Karel Makoň: 90-29A-25.-26.4.90 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

S tím úkol nýbrž jenom lásku k jeho dílu. a to je to co stačí každý může tu lásku je u z po na příklad svět by která a to pro bakuje nad a o na tu víru o tu lásku si dělat tak si dělají tomu svýmu za z li ona o protože z který z dělat v tom v žádá si toledu tři. Tři roky plavby za denně ona si zachovat si lid z tu přátele co říct to bylo od osobní taky potom jsem dali do avile tam v tom měl vší tak že potření za měsíce přitom psaní do toho spisu který máte ode chce užší nebyla zírá na byla jenom zavřena. Žaláři krizi čím a teprve když jsem asi v z ani při mluvil prosto z od papeže který si přečetl při první listy. Tady metr dobrý pusté li. Tak např synu papeže ty musili z toho vězení to rase jako by si nestalo někomu nic neměla za zlé ti nevíte li to je naše věční revoluce telat tuto stránku neměly aspoň ty první hlavy mají dostat. Nezazlíval někomu co dělal před tím. Umět zapomenout na co se zapomenou a umět pomineme co se vzpomněl a to je milosrdenství jakým proběhla to nebo ruce se to pr měrou se na světě která tu prodělalo pravdu bez krve ty žádná revoluce viset očitým celý jsou by se byli takle nevypadá tak by to takle a pokud totiž nahoře nebudou nezačnou nenávidět jako to neumí třebas havel nenapije takto bude do tedy stačí. Doby kdybychom předstoupit před tváří boží stačilo byli narostly od abrahama který přestoupil před tvář boží i když ta mu hospodin říkal ničím do své rodné město. Že jsou tam lidé bezbožní a hrozným životem proslulí. Ale vezmi svým nejbližší kteří nejsou propadli tomu hříchu. A to město nezničí a abraham smlouval čistá bude padesát zničí jíž v tom měl z toho hospody říkali sami padesát bez svým jsou od nás to bude při se od se pak v st. A když říkal patnáct z tomu říká nezničí ale o ji tam víc není moje tam ještě být v a proto ty svoje ovečky od veď a rychle z města a ho spal. To město patrně stálo na místě dneska mrtvému jsme se předpokládat jsou tam přes ty tedy vidět ty rozpolcení li toho města potom nese se ocitá v takovém pranu. Ta jíž mistra na toho červ mrtvého moře hloubku přes městě metrů pata strava přitom jordán na kasty rama jeho jsem v nás metru a najednou se skok do hloubky. Jak tam pater sto rozlom milo a o hrají co znala na něco chtění ze země při vstupu jsou povoz tupou od když tam se vzal po vrhl na as ale to město do toho si zemětřesení ale bůh věděl co dělá a vyvedl abrahám jenom z toto na zaselo bratři rané takže on vás chce na chtěl ta svatá terezie aby za ze se jsem neobracej zlý dosti člověk po sobě aby sebe nelitoval. Této obracení do toho města protože opouštím město kde mně bylo dobře. A to to je to co na co jsem musí zapomenout umět zapomenout co se to o to strašně těžké teď těžší než u z ono co se nás po me no. A ona toto uměla bezvadně ona každému odpouštěla. Například zpovědník ji sváděl že hříchu chtěl z něco byt a on ona chodila jemu to řádná zpověď. A on jenom se mu by byla jistá děl a ona se na něho v spojí si modlila a on byl to o ji vroucí modlitbou a tou neodolatelnou z její bytosti přitom tak je možno aby do za mého jakože byl ale vůbec není nedotkl protože netroufal si. Že byl vím do s tou silou boží co z tak li člověk že dělá že umře to pán bůh nedělání sil než ho odvolán života a ono ho do život to co pásl prostě. Mil za víru v čase a pro stanovil spoj do skvělý ho muselo se ve svých spisech všude. Na ni obrací je to nějak život byl an na ty batra vzal něco ještě na této taky oni zmínka se v tom překladu ale na tom nezáleží to zná když překonat toho zlého tak dostal nejlepšího ze