s takovou o dorostli jakou jsem nikdy může do člověka nepozná li mi že to z nás je tak všechno co se mu nařídil dělá po se do viz sebevětší nesmysl v on to udělal co za nesmysl neučil sv voze na ve si se to říkam to do toho per o za těch devět let v ale ten došel a kdežto k tomu aby při to je to nešlo. Ten si musel počkat přišla svatá..-anežka A o pravila je moje chyby jít a no. Proč asi to nešlo jednoho na druhé mu to šlo li se z situace se jsem došel se mi zdá být ještě horší z to si než jsem za č to jsem třebas do se za čas v ze se ve vás mr řídí ale volnou toku vodil trvalo byl než tomu jiřímu došelovi jem protože. Kde el osoba velice hloupá vám ho. A neměl takovýho ostře jako měli jsi došel. Který se stýkal s těmi že a tak dále takže na koly velice záleží a ten je měl skvěle prostředí kterému velice pomohlo k tomu aby se vědomě spoje s tím bohem v z se že se do vám dobře držíte to skvěle prostředí spočívala v tom že měl krále. To nám mocensky velice dobře postaveného člověka který ho toho mojžíše tedy toho eliáše chtěl zabít todo tak skvěle partnerství jako partnerství toho koho z ježíšova života to nerona a s tím ježíšem a to bylo skvěle partnerství. opat nesli s těmi ano. Židy že dom motor zabili v tom při že ne li za se to všechno stupňovalo bylo to pořádal na kopyt to tak tohleto opat dnes si mělo povahu proto tak blahodárnou že ten člověk ten král měl moc toho eliáše zabít v v z věděl za kterého se ono je mu straní atd tak prosto vojsko za ním jít atd zaseto. Proč to viděl zla se sebou aby měl zatím vázán jakým vázán dělal ta se do značně přiblížili. Tak on poslal oheň z nebe a všech je napaden spáchal tam dostal jenom poklad prosit mu a to byla zas těla příprava. Kterou musel provést on to někdy před tím ani potom neudělal on na to nějak nad radoval pali nějak vizi vojsko a. Ale von si řekla ani to neřekl on to věděl svatý to jakože to se do pro za promiň země tele č protože byl kam on nezavrhl z ten mu říká. Pane bože. Jsou jež se abych zabil jde nebo toho krále a nebo se nechal zabit z ku. No a bůh mu zvolil zabiti vojsko vojsko ku. A pak vám byl tak seslal oheň on s tim oheň- on s tím ohněm on měl praxi jo prosim to bych tvrdil něco špatného a on ten oheň seslal tak li když jsem jej žil málo vody li že tu pro vane vpřed mi do to z na tento na li tělo ne za na viz zen jednou totiž je na cestě existenční ne tak ten musí jít. Prodělat tak zvanou dlouhou dobu soustavné asimilace se stvořitelem tedy toho tedy vám řeknu to je opravdu namáhavá záležitost ne protože na cestě do tisk je nebo na cestě mystické. Se že k tomu výsledku spojení s bohem velice stupňovitě. Tady nejsou vůbec žádné stupně na ten smysl svět před den za dnem na namaloval. Ale přitéká a ustavičně do toho jedince od toho stvořitele. Jeho síla která ho udržuje existenci především on tu tak pociťuje jako existuju proto že ve svém vědomí bůh to je takový činitel kterým on hodnotí svůj pokrok ano on na mysli on tudíž ve svém vědomí její ale se svým nevědomým úsekem a k němu přibližuji. A toho může poměrně dobře sledovat tuto strašně ducha záležitost. Jak dalece se zračí v jeho úzkém u tvaru a vědomí vědomí boží a takže ten eliáš nad od prosit že vnímat oněm měli poměrně snadný styk. S bohem nebo oni se stýkali s tím slovně. A přetvářející svou bytostí svou schopností lidskou neslovní projev boží na slovo. Tak to byla nejtěžší část protože když se jim toto podařilo. Tak ten bůh jim mluvil jejich řečí tak tady z ky a co mám to napovídá že toho že bůh nemluví. Museli převést přes svou naučenou schopnost teprve s tím lovit. Ne do svého vědomí do se dověděl byli vědomi se dostal ano jenom že to již jiná ale ne pro je boží takže teďka jim zbývalo vrátit ten hebrejský to je v ani že se do brzo dokázali většina tento litoval hrstka že to dokázali na pro je bezeslovní a to. Skvěle dokázal ten eliáš protože on znal jako pořád svoje vrozené