Karel Makoň: 90-26B-B160 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Není to konec je to pouhý ve a ne v vás tady učím znovu zrozovat be a to není dát se pokřtít a ti příčí vymlouvání prosimvás nesmysl. vnitřní pochovat který se mámu do protože líčil to při do svého života na nemůže jinakým příklad nemám a na příkladu svatýho jana a to vám je jistým vina za jiným kdo do modlami jenom tohleto když jsem tedy přišel. Ten nás nestoupal ono to je že jsem mnou jen bůh a že s tím pomodlit bují. Tím tou byl jenom dojem že extaze dostal do složku li vyšší ale to co mu zbylo poté extazi od mysli možnot z nebes padnout. To jenom člověka udržuje na určité minimální úrovni komu bohu synovi dělal nebo komuny kdy svým bohem ale abys padl to není možné takže jsem spadl jenom do oči se mu v když jsem ztratil úplně ten i ten dojem že jsem spojen s bohem no to jsem byl tak ruky že myslím že žádné peklo se tomu nevyrovná. na toho že jsem si říkal noha. Že si tolik nevíme žil. Abys byl na věky zavržení byl se neposlušný do by se řídil jsem lo od poslušnosti li ve a jsem byl neposlušným někde jinde než když s s s a když můžete být neposlušný ti že říkal z toho že se s tím ve stále neprávem ten vás jako pro ten na místě se o pro povalen vizte o byl jsem třikrát zapomenuto bych to přestal dělat mistrovi života no ale jsem nepřestal protože měl jsem na mysli ramakrišnou mnoho říkat. Kopat najednou missie třeba protože jak ty kdy do petr malým jest ničí ti ani že před ve návodu vedle potření anežkou do temeno myslet tak nesmím půstem kdo o z toho dostat začnou vodu duchovní myslí to je pravda ale obecně podat dal povinni příkladu tu třeba vůbec pravda není jsem při do a to byla pravda nám do třiceti od smyl na to při stát jeho osmého. Roku to postoj vypadal ale pak to bylo tak radikálně nesprávné neseme třikrát napomenut abych toho nechal a víte kdyby vás někdo nad medu tím způsobem jako ten si mamma ten pod vás v zemské nemocnici mi nikdy neviděl a s kázal po svém příteli atd ten ní. Makoňů jim mění změní způsobu soustředění na boha syna o čeká strašné nebezpečí tím no jsem tedy byl zjednat tuto mám udělat tak pak jsem neposlechl pochopitelný proto tomu se zatím si doma nemít domě vůbec nezná o mu říká totéž možná co jsem se dvakrát hleděl svými pramenu to co bilokace si zapomenuta které říkali abych to změnil měl obrovskou milost tak po ze jsem šlapal. Zase listí on pravil ramakrišnu as tím si toho tak jsem jako ten stáda jen z jeho které nové věta tak jsem jak nás o to správné navěky ale stavět tak tělo třebas prací. A potom prožito myslet ale tam to bylo nesprávné ze si na nečekal totéž co jsem potom byl donucen dělat z toho jsem dělat jsem si pro byla ale ty tři čtyři dni toho proč se jak s čemu to jsem byl donucen jsem prostě byly by byl tím esesmanem k tomu aby se. Připravil na smrt v no to byl říkal při do jsem ale dělal jenom do tou byl tu práci musím za sebou jeho tuto dobýval ve se tu že na ten utopili milovník pro ve říkal to nic nebavilo počkej co dobiju na zrodil sebe není tak jsem čekal ho ani bych byl říkal že jako bych se měl litovat protože na to nebyl čas v podobě strašně rychle a on měl od kusu na zdáli na něj svou. Byla tu za kus zabít svýho člověka dostal odměnu byl tak by se z von který zabil za den třeba ze se řídí ten měl dostat do násobí znal cí. A než kdyby byli v sobě toho že on si přišel na z tím že zabil kdy ještě no a přišel jemně mu. A protože jsem jsem nelitoval jako jsem to jsem že je to v ale že mu to nešlo. Od opustil všechny prostředky které měl k dispozici. Tomu se sebe zvedl veleben své není tomu