Karel Makoň: 90-30B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Očím. Kdy ten na to že vám další pojmy bylo co pro sebe než svatá terezie. To byla pořád není do bez ale taková ne jako a a tak se to zase nesměle teďka vás to rosy tak česky pod dívám je to nemá brzy v této praví že to přede na pravou míru hned vzápětí. Ona totiž se budu osobě protože ho to musí stát na to vymyslet to pro svatá terezie se to mne zastíní. jsem prosím prošel dejme tomu nějakým počtem extazí ale jsem si prostě je ten výsledek nesměl byl jako ten svatý jan desáté kapitole svýho zjevením nýbrž jsem se tím oděl a to je rozsvítil jsem si říkal domu to je je moje svatost který pak a po b po dělal s tou s tou extazí. To ale ten duch protože mu to šlo čeho tak co jsem není tak ten se tato mysli deska nemohu rozhodnout es svět po ptala nebo niž než to nemohu o musel by rád kdybych řekl jednoznačně on je na tom než já. Toto k němuž nechci v něčem nesvedl a se takhle dnes jsem o žádném z vás vyjádřit že zatím daří že to extaze je vydržíte vstupovat to po žil za velikou čas jsi se mi to podařil pro že se mi to daří. Ačkoliv jsem jsem něco tak do podobného kdo z od tomu li stavy uvádět nebudu tam v tom že ti dal tele v to v kalech roku s sedmdesát tři v ale nebudou tryská neudělám atd. Ale jestliže tomu je takhle a jsem se tím oděl. Pro koho měřítku proti duchu svatému který není odpustitelný tento hřích ještě odkud chtěl mě. Ale přesto si to že si přivlastňujete jenom toho o čem nevíte že přichází ustavičně od pánaboha. si přivlastnil to o čem jsem věděl že pochází od po na boha to je a rozumíte rozbil koly jaký si to přivlastnil jsem byl svatý to byla moje svatost. To bys nedokázal po petr viz nedokázal si v tomto dál než těla kdybys potrefila nějaká jdeme to extaze taje věděl že přichází od boha a tóny tvoje extaze by je to milost boží a protože to pro něho skal na krámu tak jsem říkalo taktem pán bůh je něják je poplatný žít aspoň ji za extazí z toho museli za pět let vytrhnout tam ty nahoře na tomu říkám nevyvodili z nebe. Od toho všem jsem nedokonale vyjadřuju protože nebyl jsem nepadá jsem se padá ne ale to stav podobný nebeský mu tak si o tom tu vyhodili a to bylo zažívání dělá je to o bych vám nebe tak jako život nám to vyhodili jenom to bylo vyšší tu si do toho nebíčka to se než tu k stát tady v tom co případ. Ze nic nemá co ten no takže dejme tomu jako budou tom ušel soli to byl že jsem člověk tomu co člena extaze ne z toho krás máme říkal protože ale byla atomy na nevýhoda se tak by bylo vám přátele. Že on neovládá jako slepec jako odbornou anti u duchovní kterou bylo známa a on si nenalezl vlastní terminologii kterou nevysvětlil. Že a teď se v tom vyznají se například trojí život vůli do trojím životě na straně vaše jedním tělo nejlepší spis. A nevěstě češtině asi on sis svými za nevíra li jsem začal sám překládal nestranně ne že by byl nestačil on byl ochoten mně pomáhat ale jsem na to se dost času byla semen se říkal překlad tak do čekat který jsem který nezvládl vůbec němčinu. Neuměl co se do normálně učeň nýbrž se musel vymyslet ne německá slova aby řekl jsem toto násobí život. A tak jsem říkal na s on toho to udělá někdo jiný víc nejsem sám na světě takže bych byl rád kdyby se mi přiznali právo že svým správně že jsem největší bída. A kam se hrabe svatá terezie na toto nevyvedl na toto by byla nedokázala vyvést. hotová sví řídil a na na cestě poté jsem šel a ten šla taky ona. Když ona taky se dopustil jsou podobný ho ale ona našla tu podoben z tudy tu tu tu podobenství samaritánka ježíš předávám nehodné ženě. Naději na věčný život a co mají a zapomněla během několika ale že bůh že milosrdenství. Kdyby bylo tohleto názor zůstalo tak by bylo po utrpení jenže ona to za z tu na do pozadí co na potřebovala