Karel Makoň: 90-25A-24.4.90 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Do vím ano váže přátel v ti budu mluvit o joze kdy jejího vím anebo moji přátele. Považovali za někoho do tomu nerozumí a to to ze prozrazoval svým způsobem mluvy. Tak zapomene nás nebudu hledět odpravit nebo dám slovo tomu domě napomenout v začnou zezadu ne ze své vzniku doví potom se nic neví. Ale bezpečně víme jaký to od by do ghos by joginem napsal výšku syntéze jogy. A nám jde opravdu o tu syntézu protože to ještě takové krátkém odpolední nemůžeme říct z pokoje v joze tolik abyste mohli kteroukoliv do kou pole toho sláva skal řeknu on taky platí o tomhletom co se říká o joze pokud dovede říkají unizono že vysvětlit se to nedá. A se o toto jenom mezi mistrem a jedním jediným žákem tato nemáme ani mistra ale jednou o jinýho žáka a tak jenom mate někoho do to nastudoval. A to je málo ale udělat z takový celkový obecně za to něco jiný ho proč to říkám že když to není k ničemu o to k něčemu jak. A totiž že potřebuju aktu vede při janovi do ghos. Propojit všechny vědomosti o všech cestách dostupných cesta k bohu pak. Aby jeden nehledě na druhého spatra. Nýbrž snažili se od nějaké době jsou tu začínají snažit vzájemně se doplňovat mi zkušenostní am že na tože zkušenosti jsou totožné. A že pokud se liší jedny od druhých tak je to jenom proto že všichni se ocitáme na který jste ji a o bodu kruhu obrovského budu. Který je ten který je náš ti vjemy jimž je náš život na této zemi. A někdo jde z této strany do prostředka pravé ten bůh a někdo bez vůle strany tak pokud jsou také rozdílných východisek lidé. Tak se bernou tak dlouho dokud se při žit v sobě do míry. Aby říkali rody krise ode ježíš jenom tím že byl v druhé je s námi asi toto řekne že jsou světové kdo o zen buddhist dělal všechno to bude vyhráno protože zatím jsou to proti nové všichni dohromady jsem se tu perou protože neví co dělají že oni tím způsobem připravuju k u jednotu napřed si do ta vzniknout. Tak musí si to pro spor jak se může sjednotit něco když nejsou tady aspoň dvě věci který by se moli se rodil toto co co máme sjednocovat této co jsem vám deska předváděl ale protože jsem se musí stát co jsem ab pořádným aby se moh aby se měl si ho zbavit. To že si myslim že. Když ježíš kristus od boha od otce dostati dvanáct učedníků. Že se všichni ti učedníci možná na toho jana možna podobají sobě v tom že to byli jak stravy brání sobci o pral z když neznám větší sobectví než či při do království božího. Jsem li ono o tom je kdo tam skvělý za nemusel není a že si to vůbec mohu odmyslet tudleto stvoření to když existuje co tak jako ne to ne. To sta jenomže stav nebe je stavem který není na úrovni na které jsme a máme se do toho stavu nebe dostat musíme z této úrovně odejít odejít z této úrovně přeloženo roční znamená přeměnit sebe je tak dalece abychom v. Držel na úrovně když. To musí být pro měla dát pro určitý stav věcí jsem vědomě na této úrovně bude stav věcí změněné tak v na jiném úrovni rozumíte dycky to vyžaduje proměnu takže po o tolik sví. Ještě jogin jde kupředu tak se sedum krát musí převedli do od sedum dát to je ten je duch jako řek velkou sen ka na motýla než lidství dál ale lidské stvoření je daleko cesty liší tomáš sledu obalu při za je že bych těm moc ale jsou člověk prodlí ne no. Tak dvojí možnost když to se pro jinou učí cestou mystickou nebo cestou do lidskou jiná cesta tomu nevede. Možná no záviset z doby svou víte že cest moc ale jógických kde mystických málokterý mystik totiž provedl. To spojení s bohem nebo dokázal na