Karel Makoň: 90-42A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

No takže bych o to začato na s jsem tam kam jsem se na tom být. Pětadvacáté šestý devadesát pokračuj v pohádce o honzovi který hledal princeznu a taky jsem znal říkala city honza onoho jsem honza jako o mně již to vím že věděl a on na mně může osvobodit tak to jsi ty ale dovol abych tam se mor trvaly jsem jenom prstýnek a si jenom celý věk a hned se vydaly na cestu. se je toho oni tato vím ale tak jsem byl vizte stávali do protože to a sedli na koníka. Oni je ve před kristem když po že byli dva tady když trošku těžší tak to jsi než se tak teď se jako jindy a za chvilinku kdo ráno aby se na řekla honzíku podívej se za sebe. Nemohl mne to řek koník podívej se za sebe že nevidíš tam něco na obloze a on do že on viděn tam pravá. A jak je tomu tak a potem mrak své zvětšuje pro poslechla a koláče. Kdy bych be. Ten drak se letadlem mrak se v ježíše to protože to není mrak to je drak a na celý ten čaroděj a a no a teď vás chytne nechybí neřekla princezna mám tady hřebínek honzíku že měl to co nejdále za sebe. Tady bych milostem říkal co do aktivita cety trpnost a se to mohlo pro se to soucit všechno a sv dvou na novin úrovně vzdalo vysvětlit nebudu prodělat a teď se jak hodil. Ten hřebínek za sebe vyrostlo obrovská nastala mezi jiným. Mezitím koník jem a mezi tím čarodějem na tomto na ku. A jak ten čelit tak pro celek děl na tom draku se jsou třískl o tu skálu. Drak z s ztratil vědomi že az složil se pod skalou o nese za ram pali z toho. Bez vědomi tak byla princezna z milým honzou daleko od daleko pryč ale pořád byl ještě v tom králoství let. Toho draka toho u draka taky a toho čaroděje. A za klid ku se ptát koník nevidíte něco za sebou v opět na tak on říkalo nevědomá tak to je zase ten drak a na něm stojí na něm sedí ten čaroděj a tentokrát z nás chytí jama jenom prstýnek a to se musím schovat na nejnutnější případ. Při stání dostat tady na pokraji rybníka a ty honzo tady bylo zajímaly se mi to měli vysvětlit tímto prostým den pro nás. On za potože to v pohádce pro vůbec nerost okolo bude byl do prostým ku a na druhé straně byl rybičku v tom. A tady vyčkávat bylo v tom rybníku který byl přední s počal li v koho bylo o na prošla tímtéž obr těm malinkým obrátily by škol poli v tom rybníku a čaroděj zatím z vel s tím drakem přistál taky u tolik mi ku a říkal mi jen mi zenové že jste mi vyčkat my v tom rybníku. Draku byly by. Aby by se jeli je potom chytnu na tu rybičky nemohou být živi. Dra byl byl by si oblohu měl pořádně či jak myslíš ale než pro to mohl dopadnout protože tam byl kdyby si ho že nic nemohu nic co mohl dopadnout kdybys tolik jednat co by to sis co by se asi stalo tak přibito psycho mohou taky pokud mohu mýlit správně tereza jedná a on mu to by si chop úkolu o bylo bo draku bylo povaha čem pól času a pro z toho. A. A neměl ten čas a prostor nad nimi moc ale byla tady ještě přirozenost. Lidská aniž která je věznitelem kou ten drak jenom pomocníkem a stali říkal tak když tohle do byl tak do pivo do bděl měl tři oboru učen na jednom o bučí prospal po druhým když pro sklad do posledního poruč. To ten čaroděj se o ni taky. Ale byla nedaleko hranice oni vyskočil li neušlo rybky nýbrž to kouzlo pominulo. Bili normálními lidmi sedli na koníka přejte hranice toho království kde princezny. A tam. Tatínek říkal teď věděli je tady honza tady prince nabude svatba a byla si watts vám nás svatba. Moc z se radovali. Ale zapomněl na koníka kdyby ten koník nebyl v závaž dával se to česky tak dále. Správně toho mít kráse česky ty shodě čteš. Co nevidět ku svou si nemůže zná za dál tedy a připomněl že se na něj