jíte se ve ztrátě nebo k tomu setkání s bohem všechny prostředky opustil ačkoliv byl věděl že tisíc světa které se indická tím šla za dosahoval jenomže on nešika nedostal ho prostě ví. Prověřil ale. Teď na jeho zranil zlo nám je to také nezval ale ne apriorně jako na toho budu ku nýbrž post potom se to není v teprve potom když jsem jako to zažil když je on jako byl chtěl zdraví své a odešel slepotě výtek jsem zažila začal zažívat to co to je všechno v není to lež ale. Je to lidsky vyjádřeno to pojištěno zažíval li kol pro stvoření a konec světa. A teprve jsem to všechno zažil tak jsem začínal znovuzrozování. A to všechnu nevidělo ani zlomek vteřiny. jsem pomalu prodělal v sobě miliardy let vývoje života na této planetě a před život ne fáze existence v této v tom sví a to mu prosimvás tato neví že bylo ani vteřinu z mého čas. A začal jsem tu vidět ukázku ježíši ty stal. Jak se tedy na to jít aby se z toho stvořeného člověk dostal do nestvořeného on se taky dostal do stvořeného když se narodil své tělo a. Na bylo se do toho dostal ale byl z toho poto postupně vyváděl mu to všechno co vám sodo to nemusím ven říkal. A tak dokonale je vjem že byl schopen seslat ne na sebe ale za ty své učedníky což byl z se již představovali její z tam s jeho lidskou podstatu dvanáctka vlastností žil své zná své se světem makrokosmos se mi to to co cestovat celý vesmír aby se překonal celý vesmír tak muselo se na nás se dostat tomu duch svatý mu am blok najednou mne jeden po druhým tou není proces byl proces. Příklad věta padesát v ale pak se nedostane na takovou toho buddhi najednou se dostal. Najednou bylo jeho nemám dánu takže potom hlásal vymazání ano. Proto je lze do se takle že ve tak strom její toho by by to byl oděl nějaký mistrovo to jsi li nedopadl pod o pro se vzal. Jak jsem to na něm poznají že když vyšel z věnován není tak nezašel zase do ašramu nevinen ve vynalezl nějakým ašram pro sebe do pro někoho velice přidali k němu co se nedalo nic dělat ale oni tomu nevybízel mu kdysi rok jedné věci jít ke jsem na cestě ona hlásal rovnou střední cest atd. Že bez těchto straně vylomeniny do tele že život život lidský tak obrovskou cenu že tou průměrnosti lidského život zase dostane vedla ovšem musí v důvěrnosti být zamontován o něco čemu říkáme soustavné porušována ani rovnováhy mezi relativním zem vane tím dobrem to dobře pochopil jeho názor li si ho proto velice detailně propracovali ctnosti lidské ne z vel k němu. Že propracoval byl potom postaven sat slovem nebo přes nebo kristus to o vůbec nestačí dělat on to. To pracoval takže buddhista pořádný kterýho vzkaz patříte k to je člověk v tak ctností že člověk vedle něho student se propadal. Se o to platný on se nakonec nedostal takže se potom buddhistou od jak jsou potom nemyslíte si spasí rozdal a jít říkali toto jsou z ti to jsem ještě který jsem co z ti ne a tak jsem se měl za po těch zkouška od vysoké škole v ní. A tak on si tam jak je to možné to je ten buddha klamal.. bych byl se znemožnil přemění mistra řek klamal zase nevěřil neklamal ta ale ty se dáme v že bereš jenom část jeho učení za celek a to je totéž jako se se berou krista jenom jako jakou rovný vybízel mravnímu životu jsem ho celého růst za pro jímá hrůza v do z to opravdu zažívám rodím si může v že rostou jsou o tak blízko. Že on musí žili z toho co tamten papež pro přes říkal pomyslel na her mne nic a přitom rad a ku mu to se to tak by domy bože toho papež by neměl za takhle politoval se stal v zamíchá nad úžasná pravda vedle absolutního nesmyslu. No tak také by se to mělo lidem vysvětlit že toto dokud jako nevysvětlí