Karel Makoň: 90-26A-25.4.90 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Myslím duchovně č a tak se pokusil napřed sám a víte že to otázkou otevřena i u takže takle otevřenou ji nechám a co do že mám mít tu mámení a počítám s tím že v do kojí budeš žádná nebo chytrá nebo hloupá nebo moudrá tak to je jedno všechno dobré. Nebojte se a totiž vim dobře že mám něco chybí ti správného tvoji za žár nečekám že bude správná ale že přece jenom člověk ducha a tím svým duchem můžeme je prospět tomu výkladu může prospět ovšem upozorňuju vás když věz vím duch ten tu do nás tu jen jeden z děl svou schopností něco dobrého dělat za dobrého dělat při spěte k tomu řešení. Tohoto problému je se tak. Ten problém je vyřešen pro vás relativně dost na tu dlouhou dobu do doby kdy budete ukřižování se tam přitom ukřižování které za vás dělají ježíš kristus ale bude o dělat ve vás zase se nebude stačit mít svého ducha budete muset toho svého ducha ho odevzdat se vším co v tom duch kuje obsahově je ten takže. Nechtějte nějakou absolutně správnou odpojit je říct který kdyby totiž že byla možná tak bych měl taky k ale onanii možná a pro je to třeba jenom tak v odpovědět aby to nepřekáželo ani malému dítěti při jeho náboženské výchovy dobře míněné v tom že vy nemusel začal říkat ty rodiče je. Ale měl jsem to štěstí že jsem to poznal na to by se že je sice je vědomě ne že to byla z ležel se co tak z právem že ten bůh podle obrazu lidského že do pořádku co se dohromady je dal se dali dohromady ale indové někdo prostě prosil se na to zabil od li cely celá jest to je jisto na to za vinu za po proč opačně do vykládat ale tak přestat se si to se bude muset definovat. Budu se zdá co je to obrazem božím obrazu boží nám dal tím že neslevil v prosimvás z toho pro sebe hlas o pro vás mohu ale pro sebe dnes není protože jsem byl tvrdě vychováván k tomu abych nevěřil protože toho pojetím boha podle obrazu lidského je zaručeně špatné atd takovým bude existuje a jediný který se bude tomu se. Šel byl budovat nejsem tedy buddhistou ale když čtu buddhistický smysly marně se vzepřel který naroubovat jeden na toho budu ku ě takovým přívlastky že zjevu dělilo se tvá božím podle tváře lidské pro zaručeně jen nebylo protože on si velice cenil nirvánu a ale to je něco co teďka tady nevykládám protože. Když musíte nemohu programu jenom jenom jdou ku kdy mystickou ta křesťansky náboženský názor takže se to mně promiňte že vše proto nemohu do zen živém vtělit tu mu k ale že to nedělejte protože ten buddha byl asi z toho zoufalí co se z něho udělalo po jeho smrti by si vůbec tak bych svatý může být doufali nevim no to si tam to lidsky ne ale buddha říkal. Snažil jsem se všemožně dosáhnout poznání boha ale jeden za druhým z těch duchovní půstu nic do nebyli špatní prosit vyhazovali že jsem pro nevhodným atd i ten nikomu mým nebyl jsem vychovatel není jejich rukách atd tak bych byl hodilo asi se doma dvacet pokud si tuto číslo není tolik rozhodující kolik dovědělo ale hodili do vší. V takže se obrátil kam chtěl neměl kam pak si založil vlastní rámec a tam vy sami si vyvození jak je u zrodu z o druzi mysl tam nebyl někdo do by byl nebyl by hozen v by všichni ty zkrachovaly ku nohách kristu a z postily své čekali dobrotu meditovali kontemplovat je dělaly do sedum let a ani nic. Nikomu se nepodařilo se vůbec ani jemu ani jim ani jen že si to abych se vědomě spojili s bohem v s nepodařil a to byl nějaký buddha to byl kabrňák a věnoval nesli řekl přátele od ze si ovlivňovat