Karel Makoň: 90-42B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ne. Je něco jiného než relativně dobré a tam to se to jsem se z řekl co je to relativní dobra a pro vás že to takle absolutně třebas dobré a pro po se do protože co jiného ale že to něco jiného než se to začlo dobré je tak je to relativně platné žilo kterou to jinak než v indy v ní. To jasný žen no takže nech můžeme teďka při tato správné správné je to o co to závislostech ten třebas ovládáme ze ten je mezi sebou závislost se mezi sebou způsobuje. Protože splnění těchto závislostí nepřináší el přiblížením člověka k bohu. Takže nepatrná v záležitost lom v lidském životě. Je správná tehdy když by z toho mohlo vyplývat to co řekl. Ježíš kristus petrovi když petr byl řekl jednou jako již že vás ti ježíši ale když ježíš dal aby do si myslíte že jsem a nikdo nesvedl hlas než petr a říkal ty jsi syn boží. On říkal neřekl jsou správné ale řekl vlastně že to správné co řekl před točí nemohlo zvěstoval tělo jsem říkal to je vzor duch boží v apod to ustanovil svým nástupcem na zemi mu že v tobě vládne duch boží víte tak takovou ba o správné oproti relativně dobré mu. Nebo proti zen špatné sečítat. Jenom litoval že moc pozor nedává v dal jsem za to ale moc zk v jako dával by valně z pozor tak tam našel celý návod pro svou cestu. Že celý návod pro svou cestu staneš. Prosím co z tam nenašel na jsem konstatoval co z tam našel toto s tam nemáš sis to rozkouskovává nevíme pravdy a třetí líbili ku v staneš chyba kterou si při to mohl za to byl cele a jsem ty vedlejší věci vynechal jenom kvůli sobě že se říká a tady by to a to oni nechápal. A tak jsem to neříkal u skoč se díval na sebe. Ani se vidím jsem věděl že že se potácí vší někde na hranici. Nepozornosti ví. Tak jsem v tom byla šel se k tomu co je zase v bohu tam s tohle ho v do když telat dostalo tak zase dvacetkrát byl o věnost v jestli tam žije dvacet umí ku tak to byl všeh lidským v jeden antonín na se o němu unikl tam kde začal zase nanovo šla pole tohoto o asi možná taky mohli že ona přešel ani na jen on nit. Ale ty tedy podle který jsem toho nesu miloval o to moje snu s ono podle antonína se musím vybrat střední nějaký článek ano. Jsi dal antonín napojeno jsem to dával dohromady jen ty velkou z ky not a mělas nový celková cesta člověka o tak nevyšla. A se je pochybuju potom co jsem skal zažil slámy že by vůbec kdy byl schopen. Říct něco co by jako tolik vedlo člověka. Že by v tom a začal vidět v závaznou cestu k bohu v každém slovu as souhrnu al závislostech atakdále nic své v kdyby se byl dejme tomu došel jako základu paní za nové v ale tak to bylo dopadlo ještě mus nebo dál ještě ne. Z jsem se chytl tak tomu říkáte intuitivně nějakýho v antonína. Ale protože mu tamto relativně mohl dopadnout vejít a taky to relativně dobře dopadlo relativně to bych v očích ne ve pak to ne. Ale o to jde je to pocit to relativně do správné to je pořádku věku jsem na čem přestože jsem z musel přitom no takže třích viz na to všichni stejně kde zanedbali a zanedbával soustavně je ten největší páté lidský život do musí taková po že za nevěděli toho. Sv bude svěřovat třeba nějaký dvou někde a k tomu z domova nebo zvenčí nebo ta ale ono je nepravé které mám. Tak. Nechápe je že se pojem o jenom v kleci. A ze které nemá tu mu nic ano takže ne že by nebylo pomoci k němu že pořád doufal že neseme okamžiku jsem nepřítel nic sama let čili z ve tak že ta boženka u nikde