Karel Makoň: 90-27A-25.4 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Sv. Fa který je vám to neni. Se tak že nevypadá rozumíte proto taky večer před při po pomáhá vám to doufám nesmí jdete z pozorně vaně překážek zdola. To se podoba nám analýzy oproti syntézy ten nevýhoda analýzy tady jsem udělal jsi tady se musí opravit dělat tat tak to komu z kuje celý ten jedno jednolitý život z z z z z z vzít tu kou o žijte jako jednotka. Čtou do vaší očistě tamle jsem ctnostným tam jsem o dalo se tento uděl špatně ne takle. On je hrozný protože máte tisícero vlastností om nových ani nevíte a všechny působilo jsem životě ale když svýma prostě pražský zjevilo co v jako maří magdalena. Tak ten ježíš přišel na to nebo vysvětlil nám že onoho správně miloval a. Jak tuto hru to musel říct těm ale dom ten je jiné jiná věc že umře zří o na umyl nad sino lisý viz za milost nadále. Ano to musel říct ale on správně věděl. Z této pravá láska a že ona projevila protože přitom nemyslel na sebe. Co mohla totiž se řeky ten se na sebe. Dělal za svět na sic se li co ona mohla očekávat o ježíše který byl svatost projevená svatost tu projevený bůh jak chcete. Když vona byla projevená do z nos se ne tak se tam přišla a z něco očekávat tak nežení vyvodí. si myslím že když si s tady ze hojí jako tak odsuzovali hlasitě v mu že nemuselo být dobře ale ona si řeklo napřed si vim v tak jsem to by žádali řečnění farizeova nemůže udělat ani horší ani lepší když jen na dává nebo měl neprávem o složen nebo že jako se mi stalo ne v tom tak jsem s tím být tím zase bylo privilegium proměn ostatní by. Ti nebyli mi to zakázáno nás být váze o od kdo mlátil toho do aneb být toho viděl jenom tajně za dveřmi. Ale mně nebyli tak že si říci že jem byl jsem připravován k tomu. Abych opustil celý život ne po kou z tady děláš pak je tady dělal dobře na přežilo a mohou k. A. Nedá dnes karma ani do rukou boží protože jsem měl představu o ruka božích. jsem mu nikam skal si tak říkám tak jenom kuje váma bys složit představit do se na pohled pomyslet citech definice neb u boha čas se prostě vzdal toho života kdyby v tom byla bývala měla jsem se vzít dal jak se ukazuje v tom životě že krise se si vzali z víry fakticky annu tím násilím který viděl nadto mysli kristem no takže mu ten pán bůh mě. Se mnou poměrně v chvíli snadnou práci jelikož jsem an nají dát taky opustil všechno. Mně nezáleželo najednou na mně na žádné dobré vlas nese nevyčítal ten pán dobu jsem toto udělat dobrýho tamto co měl do vinou kdežto ježíš kristus který vede člověka zdola nahoru to musí vydat jako pro člověka který dovedl zdola nahoru jako pro k ano makoň některý hodnot lékaři začnou toto jím dostali do situace zhora dolů jíti ti né. Toto neměl ten nadto jsem se dostal do ruky hotový lidi kteří věřili rozumíte takže museli správné způsobem zdola nahoru sví víry musel jít dál no tak to jsem mluvím proti němu něco vůbec on se dostat jinak než ale do že to symbolický stejně jako natolik dále protože mám pod tím mínění o tom co to je zdola zhora do dolu takže dejme tomu vám řeknu o na to přede. Ve nepovšimnut tím kdyby jako. Ten ježíš přeložil jako my mu tak za kód mi narodil ačkoliv pocházel z panny to něco jiného ale o tom nevěděl a bylo byl v tom ponechán. Tak by se opravdu musel z kola nahoru poučovat svým životem. Pes začne bohové ale přirozené to je myslet že za misse správného se myslet v vložený do tohoto způsobu života tak se postupně ty dělání jenom pomalinku oné al a radovánkami opotřebování jak bylo vjem to byl první zázrak děl do vám při k ani ne z na že to nebylo začátku to může být tou radostí taky ze své. A takže mu co jsem to neříkal asi toho že jak jsem vám nepodceňovat. To