Karel Makoň: 90-28B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A dom byla tečka dělají nebyla sama byla do bohu a tak se tajně scházelo ale o to se praskl. A tak nakonec zakázali vstup babičce a za dívka přestal by k učí budu jak vám známo a zemřela jako svíce marně doktor při byl dával nějaké léky rady k prověří cvičení tu protože ale byla žádné známky choroby. Kromě nechutenství dostal dvě. Nepochopitelném dostal je že na se v tom doktory nepřiznal čemu to je proč to je že toužit po bohu. Ani zemřela tak jak sám říkal tato proto protože on přitom nebyl dal na s nasadíme co chtěl totiž tato se li velice hodí. Po v s s s s že potom co umřela tak měla i maminka dělají proto kostela ani tak o své jako ten otec že byl velikým boha málem ve svitu ne tak který prostě přemluvit je manžel muže nesměli se stýkat tak dále ale tak děl. Ona ta i u linka umřela jako liž li k k svíčka zhasne a zen ten jsem zněl vydělat tak že řídí ta maminka po kterém tady linka stoupal nahoru do nebe. A maminka ani křičela zralý julinkou vrať se do doma tvá co se stalo těsně po smrti by to říkám maminko nemohu protože mně brání vyšší abych přistupoval k bohu. A tak du na nebe sama. A tak mi to potom z kázali konec jsou nestýkal je od ve co mají známá mi to řekla no a takle to bylo s tím svatým františkem z on jak slyšel ten hlas a toto bylo taky zjevení a ona měla od nějak vězení před tím že od toho jsem se dověděl přesný sice několik dal viděl pojí smrti když se znovu narodila tam v tom zlíně se takle jsem s vidělo mluvil jsem s ale ono měla jiné starosti on. Měla starosti aby směla chodit do kostela aby směla sloužit tomu bohu a když by tomu neměli nebyli protože měli strach že viděl se podvolil života oni jasně poznali tu byly ku která tam byla před tím že ona taky poznávat toho doktora vyléčil ano kolik oni neviděla v tomto životě no a tak se stalo že u linka se dala na s tu byla na neskočil mistrova filozofická. A ten svatý protože tak jak slyšel ten hlas tak nerozuměl to z. tomu rozuměla paní k a ale on na rozdíl od jsem tomu nerozuměl ale bylo by do toto též východisko. Zbuduj chrám. Že tady linka věděla že to být vnitřní chrám a ten svatý protože nevěděl že ve obrazu řekl než budu li tento chrám a ukázal na ten chrám z toho obrazu. Tak von ho ten chrám postavil. To pravil a potom ještě několik se svými přáteli takových chrámu opravili. Jesi ve těm. Ten kostel deska svoji není moc tolik víra ale je zbudovali rukama svatýho františka. Takle když budovat a z několika ale nikoliv takových chrám protože zbudoval ten první ani se s tím dán nedělo. Tak to byl zoufalý pak říkal to asi nestačí v on tady těch tam mu z nich ženich je být s tak asi mám s po pro všechny ale všechny okolí assisi opravil svou mocí svých přátel v to bylo syna a tím že se věnoval těm opravám získal vnitřní poměr k tomu bohu to znamená pro ni to bylo v ho vedlo a nakonec se dověděl od téhož boha. Že šlo o vnitřních chrám totiž ku přišel dost na tom kdož jsem vyzkoušel visí zanícen k tomu věc teď zbývá ještě s budovat vnitřní chrám a on říkal kterak se to dělal a ten hlas mu říkal modli se za to abys to uměl a tak on se modlil a zase nic. Ale modlitba jeho byla příliš li povídavá a tak bylo třeba udělat ještě přítrž se povídavosti znamená musel sester modlitbě vychovat takovému z vroucněji sv. O každém modly začal by nalézat některá slova která o zaujala například dejme tomu. Adoraci vzývání pána takže vám říkal čáku která vracet pane mu ji. Tak on si najednou zjistil že mu to stačí v modlitbě ještě že říkal. Ale postupně se modlil střelnou modlitbu v svatí škála s ty způsob a o deset panem vůli nebo láskou tak nějak ano a dotoho jeho díla vstoupila panna maria je zjevení panny