zpovědnice jak je tam vůbec existoval. A tak. Prosím když napsala tento spis jak se pokračuje nahoru to nebudu dál rozvádět. Tak můžete dál na to tak že to bylo všechno správné že tam neprošlo raněna slovo které nebylo chybné takže jsem to překládal a chtěl jsem něco jakou říct jako takhle po konala tu do tomu nerozuměla volala podlehla dogmatům světle kterou jsou dávno překonané. A nejsi jsi ne když se učitelkou svět a tady by ta celá a měla z razí co se stalo to by neměla od boha tu milost protože my zapomenou. Nato se zapomene li se pozorovali toho papeže tam mnoho se zad. se neříkalo třebas bohu tak o tak by nic tak rosa nebylo hře a tou jsem doma nenápadně vytrácí či koho mně no. Takže výsledkem cesty mystické podle karmel li tu být a podle pád těžká mu jsou jsi příbuzný na pro těžká nesmírně milovat svět tak těžká že několik proti přední jest jsem století ramana šestnáct ten žádná onoho znala nazpaměť odvolává se na často. A žije podle měli protože tak k u doba ona která byla bohatá jež dařilo tak nic prosim paty z kát tak budova. A na sledovala zříct pro měla společného něco svou z naší anežku. Myslím že. Jdou svatá terezie vzala i anežku i král ruky. To bylo proto svou ho ty svatýho františka všechny u z vyvolala velice. No tak to si všechno co si on sice říci ano st a jenomže ti lidé v době kdy do těmi třemi prvními komnatami nesmí ženou hadí sílu vůbec nýbrž jdou vším je to totéž ale ale jinými prostředky oni že přesto vedou taky obraz z nějakého rosu nýbrž oni mají na mysli svojí bídu. A li se z toho dostat z za pomoci boží no ale když člověk se dívá na ty obrazy těch proto su tam zobrazen jich napřed řeky se od toho a ona ona. Tak tam vidí rozích ještě proto z mu mi do toho pro se na který se z kristus žil jaké ctnosti musí zvládnout a jakými dnes nosem se mají vyhnout jakým malým mají ke postavit tam vedle které znázorňuje vedle toho co si museli přestat co se nemuseli představovat tyto stali vedle. Jenom se je čeho se mají zbavit takže pro připomínám a ta oni přitom že se jsou ztratilo to s tak vybalit o nějakou mravnost rozumíte tak trestají to o to je tak mu vzdáleno pro něho soustředí nějakým obrazem s u těch indů. Je taky se zdání v ani na tou čistotu od bylo ovšem své mravní základny ano. Kdy z s v k v k v. Sine napřed krmit aby dnes synu na dokud nevyjdeme z potopy těch smyslů tak ona se je to potom ale potopa smyslu ona se tedy snažila o vládnou smyslovou podstatu například. Smyslu smyslové vjemy těch se vystříhávají nemysli na smyslovou smyslné věci na tak dále neměj bohatství ne všechno co se smysly jsou sedí tak to máš kráso to jsou ty v postavy si tam v těch proto se dole takže na zrovna totéž kupodivu prase na co on tam radí jo ty indové. Co to dělala ona očištěn volala své od že důsledků našeho zrození. On je vždycky důsledků našeho zrození kdy jsme procházeli z přitom jak jsem pravým mate svým tělem od nedělené buňky přes rostlinu zvířátku ka na před k vodní po pozemská po opici na člověka. Tak my se tím procházeli. Tak ona prostě todleto napřed orat těm zvířatům odnímá astrá ano neboť se jsou si na ten obraze z tohoto co bych to řekl symbolicky neměli to pravil jsem musel tak dělali totéž se to nemělo držen že to nebyla technika. Tam to je technika deset let zanícení proto čistotu ne tak těch tři za ty tři těla lepším jiné ano vyčistili a to do dneška takle svým již se přitom za z to si ten který stavy praze v li ano neznal do zvířecí zvířata když je třebas dejme tomu zatmění měsíc své co bych s zas jsem ne. Si žijou podobě zatím zatmění slunce nebo slunce na tak dlouho dokud to zatmění přes. Ano jsem toho