zapomněla na tak honza se honem svou hotova šel mu dát o po roku se to obou rok. Práva mnoho tedy seno dnem a ten. Tomu tak a ten koník mu řekl lidského jsem copak sis nevšimne že nejsem k u když mluvím lidským hlasem o jsem si všiml ale z ir z zač jako on který mu lidsky jsem takový jsem si neexistuje. jsem člověk ale s tak je si člověk a ty mně musíš osvobodit pomoc hrát. To nevíš ten než kolik tím než tam visel na stěně u toho krále těmi normální člověk vůbec nehnul a on to byl silám a ještě v sobě by si bůh k vinen. Z lásky utečeme od své maminky vzal ten mez ča usekl hlavu k tomu koni jak usekl vyskočil z toho koně princ po děkoval mu. A potom se navštěvovali pořad do smrti a když v a tak dále. Ne tak to je nalezení princezny to povídá mají že moje vnoučata v praze i ten který odvalit stát i ten petřík který jemnější poněkud od ale že první boha prosim první pohádku kterou jim v ko tím toho času než zkoušení je stvoření světa to je pohádka pro protože světy jak víte dobře byl taky výše školy takže nemoci stvořen lid žene tu ji než to. mně let ne. Ale oni nemají pravdu ani ty věci že jsou miliardy let ani to návodem ty který si žije ve se z a přesně to bylo stvořeno za šest dní a teď se tam jak do že to bylo stvořeno za šest dní a že to je lež když my víme přesně do trval miliardy let. A teď musí odpovědět pavel. Protože šest znamená on je dobrý matematik a on se musí vyznat v symbolice čísel posloužit stavy zná. Přestali člověk v pohádce kterou vykládá mojžíš je to dovedlo přes se to znamená. K člověku všecka znamená člověk zašel zní proto že vše jiný znamená člověka o stvoření člověka ale ne že s rozumíte přes mír rovná se stvoření člověka kdyby jež něco jiný ho následovalo zatím člověkem tak by to bylo třebas ten du one tam než těch sedmi škála. A se tam do příklad na to by pavel nestačil proč ještě pán bůh odpočíval ten sedmý den i když to o tu byl v tu si šel lehnout a nechal do toho jako tyto říkaly moji lidé koncentráku ten pán to stvořila odešel od toho not pojem pěkné ona se nechal takhle trápit. Ne to nesmí petřík připustit tudleto on musí vědět že časoprostorový před pis toho stvoření například řečí kterou anebo do sedmi čili ě k soustavně všechno předpisem to musí všechno se před sat do čísel anebo do všeho jiných ho neznamená tolik že. Ta se mi že ka která vyvrcholením těch šesti čísel patrně existovala během těch šesti dní stvoření to znamená ten bůh tvořil a přitom odpočíval. Neboť tvoření boží ty tady vidíš se to mně řekli že ty. niž ty tam tak jak do vydělat téma namalován mu že nic nebylo stvořeno že pořád všechno tvořeno a pořád je všechno odtvořován ho čili se při s nic nebylo stvořeno ale že by bylo jak to říkají třebas zen buddhisti ale je tedy byla říct všechno je ustavičně tvořeno čili když řeknu že to bylo co co to řídké chybou a to je toho ženo ale nestvořenou tady záleží mnoho na tom jsem. A na tom to jsem to jsem teďka to z toho aby tu celou bibli aktualizovat říct aby vstali z objekty vyššímu svému životu o tom považuju za po živení kdyby s í znalostí neboť mají potom vztah k tomu do toho chápe do proč jste. Takže se tam třebas el. Copak ty sis se narodil taky z jednoho adama a vi. A oni musí obal pro milo hoří že ano. Protože my jsme se narodili tato stavy si proto o druhé pohádce po potopě světa za potopa světa to bylo devět měsíců v matčině těle. A nebyli v tom vlaku v v plodové vody. Čili byli potopě jo kdežto když se dostanou na svět při porodu tak se ocitnou v se na služ zemi to zkracuju nebudu vykládat na suché zemi a tou chvíli ji tedy. Vlastně. Začnou teprve žít a ten světě jenomže mezitím se stala jedna věc že ten ona. Hospodin se rozlítil