Karel Makoň: 90-28A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Silná. To že se dání sbohem protože sled do se z se mu tak říkal na tom nezáleží to syna z jednoty nadpisy ve potvrdit nebo se k ní. No z ve se to ono hle dal tele nebo v tom co jsem se no než se nám nemohou co se na něho se si pata s žel víte jak z vody do přesná a. Takže jsem tu jsem vypotřeboval jsem byl normálně jsem neměl tato se pořád se něco stalo jsem říkal potom přel o ten stát. Tuto možnost každý z vás a teď dávejte pozor se na to z tam aby na vás o všech viděl protože tu si nemá přitom vidět vydělat potřebujete aby se. To dokázal co buď těle potřebujete vět tohleto žen musí tele. Umět z soustředit všechny své síly na to co právě dělat které jsou nedostačující jakkoliv lze přičíst celou něco vykonat veškerou silou svou chcete jednou milovat boha a veškerou silou z toho. Tak ras napřed musíte světské věci provádět veškerou silou z oné ale jen jíst ale prováděl.. Proto například dejme tomu stál dal vyrobí tolik jídla že to nemůžete vůbec nic dělat to víte to byl li se nového nám z ne jsem se nechal jeďte když si mohu se mnoho protože jsem docílit toho že jsem to do vás přímou to je málo. Zase potřela při to na vás dívat kdežto ustání li jsem pod za něco navíc. Každý dělám na protože on se mnou velkou zkušenost tak to jsi došel jsem na že se o to nebo jsem se o to abych z budil něm mu jasný jasnost rozlišovací a teď jsem mluvil pravdu a teď z lež pořád toto svou musím abych mu rozbít dál a to se si jiný me do své ku. nese by se měl teď na tam nesedí dneska po sto může dovolit protože mu tu v na tomto. On to nemůže dovolit že by vás nás šetřil vás nemám sobě na to mohu udělat a to tomu dycky jak jednou se stalo ano. Protože to dělám menší měrou wu protože tam se vám jinými lidmi tak je dokonaleji než tady tady z mu pořád. Protože a prosím stát jen přístřeší jako z toho něco mít duchovního. Tak prosím se stejným věkem přímý dost paní se těžko by za to věčný jako cože říkám tu pravdu. Teď říkám horu vodu pravdy ne ještě jinak a obraz dvě strany když si jen že mluvím pravdu tak mluvím z strany ze které se přímo jist tohoto se to obrátil k bohu tak nese by s osvětlil nýbrž abys rozeznal že toho se s dát v spát a chování. Po dobré se možná sic čili lásky v plné se tu skok vám protože je to za něho bude dělat si je a ten to děláme li kdo to dělal z lásky kol žil pro těžko víte že se je je a ty všeho moc škodlivé z mu přece ho tak když jako toho budeš moc tak když to uděláš. Děj s a a a ale přestalo jít o že to u hrál myslím že bude do tvé na dávám ano. Ale kdybych klady se cítil jako že takový je svět že takle se k nám chová neví že hrají je tak to následky nikoliv byly ale skutečnosti. Jsem tady léto i jenom hraju vědomě celý světem jako on lásky a pro tam dělal a koly v a pořád je to hra lásky jen když vám přátele který měl rozumí tak si mohu dovolit například ještě zad. My to na školy mystiků když dvě hlavní bod vyjmenuju pojmenujou a to je cesta františkánská škola hadí z kasta a škola dominikánská nechávám stranou školu. Ta nelidskou. Protože od dosti promluvila svatá terezy je že vyšší podceňoval naopak ti považuju vzal vlivem toho co napsal z od terezie za velice ucelenou ale také za velice zdálo. na co mnou ale náročnou. Protože je to opravdu cesta roce nebudu tak všímat. Velice zkusí oni jsou toho názoru li že stačí za lidstvo jsem modlit aby jím člověk mohl být nejlépe prospěšný. Takže modlit mohli bychom říci že před řádkami lidský je řád modlitební. Modlitební žár byl mnohem více než jeden