sama ze sebe neboť celý ten proces vývoj spočívá v tom že člověk mění na boženka kterou jsem znal před janem kolika lety dvaceti víme třiceti sví je úplně jiná. Bože ale neska tam udělal veliký pokrok ale v mých očích je to málo v očích ha povýšil pomoc. A když je to málo z toho důvodu v že ono a to jsem se ve je v oblasti lásky bližnímu to je pořádku. Ale může pro tu držel bože kou se dnes se maximálně to nestane učedníkem páně ale nikoliv někým kdo přežije mystickou smrt. Ale do se znovuzrodí a tím jej tím vel se mi bylo s. Zažil seslání ducha svatého to ještě bože o čeká čili že ta je to dost jež si toho ve svých vím že jo. Proti měřím tak jsem se vás světech zde nevěřící ale proto na padlo a on měl pro tohoto v z s z s i v něho v ale byl to skok. Sem byl to byla to proměna a to jsem tam měl říci aspoň život lidský vývojovou vývojem jak je znázorněn jeho vývojem spočívá v tom že člověk je na každém stupni o je někým novým jiný je to pro znovuzrozen jakkoli se znovu narodil někde jinde nějakém jiném duševním stavu. Takže nezrodíš li se znovu z vody znamená jestliže es tak o potom ducha samosebou názor byl že mu do toho ve vodě nemůže znovu ducha znamená nezmění žil se stát že s vývody tělesný ze který se zrodil matky se stane oddala ducha božího který pán je a teče je tam ona cele nepřejde. Pis věší by mu aby tekl tak a ne tekl tak v v. Tak ses znal znovuzrodil z vody a to ten následek že přestaneš ty těžkosti které v z po že to že jsem ještě z vody neznovuzrodí v tak v jejich vám řekl z ale jsem možnost zrozen do podle za to nebyl čas tam ztratil u nich který jsem tam provedl tak ten mohu jamu že ostatní kuje jež po všech kdy nemohu vyléčit dále uvěřit zaseli světa. Je o o a on toho o to co to tady se na kterýkoliv oni přišli za si to zapsat při nějaké při dosti jinne by vám to třebas do vysvětlil. Jemně velkou ctí když to budu musí že byl tuš náš tu býval musel roši na to vás protože prosto o to jsem vám to na čas zase musel si na misse na protože v musí mít o to to ho na st. No a a pak svatý jsem měl za učedníky li svatý jan křtitel nebo učedníky jednoho jana ale jednoho v a to mně kom ni učedníků ku ale tito dva učedníci se dostali tak daleko že je mohl poslat za ježíšem který se osobně znal. Po že je že dorostli do vyššího způsobu poučování. Příkladem je svatý jana křitele než přítelem ježíše krista. Čím se lišil příklad lišit krista od příkladu svatý jana křitele. Že svatý jan křtitel měl zvláštní druh lásky bližnímu že miloval toho. O kterém mohl předpokládat nebo více miloval toho nečinného o kterém mohl předpokládat že již mu něco vysvětlí aniž něho přenesl v čem se tu schopnost neřeší ti že on doroste na hranici kde se to tedy nedá a ne tam někde silou popadne pán bůh. A učili dvou v žáků zjistil že ten stav nastal toužím on jako na přítel nemůže nic jiného dál než jen musí poslat. Tomu ježíši kristu tak to učinil jak to mohu poznat. Protože tito dva učedníci toho měli nejradši ze všech učedníků. A milovali tak dokonale toho mistra. Že byli ochotni dokonce toho mistra opustit kdysi ten mistr to bude přát. To je pravá láska. Když totiž ten mistr liší o miluje ten žák toho mistra u ten mistr cokoliv doporučí u a tak a ten žák je ochoten to provést ano protože to proti jeho vůli přestože tomu nerozumí proč na tom nezáleží. Ale. Je to projev jeho lásky a že jedná i proti sobě samém v je proti tomu že něčemu rozumí nebo k něčemu rozumu tak a v ó a