Karel Makoň: 90-44B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

to ve mně neměla tak jama možnost to nedat ocenit je ten ale to je jiná situace protože ten mravně lese velet dostali balavat za bylo neztratilo stane ano o šel závady potom nikdo nebude ani stát pod a ne. To ta na to ale v tomto případě by mně to něco jinýho že ty máš povinnost to chránit jež tomu na to žádný svých takže ten s by den kdy tedy ten barák a jimi moje řek ještě krásnou obchod dole ale je zaměstnancem televizní služby a opravuje barevné které viseli. On vel dlouhou odolával an nechtěl při ten barák cit nazpátek. Ale se říkat li se jáček tomu donutí jsou to módou život semen z za látek protože zařídí si tam dole opravám u televizoru. A proti vydělal na všechny daně mu tak strana příkon vně musí dařit aby z na tom měl a pak je to obchod za to to není hřích ty máš právo být podnikat tento se jich že tomu osoby hříšnost je schopen ve se do tom neposlouchali a je to na zemi jsou domu od vina si ano ne mě. Ó a my je že byste nevěděla nic ta jeho ta ale není nejí se mu se mu to. A tohle to taky stala kou mýho ano a bude li je jedno druhým naplat. Od ostrost nebyl po hříchu protože on byl žádným si viděla jenom je nešika neboli jen toho ale to neni že si jich. Nejsi zvykli podnikat tedy musíš tomto novém režimu podnikat. A to není hříšné a pak budeš li z nemít po starostech protože podívej se tože pracuje byl na svět e zadarmo on to není žádný byla jako tele je to to je hřích když to nemusí dále dělat to je mých očí hřích. To je se že ty jen svět u kr li nějakých pět knížek vezmi do vědomí. A chtěli do vydat co říkal neví dávejte toho me ne mělas co vám nechci nic mít. Ale byla vejde do po nějakým jiným jménem a tak dále ale kdy těla jsem podnikatel když jsem v době když se podnikat nesmělo byl podnikatel že jsem si nějaký hřích ten se od pětkrát jako makoň pro viz bylo na západě a. To je podnikání. A proti proti vůle státu dokonce jsem potom v jakoby nevěděl že měl sebou protekci a ku prosit. On totiž měl dvanáct žáků a jenom jednoho z nich zaměstnával a tak to byl jidáš zaměstnával nikomu žádnou úkol daný od nedával jenom jidášovi a tím ho dostal při veni chci na protože. Potřebovali někoho nějak do jako doma doby ty peníze z radoval na dobyl zařídil bezstarostní život aby se nemuselo jedenáct do vlastností lidský starat tak jedna sestra křtí. A to není říší tady máš odpojit ježíši kristu jak se na to jít. Nemusíš se proto ztráty dáš se v aby zradil ježíše krista to by se byl výborný kam pr nějak protože bych založenou svět je to asi. Ale to co o tobě nechce prosím buď za doby toto pozdravit zařiď všechno abys měl nad vitálně a tou vše to nezáleží. Ty se bojíš starostí k i dnes si starosti to nemusí jisté do se museli pečlivostí jednu ty musí být tak jsem tady máš to že po vrať se s ním pole je to dělat aby snem jsem starosti. Nebyl z vzali z účetnictví. Ekonomická záležitost se kterou stojí o jako lékař nestane nikdy se jako by se o záležitostí prost. Ta cesta stupně vývojové duchovní. A cesta každého člověka cesta takže člověk je od boha do lidství a liství bohu tomu se nedá vyhnout si vlažný nebo horký anebo studený tomu se vyhnout nedá. Ale na cestě co se to dějí věk ty tam odchází z jednoho stavu duše do jiného stavu a zase ten stav mění šel zase přichází do dalšího tomu od a dál těmi svědkem toho do by se ti na či vyd nebo podle jo v tom že do z rad