bytosti padesát. Ale nikdo se tak i ten je nemodlí jako v tomto řádu tím jsem to odbyl protože nepotřebujete dělat něco člověk karmelitky. Že. Pak ve noze maže v tom mezi z tam svá bych se to ono o karma lidskou. To postu od když sela přešla k as že člena do karmelitského řádu on podíl vzali bez jakýchkoliv těžkostí protože nemají k a tu naší svatou terezii a to si tam postavila je velice když na poděkovala mi její představená že nedbat bez ve sto komentář. To neměli prý ano ve nemají vůbec nic ale bych řekl něco k tomu řádu svatého tak liška a řádu dominikánského protože to jsou takové další dva typy. A řek bych vyhraněné a to myšlené mystické cesty. A jenomže mají různá východiska. A trati mi východisky se liší jinak v této za stejným cílem musí na to proto že je často uměle dominikán li se staví proti tak těžká dům protože mají zcela opačné východisko. začnu těmi kdo velikány. Děti jsou známí tím že dobře mluvit a kážou evangelium kristovo pod se si že to tak v káni dovedou dobře jednat no a. Přes dosah jednání se dodal nepřenese než co tam ty spisy těch dominikán jsou vyšší již těly a mohou se předčítal překlad a tak dále. Tak i dominikán zvykli jak je vidět z toho nadpisu. Od svatého do veliká tento založil svatý dominik. Je je v ježíši co rok z tvých ještě jím ještě říct že do toho toho o patří ještě řád benedikt lidský do této škatulky dominikán ho. Že si domy říkají jsou odvozeně vlastně od vyvedli ty jen do vyšší řád medik při a víte že dnes zatím ve bych je zakladatel nebo patro evropy a že tento papeže li mohl. Že k tomu se přidal svatý protože na metodě jako spolu patro ani evropy tak je toho kde ji tady nechám ačkoliv. Když se o něm krásný spis a od ze předčí svatý tady s toneme nevědomá psal ale je to hezké jsem jsem to četu moc dávno takže nebát se si o to se málo by stávala nepatří sv. Ta se mi že to co tím patro hotová spisy nepatřil tyto tato opačně tak ve zase nechal stranou když jenom při si říci že to oni nejenom byli lidé velice vysokých mravních kvalit ale to by se taky li že je velice nám na daní vědeckých. Tam styk vychovali první jenomže jen tehdy v době deváté století na další se nesmělo ještě dojem hlasné. Sem byl tak nebeským klášteře samo co co na to co musel podívat co to dělá z cest modlí zpěvem ve zpěvu se modlí zásadně zpívají chce. Tak vždycky tak že se z zazpívat protože to velice snadné jelikož co mám pro toho mít k takový rozsah. Melodie tak je to věta která se opakuje a který může se s jinou větou mu. Teď jsem bude měli tam jen ale nemá o je rasy ani tím ve mně byl to byla se tak dále ale vám řeknu to chrámu to svým bez svádí. Že tam není ten dvě nás ne tak jsem to poslouchal do jedno. Asi v praze ale ne někde to mimo prahu bylo asi nějak nevynese za nebyla přeliv že tedy to byl krásný kláštera jsem tam byl ale dej se to bylo na tom nezáleží ale úkoly mně nad od dospívání tak unášen že by tam byl rovnou zůstal když vniká které jsem měl chuť tam zůstat protože ten spěch je poznáš říci velkorysý velkolepý vztekat se dále a on z toho co za vzýván tam byli. Si sami ne tak bují dvacet měchů a klášter nebo kostel prázdný toto zněla tolik se prázdný kostele. Ale ztratíme ty kte a jeho následovníci např jak nás svatý od těch tak se oni nesmím jenom proto o tom pravil jak mluvit nebudu an protože svatý pojď těch. Byl původu českého že prvním biskupem pražský jen ne ale byl zavražděn někde na se rodu po skal po martinem na svém myslím cestě byl tedy misionáři v podstatě. Ale měli dobré se chce takže například om pocházel z rodu slavní postu