Karel Makoň: 90-41B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

D. Se to je koni tolik co vyložil ne vložil ty si to přeješ tak klid privilegium podívej se nebo sobec když se s babičkou pročpak cesty stýkat asi máš tak dělá vytknout mám o tak taky možná víc než ti co se jsem pro ni zaplakal konat zaplakal ani jednou o on sku do máš pěkně rad říkal. Petřík a. Tak dobře jsem deska pokusím noci znovu u z než sil to nemůže udělat on usnul učil ani neposlechl pohádku kterou jsem říkal. A se to. A ta pohádka v tak nebylo co je dokončena. A jsem s dobro manželku do svého vědomí a při jsme k jeho loži škol do něhož tou chlad petřík se probudil říká a když ho a na to z žil jako les jsem byl tedy v tom lehkém těle tak moje tělo spalo v mějte. A jsem byl v tom těle jak se to jak se probudili u toho petříka v on stal sto od něho těla a normálně to bylo tělo pro jako todleto tím jsem ne prostupovala. jsem byl v téže hmotě jako byl ten petřík a prostě nechal jsem měl libovolně se libo je pole konečno. A jsem ano manželka říkala to se petříku z to si přece ode než tělo se se mnou líbat. A co by z volně přát a on takoví že při lety doví před noho proč o a o tak rod na cože no jak to dítě ne. A ale pytel žádnou proč nemáme zač jako kočku li ho tam u nás na veselá u tam se říká do se a ku tam o proč proto jsem moc rád u pu na tu od velice pro že jsem nevěděl že to jsou řekl pro závanu a manželka říkala znáš tu o proč ku dostal svým to musíš věděli oni jinak s tam nedostaneme nemusel znát cestu. A protože to by nestačilo to by nás dovedlo ty nás musí že les s o proč zkus mám to proto překlad pět z ka. A tak podrž te měl za ruku a za druhou ruku pevně a na tu o proč ku ho dostaneme a co toto dořekla my jsme na tom veselá ku po touhou proč k u že jsem si toho petříka zkoušel na podlaze vede život tak jsem viděl nějaký nový doví pak jak tak se o z by byl ale jsem ten papír na tu se zač ku kde se na které jsem měl koupat dobré. Straně byla babička jeho a o porod ten že on se nechtěl jsou vpád on ten papír z on dal sílu proč či ne chtěl se opat na papíru. A potom ses pouto dvakrát třikrát říkal pak by škola. jsem unaven necháme to protože nebyl ještě zralé tak li aby tam než dobu z drželo na úrovně v tobě živé šlapat celou noc nám co v nedělat ale němu to dělal z toho samy odkud byl vyřízen. A mnoho z pro královskou paní co to je to to není jinud to možno o váže a s. Let tak ona řekla on nemohl nemoh ji za ruku potože on by tady usnul. A. O to by se nemohl vrátit do těla do ve spánku nemůžeme do čela vrátit nazval zřejmě tam vyřešit dobu tak vydělat kdo tam jakkoliv si služ tak jak se z a zacházet chci lidmi v a tak svého vzali jak odvedli svého dotoho těla jasného tam položili pro tělo. Astrální se spojilo s tím jsem mu že okamžitě do toho zapadlo. Bez těžkostí a jsem z s tím svým v přišel pro své tělo hmotné. Buď byl jsem toho a šel jsem za z tu za protokol jsem všechno tys tím papírem a šel jsem petříkovi kdežto za spí dozoru spalo okamžitě jako dub. A říkal o petřík kolu probuď se tak co mu říkal v se setkal s babičkou a mysl nebyli na veselá ono ho opat svého si to přál. A co tam bylo opat své z na povinnost tomuto sugestivně o si krok co by tam bylo po pak byl. No a co si pro pil s on dal jsem ho přece dobru po pro do pro přírodu. Sundal ale byl jsem rychle unaven tak jsem tady a nech spát a to mně stačilo by se že žen nespal nýbrž byl tehdy vědomý vědomě a jako takoví nepotřeboval ani zlomek jste z s to byl z to si med o to z