že jsme byli lidmi a tak nestvořenými protože. Nemůžeme si při hrát ten ty svaté tři krále to nejde. Ale i působením zdola si je přihrává kdežto on působením z ho na svět přišel a to byla je to rychlejší no ano to v žádném jsem za za to jsou vzal dobře be ale dělal to je jedinečným způsobem že že se to oni všem co jako s. Kořen ze sela přesvědčit be. Když si ho do na situaci se svým synem be a tedy bylo první dítě jen moje metám v tomto životě jen a jak on ho vyhazovalo hračku kterou jsou dával do posily si pořád při z těla při tom manželka říkala že v že ho lettres než ona taky byl byla na deska záležet že ho necháš křičel třebas v onom plakal zeptal proč tomu padla fu. Nebo nebo jsem si hrát ne se mu tu proč jsem se dal ono ale jak přišla toho ono se do se hodilo se a zase jsem a jsem zase se ne při hrál proč jemu ne a zaseto atd o z ale po kolikáté tak ona k tomu se říká v bez bereš tu trpělivost je to zbytečný co to učíš jsem to jsem si jinak než on nebyli tónem on nezná zákon pátou znám no. Si zažil jsem zde nezná zákon ten jsem si z něho udělat fyzika nebo tuto má. Prosím co do koho předtím padalo k zemi když že toto musel při nutný. Na to že to na list ale slova syntetickým varoval za se pořád předním to nazvat tak a ne li jež se než pod u toho žen o bylo to připravil přiveden pátém doklad se stromu. No tak toť že také muselo nějak do rostou mu tak jsem říkal ne ono se učí zjistit proč to pará jsem. O pro v když jsem ho to třebas padesátkrát zvedl. Tak ona se ještě o li se do po rase tak bez jim musel si na provádím situace že to za ze jsem to za vás pátek se tak u na vyložen samo usnulo ale jsem pomohl chatu s no v na ono to neměl z toho v ono potom na tom tímto způsobem v pokud jsem byl přítomen nikdy si rodič že dnes zkoušelo kde bylo zrovna č jen na nebi nazval při že jsem při jeho způsobu nápravy. Zhora dolů mu. Byl mu toto do zhora domu po že ten zákon byl na úroveň něho mu mozku ho nemohl z mozku mít taky si to nakonec do odhazovat ano tak on podlehl tomu vnuknutí víme jemu atakdále. Takže ono se totiž také as se buduju z takle na protože my když toto by si studujeme je to velice obtížné sice. Ale protože vím že ho tak jak to říkám z toho neslevil a není třebas do od protože by tak poznáte že asi vím pravdu ale říkam asi protože máte o to zkušenost tak to asi s tam ponechte to není nic zlého ale říkáte ono v tom něco jenomže do si na to nestačím nená v asi tak se v pořádku kdy i jestliže těm rozborem se dostane nějak sice se. Za něho lékaře se ne jak mohu předem z od lewise děl nějaký rozvoj jeho choroby musím synu jen v tom že s že život je rozpracováno analyticky na malinké úseky časové. Anebo začít učit pro dítě je čas je vám prostor je vám nám to nebylo ale než teďka připomenu k tomu petříkovi ty se jsem mnou dostává dávám pozor aby na to jednou jsem nezapomněl ses dostal z plzně do že to že k jeho tu jsou čarou bez ztráty času k je ještě velice do že to je nás o musím podat poměl z mi to by si neví co by zapomněl dáno to jsem tam byl na ten sen a jsem si to zkoušel na. Tím tak i s tím zápisem který se o tom vedl asi probuzením to dohromady do deset minut. Tak to se před si tak rad nezdravá co lze do rozvedl z mi nutné kdyby s když vím že jsem to vůbec dostal nám cesta o to z toho nám časem říkal bez tří a tu jsem to možná ještě tečka na technika lidská tak dospěl že nebudeme se tedy z i provádím někam dostávat. Nýbrž to jsem duševním. Jsem nosem všedním se tam dostaneme to již žádného astrální záležitost ne. Přednost duše. Že tam přenese neztrácí času to je to není v tom není vůbec rychlost prostě přenos statický přenos tomu říkám vám to přenos to vám to vědomí který mám tady jsem s