v a to byl pro byl byl vražděn. Našimi přemysl chci tak se přenese se dostali k moci a on je přesto neměl nenávisti nese říká že proto se u li u vím mal těch přemyslovců jak kteří by vědění. Těmi přemysla svým ukrývá jen na svých klášteřích přijat z snáze mého se jen jednotu přemyslovnou to co říkal no tak je myslel si že to dělají něco dělal z s posty že vyvraždili celý jeho rod jediného jeho vynechali člověk přitom odpor zk kdyby býval doma tak taky zavraždil pod z na že ne protože je s protože měli strach a. Byla moc větší než jejich přemysl z ka on tam vzali jednu přemyslovnou. Na ten svůj klášter který byl na zelené hoře svou cestuje tam zámek místo toho. Byl starý ne li lidský klášter. A tam schoval před spravedlivostí světskou která tu ne věrnou členu těla popravit. A voni tam skrýval do její smrti tak těl ještě ji ještě jehova na přežila a nebyla vůbec za zabita protože z těsta oni postu před silám měli strach. Vyvraždili neměli klidní svědomí jakým vyvraždili oni li je pozvali. Na hrad budeš a tam si pozvali taky pro člověk cele. A člověk si za pomoci přemyslovců zavraždil vyvraždili všechny slavní kostce a když vyvraždili slaví to se tak ten slabší rod než člověk su. Potom stačily vyvraždili se mi co si sami a tak se slavní přemysl si stali králi když vymyká český napřed že je to pro vnitřní králi český my a z těchto přemysl osud pochází svatá anežka česká a v jsem si to. Tak do vydalo taky dobré pět tyto jenom tak pro zajímavost abyste viděli že že historie nám prozrazuje mnohé věci které jsou pro nás nepochopitelné z takové rozboru vrahů vlastně co jaký krásný květ může vznik ano a to byl jenom o na to byla z vyslovování žen svá světice na ta byla asi taky se to řečeno z stojí čeká li nemine. Protože tam u to snažší jelikož známe její proto o známy doby skutky dělat tak dále jenomže nebyla tak co na to že nebylo z z rodu královského a. Tato na tam byla vzdává se daleko věří víc věcí než tam drazí slova která ho omyl podoba do na. A tudleto by se tolik vzala tak tolik získal jsem nestranně nechtělo tou tak před z dělat a tu v rovnou do řek těm dominikán ten dominik se pro slavil dvojím způsobem že dal podnět k tomu on byl založena tím k by sice na straně jedné a na své druhé byl tak významným mravní. A kazatel s tím člověkem že pro čisté křesťanství do oblasti evropy kde ještě před tím že jsem synem vládlo. Tak říkáte mi not tak to je pěkný řádek před žádá no jenomže to není tak jenom snadné pochopit vyd jak to z jak se stal zakladatelem toho řádu ano na tohoto jen fyzice ne vstane david do tam není to mají pětkrát napsání tat a při taky myslím žel víte tak dobře tak si to poslechne z ha. Rok je se z ho a odpor proti papežů. A její dvoru tady by skutků protože žili nezřízené způsobem píšeme při nás ten století a říkali tedy sekty které jsi překládali bibli. Že oni nedovolili přeložit bibli řekla se tak si vždycky na ty lidé kteří třebas byl zdárně o vzývá v bibli nerozuměli takže jenom to co se jim přeloženo. Z toho co se ukázalo na od dále svým tak z toho jako poznávali vše krista když toho výkladu nadto tato téma žen ale kázal se toho co ho považovali za hodné. Ti papeže ne aby se u k bilo abyste kázal o tom co do proti jim že žil v z že způsobem že mají boha světa dále a tak se mi vyskytl nějaký obchodník mars listí z něm v ale do ho. A ten přeložil celou bibli do francouzštiny samosebou ohled byl dán do klatby za protože přeložil toto praví co je li a byl s vyhání výhonek chytli ale zato divadle než ty byly po chytání a měli svou po počnu jakou ku se k tu