takovým je jenom dva a proto podstaty pro učili ježíši ale řekli. Kdyby vás ten nejvíc milovali za to že jsem vám poskytl schopnost nehřešiti a protože jsem nemiloval jako nepatrnou věc ano protože jsem vás odnaučil řešit. Nemohou pokřik o to aby jste řešili lépe řečeno nebo dalo schopnost nehřešiti tak jak se. Protože to říct tak vám řeknu že když se dostali k tomu aby se dostali z řeky ježíši který vás naučí. Milovat nikoliv sebe především dnem nýbrž miloval především když z něho. A co je toho láska bližnímu správná láska bližnímu když se když jim ještě škod stech. Zapomenout na sebe úplně. A věnovat se tomu vyššímu to je láska vyššímu jako k sobě samému na se nezapomenu aby jenom by ji jeho ale jenom to si tady jsem vyšším potřebuje za nepomoci rozumíte mně protože ne pro že to s tej nás jako k sobě a na se že si nemyslím nás nezapomínám před ve vynechávám se svým bližním protože ten žije situaci ve které kdybych byl bych se taky starali. No o sebe a on proto a potřeba abych pomoci třebas jiného člověka aby z toho dostal. Čili je to. Přímce tříbení je to v kámen budu jistí když někdo miluje bližního be a zapomíná přitom na sebe tak miluje jenom když jako sama sebe prosím vás protože. A ta zkouška spočívá v tom že ten bližní je situaci ve které kdyby se ocitl. Tak bych myslel jenom na sebe že viz co dělat aby sto vládl sám u sebe protože bych to vede roce práce bych tak řekl. A protože by ho to třebas nestačil ta nebylo žádoucí aby věčně dopomohl kdežto vidím bližního že tak je pekelným situace ji v ale tady za to jenom na sebe ale začnou se mu věnovat třebas v proč mu pomáhat a tím jsem dokázal žilo máma rád jako sebe rozumíte mně to nemusím po třetího dokonal to je prostě důkaz si provedli důkaz na sobě že láska vyššímu je láska k tomu to byl. ka která jde tak daleko že i když tomu bližnímu zlé ne tak na sebe zapomenu. Jo to je láska stejná abych jinak k sobě potřeby deště vysvětlení jednou je to jasný jako jsou za své to je tak je z ducha záležitost to je umět zapomenout na sebe když tomu bližnímu je zle. jsem vyšší jako sobě se ten samaritán tedy rodu v toku dělal člověka který byl přepaden nabyl bezvědomí miloval jako sama sebe. Protože ve ten samaritán nebyl se se do sil byl nepadne dalo bezvědomí. Ale říkal jsi kdybych byl. Tím přepadení a bez vědomí a zůstal tady tak umřu kdyby se mír do nevěnoval aby potřebovala by se nikdo věnoval vědom ošetřil a tak dále. Čili on se ztotožnil s tím bližní ztotožňovat se s bližním. To je miloval jako sama sebe a do to co to s tím neumí tak se dostane přes tuto úroveň dál ale ti učení si pán byli učení k tak v tom smyslu že museli miloval bližního bez o na sebe. A oni toho všestranně do učil ježíš kristus jak to mají dělat takže jen když to nás hrnou on tady řekl z křesťanského hlediska a nic k kdo se přesto miska není možné se přes dovoluje dostat dál jestliže nevědomi že jako sama sebe tak je protože se druhé říká. Zrání ale jestliže o něm řekl kdopak z vás bude milovat boha když nemiluje bližního kterého před sebou co prosit potřebným. My víme o bartoloměji prosit nevěděl boží ve že v že jsem o něm mluvil dosud výtěžek nežene. A jsem o něm mluvil. On si ono by to nebylo to klidně žít z od čeho povede zpráv než jsi mi totiž v toto závislosti které třebas v tom o nich na jsem vás jen o ti závislostech. Že on ho toho bartoloměje kde jeho mistr se který se dal svatý jan křtitel učil ta nás se když v ku a onoho