marně z toho zjevení panny marie se dověděl že ona je jeho matkou mu. Tak požádal o pomoc. Takže svatý františek potom přeskočil s těmi který mu stavěli ty chrámy. A se ale panny marie je lidský co s nimi dělat a ako o z nich vzít. Onou vždycky ukázala s jedním jediným z jsou v s s způsobem z lu. Koho zřít a co on se ocitl ve snu měl ruce nádobu kterému podala panna maria plnou nápoje. On nabídl li tomu do k němu přišel do toho řádu o ještě nebyl schoval ten řád nabyl o na jemu a on nabídl tomu člověku tento boha a von buď odmítl v tom snu nebo při dělal do počátečně napil své anebo ho vypil celý a pojato kolik vypil tak pole toho ho zasadil ve svém řádu. Takže jenom jeden z nich v z těch co tam měl vypil všechno. Ale byl také lidi kteří to po padli a byly ty vůbec nevzal takže ne takhle přesto malý vyčištění řád ve že takových několik věrných lidí panně malý je oddaných tak šel o svolení k papeži žádat aby dal za schválil. Nezdá z měl stanovili obsahoval asi tohleto jane řeknu pro znění ale řeknu to jako napsal to jak se to dovede to neřeknu ale to je li kteří nezoufal hle ale to trošičku před se vracet k a panna maria matka ježíšova jsem po prosila svého syna aby udělal první zázrak. Ty který si rád z byl podobal tyto dobře pochopíš tady musí začít s jsem dělat pro toho. Aby ti kdo se chtěli radovat ze života aby se radovali správně země a z mého syna. A proto jsem přiměla ježíše je proti jeho vůli proti jeho vůli aby udělal první zázrak zanikají liské. On je od byl říkal co jeti potom ženo ale. Přesto řekl přineste mi nádoby a proměnil vodu ve víno čili on mým ten svatý františek nebyl takový klášterních který byl jako zavrhl ten předcházející život že by se byl obrátil na štveráku jako třeba svatý hustým po mnohem modlitbě své matky že z toho již dělat ze stále hned z vášniví zastánci že krista ale musel pán je. Že si vzal na pomoc a tu many na by to vůbec nešlo no a takže to bylo velice cenné vítězství těchto dvou nad za tíž těm a protože v šel s tím zatím poselstvím. Že vyššímu musí nedělat radost nemá co jíst nemá jen přístřeší. Tak musíme mu tu radost udělat aspoň napřed tím že mu dáme jíst že mu dáme přístřeší on to pochopil se to budování vnitřního chrámu že to musí ten již již na budoval pro svého bližního který do potřebuje. A že ten chrám toho bližního vnitřně chrámem toho svatýho to je těžká v on viděl tu souvislost o z začínal dostat za hranice pocitu oddělenosti rozumíte. A tak když je byl na tomto z daleko a že ten papež schválil ten řád zase proti vůli těch stráži dělal tu sto možná byl tím viděli ne tak pro tu mrzí mistra že vidí a a vrátil se vítězně domu. Ten biskup tuto nechtěl dovolit do on měl papežskou budu takto založil a byl toho řád se praví že on se vzdal majetku svého otce. Taky začátku bylo vzdání se majetku. A o bylo byl potřeboval aby rozdal kudy by byl nevycházel z v kokr a ty znát i toho otce ale oni vycházel protože ty byly podle názoru toho františka z k získání nepoctivě. Poctivé získávání peněz pro něho znamenalo jej žebrat. A tak šel žebrat a všechny ty svoje mnichy přiměli že pro takže původu název toho řádu bylo že praví řád. Řád se praví v takových chudá ku nebo mnichů takže byli chutě oděním málo jedli. Tak toto potom později svatý za že litoval že o vlastně zemřel na následky po výživy si musíme přiznat ale všechno pro ty chudé dělal on nevydržela by trpěli hladem nebo žízní. On budoval pro příbytek ale byl si vědom toho že je příbytek pro boha pro věž z krista. Čili komukoliv dopřál aby měl příbytek takto dopřál tomu vnitřnímu chrámu který kterým byl nositelem a tam byl ježíš kristus ukryt. No a to o nadto prostě tak přece za ty za tiše konečně přišel víte že tak to osvícení šlo pomalým