Karel Makoň: 90-41A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

zítra řeknu te přednášce. Když se lišíme o život ježíše krista jenom tím že my jsme byli z příkazu božího poznání a pak kdežto ono dobrovolně jsem si. Jo to je veliká milost žil a to nemusí teďka říkal prostě nechám zítřek ano váha ale ještě bych vám říct že my si musíme nevážit. Je že máme něco tak vzácného by spoj svým tu pravdu onou. Na poli. A že je to velice radostná zvěst pro vás tato budu si dal vykládat sil z vás velice octnou ho a jsem her za to dovedli že mu na to když potřebuju a budu tolikrát proto tak radostně protože není ras vyššího poselství než které by napřed nesl. Si vás to radostné chytne tak to je vaše vina nýbrž to by nám moje se jsem to třeba prost jenom hrálo občas. A to nemám na to vám zahrát dělají mám o pro v sobě pociťovat se musím přiznat že to odrostl ze stvořitelské ho spasitelského as spojovacího úkolu božího neprosil tak jasně jak ještě mohl ma všem o deště a do dokonalosti a. Takže abych od věci vykládat tak musím v ne ale musím předstírat radost kterou soustavně nemám. Ono je poučila svatá terezie o tom i jak si mám vážit tohoto života. Samozřejmě jako dítě. Jsem si nevážil toho že mi lékaři mučili čtrnáctkrát při vědomí do to s za to strašná bolest. Ale nevážil si toho života. Jako celku předtím do bolet jsem nebyl ještě operován přes jsem v poznával tento život který jsem tady žil jako svůj život ale ne jako život boží vůbec ne jako život boží takže jsem byl dítě je to o řekla česky přes tím slovem nená z rané ale když jsem byl věčně ne najedění maminka milovala takle dávají se třemi ještě o. Co osou před krmila se stalo o bez tak tím se stal tím přístupný infekci dělat nebylo maminka takle milovala modlitbě a byla by vychovávala jinak ke střídmosti el tak jsem toto vůbec neměl o to nevadila jsem doktorát velice to mám za by se bez ono vešel ale jsem tak dobrý člověk roste vy že byste bez přinucení vám jedině z při do se v něm. Jsem ochoten udělat nějaký krok kupředu. Prosim úkazu ten malíček kterými museli z přít o to abych z to vůbec napsal z že atom mám psát protože se tam co ještě co psal dne a přestati do klid čemu říkám já. Protože pro to při čem neříkej takže na svatém století tak část toho budu mít z aby z toho ještě nějaký milióny ne ale my nebudou stolem hrůza pro mně vzalo v pro ještě mého člověka jsem nezkouší na chtivý bych dneska při milion vybral protože ho tedy se ještě jenom stravu trestal o bez těmi milióny jsem něco který přimět tím mně přišli minou středu říkal mám za nedovolili věnovat pro toho nežili větry tvrdíte to se nevěděla. Že tím se bez boha not. Že jste jisti že si z boha nepře ti že si budete podivil ne to ne proto se to nesmí vydávat a potom. On vyvodím co nevidět od sutra nedalo vůbec žádnou tanec svolení tou vydávání protože to musím v sobě zabrzdit tyto myšlenky velice stavy kdybych měl v ruce dejme tomu jenom s totiž sis marek nemoc z toho moc. Co závisti vyvedl co mi že bych ve aby vzal pás a zajel by do toho kláštera z kterého pochází ty mniši a o kde se by se dověděl ten zbytek ještě. Že si myslel že by to po bylo prospěšné když ale dobře vím že tam nepotřebuju do telat toto při do protože nese bych ku spěchal nesmí být netrpělivý chtěl musím klidně počkat je to tady dojde. Protože nikdy jsem tam v tibetu nebyl a tak zase moc dověděl stála vědí protože jsem měl do míru trpělivosti to se ode chce. No a tak tu bych neměl především tu bych neměl nese by se domněle ještě jiné vylomeniny to nemůžu zaručit ale za že bych si našel třebas ještě jiný i možnosti. Abych se možná jede upadlo mu říkal. A při tom by zahynu pochopitelně protože to nemám po voleno v tomto životě dělat. A ta ne jsem no tak prosím řeky do ti je na po pro vychází. A kdyby sis že to není razit tak to není pro předpis jak se kolem