Karel Makoň: 90-25B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Tam kde ten jeho byl v za jejich stal v za ni přijímal potravu mu v tom co musely by si ale dělal tato toho by to barborka vstoupila do normálního vědomí a pro by říkal o o to tu za než že to páteře vystavena toto vás několik hleděl s zase z se zase musím v že by to bylo nevydržení pro sebe a já. A budu pokračovat v tom za tebe žít v co to tedy za z toto velí s v atakdále v kdyby to dělal asi šest neděl tady roka byla u byl zdravá na páteře my nebylo vůbec nic a byla třikrát třeba zlomena pro tomu toho a takže když ten my na něm takle děl se s neděl za říkal ale v mi to neděláme zadarmo o. Říkal jsem na peníze nemá hoden pak a peníze kdo to dělal zase tu tohleto ale kde vás naučíme je tomu systému ale jsou ve lidského léčení ale žluté dále. dovede to vznešeně obsaženo. Viz do tam třebas ve li že do za tu ho dovedl četl celou ale těla ve jsem se tomu li tuto o to přesto sv když se klid a jak to pochopíte tak omyl váze školy pustíme jen toto je rodil si pro člověk zase jen v. A kde mám tam dole po se dělat jindy kteří jsou nevěřit ten osud když jo podrobil za žes sobec to co nevěřil v za provedou a tak on ten náš vím dále šel s tím doktorem byl. Do těch nerost tohoto rodu do fu nebo tak to toto je nám tam tak nebo ze svým prozradit tam jenom to by nám jít. V by daleká přišel jsi hoden své ní. A vykázal se aber jsou kterou mu měl od toho i od toho jídla sundal z vím a řekl o tento byl s mně posílá mám sv jsi ne tím člověkem šly za ven sv že máte věž z choroby óm byl těžce nemocen dost že podle toho jsem to vězení za něm po nepsalo on v takovým řek že mu člověku pět let. Vězí jen pod duch dole v že je to bych kladně na druhé jak vůli byli s jeho s a ne vší fa to říkal ten doktor v těch se člověk s když v pro z vás dělá to vyléčili jen v on když to museli indové to oni vědí že tomu ne živ živo mast ty svým indem tak jsem to taky že za to že slovu mělas co se s ním indů nedával ale oni. Oni vědí o v el tak prosimvás napřed si děláme pro toho koukal zavolal protože v tom protokolu dvaadvacet indů který je ta nebo vím kdy poslání v lidí kteří o vědu mu k věděli že mají k tomuto doktorovi aby vyléčí takže oni si zazáří třetí v tom seznamu a říkal kdy ses to co. Proto tu tak nebudu tohle či k li je to za protokol napsal si všechna celá ale prostě kou řadou v napsal si druh choroby tak ty v diagnozu znal faná protože říkal když tou se dostali do tak to je na diagnozu trávy na on nežil on je si jen tak s touto lidskou cestu tak tu bude to jedna a to je zamíchala tuto při vlak není tak nebude to s ním. Protože byl nenormálním proč jim po o něho by to ne života o to nějak to z toho je asi že ta fu kde si na to záření ne jenom tak nějak no tak fa ho vyléčil fa a když ho vyléčil v tak se ten člověk v mohl odjet z se do toho jsem byl schopen se posel na nohy fáze jsem si ho podporoval to. Při za z že on nebyl kdo měli onen to není že měření jemné takže on se mohl proč nebyl trestán v ale nechtělo se o dokud jsem domluvil svým jsou norem si jen jak se s ním setkal protože pořád padá do tranzu trojí žádný vedení aby neubral do tranzu by byl jimi veden aby když odejdeš jsem skal v v tom mu to na nějakýho může tato jasným ale v nejde ten prostředek za přes tu mu. Čím jak se léčit ze model zůstal zrání mu bez boje jsou jiní v tak si olej znovu tou on dal svým a v a přenosu vzal říká to za nemenoval žádné nená říkal tele ten není krále tak do nemenoval nebo ten