konečně přišel na to že při lidí tomu tělu se staráš těl do když mýho aby do čeho neumřelo osy se nestará v tak od prosil jak říkal svému tělo toho osla a krásná básnická mámy doma na stole a začal také jíst že bylo pozdě. On zkazil že není ten obraz všechno co se dalo s pokazil totéž chybu udělal jsem od ve nás kterou o. Když byl poměrně starým do masy padesát pět let. Tak nemůžou ještě seděl všechno možné měl bolesti žárovka říkal kdybych byl normálně žil jsem ty bolesti neměl co je mi platno třeba se o tolik extazí když nemám klid protože o organismus nedopřával toho klidu protože jsem nemoc. A tak co si za čas za tato nebyl tak jako ten ve vás tělo ho ale ještě mu pořád chyběl jeden krok. On poznal že to dělá pro vyššího dělat pro krista a to z přečetl si z bible. Takže budovat ten mám tím že miloval bližního. Ale byla to jenom vzdálené budování chrám že on ten se tam musel být v on musel být jasným nositelem to chrámu v sobě aby se to stalo tak je zjevení další že ten sarah o pro ty chvil nohy ruce o a o potom chodil do smrti stě mystik marty to byl první styk ma že jsem člověk v čili bych řekl takhle. To byl způsob jak tomu přišel z velice radikálně mater mystických on musel potřít je na sobě to není zapotřebí pochopitelně takže oni to s nejsem si staly extatikové tak sám říkal vedle toho jsem li že předtím to to byli osobní vlastně přítel to tak liška jsem že to domem říkati za žádný extaze nemají dominikán protože záleží na přístup. A ty procházeli extazemi v tím se samo jsou osobovali zase na do se zabývali vlastní zkušeností let takže když že řeky měl ten pro mi říkal jiným sela radit co sám zažiješ. Tak tuhlety zažívaly to text kazí když jsem domy bych to zažíval zanícením pro boha jenom po vím zanícení které se vystupňovala osvícené vykládání z vás svatého které prováděl po celé roky že. Tak víte že extase nejsou zapotřebí ale pro někoho jsou nutné kde založen jako ten svatý za že se brzo žen mat jak listy cti. Kdežto ten kdo by mi byl založen nábožensky a přetáhnout z toho mater li z mu do toho duchovního myšlení jak to bylo velice základ a bolestné ono se to stalo a nakonec z se k ten svatý ztratí si říkal dneska jsme vlastní a všechno je boží. Ale kdybych směl bože aspoň malinkou částečku tohoto světa mít pro tebe bych tam měl klid abys za moc k tobě obracet. Tak si postaven něco co museli stát v po tři jung vůle znáte z toho ten pojem v. V malým ji země. Kdy psala kdyby ta si mají řídil země na tam jim nějakém majiteli pozemku ale posel se tam mají do protože kdyby sešly na do assisi k viděl jsem do meče umí že dalekého která mu. Sám za maria děl věc ale může li. Na panna maria takže ruku k andělům dost a věru mne chcete kde jan že lituje andělů v v druhý pád toho čeho čí. A. Dneska je ten chrámech řek nebo za patřil pro z od ten ze stavěná do toho velikého chrámu tam dole pod assisi když se tam taky žena si taky že na by několikrát předtím a tak se dokud třista těl se o z nad asi roku sedmdesát že se z jeho tak to rozmezí jsem na vtělovat z tam toho plat to děl jsem se se dostat ti a že je duchovní sestru. To byla svatá klára protože to konec po dovolat z naší anežkou českou svatou mu a psali z živo způsobu modlitby tak z tu jsou modlit zas ten způsob modlitby zase z počítal s tím ten člověk je mater z založen a se musí zvnějšku obrátí do nitra. Ačkoliv to jde opačně ten život vzniká z vnitra od u boha a projevil se navenek je to zase pro další desetiletí než na tuto přišel k v. musel být nositelem styk mat delší dobu aby viděl že z jeho to jde navenek. Do vás ty matka pravá tak pociťuje že duch svatý a tam proudí mystik mat. On to pociťoval a říkal napřed to odezvy šu a teď prou bych si z ku směsi ose byla takhle