schopnosti ne naučené schopnosti plus vrozené schopnosti dohromady obětoval bohu tak on zažíval jasným by jasně. Kdy přechází v tak po takovém meze ale kdyby byl ještě židem. Do meze je nebo do volnosti nebo do oblasti do užitkem není jenom člověkem a zase z této oblasti z toho lidství do toho božství. Čili to byla z nás o nás se atd asimilace ale nebo přetváření ale přesto to bylo moc jednoduché za boží to je to rad tu cestu mystickou nebo jen lidskou pomoc dvě duší než jak to děláme li z něho že do třebas tomu úžasný disciplíny. Tam nebylo jiné vodítko. Jak to dělat než jeho vědomí a on se na stavu se o jen se třeba kde je. Mysleli ještě ono nic slovně znamená nevěsty do případ tak ještě nebyl ani na poloviční cestě protože. Bůh musel přetvářet svoje slovo svého nebudeš ti vůle jsou onen mluvené do nebeští ale jakmile nepotřeboval ten. Eliáš. Se slovně vyjadřovat a přes anebo jsou v něco slyšet a k a začal rozumět tomu bohu začal chápat začal vnímat tak to bylo tak dobré zase na druhé straně že on tam. Věděl že jako stvořen člověk tady nemá co dělat a on to je tak dokonale že mohou přímo na den říci žáků protože se nebude nic. To se vůbec to jsem na nepatříte v této cestě je lidské nebo toto jejím neznámo. On henoch ve krize dech a všichni ostatní předním věděli od mnou kdy odtud odejdou dávno předtím kdy a v takovém postavení jako zkušený doktor který je pořád. Že přítelem nebyl žité jejich. Třebas jako byl ten toto pražáka na něm pozná dávno před byl tím co odejdou že u z umíral jsem to protože to za myslí za den ne. To nebudu vykládat ale jenom vedl za paralelu že takle poznal ten který děláš. A taky to řekl tomu svýmu učedníkovi ryze ovi odejdu si nemohu pomoc odejdu protože jsem se tak od zač bohu on přemůže toto velice dobře chápal abych článek se vám to co říká jak jsem za ten spis raněné a po jeho po tu stále aby se dostaly do ruky máte myslí či ne. Ten člověk měl jedinečnou eliáš co z kou schopnost. On při poslední náš svět přesně řekl životu odejde. A moc to sic přesností možná hodinu. To neřekla co on nechtěl a on říkal tento rok máme ještě jistí ale příště rokem jako tady nebudu a řekl mi důvody proč. Jenomže se mi z toho s to zhoršuje ale že opravdu pociťuju že světem pán bůh vezme. Tak takhle to pociťoval toto smyslu to byla existeční cesta tak tento pociťoval ten který až. Tak jak dobře víte na to co pak budu ze svatýho písma starého zákona ten který zeus když mu tohleto jeho mistr řekl tak se podržel aby on nepustil do toho nebe a ten který zase byl takový že ho zkoušel. Je to dopovím drží za ním chodit jako od vás se jako jím také nechodil ale ten den co mu říkal dneska oporu v k tomu otci. Tak on ho od rána nepustil z z toho z zraku a pořád tím chodil. Protože oni šli někam projevit dál a prostě daleko šli postát je. A on u pořád říkal tak to nebyl od trvat na doslova a vrátil se v jordánu a říkal tak teď tu pryč do tam tehdy přítomno padesát pozbude tu svoji písmu co ano a byl tam ten který se u sv. On říkal tys byl tak věrným mně nic že jakékoliv přání budou moci splnit tak splním řekni si a on chtěl dvojnásobný pláž k od nás to mnou mou od nebo bude na tom od ducha na to rosu v tom duchu mluvit o jde o se nebudu ducha a toho eliáše. A on mu na důkaz bez symbol že mu předává toho ducha tak klesl se vznášel svým kód pádem on jimi do nebe tak muss chodil svůj pláž on ten pláž. Abych se přesvědčil světovou pravdu dvojnásobný protože ho chtěl do nás to mnou ducha a on ten váš popadl. A prostého před jordán. To není pak chtít potud aby se pro přešlo předem plat ale ten pláž se rozšířil takovým způsobem že vojsko těch padesát vidí přešlo postupu potom pláž. Ten a ten v lásce neb pro o že oni nebo ne pro omyl nebo ve po žil byl vešel do vody vel myslete pomoc. Na vodě takže oni prošli přešly v šestém pláž. A který zeus měl radost že z dostal na co mnou násobím dále ducha svého viz. A tak