poslání o čili na rozhraní těch stavů dycky nastával něco ho. Co my vidíme strašně dramaticky jako tedy mít ten váš v tom je bezvadným dramat li že se nedostal mnoho mluvit no ten by měl opravdu. Wu do nemělo své vnímal všechno byla od že to je ten na ve svět na to třeba vůbec on prostě když se narodil na tomto světě. Tak ztratil pojetí věštil věčného života a. A to se překlenout tu tato ztráta jenom řek bych dělily je jenom takovým přechodným stavem ve kterém nevím že jsem že se musím zapomenout na tom minulé a ještě si dnes po měl na to nové žen jsem nezašel do toho nového to řeknu takhle. Pád z ráje je okamžik narození tělo co z to možná přiznává dobyto o doby jo. Čili každý nás let padl z ráje žijeme těsně po pádu z ráje každý z nás. to budu muset všecko vysvětlit tudleto protože vám tam chybí kterým momenty který se ještě licet říma aby tito nevíte víte sami se jen proč. A to by vám tyto otázky odpadli a tyto těžkosti by o to li s to že byli všecko to není tak věřit to myslitel by se za to je důležité ale důležité přitom je to abyste věděli že nikdo nedokáže přejít z jednoho stavu to do zhora dolů anebo zdola nahoru bez meze a jestli v mezeře říká že tou vlažnost mýlí se. s protože to je prostě přechodný stav když například dejme tomu ježíš potom v jordánu by to byla to byl případ před. Získal vědomé spojení s bohem který ho miloval tento je syn můj milý jen se mi zalíbilo tak dále čtyřicet dní chodil po poušti. Aby tam nad duchem jsi nám duchem na po k už. V tom si jej do si si neříkám že to pro ten případ po křtu v jordánu ale z těch meze je tam víc je jako bylo mezi stavět tam víc minimálně v životě jsou při. Názvem měli je ale vlažností když je to mezera tak třídíme situaci v ne v sobě situace a u něho není možno aby se stal vlažný není do boží ale je nutné aby z ty mezery nějak česká k a. ti mohu polem jak se to dělá prosit prosimvás to můžeme sejít ve kteří na to je třeba taky a tak ty k a na sebe jako ty události který se tady vědu přelomit to je taktika. Nějaká tu na kolektivní karma nebo co takovýho duch tak piky no a ježíš po chtěli třetin dnech teprve se setkává čtyřicet velel dobu volném množství času se k váze satana všem ne tří v. Žádným satanáš o žádný on satanáši mi nebudu v jako o svém s tím ses ještě nesetká. A totiž ještě moc chybí stačí se s ním setkat a vypořádat se s se s ním ještě dosud nevypořádal s. jsem tyto stagnace u tebe často pozoroval minulosti na to zapomínáš z ale si dobře vzpomínám kdysi byl čas tu poraženeckou ale náladě často. A najednou. Čili ty ty mezery ty jdeš po kou z před. A vždycky kupředu krok mezera z poraženeckou náladou v když to dál nejde a zase kousek se za semen zela tak když jsem se dívám neosobně totiž od osobně nebo ne tak subjekty jako ty nýbrž objektivní tak tím musím že to to není vůbec tragické zažíval v nýbrž to je tu bys byl cesty. jaký jsme umíš oni styl cesty to neni. A plně horší možno by byl kdybych tíhu vysvětlil než svět deštěm tvůj cest sto tvoje cesta. Ale prosim za k si. Tak k a to můžeš toku li si musíš si myslet osobě jako o zbloudilé nebo vážném když. Jak to byl ten ježíš kristus se potom jak vstoupil do toho hrobu na ten byl na horký nebo nějak studený ten musel prostě prožít při dni mezery. Na po tíž protože jsi meze li toho vstupu do tohoto světa musel prožít mezeru do dlouhou než tam při ty svatí příkladem dojmu vědomí o věčném životě starat o podobně. A to