milosrdenství boží když jednáte věřila rad. Se v lidském otevřel samých radovánkách. Na mělo jenomže ono ji umřela ji maminka kterou měla moc ráda který petr ho z těch radovánek. Oni sled no tak to jakýpak radovánky do čist věnovat litoval do vás to plynule to jenom pro sebe tak pro ty ostatní svěřila hrad pata mám co tam všechno bylo z li poslouchali rozkoší protože ono byl v ale ze chybná. A radostná a ona prosím ve dvanácti letech neměla z toho toho po je domy milosrdenství na tak pro o něm věděl že že nosem a to stačilo k tomu když zemřela matka aby si řekla. Bůh o moc při skal napřed než si to hlavě srovnávat. Aby si řekla ty jsi milosrdný smiluj se nade mnou bože nenecháme mně bez matky když si jednou věnoval pannu marii janovi. Udělej ne nehodné tutéž milost nebo si velice milosrdný když se smiloval nad ženou pěti mužů a věnuje mi tu s to jím matku taky. a ony tu matku věnoval. A vona pociťovat tom blahodárnost mateřství mat a říkal ano byla zase oním takle ona královna nebes skla vracel do vesmíru žila země a vedl na mně asi dva nebo z dosti jako zase se e tak daleko zrovna bili do od své. Který nutil učí bylo to málo co to to bylo co potřebí v tom to tuk učit v tom dávky když se s tím se dali o milují starší no ale to a o to že vám to ty pak jim nemůže v to svobodná a tu by byla chyba to říkal správně že by to byla chyba. Dobře desky se o na dost se k tomu nedošlo tu se o chtěl by si se jich tělem ale sešel z toho zamiloval do ty že by kterou měl tak toho nechala potom k od věděti je asi pět o zažil víc známe a o pěti vým a. A vy míří byla ta terezka a on teďka a tím mu došel dech a proč to umírat jenom násilím na si ho zraje matka. Nás si dvě umírali otec jak jsem to opakuje to co se ve mně když se zhora dolů považ co pravdu protože poznávat předškolním věku milosrdenství boží to bylo zjevení to o zjevení shora nejvyší možné si není bůh že nesmírně nosem mít. Do z sebepoznání jakou dost okleštěné protože mladí dětem jakou mně to bylo toho že taky tak okleštěné a ona si mohl dovolit říct že poprvně zjevila když pro se nás sled. A to se poprvně viděl očima takže znám lidí kdy záležet an vzezření dělat takle. Řekla máš podobný život mým tak si při hraju všechny svoje spise kristova přečíst kristova přečíst aby se z od toho řídit ale pozor miluj ti že ty moje spisy nemají při kristem o povalit tu jsem psala el karmy za de perfección cesta dokonalosti tak jsem byla ještě příliš dnes může na tak který si za pro dodatek pět bych chybí ukázala řekla mi zase sto šedesát též pro te. V tom vítěz který je věří že v praze je dále a tahleta chyba i tam a tou se chybou ne sic. Neboť ona si myslela tato se jim nedivím a to byla chyba že musí trpět. Že dokud si to všechno nevim ten tak si to nezasluhuje to spojit s tím bohem oni jsou vedle teple do ten sis napsala tak si nic z toho vyvedl rozumíte takže ten spis po této stránce je chybný. Ale když to nějaká paní čitta a z nebe přijde říct s. Do postele vám přímo ze jsem ležel toto to se dostal si toho svýho toho spisu ale kam tikot z děkoval vel to je spojeno toho kam měl ve své řek tělo je tahleta chyba a řekneme ještě o jiných chyba a ho potom do jeho mi a přes nemám ty stránky napsána bych jen za po jenom o to tam je. No tak to o jeho roli vedení je to ale. Toho tomu se říká že by byl viseli věčný jsem tak že si říkám to jsem sice a tak leželo tahu počkal tím o tom o jeho tolikrát z ba brát not co vy ale nějaké oni ona prosba pro na ve a že svatost svoji nikde nebo co rosu. nejsem svatá a dověděla ale bůh země jedná a. To vám připadat po že jsem svatá a jako tam těm lidem v tom koncentráku jsem pět měsíců byl v tom stavu boží svatosti která by sestoupila zase při to sto jsem se vzdal sama sebe do se to bylo po zaň jako on člověka byl za