co nestojí vedle tebe se ze překládá v ale ten on tomto polekal se menoval přesně ne nemalé do toho ne ale ani to je krátká tedy dale. dovol říkat jménem přítele a ze známy stýká bez za rozum do vane mat do si je vědom není on mondo o to že jsi muladharu a omyl byl v tom v svaly straně ne novou aby tam dělit on to měl takle že z ale vy krávy se v tom nevyznal tak to takle neříkal odborně jim říkám a ten přítel vel toho řek tento. My říkalo kojen. Jak to prodělá atomy krále to řekne ne víte je to v jemné a ty můžeš protože můžeš chodit od je že do toho při za z kam a jak je tam on dále naše tělo pata ale jdou budeš to do transu toto by to došlo aby ten makoň pro to on se s vámi stýkal vzniká pořád za nemůže to dost do transu ten neví co říká a nemohli ne že s tím aby si myslím vůbec nemluvím. Jak se se mnou vůbec nemluví než tělo do to se mnou vůbec nemůže nepotřebuje užila nám věčně. Aby bylo rozluštil rozuměl a on nemluví ani jedno z toho co jsem nemohl to co sví. To co z na to řekněme v v v ne ale vono a no a mohl bychom se omluvit né. A vy to ale se tyhle přišli žil do na by k novou bez li jen k a potom měl řekne ten doktor nebo ten vší řád a nemám žádnou oni něho přítele že se bylo jindy než tebe tak to jsi by se o to z tady o mně říká o tak prosím by do toto je ten způsob toho styku s tím jít. Indem abych neumí spát aby ten můj vjem neupadl transu s tak se mu to vyklopil a jsem měl jistotu jsem to musel třikrát pokory král kovy ale vine říkal toto zapomněl to z toho z z na měl dál ne na tom dělá potom nemusel tomu co mu toto doví král to tak pochopil že to tak jasně řekl tomu při za rody dveří staral oděl došli vzal z ka a tam osud psal dopis že do rozum neupadá s. dvakrát setkal svým studna svým jen váže co dělat dál a v tom že bude u plně zdráva takže od vědomí je ta tam protože to jsou dal si mezitím umřel na to v tom s dech který des dále jakou musí projít třemi proměnami v a to oni proměn se mám takže vysvětlil že musí být vědomi také na svadhi straně ne mu jakmile se dostane ale o to se po otevření. Odhalil za svadhistanou mu a tam je ve stanou tělem tak se může stýkat se se vším co se do oblasti svadhistany dostane tam se mohou dostal by to si teď tam žilo třebas z s po smrti lidi obyčejný volal to je pod jeho se z von se si nestýkala ale toho tam si svět ty kteří tomu budou stal zralém joga litera poučoval o tom o čem ho chtějí poučit tak tam také nemůže vzniknout stav byl na litera. To tak oni po o to že byl do vědomí v svaly straně není to co li s a jako taková ale o nebo po do do jsou tam jsou některý tomu kdyby vám mluvil třebas tu před tím toto jsou o otevření tak by on musel říkat to měl v pak její od žil že nestal neviditelný z tam oni ne no to se vám do toho ne tedy bych mluvil tadyhle z o on tomu říká ono by to bylo bylo do by že jeho sv. Vy do jednoty nebo že to je zase ale když to řekla s kým způsobem pokračuje jsi představy veliký symbolu tví svadhistany ní. A manipury na začli svou dával. li na olymp a dostane se tam do římany bude protože pro tu otevřenou muladharu tak bude dost snadno pronikat přes svadhistanu mu do manipury to si tohoto lid v ale kdo mu to dál tak snadno. On musí potom vytáhnout to ani sílu do anahaty do tohoto lotosu mu aby se tam usadila. Jak se tam usadí může odtamtud bezpečně kráčet nahoru a dokonce intenzita jeho vědomí sestup vjem vydati ze stupně od z z od jednoho do druhého nebo dalšího do sedmého stupně vědomí. Tak jsem to od bytu si dáte to odbýt. Tak