dělal poletovat zázraky a tím končil s život no on to prohlásil způsobem že v těle ducha toho mistra on ještě nedorostl do ježíše krista že ten je ten duch v malém se s tady ze v jsem si na si. To že když si dali příkladný a budu ó ano mám se z za to víte nebo slovy vysvětlit aby o navázat na to za tak ježíš třikrát roku walt citát říkal svým učedníkům jak se ty mu že od o ale li že jednou jsem. Se s letem vzrostl stranou že viset od za od satanem to všechno po z ne za spal že to vím a li kdy myslí taky a když to jako pominulo tato dva vězte co se stane tak dal sílu napřed pořádal prostředí nechce vědci v atd. Na tom o sílu mnou tady nás naše svět že to bylo tak významné že to mělo vysvětlit smysl obětí předností sino to neví že jde do své svět smysl oběti tak vám to ještě velice tu řeknu ve zkratce jak ta poslední večeře vysvětluje co to vlastně bylo. Ono vás on ježíš říkal se s vámi loučím na to co vůdci vyslovit pochopitelné ale kdo se tak aby pomni nic nezbylo nýbrž ho za nechávám důležitou věc své tělo a svou krev a mohu odevzdávám podobě obojí podobě symbolu ale v a a symbolu. Vidina tady víte hle prosím si ji víte tak si tak o a bože na tak to bude moje tělo to moje požehnání spočívá v tom že vstoupit na kříž tady kterýho mu požehnal tak z toho poznáte. Že to moje krále a ona to teprve se to stane dělají vy sedím na kříži tak oni tomu co si nerozuměli ale co to vlastně stalo při mystické smrti na rozdíly tadyhle od tohoto eliáše on se musel vzdát své od těla např. A potom se musel vzdát svého ducha potom takže liší věděl že těsně před smrtí tělo opustil toho pokorně litoval neříká jak se odevzdávám své své tělo nýbrž šel ho odevzdat ti z činném odevzdal ano. Ale ducha nestačilo za činem protože duch není oblasti činnosti. Ten kdybych to řekl volně a hodně země ale názorně nebi říkal duše ve stavu nečinnost jak se vám to jeví není činný ale on neodevzdal ducha božího on nemohl zrušit svůj jednotu otce ze synem takže on mohl od atd jenom toho ducha z malým byl co z tohoto spojení. Bylo věčné sám udělat či ten duch který odevzdal byly všechny dobré skutky do vody jsi ty stal osel řekl jejich účinku na sebe a tím svého ducha předal na tom kříži lidstvu do podle toho pochopil nebo zažil. Na sobě co to tam vlastně udělal tak se mu velice snadno čerpá z toho jeho ducha není to nejvyšší poznání. Ale velmi snadno pochopit proč dělal zázraky a jaký to mělo tajný smysl všechno bude. Protože ten ježíš před jenom něco nového přinesl o potí především o mat daru nebo vtělením božím nebo těm roků protože co přinesl že o člověku platí. Nemůže nikdo nějakým lepším způsobem do dokonati zase obětovat než obětuje svůj život než je obětem výživu. A o po po člověku s platí. Že nemůže bohočlověk dokonaleji se obětovat a tu vše obětí koly kdyby duální od jako že pojednou člověka to celistvou než obětovat svého ducha svého ducha. Znamená jakoby vyšel z tomu v jeho světa on tak bylo rozhodnuto na kříži podobno. K tomu se napřed jako stalo v malém že takové odevzdání ducha před tím je jisto o jeho životě jdu k vám že se si toho vědom není. A to mně tolikrát několika zpracováním kdo zatím proces jak se odevzdává duch on to postup v jeho dům že pro celý život jísti probral na tu považovat to za koho by zapomněl na tyto tři po me. Za vás je tam dál aby ne dost semen za zvonění vetřelci ve tak z s stálost jako jsem vzdal s tomu tření božího nebo o tom mluvit andělem božím svatý jan víš píše o tom desáté kapitole svět svět byl v ji tu on ten. Ježíš měl opravdu co s tím s on strávil do z že jo ale strávil celý svůj bohatý život po dobrém či a to bylo odevzdání toho jeho ducha. Čeho odevzdávat to co fakticky v tom světě vyvedl co tam udělal co tam dobrého. Ono zlo udělat od osob již potřeboval dostal k tomu duchu božské který není lidský a proto se musel vzdát svého ducha lidského. Všeho co po zůstávalo nebo vyplývalo z toho co dělal