on si sám nedal nedá tomu bylo dáno. A pokud je nebude dáno taky a ne tak ta nerovnováha mezi trpným a aktivním způsobem přímá není těchto věcí tam nějaká chyba tu v no ale není to vlažnosti to špatně definuje už. No ty si zatím vlažný podnikatel když to na to vjem ve z to si je to z li protože mýty meze jetě. Měkko mezera trval kdesi do ta čili prosím tím je ten poráží již o protože si jen ne jen je li to že si nepochopil to celistvě cela veliká tu kdysi pochopili jednotlivé části jak se po dosažen která dávám všem mám za zlý je ale to by dělal si úplně zřetelně by se navádět zná kam vás ostatním tamas nestavím pravá tam ještě nejdu. To nesmí být atomu říkáte o tom vlažnost ne to říkám vám to let řád věnost dovoleny vlažný ale to je prostě sebou prosim je ti to mi že od po tomto říkal budu vůli s tam budeš návodu tak k tomu ne hlas z na vůli o tom ví. Abych to mohu volně říct jo ale skok říkat nebudu protože i to do původci byl říkal. jsem proto aby se z viz spal jsem vždycky byl od on říkal tu byl to nevadilo ale jsem ti tam taky zažil jednu zajímavou věc že jednou v noci jen hodiny nic k němu vše k i ti pak ji kdy kdy. Jste v od vých tady se proti tobě malý nese říkal když se hrám víte že jste malý hanbě k ve se za to že nejste ničí k ní. No ale vězte malý ale že něco nejde jsem vlažný tato semena bych něco říká musím s máte ten zdeněk ježek s tím emil jemu horském jak se drží e po smrti zaručit škod setkal jsem se s nima. Doufám do tam bude že to pořád jo let když se se to a oni jemně řekli jak jsme to u ten do hloubky li to jsme se mylně si vůbec zabývali ale ten dal emil jak o tom pochyboval. Mnoho rozené a o na tom stejně jako zde některý o to pochvala bylato smrtelně vážně. Jakým v tom rozdíl je že dneska sedíme vedle sebe ne ale ne není tak nic nám z toho nezbylo. Protože k jakékoliv studium těchto věcí jsem za by dneska zbytečné jelikož studujeme se nenabude poznání tu vám to pořád říkám. Nýbrž jenom praktikováním to co na studuje ale když to nepraktikuje člověk nad. Tak se dostaví taková situace do které ty mluvíš no jsem měl ve přede při něm se jsem v ze sil ze se probudil el protože jsem se dostavil v tom z lu na větě která zní škoda. Lásky k jeho lásce která není jeho láskou. A dojmy ještě bylo kou nás není ale prosimvás v jedinečná vězte o potřebuju s kristem vysvětlíme ne. Cože. jsem nemohl usnout se si to napsal protože to je velice dobře inspirovaná nám myšlenkám. A. Když my takovým víte řekne promiňte toto budeš mi dal někomu prodali před čistotu strašná pomluva pro sebe že by si že dneska mně všechno styk janem byl jsem nad tak dále jsem vlažný. Tak. vím od jednadvacátého jedna si krize je to nevšiml že nemiloval jsem nikdy. Ani jako jsem nikdy nevěřil a potom jsem taky nevěřil nýbrž jsem zase s co jsem to věděl od chvíle když jsem vzdal ten svůj život jsem věděl že on je milující a když bych byl měl lásku k sobě k takovýho druhu že bych. Se sebou dobře vycházel protože bych nebyl například vlažný že bych miloval tak jsem na velkém omylu. Protože to nejsem který předtím miloval nýbrž to byla milost boží která ve mně toto způsoboval a když tady není tak to příčinu do který janem nemíti ale zaručeně to je vlažnost přátele za při jiné příčina do tady to všechno ryb celého do toto li se že by byla neseš z on v kapse tento před si ještě dokonale jo. Prosím ještě přitom něco říct přesvědčit je věčně za to že to být náhoda. Že