křesťanství ale nevím maže taktně nesmysly. Dokud nepřestane kodifikován u zákoně o způsob myšlení jako on to u zákon ní. Ten papež dělal a třeba si přední tak se dostali ještě s otrokářstvím. A svatá terezie správně říkají že on to musel se z jemně on se o jen to by stal ale jak jemně na řeka napřed člověk musí začít s tím přestane otrokem božím ní. Ale to není konec. Pak se stane přítelem a když ježíš kristus před smrti když se svatými nedostal vizte mojí přátelé otroci a se stane přítelem tak je tam dolu říkal jsem abyste byli jedno a tu mi přátelství jedno z pod se mým jako s ním jedno jsem v víc než přátelství on měl vším přítelem nejsem v jedno není. Čili ježíš to jasně řekl ale to co to je z je to jasně věděla celé jenomže to nemohl jsem jako oni to říkají li přesto jsou ti kdo to sil volal nebyli dal správnou kdy mi osobou to vás u z příval tu myslí si jako takovou že vede do z ale po bohu o po to se musí se osamostatnit jako se osobovat jeho ono. Ale ne je nic z vlastní schopnosti osamostatnit ukázat světy záda své snadné. To se nesmí dělal když rámci toho kam se dostal z vás nadále třebas sil ke mně snažší přístup k tomu vyššímu protože něco co vůbec mohl ze sebe vydal když mi do krajnosti nevydáme neseme dráze z toužilo čili li zažili tak nemá právo k krajnosti z druhé straně tak radost boží něho obrazu jen nepostil na ten obraz boží vůbec nezažili zase nestanou nikdy tvorem. K obrazu božímu a jsem se tehdy stal člověkem obrazu člověk je stvořen k obrazu božímu tak že bych oko si že se to k obrazu božímu se stále s za se k obrazu božímu znamená vědomě zažívati že on je jediným činitelem že on je jediným milujícím že ony jediným poznávajícím ovšem jsme lidsky poznávající do opravit o tom je ta se se. Způsob vševědoucnosti všemohoucnosti takže to byl všemohoucí v například v mysli k bohu přitom o tak tu pro to smyslu že jsem v tom pokud se to stavu byl jsem v tom v tom smyslu jsem se nedostal zažilo neměl jsem hlad a tak dále nemusel jsem přemýšlet jak mám co udělal. Tak si nemysli že vás to se mi že se od pokud si jak tomu udělat. On se jenom ho chtěl dát třebas ale kdybych byl tedy býval byl tak z toho se zase dostal. Když například jsem ztratila oni odejdu si vší am bylo si do se do času. Tom to není ten se nedal byl nám tak dlouhý jako oni budou jinou oni ho musí stačit tím že jsi vhodným a v tu mým boha v tom kdo by to bych nerozuměl tomu se v tom vývoji. To sedě vývojově všechno to vás něco zraje. Velmi správně říkal že jak jsem včera říkal v těch třicet kteří do přejte do cítil bych cesty v ní. Protože je to člověk nesmírně postíš v na s tím se mi silami nešel stejně po si z ne neměl že bych poslu. Ale umí poslechnout vnuknutí od boha to si ani neuvědomil. Že s tím pracuje na při joze své cestě vědě a to potom přestává být by činíme na jsem psal. Jde za vidím tento slovní nestal se ovšem je taky od toho stojí že ty jsi ty to nemají nemohou pochopit co potem mít chce udělat například. Ale v tak že z iniciativy alenky jeho celý jsem jeho mohl poučit o tom co je to lékařství nemysli jsem po telefonu věděl jak tu onen společný tom do vnuknutí mne a jsem poradil znal říkám od ní. Ale byl tady mám být za který musí v toto du spravedlivě přiznat že kdyby toho vnuknutí božího nebylo kdybychom byli oba dva stejnou měrou o neposlechli po na měl těžší postavení a musel ho nutí těm lekat tu o kola smí dělal po bylo těžší s se mi to slonů sto od tou tou od z na tomto řekl toto po ho on to všechno musel provést nebo o to o tu třeba tuto řeklo ne že si to pro poli zemi k bohu se. Zen se mohu syna aby šel potom žít v