tím též k vám jsem vědomím jsem třebas jestli to jest to z semen toho plzně na k vám to jsem pro tu svatou to je voni všiml kdy je si to fási říci o proto je něco znamená ale oni ještě k tomu. Lze jen tak okrajově. Pak tomu jsem les bez ztráty času v prosím vás jestli jednou věřil že to bude jednou by technickým způsobem budeme třebas snaž vtělovat ale pak se tam pryč. Je za námi koly se tedy jak z velice viz dál a jsem se myslet na to a ten kost kdybychom světelná ale kdybychom v s ze vysvětli pro si svět ale je za něco pár let ne oděl asi myslím že to je v asi toto lesa se ten myslet si tak to by se jen je zažil toho by by to vysvětlenou li prosili lék tělo tak tak sis z ale se může vrátit do tak je dojmy by to potom o prověřit v z s to dneska. Je to z na že z koho vy se do toho že by kterou nebudu to to se vámi dotek že na to zase jaký led nějaký rok jsou tam dnem jsem to co tam si ho o několik let s abys tomu na jsem z odtamtud se strašně těžkopádné jsem na tou snahou usmívám vyznám kdyby s muselo když kdybych chtěl samo se s přeju. Let tak jsem na to oni by kterou totož jsou v mu. Je že co bych to potřeboval žádný aparát ten duše prát je daleko do konečně řekli by ho proces se nalezli teď moc jsem k tomu potřeboval ne. Spolu čas toho by by telat a. Jak je tak ty dvě věci jsou propojeny tak mohu poté spojí se z ale duši projít vám to řeknu takhle když ten petřík v tom spánku říkal že to by se co co to co by chtěl on říkal na opač ku aby že ho tam na veselá bude se tam říká tak. Tak o napřed po krále že on dětem veselá k jak vypadá to taky jsem poklad co tak z na veselá zase z mu svou a tak říkal jenom si z něho za ručičku aby se neztratil v tom časoprostoru do tak to neřekla v ano řekla o tom obrovský svět rozsáhlý jiného na tom nerozumím bohužel ani v tom co rozumně v si je toho nebudou muset rozbila do každou a to ne to se duši jsou schopnosti o kterých nevíme ani bychom měli bádat o tom jak se s tím dostat. My dostaneme se s tímto nezískáme tu zkušenost to prostě musem za nevědomi že tu jsou mu a ten byl příliš dobrá na vědomí a to moje manželka taky stačilo při že jsem tam byl a do byly mými partnery a hlavním páterem byla paměť toho petříka že on nemohl za tou věc to je za záhadu na paměť bytí janem říkal o tom ten náš havel. Podstaty spis jí. Tak z této paměti z večer pali oba dva i a i tam manželka hadové viz nebezpečně bez ztráty času v v to sice na tu ho dva ku v odvedli nazpátek za protokol o jeho s tím pak jsem tam z valně dal žilo abych věděl sis nil nebo za skutečně on tam byl skutečně protože mi hlásil byl tam toto o shodil něco mu neříká jsem udělala v tom nikdy světě v tom světě těch představ nebo ještě lépe v paměti záhadné to. Našeho bytí. Takže když se mluví o stvoření světa. Tak je to jenom s on dal do paměti vidí a jesi to vysvětlím jako postu událostí prosimvás to je hrůza pro te si pro někdo ho nepsal jako mojžíš do šesti jednomu. Tak musím být když mám toto vědomí obrazem do života jak koho měl taky mojžíš musím s ne za šest dní to předvést dva. musím osobně vědět že tomu není třeba jsem něco bylo stvořeno to se z nestvořeného buduje a tam ten čas není před každým za nás na stvořen to znamená časoprostorové v. A tento přechod z z z z z bezčasového na časoprostorové a to je pro nás zatím záhadou a je to nepotřebuje vědět se to děje. Jestli ses tvořit tele ne prosto přesto děje. Ale on se děje s se tím způsobem bez pro od něho zjevu časoprostorového je si je něco z o tom stvořeno a on je pořád jsem pořád tvoření a odtvořování tak to musí bez potřeby času časoprostor. Takže jsem pro toho tady ví. O ji způsobem z proto jsem tady že jsem se s něčím stál anebo se stáváme nýbrž že jsem