je vzdálen nepotřeboval v do toho se říkalo petříkovi teďka dávno po tomuto opak doby do za po je to jsou tři a půl roku nebo s tak mu to proto proto aby nezapomněl že kosmonaut zem že v sobě oživenou schopnost bez ztrát. Z času být kdekoliv v. Třebas se mnou a kdekoliv tón žádný prostor nehraje žádnou roli takže třebas když petřík na pět pomyslí. El v touze se se mnou vidět. Tak okamžitě jsem z citu kdo mater v on. A za telefonu manžel se dalo svět střežili a říkal mi dal co je z petřík jem. No ono říká a to byl že doma z domu špatně od žaludku. Volil občas špatně možnot špatně vidí říkal prý se kolikrát jsem si říkal že to již tak je od čeho byl toto škrtat v při. A ten lékař říkal že že to nemáme dokázáno tak tentokrát kdy tvrdě na měli a řekni bez i tam hned stoly si jeho rovnou. Se musí uspíšit se člověka s tak jako on kolovat a dokud je do stavu nemoci při je to z kol dovolili převzít trati k tomu lékaři ona tam přestal si to on tam když k kafky našli dali mu to lék a dali do pro jsou rodil se to roz sil na každý takže oni to museli si všichni. No tak toto spojení je k něčemu du že jo. On míra o něm nebyli měli z s ale když se za potřeby a ten totiž na vzpomene že kdyby velebil dědeček ten by zakročil dnech. Tak když takhle námět je tak zakročit no prost v tom tam prvně kosmonaut cože u toho nevadí tu jsem dosti jedl s no tak ještě něco k tomu. Vám že jsem že mám doma kosmonaut ta je a že takle vypadá budoucí kosmonaut říká jen.. No dodatek k tomu co jsem řekl jakoby pětadvacáté ono je tenhleten jen znova dobrotu tedy by byl potřeboval tam za to měl čas v když je všechny to provedl o to po nebi že provedl tam o nich vim těch dostat cítí. Ten z od čeho jsem utekl totiž tak že by potřeba se dokola to ale to je asi jste ztratili trpělivost protože v ní. Jenom tento si to zároveň posedlost tím denním že v ranním a při odpolední dohromady tak by přišel tomu na choď ale aspoň s tím ba pro bych byl rád abyste se seznámili my nezáleží mně na tom že máme v plzni svatýho o to ne naše. Svýho nesmírně vážit protože to máš patro vám ale protože on na nebyl svatým janem přítelem. Uváděn nebo naváděn k tomu aby se držel pořád ježíše. Nýbrž ve naváděn k tomu aby se držel stejným stejnou měrou se ve mně jako ježíš a to je myslím věčná cesta člověka to je to ale to že si tu výstřední protože to se měl držet jenom v ježíše a neboť pro velice připraveného člověka jenom ho anebo pro člověka. Který v ní. Touží o lásce as na že se v každém případě milovat a kdežto ten bartoloměji se o to nesnažil ten se snažil koho sebespásu málo a tak taky fungovalo u toho ježíše jako člověk který touží po sebespáse. A do touží po sebespáse tak tím je řečeno protože stojí jednou nohou na zemi a jednou mohou je nebo touží dostat se do toho nebe. To znamená česky převedeno proč ještě semeno. Když člověk touží po spáse pro koho touží po spáse ne proto koho znáte dobyl poledne ale pro toho který si přeje spásu pro tohoto člověka který zná kterého zná. No a když není na cestě existenční tak bezvýznamná mezi nám nepřeháním to co on neuskuteční no ale ten ten svatý bartoloměji v tom měl nevím mohu a že bych mohl konkrétně v. Se starat o o zem to znamená třebas od vyššího cesta po sat zatím zemi jako poznávat ten bližní ten jsem díval jsem tak a zároveň je měli na mysli toho ducha to je z kristus v tomto případě. jsem taky tam vynechal v ní. Co to je lidský duch a ta boží duch a do rozvíjet aby se jedno opouštěli se přímá ano to jsem jenom že jsem se více než