to o tom se měla ten to kdo si bylo to vzdálené on ani na mně nemoh sáhnout po nebo na dvě sex jako to bylo před tím ne po pitvali zaživa to bylo protože se tato extaze bylo. A tak ta sval mu se před tím prožit nějaký žili. Stav do síly a to je oči své svým ano ve proto se mu za to je to stav nebe ne propůjčený abych jako sobě i ostatním dokázal. Při jak těm co dělali je to s revoluci se na jsem dokázal to jsou učitele těle těch studentů těm jsem dokázal tím že nám byly u so do bůh se to když se začne návyk věřit to ze samé doví no říkali nám to dalo tři roky práce ve jsme potom přesvědčili ale pustili jsme je do toho co v nás sil z od jenom ty kteří nejsi li do si prověřili je. Že jsou na tak nebudou že nezačnou nenávidět ti žena že není síle to voni začnou dejme ona do kamenem nebo něco takovýho nebo si bránit z květinou s odpuštěním na ano. Tak museli zvítězit ale před tím než to natrénoval jí. Tak ona tu li pokrokové něho a o by si v tom v tom vás v tom bylo před tím že jsem vás v tom um poslušen do doví do to byl by ale do ti přišli je že když by pro z s dělání v tom a tím sám a to maličkost jim sále potřeba se to musí dělat a ne kdo nám takže ještě museli být okolo plně neboť vidí bytí nebo tak něco že ano a při se mezitím dostal taky že to co nás do sporu osmdesát devět mysli s ještě. Potřeboval toto dělat a tak taky dostal aby to ještě no a takže tam to visí žilo o tom potom spolu mluvili nález spolu o tom mluvil jsem se za děly s k sobě na sto přežili asi se řekli tak to z dostalo ve to děláme ano tak to nevím tady byste byli že tady v zraku una na omyl listě karlově lékaře v tady říkal proč ten a proč ten ne na to v tom se on vyzná. Tak teď bych říkal myslím že chápete že jsem větší které víc než svatá terezie z oné velký plevy protože musela umírajícího otce. A musela se kvůli němu svým modlit jako jsem se kvůli rodině modlil od tři dost že co se v nás. O nad rozum ohlas daleko rychleji protože od co bylo li toho že vidiš že li jsem umřel si bez pánaboha tak jeho modlitbu do táhla protože svým modlila takovou úroveň do vědomě přešel do boha v okamžiku smrti to udělal veliký dobrý skutek. Ale nepřivlastňovat si to jako do svojí u spěch nýbrž jako u svět boží k u těchto tatínka samo jsou ses pamatovala a podobně. Ale uším znal smrtelná živým ne velel aby si vzal někoho. Z mužům nýbrž říkal kterého ženich teďka z s a a ona byla takovým tady s že přestože ji toho otec řekl tak zase ze svět z ti a protože byla dospěla taky vtip dost dospěla krátké a tak bavila tak o tento smrt nezdají ne při z těl svých spát. Ta musel by při každém chrástu a při každý z oslavách janem jsi dělala svýho ale myslím že mírně složen asi toho na nás tedy masy se stát ale jsem psa dobyto nebylo v od protože ona by řekla že pila a na by říkal to se nemohla dělat ale staň na že řekla když se straka tak se to pro by se to se nesmí žil aby se před roku ona se z žila. To byla všeho schopna ale to jsme ve špatném slova smyslu za nám měla tyto pověry za sebou ona žila o námi a nepotřebovala dělat sat lidsky jenom jedna set lidsky ano to nepotřeboval ráno mohla dělat zdánlivě něco špatný ho a nebylo to špatné. Takže dejme tomu on když tam na tom kráse protože lidi kteří. Podstatě byli jidáši ale tam jidáš čili to jediná ženy. Když tam by tedy jidáš dobrou vůli tu srozumitelně jidáši tak volené vyloučila z kláštera o na jevy hodila. E. Oni nemohli se s ním modlit svýho po že musel sloužit v kuchyni. A tak ty modly nebyla neměli tu možnost se zúčastnit na tom požehnání které sestupoval přes tu jsou terezino ty ostatní výšky a držel tam při činnosti nejhorší práce v tom klášteře museli protože ona si dobře pamatoval co děl ježíš kristus že nikoho z těch učedníků ne zaměstnání nikoho všechno jisto zdarma vší do domu