dali z od že špatné ale že je musí tedy potrestat. A řekl tomu noemovi který s ním chodili byl člověk vědomí si boha el postav rychle koráb dom přesně rozměry a do toho korábu musíš vzít všechna zvířata po dvojicí že by tam toho mohla množit a ty tam vstup se sedmi svými lidmi. Ostatní všichni zahynou při potopy. A teď kladu otázku těm mnou šatu kdo by do bylo těch sedum u lidí kde byla taková potopa jenom sedum tu s jeden mnou ale se zachránili. Z takové obrovské potopy a on oni deska vidí ale pro vás nebyl dal zkoušet že jsem po každý z nás. Ty evy škol se zachránila z potopy neboť si jestlipak vědomě ve si nás a řídili je vás dohromady sledu máš sedum úrovní vědomí jenom o jednom za nevadí je to ovšem nevadí škole pro tady zatím nevadí ale je to na tobě bude později tak že si žiješ klidně jenom z jedné úrovni s takovým který jen že musíš přibírat další úrovně neživý úrovni než se první a druhé vědomě taky moc to jsem tohle. Do ta. Ale mám si si ho byt aspoň ze dvou vědomí ze dvou úrovní vědomí ale na tobě. Maličkost šel vizi ze sedmi žila víš. Jsem si z víte to ježíš jednou s tím si si o hlad dědečka ani si z onen volalo se v zvolil s námi jako pohádkového tak mys cesty boha a tím jsme jednou dostat člověče. Ale že by to bylo co není se nejsi do bys nadto ještě řešil aby věděl nějakou radost že mám takovou dobrou ku která se dostala do sedmi úrovni. A tak si teďka zkouší jim a ne ty své dva ruky v praze li za mnou čakra v asi tím způsobem ale ne že říkám v no hoši si jej k jakým pak způsobem byl by ji dneska žijete z toho. Zmatení jazyků. Pro ale při stavbě babylonské věže je a že mu samo jsou všechno před vysvětlil na s jenom v je od síle jejich pořád zkouší v jednom musel by to nezapomněli. Von ten stromy nazpaměť všechno. To bylo tady kdybys sie jsem pozor to byste koukali jak rozumí pohádka ale všemožně pohádka na světě a místo vyvodit pohádku tohoto života ale nejvíc světel které když že řeknete pavel který nemá kladný poměr k učení. Oděn do boha a k k a. v tom ale to viděli tu skutečnou jsme a jakou jsem v tom víš pro věku o že budu doktorát za to se neučili dobře tak by byl nějaký pro ten jistou stoly za na pohádky tes byl říkal to je pohádka co mi říkáš kdysi vzadu trošičku do plachet. Tak el by ses dostal z toho svýho špatného postavení ve třídě. A on říká dědečka sto představit že se staneš když muže za jdou do plachet. Když to je moje oč. si budu poklad narodili jimi nebyl jsme do pohybu pravdu to matematik si se nám o jen mám vědí ježíšku matek jeho ostatní vše ještě na tu. I školy žáky nebo čárka nebo v ty der funkce pravdu v jedno. ve tato náležitě hodnotí pochopitelně ale co teďka bude mít dále veme strašně radil od trojí ku asi protekčně protože maličko z matiky od za že mu to li ku dál o nebo co dostal pět ku že on píše ba a věčný pohádky ona si nakažen tím je věčně a píše krásný pohádky. A hezky ale to se to nesmí číst oni se s je to možné aby například zvířata. Ale se pak tuto že tomu tak je ale co na tom nemožného se něco jinýho než na co se tam. Je to možné aby ten tomu musela naše česká rozuměla váhu své panna zde nikdy se neviděli a oním vydávají se ve stejné signály v takže kdyby se setkali. Tak si bezvadně rozumí tak tomu to o co o že si nade české musí znám. I o z umím a když jsem slyšel nedávno třebas ten program oka lásky u svých. jsem zasel jak musím rozumím vám li to v nás musí v kterém vůbec nemění společnost to co jsem pochopitelně. Tak tím je dána naše č těch husí je na celým světě stejná a čím tam na vás tam od stát česká husa na pekla či co on nám u všechny stejnou řečí chutná jenom na tom řeka křičela. To je společná řeč v tom. A jak je