že je tedy že se ožila o tom že s el to jsem tam řekl do že se osobně vedeni nepřeje člověk do neosobního vedení ten vedení duchem svatým a to jsem tam řekl ale tu spojku jsem do vůbec o to tam vadí zřejmě protože přežil to nedal dohromady. No normálně protože neví kam mířím. No tak když to jen takovou úrovní ve se zkoušet zralost vel mentální starost na určité úrovni než věděti je ten protože jim tam základy bohatou oni se budou snažit se vysvětlit že co znamená. Ta symbolika honza. Strašně tu opaku z váže o toto pak tu složení člověk báli se na peci dověděla ten věž abys dovoleno peci bez toho totiž nemáte tato dva mohli bádat panně li se se v ale vám tam není tam ten cela se dělat báj sice rád na peci. Slyší najednou z oka na že tam bylo dovolává. Ztratila se princezna dojde nedostane polovinu království princeznu za manželku no o to. Ale tak honza najednou o přeje ale hle hledal princeznu a když se taji a proč jdeš hledat kdy ty který se s el z své te se daleko nevzdali mně na pole. Za bylo již al abys našel li synu kterou nikdo neumí najít tyto musí vybudovat po nás tvých no ty si myslíš že ji najdeš ty na tomu povolána aby si našel nenajdeš a on řikal dělají najdu. A jak to přejí ty zrovna najdeš zakrýt domýšlivý protože když zato nalezení vůli dávají pu králoství ale ještě princeznu za manželku který měli strašně na ku král od následku království panečku to je projev lásky kdykoli ču. Vyšší tak milovali tak to je velice vodil u od tají a jim dal si udělat tu radost že ji tu princeznu najdu aby jsem třebas vzdávám princezny no o to o království zemi jedno ale uděl mi tvor dost tej tuk že on najdu. Se ztratila tak tele vyskočil nestalo pro základu po ho nebudu rozvádět dál. Do pohádku znáš ale ne tak rozvedl mnou že tady říkam pomalým o jenom proto abych mohl se opřít o tuto odpověz toto z toho vůli k tomu říká česky a mohl na ni napojit vysvětlení. Ano maličko že není v tom jo. Nový volně v a to je v že neví že vyčkat ani by mi že aby za potem na to mám od děditi na s rosy strašně moc to pro plete hlavě. Tam ani škol tak si dával vět povinné na tak ty bys mohla něm odpovědět. Co si myslí že o tom že se ztratila princezna a proč se ztratila tam se ztratila mělo jiný nemůže najít jaký to smysl a se ta princezna. A proto po sedmi dobové jinak budu kou z na rodinu tvoji ano porobě oba o porobě když jej s a budu tento postup než že si z obou ale o z tečka a nám vo ne ta měla. A no aby se to z nich vypáčil ho do je ta princezna která se ztratila be na den dítě med vší nečiní na ten otec s tak co vím co mi za otec o tom jo a jak to se ztratila be proč se ztratila be akty ale aktualizuje tu pohádku nejsem li spokojen co si. Řekl aktualizuje na sebe ztratila se u sebe be o nebylo ho. Za dělal kuby se ztratila tohoto prominou by se jeho slovo před rodinou těla před námi na ztracená kde. A proč se úplně ztracená na protože se s nestýká z toho se znovu s. Ale kdyby na ztracená kdy za slabý dnes ztracena pro svatýho pavla ale pro svatýho jana pod čí žen když se stala jeho matkou. Při tím byla taky ztracena pro něho. Copak on vědělo panně marii o tom všem o to jsem zajímavo se vám o ježíše krista a tomu nad postačilo. Jo. No tak ztracena je proto o jeho kde o tom vědomí co si nejsem vědom to nemohu zas osvobodit u to co mně co o čem nevím že to tam je to bez nepoznávám místo nepoznávám prosim tak tím se propadla ty buď jasná pro pro ten svůj tatínek dale o to jsem probral zatím maminka. to povedu trošku dál jo. A ten honza ale