jsem nebyl byt své jsem neměl hlad se měl strach žádný zármutek. No jak je to možný dobyla pět měsíční náhody škála vůbec se dostal takovou úroveň vědomí to ono to se ono se na to nebyla ale taková že jsem přímým poznával že on miluje vůbec né. Nese při tím pracně snažil milovat panoval mi to nešlo. To by se tedy být tím znal měly by bylo to tak než to co jako mně to nešlo ale na ve jsem ty povahy. jsem se nikdy nesnažil o poznání ale vězte mi to co dělám od doby co jsem se vzdal svýho života je nazad byl asi třicet mám tajné přání. Se kterým své netají mým lidem obyčejným jako jsme my všichni že bych si přál nebyl co nejhlouběji vším co je ve mně poznali vší to protože bych neměl z toho závazek. To je závazek něco vědět. Milovat jak se mi zdá to je závazek protože nemiluješ ale si bůh nevinná tyto pociťuješ jako svou vlastní lásku škoda škoda škoda se tak pociťuješ do boží tak pociťoval to je závazek vůči bohu neboť on miluje on to dokazuje že při životě že to chvilinku nedokazuje víš tak buď která nemá další závazek a říkal v tom o nad ctnost. V toho měl dnes plete to protože tuto cestu toto cestou nejdu jsem prostě byl vždycky tak tvrdě vychováván že že své pravé nebyl nikdy v takové situaci jako ty že by se považoval vzala. Tak z něho ale je čím to bylo čím to bylo. Že jsem měl za sebou čtrnáct operací za vědomí matku která neobětovala bohu za to asi za všechno nemohu zase si lékaře nevymyslel ani tu matku která neobětovala bohu do si byl myslel nemyslete si koncem tak dovíte ne se se do poradil jsou mi tu být v jednou to o to nešlo to je přímo dojemné jak jsem dělat to o to co ode draku musel protože jsem tam měl co poznávat kdepak bych se bez. To von se nad u zmohl na ty čtyři dni v toho očistce který znám prodělal někdo na to čekala do posmrtného stavu a tohleto kdybych to je na přibližně aspoň nazvat co zažívá v očistec ty si to vyčítat jako soustavu hříchu ale dnes dosti před tvoje nitro kdo chceš. Obrací se ho si žilo klidně tím zpod ke dole teď ten spodek se ukázal na o to jenom to soustava hřích chudák do tu ty chápeš co není pravda že obrácené nitra. Tam když do byla tele že ze si tuto doktora budu brát jsem byl velice o sice člověk tady říkal mi aby vám přede když me tři dni mlčení ale pozor při jim řešení víte co znamená že budete vnitřně mlčet znamená že se budete zažil dávat svou vnitřní povídavost tak to bude mít ten následek že se nitro obrátí navenek. Ale do pak to u nese málo kdo ho. Čili většina lidí protože se oni to obrátilo navenek padne protože tu sílu toho nitra neunese. Opravdu jsem to tam by byl z těch asi třiceti nebo čtyřiceti lesní ku jak je většina z nich nevydržel být klidná v době kdy bych moh poradit třebas ty žen. E jak relace. Nějakém trámu myslím katolickém aby doby že si z vjem kdyby že se řádně vedly k tomu vnitřnímu mlčení. A. Obrátil by se tvé nitra semeno by to bylo tak dobývá todo po částkách pořád do nekonečna a do pro by přitom neměl ztratit důvěru sebe sestra si byl sebe v tomto ztrát si mil k o to své škol. Že projevuje a neměla že to z psem projevit ono bylo tady je pro jeho se obrátilo v tobě to není že by z nikoho protože bych byl najednou takový dělají dát nebo najednou tak jak s člověk nebo na jednota ježíši zase jenom obrátilo nitka. Ne nesmíš se špatně hodnotí chybně protože nic nového se v tobě nestalo nýbrž jenom je to obr na co na ruby. Ale protože můj život byl obrácen do doby