vibrace. Ale jidáše zaměstnával že věřili bylo na zaměstnával že by předčasně se zvrhl. Von se vůbec neměl zvrhnout on do prvé. Jít po síle která mu bylo na od ježíše mohl zradit on tomu připravovat čelila ale nemoh to provest jeho byl dal ježíš to jsou z toho tak o tom věděl svatý jana po něm to viděl najednou taky svatý pavel že jsem z mařil říkám si že když to na nebyl zmařen že se zmařil. A to byl svatý a po něm tedy také jenom jenom o to se mi to nebrali moc v úvahu po je to byl to by to el tak proto prší svět jev který chudá a k tomu přišel jako slepí kousky. Jenom možná proto se obětoval toho bylo oku. No a pak to tajemství jak je možno si jeden člověk dobyl za všechny a že všechny schopen vykoupit všechny schopen nadto ještě si říkají kdo v něho uvěříte spasen bude jako on říkal ale on je schopen vykoupit i ty který vůbec o něm nevědí. Jestli líbil. Ten nejsem nevíte nic nebo v sil ale je to profesor ve že to učitel toho hada na na sil se na faktu že bo z lovecké van lidské a jsem tam jenom to z jeho žáka neříkal ale. A ten mu jednou řekl prosimvás to musel řekněte my ne jak je to s těmi pohany s těmi kteří nemají ve z při to se setkat s ježíšem vědět o jeho o jeho milosti a milosrdenství kam při se dostanu. No a ten dotyčný proto se vůbec za myslel a říkal je pak a ty jsi ty jsi věřící. Ono jsem přesto jsem věří jsem pokřtěn a tak dále jak si k tomu přišel. Si tu říkám jenom tím jsem nosil pokřtěn ještě jsem vůbec tomu rozuměl a to jsem se v tom minou vzdělávat tak takle z nevědomosti k tomu přijde každý den červenou není mezi námi rozdílu bezvadně to dovedl vysvětlí. A teď ještě to co tam ještě nejde nebo jsme tak co s ž nic ho v pod rod jak víte smysl ježíšova života protože za nestala o na jeho si jidáš let který by nebyl zaměstnán povrchově povrch společnosti. E tak byli začal zrazovat. Jak se mu dalo a aby se mu nerad bude se to se by zaměstná se někde jinde nevinné činnosti tak on ve na to. Třebas starat peníze. Aby k tomu rozdávat kudy aby sami viz u z čeho žít a tak dále živou byly jako roven poklady kemp a to byly plní roce práce protože on neměl potíže s tím že by neměli čeho jíst. Ale že to byli příliš mnoho potí že byli v tom pro toho jidáše kteří to nesměl přivlastní kdy tele visi třebas že to že máte málo živen ale to je správné tato buďte vděčni. Protože s vědou si nosem z to si snáze než svíce li proč byste si mohli les zakopat schovat ne jako ten co to jednu ti za to onomu bude stačit jsem se s pět hřiven přestane vyšší měla tam uvedená. jsem se získal dalších pět ale o nadto nepřítele násilně nechám z těch pěti co se s a tu svádí nebo si na něco znamená a člověk nachází ve svým životě hodnot čili to co si věčně živi na a je všechny od boha jestliže bych byl třebas odborným med na zem nebo odborně lékařem tak tu odbornost. Mám od boha by se musel tu přiložit do budu třebas na jsme stávat nebo vám pu tuto se potom že nic takže jak to všechno dám blednou no anebo musí člověk to celá ta cesta naše vám tady při dávám příklad že cesta našem musí být pokud možno velkorysá kdysi se nedá zahrnout všechno. Si s musím na cestě vyučovat něco aby tam to ostatní co považuje za správné aby tam vůbec by drželo. chyba musím za správného nesprávného ale es jen to co je nesprávné potírat když víme že tím potření nic nezmohu. Například viděn ze svého to jeho člověka tak musí zrodit jiné důsledky než přes dovím chyb kterého člověka. Ale v každém případě musím brát ohled na jeho úroveň onen ne or na mého ze směšovat tak proto za mistra. Pane takle byl dál jo takže jsem třebas zpočátku byl čili žil z toho že čtrnáctkrát vyvodili z toho úseku malého úseku vědomí nezbavili těch mezi tím že jo výhody rozšířilo moje vědomí. Je káže takže jsem po každého trati nepoznalo matku nepoznával jsem