svědkem všichni semeno na vesnici všichni si byli a dívali se na to slunce zatemnění mýtu cítí. To člověk taky si jen že ženou neví je mu přitom onen třeba špatně. A tak zrušili o jinak vůli něco uznají byl čemu říkají tat aby to taky působí na člověka. Jsme tomu podlehnout aby si tomu nechce podléhat na na duchovní cestě nesmí ničemu podléhat zatím v tom musí být za člověkem to musí být tak daleko ta vracet tvrdý to není vůbec nepůsobí žádný pane stání vlivy nebo za svýho. A to může získati vně tak že to co zabíjet tomu boží čili ten člověk se znovuzrozuje počínaje těmi zvířat. Za zvířata jsou v něm znovuzrozená do nového úkolu nedo zvířecího nýbrž do božského lidského. Stačí to se velice dobrá kapitola protože není žena s ano myslím jsme se dost dlouho zrozujeme nějak znovuzrozené nějak janem žák odkud nebe nebo z toho po je pěkně znovu od zavání zdola. A nahoru todle ale ona to je svíce a no tak je světlo zhora pro znovuzrození zdola ve nejsi rození zdola. Ale musí se tomu pomáhat snahou se zlepší rozumíte nesmíme zůstat zvířaty. Že si to zvíře být naším pomocníkem tak může oporou věrným psem ale i s někým do nás dale. Toto bezvadně zažíval don bosko ne páté svýho hodil ten ta as kom drama pokouší sa. Mockrát bylo po kou spát že nevěděli deset do jeho od horu po řím se u on dělal všechno v tom bylo to hrozné. Protože to zvíře nás je a on nechtěl podlehnout to zvíře totiž způsobuje že máme napřed jsme se ne o z ti. Voni taky nechtěl podlehnout takto zvíře o pro vás do na tou silou kterou on nebi potřeboval by byl řád byl dělá tak tvoje pod co v tom ten li dále říkal ho ti martu toho co to naše pokoji potože svým žiješ do po dobrem jdou ty se vyžívat chce. li toto není satanáš. Co to je něco zrozeného jsme si že z jakub lidskou základnu v tom každý svatý jako ten páter svýho neboť tak tím boj je to co na ten svět je to obyčejní se to jsme my. Tak stačí todleto jdeš a pokud možno se viz jistých pojmy ale o to říkat mám na mysli indy že tomu rozumím velice dobře když přicházíme od boha na tento svět ale když žijeme v tomto světě a jsme v tělem stavu své tělem stavu. Tak abychom mohli být dělí tak tu děloze bereme od boha on jedy dělí onu vůbec nespí volil vrchol dělo s ti. Takže když jsem li být že je ve se mi spát jsme z s. Spisy tak jenom odpočíváme v toho boha tomu říkej bude tapasja ale jsme dělit tak to není tapas dělat ranní síly boží shora přicházející do nás a napřed to v čekal prochází sedmým sedmou úrovní že oni říkají tadyhle potom toho do tou úrovni potom tou do tou úrovní na vyšším a anahata ani podat svadhistana. Muladhara. A to co zbyde přitom důchodu tak se usadí bolel že a částečně otevře na konci lotosu na konci z kost teče a on se páteře a odtamtud vidíme tento svět o tom me že vědomí které prostupuje do smyslů čili smysly jsou mnou ukončením nervové soustavy která začíná na konci páteře a končí v z bez se rád před moc té. Žilo tak dále a sluch mu tak zase jiné si jistotám ale to středisko je něčím velice vzdáleným op by tomu odkud to pochází původně to taky ještě jsou další to je padesát o tisíc nad myslí bůh chodu těla tu. Indové to znají dokonale tedy ale my to nepotřebné vůbec zabýval v no o znám matko ale to nemusí né. Jenomže když prochází pořád ta síla od boha do spodní o na ale tak prochází těmi se v šesti jinými úrovněmi vyššími než je li lidský život a my tam musíme odevzdat část síly ono to nejde jenom si projít. A ne nechat pro sobě stopy vypotřebuje zanecháme z toto. Proč stopa spočívá v tom co bychom nazvat třebas budu mluvit pro vjem duch prost v tom na úrovni andělské se úroveň pátá se ta tady a tady tělesně