přešel zvnějšku na věc na nic. Že to netrvalo dlouho umřel ale zanechal toto poselství nám takže kdybyste si přešli bytí svatého pak již ka tak tento se lid postup na něm že se sám to je neděli nebo životě tak ti to tak liška ale psána velice hezky. Tak doporučuji přitom při z vás to z pozici do zná s cože mu to tak s to by tuš se co za co z celý na totiž každý z vás. Budoval potom chrámy a kláštery tato si vybral z všechno žebral není zen a nebyla od od boha prosim vůle ale bylo to vožralej žilo které mělo sloužit. Ten chudé světly boha. Tam nežili bohatí lidé my jsme měli by si že jsme ježka když vteřiny li pohromadě nebo nebyl. Tak to jsem nazval nějak doklady nás bylo se takoví nižší svěcení. A to byl vzor pudově že pro tu dobu jsem sám žebral před domem málo z všechno skládal tomu klášteru ve prospěch a že zase dávali chudým mater li to byl řád tak dobrý že ani v joze druhý chod nezrušil protože oni s těmi je k o tedy že braly do pro které že brali taky byli ochotni pracovat z to byl pracovní řád v on to bude při se jsem vám lidský konec. A tou prací si vydělávali třebas kromě toho že brání na tom budování těch chrámu a na podporu nemocnici an pojmy vlastní nemocnici v plzni a takže to si ani joze druhý který řadil i rozměr z zrušil kterýkoliv to v plzni když ty říkáš byla on zrušil za těžká dosti protože prostě si dominikán s kým dostal proč se se do velikán s tím chci se s já. Sví a ty to bylo ještě no v protože jsem to jsi ještě na s myslí na něco ještě zrušil leto je s že ano protože ve proč si ji do totiž svaly protože ti že totiž hlásali spásu ve do rodem toho jezte spasitel tím že se spasiteli to při pod co z něho do toho cože. Jestli v jen si tam již právě to byl se dal se před si na to z as studoval tam náš jsme tam na tom leskem tím nás tak a ten děl si chrám ten klášter zachován zem tu na než tak tak se tam deska jeho známe an tak jo tak let je tento li si to byly novější dáte li tam se brzy to když jsem byl tam je z naž našeho století co tam dneska je co jsem chtěl si chrám a ten ten co. Jany jsem skal není katolický ale patřit jen ne se mělo pro středověkým chrámem. Je na hranicích byl rozbořen již ranec za ním byli ve nad viděla dostat těsně zrak vámi. Tak jak. Co bych jako řekl že tento řád měl smysl pro práci a modlitbu. Čili heslem bylo modli se a pracuj takže jen to bylo jakou se zachránilo před tím na co jsem druhým. Že byste byli že tam proto modlit dno tak z toho přes žil co se přežilo protože pracovali oni tam na všech věcech co se budou dalo o to by taky pracovali jako dělníci samosebou vzali malým platném si který nebyl by za ni nebyli mysli nějakýho z s tam nestarejte z ví. Není pro seděli by prostě si viděn ti ale v přestane neboť o řádech. Protože tady marek tady nebyl na nebi chtěl poskytnout jaký tak by před o mystické cestě promine temných. A. On to třeba zvíře líp než ale to přesto řeknu protože ve se to doplnit snem. Takže. Nejlepší spis toho druhu o celkové cestě od člověka bohu něco za terezie z avily hrad nitra a že do z toho. Co jsem drž činí k tak si to vypučí i s komentářem. No a on to tady ovšem nemám tu budeš muset svých vykonal naší bohu vší. A terezie která žila pak nad se od vás po vás nestál dva napsal žilo ve co mimochodem když žaláři nebyla vítat denně za pět měsíců to dílo napsala a vy to nejvýznamnější dílo o křesťanské mystice takže ti indové svýho velice vážit to nebo při janovi na konce se strašně záleží říká že tak napsaná a kdo je on to nazývá u nich neexistuje. No a když i boha on tak že tomu vás tím ne tak chápete že asi to bylo velice významné o vaši není boha on byl vychová říkám z věci kdy vrata od se do dosti se nemá zdání myslet že jsem se říct ne rozlišuje svatá