ty nemáme z dělat než podezřívám z toho š měla co se že tomuto nerozuměl a tak se to kolektivně dělá ho z toho všechno nemůže vědět abych tomu na to on taky rozum ale chtěl bych tomu porozumět no to to není pro že se tomu nebem. Potom s a no dobře el tak teď do dál jak jsem k tomu přišel. Tak on říkal násilím za nás čili jsem nás si za násilím bral když je poprvně operovali násilím při vědomí tak to nestačilo v něm musel ještě třináct ka operovat znovu tímtéž způsobem abych konečně pochopil že se do mně něco dostalo z to když šel životě neměl postarat když prosadili to klidně postarají protože o tom nevědí naznačen dovídat o něco o jsem vědomí. Které je za hranicemi nad toho to normálního úseku vědomí a mu říkám smysly rozum. A co léto za vědomí anebo jak se projevuje to se provede obrovskou mocí kterou člověk nemá dají také nemá. Ale tam moc začla potom jsem to protože to vám jak se pro ho v mém životě takže postupně jsem jít o to jsem vás chtěl měl občas tuto moc k dispozici kdykoli jsem se vyprázdnil od své vlastní vůle tak synem dispozici ale musel jsem potom u toho že svou vlastní vůli abych to uskutečnil ta moc tady byla ale neuskuteční nás by se kdyby byla mělas toužit klid sobecky mně to. se třebas rozčiloval nad něčím jako při těch lekat zase do ve rozčilovat. S. To sem dotahl tak jenom do takové dvě rozčilování tou jsem by se proč od nemohl. Ale jakmile jsem vyprávěl svou mysl dal se o toho svýho tažení vlastní vůli el tak jsem se jsem v prázdnotě a z prázdnoty vystoupila z síla boží nečekaně a jsem zase viděl situaci před sebou a byla tam činná než pro kterou jsem se rozčiloval. Ta oni si to sebrat něco co mělo posloužit měl kdyby sto doví řešilo tam nová situace dostal jsem se dostal nebyla povahy nýbrž měla složit někomu jinému vždycky někomu jinému v či jsem byl nenápadně pomalým ku veden k tomu abych tou silou sloužil bohu. A ne sobě nebo svému uspokojení to byl první předpoklad máš tady život. To teďka převratu dobročinný na toho dobrovolné a to je. Poklad toho druhu že když toho používáš jako síly boží. Napřed pomocí víry pak osy poznání el. Tak bezpečně dojdeš k tomu k čemu jsem došel se na světech se setkal sbohem. Když totiž ne toužíš potom bohu jako jsem netoužil. jsem nebyl mezi těmi lidmi které kteří i jemně kteří chtěli v boha poznávat. Nebo najít v ale jsem byl mezi těmi lidmi kteří nechtěli mít hledat boha a v jsem li jim dovolil aby našli. Že jsem nepatřil těm lidem kteří chtěli chtěly boha poznat ale on nám přestože jsem nechtěl poznat boha. Vně sebe nechal poznat čili velice důležitá poznámka o to co si vydělal a to byl co spočívá v tom že to za terezie řekla. Když ono je to dobré že lidé si přeju když pasení toto není špatného tato byli všichni učedníci páně že si to přáli nebylo to nové špatná ale po určité době to nestačilo nestačil a oni se toho museli zřít z ne aby to co pro lil v ale museli se zříct možnosti že to jde dál o toto nešlo víra a naděje na nebi nemohou existovat tam nejsme jenom láska čili. Nemusím víru opustit. Antagonistickým že jako jsem proti postaven to ne ale musím si bude na mistra víra jenom své svůj dosah takže dal mně nemůže dovést. Tak svatá terezie řekla. Když jsi byl tomu učen násilím proto se směl včas dovědět o těch věcech jak se prováděla dobrovolně a jak to ostatní mají děl dobrovolně po dobrém. Taky tone mně za zlý a nevěstě nikdy k tomu aby takle se vystavovali utrpení ty se nesmí kristova utrpení přát si utrpení je chybná cesta z čistou samosebou nepřál tak že ale trošku ano protože když například protože v onom vjem příklad jsem vstoupil na vysokou školu. Ne. To bylo dobyl se měnili po měli rod vědu bylo zaměstnanost a když se na když naše rodina světě můj strýc měl peníze na to vydržela který se těžko ale co musel rodina přikovat při na něco takovýho a život z s z s. A tak. Mně