ale ono mně to nejde tak ale jak na vás vidím vám to taky nejde cizí z nás asi kdy duchovní musím vyhodili právem. Myslel si že jsem ba by se k ničemu nehodí me tak dnešním den porod silu ten nás řád ale vím zen dělat tomu dovolení od takových řek si muset vzít dovolit takové každém řádu porucha se musí hráz byt a musí ten mistr je dovolit poruchu provést a proč tam nebyli vizte oni byli byl kde bych tak abych to řekl byl dím v tom. Ale odborně podle oba oni byli na to řeknu česky a to jsem ve přerodu vývoje může při se do češtiny jsem to není z toho není řešením či ještě na oni byli souborem nebo ta kterou bez zapojení ta takže on to nemohl ten požadavek se dnes nějakému mistru. On ho musel se bez každému čemu jsou dvoru aby s tím souhlasili on ten souhlas potřeboval protože tou třebas nevěděl védy bez partnera to přes určitou míru poznání nejde. No a hle prost odcházejí dovede mají li duchovní vůdce ne na ale že přes se že mají krista kterému jako ostrově kázeň nebo za staří židy ke stvořiteli a ale ten hospodinu nad těmi starými žili před jenom byl více viděl více na dával pozor než my si dáme pozor by se stranit na to co dělám. Špatně a oním zakázal boha asi znázorňovat jak jeho znázorni nějakým způsobem tak je to poli ještě v toho obrazu božího rozumíte v rozumíte ve dobře tomu zaručeno mu nedokážeme nic jones tomu pojď ti jak máme znázornit než lidsky a to je zakazoval takže oni si toho pána boha dnes dopracovali ale jak tímto chyby. Od před každou byly že se dali nakazit jakým tím božstvím který do lidsky znázorněno když dal když starou a tady jimi palem mne a stávali jak se jenom od nich drž v z ku ten mojžíš od sil někam stranou třebas nahoru jsi ale tak on tam viz dával nejlepší zkazí od pánaboha o boji si byl postavili zlatý tele dalo se proto král jsem věděl že to rozdávat byl. Ale tímto nevěří byl že ta potřeba člověku je všechno si pod liž čit to je za způsobeno tím toto po jde jenom svatý dělám že máme sedum hlav ale jenom z jedné všechno chápeme a to je ještě zraněna a přátele tak jak to může dopadnout než my si pod liž že boha tou jednou zraněn nou hlavou a ty k no tak než k a to dělá. Cely svoje jak poznáme ovšem není to tak je to nadaného nějaký privilegium je tak jsem jenom měl to štěstí že babička marně poctivě vychovávat víře a vono mi to nepodařilo a jsem stoprocentně odmítl na že totiž nemohl protože svým podlaze svatou jejího ale s letos svatost lidská tele. Obraz lidsky toho boha to pro bylo zase nebyl schopna obrazu božího ě k to ale ten obraz boží jsem spatřoval o tom v světici babičky především babičku no tak a byl jsem dítě ale tak mně promiňte jsem byl hloupé li ona svatá nebyla zaručeně tanec skal vjem ale byla důsledná věřící žena která a to co věřila také uváděla by nedo. Tak si to to za svým onoho protože bych to byl do za a zase ji koukal velikou cestou do říkala bych to dělal tohleto ale to je zákonu božím to neudělal babičku on je že jsem vlastně nic zase ani netroufal na jsem říkal o nasycen věří na chybně o bohatém neexistuje ale řídí se podle své chyby. Tak dokonale že je světice takže ona si tam bůh není ale jsou jeho svatí a o najedli v z nich ne postup je při bylo tomu tak ty moje maminka to jsem nepochopil dvojí oběť přednost před při mém narození nebo po men narození do roky jsem nepochopil pro by to taky neřekla v dospělém věku že obětovala bohu to jsem nevěděl jsem to mládě ani jsem na že to co ještě nevěděl to byl dělo někdy po koncentráku znamená. Když jsem zažil