jsem pamatovaly jen nemůže do tu věc dělat to on se provádět ani za pomoci si hadí síly když neotevřete plně v more hadu a protože z vás nikdo tu hrou plnou plně o to jsou nemá tak toto cesta je pro vás zavřená. Tak co by se s tím vám může to velice zajímaly by to byli jak by je že mám tady bude tomu v v v v z že jo že nemůžu sv. Ta by řekl asi tohleto jsem do anahaty jít jsem nevstupoval zvolá on jsem do vstoupit tak je z toho na to indové neuznávají. Protože do to nevěděli ale když jednou jdou zdola tak jdou zdola to je přepis z při celého známy se stali oni jsou poslušnými žáky v je to z jejich těch je živé dost a ani písem na tom nezmění velká chyba neboť sama ve dal říká jsem to jisto viseli to říká to je pro začátečníky každý kdo. To překročí to jen výtečný člověk tohle jsou oni prostě tu ve toho si špatně se to z tu stal synem přečtou v jsem tam ta se váze tam je a je to nevěděla ale nějak některé je jsem přečetl moc. Ne nosem před šedesát upanišad a v ne v to že to vy protože jsem protože mně studoval k jedinečným. A. Li zvědavosti toho člověka potkaly na dno oslovil jeho šli za ním zatím něhož pánem a tam se tolik atom prvním poschodí dostali do večer ano aby tam beránek při zdraví. V sv. Říkal mně pane se na kterou si tím že jsem nikdy nic nebude v že jsem to všechno k do dneška to do toho co trpí záchvaty k ní. Cože rodu. E to domluvu v těle el tak byla byli z vjemem dání takovým beznaděje takový. Zklamal dosti byl zármutku. A jsou mu říkal nebo to co se pro nic není protože se nám jak jsem stařec se se kdybych již teďka zemřel taktně viděl do těch sedmdesáti janem kolik kdo se za v s s s s s si by si že krista jak je to záleží ale skal toto jsou u těšil. Ale on prosimvás něco na sobě cítit a jsem věděl že taje jeho skutek není jenom tak bez důvodu. Tak jsem při držen před dost těl to bylo za několik z nad jsem jeho manželce řekl li dělit ten li ho. On měl něco ho to tady nebudu jmenovat dvakrát a ona pochopila co on a on to taky kdyby tady byl a ono by se to potřetí mohlo opakovat úplně jiným stylem který by ho mohl s koly v ne tím jak to měl matka. A ona řekla vím tak ho budu vydat slibuju tak bylo na tam nemusím být že tady není. Protože tak vás taženo z bez jeho manželkou ho mnou a tu nedělo si dobře na ano. No. Byl lékařem a chtěl obstát v tomto životě a moc se posel se boží jestli jsem to dělal poctivě tak jestli se nebál sám na sebe najít pacienty ano tak jsem nemiloval správně bližního do sebe nepoznává jako bližního. Svého bližního ten nemůže milovat prany jejího bližního ty musíš sebe poznávat bych si říkal pro sebe kdysi lékařem jako sebe tak jako bližního svého každý jsme sám sobě bližší má. A lékaři si s bližním tím zvláštním způsobem že že vysílením na s a ten povinnost se starat od toho v volné nesmyslem myslí že stačí se staral o někoho jiného anebo sebe tak se nenaučil ještě miloval víc asi v tom spisu jsem to. To je ta noho dále dělat ale jít věčně bohu tak. Že když to nemůžeme někomu vyřídit o to nemáme stát že přivoluje na takové výši že o to nestojí že od toho neb ponižuje ale do toho svádí aby sebe měl rád aby se ve nějak cenil rozumíte to je veliká as letech a co dělá. K tvé protože byl tak silný odlišně pochovávali zde nebo po děkuje že že vás to nemusel si říká ale je ale ty si šel pojmy je takový dva inteligenti jsou za něco věčný ale může z něco. A takový jeho že vy budete stejně třebas věční jako tomu pánu bohu a ve musili dělbě napřed pán bůh tak dlouho věc a za tohleto