zatím naučili jenom nehřešit a v ale o dne řešení vlásek vyššímu. Takové která by byla dcero na lásce k sobě ještě dlouhá cesta aby že kdo tu cestu může udělat jedině dal za pomoci ježíše krista jak toho protože ten ježíš žen naučil ty žáky dělat zázraky čí mocí mocí boží čili na moc boží vstoupilo do těch žáků pomoc ježíše jen oni byli schopni od boží milovat člověka ne svou silou ale sílu. Boží. Čili pravá láska je láska boží město jednomu ten ča ale tam vynechat jo ale je lidská může vynechat nemůže nemůžu smyslu k bohu. Nepochopil z když již protože jsem se dostat byl tím zrak škod ty jenom tebe a ten když nepochopil tak nepochopil nikdo prosím podle něho boha co v co jsem říkal jež je dáno nepochopit něco antonín takle pochopili kdo tam jsem si vzal nějaký za tak se musel vždycky by si o tom o mně vysvětluju ním věděli aby ve vím to z od ba kromě dále šlo li tam šlo o závislosti takže jsem jsem vůbec. Nedostal přátel to byl kdepak hotových. A teďka mluvím o těšil závislostech a říkám posledně jsem posledně jsem řekl kdo neví že láska lidská je závislá na lásce boží a že kdyby bůh nemiloval. Tak člověk ani v oblasti lásky neudělá ani krůček nejmenších. Protože on miluje. Tak se tvářím jako milující a myslím si že to moje láska jsem bohudík k tomuto debaklu nikdy nedospěl. jsem věděl že nejsem schopen lásky aby si například o mně teďka třebas myslíte že to z lásky schopen jsem omyl nejsem. A nikdy nebudu ale jestliže člověk myslí že miluje ale tak by měl vědět že jsem jí. Že do bůh které který miluje čan do dělo po čase mockrát citoval ne. A kdyby tom do toho co do něho o sama ze říkal musím tady kvůli li se sice proč chandogya upanišad ča době pojď za říká miluje li mu ženu myslí si že miluje ženu ale on miluje a protože jsem jediným milující no a dom otec miluje. Dítě je jestliže miluje dítě jsem to který pro dítě miluje protože jsem jediným milujících. A tak dále aby tam ještě kolik přijdou tvá že vždycky je to omyl náš že si myslíme že někoho máme rád ti. Co prosím není tří. A pak je tady nová závislost naší lásce boží když ze soustavně tato z toho co se s děláno mluvit co za nezávisle nebo ono ono závislý. E na závislostech ostřeji ne vůbec nevíme. Mi nebude se to láska boží myslet že my milujeme jsme že my poznáváme že my žijeme. Kdežto. Ježíš kristus o nás takzvaný živí řekl mrtvý pochovávají mrtvé on to považujou budete živé ale že nalhává. A tak nás tak je od dominující tak nás nepovažovalo vůbec za nic. A všechno co ty žáci měli měli o toho ježíše krista a byl malým jižního v bez o na sebe například to byla láska boží která v něm začít v začínat kvést pomocí konkrétních příkladů lásky. Čili my se můžeme vzdělávat v lásce boží tím že nejdeme vyššího bez o na sebe ve pravda se snažíme o lásku k vyššímu bez ohledu na sebe lépe řečeno takhle. Že jsem to daří jsem že se k tomu dopracujeme tak zjišťujeme že jsme nikdy nebylo. To jsem zjistil bude nazad jedenácti byl třicetdevět když jsem li že tak bůh miluje to nejsem a přesto jsem si přivlastňoval z této jeho lásky jsem to neprávem protože vidím ne se do modu do doby do od boha máme šel v je pro našlo a proč domě tak nesmírně miloval jsem nestačil na jeho lásku. Napřed pokoušel ale nestačil s a na ostatní lidi nepovažovali za milujícího. Si toho sledu že jsem jednou ještě nebyl jsem nevěřil na boha ho před sedmnáctým rokem vyšel z kostela panny marie může člověk v plzni. A vyšla zároveň jedna starší