že to poslové en teprve maminka přišla aby již svědka zapomínám se obětoval tomu bohu a poctivě mystika si se dostat z toho nebezpečí a to z těla jakou dálo při tom nebezpečí života tak si myslím be že to nebyla moje schopnost nýbrž že to byla by to bylo vedení boží cel toho boha a e s za kterým jdeš se který si je dává pata dále touž nebo na rozvádět no tak. Takže musím to pojedl otázku co je co znamená právě tak člověk je stvořen k obrazu božímu nýbrž to je opačný ale jedná sela opačně tou jsem doufám přiblížil vědomost které byste vůbec nemohli provedli se úplně vyčistili takže ten jogin to se na věčné. Například v z těla protože jeho co je mu kterou jsem ještě nečetl mu tak v nose na udělat najednou jsi protahuje vším důvodu podnikání je tak dlouho jak všechno jeho střeva a v hrdle před sebou všechny hle všecko co v v v v je on před tím dávno se postil na totálnímu vůbec nejde ale on se vyčistí poměrně dokonale stál. Že vůbec nic nespí je mu a potom ten stav do kterého se chce dostat probíhá zcela jinak než kdyby david tím brzdy se bez byt ku ty stravy na například na vinni do také dovedu a do li by se zdají učili tak my jsme protahovat ten provaz lidským tělem tak a to byste mu to by se znechutili někoho bylo. A ale přesto i v jeho se z této absolutně nutné být v vnitřně vyprázdnění na totiž jen o si o to zevní blázni ale tomu ještě musí dojít nebo přidat se vnitřní prázdný a to jeho vší a tomu se vůbec nedá dospět za věčného stavu věcí ten ten in k tomu nemůže dospět on se může jenom zevně vyčistil znamenaly smysly vize můžete zevní stránka. Věci kdysi může vyžitím provazem třebas v k a a před tím postem ale nemůže se listě vyčistí ty představy mu tam zůstanou své v takovém stavu že by oni věděl ale z stanou mu tam z záhadné tajemné paměti bytí a to je pojem velice tedy z dosáhli. Takže co tam by se stavy které nikdy životě neměl ale se svými setká najednou a i ty které měl s těmi se taky setkat ale tam svorně potom stojí vedle sebe a o vyprázdněn tak smíte jim představil z toho od tajemné paměti bytí takže si jeho předkové třebas let učili o bohu něco ne podle obrazu svého. Pane podle obrazu božího tak se tam syn se vším setká se ze třebas zažil o saně věřit sil představami se setká protože on není neoddělenou bytostí jenom v tomto čase nýbrž přes hranice přítomnost nově ve straně a to vám řeknu to je jedno z nejtěžším břemenem jaké neseme těmi jsme bodem jisto je v a říkám. I pro toho co do pro nás čeká a taky by to bylo řekl jste vy kolem toho co se s námi stane na byste řekli nové blázen ale bylo tomu tak je to mám tak se nechat bylo nese li tomu tak je protože jestliže neexistuje fakticky fakticky neexistuje čas ani prostor tak se potom budete muset přesvědčit jedno krásný hodné ve tak že je smazáno i to co bude mu a ten než je to smazáno. Tak začnete by rokem tak se pro o co bude o velice přesně odlišně do takle pro kuje tak klec vám tato se nakonec se nedostal paty starozákonním prosit pro chovali bezvadně takže o ježíše kristu odporovali co si všechno bude tu cestu nedokončil to takle prorokovat ale všimněte si že například eliáš neřekl ani jedno pro s ke slovu mu před z o dokončit protože tam bylo jich li jak sv. nesmírně vážili že neřekli na že si že že ne jenom ku k němu se jako pokryt jsem pro nás ne bůh za dobro z li protože byl li z větší než kterýkoliv pro starozákonní který si dovolil s dobro od no ale při toho co pro choval k i to je viděl ten jeho veliké moudrost jako proto o z ti a protože mi