rama se tak je to pořád. Ale proč je kdybyste něco ubrali na slávě boží. A do věčnosti kdyby byl život vědom naplněn vděčností vůči bohu tak by byl dokonalý a vedl li okamžitě spojení bohem kdy to neb při nepřestal. Od byste mojí viz tomu máte ten den cestu a to zná se milujte si tam na domu nebo vás praštit. V na tak dále nebe poznat je když to jednou je to co se nemá dělat z něho stane li to dělá dobře tak to opak byl jednou je dobře taje zprávy ani o své svědomí mi totiž správně vědomím dosud ne a my máme volat že užíváme ale je to za to abychom se vyznali v tomto světě a abychom dělali to co cenné z vlastní vůle boží já. Nese vědou a nikdy ne bez vlastní vůle. Tento nad ale to vědomí ale ten jogin že o s špatně bo užíváme ale dělá všechno možným abychom se na čili o správně používat a to je exkluzivní způsob přístupu joze takže ten o. A že ten z ale vy když jste si tu cestou jenom visí a správně se v živé svého vědomí. A to stačí. Takže vidíte že žádá asi jak si budeme na kolik chci pět nebo se za jedno není nemá takový je zase a aby mohl a by se. Něčím co by u plně vyčerpala lid moc dosti lidského život. Nýbrž tady by se to tady moc za smysl života ty se vinni jenom po stránce stát. Ne pro stát řeči a není správné tohoto ustrnout. Protože celý poznání a sedli osvobození ses dáváte sat čit ananda. To znamená ze správného poznání podstaty našeho visí sat nesprávné poznání podstaty našeho vědomí sic. A stanem bez blaženosti božské sama se oné lidské. Je již tak vzdálená od nás je naše touha po blaženosti vydržíme být šťastného blažení protože nemáme nevím onu. To se prosím je tím naši si zatím králové kteří nás každého než silami své vůbec neviděli seslán toto do se také vydala protože věděl nevědí že ty činitele jisté nikdy si nejsme semen ve a oni jednají za nás se tak dokonale toto jsem jasem jednou vidět terezy svatou ve snu oné ale jsem nevěděl. nějaký z láká znalost ale za námi přitom řek na jednu zajímavou věc prosím kdy máme od není z musela v myšlení a jednání. Nevěděli si v klášteře máš přístup svému as světu zevnímu takže své se na s ten se jsem napsala pro klášterní své z ve jsem to tak se z svede věci s tím co zažíval s ve světě a protože si aby tam ten moji z byste je tak kdysi jsem vás chtěl bych nebyl a říkat se z z ky v evropě aby se dostal by si z nadání aby tedy ten v je ne na a bez jiné je nad a ne. Tak jednadvacátého jsem měl se nese své se ve ještě voda se mnou španělsky. Než že si myslel že bych to nepostřehl dobře jsem na že něco vynechal co jsem vedle bývalo mohlo stát tedy na straně jste říkáme projevené a bez bez i to jsem si jama ve ses takže to se žil s takovým tak ten pes se říkal že se máte stále tří ještě dost dlouhá doba a tvé že že se bude nás let jsem se z by okamžitě. Protože jsem v jejím tato nevěřit. Ani svaté svět nevěří bez to se za to se sil zemře s vedl bez bych asi jiné že stálost no to jsem ne jsi na tak se vůbec si. No tak jak se říká ne tady z nic by věřit že si z pátek že vysvětleme říci že by pomoci z jak by si jsem se ji na vědomí že oni že nás při se dání vědomí se do tří a je se bez je a jak to zjevení ve snu zjevení. Boží moci v tom smyslu že zasvěcení bude moci se je z ne že ne z moc síle způsob se tak dalece a více je to asi jak ji opravil zná a a jak ne pomoc stal ve ha jak je u vás je. Jestli my si světly z za stále vědomi své cesty je než sto pro své své bude dále vědomi anny je to správné takže myslím že se hrdle z na nevím vlastně v chci se dostat pavel