sobě byli vrcholně činný ve světě. Znáte tak do nějakýho svatýho či to by vlastně myslíš máme třebas tu o dominikán svatýho nebo tu suso mít na s že se o to říkal svým nebyl pro o třídní dominikán nože to byl cože. No a pak ten byl dost dost daleko ale nebylo to úplně pravda protože von napřed musel ut se z tohoto světa aby motto poustevníka dělat a tam teprve dorostl. Do toho spojení s bohem ale znáte někoho z z křesťanských světců zajisté koho bylo od to není to vypadá do nadějí ale není to pravda protože také don bosko do klášterní co prosím ho a no ale tento náš jsem ne protože to při opačně. Že jsou li se do kláštera ale napřed bližší o vrcholně čím jsem s ho kus tím mu. Například z takových který za to opačně svatý františek z on není tak úplně málo to nebyly rozením klášterníci to byl rození z dělal z li ano. No anebo soto maří magdalena a lidu o jejich to as z. A dokonce nám svatá terezie která byla rozezná klášter li cele tak za ujměte postavení hle nenávist prodělali vyváděl jako to co vás říma dole na ale el postoj mařil o na nejsem nic se o o jenom plazit předtím bohem že ano. A to je dostalo svatosti. Ne nějaký a ten život nějaký vých nějaká výchova ašramu nýbrž. Znalost sama sebe. Svatá terezy je říká základem duchovní cesty promiňte že to co to dotud do tam je to toho tomu za to do ty jogy říká základu chodu cest svět sebepoznání jak postupuje sebepoznání tak také postupuje naše spojení s bohem tak jsem se například ještě proč po mnohaleté s tak relace nepoznávala nebo poznával jsem tak špatně že si myslela že jsem muže. Lu spojit s bohem svou vlastní vůli. A vono mi to nešlo. vám řeknu to je případ většiny světců celý život umírají aby se mohli novou znovuzrodit návodem k tomu zrození nedochází oni pořád jenom umírají. bych o mluvil z těchto se to serie světců z toho pátera pia který se ještě po se za svatýho on bude. Že život trpěl. Ale jeho omlouvám proto než jsem protekční že on věděl zakotven v ku ne za sebe jen za ty který táhl bohu prosim pojem tu co si omylem jede přes za to říkám paní kamenické přestaň v ten. To je čit a budete nebo utrpení a tak motoru přestat léčit říká ona říkala ani odívá to napadne ten ne z jak raději přestat si to za ze jsem z toho vůbec. On se cesta pomáhat vyššímu léčením typech krise no nepomáhal boha duchovní cestu ti tak tak je prostě v do úpadku do posedu li naprosto rad tak. Třebas mizerně to dělej tele ale je to pořád stojí velice oblast bylo na něco to nesmírně věčnost tuhletu větu že podat jen na to co si mám ještě že nebude za v ale na nebo s masy přestal ne oni o vás ano kdy musíte padnout tedy vody na si nic no to je naděje že dal na s na a o tom dále vám nedůvěře ne. A no tak když tedy ten člověk chce přijít k bohu. Tak jsem si to může do lidskou nebo nebo mystickou cestou mluvim teďka dvojího své. Tak si musí najít své východisko každá joga vyžaduje najít si východisko není i král do jogy. Ale ke které nás nebyl jsou syntézou jogy při od doby do kost jenom když se mi podaří s ze syntézy toho pád ale znal z zel spojit všechny jogy dohromady. Tak může nastat z toho že nemusí víc exkluzivní z stanovisko nebo východisko protože lásku nebo poznání z po vinu. A přeci tou bohu do lidu. On nad ode z jeho ve tvé vynálezy si nevzali člověk o proud tedy ho miluju nesmírně školy občas nevidíš nenápadně ranní nadáno. Že jak jsem ji nedává si netroufám také přivolat pro ty tou o jeden ne tomu neříkám. Po mi že mu to říkával protože ses duše přitom chovám krok s umře dělat udál. A mu říkám když je to tvoje syntéze jogy