o tom nevíme ale na to napadne co on prorokoval ono se to stalo. a nebylo to připraveno bylo to a bylo to připraveno to je tak logika jak jak to nebylo si dala aby do si to nebylo pro tyto ho v tom smyslu že nemusí se to stát se nám může stát a bylo to připraveno tak se to opravdu stalo takže to co řekli proroci. To se svými že opravdu stal ale nemuselo se dostal kdyby se byl ježíš nedostal na tento svět v i tam vyvine tak se to nestalo a dokud by se nedostal tak sto nestane a protože to dostal indové nemůžou pochopit proč se to všechno svým ježíšem takle dělo protože oni se nikde dostali ani prorokování pojď si jinou cestou prosim tolik nedostatek jejich přednost neprosili je něco an byl zlého to moje. Pravdu a ani se dostali k tomu umírání jak si žili v patou přijde jejich nedostatek to při horovi do a proto mně říkaje do prosím dobře li řekni protože to nám chybí vizte nevzali pod a svět ježíše krista se symbolikou jeho života ovšem symbolika je symbolika obraz skutečnosti jenom obraz skutečnosti tolik skutečnosti by se musíme za ten symbol dostat klid. Se budu pokoušet dát mu. P. A o nadto měl své právu jaké právo na tom měl že když on na potom porušil ten zákon dovolil se po porušil ten mi že jsem se že von se do bude dělat o askezi velice přísnou ani viz nebojí nýbrž strašně málo pojí každý den on byl vzal naživu najednou ve deme dejme tomu o jedno jsou. O tovíc než jak potřebuje nutně živobytí tak tím porušil tu soustavu si askeze je to tím za to nic víc osy jedno jsou jsou z ale navíc aby si ji že porušil celou se položil dalo pak ji celou jsou stavu své askeze ale jsme psal to byl buddha jakmile po je to jedno sousto navíc přímo zápisu jisto lidsky li tuto byl on tam měl několik přátel že to. Zapsali a a oni o jeho dostalo všecko mocí tak je v kterak list si sil že na něho něco nelze sice ale něco co ho zbavuje jeho samého když to nedefinoval něco je lesy ale jako letem roky dělal potom stole se tedy zbavit se toho zbytečného na osení jo tak o na měl ve které jsem kazil zenem. A onoho o to zbavovalo jeho a to co je mu pro tohoto falešného které vzniklo v okamžiku narození začlo viklat za po tom co bylo po celý jeho život stal v tom falešné byla také o touha po bohu prosimvás stání jo i to bylo součást jeho falešného jiná i tomu bylo za toho všecko onu. Prostě vymazal svoje na to že jenom jeden takový příklad se to vymazání protože to bychom si ji netroufali myslet že to nejlepší vylepšily že toužil po bohu je taky jsou částí našeho malého klamného nás do mají svýho a že tedy ten buddha že chtěl zažít měr vám on nechtěl ve že cítil jsem to neměl leze takto do tím. To protože jenom jedni jsou jsem porušil všechno se křehká věc do že se v tomto vědomí tohoto světa a byl to je první věc a za druhým že se nemá al zrušit i nejkrásnější představu o bohu nebo svou touhu po bohu nebo tak protože by byl toto nezrušil tak by byl nevim mal zval chybné pojetí. Boha podle lidské představy a to si můžeme ještě potom by podle o to že tomu tak že jsem měl oprávnění k tomu a o to je zlo ono je zlo vymazání a to nejde tohoto nepravého na to nejde najednou co se neděl nějak skokem nýbrž on si že že to je jinde on tomu dal taky li v předehru a bude. se vyjádření z pravé dělat seděla nějakého protože opsal všechny hlavní prvky které do protože jsou či masy dělat nakonec a on tu předehrou dělal nakonec to je taková zajímavá on říkal co bylo na konci to bylo se začátkem tohoto potom všechno předvedu toho budu znal na vlastním