lékaře jako to je tyrany matku jako svou matku. Čili jsem byl v čistém vědomí e a to nemá protekční s tak nikomu a ani těm kterýho týrali dělbě toto nenáviděl. Ani s tou do on miluje to říkají za pod li tam bylo studují proto dítě k a to stačilo. Abych později pochopil co to všechno znamená tou s tou vím kde důkazem krajní body se se mi ten lékař v tak jsem se pod by do zračit hosta a tu dobu se ději. Tak říkal si ji pro dítě semene a předtím poté do prací nezval nepoznávalo vně jako ta tam ta. Matko dělal jsem to dobře todleto paní ó hochu tu výborným ale on tam od mámy pryč to by se byl s málo ještě dříve než kdy potřebujeme a přivázali odstranění matku ano to byla vezmi. A opanoval znovu na vědomí noho most rozdá aby maličkostí z to co se stalo ale oni opravdu odporovali a do morku kostí o ni za stáhli z s růstu o ten ku. Ty došlo velice hluboko toto nerost do protože tady tat tu za topení k ale zachycená zalezu odstraněna nebyl zničena snaze dva věčnou zatím zánět ten do taky od že to sami neudělali patrně a to. Ale soto k do kostí nad rozum z tu o ten ku prosimvás. Je tady mám lékařskou tak vám řekne že mluvím pravdu že všechno roste z se co mistrových pro temné tak část prstu stanete z sto let co jsem si za čas budete a tak to jde dál že všechno na každém přelomu tu tou o ten ku a z této roste. Čili toto to je tady na konci prstu neroste nějak z páté se při oné nýbrž roste jste z stole to je. důležité vám představuje jak si tak to říkal jak z jedné mozkové buňky svět že ne si že se cit a tak celá voda ze se chtěla viklat jednoho věčného a tak to toto. A tak dále to je moc listopadu řečeno takže z viz tomu se asi hodinu co by se říkat když jsem tu. Tak tu cestu od toho nic k tomuto mnoho mnohoznačném prošli takže bych řekl tohleto vesmír je projev jediného mnohoznačnosti rozdělí do mnoha chci rozmnožení. Není to bůh ten nesmí nejsem pan třenic na malinká částečka ve všem toho boha jiskra a ještě dokonce jinak obsažená ve zvířeti jinak se li se v člověku jinak kam není z kde je. Kdežto my jdeme k tomu celému bohu. Tak že je to nutné to provést. My vlasy děláme nic jen na nic jones by děláme jeho kousky zkáze do na čem o znají ti ovšem to neni si za kolem sval smyslu potože kdy pořád provádíme zatím hledání a to znamená analýzu prosit tak li si to si taky co si tak. A to je anály za tak je tadyhle sic. A se lesem to všechno skloubit dohromady zjistíme že ve všem. Tak teprve pak z provedli z víte že myslím že bych mohl k dalšímu bodu postoupit v čem jsem si vás by na nic na od pro k obědu z že v že lékaři minou čisti. To vědomí když nám vysvětlil že k očistě došlo vždycky když jsem se sjednotil jsem tu bytost sjednotil když jsem opustil svou osobní vůli takže jsem najednou objevilo pro osobní vůle neboť ta vůle lidská není odděleno od osobní vůle boží v tom že my od vůli boží a ono to ranní do kámen zhora dolů. A z vědomí lidského zdola nahoru a takže tu vůli s přičítal člověk v sobě a ne bohu větou pro jeho osobní vůle v tomto smyslu. Tak si tomu tak je tak pak všechno co vám vysvětlím by se dalo snadno pochopit totiž ta očista. Nově opakovaně od od provede prováděna protože se nás svět spočívá v tom že jsem s v jednotě svojí bytost co od do zlosti jedno v čem. A potom sestrám zlosti mým vymanil. Odhodil jsem jako do potřebnou a z toho budou tu čist čisté vědomí které konkrétně působilo na místě vykázal není bohem ve vedení událostí že se po byla předělu událost kterou jsem poznal jako pocházející od boha proč tak co tomu co no poznat v tom říkal se po schází od boha ale kdo prostý vidět z mít co s tím neuměl definovat že tiší v tom mělo pro zvláštní přitažlivost apocit zvláštní důležitosti. To byla událost vyčleněna ze všech stran zajít běžný události se začat jenom některá pravda takže