terezie z sedum komnat hrad hradu nitra do ty první. Jsi jsou takového druhu že do nich mají s tou vstup nebo možnost vstupu všechny vášně všechny špatnosti všechny hříchy. Ale jak člověk očišťuje jedem že dotud komnatu podruhé ne. Tak tam pronikají stále tíže. A ve třetí komnatě člověk to znamená po ten zlepšení sebezlepšení není schopen kdy se zde třeba atd propadá obyčeje zoufalství. Že mu to dány pořád řešim si říká to dobře a tak radí tohleto když nemáš zjevením jak na to dál tak se o při o milost panny li ta. On nám říká to nesměl říkat ze své vnitřní duše nesmrtelná tato z překládám do jiný češtiny než jako na to psala tak toto nepsal to vlak královna nebes na rozumíte. Ještě jenom řeknu vjemu jak tomu dostala tomuto pojetí mystiky vedl nás světech při zemřela na ta četl z z z za své životopis životopis z satana stal tou vydal od říkám že by to by pro dál málem v letu vydává roste prosimvás kdo to odlet do budou vydával přes se v chtít od ne na na to stačí když dobyl vydávat. A plně praze protože jsem mávat z dob a tam bych vám radil s dopad si vodtamtud tohleto život svaté terezy je na protože zase se o tom budu mluvit za nejenom náznakově nad ano nemluví o svých zkušenost potom rád nitra tak i doby dal od ty sám a zakládání klášterů tak tito vydal na ty sám. Tam jenom na dobyto a a kdo to co z chtít a vás tím provedu trošičku ale malinko viz dostal dokonce o povídání z takže jedná světech umřela kte svaté že ještě ve svaté které se maminka projevem velice ráda ona sama terezka nebyla jediná tělem. Na bratry an dělat ještě v sestru asi bylo vědci a že tahleta svatá terezie je v byla miláčkem tím mámení ti takže ta terezka velice plakala a od se s že a teď si vzpomněla že by mohla požádat pannu marii a aby se stali matku. Tak jako se stala matkou janovou panna maria pod křížem liší předal ježíš kristus. To je matka tvá tak ona za to nečekal nýbrž dělat si vědoma podle obrázku který si by četla našla u studny a oni se řídila že on je milosrdný bůh jedno jsem takže když požádá když nemůže žít bez matky o matku s jeho ježíšovu že vyšší dal tu matku janovi takže dát tak panna maria cení zjevila a řek dají jasem. pudu s tebou celým životem nitě neopustím jenom se dalo oni s sebou při ze si toho v tom nikdo než vydat že si jenom od tebe abys zůstal věren ona sama terezie je z se považuje za největší poradit že na světě protože toto zanícení proto o marii trvalo tři roky potom začlo. O dávat zračila naštěstí v něm o své kde byla nucena otcem vnucena. Aby žila normální společenský životem věřila aby se včas dělat všech radovánek tohoto semena do na každé je. Třebas není nebo na takže svátku těch lidí co tam své kristu. A byla to veselé povahy nesmí měl z takže všechny bavila ale nějak opis ti vy ne. Pořádně když typy bavila je všechny takže das neví napřed ji člověk stále že ona nestačila ani kdy na těch oslavách ve svém zámku nýbrž v z ale krizi poznám svých těch jiných svěřen ze který se poznal nám že že tady z vás tak li pozvání těm ženami zasel tam zase z prostředníci ale ona byla velice na s na a zalíbila se jednomu tomu no tak to nebo ono. Nic jim neměla pro co se stalo něco z zajímavý a to by bylo asi pád z nás sled z vás a oni jsou dosud z čas dospěli ty španělsky ženo znal plazů spěla ale že to ses u míra a on byl nábožensky založen a prosil tu které z ku aby se svým modlila. Za spásu jeho duše a přiznal si že chtěli být když jsem a přesto přešel protože se zamiloval a vzal si tu matku ze které ona pochází z. Zato o jediná láska aby u toho pro minulá onomu to pro milo se tu matku měla ráda a říkal potřebu bez rosy za s tou mu mon o dokud ve živa rez do budu modly ona ten i nocí se svým modlila. A tak horoucně zase by to