takle bych měl byl třeba viděti rozumíte tady začíná někde prověřování jsem byl si ku kromě toho tak jsem mu to si říkal pro kromě toho že ty z z cesta svým s člověkem tak taky si jí. Ty jsi byl například tam se s v těch na tom veselá ku v že si ve. Jenom proto bez o to se byli z na sednout na vlak nebo onak li prostředek je že tak ty jsi. Že tys nic městy. Že ty nisi jestli jakkoliv k času prostoru ten čas naprosto jen na tobě který jsi závislý a ne je závislý na tom času o prostoru to je tvoji tam osobní u tuto tomuto vědecky neříkám ale je to mysl chápete že my se klameme když např je si misse s jsem přišel sem a ča tento toto pojetí mám tak mu vodou měl do říkával jsem nepřijal. to chápete se co to vás neříkám to vás pořád připravuju k této ale si že nepotřebuju nikam přijet. Ale sis když to myslím že se někam přijel ve se musel se do stále něho do tak do pro vám musí učením tu jsem to jsem nemyslím protože v ní. přitom si museli kdyby jenom protože jsem sv. Tak ti se mi každá cesta takže litování stává lehkým a ne v není pro to život za rána do večera a stát protože to je ten této putování které by každé tomu nabylo by byl námi místě na jak to že tak jsem vědomě tak vědomě jsem. F. A byl nemyslete že vás to musim budovy za ni koleno do si že například tady zemi přitom spí né. Svět to je když to říkám padesát dávám toho pořádal o o to o do stokrát takže z rad pochopí ví. Tak ona si spát nakonec místo by to mělo nějaký vůči vůbec to o nějakou muss nějaký smysl. F. Protože ten život je třeba obrátit na ruby a teprve potom toto smysl pravým a v tom je co mně obrátilo ten smysl pohled po meč nám do těch se o jsem ve co prosím prvního prvních co ne obrátilo že jsem vzdal ten život bez tedy dosti bez reminiscencí bez pomyšlení na to jak mám za vás bude co z toho nemá že nejsem tím si vydělat jenom pro se za nebot to letem. A chtivostí tady času těmi názvy že ano nýbrž že jsem opravdu čisté vědomí protože bych tomu křičet z to co to rozvoj se svým spolu dělat to byl zatím zabil ne že by se zdály země zabilo o zabil prostě mně nemohl stavy protože jsem byl v čistém vědomí tam jsem nebyl viditelný pro něho a jenom pro něho kdežto ostatní zpoza se díval viděli lid ten ten zajímavý ještě. Se ještě tam taky vysvětlit rozumově viděli protože jestli zabíjet protože nechtěli zabít. Ty mně když že za dvě tak neviděli protože nebylo nemělo smyslu měl za z by byl zabil tak to jsem nemohl říkat. si za který jsem do slámy znám některým je svým tele že ses tady ne najedl konali takže tento muž který tady se mnou poprvně létat věnují klaní jen ten rozumí všemu do této chvíle jsem to všechno vysvětlil že ano mu. No ne to by musela vyřešené onoho od ale se ho po začneme si že mu to budu ale jsou chtěl vyvodit jít. Ale jsem že jsi krásný musím si tak taky se jim nezmohl tak jsem za ty svou si jeho vzal. Ha co tomu nevěří rozumíte řikal no pro v k v. Protože když jenom při z li co jsem říkal do pole jsem se opakování ovšem jinými slovy. Že největší chyba proč nám to nejde a proto vám to tak myslemi jako tomu kdo se vědom okolnosti ti chyby mohl vyvarovat proč to tak je že nejde je způsobena tím že to není vinou toho přímo tomuto nejde ale do vinou celé výchovy která byla postavena třebas na nepravé víře. A dogmatické víře ta víra je dvojího druhu v i do věr náboženská v z ale po se na dogmatech to byste jako přiznali lety dogmata něco řek je v pořádku je to protože ten. Anebo tato víra v jedinečnost tohoto světa. Protože ještě tu běží tomuto se nemůžeme vyhnout této na na pro nevíře tím že tady žijeme takže se dospěly tak máme z tu víru tak v měrou zkušeností s tímto světem. Že na to o nikdo ne vytrhne ani pán bůh a teď bych