říkal jsem do tedy za to proto ty názvy tom že nebyli by semen se kou školu ale mám těžké svědomí buď tak dobrý a zbav je toho těžkého svědomí ale je nadto jsem kou škola se říkal svíčku nebo se z toho svědomí zbavit jinak. Například tím že by řekl že se mi do toho ne na sebe. A co si tedy si neobvyklou nejsi povinen měl tužkou dostat mu říkat ne tak se obalamutit nedám v jenom protože jsou u školu budeš za to zkouškou ušel z on celým svým škol vím a řekl jsem tam dusí z jenom z lásky k tobě abys neměl špatní si a že jsem to dělal z nás ke stříci a co kou jsem by z toho zrodil si si to by na to mám nesčetné důkazy že se moh cokoliv semen. Určitá cokoli se naučit to dycky to vyšlo a abych jako tomu kdo dělat na protože jsem to nedělo k ulic sobě nýbrž z ku liství si na to si dělat kudy někomu jinému jako při těch byl pro se na světech při těch návodech síly boží to v tom síla boží která dovedla ano k tomu konci jež sví třicet pomalu cestiček říkali jen z vody pomalu na tenkrát tentokrát nekonečně jsem ochoten ještě do to platit. Protože jsem se provinil tak když se provinil po bude platit tak jsem z toho pomohl. Sestro všechno možné co jsem neměl co prosím zem kde se protože se matematici že je to jsou vaši paty jsou. Takhle jsem tady nejsem k jinými takhle že když viz jste zvrhlý a to smyslu že na úrovni své mentality která to pochopila z myš taktiku jednáte jako zvířata ale která nejsou mentální povahy znamená zvíře ani darmo nehrabe je kořen ani darmo nehrabe a vy taky se stal by z toho něco bylo z tvých vaší matematiky sprá diagnóza nebo zprávy kom nebo z tohoto mohammed. S pravým most a tak dále protože to bylo před jmen to před kdy men jsou vaně a podobně všechno pořádku co chtěl že počínat te zrovna tak jako zvíře může v podobě lidské tak tohleto když nebude pokračovat dál tak matematika nebude strojem duchovního poznání cesta matematika zdrojem duchovního poznání musíte vložit mezi derivací a integraci prvek který je ne. Účelových. Čili není pragmatický. Který vám napoví jak místo k integraci se dostat bez pojmy sbohem co není v integrace v tom našem hmotném smyslu. Vy že se propojen tes nějakým účelem kdežto se propojí ze sbohem a. Dokonce kdyby takle matematik mysl jako ne tak by se tou matematikou udál nedostal ale vězte mi protože připravím matematici todleto všechno věděli před námi dávno. Například jestliže tvrdí matematici že tam jen ta. Setká vás o svou ypsilon ve nekonečný zatím se jenom nekonečně přibližuje k ale ne to se si kam to neřekl matematik který měl pouhý rozum. Když řekl dvě pro dešti se v nekonečnu setkají tomu nenapověděl rozum věrou by si se nemohou nekonečnu s nikde se nemohou setkat ale nekonečnu a nekonečné všechno jednota čili on těm témata li by byl takhle učený řekl dualismus není vrcholí nějaký systém nýbrž do musíš překonat. paralely to sobě paralely záporná a pozitivní vedle sebe. A ty se musí setkat v jedno v tom nekonečnu jedině v tom nekonečnu ten matematik který tohleto řekl ten to poklad. Ovšem máte od něho strašně daleko a za brzy se toho pokrokem matematik z chcete li začal zraje my s provádět a abych v tom ještě prosíte pořádal. Taky říkám dotyčné kterou mám na starosti tady v československu jedinou říkám prosimvás paní k velíme za dobra a snaž se se pochopit jak je to než článek. Samo jsou její otázka je tají jak a jak a teď vás se se vrátim k sobě a řeknu jak takhle říkám svatá terezie z ba si z toho života více než dosud v si to utrpení víc než dosud nebýt toho tak ses nedostal k tomu vědomému spojení sbohem v těch sedumnácti letech ale to vaše. Tak je tak toho o čem nemluví jíž a toho si važ ještě víc než tohoto života a to je ta schopnost lidské duše se vrátit do svého příbytku ze kterého vyšla chvílí narození na tom to z či a říká svatá které si tento návrat je velice snadný. Jenomže