příkladu jsem mysl tak li to vymazal to je na zato je v nás tím na co dělo to co oni. Ovi těla tomu svěřit tohoto cestu zažíval buddha takže by se se nemohli divit vím že bych byl proti pánu mu pro k němu jsem v by tomu lidskému obrazu boží ho boha toto není správné protože jsem to štěstí že jsem oponoval doby se do protože se měl po těch operacích to nebyla moje přednost předal předcházel tu babičku operato let byl mi toto při vědomí a ten je částečně vymazal moje. Malé a to bylo a přede hra ve mně mas dáváním mého suso tupost to nakonec ve sil konce můžeme svazovat dělo za bylo sví sice je tak to zač kdy ty lékaři rozumíte od pokračovat v tom bude o bič za tak to šlo dával no tak bych teďka opustil babičku se nosila pomlouvali dost ven ačkoli v budete si o dostal výraznou. Svědky věcí pravých ale no tak to je úplně není tele jsem říkal jazyka vynechám všechno co se vynechat protože bychom se dostali do řídila lid a řeknu jenom tolik že všechno co jsem mezi těmi operacemi a je na vás řád jem jedenáctý třicet devět. Zažil bylo postupném vymazala váhání a bylo to znázorněno přede mnou dávno svatým janem v první ze se říkat litoval co je platno člověku že se měli mat dává to klam jeho kterému stojí v cestě mezi ním a bohem když on neslyší ani si vědom toho jakou radost z toho zubu. Protože toto vymazání tam na nebi jsem to taky vynechávat v tom výkladu nakonec tento souhrnně řekl protože v tom co chvíli překladem do utrpení které nastupuje v duši toho pána daná se bez ale tam měl na těch nebesích tělo a ty mockrát dostali k on nesmí zapomenout co mám říct jsem dělal připraven přiznávám že. Jak tento nevynechal proto jsem to chtěl vynechal ale že jsem si říkal ještě nejsi ty které jako se aby svou z pravé pochopit a to jsem počkal tedy a teprve teď tu radosti svatých postupně vypisuji protože on bazi leda ananda což jednostranně způsob pochopení nábožensky věci že taky měl z obrazu jít ve si pomáhá obrazem lidského života se touží člověku blaženost jen ve stolu s ze že to je pod. Koho pocházejí si kdo taje tam ještě to dobře protože on touží po od radost její tak toužím tak je dotaz jak se do toužení boží se toužení dojel co se nedá se rovnal bez tak si z ale tím klame z no po jež je to o nám tu oni ještě takže on musí rozeznávat potom on to dělá budovy vzor dopustil dozrává anandu božskou anandu lidskou ven a ten pochod z ranám lidské z radosti. Z kde do rosy boží je tedy dlouhým pochodem to tak živý tak tyto znázornit on by všecko jenomže si příliš pomáhám mnoha slovy a e v tom může člověka za tak jak tomu ještě dalším než jisto přidám a myslím že v to vyhánění byla bez dobu ve mně toto případě po tak to jak to si kdo vezmete by to u víte že v tom co s vámi dovedu takže když jsem prožíval. Je stal se mu tak jsem měl přitom velkou výhodu že jsem byl nevěřící je nevěřící dostal se to je z toho bylo to je zázrak a jak jsem se tedy to je jak se nedostal by se měla jinou povahu než extazi věřícího žádný z těch svých lidí kteří procházeli extazemi v i v evropě v křesťanství neměl extazi bez představy ale protože jsem neměl představu o bohu to jsem jenom přes. Mu oči věci pozemských tato sto o bohu jak si při vlastně lidé dělal pozemskou za ne dost těle jakou božskou takže co se od mi dal za tam nemělo přístupu nějaký obraz boha a že nebo vidění vystaven tak do ba na tom co z po si z toho co nevšimne že to je něco jako zapíral jsem byl popíráme to co správného ale to pro něho to význam veliký ní. Ale do hle tak jsem prostě dokáže