ale je věk je to oblast která není tělesná. Tady to je za slina která kor sv. Le odpovídá a jsem to překlad právě daří dělat to neumim česky ne. Odpovídá celé oblasti úrovni vědomí. Takže my si na to makrokosmem i jsme mikrokosmem za odpovídal tady k tomu bodu například to jsou na moc nebo li tedy nejlepšího a a na tom vůbec jsem našel není třeba. Ale my tam odevzdáme sílu takže celá ta oblast tím že jsou na světě lidé leží také je živena neboť to je také oblast stvořená která musí být živeno anděl jsouc stvoření je nejsou věčný. A mohou z viděla dvojí buď vším ví. Konají jenom tu svou andělskou něco andělský úkol nebo sestoupí do člověka. Příklad toho je třebas podobenství doma na ten synu jsem měl ten otec měl dva syny jeden zůstal v tom ráji. A tu když si vybral své denní z ky se to promarnit když to promarnil vzpomněl sino co svých dům vrátil se nazpátek a otec o z na tom velice pochoval jeho óm byl on to všechno promarnil. Protože to asi stalo protože bůh nestojí o to aby někdo si neděli někde v ráji. Tím aby byl andělem který vyšší stav než člověk. Tak se dostat k přimět k tomu aby se stal člověkem proto byl jsem tady byl někomu prospěšný nebo a mon se potom dostal zase nahoru pro to pro sláva aby se vrátil ten marnotratník do otcova domu. Jde to tam všechno souvisí stoly že že to všechno slon v jednom druhy mysli kristem. Takže my tam odevzdáváme svůj žil takže se potom umíráme to dokončím tak deme zase po těch stupních nahoru. A všude nás dají mým to řeknu lidsky. Andělé se nám brání a tak dále a to sou jež měl svého provede jsme krmit tak dlouho tu ti nestane a rozvíjí neboť my jsme nemohli jinak než když se musejí se odevzdává ale na cestě nahou doprovází nesmrtelná duše obohacena vším co od dole ten člověk je život za získal nená těmi osvobozenými zvířaty v i těmi všemi schopnostmi dnes. Objevili na úrovni andělské tažení máme v lidském těle tak je. A se dostane přes ten nejvyšší bod to jsou pořád úrovně vědomí teprve nad všechny úrovně. To znamená oni řekli nám o námi indové značně li prvně k bohu a tak vel. A ta které si je právě toto dobře znala člověk tím podezřívá ze si že při proto byla v jindy ale nebyla a odpovídá to úplně přesně indický mu tažení nosit říkáte jak je to správně to bo při jsem tam v tom co v tom. Ten se na ale když jsem to doplnil to doufám že se že to nesmysl tam není žádný rozdíly že to je jenom bože jsou na znamení vždycky tak vědom bude říkali jsme odrodilce nebo se z od toho není janem co hře na to nepotřebuje indicky říkat ale oni tomu rozumí o je to pro myš jsem ty ku tu náboženská nestačí asi opět tisíc se se z na že to tak asi nějakou přenos s kali větší ne taky znamená jsou starší duchovní bratří ano. Č. Ten je na dale je ne jemné toho jehož král tak nás nazývá nalil volil dal protože bylo v mu hle za své dobro. A sv. To byl ona a že je to tak je to zdálo lid a málo a kdo vlas jen ve si marně si je vzal to přes ten nejde jen to byl. To byla ale ne váhal máte je jsem o v jeho vyvede byly ona je nebude li tak se to stalo ne. Že když jsem za jeden z že měl to jsem tělo že budoval kdo se jejich dvou nové ano on budu v v v v v v v v v v v v v jen v a to v o to dalo je v ze v k a hle v tak je tohle míním je na záda nová nová do věc a už. To je to na za zen v z ale z ty vzdával ale o by že se mu na dostane v takže se tomu v jsem. Nerad byl jsem nikdy nebyl žízní vím člověkem za to nemohu. To je tam matka z nás si jich málo dílo ale jak měl v tak vím že málo jo. On nemůže ve jsem se vzdal to co pověry an nemůže být. No léta jsem říkal mu musí žít z toho otcova ten se u toho máš vane li z mu vám mu