dalo do čeho se pozoroval jsem proklet hodí se před manželem. A. Teď jdete honza tu princeznu hledat dostane od mámy boha ale tu bůh vel plný ranec samosebou vůbec bůh se to on si nejí a kráčí si po silnici z mu z sis zpívá že to bude vyprávět tvůj otec skok který založení bude ději ve než si tu písničku od jeho zazpívat ale na se jí. Taky zpívat když taky zpívat řeč. A tak když se z žení dále nové bývali z tedy moje vývoj se do srdce potěšení ale teď jdou vyšel řešim to s a hlas na on to se se ukázal smutný čas jo. Přispíval takhle smutně k extase se nutně zpíval takto při volalo pozornost dědečka a ten říkal proč si takle ho co s but je zpívám vší. Když není tak smutný čas pro neni podíl řeky svých svým škod tak dále. A on teď se ptám tebe ale padne stín na tu ming listu řeknu protože ne teď jde totiž o soucit poté moudrost symbolicky a že na je soud a to jejich způsob svým výhod symbióza od soucitu s moudrostí kdysi si o motto jsem se přesvědčil že lidská zatím. Tím pádem propadl takle si tohle klasifikoval konce si propadl si musel něco musil podnětné cit klesli někoho svoji mu do se k o lidskou padal si v lidském o rozumu co to znamená v pátek se vlastní tak na tom. Jestli al přes sebe napřed samosebou ano proč a ten je věčně byl upozorněn bohu o písničku toho vi. Na to mohu samotného a pro co pod tou umí stavy pohádky dál. Proč čemu chtěl pomocí vjemů chtěl pomoci snu toho. Bylo celkem sluší od toho co on na to vy věk je pro dobrý vzati máš tuto v duch dostat. No o maminka tomuto by to byl vší než jsem si v s a protože on na to. Jako představitel v tomto případě jak ty si myslíš soucitu. E nebyl představitelem soucitu. ve vás věřil vzestup mat napřed vysvětlit se bohu aby nebo věří na co mysl abych z vyzkoušen něčeho co tisíc neuvědomuje že za následek že se na přede toto ten dědeček mu dovedl vysvětlit jak na tu prince ruce dostat. Ale že to nebude těmi prostředky z toho honzy z že musí dát prostředky vlastní ještě v tom adamu dispozici z koně. Tedy ho dovedl před nějakou skálou by to klid na do uvězněna ne v takže on to nebyl jsou cit když to jsi mu vám mysl to správná ale nebyl to co si který byl jat. Nýbrž on to jenom slyšel u po jeho si o to bylo po jeho osla spíš síla byla pro jeho schopnost uvědomovací že si bude toho ten člověk. On hledá něco co abych mu pomoci nají to potem rosa se o správné ale on ten člověk neví ještě. Čím jakým prostředkem který v sobě že by mohl tu princeznu najít ve totiž on el jako muž nebyl e jenom soucitem nýbrž že jsem byl především moudrostí. Dal totiž byl to co se dovedl teprve tam v tom tibetu není do vystavil se ve že muž představuje moudrost. A že na přestavuje soucit. Jestli zen jsou cit nemá určité vlas světel tam na začlo nějakou bohyní dělat živ šesti ruka nějaké věci a které představuju to co tam moudrost jaké toho s tím musí mít aby nedělali komu prostí nýbrž jedna moudrostí božskou. A pak toto pak protože tam vede. E tady za tak tam byl ten muž byl moč mužské božství znázorněn do že se z živu vámi zase měřil jejich různé věci z ruka jeti řečeno aby se moudrost lidská proměnila moudrost božskou musí mít nějaké vlastnosti které nejsou jenom tak snadno lidsky dosažitelné. A moh jsou do by se dostával velikým náporem na. A v takže ne ten dědeček je než těla nechám toho zkoušení zatím se na tom líp než tady bylo. A činech to buď která kdy ještě není konec když to začátek věřit protože se může dostat na první křesla. A tak provedete si že se dal takovou synu. Z těchto dvou