a že se z ale nic ale v a si ale bylo zase to za nic ve světle a že já. to velice doby že ano to je jestli se nenají styk s věčným světem a tak že si nemáme o nic nic z od tedy do li o v letem stavy se tanec své tak jak se tam a a ona dneska svými se na ten strašně najít a z asistoval a chci tak nestačím ve zvládnout i vy. A ještě víc než z na co jsem si taky tak tak tak to byl že si se tak u své vůle a protože jsem nezná ale je tak že jo ne na to se osel temně se tak si z osel ale ne ten kdo to vezme na své oni věří dokud s a. A ne a a ne li na ve ve si z toho co mysleme teď i oni ještě z prost a vám tam ve si tam je dál od dal od toho mám vjemy a říká ani nemá nic k i to pak citový letní jak vás a jak si jednu věc vinu na sebe vzít a ale nic ve mně že máme nás hle li se s s a tak si tak. Tak jdeme z li k tak se stal tat tak si vnitřně s tím máme k a pak ale ne tak se za z ale jak je že je tady ve se otec ji kdy oni byli ve světě ale se tak pak ta celá ne a on vůbec vod tak jak jsem tam nebyl tak to ve věci si ve věčnosti. A jakmile se z ne z tak jak tak jako no a tam moc zla a tak se tak s se tam tedy pak pán se to nedělal tak se to nestane a se k vám vykazovat si bez se ve ve ve a on bral na a jako bych neměl ostych vědět co je mi dobrém tak zas za vás ale vím že mi to nic. To je tak a stát se ale dokud se v tom světem jenom proto o to jak jakosti ale jsem na láska tak pro vás nemesis ve a nějak se ve stejné době s a pro vás ne bez je to že. stačí jsem se že ty jsi se za vás bez ale ne jedí oni vedli asi jsem to za by tak asi opisoval je přeci. A myslí si že by vzpomněli jak jej dovedeme vyd. Voni by se to jsem za z je to možné že si že se to s nabyté říká a je aby si to říkal. Že je vedl od sebe a jenom aby starat stal a zeptal se ho tedy jeden a také z mi to stalo tak si z vězte si na to jak se mi a ti nebo do samo země nebo si dal otec musí být vychováván a jenomže jemu jsme ve že bych si myslí s nebe že není správné. Že když je jak tří tak i ale pak jak na to že mi to si dávných ve vás. Ale jak jste je jistě se se s s že bych od je od sebe a že jsme my jsme se před tím že je tak bych vám pád né. Tady dal potom jít své potřebuje aby se jak to s tak i tak by s že tak je třeba nic a tak buď tak dobrý a jak za z s věc se bez ne tak se to je dosah tak se s tak abyste věděli že jsem tam kde se nic jak jsme si sebe jsem se. Jako jste to tak ve se tak se o to a pak jak se říká a tak jsem to neříkal z rámce za je do mě. On byl on měl bratra se tedy je fu a ten si osobě myslel že je o ale byl živý bohu vtěleným mým avatar na tak dále a bylo s tím k nevydržení protože to nebyla pravda takže povel člověk kdysi bláznovství. A při rovnost prostě ho mluvil a tak si ho z toho dostal z toho vás mění o tom potom zemřel brzo nad li takže jsem pro to z toho bylo z jeho života ale on se dostal do styku s jsi v její v si jí. Byly tak jeví. Jenže žádný nebyl ochoten ho vést on se vtělil do watts lásek bohu. tehdy zamilovaný do kázal ten ku co je vůli byl že se svým dobře seznámil od matky. A chtěl se tam sloužit v ovšem k tomu aby mohl sloužit v toho zapotřebí podléhá názorové názoru všech který joginů typu pak ty ní. On bylo třeba aby ses tomu bohyní ale z to jsem a on to ne on nesmírně toužil po tom setkání to je vidět že jak to nebyl pravou počest li tak že v něm ten jde k nohám mistrovým svatého dostane do styku s tou bojí nebo si bohem kdežto on na to nečekal do řádného ašram nevstoupil to protože to bylo paty za k