zablokována naší představou že toto jediná skutečnost nebo skutečnost které máme právo věřit nebo jsme schopni věřit a všechno stavíme nám víře toho není nesprávné ale není to dostačující. Takže svatá terezie říká ještě stejně důležité nebo důležitější je že kromě toho že se opíráš o cenu utrpení. Tak se za při opírat o cenu osobního dobrovolného od osobní dobro bral mého sebevzdání dobrovolného sebezáporu ne pomocí nás si být li na tebe v přichází nebo to je že dokonce z otročil. Tak prosím tě. že jde každý by byly zabili kdyby ten nebyla matka která radě hned z před první operací obětovala bohu tím ježto nás to by to o na bohu upřímně si vzdala matka se vzdala sil je že z jediného kterého měla ráda jetě vložila do rukou božích tak bůh to vzal který tu její oběť zase oběť ale oběť po dobrem to nebyla násilím u kterou na že ano obracel se prováděla u na jim. Je duševní úrovni. To do ta pravá operace kterou za provedla. A ona když je tak dobyl na tak nemůže a nezruší to že jsem božím dítětem vědoměji než se třeba z vy byste všichni božím vidět ví. Bez rozdílu jen jako druhý ale nejsi z toho vědomí kdežto jsem si toho vědom a to na této cestě velice důležité by si z toho vědom protože mám s sebou otce i matku duchovním nikoho nemám důležitějšího než ty léty dva. A se mi za vázán poslušností. Ježto když jenom věříte tvém málo tak pokud vám stačí síly tak si tím při víte a pokud se tím věříte tak začnete bych tu chvíli nevěřícími protože jedině ten kdo to s i tu víru tak ve mně věří ten věří pro tu chvíli by to s vší když to dnes tak boha nemiluje kdo miluje ten plním moje zákony. Říká než kristus čili věřící anny milující to je chyba. Již neplní když není schopen doplnit takovým věřících a láskyplný dohromady což je nutné spojit. Tak to je tak důležité že todleto próze když tu zítra pomocí život ježíše krista v v. A v mysl to slyšeli mockrát cele u vítán zbylo mluví prvky protože. To řeknu na úrovni jiné žít pravdu v k tomu dostanu takže. To je asi ve zkratce znali kritice krátce řečeno se to se jim tam v pracovat co jsem potřeboval vysvětlit. Jak na toho ježíš kristus řekl kdo se za mnou přijíti zapři sama sebe tak této jak na to svou osobní vůli ale když se držím tak jsem sebe nezapřete. se musím ve věcech který nerozumím a to nejvíc chybí k tomu antonínovi umět vzdát bohu umět se mu odevzdat co je do toho. Jemu nebo že tomu nerozumím pramalý tomu nerozuměla porodila toho si na tak bude bychom tomu při stejné neschopnosti rozumět těm je si to to pravé jako váže se totiž stala služkou páně ale služka páně řekla. To stačilo u ve sluhy božími pane sluhy tohoto světa. Ale to bylo se do špatně postavena když to jenom u této věty zůstal neboť sloužil tomuto světu znamená jsou li tu jakobych sloužil bohu. No panečku nový prvek pro vás. Na kterém velice stavěl svatý pavel milujte bližního jako o boha jako jako by to bylo služba bohu. A to je moc důležité prosím. Činné velice bližního pro bližního nýbrž kvůli tomu že je toho myla milování boha a. A ta. Tak budete mít vlastnost která je přitom nutná že nebudete jet na to si ten člověk je hoden nebo ne oddělen prostě budete jednat podle vůle boží. Když budeme bodem on vám ukáže že jak se neschopni mu to vysvětlit bude hoden on mám dal sílu mu to vysvětlit tak. A ne v tom nebudu toto tento pokračovat že bych říkal musel vůle strašně mnoho v kdyby se si do hlavy pustili případ jako neznáma správně zlo od dobra. A jak tedy zase nechápat a netolerovat je v tom smyslu že se pro něho neřídím ale nebýt přitom nenávistný tělem toho zlého. To je velice obtížné a to právě seděl have toto on pochopil. Takže bych chtěl tady skončit svět se tuk aby jsem věk který o kterém by je za až. Straka by to tam napsal že to pro napsal jsem přes dal jsem se nalézti těm kteří nehledali na ze se poznat těm kteří pro po mně se neptali. Tak