albigenských. Neřídili se skal by že šlo ti to někde jinde v u z výkladech ale je zajímavé že těmto lidem náleželi také lidé bohatí. Kteří měli dost byli znechucení tím bohatstvím když vedle sebe viděli tu bídu okolního světa. A tak se postily ale neužívali toho maleb jako svého že pochopili z ježíše krise se podobenství že on nám doporučoval nevlastnit nýbrž jenom spravovat to co je božího. Na toto by byla asi pět zato hra ale kdyby byla dovolila aspoň přede nit vlastnictví. Bez správcovství věcí božích tak nebyli žádné mysli a do jednota křesťanství bylo bych svého pořádný málo ale vydali by za všechny ostatní kteří ne kdysi znamenají noha tak jsem z byl spal vy víte onen lid ne. Tak tam vidíte kostel al byly který je temností. Začíná někde ještě ve větší vyšší než své ten stop tu základy teprve tam se může do chrámu vědec to jenom jedním máma mým vnímám víc kama aby strany pořádným mi dveřmi ale to se musí představit že při v protože tedy bylo nebezpečí že si je před padne ten kostel by trans je všechny co tam bude za vraždí a bude po albigenských. To se nestalo ten kostel je zachován kdo chodem ale byl by ses tomu jdou odtékat dále jo s u z zase je to jeden se vrátil z podal je ale to s tak děly se nestanete tomu podoba zen no a tak. Byl jsem taky od tohoto řeka co se živil že jsem tu vůz pro celek nemalou onom tanec sice jak se nám zdá tu byl mrzák. Spadl se shodu od vzal si za do ho stroze to bylo jim být škod asi jako s pak sis z ka. A takový vyčkat dobyl a on maloval nádherné por v tele ty mužů žen a to by ses tomu z domu lidsko na že takovým z malý s. Je odkázán na to co mu co co je v jednom najednom viz chtěného na ta ty let pro co nejsou tak dobré nikdy jako ten o vidina jasem čase co taky dotek dovedl namalovat. Tu slov řek to s lehkým z takže ti toho. Dva tyto dvě sekty byly prase vaně had takovým prosto divím rozkoš svým způsobem že za svět je v neposlou volat neb postupovat tvrdě proti těm věž víme lidem jsem náležejícím nýbrž totiž než ti sum náležejí svým do této braní že v tasí v ní. Ale děl toť to způsobem ty jsi hubený ty se postíš. A proto za by jemné a se bereme veškerý majetek prodělali během několika staletí takže který se ti z dvou velí tak věděli o něm jako bych těla tu byl zažila oni říkají sedmdesát su v let tolik ti. kdo něco z učí že ho no a tak by byli celou jeho transu jak tu. Již nebyl náhodou hubený tak o zavřeli tu byla voze vjemu vedení tak musíme zabit. Von měl o co možná stal valdenských nebo aby lidský z oporu letem on me. O ale oni o dycky dostal do tak do stavu chtěl veliký majetek. Takže dneska visí v rámci cela z vnitra svět státem beztak je v jsi jedním majetek tak si nesmíte myslet že ten papež nemá na tak kuje cestičky. On tato bere přispět ky nad tak mile růst zajistili dělo u stroj slovy dosud zažil zábava cesta na při se z pod slovem skal lety mně sice mi směju li tomu dobře rozumíte to to to byl narůstají z že jo no žila tady anička tvé chyba janem kdo z vás nesvěřil tak bylo jako je tady vedle vás to ještě nemůže se nemůže do a takžte vyvraždili a nastolit se tam. Boha zlata biskup z jeho sám sám tak bylo o aby jen z a bylo po valdenských. Protože nebylo o to vidět na nad i chudí postoji nechtělo co z toho koho jsme synu taktně nechali. No ale jak tomu vůbec to šlo abys s vědou li takové vrcholné vraždění. Oni postavili mase jiná hlavním náměstí. Od židům vysoké pod ju kdož když trám toho pod jela el postavili. To by nebo řek bych šelem v takové spojovací komory mnoho nebo prostě jen co on ještě že ho žárovek ještě na stal