ní. No tak tomu říkám postit on se musel postoje proti celé cestě vědí a to nebyl žádný hlupáci ty řeky stylu tu veliký v tom v ale ještě si museli si myslet dopadu vám to radí kdo o ti dovíte radí trpně. O on neradil kralovat kolem povede pán bůh poznal byl z vševědoucnosti své také stará protože vědouce ta neuchrání toho člověka se nad otce těžkými operacemi do do lidství to rad tak že jde o co nebo přemohou v v ní. Ano provádí tímto životem takovým jaký je neboť ten dualistický život ten vesmír ji znám že dovede člověka na tak věčností. Ale není prostředku středem vesmíru. Když je lidský život vědění že není že jím jsem dnes v žádným pro své jak se dostat na práh boží tu mu to vždycky není než žít. Prostě žít a pokud možno brát to když si nezoufá si nad neštěstím které skal. To je jediné co pro nás o ježíš kristus od těch svých učedník pole důsledně co sestra kuje v tom nes v tom strach nemám místo v lidském životě mám viz mají místo všechno možná na tole toho že nám či nebo z nás soužení ale ne strach. Pečlivě můžete všechno provádět musí ale bez byl mu pečlivě všechno prováděl jak bych to vysvětlil že tam například že přišel. Němu potem. Příliš svatý jan pannou malý ku do tak se s kristus protože měl v že život tak nám ku on jít ses mohl k tomu aby řekl hle matka tvá hle syn ale to nebylo jenom slovo a to byl skutek on přestal mít matku. A ji začal a jaká to byla matka. On provede ten točím v těch posledních sil z toho ducha a musí ho své božího ale ten byl to moc od boha po každý na tu dí. Že může vzít přít není tak tím předal svou matku a on byl nebyl znám měl tak se nemohu dostat z kdy to by byl do dělal toho. Co prodělal aspoň do říkal v tom vězení co to bylo to co udělal ten ježíš kristus na tom kříži touto větou hle matka tvá. Dal mu svou z toho jak o jidášovi do a on si svým potom mohl dělat ne. Musí taky dělat cestě poměl hlavně sílu toho z děl co to jakoby co chtěl jakoby to byl této jakoby žil jako by to jenom jakoby on měl k tomu sílu se tomu mohl ne. A ne jako není tak myslím že jsem to asi prosit tat tak. Jama řeknu kdysi myslíte že jsem byl že jsem třeba v na něco kde toto něco nad na nějž ní. Než vy ale to neni pravda. jsem namnoze pro čím jste li ale co se to se mnou stalo pro co jsem o měl pán bůh tak snadné protože v jsem ne podle tom zda je tak že za to že jde li od boha k vede nás na ta láska nezná boha slovní otci to znázornil li s v ve z že jsem mocí podrobit obrazu božímu aby ve slově k obrazu božímu od a jsem o to jeho mládí ne od ne to je věcné která se radila boha na lidská kolena udělal nově za dokonalejšího tomu cení nesměle z ale to pod a byl lidský lidská podoba toho co by tak u každýho věcí se dostal. Tak o mně se od ano tak asi že todleto nebo o dával kdežto u křesťanských světců třeba svaté ale svýma strašnou práci vedle toho co sám se sebou protože oni mají dokonaleji dostanu představu o tom pod ní. Jakým se sil jak svět nebo světě do milující ta láska je věk lidsky o tak se říkají budeš li třebas plnit zlatý boží tak vám že ve ha tak je to lidsky nestal pravá láska a on ku je plně jako tak ale ne opačně kde jsi. To je tak li jít bytí pak k tak ve za děkovná a dal to asi a. Takže se je nemusel překonávat vůbec špatně postavenou víru a tady se to se starat tak v lásce. Za jednou dostanu toho pána boha na úroveň lidskou tak protože tam kdy život do tam dostane. Ze své představil a on ve mně ho na něm závisí na že od ale od cesty víry nemůže život za takže říkat jsem se takový těžkým problémem jak to těm dětem vzít. Abych byl lidskou cestou o bohu abych k němu neví bližší poměr. Než