vod útlýho mládí u byl obrácen naruby a co se dobrat se do úplně najednou o to se ještě do obrátilo postupně v tom koncentráku abych víte si jak jsem se snažil s tou by to nikdy myslemi to nepodařilo to pojednou obráceného to nazpátek nedostanu když něco řeknu ještě něco ještě maličko. Teďka jsem byl asi ženami v praze u své cely v těch z divech a oni mají mnou do kdy začal pro dívali barevnou čím dál okolím že vím a jsem. Plat nemalé cela se tak se dívala najednou k čisté nastat přistoupí ke mně vzadu. Jakže nepoložil a tak taky se bude hlad byl prominete mi že se s tím přitom jasem není on řečeno ještě jinou půstu užší patrně nebe a záporu vzal s vopičárna. No volal podal tolik poli dali z mu z pole prostě dáno voda. A možná že nezdravá a. Ona hleděla říká na došla boha v k a teď kterou s nám říkal o sebevzdání jsem do chápalo kolu no ty hledání plyn slzy ztracen nebo k a je to došlo že to bylo s že to byla pohádka od jak se sebe vzdávat jsem to teďka pochopila teprve v no tak to dneska ještě před let ano přes svět že jsem do pravil to je to docházelo do dlouho kdybych velkou mezeru měl. By si vo sobě myslel prosim nebudu při to byl tak sis prosím tě. My máme jiného jsouce je nemám právo se takle soudit prosím. Teď vám budu říkat o tom tu znamenal dávat na protože jemu se kterou v tom pomohl mu to vepři vážně ale nikom mám dojem že si bez hříchu o mnou a jako bych to dělal jenom. A o čem že správný při schopno to vždycky uskuteční ne nože těsto není špatně slovy. A není v no a ono ho. V tak jsem si že budeš tu tedy ten nikom lidsky za založená a taky jeho sil do jsem normálně spodní staň doktor kotel co ho co to je to bylo moje na dávám za postní dobu poměrně dlouhé to jsem tak dlouho si vedlo zaset jsem z to jsem ho jen o protože o by to nevydržel a tak se tomu z a to je výborné která se tělo si jsem taky herec žil dramatu řek. Každý přechod z každé je hojí jednoho stavu do druhého jednu povahu vlastnost. Jeden znak dramat činnost. To bez drama činnosti se neobejde nejsme ukřižovali ježíše krista před dramatické kdy jsme u od rodiny se světem v dramatické i ta rodinného měla ráda a oni sloužil celý si sice dělat to je nějaká doba. Nebo přišel na svět. A přišel od boha tuhé rama takovým dramat tam jsi na každém přechodu z jedné buď o radou anebo znovu že nevolil do druhé je to to drama musí nastat aby by nastalo tak řeknu nižšího. špatné to je nesprávné. Ale to co zažívá naše všecko doslova správné tam není ani moment příček nesprávného a tak protože to drama. Říkají je katoličtí vůdci tomu nevěděl toto vědí dobře jestliže se hodnotí již jako člověk vlažný ale není tito jedno že vlažný mysli tak je to v nejlepším pořád k doktor obrat ale kdyby to do do že si vlažný kdo do konce. Nebylo často v zu chválí tak byto bylo v pořádku. Buď si vlažní jak chceš ale nesmíte být jedno neboť to v bibli je mi jemně do jinak ne tyto cítíš pociťuješ jakou křivdu vůči bohu že ano a to je v pořádku. Ne po s a když my nedokážeme z vlastní síly nit. A tak protože jak k si že to nedokážete na klamné jakmile odejde milost boží tak mi nedokážeme hned i s ukázka že jsme ničím to je úžasná vymoženost. Toho bychom si měli dál žid to tady prosím pole se tady z onen koho ženou svou mýtů skutků a základ zraje k přišla zen již jaká dovím proč zpovědí a řek domu z nás nebo znáte sebe ano a země. A on na objevil od vás do to děl neznám tak si spojí se tu pryč před