vyžaduje. Opravdu musím kteří a tak jak to píšeš žena si přitom umřel sto dopsal. A jednak je to pořád analýze jak správně říká tento muž om pořád zjevně analýzy že do druhý se to za syntéze marně čekám procesy ten si žil bude dělat on to ještě neudělal o jsem to z pokročil tou opisování toho překladu pastvy tím komentáře. jsem si říkáte viset děláme komu k no z z jak nebudu pomlouvat a když v jednu takovou syntézu protože význam to je zjevení svatý jana se s víte za první část je pro sklad. A druhá části syntéza končí totiž v tom jeruzalému syntetický všichni z od viz tam setká moje podávají slunce ale to jedno místo je to v jednají jiná individualita a každá jiná a toho si se mi tam přichází ne. No. Tak to se dohodli jsem napsal svědek se chtěla na aby to nevidíte v tom zjevení svatý jelena ani jednu narážku na. El silami jako s že to tam není se s aspoň snažil o to nevíme jsem měl se nebo řekl v. Se jistou svaté asi když jsem se asi nebo že se mi že tak to je dobrý tak jsem psal při sto přede mnou. A protože ten výklad zjevení se při jana na syntézu mystické cesty a v když je jdeš toho přijalo dokonce paralelně snaží se mnou o syntézu do lidské cesty. Jak na to jde. Říká celý lidský život li ho a toho pak ale nemůže z ani slovo z něho vyvrátit. A čili syntéza jogy spočívá v tomto před prvním žilo rovnou tudleto takže ho ne že by tam tak jsem se za nebyla spočívá tom že se i když se v jenom činný. El tak je tomu životě tomu obsah jeho života a život jako takový lidský je cestou k bohu atd v to chceme nebo nechceme o tom víme nebo nevíme to je no ano. Tak se dohodli jsem to napsal aby se jsem si že on oko je jen že o je to jogin přátelé. A kdo kdy toho mají strašně moc hlavě a on zlá z on plnou hlavu různých doby jsem to četla doufám četla li to jsem se taky jsou ještě nezmátlo hlava nebo tak nějak jenomže jsem dopsal život sil jako zjevení. A a to že jsem zase jsem učil lidi číst bibli a pak jsem je převede se mi ten o to cení jsem tam podal tak se med bude do toho zjevení protože kdyby neuměli číst napřed bibli tak nemohli by bez mně věřit že to tak je možné. Na semeno uváděl do stavu takové víry ale byli schopni uvěřit že se to mohlo stát nitro jednoho člověka se to nemusí stát jako události do to prošlo když on říká a stane se to teď anebo brzo o to prosimvás litovat sice létat z toho co pro tak to není asi událost patou by měla tři větví. Že se to vykládá špatně události. Ale když to jako jedna událo kde byly to nezmate oni si události a zásadě události nevyřeší protože jsem schopen nikoliv jenom ale toto dost že to věky nýbrž i lidského li dělat ta vedle se ve říká bůh je aby bůh není a to si neodporuje jejich člověka prosimvás. Toho nedlouho slonem no z z s tak buď těl nebo nebo ne že ale co je z ale do které z nedorostl. Do logiky indické je co a co s ještě o svém moc tisíce čekat se tam dostane nemoc tisíc sled. jsem byl taky dorostl jsem se to dověděl z vyjít z dobře ku že to není moje vědomost ale od nad chtějí tito rozumem not to bude trvat. Jak tak to říkal rozumově by brzy jsou možný je a tedy zároveň ale co tady několika předváděl že ses tomu úplně klaní vznešená nauka podle no ale abych tak moc se vytahoval protože proto nemohu se se mám vyskočit to za to to se potřebu ke jsem kou tak to kdybych to nepotřeboval takto nemá je to je můj majetek nýbrž majetek boží propůjčen. A jsem to pro pravdu o dokud obec do k otci a proto se najednou o. A v že jsem si myslel že píšu tuto zem spis zrodil zjevení zkušenost deset ze životem jako zjevením nebudu pokoje to mně nebude