byla nebyla pro dělat už. A byla odpadla ale když si to přát otec jo měla ráda tak se svým modla tak do od dokud nezemřel. On si tuto ukázal děkoval a tak dále to se s protože mně že něco další to je konečně z sis silo ona odmítat toho ženicha a připravoval se na vstup do řádu a tedy stálého jeden řád panny marně je se s panně z jak to říkám tady ta oni zaseli rohu o panny marně pro chop panny marii je od tebe takže nadto vodu pomohla o by jít no. jednadvaceti let ten byl taky oblékla zase karma lidskou a to se stala představenou v tom klášteře protože byla proslulá svou hrdinnou modlitbou hrdinnou vodou znamená byla nemocná těžce. A přesto představa se modlit padal domu do palem od zase to o že za se z tohoto ještě s do. Třebas slabou svět postila jsem což dala byla napomíná nám bohem tak že jo a nakonec když z toho těch extazi z vyšla tak je nám normálně staň asi toho že to při k li přitom jaký se stal ku a čekali že si jeho kou z ne ono jist jednat celou no a vyšší řekli jak toho. Naše přestal živi také jíte celý dozví že že toho hodně do oni si to vod tomu sval. To neni vrabec živou běd a ona řekla když před to o tak se také důkladně dělala všecko konečně byla jedna věc důkladně všemu přistupoval na příklad dejme tomu když byl nějaký řád kámen z ti byl v úzkých třebas pozbyl kněze který umřel tak ona se za vás dala do tam toho kněze dovede ji. To vám ho. A při za děla o do toho vás nám na to koná a stane nám dal právo vzal toho ještě od nebo v s ním. A tak dále no takže oni na při bez vodou pomocí ti tom zakládání pak s tou o tom že jsem se nebe tys a ale jednu věc z vizte asi nemohly a no tak tak nadal ti vlastně řeky tam na koní protože by nebylo protože nic že ano tak musela mat nějakými vyšší dobrem a to byl ku ono byl zval jako při vyčkat tomu něho povinnost uměla o litoval na koni do se ocitla. Uprostřed toho oděné řeky a u začal točit v tom víru a byla by se u to byla ona říkala pane což ti nevíš kam du a se nediví že máš tak málo zastánců že takle s kou učíš jsem na cestě toto ona mně to de pak utopit tak přes citu kolu ona ti ne ne plavat. Poděkovat za tu milost ale vyprávěla to jako ti ne tak se z od od než na to ti na tažena panovat taky tudleto věděla jak jsem světy který miluje a no toho že klášteru o to a když že se s si jisti za šlo tak ono prodělala u vás se tohle sví život no. šedesát dva se ses na totiž nějakým svatým petrem z s a tam stáli to byl kapucín tam byla poslána protože velice trpěla a nevěděli proč lékaři si věděli rady tak těle nějaký. Jsme si z ona prost pro tak si udělal a říkal prosím kdy kte máte sled. Než když ona zpovědníka petra z alkantaly to je významný mnich veliký duch. Zeptej se od totiž chybí protože taková nemoc denního sama osobě naroste z nějakého nedostatku. Svém duchovním životě takle pro ten se sice otce do protože k otci. Tak na tam při jela na koni pata potom týden nebo možná ještě nějaký den více ale moc tou od tam nebylo ale dej dostávala v. Stávalo o to od petra z alkantaly jak cele jak se modlit on ale napsali jednu prý jsem to na čest nejlepších. Návodů na vnitřní modlitbu je to nejlepší terezka návod jali dělají nemám pase jsou moc snažil si dostat nedostal se španělsky mi to dělo potíž bych to přeložil něm by se dostal do ruky do tak prostě návod navíc symboliku ale je zajímavé na tom tohleto oni řekl nestačí se modlí. Je třeba pracovat tím se podobala taky tomu svatým františku to se to tak se s spojil dohromady všecko ano. A ona řekla jak pracovat. On se do tak viz jsem dostal od papeže dovolení. Zakládat klášter v v ta musí z ně. ti protekčně v žádám totéž aby směla zakládat kláštery karmelitského to dostala mám jenom o pro doplnilo se ta s. Ona musela dělat to vlastně