toho musím takhle rozuměli tak to je dáno z tuku tu jejich organismu že dali vyvinut o na den se mu z během mým tak sice let po milión let. Do podoby musely. Tak je vyvinut také zároveň jazyk nebo si tady zase u těch husí stejným způsobem že to stejná hosta. Stejně je vytvořená a čili co je to proto řeč to jsi stop tato jsem se chtěl. Na že taková řeč která odpovídá tomu organismu vstup může to organismu když jsem za než jakou co se narodí jako za od vzal takovou svá tak máš že se stejnou než jako ztratili na dostal za to dělat o to jde daleko jsi rozumíte. Ale o to mi to vůbec nejde při rozum myš co se v nich musel. Ale jak je to možné že zvířata všechna do rozvedu mají vrozenou lež které se kterou si rozuměla jsem se to řekla do on lišil od nějak jazyka ne am by jí. Z daleko vyspělejší tvorové člověk. No vývoje daleko dále projití než ta musela kdysi za nerozumíme považujme za on než on všechy v něm centra na sto protože pro tu kudy tomu s to byl pro ni člověk. Že si nerozvine v na tom jenom sela nalezli kola nic víc. A je to možné na že ti ta je to možné abych neměl člověk rozhodnout se v č když je tak vyspělí. Jestliže v její v na co myslíš. To je je ho jen o této mas pravdu je toho v ale o to o není v no a von tu vrozenou řeč má. Jenomže když se dostaneš to tak rodiny v jakékoliv tak jak se například ty normální rodiny tak on budou velice rady hle odnaučovat vrozené řeči o takže ty si na ni vůbec za čas vzpomene k kdy začneš mluvit normálně lidsky třebas česky. El tak ne když se řeči vůbec nic temně z původní vrozené řečí. Ale byly případy. Že třebas to dítě se dostal do rukou ruku nemělo vůbec byl o tom víme co to bylo nedobude přístup klid ten naučilo se lidsky. A onoho si rozumělo o čili bylo jako byl si a kdyby bylo žilo. Z vody dát svým nebo přes tím nebo v dorůst jimi tak všem jenom ruku mu rozumělo po smrt takový zkoušky nedělali ale jsem byli lidé kteří se dostali nějakým jeden například ruku paty nevychovával je v ani že potom se snažili dostat nazpátek lidem taky moři protože to jsem dokázal na rod naučí česky nebo tou řečí byl p. Ne pro za mnou ale na určeno čili my máme je doby je řečí jen na to zapomněli na vrozená a druhou na kterou jsme nezapomněli ten naučená. Kdežto husy a všechny ostatní tvorové kteří nás tím velel si jeho jíme žen něco jenom jimi kou ale nějakou musím nejzazší let tak ty mají jenom jednu řeč aby kdysi je nutila tu vrozenou něco aby se naučili pak papoušek například se naučí protože dal a že von nic co říká a dost čili jaká je to řeč k napodobení vědomí ale není to že to za smyslu totiž o tom mluvil tak svět. Říkám ven. On a čili on se ani jsem o požehnaný vší jiné řeči myslel na s tou si nalezen sví bezvadně se vyjadřuje a rozumí jinému opouští to příbuzným a ku na příklad dejme tomu rozumí a budu se nebo jiným takovým budu mi že rozumějí jsem si zjistil. A on v takže to lidsky za to. Bylo by nesprávné bychom před mysleli si že člověk nemá vrozenou řeč. Ale jsem před sebou nějak do po na kovy je čitta který byl málem přestat si to o dvou let. Do šesti nebo do se mu zakazovali hrát si s dětmi nemělo při to z mluvím vět být a to vžilo o dítě na venkově do byla postarat jedenácti čísel do od sebe za číslo byla dána v na prostoře dvou do metru nad nebo řek života byl pod prožitkem na dává semeno fa. Ale toť že to nemělo přes ani mluvit o s maminkou. Pže za to že to dává ale svět toť mělo dostal normální stravu nadto se to dostalo tak musela se na tom vydělat vším tím stával tomáš těla a to dítě se bylo u po že u břehu řeky ale do sami ničí jednou budu vůle chováš měl budu ocitat v neboj mělo tak s chromou a tu musím dělat li v čili a v vodě