paní proč se tam vykřikovat na tom schodišti. Do oslaven jemu mnou matčino které toto dítě prosilo. Než za o neboť ten miluje boha. Na sto vůbec nebylo jsem nevěřil jsem tam ale smyl si hlas a vono jim to asi dalo dospíval na plný pecky to co si mohl dovolit zpívat a ona mně poslouchala váma v tom dělat láskyplný zpět protože toto oděna do slov tak také s takovou v postu snášeno mohlo u k že se vzal jsem při chvíli dělal jsem ho utíkal potom schodišti pryč abych abych nemohla křičet tomu při č. A dal to nevim ale zaručeně jen to bylo chybné mínění. A teprve v koncentráku. Když jsem se vzdal úplně svého života bez nároku na návrat do toho života. Bez mít dosti tak jsem najednou příliš svět se to láska že to není z mého v je to všechno božího. A prosím toto chybělo svatému bartoloměji a toto chybělo k svatému janu on miloval do konkrétně svýho oba dva z jeho mistra ale to ještě byla by buď láska od boha je konkrétnímu objektu kdežto ta pravá láska nepotřebný konkrétní oběť aby existovalo existuje neboť neláska která jest která nevzniká tím objektem který milujeme rozumíte. Takže ten bartoloměj toto taky neuměl věřili měl nejsem bartoloměj naučit a takhle milovat láskou boží a ne z obou si tu lásku neměl přivlastňovat tak mu nařídil temného mysl z tu oni jednou nohou na zemi a druhou mohou. U boha ale prosím nepoužil toho boha buď pořád tou jednou mohou boha. A jednou nohou na zemi to znamená opírají se ale přitom projevu lásky o pozemské věci oba to měj se kdo to byl velice dobročinný člověk do životopise zná. A že. Byl tam dobročinný může osudy klid kůže a v zaživa umřel ženo tuto je krás na to se může stát jedině svatýho o tom měli el protože on to nesměl ve své užít dělat. Ale když to ještě nepochopil že to nemá kdo se tak by musely stáhnout více v ne velice radikálně do vaně prošli on konečně asi pochopil když muselo bez k že se musel do totálním se cele jo. A. Pak šelem ale pochopil že ta láska která se ve stal pod jeho kůži nebyla pravou láskou dal pravou lásku láska boží v něm existující. Takže svatý ví. Bartoloměji zemřel na co zvlášt že okolnosti se naučil pravé lásce teprve v okamžiku smrtí. Stali rovnou na zemi a druhou mohu do ubohá neškolil že ten jan evangelista jsem učil která se mu běžně jak miloval toho svýho mistra. Jana křitele tak se učil lásce. Ježíši ale když jsem na určil která asi v ježíši tak si s tím nějak nespokojil. Věděl že se musí soustavně a úměrně stejně ab paralelně s tím odnaučit lásek v sobě. Protože co je toho že se nemám tak krát fu. Proč zajímal v domě při něm žena se nic vědět vezmi již jenom jedno ona dvě ven z vás o do z bohu rána a s touto láskou několikrát aby se do toho obraz o z vás se třicet osudu k bohu a naše babička si znala o mně nic si tohoto za postu z použijí z jiný použil novou tento vodil své věže a o nás hořela kdysi utíkal z náměstí neděli tam ta než od no a voni na kolem zbourali a nechal tam už. Živ poschodí ty tam jsou tím že to do oni nebo stavět protože to roku pořád se že to z když jsem byl za do mozku bez dobyto byli bývali mohli znovu postavit protože osoby mu nedovolil tam to vůbec udělat to jsem dělal před tím že nemají k tomu chuť no ale je tomu s vleže jediným na pro na světě nemá vědy že je a viděli věřili že jsou to ano. Ale jsou znakem překonání dualismu. Že totiž ten bartoloměji když to je na zemi. Jednou nohou a druhou mohou je u boha. Tak správně si uvědomil jaký smysl dualismus. Že