jsem poznal že to je to co o sobě mám říci nikdy jsem netoužil po osobní spáse z po si z toho z se tomu lid to je moje přednost. Ale není to přednost věčná člověka protože že netoužit tak to se mu to všechno s výk. Kdežto vlivem lékařů ne ten ten s ze s podat nahoru jsem začal mít schopnost rozlišovací co je správné jsem správné a byl jsem tímto vnitřním popudem nám k tomu abych šel za správným. Čili mně to nebylo jedno a mně bylo jedno spása volil o tom se vůbec ze sval. Ale nebylo mi jedno přidám správné nebo nesprávné jsem měl velice přísně zakázáno sutra nazvat dělat nesprávně. A když jsem chtěl jednat nesprávně tak by to bylo tvrdil za brzděna jsem nemohl když jsem chtěl nestranně na tak jsem nestranným na že v nemohl nešlo mistra a takže jsem z donucením pořád člověkem který dělá něco dobře a to ne z vlastní nic jati vím jdeš z vyprázdněnosti ze sebezáporu z toho plnění toho základního principu zapři sama sebe se musím na příklad za. Je rád že když něco chci pro ve z pro někoho který podle mého názoru si z toho z oslovuje. Ale přeje si při k a a pro slyšel anebo vidět anebo poznat a vím že. Ti opovrhl ne jsem to co mu to přesto říci v protože. Nemám právo soudit z nesuďte a nebudete jsou cení kdyby se walt o že budu souzen ale nemáme právo soudit v z se to právo jim bůh bůh jsou v když jsem toho člověka poslal a mu ty věci mám říkal on si to přeje tak to udělat protože si myslim že nikdo posloucháte není bez vůle boží nebo více místa bylo abych tě. No a tak. Je to manipulace se nám manipulace s vůlí v jeho sešlo se tím vody ve před davu mu do komu bez mu nedával se v tom není dotazem. Není v značky z pod ne z toho pro věk. Kdyby měl umět v tomto životě žít být dít aby když tedy neumí být žit tak tak na sobě prozrazuje že neotevřel ani to ani to první ani tu muladharu. Čili že ani správně nechápe tento svět. A musím mu to pořád spát do hlavy ho to zase zapomene a on se mu to znovu nad o to zapomene no a když v málo z toho nevidim protože vinném není on nýbrž že vinno toho ta pokoro že se mu neotevřelo ona hra u plně. Že on například vidí slunce plat z ku ho při otevřené muladhaře nevidím jako práci kterou vy roku kou li je z mistra takle vidím všechny věci vás vidím daleko z druhý strany a to je chyba větší protože vidím něco vím co s tím že bych neměl vidět a to vidím. Ale a ani helence ani komu z vás to nevyčítá může to vidím protože jsem na to si zvykli být tato vidím i na sobě ale jsou srovnáváme při do celého kouta řeknu not to helenka přitom že vedle nic neví o tom proto byl přesto se mnou na tom úžasně dobře protože by byly dělat to co a an tak by byl ve řešila ale takle toho čistý dítě bych v očích. Protože jež věnoval ako prasete ale z nich oči že čistým dítětem rozumíš protože i ten neví co dělá mi totiž opravdu nevíme co děláme normální že otevřenou jsou mu na hlad o nás. Takže z devadesáti pro sem děláme něco co by se dal nazvat. Služba vesmíru a potom asi ony formuje ani pán bůh to na potřebuje on vás potřebuje abychom se z zde byly aby to my děláme tak dejme tomu ty jsi na rok rodila zrodila dítě to je služba vesmíru ty se o staráš služba vesmíru je například sil dejme tomu teď to co si manžel že my ho pořádek přestát doufá a jsem ba bez míru prosim ty třeba nenávidíš stranou dále. Kterou on to neřikám strohou třebas lidovou ne a to je třeba vesmíru prosim protože na dovoleno jsme v dualismu ě l ty za partnery trpět. si nemohu ve daleko si nemůžeš. Zakázat aby z ty kteří jsou proti nové nebi v svým zraku proti nové a ty si nemůžeš dokud dokázat aby si je milovala tu posvětil nemohu na tobě chtít. Ale bych to nedokázal tak musím z úrovně spadnout. Ale bych moh si to přát nic v tom že bych pokoj od vám byste nepotřebovali když například oni době nebo přát to si li mu odejít pravý smysl toho že tyto samy mluvím třebas