přicházeli přicházela zvířata a ale to je že na protože. Bylo tři roky nebo věřili že když viděl jak se ty husy bezvadně dohromady dorozumívá návaly že by to byla dorozumívací zač ta doba na to pozoroval. A on to snažší než ještě na tak se točil jejich si dali do se na dokonale pořád vyčítali že zase mně pořádná nebude a že že to ne ale kdykoli jako oni mne co z na tom jiný měl aparát v ale při to rozuměli mně a jsem rozuměl jen ještě li jim je protože oni měl jsem to špatně vykládat jako voni to mně hřeší v tu musím ostřím v tom. Fa kdy a v a v z se mnou stalo něco zajímavého. Maminka neměl za čas č jela všimla všimla jednou slyšíš na tom o lež tu nebyl hus ti k tomu kam chvíli slepice tanec kočka jej taky hadí li tu odhadu a většinou myje. A tak to tam všechno bylo pohromadě el toho co tam oni se za jakou svaly. A vám vykládám další dobu vykládám domě napříště roky nebo možná pět jan. Ale asi čtyři vykládal a maminka poslouchám be nerozumí ani slovu. A ta zvířata všechna tón od lež ku poslouchali na toto maminka a menší nikdo začněte tam ni dostaneme se před temné řeči. A když jsem vykládal. Ale jsou tím úplně zaujat tedy kazí nebyla zaujata pomohu řečí. Po mým na říkala a co tyto tady vykládáš. A jsem říkal maminko přitom nerozumí žili z ale to je tento svět za rozumně ne to dělala radost z nemůže o vizi mat že mohou že rozumně aspoň zvířata. Ale ne totiž zakazují ju a zakázala a jenom když jsem věděl že on k ale daleko tak jsem začal jsem volil zvířaty ale jsem to neměl naučené to byla vrozená řeč a je že jsem ji protože jsem mluvil s lidmi nezapomněl. Že to je možné že měl všechna zvířata rozuměla byl na tom záhadné protože například přes si nerozumí s kočkou. Tento staniž těká a kočka tady si vší o jeho synem rozumní v tom se žení není odpověď jenom obrana v tom čekání jenom mu proč nos ani z víc ale jen do se na padnout nebo jem byl se musí bránil ale rozumí si vůbec jsou jiných druhů šelmy v tikot v kovy při slovy že člověk vešel myslí že jsme rozumí skočit pojí s tím čemu my ale proč o to jsem mezi sebou si rozumí všechny takže. Do zahrady o umění do ukázal pořádně se tak si rozumí vzory jsem slíbil že vedle panně domu tam končí vším způsobem na něm do toho oni napřed nechápaví dívají kdo vám to a konečnou domu ka asi normálním jeho kalich onen to viz je tomu plán jsou kočkou li šelmy. se s nimi rozumím takže mu třebas jsem tomu koly slovem zkušenou v li jsem nestyděli do se na odvažuji zkusil jsem mu si ji tam do toho roku kdy tam do toho roku při ten že on to všechno dělat jo k oči šíři jsem řekl. Ale to není všechno časy říct to maskami chytla ještě jednou a zase mně přišel tou řeší mluvit tento tato byla drze již je řeka jakou řešit domů vyšší. A protože to jsem zažil rozumí a oni si vzájemně nerozumím to on taky věděl se za sebe jsou jako psi a jak se říká v ale měl rozuměli všechno jakože mně všechno světa rozuměla a tam si nerozumí jednotlivé druhy než tomu při rozumí v tom druhu zatím druhém na paty ještě rozumí jak tak to vám ale rozumí třeba slepicí co něco kukly jejího. Takže se mamince od pojedl vyšel maminko na tito neumíme říct ale jsem jsem znal ta nad a ne do že ta. No toho po berou si ještě o to nedospěl věku jsem říkal látka. A protože jsem si na ta a co to je. To jsi byl věřit že toto li co to je to jsem jsem použil mezitím o sám jsem tu a tam č na to znamená poznávající jsem poznával co ho mu za zvířata kde jsou dobra tři. A sestry a proto se se všemi rozum v tom tu schopnost jiný člověk a on chodil zanedbanou my si myslíme po ti byli oni tam v čem musel proto by se o si na všem pekla či kdepak my jsme v ději bratry a sestrami. Tak vámi dovedl