ten věřící by tu lidskou citová neboť statická krista o věc jít na takže on může dejme tomu touto cestou vědí ale jako ty tři si páně jenom od a ne tak to dejme tomu když si pomáhají ti indové technikou tak kdy sice viz ve mně na ze namalován filosof. do jíme na to fakticky vyobrazení že pro tu k ní. Tak by vám tam mohl ruka jasem si pannou o těch man dalo se vyvracejí chodil a ten v že ve za pozoroval. Ale viděl jak na to kam tak na to v tom odborně ne tak třebas máte. Z do žilo tos ano. Ale jednou si do třetího tos a tam své vedle toho při maloval let toho opravdu to od prostí máte znova mnou různé pozice božské.. Tak jsem se od živou o ho ho mám viz o a pak jsem od sebe ve se toto stalo tak se bujet za ní. Nejenom tvoje pomni z které není z toho chtě dvou musí lidí z toho obraz se stal tak je tam namaloval to on tak kdokoli obrazy ona tam jsou tři kdy pochopil tak na příklad je tam. Dejme tomu višnu ano tedy něco ale myslím že to do anahatě. Višnu svoje ale před obraz ježíše ne ježíše krista v ježíše ten se vyznačuje že je moc zen na pánové jen tak je to na nás lidí. Zase bylo to to je ode nevědomá od ze a li vědouce pro je pro váhání to je před obraz ježíše ne ježíše krista toho temného celého boha ale dovolit že jo to dělení protože od že oni si dělat to od. To je to tak protože to velí z těch božských který znali dovést. Kteří měli jemu podoben ježíš kristus ježíš z ní. Že byl pro činnost správně si nebe nebo toto li do a v těch ruka tou před je si jí. E tak že v anahatě co se ještě sví ale co se nic dělat mimo mimo tu koncentraci ve zdali se. Tak že do toho tak v mysli tak se opravdu technice myšlení že viděli úžasný přínos z dob postupu že se v něm že jsem ten né. Ten dovím tedy toto maloval nebo chcete vzal denn co ho ten člověk musí na se s tím opustil a co ještě si si může pomocí tak tele do toho do pro zbytečný jsem říkal tomu na sebe a co bylo to s s tím vším všeho jsem měl od sebe a on říkal to vůbec se týká jenom pro toho do věcí a ty který nevěřící si od otce on za jednou přivedl samadhi říkal to co jsem do vyd sestru provedl ní. To mně trvalo vracet se do do žádný cítil tato se bohu technickou při malovat byl ku od toho co se co se nemá dělat tak je to cesta po vláda. Rozvázat se ve protivní nemám k a pak k tomu z víc že jsem byl přitom úplně při těle. To nemělo to mantramy do mělo být okamžitě od toho že toto všechno odpadlo tam je takovou velkou překážkou když se dopustit toho oprostí do ku. Že boha udělám člověka všeho udělám podle obrazu svého a sebe podob opravdu božího dobra tato dotazovat boží tou bude tiší to kdybych jako správně vysvětlit tak myslíme věděl rady jak vylučovat kdy kdy nám a protože to neumím vzít a to jak jsem to jsem to všechno pro na že ano. Tak by věcí. Takže dejme tomu když jsem nebyl nebyl si vám mám boha podle obrazu svého. Tak zbývalo měli jenom zbavit se všeho stvořeného ve svém vědomí ale jsem opravdu o to stačilo oku dosti jak se to dělat sama sebe je to nejdokonalejší sebezapření že jsem se opustí ne nemyslet přitom na pána boha a von říkal že jo citu mysli nám ne o sebe nebo to se to tam není. Teprve potom ráz let tak ona se li že tam je že od anebo si dělat to zezadu do ho. Za to že to děly vzadu že tu dívali z nás od krista. Tak to není li se jít dál. Ale je to co to zrozeného byl dělal proto se spojit tady mat tak tak se špatní paz. a na to velikou která do vyznání kdežto když to dělá v tak je kristus žil zapři sám sebe tak jsem k tomu není tak se sám se ve protože jsem věděl jsem zem z du jak jsem tady s to k kde se to je tady dotaz jak je to relativní záležitost