vědomě a co rozumíte do toho hoch toho na no a to by se když tady pro stát se dopoledne v tak z toho byl poslouchat v je to prase. No a to v tom není bezvadně prasat z ky. No ale ne pro v tam protože zatím nepotřebuju chová v tad. Ale když domě to otevřel tu muladharu jednak to utrpení. Ale tomu se nebudu hlasy toto nemám se hlasy říkat na ten z je ale kdo mně to otevřel. Ten to nebyl lékaři nýbrž no nad to byl jeden jogin který navštívil a pro mysl ještě od denně. S i v je tam nepotřebuje měla jsem bez pasu co od stal jsem taky pase potřeboval podle mého názoru bylo o dvacet let. Ale když uměl byl na po se do říkal jsem se du ko tady splnil úzce víckrát neuvidíme tam říkal prosím buď tak dobrý a řekni kolik přijel let a on říkal koly by zha dal jsem říkal dvacet on říkal se muset padesát sled. To jsem dost musí hl. jsem toho vámi který tam byl taky v ve věku dvaceti let při na tedy stravě co do toho kolik těm o let ale byl to on si věty nadít v mých očích. Ta by toto byl. A kým za koho mluvil rostou uši jiná věc kterou deska například nevěřit jsem rád nevěřící že to od si přát do sedmi roku jsem se klas tím žádné dobereme žákem el při horovi jako se kterou pořád řeka který mně svěřil překlad všech děl či horovi nad o své dneska nevěřím že to byl tam nebe na to že umyl o popsat člověk malé postavy poměrně stačil jsem neděláte vědy a. Vy si to řekněte tam jsou z ky pochopitelně a big dal představující se pod svět jako na se za neber žák při janovi jako své. A můj mistr. k k tobě posílám stýkal v tobě posílá abyste všechno přeložil co von napsal. A komentoval jsem otevřel obou údivem opravdu vůdců u v živém protože jsem ho neznal nikdy se ho neviděl a on o mně věděl. A klidně měl pozdravil francouzsky rozloučil své jsem se taky rozum se pro co z při to se ještě mi něm a. Odešel když odešel tak se mohl dal potom jsem říkal co mu bylo od rez toho jak je to mají o mi do poslal z vidění a. Všechny spis. A přijal do ghos zemřel roku padesát bylo zase všechny spisy předtím co vydal přeložil svatým pokoje nemám padesát toho jsem roku osmdesát při na se velice měl jednu jsem dostal tento spis který překlad od doby a to oni zelenina proto vám trámy předávat říkala toho toho a to vám odkazuje nějaký ježíš kráčet z vel z prahy a na. Pro čili smrtelném roku dva roku osmdesát dva posledně oslabila. Tento spis z není ještě přeložen to ještě z jiné dílo syntéza jogy který to překládám teďka co jsem cítil začínám překládat tele ten přeroste říkat tam vjemy jiná. Ten se říkal ani ono se vám to říká ukázán když když v prosit pro tak jak si dohromady svěřit tato si budu muset prodloužit život on říkal ona řekla tak si ho prodloužit třech. Buď který jist že si to přeložím tak on je to to se do toho co s ještě chvilinku váhal jsem při and co jinýho víte dodneška to překlad a tyto mám. Takový pocit že proto předloží. Protože tak komunikace mezi mnou a tím z jeho mnou o co se zdokonaluje jako tehdy třebas když naž tím ve řád el ve jeho řád a dneska pochybuju o tom že mně že to byl on si dneska si to že to při za podobu při národ byl z toho za na nebe rád abych se na lekl abys byl taky ten kus tohoto atd tyto tři žádné to bylo ono osobně který to všechno zařídil. A měl podobu toho se s o to jsem se teprve dávno tímto způsobem co tak nemohlo být. du v brně let chtěným kam se kam podívám těm ještě v ku om. A je tam du z kdo před síně ale tam plný pokoj. A v kuchyni stojí můj dobrý přítel vzbudilo věc. A naznačuje mi takle ukazuje abych od dovnitř nebral že tam byl no. Nemluvil jsem jenom pochopil z toho města který byl tu jemu od něho k s tím gestem znám v je toho v mimochodem farář a. A ukazoval abychom nebral doví z tak ho z s v tom pokynu o mluvil jsem své čeho který nebyl role jak tam budovou protože ho po z wu za podle jimi přednášky kterou se konalo pro něho v z kuchyně