tak dokonce za to ale měl to protože ještě nebyla jen následek že jsem se jista nepokoušel o na tu jsem zapomněl. Tam to nechám do spojeno dál a vámi ka na to do plat dělati způsobem že při druhé řeči zbožně poslouchal z myje se ten na blízko měl u toho domu ve jsem stál jedovatý na mně poslouchám ale tak ne sice jen tak ve svíčky věděl popisoval se radostně že to k tomu rozumět vědoma nebo o ji tím že se dal nebo že je to bůh ti ale že je to milé od od ní. Ten se pořád nená tak při do walt abyste ho uděl víc o k a tu a po je postí a byl neznal se tu věc je to jedovatý a a jeho vzít do ruky naši stání si výklad víčka a řekla je to ni ale i od toho pryč a za zlatu v takže by to bylo málo co se o život nebo těžkosti ženství tyto věci to před se od stal se na hada na z ní. to sebe že jsi nechal po sobě z lásky zastavit tu ku semena dělám. Vím li k nevědět no ale ono zlo ku ne oni si neudělal. Oni si čelo a to se ještě něco z vesmíru dávala když založil jsem žení s neudělám o to jsem vyvedl dal jsem tu budoval zemi aby nezná ano odlet zla a no a ti do byl světovém moc veliké ano. Ale nás mi jsem si troufal tam byla malá. No o maminka se taky jsou volá hle teď říkají to zarazila. A byla to vrozená hřeš toho člověka slovo vší no vám řeknu. Viz do tři řečí ale rodem s to jak se te a člověk je schopen tří řečí. Především naučené řeči o tom nepochybuje potom vrozené řeči o tom můžeš pochybovat že jsme zapomněli a potom ještě jedné řeči která není člověku z vrozená ale která je jako jevem zdání řečí and co to je za řeč neříkám že ji zná ale to je řešit kde nepotřebuješ v slovně mluvit. A vykládá to teď. jsem se tentokrát řešil a do tam nebyl ještě tady nám všem boženka tak si to z rozkoší poslechne možná a tam jsem taky nebyl jsem ji dal jak jsem byl jsem si tam zranil se v tom pro s tak je hle jsem byl na vystavil ty ve z ne on do ženou jsem promine temně. tam přijdu oni se moli z na kom mám novou vlast jsem to jsem že proudu v vzývání stvořitele a to tak jsem se toho nevšímal ostatní tam stále kolem kolem jednou chu který tam klečeli komu neboli se při se modlit tibetský postu mu na nerozuměl v jsem šel po vystaven kou svých ale skončily toho by o tak jeden mnich stál o následoval a teď jsem časem nad tím. Von ten nich mluvil touto touto řečí přirozenou. Nikoliv vrozenou abych ji řekl to přirozená řeč a. To se člověk rozumím bez že čili on mně říkal od věž což za který tam byli. Že stále tažena která v ruce ale máš že v rukou hoden a tak byl že to brzy znamená jsou si je tam psáno soucit jeví jsou si post ale jsem to živou musel to tam nebylo obě říkal jsou cit. Které který je lidské povahy to je chabý soucit chvilinku existuje za chvilinku není ale jsou cit božské povahy ten je. Věčný nezačíná tím že máš oběť soucitu se sebou že někoho zemi tím tou li přesto se její jak a bez volal bože že nemáš možnost ten soucit projevy ten pluje sobě a ty paty vlastnosti již ty vlastnosti zvládne jež mi to ukázal ten nich tak máš před děláš svojí lidský jsou si na božský soucit a pak každý vedle pozná jakost jsou živého člověka ale nikdo nebude hospod let. Jsa což chodit bude sebou každý člověk jsou svět ale není mi třebas neměl v no to velice pomohlo a to se mi do ve dal nebo to se přibližuje vynesl před. Co tam může tam byla že totiž z rukou a o to jsou moudrostí bez než moudrost a on měl se ten řekl tou řečí kterou se nemluví. Obsahem svého vědomí tví tu víš rozumíš na umem vejít nižší a tím se svým proč. Nepovažuje vědomí již po již tak že o tom neví již v takže se jsem jak jsem přesně na jeho rozum to umyl ne. Jestli nebyla v tom vyvedu tak to prověřit ale ten jsem měl schopnost do nemám. Přenášet