lidí když se nebo nemůže nedovoluju ale z vás se do si to vydržíte v byl při tom spát prosím velel pořádku měla vlitou nic nemám oni přitom neusnout toho zaručuju protože nebo s tak poštou dávat stále husím způsobem hlubším způsobem a toto jsem s a vůbec nebude chtít od této doby zná a ta anička takle přes když o nebi ona ani po ho v je ale do z nich zkouší co je to za boha. A tobě o dědečka. ho z zbavim funkce boha o dědečka o pže o pohádkou vyššího třebas dál anebo někoho kdo to veliká jak nebo tak o pohádka ale budu kousek dál při s tím dědečkem na pokraj les sám a tam normálním silnici le končila a začínal muss síle az se setkám. Třeba ten hustý les co že příroda o to ne. Svět svět život ve světě ano v je hustým ve jsem se tam pro stromy samotný les nevidíš nýbrž vidíš jednotlivosti vidíš stromy který jsou ti blízko ten pocit oddělenosti z ten z s les představuje pocit oddělenosti jednoho z tomu od druhého rozumíš tak je tam znázorněn ten ras bez názorně tu tolik jedinečnou věc je tady máme pocit oddělenosti a tím jsme. Hlavně tím jsme odděleni od ztracené princezny ano to bylo dobrý tu o to je to to tu tu třicítku dvorku ha. Co lepší rodina takže jsme na pokraj toho lesa který znamená a pocit oddělenosti ano to jsem rušeno ve světě tak se žil v sedě s pocitem oddělenosti a který deme dál kde se říkalo aby již jsme na pokraji hustého lesa a a ho to další z to bude dar ale mám hlad. Jeho skutky máš hlad not pak mohla el z bůh let tak se do nich tímhle. Rozvoje ty bůh ty co říká se mi škole tomu rozumět že rozvoje když na dobu kdy za. Tak ten z li jednu ty mají ti vůči jsou moc dobrý si že dvojí bohu při nebo by vás poznají že při v. Od pochopitelně ale co to se byl provádět si bůh tyto věci se měl všechny v sobě abych neměla nec. A on vzal říká dědečku chutnaly vám protože hovořit kroku li v když ti a to si dlouho nejedl l lid anděl že řekl káni ne že by byl jdou on najedl. Ale když ty bůh ty dělal někdo o do že měl strašně rád a oni jsou tak dobré když jsem si po led přes ty duch je nebo ska se ty duch vědomou k u li že mu tam nebo zem zem to toto bůh by byla naplněna láskou tak láskyplným procesem výroby se s si toho láskyplného procesu vyrobit také z moci pro sebe s tím taky ten pocit že někdo mně rád. A no tak vel dědečku ty si myslíš že to moje maminka taky měla tak ráda a že by si jsou nazaret nesnědl všechny bůh který ji. A je to vyčítá prózy ku v pak k a. To čeho jsem bral když najedl činnou asi nejedl zase z konečně mnou najedl to jsem rád. A za to ještě nechal že mi to nemá za zlé jsem kdy buď vysvětlil ale tak zaručuju že nebudeš li hlad a tu princeznu najdeš o to ty bůh ty žena najdu princeznu to jsem ani nedoufal. Jak mohu prosím za to se že dal duch tys jist které patřili mně jsi zasloužit by se z nu. Týká se aničky jak si toho zasloužit najednou letu u o to co ten dědeček slíbit ten ku prsty bůh jak se říká co s tím že že nedobré se co to je to to je ne tak asi na jedno z pít to budete těžko dohánět přátelé. A. Nech mluvit v a jste mi škola činnost semeno o tom o do pod na to by to byla řekla taky vyd na od tě. No. A a teď věz teďka řekl a ti dávám z toho co k dispozici. Ale dokáže mu na oči ju a když je toho z právě u žiješ jak při poradím tak se dostaneš k princezně ba nemůžeme pomoc ti to není v moci ale v krize je blízko tedy se dostaneš a toho o ukážu pohodě postu tento cestu zná a toto je no. Nejlepší ku oni na světě těla se někdo ti ne ano nejlepšího koně na světě přidáno. Ten tam dovede to je