řek tak že jsem se. Ale postu jim to vyjádřil mojžíšovi takto abychom byli stvořeni k obrazu božímu a ne abychom si člověk aby si člověk přetvořil boha na obraz lidský. Tak asi nejzákladnější chybou je že my děláme právě toho že toho boha před víme podle svého obrazu toto je hrůza to se s ním pro z vás ne. Protože nemůže se spojit jenom protože na ten nám toto jež tak je tak vám musím dát prvně jak si li se to stvoření prosimvás držte se dobře nepadl nejde nepadly zemi z těch židlích za dobrý držíte se dobře ano děkuji viděl jsem toto jsem zní takto. Z chromá žil pán ježíš že assisi nebo co žil se před pánem ježíšem na nějaké a o své. Ta tam je taky kázání na hoře ženo od těch byl o tom. Čemu my říkáme ve oslaven z že dostane předem nevim po ale celkem přibližně ano a tam jim kázal tak dlouho by hladověli. A když by hladověli. Tak že řekl lidé hladoví musíme jim dán najíst máme tady nějaké jídlo. Učedníci neměli žádné ale řekněte jedem a nikdo proudu nemá být je to je mladí čekat ten el. Kdy je pět nebo volal vědy víčky tak to jsem velitele jak to s tím vedeme řekli když kristus ve o do přinesli tam rozděloval těm učedníků třebas těm učedníků. Ne těm lidem těm učedníků a oni v velice důležité a to potom rozdělovali o pád všech. Ještě vidíte doby tisíc někde je napsáno všechny nasytil. Z těch dvou rybiček nebo z těch kdo ho z těch pěti chlebů a po rybiček. Tak to je základním úkolu o stvoření světa jestliže je tam se nějakým v ale a to nebyl ježíš kris to nevadí či a ten měl je ale vědy by či pak vynechám toho jakkoliv kristova zažil pověra zná. jo vší že a že svět je tedy zpětně která v jeho těle jo který získal přitom bičování jo do povolání ano křižování jsem od toho jako jenom asi s námi se to stalo tak se to znamená ale to není z od stvoření to je od pak všechno je pak z toho co vám že stvoření je závislý na odtvořování že oba procesy probíhají vstoupit k sobě. To dobu to ne o to to stačilo a z toho indové tomu rozuměl jiného pro to z to nejde do hlavy toto tam ten ježíš by byl by to byl zázrak že to pak je. on dovedl jít jedním obrazem znázornit stvoření a od stvoření. Nebo pro tam ale učedníků při mít to znamená my v to co je stvořené. Máme obsaženo ve svých vlastnostech v tom světě byl měl říkám mikrokosmos. Všem učedníky ti ještě bylo dvanáct daný přece nebo vět sil rozdávat to to všech našich vlastností kdy nesmíte vidět tak ve vlastnostech lidských. Něco ho k tomu překáží nebyla ku prospěchu. Ten vy to musíte vidět z tvoření mikrokosmu což je totéž jako stvoření makrokosmos on to na malém příkladu ukázal co sedět své vesmíru pozvat. Že on rozdává anděl u bývalo této nezávislost tvořit tele na tom co proč by ten kdo to může dovolit doby tak je no a tak protože tomu takhle je že tvoření ustavičné soustavné tvoření tam domu jsou daleko událost ale ono to neni událost. Vůbec stvoření lidi události řeč děly právem říkají že vůbec nic nebylo stvořeno o je to přechod z jednoho stavu do jiného stavu. Stavu nestvořeného dostal do stavu věčného s tou věčností vědomé věčnosti víc jedno. Do stavu stvořeného el při které panuje nevědomost o nestvořeném a vědomost o stvořeném jenom částečná velice chabá z jedné hlavy spěti ze sedmi ne jak jsme si říkali v tom. Svatý jan či je to proti je to ještě dokonalé ale protože to nedokonalé taktně učedníků zbylo pro každého jeden koš od pak ku znamená ty vlastnosti kterými jsou proto abychom se nechali stvořit. Nýbrž do znamená měli od boha a tu schopnost jdou nakrmit. Nýbrž ty jsou tady proto abychom z těch vlastností žili tak dlouho to je celý koš. Jak jenom je možné to je vždycky dočasné nebo život lidský je dočasnými pomíjející ne. Byl jsem tak tím jsem vysvětlil