do založila všecko od u k že sví tu představenou. A měla tomu tam ti co oni se který pomáhali samo jsou v tom úklidu vod těch modlitba panu se s nimi modlila a tak vel když se říká klepal co přes klášteru založila tak to neni tak doslovná pravda po nás nich asi čtyřicet jenom reformovat ale ty byly tak koleno dozrát ním státu že tam jsem třebas mířilo chodilo úplně jsem volně žilo ne a o ale u země na. As čí za trest jim všem byla o ti tví. Takže to byly po si karmelitáni těch kteří se provinili jak jisto o toužilo co z nabrat boty ale ona ho kdy věděla postava tomu koní. To bylo švandovní lehkých na pěkně oděná o ven a o wu dycky čan z víc vysluž měli tys tím než máš víme z nesnesl bylo pro čistotu bezvadně založená postát o ale do volal na koně a velké dál ti že ano a od hospody hospodě zemi ale byl jsem si od lidské je tam dostal z ky obro proto o koně jinde by to byla dostala do z pod li svou po stáda se s panně ještě nu svoje věty jsou tak daleko co by k u tam. Době byl abych aby tam o to aby ten člověk nemusel být domem sebou zaplatil za to znamení co se tam najedl je zase dál tak jedla oporu celý španělsku měla o o o o o o z od do si od dycky že toužím po z po na mne znáš ale jde nějakých vás že ona tam bylo obor od ano a neví se na mně jenom ten k vás. No ještě mít ještě nic neříkají tak by co slušně vychován no když radí ne tak ona patrně ale do platila zase na tože pravdu postil. Takže její poslední den to bylo člen je jenom to co to bylo konec jaký to bude jiné. Na to zemřela ale při plném vědomí s modlitbou na tech na po smrti prý deset dělat no uvidíme pro nesla podívat že na to. Byla pro ve na li tu matce asi tisíc věcem dvacet dána asi dvacet nebo dvacet dva tohoto století ji aby si tam tuhletu věc že nějaká ses k ale není který není z prach. Ačkoli nedával domova a ne a tato říkám proto že ona opravdu nezemřela oné živá povznese přesvědčili. Jako co ona umýt projevit za věčnost když třebas člověk překládá. věřím kdybyste ji četli jenom. Že vám tytéž že co co bude pravá ovšem s tím že byste to chtěli následovat a teď řeknu konečně se pro ta karmická. Mystika a že tedy jsem řek může to po stal zase vystupňuju hradu nitra máje to ukázka toho jak člověk se uvnitřňuje modlitbě prvních třech komnatách prince při z těch opravuje své zvětšuje jsem mravně. Ale tu mravnost dělá proto aby se zalíbila bohu ne aby byla mravná. I nešlo o mravnost týž co od protože on byl čistý panna maria byla čistá a ona potřeboval jen následovat tak si tolik do nebo nelíbilo tak byla taky čista že ano a po těch třech stupni říkal který zjistíš člověče je že jsem zlepšovat neumíš není v síle člověka aby se zlepšil tak že by se o po se vedle boha říct já. Jsem tak čistý jako ty to smyslová on není možné a proto říkala umyl vydá umyl mu vlitá jsou vlitá tys to znamená pokora skromnost. Buďte skromný nežádejte tu dokonalost mravní jako byste rády dosáhli ale vězte ke krisí bůh přeje taky dostanete jeho mocí tak ona se potom říkalo od chvíle když dále nemůže tak se netrapte neboť to zneklidňování způsobuje že se nemůžete modlit. Jesi by neklidní se ze stráže oni se setkat s bohem tak získat vystavena tím nesou do šla s ani tím že se dokonalým. To je ze se na jsem největší říši se na svět že měla pravdu kdesi byste by měli a řekněte z konal je i uznáte za nejvyšší žijící se mnou kdysi byste mi to štěstí že by se našli obrázek let třebas abys domy potom zase je o to z ona na stěnu ni je pán ježíš nabízí život věčný ženě pěti mužů né. Tak ona se zatím pozastavila v mládí říkala taková milost pod tak nečistou ženu jak je to milosrdenství boží by neslo bylo při milosrdní myslemi od na straně boží umyl na straně lidské svojí pokornou se musíš přibližovat