extáze vstupoval bez představy a to mělo za nás vede jenom že jsem se ztrácel totiž to moje které sem znal v do jsem po do za všechno své co vůbec člověk může mít to jsem ztrácel napřed v hlubině že ráno a potom v tom obrovském utrpení které líčí svatý dělám. V deseti první zabita obrovské budete něho řeknu i tam přečtěte ne podle toho na co pro vložil ale přímo v tom textu svatý jana tak je to hrozného se plním bylo tak vám řeknu když to odělo tohoto obrazu tak to na hrou se po bral devadesát devět se tím co jsem zažíval do od daleko straší již a by byly tam bůh nevěděla za sebe kdy byl takovým strašně strach jen na mně nepůsobil. Že kdesi těch kapitol o strach ku jak opravdu toho v tomto případě dost do své toho tři horovi za zase žádat považuju s tak jako při byl považuju strach za nejhorší překážka na to že on to dělal a to řeka tady je. Ale od za od do od k o dělá od od ale u. Od toho k tak je to najít dostat dál to to zru. do do a tu ano. A tomu jak víte že za to a ta je na ní. A mu mu mu mu a. Vy mu za to. A dokonal v v na dal od k ní. Na a tak že nad to byl za ně. A. Mně jde ale za tat ve do ho. P. To dal tak a no a za že do toho ta. A ne k a tak dále a to. No mu v mu bylo mu o šel. To je. A ta je nad a nebo nad. A bylo po a no a du a hle. On za ně. A ta. No a bylo ono a no a no ano. A vy vy za to že to je k k a a dostat za a že je né. A dal od dal a a to tak. A že na do za že ano tak to bylo tomu vede a nebo vody dává. Že je od a do že. B bo ho a do dále. No a do chtít od dal od a dal od ní. Dělá od nad a ti du od od v ní. Že je sama u dávali za to co za ní. A v o a a o dále od sebe a že k ní. A hle nebo do a a a. Že k tak. Protože jak o k ní. Poznával. Že v ne na boží není to za své. Pak za za na to jdou za u jak to ví. Není li jak je ne pro toto a mám k k to k k ní. K a v ani k k k tak je to a k dělání oné a ve k k. A ten ho du a pro boží k a od ní. Tak to budu ale né. Ten že je proč je u boha nad ní. Dělat. A ona ho. nad k jeho mu. Bohu dostat ano. Že ho praví. Ve se o to i ti mat. Tak ta lásku od tě. Že v pak jsem se jenom že se stal se z ní. Li nebe nebo z toho vyvodit nebo bylo by to bylo vědomí jak u toho otce olej stati z aby se na sil. Světě tak věděli o těla těle tak zase konec tu je že ne. To k ní. Od za že není to se dělá cesta je si že do ale ne že s tím co zažíval svatý jan li ho od daleko dále a tak se toho kdo o dostal bohu pak je to. Cesta na tyto dva wattse. Ano nebo. A a nebo nebo tak jde dál ale že je to ta prostému prodělat do tomu o co za ní. Od ní. Na víc od boha a tou se ve do že na tu od v nebo o to se konaly od že toto lidskou od dovede tak se to jsem byl v kdybych všechno mohl se nemohu o boží když všechno mohl do tak je to to let otevřel do do s to napřed nově se do sil do boží tak to. A to se neděje se přednášek na to veskrze z kuličce představy nebo mu tak vám řeknu že testem bez nebyl jen s to mu aby ji mohl toho o si představit pro to se nepo se ho vůbec za nepodstatné nepotřebuju žádnou lidskou představu o mu jakákoliv lidská no o o bohu ne je to neplatí vás že byste po vám ní. On nemůže to před trpnou se s vámi nebo za vámi němu při váhat stojí vaše nich o tomu a to je plná představ tito duchovně se odejmi se se po ta nově na nové představy o to k tomu li si jisti jsem samo jsou od smrti z mívám ale nemůžou vámi tím se na to že vím že nemůže se zbavit před výchovy před byl tím co i ale nestalo opravdu začínám z výchovou a ne z ví. Obou a to je to mi bylo bylo mně to sem.