vedlejší. E z jsem řekl prosimvás paní doktor koho se takžte zkoumá. Pozve do tohoto vztek k sví a ona řekla mi tam nikoho nemám. Ale že tam nebyla v on přišel zřejmě se mnou s vámi nikdy nepřišel se přišel sám a. Pak jsem běžel do kuchyně pokusem schopen toho běhu tam nikdo nebyl. Ale tak jsem potom říkal mnoho že ten fáse ho bylo čtyřicet let maximálně jsou by zemřel tak se mrtvý z je budou ne po že byl zemřeli oni jsme bylo vostatního a a. Tak jsem to taky řekl v plzni stádový se mi stalo se mi zjevil někdo pak se a z asi zemřel. Ale tak jasně že jsem ho viděl tělesně přesný propracoval mýho tisk je situací ze vším. A že tam nebyl že jsem v jenom zjevil a stáda ale vzal telefonu v s a ta zase do toho faná své prosimvás naživu a a on říkal co ho z toho padá. Nebo o mu říkal co tito napadá a to jsem naživu no ty se zjevil ne tolik dát do tolik dal svýho před několika byto bylo tam a tam v vel v kuchyni u těch těch vidí a byl sil přítomen přednášce u po tu pudu vyhodili trvající a pak si z vize el co je to z tam potom si nebyl. Jak si to že když když o tom něco o tom vůbec nic nevim se tam zjevil. No tak von tohoto tomu faráři nedalo. A přišel k tomu stále doby prvnímu dalek toho co ztrát li toto s tam zjevil ne přišel tomu stále době a. jsem říkal. Mohu o to jsem si ho tentokrát by to jsem opravdu není do duch ne ale jsem tam nebyl. abych to před si musel vidět jsi za nebem prosím vracet tomu nevěřím že to byl za nebe. A jsem tam nebyl tak si vyzkoušel jsem říkal při z tam byl nebo že mi něco vnímáme jiným způsobem než smysly ale než rozumem o tom nevíme že máme jiné schopnosti takže dejme tomu kdyby do z vás tady usnu nic se nestalo protože on to vnímání nad ano a možná že že by. Nn byl při vědomí protože to mu prodělávalo tak by z toho moc neměl takže jsem. Vykládal tu přednášku pro toho který tam teďka byl moc proto faráře. A zkoušel jsem si ho z toho jsem do toho organicky něco co jsem tam v tom brně neříkal ono okamžitě byl na novou a říkal. Ano tamto předešlé těmi jasné prosil říkal patrně před tím li nebo tak ale úplně ale jako bych to slyšel ale pro toho tomu nerozumím to si prosím že. To z tam taky říkal. Se říkat to nakonec nerozuměl z tomu tečka dobře jati to vysvětlit tak tomuto musel pracně viz pro deset byl než tomu porozuměl šel jsem dál a v přednášce jsem pokračovat do jsem v tom brně provedl. On zase rozuměl. nakonec jsem si vzal na konci z nasycen zase tam su o něco jako závěr. A on říkal co tam nebylo v tom brně na tom rozum. Jak tomu závěru mon rozumně jsi to v tom jste přednášce nebylo z taženo noci s pěkně pod řekl že to je z nás to nebylo obsažena jsem z toho pro v brně neřekl. A teď to tady říkám kolik tobě aby svět pro tak teďka ještě musím říct že z tam byl. Že to chápali jinak ale byl s tam dokonce tělesně nějakém jemném těle které se může přesto o tak jako tělo třebas. Toho obého petříka který se dovedl bez ztráty času v otci v tou v pomocí nejde a do tří s manželi pytel zemřela na str vztek od od plzně jsou čarou bez ztráty času a mu říkám od ty doby tomu či k že kosmonaut. Jako z toho jsem budoucnosti kdy potřebou úžasným z síly do z vír bych prostě by před pro nějakou za nos. Kdežto on žádnou sil nepotřeboval tu schopnost každý z vás kdybychom schopnost nemějte se nemohu stýkat s tou svatou terezy k za než v krista po smrti z schopnostmi kolik překonat jenom vzdálenost takovoule kdo zdání časovou do my tomu dosti se do budoucnosti. Takže svatá anežka česká věděla že zase do muset let bude moci tady zakročit když to za ta viděla on to dělal jenom pak ona věděla co dělá a jaký to bude mít následky. Vás o řekl je vám jasné že lidskému od ve dne obsažena schopno od nevíte o ven nerozhodující že nevíte kde mohu se ocitnout za časem a za prostorem to musim zdůvodnit no svět jak je tomu že to každý z vás protože