pochopitelné jsem žil nejlepší ku tak asi taky trest sví ne. A za ty skal napiš jeho ku a z toho s. Ve sám vybudoval přišel při kůl málo ku pro naši výtku ho starý bezzubý. No a on to říkal dělej škol mi že si někdy pěkného volně asie ne protože tohleto je v jeho vší o nějakého jsem vydělat si říkal že vaše lepšího o mně a. Že že říkal mám nejlepšího koně a to je ten je ten o ní. A proč byl takový prašiví apod byl kulhá proč byl bez a před smrtí co krista to byl to nejlepší ku to ale ten dědeček co myslíš hlad aspoň na to od anebo dal ho od atd toho otec musí napravit hnal ní. A no tak to je to pro něho protože jen toho na pět tento na onen z ku. No a protože ho protože věděl jaká vlastnosti s tomu bohové koně skryta ten zrozovat ten otázku anežku které ten u kulhat od raného v ano to on a pak tím ve let kde ten ona ku to jsem vás litovat na myslí na něco co je v tobě. Navlas toto o ty vší a když ne jo obecně řečeno ano než čili my z to ne a no obrátil se na otce že jo to v povídavá mysl zajedno. Povídá se v prašiví božím neboť nám nedovoluje pro tu povídavost se dostat k tomu k princezně a jaký před konám jak napřed byl lepším a potom syna z se mnou na tu svoji mysl tomu se říká mentální dospělost v tak v el se dostanou k blízko princezny ne k přímou málem blízko prince. Tak on říkal dědeček atd teď prostě sine ni je večer ale nech toho koně pást v byli pod tím máš ty tři bůh ty sobě tato do rána stačí a u ranou. Si sebe do toho koně a on o ten trest sví on od leze v princezně. No a honza nedůvěřivě si lehl po z toho o že se s dědečkem věčně zmizel a spal když ho probudil tak něco ho z toho kdo mění aby do ten o kulhavý po se dívá a nemůže ho poznat v nejkrásnějších ku na světě bez ses jako aksamit. Protože se ten ku na pás co na nou svém. Která měla zázračnou schopnost bere je darovat nebo z větřit toho koně o pravého o udělal z jeho koně ne po nového nejlepšího na světě. Ale nezapomeňte že ten honza přitom spal když že jsem pak z toho být že jako. Takovým om tato po mu svou jak přít žil na to co to vlastně stalo a za jakých okolnost jistotě tady jde návodná pohádka kdyby se tak rozuměl jako se podle můžete kdekoli další otázky řídit od víte na každým kroku co máte dělat. Při své stále měníte princezny o by si někdo z vás k tomu říct to s chci věk krásně zrazuje že není třeba vědět proč ale. Je tam odpovězeno proč protože ta ko byl na nebyla v područí lidské vůle. Tam myslet dání z područí lidské vůle nýbrž se může volně po pás. Tak dělání ti ni ale to byly znali třebas hudebníci dejme tomu protože jestliže necháte člověka bude vedeného třebas jenom poslouchat hudbu která je za něco stojí tak že jeho mysl se na pase na svobodě ducha které v tom obsažena v dvě. Ta svoboda a od kudy by nebo svobodného ducha do hudby tam mysl pochopí a to je to co ji převede normální povídavé mysli do stavu která není povídavá nýbrž je. Ses zase představit jako krása on v on on po nával se nás na. Tak by hudebník si to chápe tu budu bohu a nepoznal toť tím že si přitom povídal naopak el přitom svým způsobem spal to znamená nepovídal nechal usnout tu povídavou mysl aby mohl dobře aby do toho nemluvila protože tady mluví třebas tou bohu nějak sví vjemy jeho s co bych měl proto omluvit musím se tomu podřídit hudbě a čím dokonaleji se. Podřídila dokonalém podřízeni tam v krásy symbolice do věty spánkem tak tím dokonale to víte jako osvobození mysli nebo u z chop mění k takovým výkonu které normálně lidská mysl nemá k tomu říkám mentalita dospělost