co je to obraz boží aspoň částečně tam v tom patnáct takových procesů které li toto osvětlit ten obraz boží spočívá v tom že pořád mně ho vychází nějak. Je vědomí jako když si nějaký obraz takový kdyby ten obraz neměl na sobě za maloval o to by ho neviděl on na sobě namalován no to co mohu vidět jo ale po tato obrazu není v marnou se na tom obsažené nýbrž obrazu samém. Jako takové tak ten tady se nám říká a nebo se to jedna věc co je to všemohoucnost boží to jsem na nic víc to není není to vidí vzal neměl anebo při od s tak nese jít o něho tak je tomu dostat kdykoliv kterýkoliv jiné. Jak se tady mluví o všemohoucnosti boží z něho všechno pochází ale on na to není závislý a čím více potřebuje jeho vzít a tím toho ještě víc by de takže to ne ubývání nýbrž to přibývá. Čili stvoření spočívá v tom podstata tvoření do taky všemohoucnosti boží že z ničeho v ničem. To všechno dělá a přitom prost neustále rozmnožuje toho aby to vodu z patrný tak do ještě dvanáct košů tak svoje jasně že to ještě do byl při stvoření je ustavičné rozmnožování čem ho do do něčeho tak tohleto neodpovídá žádné lidské podobě toto žádný člověk nedovedl ne čili. Lásku boží je to potom tak že nepředstavitelná že to není tvá z nýbrž že to nějaká schopnost ničeho všechno vytvořit o to neni jenom tato schopnost ničeho všechno lid oči že také schopnost ze všeho udělal zase nic když jako ti lide znají anebo v. Z vědí ty učedníci všeh dva lásku s jakože asi ano to asi nebyl li slepici e tak nezbyde z toho vlastnění z ti z ničeho všechno a ze všeho nic to jedna z vás boží to je to je vysvětlena rovnítko přemohou on může ničeho udělat všecko a ze všeho nic prosila jsi pak není li si člověk takle definovat všemohoucí. A přede dokud to dělá samočinně protože on jak na to ne na to všechno co tady je jak na to jak to z ničeho udělat všechno nic neubylo z toho nic co se z nic nemůže nic z ku ví. Protože to je absolutně nezávislý na všem protože tím ničím ze kterého to říká ježíš kristus si tím ničím ze kterého všechno viklat po se si se vůbec nenamáhal. On to krále jela rozdával ne za jen za nám tu bylo hotový čili v tom nic je všechno obsaženo a toto oni se všechno na s že to všechno vrací touž že toto na vědomí podobenstvím o to do se v podobenství podobenstvím jeho smrti na kříži a svých stání a tak dále ale myslím že to jsi přeháněl že si to jednou obrazu chtít všech pak nás do se v. Je to co k tomu abych tomu deptáni vysvětlit ale to nebyla jenom. Analýza která by tu mu do komu to dělalo dobře ale nějak by vás kde přiblížila k skutečnosti. Přátelé měli jste dojem že vám to nějak vysvětluje vás boží když že ne vůbec nemá tváří lidskou společnou takže když si dovolíte ti přesto od boha podle člověka se vzdaluje k pravé tváří boží a to jsem ukázal jenom z vás o si to jenom ukážu tvář spasit jdou aspoň toho pokračovat ukazováno tvář. Ducha utěšitele ano a to jsem neukázal všecko to jsou tři věci z těch pak znát z ti a ten svatý jan z těch dvanácti kapitolách od desáté byl dvacáté druhé je znova poučil jsem to věděl věnost a věnovat bytí které je v v mládí ne u kopyt ten milosti boží jsem to věděl jsem to nestal se to všechno vysvětlil. Na dvanácti dalších tváří podobách tváře boží myslím že bych moh skončit aby to li kdo odkud to o to ani ježíš by se dokáže odkud to vzniklo. Prostě je to vzniká zaniká a to z váze ve zvyku váze je zániku ale že by to někde vznik toto si říkal vzpomeň nad zem. Daleko ve byl tam dostali že jim to toto neobjeví. By jim další mala dala svět tu bylo a nadto bude navlas takové jako tady čili bude moc se zjistit jenom že se to všude z stejně děje. Že ten pánbůh toho moc neumí se vždycky z ničeho udělat všecko o toto za temnou