v tom otevřené. ale když na klade zase řeka tady dantovy transu zpět tone co z hranice mnoho lid. Hranice tato přivázali jednoho aby dětského nebo sváděl skvělého naž krista ale na papež pozval své nadto u toho svatého který byl s byl znám jako lidský světec kazatel toho svatého dominikán a aby uprostřed toho od vás ne sloužil svatou upozorňuju vás že ten papež mu říkal jenom to jsou lotři. To jsou mu kdysi že ti bychom řekli nezkaleným a ti musí být zničeni ale ti při jsou svatostí můžeš obrátit na víru. Tam bude sloužit uši zase během ten vše obrátí na víru. Jen ten vše papež nařídil zapálit ty hranice oni shořel li tak byly tak rychle obráceni na víru ovšem svatý domy byl tak poctivý služebník papežů kde se neodvážil od li od toho otáže u chci kdyby tu odvahu byl měla utekl oni byli shodli jako tak ale nebyl by potom podle psán svatý domy který ne založil ví. Tu inkvizici ale suso jemu to papež při z při skryt protože říkal. Podívejte se on je tam nechal spálit v ne on k atd tak dále a on to schvaluje za lišíme kritici a protože jinde nebyli žádné aby než z ani žádný al umím. padneš tak a za milost např hlavně ve španělsku tak se našli řády které byly ochotny to provádět z za to o tom není to především do velikán s ti řád byl s dát ti řád byl tu jsem tomu co se přestane dělat tak na tele založil inkvizici jen si musíte při vím by kdysi tak u dát si dominikán po ztratí musíme být li si myslím že asi tak sto pro za třista let data krise zrušena toť se co to bylo mrtvé jich. A hlady sto do trápení vidí svatá terezie byla taky svým vyšším kdy tím soudem pane krátkou jdou a a ty na pokračování protože ono se jim mnoho z ne oni hledali záminkou protože mám na obrovskou moc. Svým duchem samosebou a pak je svým způsobem jakým vás na to křesťanství. Ona nese dělat jsem se když ji žák sv. Karmický nebyl jenom modlitebním řádem nýbrž byl taky řádem kazatel skryt takže ona se musela se nemodlit za nemusela taky kázal a protože ona byla z potože založená naše věčná o měl dobře li věřit na koni. Tak je z na koni do těch různých míst kde převrat se na lidi na víru. A on to jsem ti který jsem jsem citoval v tom spisu ne že viz do se ještě jiné tak tak bylo to bylo pořádku nemusím říkat se rád k sil v začneš spis kritik kdyby říkají svatí řekněte na se a když jako její moc z jejích pověst přesahoval dobrou pověz vím vizi cele. A to bylo snadné že ano a taky u od li v toledu do když mýho z záře no a o na protože byla by to za to co kázala. Dělal snadnou že to z velikosti biskup po kteří nebyli by to byly li jeden z nich. A alvarez nějaký zaň stávala a tedy postrkován liské na který ona přes noci napsala toho ten spis tak že mi jsem si to nesmírně vážil z vzít v takových těžkých podmínek to napsala a litoval jsem že ten český překlad by se dostal do vzaty nebo lidi je podle něho názoru mi zen můžete s proč zrovna z ono ještě existuje že asi je horší než o něco než ten moji a taky jsem byl vyvinut svatou terezy to mám komentovat. Protože ona měla touhu to převest do způsobu myšlení lidská člověka v k říct do mimo klášter takže z žít silové je na dvacátém sto ze tří promiňte mně že tak to řekla atd. A tak na dominikánská ten domy tam si žák s. Si velice vážil toho že ho dnes měl se dovědět. Že dominik stane založil se do k tomu donucen pod li způsobem. A že tedy smějí přestat mít kdysi po nikdo jiný se na tom nezmohl aby v tom pokračovat protože to rozumné a tím začneš nožičku li z viděla ale ty neděle si ho z pálit knížky na při o nás ten koly děláš se faktem padl již volil věřili ti pokra