kterou tu milost se musí božímu. Ale prosimvás to bylo dejme tomu šestileté. A ona do nás svět dnes jsem o to za nedospěla také ještě celkem ale moc na to náboženství nedala ona otec totiž byl toho názoru že musí být dělaná a to když čili a pro ženy ani když když řeči zk je v době neměly pochopení takové aby dali vzdělání o nepustil do školy vůbec jenže toto zbyl z dělal neměl ten se dělati vždycky. Aby také ještě jiné jazyk byla pro spojeného čeho něhož jenom latinsky pro si že to vlastně byl v bibli mým panensky to byla velice dobrá se dost těžká věc křičí slastně to by nebylo praně dokonale přeložen v době. A tam se dověděla všechno na s na čem potom bází věnovala ho ta svědka vzpomínám co je tak chytla nejvíc. Ale vy to se to po mně četli tak si synova světle co tak nejvíc s ne. Požaduje od člověka on tady byla přes že váže přes do mýho se nedá člověk nemůže zlepšit ale že musí projevit aspoň nějakou dobrou vůli. A tam se vzdělávat jednostranně v v ctnosti čili pěstuje potom ctnosti neprosil špatnosti a do protože budete za ctnosti tak pán bůh ti bude pomáhat od těch nepravostí. A čím dál dokonaleji takže dostane se třebas pátém nebo v šestém sv. Vizte komnatě tak daleko že nebude vůbec musel bojovat se svými špatnostmi jenom bude musel bojovat se svou malátností že svou malou dělo sví. Ses svou poraženeckou náladou a tak dále a to může dobré že se postit snad to tat potom to od volalo po z děl tam to tak je píše v tom ne to to kristus se vám přeložil ale pýše toho co spisu kam je řeka se s těla česky cesta dokonalosti. Je tak i v češtině teďka nebyla si musel při ze s panně ještě ona tat terezka vám když jsem před na vysoké škole v tu než větami ze jsem nedělali nic z jsem z toho co jsem neměl tak s jsem studoval co se s to taky tudleto dost že se zabývat si několik vysoko ona. Pořád se asi říkal jsem zjevoval ve snu. A řekami se na tom špatně na tom spisu kdo to psal jako mladá nezkušený zkušeností ještě vás na někde. Tak říkala především nepřejí si trpět tedy přát trpět tak krista to je nesprávné. On trpěl za nás a to jim dost dlouhou dostalo hlavě a nebyla schopna se toho zbavit tohoto předsudku že musí za krista trpět. Když ona chtěla vstoupit na příliš toho v to vše udělalo mnoho svatých. Ale kristus svým zapomenu když onomu vyčítal jsem ti všechno dala co jsem měla ona bylo úplně zničena měla zánět nebudu v jsem to při listu tu modlitbu. Tak on se zjevil naříkali terezko nic mně nedala to nadto z žila panečku protože všechno máš od jemně ale ti než něco tomu přidám nějaký přidám svou smrt na kříž a předali svou smrt na kříži s veškerou bolestí v sestru opuštěnosti od od ve. A z veškerou nadějí na z budování království božího na zemi. A o na s tímto poselstvím se probudila z to je. Těžké chór pro bych několika měsíc s čím které dnes ani nemohla pohnout z místa as stala byl zdráva. A začala zakládat kláštery a to byl poslední sedum let jejího života. To bych těch předmětech říkala když jej živili prosím taková nemocná ženská o najednou si stane v z postele pobyt že se do toho ode se dvakrát kláštery kristus měla ještě po klaněl si to že budu v potože jsem do tak to takže musím jíst pořádně když sil co dělat pro krista se nesmím trpět toto udělal za on. To dělat za on ale musím pro něho pracovat. A protože jsem slabá on bude pracovat mýma rukama a je to slíbil on bude chodit mýma nohama. Takže za nějaký rok dva říkala když se jim listu tou dělá po tolika o nová nic nedělám si mýma nohama chodí kristus na rukama pracuje kristus a oni viděli od kláštera ke klášteru se nekázal z ukázal doby příklad rozdával chudým a tak dále jo z kdy si taky prováděl citelně. Takže je dokonce života na tom tak dobře žil si tím jenom kristus.