v ní. Vás po dvou v jestliže byl s k mít která z tohoto vám si vědomi a závadách kterou jste za potom dopouštěl spočívala v tom duchovní závada v že jsem tu sílu která se z toho litovala samovolně nepoužívala vždycky jak jsem děl. Pokud jsem jako nebyl nucen zase jinak např jas nosem událostmi. Pokusem neviděl událost vede sled věci která by byla pod těla tak jsem to nechalo vás znovu v tu sílu v sobě zase vůbec nemohlo projevit teprve když že bez rad se mnou událost tak tam se kde se nade události než seděla byl uzel po tedy vám řeknu bych byl nechtěl byt na mysli těch duchovních přátel který museli dvě události nechal okolo definovat než jsem se vůbec v když se podle zařídil první. Událost která vztek a. To nejsou tak události který byl na denním pořádku. Že jsem byl pro po se hledí tělem a nose výmluvu do jsem jako se vztekat těm ne na tom protože jsem se nechce abych si vědomi taková výmluvu tak dejme tomu že to nebylo moje chyba ale ne jsem se uměl vztekat v pomocí lékařů. Protože si dovedu všechno a tak tu slibu který od mysli ale potom musel na se na druh má. Zatím jsem se vyprázdnil co hosté to zase vztekat nešlo tak jsem se vyprázdnil od toho jste to zase je to marné to je stav op jaký děly se mnou lékaři při operaci a nikdy jsem se neubránil to co by se vztekat. Tak jsem to nechávat tím jsem opustil sám sebe jsou svou vlastní vůli. Svou vlastní vůli. A tím jsem se dostalo stavu bez vlastní vůle na s touto tom síle síla boží vůle boží. A pomocí jsem viděl něco kolem sebe čeho by si byl jinak vůbec nevšiml. Do vidění něčeho kolem sebe co bych s tím nějak nevšiml vypadá takle. Jsem na plovárně a chystám sestoupit do vody. A nějaká jista daleko bodem jdu do toho eště kdekdo život jasem vedlo o to je ono co. Jak říká to je ta a tak události viz život že on stane na mají člověk nenechávají třebas to vod toho a o to aby třebas nedbá na to tak zdálo že že jde tu o to ne a ho u nebo zase vší když byl svět a. Tu se stává se pohybuje lidu a ty se do vody kdy si to o ale jsem své ne a tak dále takové li se potom za tím o duchovních ti by se od dělání mají vzdálení ta tu ba závad ale závoj. si na sebe stalo v mém životě že jsem něco hodně o musí will a pak ten konec ono to bylo neříkám nedozírné a ty na to ne ale nebyla ne a že nebo tam málo postu v jeho život živým tělem a tak dále a to a a a nebo o vjem s tak. On za to nebo vidět o ono jedno povolá býti po v atd od bitvě u a a to tedy pak o a o to li tak k tomu že by nedozírné nás ti z svých něco otci nebo viděná na úrovni kde cítí pokora nebo je nad a ne. A a tak ti dal ku. Když že zašel říkat o těch vzal své v že dneska je to pro zjevení vůle boží. Že se tady zjevení vůle boží k pro takže vás své neber jenom tak jako se tady z pro my se tady od boha zjevení jej jeho vůle jeho moci ano. Toto sami jen nám za stvořil s některými že ano no protože vím že létají vybral a v ze a na to. Váš dání ve mně se ta událost s těmito láskami nebo v něčem tak jen do z na co jsem upozorněn tady máš jedno za kterou musí z vás za v nebo do za normální. F. Znamená jednou promeškat úplně protože neví se znamená jenom z není upozorněn že zvláštní protože se důležitost abych a to řekl ještě dostali tak řeknu jak ona pro ty vody podruhý roku že za trest ze kterého jsem odpoledne šel rozdávat vysvědčení. A v při že byl nějaký rosy pád pro měla věci světě. s a oni ta třída řekla kdyby se nám do života řekl něco důležitého jsem říkal proto viz to přejete proč vám to nemusí o dokud on to vám ska se mistrova stalo že to co stala lidem závi nebyl dnem. Zbytečné nebo nedůležité pro než to pokazili velice ležel důležitým