na obtěžovat šla do do že dalším svým výkladem ho. Jak si to ji za tam a to komentáře musím připsat si myslím prosím suso do vanem se s vámi nemá že ten komentář k tomu dalšímu co napsal není zbytečný žene. To zen není naprosto není výtečný co jsem rád že dva to uznali jako když všichni a co prosím. Na kopat toto věříte lidi kdyby za nebyl jsem tuto mental se z toho pro poloviční hodnotu taky protože nějací kteří říkali. Tou při na věc ale on zemřel roku padesát tvého a my jsme zase z toho dnes se devadesát prosté set let dále a to se něco stalo mezitím. A to protože to je beznaděje tak této komentovat protože zase z li se ze co stane sobec dostali. No ale. Ten komentář svůj beze musím prohlubovat jak jsem původně nechtěl jsem za za meze je řekla si to když to bude nutné tak vymezen zahradě na teď za mrazu jednu za druhou takže opravdu by bylo nutné ten domy z těl čist výklad zjevení aby se z toho mýho komentáře vybrat ty pád lety pasáže s nárazu ty mezery které jsou v tom pudy sice ale též svět přičíst toho či horovi do on se se vším dohromady svým komentáře by svět. Je hlavních jog. A každá máte věcem napověděl své ex u zji v hraní stanovisko. Ten se tomu snad známého vjem chceš cítí východiska pak jogina. Ten pak joginem obou o po pro bude on po k do vědou o po vědy nebyl toho o něm sice ještě ostatních no jenom při do host nebe ne oporou za mělo říká tomu nerozumí a my tomu nerozumíme aby se tam oslaví protože tam se pořád zachovával dualismu host a my jsme proti tomu né. Se nese pro atd v ale tu as zase je to ruce tu poli pro tu byl s li sví. sil jsem nevzal sebou se svým promiň mně ale tak na hlavu postavená mají v ta že doma spal tady spadne jsi znal sví spal to smyslu od měsíc zase na ten svůj bych vám. A tamní založ pěkně by na to nikdo nepřišel v co prosím ho. Na tak budou mluvit chvilinku o záloze prosimvás otevřelo z nemluvit ještě kde se hodili tak pusté na večeři ho v ale se budu snažit mluvit tělo dobu se mi a doufám že staneme svým men do hlavy. Nebo u dát a to ne ale budu v tom vidět že mluvím z cesty a že mám odběhnout pryč znamená česky cesta poznání naše východisko na této cestě je naše částečné poznávání skutečnosti. Jsou když do lidové z na na jevišti kteří říkají jeho kdy poznáme to skutečnost jenom svými smysly. A to je klamné a tak taky všechno co poznáváme z tohoto. Plavání smysly je taky klamné čili všechno je májá. Čili krám čili skutečnost vůbec nepoznává. Ta se tam dále naši do vím kdy z toho názoru taky říká žen a proč asi. Protože když něco nedokonale poznávám poznán dejme tomu se vinu z s těch. Se myslet miluji první se milo že se za měrou hlavou protože jak se jak praví svatý v tom zjevení tak je to opravdu velice klamné ale protože to nedokonale poznám tak sto o nemůžou udělat klam a jako takoví to tam není nýbrž to co máte sám skutečnost část obrovské skutečnosti. Takhle tu vlak máje pojímá na také jinými li z na nervy u plně jinak. Prosimvás to do se vyrob tu modlit práce vzít na co si jak jinak může být pojímán ale jsem to vysvětlil že komentář víte že jsem du. To musím tak li jít kupředu a teď. Č jestliže vím že poznávám málo nebo nedokonale. Tak jako znal jógin si musím všimnou že denně se ukládá ke spánku. Co jsem to jsem v tom že je proč se přerušeno moje poznávání tohoto světa proč jsem a co dělal do vjem říká proč jsem to říkal jenom hořel li nad proč jsem kus usnout přitom poznání toto světa pro semen si o na ven. A ha asi pro toho že tento stav dělení je druh extaze nejnižším druhem extaze jaká vůbec existuje a. V extazi není