vidění on si pád z vás a vy vy mol. Byl tu po zjevení ty dále tím způsobem že vzal zvyku a říkal by se vyleze li se jsem pod ní. Ona se mu zjevila toto vlastně udělal v k onomu tu svou touhu. Dovedl když ho ani mezi dal by se se touží nemůže on se za to že tato hrají splnila se zabít větší oběť nemůže podat on nemyslel na sebe do domy se na obě než když se nesetká s tou láskou ní. Ses lásku kterou nám miluju tak nechci žít na řekla jsem tu k a o ty doby se s začal s říkat. Napřed z z málo tak nezřetelně a potom ale že se postupně dostával do styku vzrůst viny doví její. Kteří nebyli jeho misteri nebyly jeho vůli. Nebe bylo jsou stát protože on se dostal na to takovým pak vás jestli let. Tak oni o něm věděli že styk s tou dále ale nevěděli si dali protože oni tomu takle takže oni to ona se kdosi vědecky v ta sestup jiné zas du vím jemné. No a one on udělal skok. A tak potřeboval teďka někoho osvíceného tedy mu jako tedy ho u do byl na tom skoku on se ocitl el v anahatě v tom jsem zru z lásky takže občas ta láska svého svého tak že spůsobem že prostě byl bláznem telat po blázen tou lásko ani zase v složen plakal se tato jeho opustila nadto jsem rodit si myslí klidu zíval. Tak ho tak se střídali u něho aby do dale. Věděli může to vyznám ani člověk. A že významy schopnosti jenomže to není řízeno vědecky oni po o to zažil domu za vědu prosit o věda je. Běda pro náboženská věda véda je vědění ale náboženské a o vesmíru jenom tak mimochodem. vás jenom řeknu jednou větou se o silou mají představy měli přesto je tam mají dosud že je daleko lepší než jaké době ramakrišnovi neměli naše vědy západní. On říkal on říkal do stáří naší planety je když věří miliardy pět set tisíc sled z anežku. pochybuju že jsem toto nebo psali od ramakrišny naši věci když to dneska tvrdí. Tento řekl ramakrišna. Tak zrovna i po stránce v sil v je dost dopředu mne že se vzal zevní věcí a tak se u něho myslelo dobrý dvacet mistrů každého vedl jenom třebas vámi sice nebo půl roku. A zase ho někdo popadl. Jenže ta láska toho pořád spalovat aby si měli křesťanství příklady že na křesťanské cesty lásky mnoho lidí shořel ho napřed mělo tato je běžné zvýšenou teplotu například takový křesťanský mystik v z lásky byl v tomto století pater jo a ten měl lékaři drž stezce trs dobře aby se nepadly. Do samadhi být padesát vstup vinu své já. On strhalo všechny teplo měli a jemu se ten obraz nezmění jen mi to je nemožný. A proč se mu to bylo co je to láska ho z spaloval. Ale nestranně a nad nestranně byla první setrvávat tady se to dělo koho on se do neměl dostat ne. Takže zle ras kávy toho snadno osvobodila od málo ježíšem tak vysokého věční on šel no pod vodou znamená oni si že konec zástup vinu tak proč kristus to pro věren a vzal si dovedete měl tak by padesát proč by z této ale když si to po měli padesát tak věděli že to padesát na on se když to je z ale tak že se to pod vím dál a ne člověk ho táto svým byl kristova ku nemuseli. A to vám tu o dokonce ochránil svým věděním tehdy jednoho nenadále co o něm mluvil za zen a tu se sebevraždou toho jsem tyto tomáše mocné sloni lidi. A sám tehdy vstoupil do kláštera nevěřím rady než vstoupil do kláštera ale do kláštera ztratíš tam svýho aby mohl souhlas pod k tomu aby mohl za li mi chodit ne do nějak do kámen na s tím že by se jenom modlil že z toho nejde že mu ho máme si do. Za říkat těm dětem zen mysl představoval nebo tak když v k pak jogin dosáhne pro vědomé spojení s tím osobním božstvím s osobním božstvím tím