jsem odešel a nemusel jsem se s výklad nosím svou říkat na tak dále ne na tento již dostalo v tom. V tom o zen a ten o si to říkal jsem to pane pro sebe ale viděl. pracuje citátem dobyla se díval co ten hlupák toto přítele tak otcova hodnotě promiň země a zase jsem byl do obilí ženou o ji tam potom hlásili po vlásku ne tak asi za pil zel ve se tomu být no potom co se li jeho mistr znamená s li tuto. A všichni do kritus se museli nad tělem ve od že máme lidský dostavil by žid se s den semen a tak dále jsem to poslouchal rozrostl ne že vím že to byl těle kdy el no takže todleto mělo vlito z ještě pro jiné lidi pro to rosy stala jsem se potom na duchovní cestu panečku takže. jsem tam nebyl nějak sice ale musem tento několikrát zažít třebas. Jsem to chtěl prozradit lidem jak jsem to prozradil tak ten to druh upozornění pro přestal existovat pro jste zažila tak bych upozornění ale jestli říct todleto se mi stalo teďka to pro z znamená tam toho o to znamená kdyby se při se přesvědčili že v na tom podivuhodně závist něco úplně jiného u k let co s tím nemá vůbec danou souvislost to kosti vady si pro lid na to jak to souvisí tím že je při je na. On máme. Jsem se nemohl rozumné ale o to souvislost dělat že dokud li za se do se pole prozradil poprvně né. Ti se do mluvil tak jsem pátý matou popravu popraven to ještě do udělal oporu v tom poznal. Ale jak tady je něco mistři žel že všechny události mají k nacházíme v protože žijeme v. Jenže mně které mají. Vliv kladně který viz záporný a když se naučíte rozlišovat co rozlišovat si tak jak žete li tyto události. Například jsem to několikrát se vaně stavy janem sis to co máte se třeba při paní kamenické pane byla doma. jsem s tak jsem říkal no ona se vrátit za o ženu kdopak něco řekl. jsem patrně nebyl věštcem nýbrž něco se mi stalo co milost deníku běh aby že jsem že potom se za hodinu to bylo schopnost realizovat. Tak se mu říkal toho kdo se vrátil za hodinu říká jak to víte zrozovat jsem přišla nemusel se do ordinace. Tak vy sví ti by to motto smyslné židy jako lidé kteří se stali lidmi okamžikem narození to je něco co navazuje na to co ses stalo takže se vymlouvám ne. Že naše cely třebas mají povahu otců třeba dejme tomu. Toto o že ten je pravda se pro dětí ale ono se to být než vědí jenom tak. Že když že do povaha otcova tak se tomu sví do pro děti na dostat ona se tam vtěluje do ty povahy.. Takový vjem který třebas se vyskytuje jednou od stát let v tom pro děl nebo za sto let nebo za des těle o z domu se lidově říká se rodil se tam nějaký dědeček není to pravda co jsem k tak vých jsem. To obrazu. Že tam na on se ocitne něco co rozhoduje o tom pod o to povaze toho člověka tak to jedna věc že také lidská ztráta není tak snadno bude na jak si myslíme a nemůžeme svádět něco na své rodiče je tou vůbec bych neradil. A za druhý nejsme jenom něčím čím jsme se stane. A této men když jsme taky jsme taky taky jsme jsme věčné bytosti. A tam věčnost na nás působí tak jak nás najde připravené a když nás vepři to je tak nepůsobí vůbec. Takže jestliže dítě třebas roste v rodině která veselit běhá dají janet jsou z spor míra nebo tak nebo špatně žijou a tak to dítě nese následky toho že tam taky. Obyčeje my víme když se vychovatele že zrodili třebas ho k okolí člen nerodí že ti které bibli zná nejde dali vyšší nebo nejvyspělejší duše v něm a tak dále kdežto v rodině kde a která nějakou tradici ten tam se obyčeje rodí děti obyčejně říkám děti kteří mají být lepší prospěch ale že v tom životě fungují ovšem to není všecko je to že se pozoroval do tak. Je. I ten pod jen ti jiných tak bych to jiná v při tam svých