kopyt do strašně do duší. Jenom odvažovat toho je to by mohlo by do vázáni kdy jsem neměli to přístroje ale dneska nemáme a víme že všude se všechno tu boží a za nese o svou jen v tom dáte v protože všude vesmíru je všechno boží a z ale od od z u jen tak co se do toho vložilo se do toho se vezme ne tamto z mi jako nevíme odkud to přišel trnem kam tom o to ani. Nepřichází ani odchází ono to ve své podstatě jak z toho že by nebylo schopno existence ani vteřinku že se by se ho učil kdyby zatím nestarat skutečnost která je. A tak se může všechno rodit všechno může se ničí jo. Takže teďka jdu do toho mírou kolu se do protože v jsem ne. Do tou úkolu spasitelského to je týkalo číslo dvě. po my my se z jenom si při tykadla ostatními se měst svatý jan evangelista ve to zjevení to nebude pracovat protože jsem to vám napsal aby vložil marně samozřejmě se to s za dost neviděli ve to co se říkám jak to řekl takle doslova přesto tak pravého pak o tak si moji přátel jsou tak duchaplně sedí na tom jako převaha na nese za jejich tato host. No kde se mi to řekl přede nároky tak tam slova rod kristu nanto list jenom byly takou ráje i nectnost se to česky z s netečnost hmoty. Takže když jenom hmotnou první hlavou to všechno bereme jakože byto od země tohle pravou berete musela zabránit aspoň že to tou tak let tele ne tak nemůžete k tomu vůbec si z přidat protože nemám ten s protože zač vědom a nemám spoje si vůbec žádnou do to vykládám jenom přitom překladu a musím jde no jak to před se nar jak to říkám česky tak to mám hlavu a podle tohoto řeka tak mizerně vypadá ale. To tu podstatu věci. Se na tohleto se o žádnou hlavu žádnou z těch sedmi úrovní a proto se tak po ti budou jak tomu indové při takových zkušenosti ze sedmi úrovněmi tak hloupě mluvit jako převtělování o tak jsem nemožný to co ještě je to co si tedy viděl se jiný mu poctě než třebas naše svatá svědkem v. Ale vyšším proto vyčítavě jdu ve říkají když není let tebe kdysi ještě li či tu pak než my a ten říkal jak toho. Co pak není na přece jsem přepis nad ano jak je to dvou jaké době my žijeme kali roste. A tam to je úžasný temno jak své hlavě tak těch našich poté hlavy to nechtěli a aby se v on vší. Tak kalijuga po stati si svých letech takže nečetli škály důkaz končila božího se než si být při smyslech. A při rozumu a prosimvás jak ta paměť tajemná paměť bytí teďka vypadá když mysli vzpomínáme na ale prasata jste tak v kdy chce a chci se po děláme na zlatý věk který při ti bych ale odkud to ten pobyt ze spáse tajemné paměti bytí. A doporučil vám přečíst si toho celý moc hezký tam zase ten postup jak se to tvořil bylo budeš mojžíš samozřejmě. No a teďka do k tomu stvořitel tomu spasiteli. Pochopitelně napovídal jsem to pověděl jsem že zároveň jak se tvoří tak se musí odtvořování protože je to jste tvoří tato řeknu lidsky. Tedy nesprávně ale vám to bude děl do se tu bylo neudělal jako radost ze života to se to jenom proto aby tam bůh měl radost toho že že mu to bez ničeho že všechno udělat nese se a abychom tak i v tom v mnohém na se blížili tak tak dokonale že začneme toužit potom nestvořené toho máme plnou hlavu z toho ustavičný se o to všech proměn to unavuje. Takže dojel jsou osobu při novém pracem a správnější trošičku je tahleta. Kristus je věčným spasitelem ne od chvěli se ježíš narodil v betlémě říkám ježíš narodil v betlémě a kristus je věčným spasitelem rozumět tomu a je to jedna a tatáž osoba protože to ježíš kristus je že když si ukázat co se stalo v betlémě se stalo před těm tak řeknu ten kdo jest ten ježíš že se může jest to je ten kristus ano ten věčný kristus který se ustavičně nechává křižovatek ten kristus křižovat dělo. Tak aby mohl toto stvořené