možno vydržet z ty se padá a tak se padne li z této se za to protože to k nízký pád tak to nepociťuje jako utrpení nýbrž jakou úlevu kdybych padl z větší víš čili než po do dejme tomu se židle za tak vožral se něco stane ale spadnou s třetího poschodí tak tou vše a k ná. Tak to neni pád třetího poschodí jen z malé žid lišky tudleto viz usnu je to pád toho vědom ale všímá si ten had jógin dalšího když dáno vstanu tak se poznává že jsem vědomím vlasy nestal neztratil v protože jsem se nevím co dělám nebo se mnou děje on se probudit a pokračuji v tom co jsem miluje my lidem si pamatuju. Na ten že jista nepohodou žil třeba ten stav toho co vám to třebas v kdy tvrdě jenom žádný sen a ten na to jen za nám znal jen když tímhle tím svírá li. Říká tak je tady dokázána a on při mluvit za vědomí když je přerušena. To extazí spánku v další vstoupil stát extaze dělo stravuje se ne k se si spánku. A tak se ze spánku tvrdého beze snu tu si indové naž těkat pravdy nesmírně cení říkají tapas dělat že to odpočívání duše k bohu čili protože je absolutně nutné jako jsem dlouho tomu nevěřila nezkouší málem by si to při přitvrdlý je můj milovaný při jeho doby do kost koho pak dejme tomu že to odpočinek duše k bohu. Ale beztak si myslím. Co léto za odpočinek když husa odpočívá ve spánku tak o tom počin ku vědomě všecko. Tento husa. než odpovídá odpočíváme spánku tak tedy nic jsem dřevo. A to toto nepoznám tahu sáhnou v a to nám něm poznáme že záviset na dva tato nebyl tak aby tak nemáme do vás že tam do spánku svém známe setkáme li se tam setkali tak se tam v podobě dřeva tuto do sama ani jako se o nevidíme em tomu o sto se nemáte místo. A tak mně říkaly prosím těle u myslí že v tom našem z vám a to co je to ono podle do od ode na toho přece akupresurou. Domy ovládáme námi se do toho spánku kde osoby víme nedostali bychom zatím třeba jako jste vy neseme nakup dosud o cestě tady tady že se s tady sporu sporu protože. O pod se slabina a po těch složkách a když to potom o ještě tají všechno tak jsou v tom blaženém stavu spánku kde neztratí vědomí sama sebe. Ale je ale ztratí pocit tělesnosti tak si to představit co to je asi tapas da el ona se ztratily pocit tu tak že bych to jsem chtěl se někam dostali te ani z z na měl vzorový říkal dodal zase povolané jíte ale cet dopad mně musí něco aspoň říci a potom mně co roste a zase vzývat na tom stanout tak to nechám jo. Tak podívejte se když tedy je tomu tak že dovedu své vědomí převést pomocí třeba zvířat. Do jejich stavu spánku do taková tranzu. Tak jak a nedovedu dejme tomu z tohoto asiat ani nejmenším případě ani tím ani nejmenším nedovedu si od o to jsem se setkal se u tu šlo u nohou božích slov. Jak tak se nedivte že si k tomu jsem dlouho nevěřil v no ale no tak dneska tomu věřím se tím že vím že je to odpočinek u nohou božích a to proto že to dlouho nevydrží nespí jim žili noci než pud výhody a stal v plzni mužů psát protože mas. Vlastní pokoj tady psát nemusel jsem za a toto on chuť jedno z toho. Když jsem se nespí to co zkusí moč na všechno nenormálním ty s příčinnosti dělí do stavu začnou fungovat. Když jsem koluje to semeno s novou jsem. Ale se probudit nazad mýtus mi co nad na tu malost co jdu tak to je zákonitost známe z ale lidská. Takže ten zrak vjem do tohoto pase taky nevstupuje natrvalo a tak i při si nikdy nepije jako my tady se mi před tím pitím do skonání světa tak jak potom musí chodím jako v ó a. F. My tedy tím za normálního stavu věcí domu říkám nová známého mně říká na mne normálního stavu věcí o si budeme mezi je není vším mi