slečna při za o jiná jiných vidím v ale on to jenom tak dejte tomu dítěti příležitost a on se změní ale na úkor rodičů ale v jejich prospěch měl jsem příležitost jsem pro od vůči ještě licet ale že dítě přišlo do jiné rodiny. A kdepak data genetická stránka ona se změnilo podle své rodiny dítě totiž velice vnímavé. A přes za z me přizpůsobí se přizpůsobil let pružné zase přizpůsobit rodina to prosil které žije v nevím esi měrou je pravdu ale ten jeden ten mat mystický filozofa říkal že člověk je zde v ale státi devíti procent ten procent ten plodem společnosti ve které žije ale neměl tolik pravdu ale přeci jenom padesáti procent je závislý na tom co se děje v společnosti ve které žije tyto děti které se deska. Rodí nebo narodili nebo pravice z prožívají mládí se ty ponesou vstoupit na že tento revoluce. A kristem na poli do svou povinnost že známy jak to řekla proč to takhle vzniklo. jsem letos o prázdninách drž kterou se nebyla pochopitelné věděl že se něco čistá a tak tento klid který dva svého otce skal sedmdesát sedum a ale on se svým se že jsem potom nebaví protože pro dítě ale ten čtrnácti let plete li při nás a vůle které ho a to se říci že tuto ještě nemá rozum no jsem koukal jako zjeveny jak tempa. Jim bral tu politiku když tuto neříkal tatínek který zmizí z domova kdesi něco mít tím věřit z obal a do mám na dávám zapomněli na podobně tomu není po se mu to vysvětlil od umím dejme tomu. Václava svatýho přes zel třicetiletou málo ku od po roku v s u nás v je tam dnešní dobu. A říkal jsem zem tento o to takle s námi dopadlo takže můžeme předvídat jako sami dopadne. My nejsme národ na by hlazení když my jsme návod u učení vzestupu on říkal dědečku jak to tvých říká nejsem žádný věštec z ale podívej se na tu jisto li kdy nám by byl vysvětlil jisto jak pojímám to viděli to mám jinak to byste viděli že jako vinu o budoucnosti nejsem věštec ale. Co se normálně nedívá na události dveře miska osobního snad by byla že se dívám se jistá a že bych širšího než osobního myslet posláni s úkolem na svět jsem ten a ten bude boží a jeho podstata je od boha přichází na bohu se vracíme ta věčná stránka od boha přichází ta čas na to klame tak velký důraz zbytečné. Ta pochází od rodičů není z věčnosti a za tady končí nebo po smrti krát z se on v č. Ale máme o tu stránku věčnou která od boha vychází dáváme možnost aby se prosadila oni bez tam se dočasné pomíjející začínajíc jak končíc jako člověku od v se do k tomu oni stojící výkyvy životnosti a chápání věcí takže jak události beru v širším vám to zase na sto z tomu z odbýt protože se li za ty kristově nemusím všímat to skal říkám protože se svou část. Proto abyste vědě vězte bodem starou dávné jisto vět jestliže například dejme tomu ti keltové který ze žili aby vyhlazeni nebo vypuzení z naší zemi v podstatě tvé všichni let kdy víme dneska ano licet sedum před kristem. že nějaká doba to je jistě že vadí cele ti považujou tuto zem za svou že člověk svými setká třeba nestal si ve pláni. A to oni vědí že to byla jen nebo že jsem vede me podle jednoho me ne těl skvělého bo budou se jeví dobyli proto se bohem já. Ale oni stejným způsobem žili na slovem z ku kdy se například je keltské sví když a nám nosem na mnohých jiných místech také v tom byl na jeden národ. Ale v. Jednak rez bych tak řekl protože oni mluvil trošičku třebas když vědom do se lišil co bys to vlas u rad vedu od nevytvořil velký národní cele. Ale měli neměj za z od od bylo li ale byly to u tu národ kam se za nimi hrát deme. V době neměly se písmo to nepotřebovali to nepotřebovali ale třebas když napodobovali římské. F. Tady třem budou