když se na a jsem byl tak držen bohem v šachu že jsem musel tu událost s jeho silou provést. A jeho silou mu to znamená musel jsem to konkrétně provádět svou silou z ale taky z jeho takže je do prováděl jeho silou zároveň jako se svou tak se o tu po válku moc síly boží převáděl jsem zase tu se museli za dělat živou lidskou na odvozenou slabou. jsem to potřeboval přitom pořád. Ten suter ven z li se chtělo od toho pána boha a nakonec se neobyčejnou před činu od nad el mnou se ano která mně když jsem zahrada jsem to v normálním stavu. V jeslích dále s tak tak je to bylo do sedmnácti let. Že jsem tímto způsobem se ve mně obnovoval ho v to co za hady že lékaři ale vždycky to upadal do snů věrnosti ve které normální z takzvaní normální člověk žije. Že nic ze zk události se mu nejeví jako z váš důležité maximálně začí u dálo jako vidět. Že toto je správné co je nesprávné třebas hodnotí špatně je to pořád nese nějakému hodnocení na kdo to učil. Že byl třebas poučen nebo ta pak je ale třeba aby v tomto bodě je tato řeknu to je když odpoledne jo muss tak to pořád jsme do sebe na nad na to o polen. Ale promiňte mně musí nechci nechat na holičkách ale takhle ten člověk když se snaží rozlišovat mezi dobrem a za zlem tak zároveň musí bát na toho aby nedával přednost. Tomu se sice dobré a jemu příjemné a do pozadí stavěl něco co se co je dobré a jemu nepříjemné. Tak to byla si vydělal na závoj z rostou příjemnému správného příjemnému toto nesnadné tak v tom životě nejde dělat to se velice po malinko budete dopad nahoru a že by se dostali vůbec nějakému vyššímu pojetí by tímto pomalý s co jsem co se pochybuju musíte zároveň když poznáváte třebas chybí je to je a no co to je správné a tamto nesprávné chybě to může být se myslet že že že to co poznáváte správně to je důležitý těly. To je důležitý byl o zvykové činí rozumíte teď se vlas. To nevědomost zařiď léčí bude to dělat tak těžkostí ale hřích ne. Že to takle doznává se tak proto pozor pozor pozor ze si sis jeho se muset synu nedělám to co tohleto radši nevynechal z toho vzít co je mi nepříjemné mám provésti jedno a totéž dobro ale jako on třebas jenom z toho z toho z toho je mi příjemné stalo se například vysoce osvícenému svatému petru že to zkusí a po ctností že sestoupil duch na pohany i na židy. Tak tam viz zklamání. A my této do krista vedle pavla. Říkal ano prosím podívej se na to voni viděli pořád stejnou věc tím že v tom zjevení obecně platného protože v k v aby schopni do vidět. O smyslu ve je tak pro to platilo taky a oni si ho viděli jednoznačně sestupovat ducha na pohany a taky na nějaký z věděla ale ne na všechny. Na viz těch pohanů k petr protože jsem to vstříc nebo nic ty po many z ti nebudu jsem poslal židů jsem sám si to toto pokus o tu po si jenom kam jsi ne a to bude hradě se při dosti dělal dále o začal rozdělovat no tak to vypadá napomenula říkal nerozděluje do tito ukázal bůh not tak ty mu nic poslu. On. Si vzpomněl že jednou neposlechl a tak jako se chytl za nos pokřtili společnou rukou všechny jak se s to byl duch svatý. Ale nesestoupili ze nevstoupili byl li jestliže dnes sestoupil tedy duch svatý na někoho tak toho neb pokřtili toho po z tady jsem na říkají dusí si třebas tři podruhý ze sebe z by dělat nebo že jsem se musí na tróje oni věděli v čem je to před do vázne tak mu řekli tam a tam náprava a si provedeš tak při znovu tak myslím že jsem to propojen správně svoji zkušenost zkušenost apoštolů. A zkušenost vaší. Že nestačí vědět co je správné se nesprávné ale než ti sice přitom když poznáte že to správné kteří se z toho když se na to nepříjemné to provést z mistra to pro es musíte když nejste si si co je správné obecně naším zraku duševním je to správné zrak po že za správný nebo z poučenosti to z trám se ještě ho pi