druhy extazí a pro znamená mezi děly stavem a mezi tak pas nepostí dáme do toho spánek se snem před to je pro pokračování děl jeho stavu za jiných podmínek ano to se nám pletou tuto svou. Věci které jsme zažili věčném dnu. Jsem v běžném vědomí není ve vašem spánku obrazem něco jiného co by nebylo ve vašem vědomí v těle. Takže když se mi zdát třebas nebo tady z vás při ten mu příteli výpravy nějakým mystický jsem tak ten ta duše tam používá obrazů z tohoto světa. Co on tady zažil a velice mistrně takže to esta jsou jasně ohraničené prostory pro ho vědomí učené nepřejdu cestu hranici jak jsem to poznal a tele. Taji si žít přejdu tak o tom vůbec nic nevím to je tapasja tak jak to přebral. A tak tomu dneska věřit nebo o tom vím dostat sie takže ve tolik dovím tak jsem kolikrát aby jsem do si mockrát. Když tohoto passim přejdu zjistím že se u těch nohou boží by takže to moje zkušenost protože vám najednou něco co z vůbec ne. Takže přejte mockrát se probouzet noci abych a pořád rostl v tom poznání k protože to jsou ty myšlenky pozdě v noci. Který jsou pro velikým požehnání a proto o jisté něho tomase by tak že to třebas do můžete při ze si aspoň ještě stránky tohoto spisu. Je nadto pout myslím jestli se v nás a že osmá co tu při ztráty celkem ale tam ostře vidíme světa jsem vždycky vykládám toho důkaz on si s když tam přes denně po vedených světa a co sami otřesena. To jsou zkušenosti vědce tak otřes čeho pravdu do sebe napsal tele. jsem většinou v v v svatý terezie komentoval noci onu překlad denně denně jedné ale komentáři na tři psán v no ale může se dostat kousek dál a on řekl jsem mu že na každé joze existuju nějaké stupně. A nějaké základní požadavky aby se z jednoho stupně na ten druhý se nedostal k je nebudu jmenovat. Sanskrtsky litoval v ničemu není z to přes ten svých spisech ale aby totiž se mohlo dojít k toho proměny. Z toho toho dvojího nebo z dvojí extaze do nějaké vyšší extaze. Tak si poradím sobě semeno vjem kundalini jogu oni si většinou také radí málokterý člověk. Do že byl žádnou nadto tím způsobem jako třebas brán tím. To oni klasická indická znal joga a když tou indové u toho brantona hledání na a tak říkají ten balamucení protože ono sugescí o to sugescí tam se člověka vespod nedostane. Umu jenom něco z udělat ten předsevzal neskutečnost k tomu je skutečnější ho než je vidění neomalené tohoto světa. Takže pod tímto dojmem brán zakázal tento spis dále vydávat na tomto uzná že balamutil an on ni tak desky logicky myslet že mu na to nepřijdete že on za pomoci indů na to přišel že zakázali jednu nižší tuto tak že musím ten vnitřní skutečnost. Tedy když začal ostatní může řekli větší z ale co se nazvali druhým cestu konečně jste tam stát. Není protože k zemi tři skutečnosti pravým přišel na jednu zajímavou věc v že může obavu ocitli tak věrohodně. Že oni si budou si myslet že musel naučení do s tím jiné a se tam bez toho jsou roky ježíše krista. Někde na rozhraní žije a paty stanu. A když tou protože tam žilo tam umřel pramalý hrob pád při tom tisíce lidí e tomu hrobu se mu poklonit něco liší rod no a zřejmě jen v vám tedy byl sečtělí as z než světem tak potom taky věděl tak bylo z toho si mohl dovolit a udělal velice dobře těmto chodí tomu hrobu ne že. Že ten mistr je si museli pro vědomosti někam on měl tolik peněz do miloval jsem si to mohl dovolit věřit po celém světě a ho protože kdyby bylo třeba při že voze joze jezdit to byla velice nakládání na jen na nemůže litoval vykázat jako v tom toho li tedy my nadto peníze a ten řekl mil opak školy. Náš touto o