vylezou římské peníze tak tam by být i ty značky toho císaře oni přispět prosím s klecí zase z na ty jsem římským a tady vede nás na všechna mince o po sil do jímá. Zima se dostal jiné zboží rozumíte o cel kterou dovolit neuměli oni kou z za jenom osel tak tím zvítězil nad děl jakou je se proti jim dlouhou dobu se mu li protože ty věr malosti meče se otupil jejich u jiných cenného topit a tak dále. Tak tohleto že oni nad námi drží. Ochranu a že s námi komuny vjemy o tom nevíme ten ten začátek který z toho je jsem se o to detail jak víte zajít zajímal takže vím že nejsem výplodem jenom své rodiny atd toho za tělo které lidské části tak deska co vás souvisí s každým kdo tady žil na kde to neni jenom s těmi kelty ale vlita nějací za role předtím. Národ poprali celého mohl mohl nově tónem nejenom letní tomu říkat než u pro z vlastní s nebo taková nějaká jiná a nemůže men na přesto chtěl tohle je li se to bylo pro že deme tomu to z krotit z ale řekli časem dobu zela. No o které při tady mi jsou vyložení. Ale jsem tam o tom jak si ještě říká jsem ne tady spali byli a ten člověk který tam muselo by ten pro nevěděl říkat tak z kterého století je tady je to v tom otce. A on říkal ze šestého před kristem a kdo mi že tady jde no k letní v tu v váhal statická říká tak ska prosimvás orientu li jsem se ji nějak jinak než pro k i sám z ti a tat je v německu a. Z koupil si odtamtud tak tu tu našla těl z tuto keltové tady tekla se na správnou opravdu asi to přes tu tedy to bych to se budu někdo roky sám a s tím promluvim podle že jsme dědici těl tu je to máme krásy zachovají tady všecko co jsou valí čtyři do mety dlouhý pět metu vysoký a studánky jejich na všechno tam máme zachováno v tom by mělo budeme hoře. Tak ti to keltové se prostě živou za soto dokazoval na příkladech na událostech. Že událo si tady třebas probíhají a jsou doby dal z kde to a mají li v jenom na dvě miskou naší povahu a takže. Jenom rodiče to je takhle může tomu kdo z pocitu oddělenosti a pro tam a tento si o děly z nehraje tak velkou roli viz bez spojí v nádoby ve starověkém. A tyto třebas budu vůli jenom tiše spojité nádoby s dalekou budu s křtí a to se předvídat a bez prorokování tak tak jsem mluvil s tím baví jemné s tím petřík jem no to říkal dědečku po tedy tato nadvláda komu z tato jednou o to od nebude se říkal ty si ještě jsem s. Sem se to by si netroufal říct ale když to říká vybavují tu pak se to on si s pane el bez tomu jenom po pro bylo žil historii čech moravy a slovem skla po viděl jsem o to jednou ono bude o to večer dal se roku osud dostávat do věc ven a to nebylo ještě po to protože dvou sví ani začátek nic takový teď tady se nebo se přišlo to jste neviděli pro výklad co býval děl nejsi kázeň tito. Jeden z koho je s že to ještě vtělení o a ta a si k a ví. A to za z části svého těla s ve že to s tím bohu bojovat kladně z li proti zrozené mohu být nejnešťastnější dětem na světě a že to mi nejde při následky když se chopím věčné s tyto znamená a a jsem byl tvrdě přitahován okolnosti. Tou a konečně si jsem pořád byl na svém o tak jsem sebe a všechno od ve jsem se o den se na to op tak milovat se nemohu li bohu ano právu za pro že říkal jsem k tomu přišel jsi ty mně byly vjemem o boží li po tři na a tobě vím že je všechno svést. A podle toho to co unese to pro něho a telat kdy nese s tak božích a svou se cele a jak to přesně počítat od unese jenom po bez byto od toho aby se nevejde ze hleděl například na spad jsa je úroveň vyšší než jaká je určena kdyby tady toho. Sat listy si toho sval začlo při tak to neděl takže vám musím že on to jsi ty že naše tak se dát přesně ta mu.