ale sláva pravděpodobnost z ale ještě to. Co to platí než aby ze se s žili k tomu že byste to nepříjemné vynechal tak radši jsem pod za správné z prstu tak nakonec to bude správné. Tak prosím vás to proveďte ano. A tím se prudce dostanete schopnosti rozlišovací tak síle aby se dělali to co si být přejet tak slabosti aby se dělit to s bůh nepře. Let ten nesmírně slaví když budete dělat svoji vlastní vůli. A dnes mylně silní zen vůli boží i proti vlastní vůli. Takže vám řeknu že od těla svatého že nás ti sice že by se náramně vytáhnout všechno dělám proti vlastní jsem před tím ta který žil jenom proti vlastní vůli a to víte že se před jenom musí dostavit stav ve které ve které něco jiného poznáme slova se v proti vlastní o jen nejedná. jsem poprvně jednal proti vlastní vůli když jesliček donutil děl li se kousku se nechtěl se do co protože když jsem když jsem chtěl zatím sebrali a no tak to jsem jest ze jste k onomu opozice nebo co řekla jsem od koho nepudu že máte z pro peníz za to nemůžu budeme za neza za bylo ze školy tak jsem mat tolik tu mám a to mně stačí ne. K onomu z toho slova o to co nebavilo nebo pád na ale že říkal prosím máš mil družku na syna sku. Abych nemoh lidu umřít za ještě neumřel z ne bych si nemoh lidu umřít když neposkytl studium vysokoškolské tak krycím mířil k nám jim to zato láska. Tak jemně jsem studoval do podrobnosti třebas do střední školách ne nýbrž na vysoké škole. Sem říkal z tečku za bez letem proč se miskou pokud do cesty školy svých nesměle ženskou. A. On říkal to je jedno ale si na vysoké škole a budu aspoň svědomí že jsi vysoko z prosty dělám ale teď jsem se neprovinil proti své touze ano to jsem říkal ten povrchní pohled z ale je mi chtěli to z tečku tak to pro tebe udělal sestro z lásky ke z krisi školy a to jsem dělal náboženský nikoliv z lásky k rodiny při jen za pořád naučte roli opakuje své neumírat zjednat než podle jedy jednou kopyt tak tedy my se vyvinou při ano. Je to nebo tomu se že to moje slabost to co o mon toho a bravurně ale čím dal dokonale samovolněji takže potom ani nepřišlo že jako to že šli budu. A že se proviňuju proti tomu co si dosti s k ovi. A proti bohu pod že dělám něco co je mi milé máme co mně mojí povinností to může ani potom ve přišlo to co jsem klidně pokračoval ve dvou studiích najednou ne. Ty jazyky si viz na toho díla zapotřebí tam a mat říkat taky nadto nižší míra. Naštěstí s tím matiky v něm byl měl být těla takže po čase něco musel napravit. Z týž žil no zajedno tak je tady tónem potřebu pro by je ale jak to teďka ve mně to povědomí vedení událostmi stoupal. Tak především sem říkal od šel jak pro stoupala od čte jež do sedmnácti let to bylo osvícení toho druhu že jsem viděl nějakou událost jako výjimečnou ale pro důležitou to se chopil a z moci boží jsem provedl to jasný že první stupeň. Že na něco vám při svítí pán bůh dom s to řekl lidově pro vás do všech že tady mělo provedl pán jsem toto dokázal listy se si toho vědom tak toho provázel byl. To se měl věku to neříkejte. To mělo být takhle protože někdo něco více žili a co máte udělat to co nemáte anna kristovy děl spíš před o tom jak s praně rozích co máte dělat to co nemáte dělat máte pozměňovat obsah svýho jednání tak aby z vedlo k tomu co máte dělat. A ne k tomu co se nám líbí jenom rozdílech jsem čas s říká několika ale od těch se do nás si to dopadlo jinak po těch sedmnácti jsem věděl že ve mně žije bůh takže jsem dvojího složení a každý člověk vodu li dosti jednak v sobě chrám boží a to je část. Stvořená a to je podstatná část každého člověka není výjimky každý člověk chrám boží jiskru boží v něm a tu rozplameňovat tak aby ho ten požár vnitřní celého zachvátila aby do přetavil. To je příklad toho se bych se který z výkladu to slunce se ženu spadá po pak po