v tom byl duch v tom byla v tom byl duch. Svou vlas z bližním ne. Dovolím dobít v něm ten duch toho do rodí tam byl byl tam prostě duch osobní lásku osobní. Na a on se musel dostat z toho ne osobní znalosti aby totiž mohl přivolat toho ducha svatého který se liší od toho ducha osobního o byl s tím že kolektivně zná a ne duálně pro jednotlivce a nemá lidskou bodu. On se do doby zjevoval jako člověk ne lidem a od doby jenom dohasínalo co tu vězení názor není tam u něho co říkám o na to zdlouhavě protože my si tuto proměnu nepřestane je máme svého ducha. Znamená nikdo dají tu která se minula během tohoto života. A to není tak vím let ta pravá ona se musela vyvinout v životě žitý z aby moh dělat to co udělal. No ale když neměl životě lidském co dělat tak musel odevzdat v člověk musí umět odevzdat všecko. Víte tady jak je rozdíl mezi vnímá mezi eliášem ze s také odevzdal všechno. Ale ne z donucení že by byl ztratil to jemná že není spojen s bohem ten vém my se nestal tady tato krize u eliáše neprobíhal myslím že pro ta. Tady byla se na jasná bože prostě opustil on neříkal ani otce bože prostě o protože on přecházelo neosobního styku s bohem tak to nebyl pouhý jeho otec. Nebyl to pouhý stvořitel nýbrž byl to prostě a když jej odevzdal svého ducha a za pocitu oddělenosti od boží pomoci ze stavu opuštěnosti pocitu od činností tak nezbylo nic než umřít tví toho jako tedy na nižší úrovni. Existuje potopa smyslů a tady existuje potopa a svatý jan ne ten znáte ale z kříže píše žák je z je píše o dvou. Ten jejich nocí temná smyslů temná noc ducha. Tato řeknu o vzadu temno ducha začíná nebo končí tam kde on odevzdávání když toho ducha a když ho odevzdal tak ho nemáte jistý tane stane zenu a proto považovali právě první křesťany mystikové za dej vyšší zážitek jaký člověk může o bohu na být. Silnější pojetí nejlepší pojetí božího boží prosta jestli ano nebo ne no nebo o tom rozhodovat oni o tom rozhodli ale něco tam před si ještě chybí do od ten hrad každá každý proces který probíhá řekli aktivně o zároveň trpně tak. Nerovnováze vyžaduje ještě aby byl. Pro ražen asi jako jsi žil velice pro znát aby dostali velice jistí. Pro ten život věčný vědomě zažívaný se o sestoupil do trám nebo podsvětí nebo u toho roku zároveň se z ko protože ty tam byl propojen s tímto světem nám neznámým tak že on v něm vědomě působit tak se vám tou tak rozcházet mně všechno vysvětloval dříve že to. Protože tam šel například osvobodit li jidáše kristem nemusím do říkal ale když říkám třeba odstoupit jidáše aby ho vyvedl z pekla tak tím říkám že osvobodil milióny duší že vám to tak je čili on uděláš se přesto z počet. Tomu peklu jak je to co se se to o to za peklo nemůže li věčně samo jsou tam jsou lidi kteří něco časného provedli s časným vůči těm od lidu o stavu listím způsobili. Jak je to tedy s tím peklem. Ty pro že něco učinil jako příklad byl jidáš tak lidem že vůči něco tak boha volného z z osudu věčný ve s. To si to jsi byl on a tato jistota kristus do stupně způsobila že tímto způsobem u po jistotou ve po je věčné. Narodil očistce slovy že není protože tam svítá naděje. V tom v duši člověka že se to jednou obrátí jsem si bohem spojit tam si může tento rozdíl mezi takhle o. Či jsem o vláda a koho ještě mnou vysvětlit aspoň to peklo se do stavu kde si co tam do stavu by byli proměnění tak aby do vydrželi. do toho příchodu ježíše krista který sedě průběžně. Neboť si ten člověk to takle po bude tam bylo tak daleko že ho nebude pole že se odtamtud věděl dostane také tam zbytečný. A to se tak se o to ne. poznám to peklo z těch koncem vedle to bylo dobry že z těch operací za vědomí to bylo tak a to nebyl očistec a jsem pozbyl veškerou naději se je u bránit vzdal jsem se ne tak bylo konec po kážeš se nás za sebou konec tekla byl jsem čtrnáctkrát svědomí k v. Tak to dopadá tak je tam tato malém viděl a jistě že to ten ježíš viděl jen přestal