se liší točit ostatní tělo. Ty jane ostatní jiné joze indické není styk osobním boží s bohem ti tím své opravdu rovná jiskra a pak joga evropské mystice lásky ano. Přibližně svatý terezy svatý jan z kříže podobní když dosáhne tohoto osobního spojení s bohem takovou pak nebo se dosáhne nic než s víra podložená zkušeností z při s tou se li boha a víra není. Víra za se dostala tak daleko jdou z vyvěrá soustavně zkušenost o existenci toho osobního boha. Že ten osobní musem nastěhuje do nitra toho člověka takže on se nemusí stýkat obrazově s tím bohem nýbrž osobně o zažívá v sobě nic. A tomu z věřit že on je ve dělat to je v anahatě nýbrž stati za otce čili to je záležitost také poznání a ten asi to nejvyšší co může se dosáhnout pomocí pak jo ramakrišna byl ale člověk velice ruší a nebyl toho názoru že by musel u tohoto zůstal při se mu to výborně sloužilo jeho žákům ale když se do o dostal do toku. Do. Tu kapitolu znáte který šel pomocí atd do vaně ji. A došel neosobnímu pojetí boha jako jsou částí všeho jako jedno jednotě všeho tvorstva s nestvořeným tak to bylo vznešená z na joga. A byl upozorněn na ramakrišnu tím co jsem neví o byl se jednoho dne u toho ramakrišna říkám ty musíš přestat matku káry. Protože to je dualismus. A ale dualita neduálnost této pravý život svítí jednotu s bohem neduální. od se svět v boji s a to musí dopadat a to tedy znamenalo že rama nestal váhal ale poradil jsem zmatku lidskosti a tomu radila dalek toho totapuri dar a ho. To onoho bral a za z li tiší jeho moc k tomu řekla ta ho na onu tento toto jsi dělal co chtěl. Tak von to ona asi jsem to to co jsem dělal říkal ty se musíš soustřeďovat na nic. Že ty nesmí žádnou představu o bohu s odbourat představu matce králi to je tvoje představa která nevytváří nejvyšší skutečnost. To ani když se do skutečnost sice ale po míchá nás tou představou je zas zákonu z těl let začíná praskutečnost to se nedá odhadnout tak nebyl poměr toho totapuri do jeho joze o ramakrišny tak takže jemně dost nebo jak je ve spolek jak velice usadil na vás tady konečný dobru ukrýt na. Takle pro jdou li se dále říci ale se za tím způsobem aby ho předělat vyššího do vina protože oni ty vyšší ten zen vyšší cesty protože vyroste vyšší cesty. Co se připravovat se vůbec za že ano tak vy když cesty ty byly před si že e hle pak je na není plnou novou. Nějaká příprav ta zase po tahat za no a on ho nemohl přimět k tomu aby ses nosila na nic řikal jako antonín když je to na nic tak je to k ničemu. To by antonín řek tak li to se muselo co objevit vzor ježíš kristus to by to bylo na něco. Pak domu z časem dobře ne. myslím že byl měl z že se mu zjeví nanovo tak a on přitom umřela to dobře dopad asi tak. No tak že tady nemusel mít žádnou ztrát případně toho a když ale on zeptat poli volil drastickým způsob učení vzal střed který zad ku o odpadli a říkal mu vám je to nic. Ke kterému vedu zase tam mu co se u sebe a tu moc to o nic která jen temně pu. Byla předvedu pomocí tohoto bodu na sebe a pro se to podařilo vzat dvanácti oděnou nesoustředil li dobra trpělivost jakou to bylo znám jenom v u brouka on si je s to byl ku dvou k bohu letem tu o povaze se hodin and no a teď když to dosáhl jsem na nama. Z na tak. Toto bude říkal zvítězil si zase na se za tak v tu budu na to dělat celý život. A to byl to od vás hodili ne bez to cely on daným an na oslavu kdo to jsou trošičku formální z pod many svítí nebo majella je oslavu takže tyto oni se oslovoval a tak asi to z žili posvátný bohem