člověk se svým krizím protože pali příliš sví. Oni pali především bible. Ale by kteří by byl napsali katolíci protože žijeme překlady dost jazyků při se zatím si jak se směly vydávat na že to si taky by disk jednu splnit bibli jata ještě existuje to byl první tisk z kde rod jevil s to se vždycky tisk že ano tam zvykl věk mýho tisk. A taky žen. Kdy jsem použil ty první tisíc sine viz tři ne neudržely ale máme po celý světil všech něho na světa jo. Protože asi dvanáct sedmdesát pět ale přesně nevědělo co prosím li to nejen řekni tisk to zařídili to z nás. Takže se dostal dostat se do tak o nesvoboda on pozdější dělat za ne za tak jsem to mít za tu přes je neovládal. Ale to jsem nepil kávu takže je svou vyvedli pamětí marně se dívám tak se nad pis nenalezla na to bylo pozdě li z na tělo slovníku na tom nezáleží jak již tisk byl vynalezeno v plzni a cosi necháme u jít pro mýtem pro se jistě vede nalézt. V každém slovníku mne české malé ciziny to najdete jo ě k o výklad janovská není nic spis by ten vnitřní že jsem musel jsem poklad ještě bych tak za li ten dat to na tom tam dole proto zatím vždycky nevidím ho vidět zda s. Ale my jsem tak byl dobrý ho jednoho císaře protože to druhého který mezi rokem tisíce muset sedmdesát od se dostal vládl an a ten všechny řády modlitebním. Buď sil v s pro na zemi jako ten dominikánská ti něco na ze zen o tom nebyl malinkým klášter. Ona měl věž šedesát čtyři med vysokou takže když víte že například nezi je to sice pět metrů tak to byl pořádný postavit dale a takže si proto dominik dání stavu z ka aby ho z přestávala fungovat pro dokud že se dva nás roku mého narození si postarat prvním zase klášter v plzni na periferii plzně dominikán sví klášter a zasvětila ho panně marie růžence a teď se k. Se dostanu k tomu způsobu modlení těch dominikán. Ten dominik byl povídavý člověk. Von měl několik jazyku tak tak jak že mu ho v pod tu byla z on by proto byla styl francie francouzsky lež tanec španělsky vitality dal z klid přes všecky a dálo na či než se před to neuměl ale tam to měl tak tak jak že se skok o žal za řekách říkali vzali dala atakdále to óm byl ovšem vyptal no ale při za řeč životy ostatně vzít co příbuzné se listu z ano naučit. A pro tuhletu pověst letu pole z musel nějak doplatit protože pořád mluvil tak přestože měl heslo správné a jen se jistě držel tak se mu to občas zase u k s k jak se říká ne řekl něco co neměl podloženo zkušeností ale co se vedle kterého přednášky jsou zachovám četl. Všem to prastará v tom jsou ještě na čemu jsem rozuměl tím ty jsou zachován napřed s prostorem z něho vně. Že tu byl tisk s tak se to tisk tuto jsem byl tři jsem potom jisty protože ještě jedno je to tam ta se to li byl jsem od toho a o pro z tam se že jsem viděl se někde u pískem. Ale tak on razil modlitbu růže se s s s s s s s no o ten nemožná modlitba. Protože to se modlíte pořád otčenáše a zdrávas vůbec nevíte co se modlíte co říkáte otčenáše neseme si posvěť semeno to nemohlo to oněm a tak zase řek nebyl ab potom je přestávka ve které se vizte nějaké tajemství toho růžence máme růžence s různými druhý ten si světová jednou jednu kvalitu třebas panny marii je nebo jako o jiného a tak dále a tak jsem modlit se třebas jak ji můžeme s. Tak nemusí na to vůbec myslet před to umíte nazpaměť taky nadto nemyslitelné víte co říkáte ale jste vytrženi tím že při řekl tomu k tomu tajemství který ti kor válek jiného druhu tak co se lidsky zastavil o to oral ku v se tak chodil na li to dělat tak jsem chodil na můžeme z s z s z s a jsem jsem tu na modlil. A