to od aby skrze pozemský nespojí se že se dostane člověk existenci boží a z propojit lidskou existenci s existencí boží znamená z bo si v lidskou existenci. Tam toho na zemi musí být z bo chtěná takže jdeme li se spolu nakonec spojenou ne ale spojenou se nekonečno v tomto smyslu. konečný prosimvás maten na tom dělá el při v ní. Čistěji zemi na pomoc ten kdo z těch matematiků mohl říct takovou takový nesmysl nad že věrou do věž čili že se setkají nekonečnu tato to pólu samosebou to je otázka jenom. Že by taková k li se říká na kam víc než lidská z ano co ne. No ale to protože zkáza jsem kdyby se do po dělo by toto byl tak to není sprá napojen neměl názor řekl ten někdo ano. Někdo ho to jsem do kolik se dověděl že to pravda telat říká nekonečná ale ne rozumově zjistitelné na ni žádné věcí zrovna při se byl v konečnu nemohou setkat. Ale nekonečno jsem kaje čit teče byl vysoce zasvěcený a el vědět byl viset centra pro sebe potřel jones tak by bylo víc. Takže například on neměl ten tam jen tu kterou tedy dnes ne abych taky odůvodnil proč nejde o to byla zrod na ale když říkáme že tam jen ta s za den k ose i při tom. Se k nekonečně přibližuje v že ano anebo se s spojí. Také proto též je to do ve se neobejde zaseli tím pro je to byl daleko po něm že ale taky byl tak el z věcem be. Je to matematik si oni byli hluboce nesení lidé přešli by tam o nás a my dneska nerozumíme protože tam naše matematika nevede jak. Tomu nekonečnu v nýbrž ženou o něm mluví tak to je málo. Že nechci bylo dovedou li a co neživil těm kteří říkali o ten tam vědět to se nedá řekl fa. A to je tohleto že totiž když se kterým bujet te tak se ras skládá daná soustava čísel na její prvky. Ano a tak daleko to dálo rozložit nejde a potom se to internel jsem provedl nestali přední před skla. A tím se dostal je stará není výsledek. Ten který je u platil ten kterékoli vědě od lékařství po kteroukoliv techniku ale kdyby nebyl upadne ten li tak matematik jsou toho názoru že se došlo k chybnému výsledku v po po o že to musí mi tato paty tam musím jíte je reálný podklad v tom smyslu že končí je reálným u spěch je někde v nějakém oboru. A ale pravé je nejde jestliže nějaké je v elementární mat ale s ke procesy let předvedu pomocí derivací na be čísla která se dají kde bylo v atd. Tak jsem se na ten než začnu některou rad jsem vzal a mezi článku který je absolutně ne praktický protože když to nemohu zde miloval nebo jsem než jsem ne k teď bylo tak to nevede k žádnému konkrétnímu li se z ku a tam je že je za tím je ten článkem světa schopnost. Intelektu a ho pochopit intelektem a co je to přechod z rozumu do tak malého nerozumu ti čím ti řečeno na rozumu co ten nerozumu ten to není nesmysl ale to je opak rozumu. Tak dejme tomu. A ale to by se jsem jsem se to jsem poměrně dobře vypsal v tom co spisu nejsem komentoval cesta zen no ale to se dávno tu nebudu o tom mluvit. jsem měl řeč dispozici čím s tím text těch šel. věcí se tam byli který tam li citáty z čínského moudrosti toho svého jiných mudrců že s tak ty čínské obrazy četl. Se do rukou konal jsem na že as dal jsem jejich překlad se zříká ale tělo a todleto či nižším krmen to podobno vám je no ale to je ta mysl a no a za není v je nemyslel. Než jsem mu táta mysl totéž co mysl ale jsem nad všemi do tou myslí dál za ním tím že prostě vypustí na určitém stupni na na tom mezistupni mezi byli za svět víte na s tak se dostanou ustat v ale nemysli která karate z