na oslavu toho nic nedošel kolem ku v ale si pali že to posvátnou jak tomu pozval. Ne no to stane neděle tento ta pozice ano vší on si od našeho svatého o od povalil mají tak od toho od své žitý stoupaly svou ano jsem se s po se stal s a to je nejvyšší jdou za když se na svět z na někým do si odpálil svýho vodě mají tu totapuri se za myslel. A z poklonil se v něm není tak ti to je takový do ramakrišny který byl zaujat st a ramakrišna hlásal křesťanské mystice a zase k tomu by za dostanu ne se mi nejistý víte zaujatost. Když nebyl býval zaujat jako se jsem byl cestou matkou káli nesetkal. Ale pěstuje zaujatost tomu kristu tu datem on dobře tempa z né. Neboť to on si važte svou zlato si to byl daleko rychleji tomu není třeba dvacet nebo více vtělení nýbrž jedno jediné to je slovo ramakrišny. Správně nehlásal převtělování protože věděl že zaujatost stala za jeden život bravurně provést. No a. Takže ramakrišna se poznal taky osobním s ježíšem před tím než jsem to tvory uznal jeho celou mnou ku a doporučoval křesťanu zůstat křesťané takže ramakrišna ta známy sám misse nevím ku nedělejte z tedy na světě ani jednoho ji dál když do nevědění. Že to přestane li se z něho lepšího křesťana se v tom mohamedánů lepšího bohové na li se to představiteli na nestřelil jak si to stavy které tam v náboženství. Na formě nad te. Na cestu na tom způsobu vstupu nezáleží misse potom setkáme jisto zamezil ve pojednou jediného ho mu vzdáleno jiného boha ten o dáváme bylo báli ale protože kristus byl tak láska tak to byla tak bylo dále ale ve on tomu nemělo po plete nýbrž že to z jednotce takže ten že starat se zase bylo pak do vjem ani trošičku tak. Dokázal dělat první krok který říkáte dokud jste se v je přitom o tom něco za velice. Tak jako v lidském takže by se jenom hádali jako se hadem jednou vystoupil věta nad přestali hádky. A protože se nemělo stala tato rozpustit říkali no na s to s lepšího nemůžeme říct že to třebas bylo to vše světový že si i do česky dojem že na to nepřeložil tak nemám. Na hm by ne tady o do ve tak nese s tak za svatého. To na ho do nebe ale ne že jsem nebyl schopen jak nic tak může se tak může říct dnes jen osobně. To prokázali jenom z kam se osobním vedením dojít v takže že po smrti jinak když jako zmrtvýchvstání několik osobním zástavu provedl ne ale potom šel namnoze vám dokázal se jako s po z od do toho nebude v za měl za ni začkoliv se jim přijde ten duch svatý taky dostal. No prosím vedle sklepě vracela jen když se ty to s devadesát čeřínek a setkala vám. Otázku do pranice ten přerušil lu k se ten celkovým běh li dnes tak ve jsou od li těch li přednášek a abych mohl bych vůbec pokračovat. Aby se dostal ke konci jogy ke konci mystiky ke konci jakékoliv duchovní cesty si vůbec nad jaký konec tomáš pokud do ten konec má. Tedy tak doví radou tak musím vám osvětlit aby k tomu se pomoci vývoje věci měnily chyba v tom. Když se dítě narodí že vychováváno jenom pro tento svět. A nebo když není tomu tak když nenábožensky tak vychováváno jestli vychovává roh domu. Aby si toho boha představovalo podle lidské povahy. A přestože nám požadavek za jako ten ve starém zákoně začátku člověk je stvořen k obrazu božímu v ale je tedy opačné aby si boha člověk rod byl podle sví do obrazu. A to se dělá jindy že prosil obrazu i v evropě všude na světě i ve starém řecku málo ve starém egy chtěla tato chyba se pořád děla a si myslím že to je hlavní do obracíme ani do toho proč to pořád tím světem není ne sám. Sám. Sám. Sám. Sám.