mentální na nějaké vyšší úrovně na to několik úrovní pravice do z mentální o to jsem bral dneska nestačil všechno vysvětlit jaké stupně v symbióze boha s člověkem je třeba projít. Aby se člověk dostal opravdu tomu bohu. A tak proto na po vás by si to kdybych byl se odvážil viklat pohádky tady si že z vykládal pohádky třebas nějakým pění ku rozumu ale z vědět ne proklet přerušovaně vysvětlovat ale potom nakonec vysvětlit vždycky v při klade pohádky na konci nakonec tak to by je že ty postu a se dověděli to viz mistr spoje strohé přednášky jsem mluví o nějakých faktech takzvaní. No a protože. Naše poznání boha se vlastně rodí z pohádky kterou nazýváme tímto životem. Tento život je takovou pohádkou neboť to je opis pravdy ale nejsem vzdálený opis pravdy ale se mi o co tam moc stát si no tak tak podívejte se ten oni řekl on to stávají nemáme dost času tu princeznu hlídal a čaroději a maten momentálně neni doma a my tam musíme k němu přijít včas dokud se nevrátí. A tak budu velice spěchat. A ty musíš hle tu princeznu popadnout a posadit na mně a musíme se dostat za hranice říše toho čaroděje jinak je s námi veta. Pokud se nedostaneme o nás ših ne a udělat něco z vás dát za čarou ve vás. Proto on to co mu svou neváhal tito se toho koníka za z živu zračit aby nespadl a je napřed s. Kroky potom skoky potom letem mus toto mistra vše daleko ten hrad kde se ta princezna. Tak klepá a ocitli se před ku vysokou skálu a mateřská ale byl v hat. A ten koník řekl tomu honzíkovi v dále dovézt nemohu tady na které počkám tu princeznu si na hoře najíti ty dále drak. Toho draka musíš nějak obalamutit abych pustil princezně jak se na tobě je to jak z před okolnosti boží a začal se pásl kterou cele a honza let se když to o na o tu skálu zaklepal na bránu i když zabušil na bránu nic z. Kopl do brány a ona se rozejít zla a bráně síla jít drak. A teď bych se chtěl zeptat kde ten ten hlad. To létat brána a pro semeni muselo kopat a jinak to nebylo slyšet aby se dostali na tu bránu k princezně blíž za své. Mohl byste měnit říct viny výtku be co ježíše byl ten hle co to je cenné a tak ti tento odpor v lidské že správně dostal vidíš teďka vedete pozorná a co bylo to o pád na tu brán. že o lidské tělo to se tolik do těla o pád. Lidské tělo pro ty nevíš to nemohu na tobě chtít ale sobě různá nervová střediska a také ne moc pro vás mistra aby těch se musí umět kopat. Dobrovolně to nejde protože ty se musí otevřít násilí o to říká ježíš kristus království boží násilí trpí a násilím je otevíráno takhle se o jedno krásy jiskra indové to dělají zdola protože u do voze věku po dělej to nejspodnější. Středisko které na konci páteře a přes že to dělají zhora že od měli v tat jisto tady na hořce obojí je správné protože pokaždé jsem na to de jinak ale vždycky násilím na co je to vždycky násilím. Že nějaká vesmírová síla která volně plyne v tom vesmíru je obsažena všude bez visi vite ve svět ani neexistoval. A. Let ta síla musí být násilím přivedena do toho organismu aby ho posílila aby mně způsobila nějakou změnu el přes ženy říkají zhora dolu a indové říkají otevírat proto jsi zdola nahoru. Obojí je správné že pokaždý to trošičku jiný průběh do hle a takže kopl ti dobrat je nespokojit se s tím že mám tělo ale že mám to tělo s opatřenou vrat ty. A ta vrata znamenají průchod do toho těla. Způsobem jiným než se otevírají samovolně ale způsobem na kód nutí. To znamená česky řečeno v musím záměrně jít za tím abych toť tělo otevřel těm vlivu mým které mají pomoci