pak nemůže zemi vyzpovídat asi takto nebude tak vážně jsem jenom zkoušena tuto s tebou děje o jsem se dostalo takové duševního stavu říkal on na protože nestojí ho on vám ten s to jenom o svatý nestojím o jeho milost. O nic nestojí že v tom stavu ve kterém se ocitla nebyl ani pán bůh ani jeho andělé ani o svatý takže jsem k její přestal věž a on říkal a řekla na tak taky v č co na něm teďka budu dělat a ona se dosti nebo si to jenom na rozhraní dvou úrovní na s nižší na vyšší. A on říkal tok stačí ještě listu li nám dál. Mělo to ještě nějaký v následek než tohleto měl do nás se jezte se zaradoval zatím abraháme ten nás této oním bylo mělo protože na řekla ale od doby sice nevěříme ty svatých zjemnil to ano. Ano strašně an výší mana jsem se nikdy daná na bližního neví ano. Jako tento k na tyto chop choď čeho zase z chopilo za srdce to je důkaz že v tobě to zdravé dovíte. A že si ovšem že se ocitá na úrovni kde to nemá být od a my. Je to mít jedinou podstatu lásky a tak to je je v těchto věci se bývalo jsem se na tu a to to nesmí vědom toho bych neudělal bych to přelil v no ale to nic tak je zdraví bylo a to mně nepřemluví ta proměn nebo oba mučí toho jsem vyrostl. Potože mínění člověka ten říká v čili horovi do ghos. A to je něco nebo názor člověka je něco co musíte umět překonat. A on svým názory který v strašně čas promění v neumím třeba ani s šelem tam ani směl nazpátek ani nahoru ani dolu o prostěji podlehne o momentální mu svému návalu názorů podlehne ho a návalu přání om by si přál nebýt tlak z k být aby jím není to nepřeháním. A jeho splnění nezáleží na člověku nýbrž záleží na bohu který dobře proč takový nezkamení protože by to neudržel protože by to nesnesl neboť je příkaz právě ale říká. Podivil jsem se se mi poli byl by temnému nesla a proto je protože ráda že to nemá že by to nemělo nemohlo uskutečnit a kdysi myslíte že ten víte na tom nadto stejné protože z toho dělat tak vědy. A se to taky nějak věty touž tady za vám že vy nemáte tendenci tady vědy opakovat. To se mi na váš sví nic ale no nil z vnitra tak promiňte škole se se o chodila jasné stanovila cena ale v není pravda co říká co se si musí věřil že proč ježíš. Domu to modlíte lehký hřích ale ne neleží do toho vidí před si to by že to strašně podceňuje jako když někdo třebas říká jak tomu přicházíme jen tolik věci tolikrát se věnuješ ne a ještě popírat omyly moji dokonce o tom papíru to mně velice jakoby moje práce měla cenu to opak víru že to byla k tomu v no to ono je to po píle jenom o to o to to to to byl on. Ale že je mně dožíral jen s todo o spolu onu as to jsou zatím ženo a ale ne víc než zase strachovat svoje názory tomuto lidsky trvá na cest se v tom a to bych. F. myslím že to dneska nevyřešíme aby se pustil svět do svých věcí dělat tak asi tak na listu věž ku spokojí cestou nalitou která tam je a ne ji za ním dál. Protože v k v. Tam není obsažena tato anna li sami bohu ukázáno že relativní dobro a relativní dobro a relativní zlo jsou rovno cení v ano tak sich ty by byla při toho do rodem s a za byl a bylo by pokory noho prosím kde ten dualismus. Aby vydržel tak musí se udržet taky herodes né. To to se musím mu byl že nechat prosím dal tu výklad byl zem do li ji dal že jsem v tom. Protože ten vám bůh ted ten syn se mu narodil se v dualismu a musí zákon dualismu trpět. Musí jím trpět a kdyby netrpět nám nemůže ukázat cestu nemůžou ten příklad paní vám není ale