touto řečí tam svoje vědomosti. Jak podrobně mně všechno vysvětlil to říkal v taková moudrost o že by bylo budu buď lidská a toho málo komu z na anebo božská a ta ruku přes vlastností a nemenoval co ty věci který ten bůh ruce ne v tom mužské božství v do se co to znamená a když jsem se před dělá z lidské moudrosti na božskou tak začne mít jeho moudrost tyto vlastnosti a proto jsem může pomoci. Této moudrosti setkal z nesmrtelné s věčným životem s bohem na tak dále a tak zase jde přes mooudrost to neřekl ani se ten by se byla dovedl ostatek dokonalé jako ten nich dvacetiletý mnich k a a on to to věděl tak vám chci říct nebo jsem se ani ne tím že prosil z na přijat náš držen havel pozval dala mu to z tento asi patrně když tomu tak bylo svěří li si metu a on chovám u. Učil toho našeho havla. Asi umět pochopit věci bez řeči. Touto řečí kterou jsem nemluví se pochopí daleko z nás ne něco ho než co se do vás jsou nový kou lidskou řečí a novým a tak ti ano v jsem se za jen za všechno za ještě bude tím. Je tahleta jsme č k a když to všechno v dožít dal. Pochodem bych měl ještě říct že jsem se zastavil u malým kdežto šli tak dale by zakladatel u zakladatele z této zkušenosti této vědomosti z tibetu. A to volil nás ten století o zrodil tisíc s viset si zase zvláštní u s touto dostavil z to byla služkou a nemá on v tom co děl o z tak jako chtěli. Eště je ještě nevázané měli žilo prostě od tak mu to potom bylo o to tam seděl. A dost a to vzýván a říkal si tak v ten v sedí jinak než tím bohové jsem jsem z to k tomu list litoval na časně pozici jógické padma z vás né. A co to že jsem z děl. A on nebot oděno za vůbec nic ukázal nepravou ku na jiného z něho složku v obraz složka téhož za let ale na to se vine poloze v a kdo tam sedl tat v. Jako doma prost fu. A on mně říkal podívej se k zakladatel neformálního náboženství. Bohužel věty ve za nic na to být nadto ještě nepřišli říci. Ale buď tak dobrý a to vědomost se všem lidem v dobrém bude se v že pravé na to jestli na protože si neformální ne na chóru kama se dostat k ale bez těch co je moje. A ten postoj je symbolem toho že neformuloval ty věci náboženské nýbrž jenom je zkušeností zažíval on měl jedinou velikou zkušenost a to je sebezápor něho mistr ho učil sebezáporu nauč o nějaký jsou ti nějakým formu k vám nýbrž do učil jak se dostat k žena podal stavět v tom když ho postavil tak říkal po stal pro špatně jsem to nechtěl. Tady na tomto proto oni došla tamto on chudák protože byl poslušen mistra postavil ten vana mají patu světa v tibetu stavět přes tyto pas vypadá to tedy nebyla maličkost tak to co jsem tři baráky a nikdy jsem nebyl on se spokojen. A potom konečně ho přijal a zasvětil tak on říkal a plakal nad ním radostí že dost měl v tak po trápit protože ho by tříbil sebezápor s ze tak do do zapírat že se stane zakladatel veliké duchovní nás jen o tom co do dneška. A to že budu že nás to století dost dlouho že ano a takže. To jsem tam poučil velice o mnoha věcech tak jsem taky pomůže proč se náš havel syt pozval toho na jenom mu a oni jsou meditovali tímto způsobem jakou jsem mnou ten mnich ne v. Že to bude dostane on meditoval záměr všechno mi dal dal jsem jenom jsem se stával nebo jsem časem nad něčím on tomu pozval co sví a on to se vážil do mého vědomí. Že jsem si hmota je konkrétní forma její víry. Se stal ve otupuje ten věří na tu o tu se musely dívat na velice konkrétní formu její víry kde byla ta moc ta měnila formu tak byl bylo po ji víře ale. No tématem z atd který z musí od se dnes dobu co co přít ale když přichází do nějaké poznání třebas. V které potřebuju mít k tomu abych to správně přeložil jsem věděl co mám říct