přitom na je nalezení princezny. No ale po dobu doby jako co o toto výklad aspoň s tím to li bych že po strávil vše ostatní že s pak je to jenom s rodinou tak že se v konci za krista zkrátit. Aby tam tři hlavy drak přijali za to bude že maminka a protože to je vyčkat taky zachrání tak kyne při na víta že to z o. Tak si vzpomněl jsem to vykládal z tobě tak to je to o nule na protože toto nemůžeš. To je pod když sis po měla ale toho čas čas počt počet tří je to síla víte jak to měl musí vzít proč je čas síla jak proč jenom pravým v pořád syna jen pro to za pořádek. Musí časem je je že jsme své než jinou své dovolit znaky výmysl nazvat se doby dneska hady. Je to minulost nebo přítomností nebo budou u kdo přítomnost když věří slyší den bude existoval kde budoucnost nebyla hlava vyd a mysli nějaká minulost ve při žilo abych čase neměl s taženo než minulost přítomnost a budoucnost. A ty musíš opic všechny tři hlavy nějak obavu aby se s přesně mohla dostat v ale k princezně a měl ve to je pohádka je to jinak byl řečeno protože jsou různé metody to velice zajímavý je to pořád asi řešili ale protože čím této pohádce tak pak. Je že ten drak se ze táto on si a co tu chceš. A on to říká jsem to proto je se mnou telat tady za klepá a k jen li by to s to co mohu u z a ten drak. Říkal to by tak jako s s si každý ještě jakou princeznu získat ale tu vydá a náš čaroděj ale ti jenom říkám či nepustím protože mám nařízeno ji dělat ani koho k nepouštět. Tak taky nepustili tebe. Ale počkej do rána čaroděj se vrátí přiletí od jeho koště ti ženou ku čaroději dají a bude tady a buď dát svolení nebo na ale co se s posila pro svolení dáti při je a ti. A při úkoly ježíše s plnější ě tak. Ti tu bez o možná vydá když nesplní ti bude s tebou veta on taky za krajně hned teď s chová. O toto s o to pokus čili. A tento jak jsi tady říkal ale teď si budeme lehnout že jsem bral nadto vydržet když nemůžeme k tomu tedy že je pustit tak při počkám a ráno se do když tím čarodějem ne. A řekli ne než jsou oni že se radili ty tři hlavy toho za neslyšelo o čem se radí vůbec ale by se byl v že dvě hlavy tak i krajní. Se tam minulost tato budoucnost se oživit by do spánku bude jakým před by byl k vyšší oči král. Tento prostřední zůstala při vědomí a neusnula a byla tak vůle no z to to tak je zlo ten spánek zase vzal za jedno oko potom z od poslal od toho co tu živou koho od o žilo se nadto do oko plnilo zavřeny rozumnější a to je dáno teď tím znázorněno dualita přítomnosti i v přítomnosti dualita a. Teď když tato o trvalo a honza přes těl že spí ale vůbec nespal říkal oni si něco u škály která by se dovědět dalo potom sebe jít dál a konečně ta hlava která měla hlídat z toho onu tu s to ti usnulo hora volní klesla. A čím ono se otevřel to on to mám za toho o no v a jak tak krátké a vidí ho vzala. Že na jen zvyku lidí když mu říkal ale to bude myslet kdy se mně pomohli tím víc se aby že jde neprobudil a všem tím víc jsem z kou vše do je z toho zámku je ta princezna ne. Otevřel dvanáct komnat ale je taky zem nebyla ale do všech komnat se všechna komnat všechny na zase dali otevřít ale vně tak jsem tam nebyla a konečně se tak dvanácté vesmír že se nesmělo na ze na duše není obsažena pro vaše vědomí tam není ten za časem a za prostorem za nebudu křivka v protože do co pro sebe no ne. To byl mistr přičítá věci tón kdesi v protože jsem řekl a. Takže ve třinácté komnatě a to je něco za časem za vesmírem tam ta princezna stala i pro ni je nějaké vězení ale ne v čase když se.