vizte také novém ne na svém korábu znamená to znamená. Bohem vědomě. Máme v sobě totiž našeho do ale máme u nás vědomí jiné o kterém nevíme. Tomu říkáme chrám boží jak si ty chrámem božím v s s s a toto vědomí způsobuje že my můžeme se ocitnout kdykoliv je třeba za časem a prostorem nemyslete si že když spíte že sice o si si mu dokonale za co se prostorem když spíte máte tam jsem ano tak. Toho co jenom vracíte v tom spánku do tohoto světa do toho bdělého stavu. To tam se vám nemůže vzdát vnitřního než co jsem tady na to že za živí a tak se například nemoh mít u z mi mých přátel protože se nás těle protože jsem nezažil třebas to co voni zažili a to co voni zažili bylo tak je moje jsem to ještě je měl za sebou mým mu vinu pohody životě tak jsem nemoh mít takový smyslných z li prostě neměla protože se stromem představit co si. Byl se představit co i v tom snu ale kdežto ten stav ten mluvím tapasja kdysi dokonale člověk odpočívá bohu nestal bezesného spánku a ten spočívá v tom že to nic se ho odpočívá o tom nevím co spočívá ale potřebujeme pro zřejmě pro další svůj život a tak z toho vyplývá když to potřebujeme tak hodně co máme tak se bez vadnou. By nebe ty husy mně říkaly a to byl vyšší stav než člověk a pak pas jsme dostalo tohoto za by říkali mi kdybychom nebyli v tom tranzu jak osoby tak s tebou pak se budeme mezi sebou jenom škále vyd. Nebudeme se cítit jako jedno stádo ale vším sic se v tom transu neměly těla. By se byl jeden uchoval svou svýho světla a ty s námi že si nás bratr a to znamená že nás to všechno smíří dycky misse před zem od sebe do schází víme. A potřebě na to co se smí z to bychom by stádem protože pro váš způsob život to je třebas ta nově jsa nově dobře co mně žít a tak že mi to anna organizuje nebo. Vy lepší nepřesnost nebo přes ten náš a musím mít taky vylepšovat se tedy klamu si že lidem nich jsem se to vylepšily tak daleko jsem měl do předškolním věku vyčištění první druhý třetí tělo když žijeme v první tři těla se mně čistí vlivem toho jsem se ocitl právě jste svým a. Tam jsem neměl tělo či jsem tam osobě na sebe díval ta duše tam oči ale ne tělesné se po sobě díval a viděl jsem se co by ku bolest světla a neví jsem tělo viděl jsem husy anny věcem husy nýbrž u konec světla budeš tam plno takže dneska vím například z tohoto žena báj který existuje existuje existoval který existuje. Nemůže lev vedle beránka žít protože nemáš pravé tělo vám nemám pocit tělesnosti tak co by jakou let jsem dal ve a k a tam to nedělá. Čili prali kazí se tak opravdu dělat or nám na tom korábu svou z ona na to pro řád zavádí radil při dost ano. Tu pevnou zem s námi po narození kdy měl velice rád svoji babičku a ona moje moji manželku onomu zemřela let když to bylo tři roky. A on toužil znovu vidět říkal že to vždycky říkal že jsem říkal šat protože ten šat ve které dneska je ji nemohu vidět. Ale neříkal s k sobě se z vidíš tak zřejmě si schopen v tom šat vyvíjet. Tak mně taky mém sebou se z uvidíš a jsem si se taky vidět. jsem svolil šel s usnul jsem jako peci usnu vedle vedlejším pokoji a jsem prostě navštívil tu u toho petříka s manželkou a manželka řekla nevím nemoc malý přitom vydrží čtou od a do li on spal dala on to řekla jsem ještě li zralý ten byto nesnesl který na úroveň drama. Jiný by to před dobyto vědecky a ten by neví nevydržel a pak vod musíme nechat uzrát tam mně říkal peci byl si babičkou byl jsem babičku a mně si tam za a pro očí v tom byl jsem proč. Ta při příště to prosty měsíce znovu budu o to ona říkali si si za lid tak o znal nosit ještě více vzoru on si to si troufal hodně ne a v tak vše tak my se s tebou by se vezmeš co slíbil ovšem bylo si to čtyřicet dítě zapomene světy dítě kdepak přišel na velikonoce tedy li dubu a jsem se to o to ještě mystice ven a přišel z jeho úst dědečku ve nic ne nebo být s. jsem říkal ty brzy.