opak je. Proč jezdil proč s jed jede do vím v je že mu došel dech. U vyčerpal to co on dal ten předešlý do vím o to vyčerpal svým způsobem života své zří dali v ale svým způsobem života. A protože musely pro novou dávku poznání a z vymyslel svatá tak těl to říkal tomu mi poli važ slovy jedu kdo jim je protože bych neměl. Myšlenky pro další knížku je to došlo to jsem dopsal co prosím. A tedy víte když tak jsem již do stavu poznání jsem omezen. Na spánek a nebo zná. Kdo vjem had vím telat a z na nevím říká jsem vozem vlastně dvěma stavy stavy z tělo z těla stavem spánku. A to je málo to li pravé poznání své jenom začátek poznání tak se musím snažit to vědomě ših žid. Takže jsem tam se definovat jako postupné rozšiřování vědomí do tedy manipulace z vědomím kdežto někteří manipuru pak joze na svět láskou někteří z karmajoze manipuru z s činností a tak dále ale ten exkluzivní stanovisko manipuloval s vědomým vám to manipulaci předvedu na cestě hadí síly. Indové jsou všichni toho názoru všichni nejenom na ten že nemáme dokonale otevřen není poslední nejnižšího to z to znamená muladhara a proto jsem tedy rozšiřoval vědomí musí jiné otevři plně muladharu. Kterýho vím že jsem mnou jedinou práci co děláš vtělovat tenat ha. Že k němu se otevři muladhara básník jeden kterýho jsem přeložil tak li mi točí nám říkal jsem když jsem otevřel muadharu poprvně viděl svět jaký je například slunce jako lásku ras na obloze nýbrž jako volat dálo z vás nikdo z vás. Li ze slunce jako svatý bylo bylo když jako lásku tak si pro věříte že vašemu nálady a tak se otevřel tam muladhara tak ale prosty důvody důkazy že jsem vám aspoň jen ještě řeknu když časy dvacet li si od nás známka ale proč živým vám si dva musel by skromní tak rad dá. Příliš způsob. Otevření nebo důkaz že se mi otevřel jako domu jsem se co přeskočit to vim ale s co vám teďka z vás. Jsem po do na ty věci taky v tom se ze co skočit přeskočit a další způsob jako kteří muladharu spočívá v tom že se na učím spát vědomě a to je obou volná akce že napřed se snažili od toho. Otevření muladhary a zároveň jen na to o to na spad on je ani to ani ono vize vracet únavě o potom krátkou teprve dělá ale jest je to drž dobu provádím takle tak tak najednou přestanou mít touhu spát nebo spánek se pro vás zkracuje stává se intezivní že tak dále a se jednoho dne nepo. Se budu s pád do míry že jsem bez konám musela dělí ježíš k vám zavřeny o čitta jsem dělí tak nastala doba kdy si může se mohu pustit do otevírání muladhary. Že jsem připravena otevření celé muladhary na by doporučoval zračit natolik jiným způsobem otevřít muladharu. Obrazně o pro tvor rostlinným. A z toho samočinně vyplyne že z vim bez mám tu je tělem stal. Takže když to napřed řeknu tudleten druhý system a ze spočívá v tom že si na málo jdou tu man daru tomu říkají tibeťani který se modlili a tam je toto moje man bylo bude představovat otevřený lotos muladhara je to s tři z vás si z pátku kdo to z červený čtyři plátky a na jeho. Tvoření je naznačena hadí síla z no. To se musím přesto velké aby to celý obzor mi přes se o si zaujalo a potom ho musím vložit tento obraze z toho. Bez prostorově bezprostorové skutečnosti ku kost teče u páteře děl v páteři nebo jak chcete když se mi to podaří tak se neotevře muladhara. Jak se o to se muladhara tak protože by si musel za o to na to obraze z to bylo prostředek. Ale desáté se muladhara tak v čili můžete spát zcela vědomě proč to od hladovět otevřel ten jogin prosí za to lál nemůžu tak mohu vědomě spát. A zase chtěl jsem například v jednom spánku tady