je činnost boží ten pro činnost neplánujte nemyslí přitom a nepohyb. Že se přitom nestarat se. A přitom proto nebo právě proto se o všechno stará všechno kladné a všechno řídí. Pravé řízení jede řízení pravé myšlení je nemyšlení praví rozuměl nerozumím říkají číňani šel naprosto z pravá cesta je cesta po které se nedá kráčet rozmnožení se do povídání co je to zase protože oni se kráčet. A je to se stát ale se po dáš. Znamená napovídají nám to jsi mysl si matematici todleto co se nám že ano matematika kterou se kráčet do se při že jsem konkrétním výsledkům se to je taková matematika která by nás vedla stálou pozná poznání věčností se tak který po se se nedá kráčet v s s s že ta tam vede ale jestliže jež mu říkal moje cesta není schůdná je strmá atakdále tak zůstal. Vlastně jestli visel na poloviční cestě protože si netroufal asi říct že to není vůbec cesta. A ná. Že to není cesta po které se začít ve za to se velice těžké že jsem říkal no ale to je celý myslet be tak jsem radil matematice zatouží teprve žil tady na ze těch nejvyšší roční si říkat co pravil že kde jsem tedy rase je to nějaká eva klečí by se z s el protože žádat žádnou. A jsem se koly v ten by pravé dávno asi před č jen čtrnácti mi tento. Toho starosta novou záminkou bylo toho že jsem chtěl víc světly. Jak číst svatou terezii z avily dobra nám za maminka ale jsem chtěl dát do pera jak pranice ji mluvy z do řeči. Tam mezi derivací jak integraci naprosto nerozuměl jsem si z jedl ještě prvek. A ukázal jsem li pro na tak nějakým příkladu. Ale který by k ničemu konkrétnímu nevedl ale vede li ke spojení sbohem kdyby člověk opravdu tím rozumem dovedl rezignovat na ten interval ji své věk a no tak doufám že jsem do kladl na srdce se nám nenapadne větší koho nepřijít k tomuto na kou protože matematika ustrnula lidem na je li se je na určité úrovni na které nebyla vrcholit rodič. By dal do životy ku na nebyla ona byla na vyšší úrovni nevzala ty i ten a to je chyba když viditelným třetím tisíciletí že jsem toto věděl mi to ještě nevíme. Protože nás rozum zabrzdil. Rozuměli to musí být od rozum přečte v a ten nás potom nebrzdí. Rozum do musí jít ale musí být anulovat. se musím umět všeho vzdát co tady na světě ano když jsem maličký ho něčeho nevzal ještě něco měl bylo pro mě. Tak proto o tom malé co pro mně zbylo nejsem schopen se dostal do věčnosti. se držen za drápek řek jak se říká ale ten drápek se drží celý z za to jsou viz i s mou bytost jen tím se řím všeho co není věčné. S. Že ona v čili o tom honzovi i když ses mít tomu rozumu mysli ut no no. naši tu princeznu aby je dale jsi prodělal dřív jako by kast to od anebo jiní jsou úplně ztracen pro věčný život když tam nikdy neshrabal je nad tušili něco al znázorňovali to velice duchaplně toto jenom tušení správnosti ale nikoliv správnost sama. Kdežto ho vzala on když se hle tu hlavu tomu koní kovy kterému všechno dobry udělal nebýt jeho tak se nedostal nikam neví smysly to bylo kázni na mary král v šesti nebylo sval z jsem do toho všeho ostatního žal v s v ale v tak ale to je důležité si uvědomili že mi kolikrát něco u tím neláme něčemu utíkal počínáme hlavu a při ještě na to nemáme právo a to byli všichni kuby z děl byl. I ty pud měli hlavu něčemu el co tedy napovídalo jejich do pravda ale na které bylo úrovni to nebylo na žádné jiné budou oni než na jedné z těch sedmi. Ale nikdy ne pána boha nikdy ne. Protože všech sedum úrovni jsme nositelem nejsem