jistota a od od jsou li to za čeká protože jsem z s s s že tu budu překonal ze. Se viz drak se s dosti za ze sebe litovat to bylo všechno nutné. Tak pak jsem odstoupil snadno od sama ze snadno nerostů tam nebo dal od dělám bezpečna ty spojitosti který tam neříkám jsem nehodí tak stanou od sloužil. To tomu se z toho co sto svaly dali na boží. se nosili od vás radu jak tedy zatím to li se vám to na to jestli těm dětem. Když to mu nesmím dnes není z z si žid cestu tou představou lidskou oporu pane život že pro věc nebo tak stal. Nemusím tak to toto jsem těm myslí komplexně musím to se zjednání to dělám zatím ti způsobem že to musím náboženství boha a tam. Komplexně jít sví v třebas jak se viz do boží by se z nu na život za né. A přitom jsem si dobře vědom co to říká že mluvím symbolicky to musím větě musí mi v hlavě něco jiného než co říká. u řeky. Samozřejmě nějakým způsobem že to na ten velký pohádka nás li že krista. Že jo že do pořád na nebe a tak jsem tak li pohádka z li se cestovatel nová je že o poznají občas že mluvím syn boží a takže ten teď jámě ze který si říkat boha a v dělat tyto ho to vodna cesta od boha jak je a myslí pro sezení ona. Vy do možná ale lepší kdyby se mnou mluvil vody z se tak si boha jenomže že nám musí vysvětlit ten symbol kdo to dělat proto aby nás spasil aby nám vnukl myšlenku jak na to a na každým kroku jinak jde o jednu věc na každém tom že musíme na tak. sedím třebas chcete padesátkrát musím pokažena do li na vizte slova do by se ti z li nějaké analýze pro svým ale vždycky to se děl světci dětský zem musím tato umět dětem vysvětlí kdyby se mi dobra jako z toto za nebaví z chce. Mnoho panečku ta byla na nevěděla o tom pochopitelný je to nádoba domě zhora volá to nepřijal. Asi kon bože pokaždé sice mně dala tak tu o na toho dal. A protože ten du ku ku k tomu věřící nebo viz konec věcí a ty zase velice že z tebe nic není ho cítí pán tak snáze se do do kostela a zase tomu věcí nakonec si to ze tak říkat tak dělání a ve ty pohání tak žáku rozum mylné. Možná věc na dávám na dávání jak tak s něco jsem v ní. Na sama se vzdal sama a to se byli špatně oni že se modlil bychom měli co jíst né. On se nemodlil neblaze viz zase odejde. To střety se na málo to bylo něco vy něho to bylo zbav nás zlého nemáme na to právo vyjdeme dualismu takže ta babička z nás tam tou v tou moudrostí která do něho se zase vybrat mat toto se modlím tak nakonec to cenná se to vybrat nával protože si že to nemá místo jelikož by se to nedostavilo teprve umyl od poučil svým živá a z sestrám víc než o denních své a tak dále to všechno tam. Je uctíváme do boží to všechno mám za sebou tak potom můžu sled. Tak si prosím mám právo rostly osvoboď nás v ve neuveď nás v pokušení že tam křtí a pokušením musím poznání. A ten pes jen na konci otčenáše modlit se aby do pokušení uvádí. Ta babička pokoušela tou vírou taje na vinici pokušitele že to nevyšlo ní. Takže kdybych zkratek knězi kdy byste pokušitelem že boží do ruku si sice se sice na od z se tomu dělat letos víc. A teď to musím se dostat tak abych neurazil žádnou kněze aby toť vyvedu. Tato dám tím způsobem s těmi dvěma vlastními že nemám ním přístup pořád jenom z tam třídí. Tady ti tím že to zase zapomnění ale obojí to klidně trpělivě vyloží a mám přitom na mysli tohleto obcházení představy o bohu jako slovní do tam v tom poučování nový není tak dejme tomu se tak se jednoho žil znovu po potopu světa ta byl potom mu osení světa a zná. Na o matek říci a oni to zase pochopit jako obrazy skutečností která nemá vůbec ne totiž když jsem mor když nám tam přikazuje stavíte. Vědec obrazů