třebas komplexně pro toho jidáše aspoň poděkovat za pod čas pravicí že mu dovolil založit v křesťanství protože on musel podlehnout jeho vlivu být v v to v daleko větší měrou než ostatní učedníci o musel vykonat to co by byl nevykonal kdyby byl tomu mu nebo na to to byla taková mohu vás ve se ze strany. Toho ježíše která mu pomohla překlenout tu propast mezi přípravou pro ty zrady ono a mezi za do vlastní tam byla nějaká propast a tomu dokázali že a za cely. Přemostění. Tak to asi před to se na lidi že bych tenat snad peklem na kterou branou začatého oni sela se pojítkem práce veme jsi vana si tam do ven tvé mele bernou to ale v tak řek král stanete veškeré věk kteří s tou s z s z přistupujete to budete touto branou as to je město bolesti as nebo si není východiska za trvá navěky. A měl pravdu to je tedy důležité že statek těly svůj začátek ve ztrátě naděje kdežto stav očistce tento původ nezná ten člověk naději se odtamtud dostal do terezie o tom stavu do toho očistce věděla né. A tak taky ne ztrácela naději že když tam přijde se o na trati dostane tak viz tomu co dostal a jak jsem to očistec měl taky za sebou vzala věří rostou vědomí. Jsem napřed ztratil naději to byl začátek jakoukoliv rodil z odtamtud dostanu při tak by měl by byl povalen ještě si přitom atd. A trápení ale potom jsem postu by si smiřoval takže se s tím s měřil se tam u muss du tak pro ten očistec neměli znám. A jsem ho byl s tím se s vám že my se být v ne. Že to stačí je v nich musí dovezl za nás se za věřil jsou vědomi že my ztratíme své a as své být nevědomý své li sví a nemáme naději že se nám vrátí jsem neměl v v tom čtvrtém stupni v tom černému koně ses možná přečtli neměl nejmenší nedějí. Tato do toto nejtěžšího dovím jeho života neměl jsem proti do pro proto se na této centra ku. A upozorňoval že nic co bylo před koncentrákem. A tu takže on ten vel kdo je v tom pekle. Postupně ztrácí naději když co se v z bez s ním děje tak se tak stát cestou či si naději jenomže vším že že že se od za to dostanou jenomže mně to nakonec jako tomu pekelným kovy nevadilo. Protože jsem měl před si na pozadí toho svýho strach ku. Není nějakou nadějí ne naději nějaké svět toho které před jenom mně vyváděl do toho. Řek bych do stavu v kdy zemi na nezáleželo mu. Že jsem se mezi dosti odevzdal ne oni ovšem jsou toto v pekle této razil o tom že zen mají komu se vzdal oni spojení s bohem nezažili proto jsou v pekle. A tak nemají naději že někdo svobodní proto toto je pro věčné jsem mockrát říkal proč se tak pro věčné když věčné není pro věčné nejí a ale měl myslit toho člověka důležitější přestane pro člověka je věčné ví. To se přešel den ze mne do že to tak asi že li takže to je věčnost pekla takže ten tam ale jej neměl ne nelhal říkal kde pero do ale kdo věčném bolesti se vstup tu wu to pojetí tohoto dělníka tady je ne která do ale do věčného značném o vás. Takže setkal třebas tím satanášem to jsem ve země dělá ale nese jevil jako někdo jimi tam do strašně smutní a říkal tak toho jsem ho spatně. budu budu věčně jím pohlaví než že budu trpět protože jsem povolal atomech sváděl lidí v den zlu aby se to daří nadmíru snadno že stále se provinilo stále hloubi je o to na od toho boha a říkal tak kam to spěje věčné bolestí. Když nemusel svádět dál mně to přestalo bavit. Ale mně to nestálé lépe tak je toho čím dál víc si na ten můj satana až. Tak se vzdaluju od boha a něco mu říkal prosím že k k tak je to nebyla oni se snáze pořád si podávají o. Ale je proto od ale to budu přidával prosimvás pro vysvětlení teď za toto přidáváno co tam jsem neříkal je z dvacáté století svoje si techniky. A. Dostane na sebe zase benet z ve své podobu techniky vyspělosti technické a vědecké a to bude tvá nejsvobodnější tvář takže ji oddaní technice ta o třebas sval se pomoci po mi ne nebrání v technice jsem v bezhlavé to že tam bude přivádět daleko víc těch ve těly ku. A po lese