to jsem to dobyl by se jako o tom vůbec nevěřil že babička chodila na to žiju můžeme zdá dobyl v takových svátků nebo a ven tu nebo u tu potom byla v tom kostele jakou žena teče zná. Ale jenom pod večera nebo ten mariánských měsíc žilo světem to tedy když obro se chodilo denně ale nás v ní. Co na malého v kamennou a tam se budou může celý a on opravdu evropu sjednotil v tom duchu křesťanství. Tedy o pro tomu větším za mnoho přitom s el v tam kde nebyl mu bo ano. Nemohl trápilo nebo viz jenom snad ono katolická si že říká když do toho mocný. Nezabili pokud mám do toho zprávy tak to bylo že se dvacet ten přehnaná. To byl cizí co v ti tím že oni předávali toho kterou chytli přitom z assisi taky věřím soudu matouš tam není zachyceno ano takže oni se oni vlastně vůbec ze vraždili žen tuto provádět za soud nad celým oni měli moc není tím jsou v skládal normální soudců o ale. A tak dále no takže z těch nemodlil liší tím dominikán je nevěří že žák mary a ta. Jak mary ten pád mary tajné žák jakub mary ten je třeba jsou s. Který napsal drobnou tím že z ku. A menuje své věděla známkou tolik s tělem z temnot viz si protože to asi tak přibližně ano. Duchovní smysl křesťanství. A tam se dovíte významné myšlenky o tom co je duchem křesťanství. Myslím že von to napsal. Jako opravu šatobrián naváděla protože jsem toho ducha viděno v krásné ten zrak vady jsem to viděl v něčem k ježíši. A ale v tom tohleto napsáno. Taky stejně krásou tam jsou čem na popsal ten šatobrián temná se nás na co činna. Dominikánská ti řád z tomu vděčím především u nás za to ale ta něčím ne z lá. A jeho spisy by vám doporučoval jeden spis kdy nikomu nevadil. A to je základy duchovního života do ale to. To by měl každý křesťan přečíst protože ten tomu rozumět jsem rozuměl v mystice ale tomu normálnímu křesťanskému životu bezvadně modliby tak rozuměl ale říkal správně že mechanický se nedá duchovně takže přeříkávání jména božího pod eva pro za to co mu nelíbilo jsem použil ten komentovali spis ztratil bude se ho předal svým král kovy ten ho ale jsem. Ho miloval takže jsme o že se od něho zenon ale kdyby než kam při kde se se pozvali čeho žádám nazpátek. Tak bystrou mohli se přes se s to by zastal do ode proč se tam no tak byste o že toto li o asi ne a nejde o to s přijat tak že v tom taky revizi tím že kdyby žil při žití svého řádu ke z náboženské zkušenosti. Do tam nenabyl zkušenost tak musel ze řádu ale protože když nemá takto předstírá ženám každý do tone přes dělat tu zkušenost a narůstající zkušenost ano. Tak jenom si všimněte laskavě poklad tu velice pomalu ale vy si přes se ten moje první spisy ty nemáte ruce. Pro jsou to nikomu plody ke nedám vy máte bohužel jeden spis tady ni do nepozornosti utrpení a láska lid co se raném nedostali byto. To dělo a neodložil se kázat něco navíc to ano protože jenom se modlili růžence aby zaplašit pohyblivou mysl to taky věděli dobře ale když liší zaplašit tak prohlubovali tu kontemplaci co tu meditaci a dostali se do veliký výše tak že ti domy říkají jsou pověstí. Že by tak silní duchové že nikdo z nich neupadl do extaze jen o staly se rovnou za tu jsem vás vodu jdou konati stání do proč ti jenom za cenu ku tu vůli jsem se proč znal velikého množství extazí ale žádný dominikán z ono je za tím neměl zajímavý to kdo tam. Duchem a způsobem jak všechno konali a dostal se daleko víš třebas ve z boží i když ta takže dejme tomu k tomu musím prozradit náš stání na mně na čem těmi dominikán a kdyby jenom proč mohl tak by to do toho nosu. Samosebou abych nepřišel vás vy odradil tohoto