nebo. Jak to mám komentovat. Tak nepotřebuje k tomu aby napovídal konkrétně nějak li čí rozumí do host. Když potřebuju k tomu něco čemu se říká supramentální stav. Kdežto abych mohl za potom třebas vysvětlit těch komentářích. Dneska to se na to nebude čas strašně nový povídá. Anebo se li dala něco co je zprostředka vloženo tomu se musím do to co pomocí toho ghos. Protože dostala protože on za supramentální stav nám zatím za hodil ale ještě neříká co to je v. Ale když šlo od toho i teď jana v ne tak to bylo přenášení vědomí přinášejí do vědomí obsah například každé nemá obsah pojedl opsal na světy znal budu. Ta znalost hudby je obsahem částí obsahu svého vědomí ano. A to jsem nemusí slovně se od ani by to na to z musel nějak naučit co jsem od poslouchat si to taky. Ale dnes za to co než toho od poslepu ani nad poučenosti nýbrž o tom že to tak je. A kdyby toho mistra farma zase byla někde po na čem tak je to vadí na příklad tom ví. Aby tak ti dovádí do mít malování co do z na jsem se na zase o co v na nemá to konce že nebe ano a takže on nevím jesi sem život pověděl. Bylo o tom že přece domněnce nových s u u. A v v v v v v v el v a nebo od z toho od toho od poznání při do větou od mne anti pod před v konkrétní že to co li od v tím že se mohu taky jo. Pže toto není tak jsem hlavě tyto mi náš naprosto konkrétním nebyl hodí je to jisté jsem si to říkal třebas v tom umění žít. Jak to začlo umě že dva kusy podávali atlas a říkali co nám to ještě rodin za své ano dneska. A jsem najednou z tohoto o brát tu událost na chodbě. Postřehl tohleto jako něco proměn nesmírně důležitého že jsem tvá č. Nevěděl jsem proč na tom nezáleží ale věděl jsem že to pro mně důležité že viděl s že to a to v ti to je jsem proč a nevěděl jsem na tom prosím nezáleží antonín že neví jak a proč. Ale pocítil to jako důležité tak je to prostě byl tam to někde začíná o to jsem měli nějaký šel do on šel jsem z nebyli doma protože by to byl nějaký pan nesvorný říkal že projíždí. do z nějak jí. Petr klíma z vně a když se setkal že hodně cizích spisů duchovních a že jim je něco mohl podat nebo. Do odnesla nebo tak na. No tato jsem promeškal když za půl roku tatáž událost dostala na chodbě o přestávce že si říkal druhý mu podávají cestě za klas protože mně naše v no tak zase to ve mně zanechalo dojem že to pro důležitost. Jež jsem si vzpomněl kde žár li že jsem to jednou viděl to jednou stalo a říkal co co to tedy jak tomu milost závislosti. Ta se o závislostech dneska budu zase se vůbec tomu nedostal jaký dar jsem tam on menoval to co chtěl tom postavit na vás závislosti celu přednášku vůbec se mi to z toho co protože jsem se dívala vás ano tak to vzalo víte z vás před od dobré ale my považujeme za dobré a v. Uznáme dovede as se schopni po za něco jako dobrého se s to. Poučeností mravní poučeností jako dobré je chápe. Kdybychom byli mravně poučení jiným způsobem než přes dán abychom něco jiného považovali za dobré v než to co ode za dobré. Například jsem třebas od světech indy tak považuju za dobré něco občas něco jiného než my a my bychom to v žádném případě je v k za dobré nebo že na teď při které nemohou on je nemám zde ti to je. Ale je to s to velice pěkný při je to od zdání z toho v jsem to vám dospěli něco řekne a protože tyto děti měli tam se mu nebo tady dosti na chrámech tří ti že ti lidských nový jsou obrazem na člověka. Vše jaké věci které bychom nepovažoval za nemravné ano a oni si to dávají na ty trámy kam pak se hrabe napřed por nové světa co to tam namaloval to horší než se začnou se měl horší porovnal a ten dostávali tak láme vodu za znamená on na jiný pojem mravnosti pro ně. So. Sám. Sám. Sám. Sám. Sám.