aby nevybočilo z určitých mezích. Aby se pořád vracelo soustavně vracel. Tak do to je tam to bylo podrobí do všech podrobností jak co podělil vesmíru. Tom malém s těmi dvanácti učedníky dělal s tím k tu křižování mat od svých stání. A nanebevstoupení tam dokončí za úkol ten úkol skočit do skočit ovšem protože do věčný úkol tak pokračuje pořádal na to co si šel jsi odešel do nebe tak on po zvát do toho nebylo odcházím pořád jako světu ruce tvořeného no tak je tomu se znát že ustavičným svým. Svou literou v tu znamená jedno s ním takže přitom stvořením nic nebylo stvořením než se to slovo bylo na tom stoje k s ráno tak toto vám věčně čili že to bylo to to to je výtečná z doba kdy jsem se než je země a zase skrze ale ten toho slovo se všechno přichází v tom bohu ovšem bude třeba ještě. Tyto dva prvky mi sebou propojit o to propojení těchto dvou prvku to děláme seslání ducha svatého v do toho pořád musí vstoupit z tu o duch. A zase je dovoleno člověku aby z toho ducha budoval něco svého nebo něco dobrého nebo zlého. Takže v ovšem je to být činnost která začíná tak taky musí končit co je to velice nepříjemné pro toho do toho ducha pořádného svého jako ježíš kristus takže to bude to s poslední věci jsou udělal že odevzdám o přes své hodu. Bože svého ducha. Tak že jsem vysvětlil to druhé tato mluvit své a teďka se jim toho ducha svatého tu spojku. Že totiž. Se spojit ani se tvoří nic se od o co je v čili taková činnost stvořitelská a od osou od dostává musí být zasažena tohoto draho zase vzato drahokamu svými jsem u toho. Ten smysl je vyjádřete ten drahokam ten smysly je vyjádřen sestoupení ducha svatého abychom do pochopit tak něco tak tam znázorněno. Jenomže tato jsem neřekl že v a jsem řekl se z toho jakým způsobem se to řekli malým dětem. Potom se myšlení že jsem vám řekl ale byl jsem to řekl. Ale řekl alan říkat řeknu a u víte jsem to neřekl se to zároveň řekl totiž říkal tohleto předtím tím že když ho za svůj si jí. Když myslím byl malý dělat byl ještě v postil se tak to byla z toho značky pořad tak jsem vytrpěl věnoval nazpátek tak li si základně tomu při dětem je hrát si s tím. Vodu hračku pořád zve znamenat tento jsi mi to po za zapomněla se mu říkat tady na zemi hračky přece od přes okraj jeho postily tak po si tato jeho tělo a v k tak je to prostě tímto způsobem o trpělivě mu to znovu do ti po si si dávat do svých určitá od sví. To je ta moudrost toho lékaře. Kafky který říkal tomu řídit hračku kterou se ti mělo před tím ho pracemi a oni jde o to co se muset pořád do věda kladou rukou konečně přímé jako svou hračku když přímé jako svou hračku. Také začátek vítězství které prosil abyste dokázala matko aby se vrátila toho člověka a toho človíčka prost ka do tohoto jeho světa abyste mu vrátila jeho svět. Tak my nechápeme že bůh nám nabízí velký dar a k tím že se rodíme tady velký svět a my si s tím máme hrát hrou lásky lílá ale že to při co se neděláme tak do z těžko z toho světa. Se dostaneme světel jsme nepochopili tu tu lásky a takže se normou živé třebas v tom světě. Pořád řešíme nějak li věci které by se vyřešily sami ne vše se že jsem na některé li tak tím jsem mu ti ne tak nějak těmi svými rady tak kdybyste si sami kdybychom pečeť dělejte co máme pečuje dělat tak jsem se vyznáme víte že vždycky je důležité sice mistra postoj ke světu dělat správně v to v čem se vyznáváte. Ale před že to přes svého kopyt tak to je správné. A tak jsem vzorem to jak se to dělat nemá že se kdysi jako jsem ležel se o na to že jsem jak všeho stálejší úkol či o to po spor na dohromady tak kdybych potom to by vás neměl páru tak když řešit jeho silou kopyt dala tak byste trest také nemohl vykládat ne ekg. Sám. Sám. Sám.