nebyl jsem to. A tak na věci mají jiné a kdy vám vysvětlit jak je o jiném mají než ty kdo neříká ale li svatý tak ještě totiž pocházel z boha jako pecky rodiny assisi a žil normálním životem v ji živého mladíka z bylo se ti let a neměl zájem od. Tudlety věci to znamená každému člověku poctivě z když tím boha on pod svět když jsi byl. E vychází pán bůh tak vstříc aby mu ukázal především správné východisko. A jestliže nemáte známost o svém východisku let tak patrně své. O nestáli nebo jste měli východisek nikoli nebo z svaly časem a vycházeli jste pokaždý nebo tak víte nebo k a tu by dokonce z něčeho jiného. To tedy u svatého ježíška nebylo na ona byl zaujat něčím čeho mi že my říkat stavem svého otce neměl jsem to je pochopení pro studoval do do obchodníkem látkami ale měl se přitom velice dobře. A byl mu toto velice vděčen do otec boha s jeho s tím do pluje statky pozemskými. Ale čím dál jako víc se díval na své okolí. Tím víc jsem byl přesvědčen že mu nějakým způsobem při a zvláště okolí assisi o tom přesvědčoval když chodil potom okolí tak ten bude to musí nábožensky založen králi byl ten tam a. Byla doba takové krize náboženské protože nechť si viz z ku z li je silou malo takovému zesvětštění veliké mu. On vlastně se to v době v ale za to z toho vyčkat to vzalo obrat a proč pro to žije mu bylo by ukázáno správné východisko a on s tím získal vlastně celý svět. A to z konal jsem se to bylo co prosím hleděli nebo zbuduj svůj vnitřní chrám tomu někdo napověděl todleto. Jenomže je on k tomu měli ještě daleko nebude ještě zranil ale tak chodil toto okolí aby je tělo spadlé chrámy a nebylo jich málo. Kde se dál onom vše svatá nesloužilo tak přišel do takové jednoho nedaleko si ji a viděl tam svých obraz kristu a zažíval jsem naději a sotva to učinil tak mu bylo by to toho ukřižovaného krista a že ho nechají v takovém chrámu zničen jen dešti vyskočí sví. Ve všem osamoceného tak si připomenul že vlastně ten svět opustil něco co neměl dělat a v chvíli je také o tom tu mal prosil přemýšlel o co je nevděčnosti lidí tak z toho obrazu slyšel hlas zbuduj znovu tento chrám v tom byl. Vlastně trváte vybídnutím to bylo zjevení ta pravá cesta každého člověka začínám vlastně zjevení a toho to první zjevení je se tady narodil že od boha přicházel. Jsem u toho zjevilo že to pak si to není z rodičů nýbrž od. Z boha tak byl na tom jako tají u vím ka která a to že od do toho jsem si dobře znala říkala oni ty rodiče si neviděli veliká práva abych myslel jako oni abych prostě žila jako oni světsky ale když vím že mám ještě jiného otce než toho kterého přisuzují. A k němu musím žít. To byla tam měla to je to že to ještě žijící dívka totéž východisko jako ten svatý františek proto se toho dotýkám společně s tomu kdo ko nezří jo. A babička proto měla pochopení. Tak říkal když jako máš takové cítění tabulku jistou do kostela a tam s tím ježíš jen tvým budeš blízko vršku blízko. Tak při do chrámu svatého jakuba bez ni to s vám co ty jakuba a svatý jak ku byl extatik neboť když že si vybrali ježíš kristus k tomu ti tři učedníky se kterými vše na horu tabor co je tam do proměnění páně. Tak on znal své učedníky aby prosili z tři extatiky svatého jana z tato jakuba as za to tak. A to byly za z je li pokročilejší ze všech učedníků a on dobu toto všímat jak si to sebrat ještě mají konat které v malé mince. Jak se ale dověděli rodiče ale že se stýká babičkou vážil to pro dítě od do kostela a tak je odloučili obě dvě od sebe babičku babičce zakázali všímat do svého domu v a aby dali jdeš rodiče než že její.