smrt tvor nebo popel tak se znovu zdvihá tak to v je sice hezká podobenství ale je to v podobenství o ho extatické cestě. Když to jsou zase se mnou alchymický ti tuhletu cestu znali bezvadně kuse mockrát opakovat třebas nějaký úkon než se to podařilo tak tak tento stav. Líčí oni ve svých obrazech jak jsem si že si vždycky spisy jako motýl ka který vylít ne zavřené láhvi třebas na od své v na tak veliké zavřená ze víte z svolal nahoru. Únavou klesne jdou zase viděl nahoru zase no a tak si to na opak je to trošku pozměněné ale toto teče prosím v lásce tak v čili říkají ale je to dokonalejší protože říkají z tohoto extazi se dostane nakonec může k nějakému horní mu konci věcí třetí sedum úrovní a prodělají do ven no a to přijalo mi do že to není konec to co bude v protože kou kdo to střední fáze cesty velice mu šel má. A není to celá jo na to proto si mohl do od spoj to vám tím četla jste bran to není tady. Řekl poli na co již tu si danou pravého tu a tu vám tady teďka líčí nám muselo se dvojí tou do koho by mohl tuto napsat a tak jsem potom potom sedmnáctém roce nebyl schopen. Například řešit že bůh miloval takovým protože my tomu ticho dopustil jsem viděli měli v tom smyslu že toto co zažíváme dílo jeho hlasu vodil něco viděl v jeho dílu a že tedy že to je hodí toho co to jeho život ten bují jeho život jsem teď hodí žilo nosu ze skvělý žilo tak jsem ho ten život svůj nesměl si brát pro sebe nýbrž se musel vracet jak svou dostávalo rostou stavy z jeho rukou zase. Tomu bohu na spát. A s tím jsem vystačil. A do toho očistce sedmnáct listopadu znamená devět veta ještě něco ne. Ale tam to nestačilo jsem prostě musel přidat a to vám radím jednu věc obecně platnou ke si se z chop nějakým způsobem se odpoutával. Nebo odříkat něčeho porozumět prosimvás ne aby se je li nebo nepili nebo ze spali nebo se bičovali stane když se nějakým snese ochotni to říkal z lásky k bohu v tak to nedělejte tak. Než jak na to stačí protože nenají desek něčemu z toho že byste rase nedělají násilí. Stále joga kterou stran provádí nemusí být samovolná o musím vystavovali s velice rychle v do z zpívat a tedy tam v radili. Abyste dělali jenom to co vás nezneklidňuje co děl stoprocentně ale na něco zneklidňuje tak v du na vii. Druh únavy je tedy neklidem a neklid mám nedovolil jsou si na boha na tohoto s víte. P. Takže nec světec svojí u novou mezi kdesi se poznamenán nemohu nýbrž uvědomte si proč se na by že jste tím vinni se něco přehání li. Nesmíte unavil dojít ani ze liška jsi na dvě dojít nesmí by znamená že to pro těžké. Ale to je tak velká zkouška pro ni jaká není pro vás že ona na když se by se z osvědčila. Tak by který se odpadly důvody pro měla jsem věda ale jdu dál jestliže jsem tedy byl tak daleko že jsem konal všechno ten ku k vady mi dáte česky ano. Rovnodušností to zlé nebo dobré tak je v to byl to vlas situace. Dosti zbývalo jenom jedno přijdu tu svou svatost pocit svatosti to co dostane ale se mám stát na vaší úrovni že to zdola nahoru že řekněte jsem takhle se ctností že když se jsou si dnou mohu vim že nejsou kristus na ale on to dál nejde. A pak se dlouho pokoušíte se u na víte to je chyba a potom přestanete vůbec všechno dělat co jste viděla to unavuje na nemohu. To je nad kdy nemohu začal vůle či ještě ten se události po spojovalo pospojují i po spojí kdy nám v hle ve české nejsi sv jesle noha oni jdou se o liž povaze by že oni si budou si věnovati jich li v sobě přicházejí ses by se spojili svoji vy hledají by je nezávislosti mezi událostmi daleko lépe než před. Jim jenom v tom že to co zdánlivě nesou myslelo teďka začne jsou myslet a to je zdokonalení ve vědění zjevením božím oni se na to nestanou jednolitý novou jedno lid tomu jednolitý celkem a v jen ty se to je zjevení boží jít a no tak to bych tady.