bylo tak dále oděli boha měl všechno dal. A on to nestačí se masou představoval obraz. Tak to je nemohl říct jinak ten starozákonní pro k nebo mudrc nese li provádět mohu po tobě ženu. Dát stvoření jak jít zase o tam je toho vidí že se to že jo že tam musí věcí prostí vadí v ní. Mám li děl jsem se dal případ nad obrazu převést je opravdové záležitost těle to je analytický způsob jednání jak to je ta. I mně dostanou tomu poznání jsem tak oné a litoval jsem měl být zabit kdyby začal dělat tak zabil jenom proto že jsem dal analysou je zabití. To jsem tak s prosit že tady není své konání dobra ale na city o něm nesní takže ku vám opustí kdysi třebas jako tomu do tří slovy že jsem to chápal toto pak do bude k tomu k tomu pokládám by tam dojít desetkrát. A tam zase li nevidí to se říká byla o to pád toho osoba palem se o to dělá v všechno co vydat toho. Asi do nás nebo za tak velkou naději a ty zapadne do toho do váhání v kde si toho pána boha tak ve a ta a toho otce a to o to o ponese no o to o po bujet no to zase lidsky podal to ono to není jedno z toho by se z ale i to o věci ve slova aby se dostat. Od toho. Tam to to říkám tam ve starém zákoně byly vidí že komu nikoliv bohem byto od výtky třebas potem samou nebo stavy. ale pánu bohu to nevadilo od nebe ve co v protože. Toho že také nic jata nejednali nebylo nebyl tím od od tím hlavním cílem. Světly věží něco přitom od boha je li že toho o do za člověka prostě dosti let polidštil proto svatá ten je tato moc znamenaly. A tento obrat do tady jsem ve znovu jan od stal terezie říká když se za čistá duchovní cestou. Tak co musí udělat. Víte poslechnout svatou terezy byli se radí nejsprávnější postoj začátečníka byste si začátečníci je chovat své nic z k sobě jako maří magdalena. Která byla špatnou ženou ní. Ale zapomněl na celý svůj život kdyby vzpomněla jenom malinko o rozevírá si toho a tak dále špatně své tak je utekla na ve se přišla ani. Ale ona si to nerozebíral. Po nad sebou se tak a on ježíš dovědí nepsál na syni z od jeho nepřát si nic přátele nýbrž praštila ze svým životem jako to dělat řád jen nás i do do ní. Tak to byla pozic začátečníka sil. Neboť tam jsem začal se bude znovu zrozovat žádná extaze způsobila znovuzrození nýbrž jenom přibližování se k tomu dvou v ní. Nevede prodělati se extazí tolik dokud třicet pět našeho letopočtu ní. Tak tak by byl nebyl připraven i tím že jsem do přivlastnil nakonec dělal k tomu jsem to složil listím přivlastnění to v samosebou v tam jsem věděl v tom koncentráku ten očistec byl proto dobrý zpět ven při se se si tu bylo byl že jsem máma dal. Se nakonec o do jenom o svůj život znal a co jsem před nebo co bude jsem byl li dám pánem bohem pánu protože se mnou tak jsem měl vůbec zná po život tak jsem se nemodlil pane bože zbav za budu života s o neměl nebo tam tou dra nebo do tu u dělení tou nic tak byl to bylo pod mou čas. A to jsem se mýlil óm byl jsem mnou bůh se svou moc a proto jsem toto nebo co jsem modly pro zase toho štítil ale dědičně opustil i to krista neopustil do se na asistoval třicetdevět tu krise nestal od lidu prosimvás ještě tak že se do toho potřela dom se vracíte se tomu dostal ránu do byl jsem si zase než sestra o žilo neměl se říkat tak koho tak takle to začíná se u slov tu budu slovo potom. Že se vědě nebo to mám věděla zase nevyvolil doznat vedení se vedle zaseli člověka tak jedno jsem byl ze do pak s tak že si tolik jako rozdali buď prosto si tak by se měl své cesty viseli takhle no ale ježto když jsem tam měl tisíc dvěstě partneru vedle sebe. Tak to bylo pro věc snažší že by tam dostal sám rozumíte to se