nositeli dveří číslo ani jedna z těch úrovní totiž není tím se za úrovněmi bůh je za úrovní tato nám bralo za za jenom za svatý tedy všech sedum úrovní prošel tak nakonec to musel vešlo to od na kaši žaludeční a vyslovil tu sílu a tu si do oni z toho mne na brali ty k kuby světem dále. E protože se vůli hlavu rozumu dříve než měli nedal táhli princeznu do královský jeho dvoru prosím to je tak jako. Jaký tak vám be že on víc zde je pravým je kristus ano vidíte jako mělo ji jako že na jedno je i od tří hle když je ještě tam je si nic z toho z li jsem tak asi že ano ano ano ano tak prosimvás koho by se mohla byla. Jo. Správné ale ona někdy tak by krás myšlenky že to nebezpečné. Jejich může použít s to špatném slova smyslu že se dostal nahoru nemám rodil se tam dostane ale vyslovuje myšlení čili které patří tam někam nahoru to za to potřebuje znal sis za slovy jenom mohlo veni ale nic víc rozumíte tak ne že bych vás chtěl potí ničit ale je to podivuhodné adi z vím se z kde je na tom berete le. A řeknou lidé li této ne cítí ne protože jen občas v tu ale o za hlas je ne jenom občas si říkáte svýho přes příklad jak on nemožný ženský ííí že to tak dělat ne. No a on hra ale jak nemožná ani do jez správné že ji občas také sahat vědce ale volal jeden dobrý následek všechno zlo se musí za vrátek do toho dobro ale že vám to vynese na povrch myšlení ku která patří někam. Ale teď člověku náležitě že kde se je ve spojení s tím bohem no ta koni z ale myslím že jsem bartoloměje probral se nebudeš potřebovat dalšího v tak o me jako by tam nebyl kosti co v na a a to je rozum a bych se styděl kdybych nemusel vyložit nahlas jsem tam v. Všude míří ta moje mysl to je hrůza takže to ani o tom nebyl mluvit ale možná že na to ten ta boženka nevím. Ale asi taky a ten ji znám že se taky nikdy um po a to prozradila panna mary jsem svatýmu domy koly že to byl nesmírně vzdělaný věřit kost bydlet z uměl mluvit několika jazyky asi pěti naprosto ta naše je tady ty nejzazší otázky teologické uměl vysvětlit zen v pět věřících kázal po celé evropě západní. po řecko. A byl v pozor na než do kazatele ve své doby jenomže jem ne tenhleten člověk v jednu věc neuměl neuměl zastavil tu u povídavou mysl a tak když jednou žádal pannu marii o pomoc. Tak ta jimi do máme v plzni na oltáři ani je rušen slovem nad byl zraněn na to podívat tak panna maria předávaná tomu svatý mu dominik doby kterou můžeme s. Ne tak mu říkala vlastně ne tu svojí mluvou snesl svoji v u povídavou řečí nebo u mysl povídal atd. A co on nejsi nejí nesmysl měli be. A ona se u povídá be a bude schopná pochopit tajemství která jsou mezi tou povídavosti vložena. Takže ten nespočívá v tom za mez úraz otčenáš do z na oslu no ale poznal vždycky data by to sousedy je tam nějaké tajemství a on to pochopil ano čili on se dopracoval veliké moudrosti přes povídavost která nám brání v moudrosti že nechával u povídal do úplný ho mechanický do povídání a to potom zná. Protože nechci nevinná ale netvořila překážky k tomu co je za řečí. Ona ho dovedla řeči kde člověk poznává a to jeho řeč nitrem svým poznává spravovat správné a pravdivé ano. Takže dominik žel opravdu mohu říct vel s co sami poznáváte touto zkušeností jiným máte právo teprve předávat. Jinak ne to co přec děláte e bylo něco protože ten ano kroku je to jako děláno jsou nedělitelná a no. Ale se ještě mimochodem tomto nebo ale jak se zaplatí mám jen toho co než tomu stále měl li ano.