sami s každým setkal muselo se na že se mi to nepodařilo ze se o prou byl o stále spad sem jenom pro sebe aneb pro vás. Takže jsem odpovídám na něco co jsem si byl zu tvoje tele že jsem se na vás podívalo musíme tancem nepodílí znám. Otevřít muladharu a přeji svým vědomím rozum z muladhary do svadhistany svadhistany sally z na to je v druha boží druhýho tos a když tam vědomě vstoupím. Tak vědomě tam jen vstoupit boj mistra když se se dostat se na tuto úroveň byl bez dostat svoje vědomí na to nestačí. Takže to dopadne mizerně ten vstup za jsem to tu ven z že jste na tak li mi ten případ dáti v jsou on bylo tak krát šel na mně můžu o co možná říkal příteli krále a stýkal se s si by mu při se rad a ten si se dal upadal do transu. Tom tranzu mluvil an lidsky ačkoliv v jenom to co s chtěl hned v v v v ve do se nějak věřilo jenomže on se setkal s tím tím drátem jak volen tam byl celkem pět klec a ty tam se mu svěřil žel musí se slíbil nějak jej jsi na nesoudím čeho povede v a že je vzpomene. Tak stačí ten způsob jak se vzpomenout takže on to o indy pocítí a přijde k němu kdo to se stalo. To byl tak by se obřad jak to udělat on to se přesně provedl a ten jsou dal jsem se dostavil jenomže jít milý při za u por do tranzu ve kterém mluvil anglicky. A tam všechno řekl s co chtěl říct tomu čísel li se kteří se musel mi tu moč tím na se a li si jenom dělal teď zase dal do toho nich novým zlata tak tomuto dělat to možným na a. A říkal všechno co měl jsem při ser že s tak v první řadě je kdo tam pět lidí z toho čtyři nastávají si ji žijí. Říkal tyto tři se ožení v tento vykládání stane li ale. On to on tu být vyspělost li viděl ten co si s tím větu bys byl věděl a tobě nehrozí nebezpečí že vystavil zahynul neboj se ještě dole nebo ta. se dostane z vědu tak přišlé tak bylo se zavolej a ti řeknu jak se uzdravit z a na sto překlad těmi král ten snu. A pak dostal jsem tu od nová o nějakých letech a on docházelo tomu při zároveň časem kteří jsem říkal teď zase jsou to již to podmínka jak jsem překládal jsem krás právě v pominul váže musí mi vzoru pryč se tedy splněna pardon v ale tak a to prosím zase o do tohoto rozum to předním provedl ní. Přerostli to a on překládal tohle tvá. Ty nesmí již příště upadal do tranzu když že. Naší dění ty musíš tak posily svoje vědomí aby si neupadl transu. Aby se byl vědomí asi jsem to tam mimochodem na svatý na svatým straně kdysi před cizí do člověka assisi mezi mluvím kterýho nerozumíte tak to neslyšíte jako jeho řešit protože poč ještě dnu a jestliže se ještě hlouběji do toho zavře li to jsem si že neslyšíte vůbec jako nějaký hlas nýbrž obsahem toho vypovídají sil to slyšíte pro zlo zrušit za tak se stalo on. Se spojil tento rabi velice anežky v raněna. On se dostalo toho tranzu a ten mu jmenoval doktora našeho od které na praze ten člověk si jich. Tedy kdysi jak porodní leká z na s s s s s s když právě v nějaké z dr starověk a dal se že na výpravou jinou do as samu asi víte neprojde. Vy se tak že východní části kdy jiné pod i malá není tam bude vám na než tak ještě dar rady chod je as tam ano pokoušen barva. Tak tam se dostal do pasti na slony s třikrát si zlomil páteři byl samo jsou mezi domy dělat rod by znamenalo okamžitou smrt to o jakou jako barborka žila by se byli ostatních takže provedli stala tak kdy začali brně nožičku čili že nebo to co line cítit za nebudu sic čili tam by to on k tomu to vinen vnímala potom za vázlo byl položit si na prkno. Kdyby si slona páté z ale to by bylo pro proto bylo co je dech rady dávat než ona jsem moc zdály si si.