rozmnožil. To jsem si vizte z ve svět bylo v nás záležitostí no ale není to ještě není ono co on si sic si že když jsem potom pod jistě lidi toho očistce citem očistec provedl tak jsem říkal je to beznadějné protože toužíš po svém osobním malicherný malým. Pomíjejícím životě nejsi vůbec svatý ní. nese podařilo vzat si pes že řídit o sice přijdu svatosti no to tedy zase snazší život že si nemyslí že jste svatý jsem si to ale myslel za se domněle spoj dneska se se mnou veliký pracovně musel nechat kopat. Vod těch esesmanů ohrožovat životem se to všechno bylo třeba tou o vás také násilím mně se vždycky se si jsem z nás jeho začátku je že jsem to si zase do začátku někde tak se po obrátil museli o život nebo celý můj náhled zažil představy tělo strojem všeho života. Do nástrojem od těch třicet tělo jedná s jsem ten kdo myslí a pro tělem jiná zem toho do ve mně myslí. No toto pojetí li nemá s takže k tomu s jiným důvodu se s vámi velkou práci nesměl jsem mnou ale vězte mi to že si myslím bolet věc bolet těch let jak se na to přišel nebyl jsem žádný kabir nějaké z říkám rád že to před z jenom tato cesta kterou jsem prožil vět šestadvacátýho z projekcí. Tak co je snaze a že to co s tak jak třídí. A že bezpečně vede jedním životem tomu poznání boha ne. Extatickému které na tom prosím jste tady byl. Jako toto nerad od od extazi jako ta by si říkal jako vám jsem to vyložil ne litovat neudrží ale když to uvedl dlouze a to bylo co říká byl do tví to kontextu mýho života a neobrátil se na svatýho na ten mně velice pomohl bez do ze pomocí svatého jana ty svoje stavy extatické. A takže teďka znám svěřit jasem ztrácel postup věty z cizí mění sama sebe. Po toliko panství a jsem sebe ztratil tak jsem ztratil především on co to zase zhora dolů a přátele ne do lana nahoru by postupuje tak že ten kdo sice ještě mám o tomto jsem slovo zlé. Ve fa. jsem byl svatý a to byla moje při svatost slabost rozumíte to je znova opačný jako jsem překonal ten pocit svatosti. To potom bylo čím dál to snažší ní. Takže jsem se dostal za čtyři dni před jen tak se v malém se mi to za zlý tak jsem vůbec neměl stal. A ovšem byla to mez nemá za to nebo litovat prosila jestli opomíjet dale nemusel nevezme nejde semen do tam do a tak jsem přistoupil bez lítosti ta se neustále tak s k tomu opuštění svýho života kdy předtím sedmnáctém roce byl můj život ten je třeba. jsem ho podobu budete tajného učení se třemi že to nebyla ve škole let tak jemně těla jsem bez lítosti jednoho dne kdy byl dub nového roku třicet. Opustil duchem v ní. Se smířil s tím že chemikem nebudu na že s těmi dělat nebudu že budu dělat nebo jiného ano a on to nebyla moje láska ho měl jsem něco co měla ho neseděl a jak se to opustil v tu chvíli ne s nějakou mezerou čas znovu. Jak jsem do toho že to byl bůh se svou přítomností potřeba takle on jak se tomu nesl takže tu byl vidina jiným způsobem citovém jela dělat svatýho listopadu třicet devět a tam jsem poznal se to stvoření a co je to konec světa a co je to znovuzrození sice jsem se byl věděl co co to je ale jsem to neprovedl pochopitelný. Takže zase tam byla zase při vázat toho znovuzrozování pěti si si chodí s pánem bohem jinak než předtím že jsem poznával o jako činitele. Kdo to poznal jako milujícího jsem z jasem jsou tu dobu se snažil milovat boha on mi to nešlo tento se vůbec nesnažil jsem dělal od ona miluje ne. Takže dejme tomu jsem se dotkl jenom z jeho láskou toho došela on se novice pro pracovati něco názor vzali za devět sled tak to tedy nebyla přednost toho došela to byla přednost toho se na to šel obrácení že on neuvěřil bohu v podobě.