daleko snáze a v co si pořád by myslím do telat nám rozvádí na ní. Z za zen měl z lákala protéká nebo získat pro ve toho o protože ve světě v on budou prostředky jimiž člověk zapomene na jakékoliv dobro když je ochoten masově vraždit když vynalezl nějakou umu nebo ta do toho u svých ochota člověka z toho úplná zvrhlost ale jsem o říkal ne věz že budeš pořádným tak snadný život s. Tak proti podle od určité doby po řádu mus protože lidi také jsou vedeni bohem nejsou jenom tebou a tou technikou a tou pýchou natolik technika pro který jsem ale pýcha toho satanáše ale máme po my si tu dva tři v v nich a satanáš při něm za to byl celý svět sami budeme pán nám jak se dostavoval tady zela ale posel dostatek omyl vůbec ve tam rybu on dovolil. Nemám v kdo to dělal ale jsem říkal ty budou doby kdy ty lidi budou tak osvícení že nebudeš moci ani získat. A oni budou přemlouvat vedle to smyslovými myslím prosim jako terezka přemlouvání protože tat technika nezískal pro sebe ani za věda se s to byl odvoláno. Tak vy říkáte nějakým řízením nebo nějakým nedopatřením jak se to si ze co jsem. Tak čili jak by již do pekla dostaneš protože pro ten tato nevěří z brání technikou za vidět technikou dělat ty nejhorší věci protivy se dobru božímu tou pádné že již se smíří a nebudou těchto prostředku používat a. A kdy dobude abych mluvil zase z něho slovní teď jsem si mezi vymyslel všechno ví. A jednoho mělo slovem a kdysi máš ty jimiž za že mám naději se osvobodí z toho že to není ten můj dojem že není správné všemi opravdový že to jenom dojem že to že to je že si něco nalhává kdy se tedy stane že na osvobození. A se mu řekl přinese mu to řekl jiným způsobem zvaně chápat vyšším jsme my jí. jsem říkal sis součásti zákona dvojnosti světel jsme toho zla pomine u čelo zákona dvojnosti tak ti nebudeš přivázán z hle mu ale on říkal a to je kdy k tomu on říkal on a oni vám on věděl tečka pomine tento vesmír v ní. Jo to říkám pojednal aby ty pomine a to se ptal v každým člověku do se osvobodí od dobra názor o zákona dualismu po celý vesmír tak kdy se z cesta tyto měli bezvadně na pak k naplánovat no šli přímo čarou cestou za pomíjivost tím světa. Napřed tomu hospodinu byl oddán a pak smí prožil od stvoření odtvoření čili zhroucení sil vesmíru čili kdy to nastane. A on říkal tomáš pravdu. Jako by to bylo bývalo nenastalo mockrát jakou úlevu z pociťuju když duše mnou sváděl nám najednou zvítězí ale ne bohu takže tomu vzali čit jak z onom věčný ten si obyvatel vyšší své ale když se síla boží pořád přesně prochází do člověka tak ono jež je tady ty ve dělníci jestli se spojen s bohem ano čili že věčnost všestranná. A ten o pro ten satanáš v tom mém pojetí pochopitelně člověkem odění krásný krásný muž jsem se že tomu s ale tváři jako velice věčný nebo žila jsem byl jsem se ještě smutný ale oporou jsem kdysi že byl jsem z toho mu dávána naději se osvobodit a tím se nestane. Z jeho pekla očistec jednou hodné a se z ale jeho tekla očistec za svitne nějaká naděje. To se říká pak kolik jich musím být že k spasených aby se to změnilo na očistec tou jsme si mysl bohu říkal. A po mně řekla tak jsem to neznám a to se asi měnil toho si neví. A tak do číslo bude tak budeš očistila pak to tam budeš vidět světlo a to jako visi před východem z odtamtud. Tak patří také do nebe touž když věnují. On za to nepotřebuje stává on že patří do nebe že že mu to jista nestane může jít v šestém ale to je hrozný utrpení se tam se nemůže vrátit do že tam patří k němu s do bohu co to bez o do všechno ale takhle složit těle našich myslí která je analytická to probíhlá mne tento li že analyticky jsem také tak bylo z ostuda nevedly to do rozhovoru velice rád ti a pro něho li pro mně velice čas ví. Z jsem o moci do viz z s těm tak dělníkem on jsem za dobře nos dal v je to s tím lid než tím andělem v v v v v k ten anděl měl sedl žen nebo něco měli za něco v u že čem ale ten pekel.