je jenomže. Co potřeby mysli nejen ve to z rozdělenosti do nebyl že vůbec je jiným způsobem než v do od ve ve by tomu rozuměl na tom to co rozumět v ne. Tím on on on on li se podívej se když třebas jsem byl v koncentráku né. Tak jsem viděl před si to utrpení těch ostatních lidí a sám jsem je neměl ne po těch všech k v ni nech se neměl v tom mně mělo ale stejně znechutit že ten pánbůh necháváme vede týrat jediné jako králi vystřílet na tak dále a to znaku co protože jsem poznával že co jsou část jeho lásky. S. Cit kdy nerozumět se to láska boží vůbec cestou poznání boží protože to je systém se boží. tak že jsem se převtělí dualismu tak tam na sebe bere všechny všechnu tím dualismu jinak by ten vesmír neměl význam kdyby tam nebyl tak výkon centra. Co prosím dítě čtyřicet v ale při toho komu se ho že mu nebylo byl v že to bylo k ničemu. Bez toho jsem se prostě neobešli. Nadto z ka hodnotím as to ono zlo čáku tak jako ne jako zkoušku. Ale jako ukázku milosti boží. Přeci kdo na tom by ho čili za toto komet on nebo který jsem psali dub v že do do na mez že se jich vůbec vydávat. Co myslíš psa asi něco. tím a když psal kdybych psal něco ne smyslu jsem to dělal něco co bylo něco nejlepšího a potřebného pro lidi k tato nemohli dát do ruky nebylo nic um rozumím počtu lidí že ano aby se toho neb pro rád pro že to dělám. Ne neměl jsem by z toho nešťastný neměl jsem pro piva komunismus kdyby se do po že za velikou křivdu na sobě především a jsem to nebo při protože jsem měl předtím nějaké poznání které se neztratí a to poznání zní. Všechno svůj čas tomto list a a časné na stále ještě dneska dělám všechno možné aby moje spisy nevycházeli našem vláda asi naším lidem odbýt napřed tu politiku svoboda po viděl všeh nějak k a ta teple toho vystřízliví tak mohu přistoupit na trh při syn boží. Dříve ne. A říkají věnoval vodil zatím do domu píše tak že do opisu nás a na každou pod ale co pak je třeba by byl pod symbolem sám. Na to že to bude rozumí že při tak jiné jen za do toho neřídí jen v tak ti se tedy na daleko velice teď k co mu to anežku jsem si z text se do volen dali to o na týmu od vtělení než se našli asi bych tomu věřil jako ale v. Si že máš pocit oddělenosti tak že v bližním jenom někoho do je někdy někým jim než si ty když ztratíš pocitu oddělenosti k tak s to již nastaly sku božím a tam si v sobě sám bližním tak to nejsi bůh se ty jako tělo při tělo. A z assisi bližní a musí patou pochopil svatý v pro že šlo že to z pozdě a potom litoval do toho osla trápil. Jo co prosim tak tím ho tak ho svým v kdo koho on se žid o. Sebe no ono si to co dne přišel ode že jsem se naučil milovat se do toho koncentráku se mi to nešlo jsem se o to modlilo ale nešlo mi o tom jsem se nenaučil milovat kdy pro do čas k ho k a že si jen říkal že když jsem poznal v tom koncentráku že láska. Je záležitost boží že z něho veškerá láska se v jsem schopen pochází z boha. A škola si myslet osobě že miluju pro od chyba totiž ten veliká chyba on je který miluje. Čili když si dělat projevu dělat o jako je to jeho síla lásky která se tak u mně projevuje rozumíš tomu který se uměl neprojevuje pak kdo z toho usuzovat že se nad tím že si že se mají dát nebo co vůbec pravda pán bůh proč se neprojevuje ale on to neví to je to zase nemůže on pochopit když. A dost často tohoto opak tvé do omrzení opakovaným blud v k k u něho k jak s ten a stal se na ni tele vším jak on je jako ona. Že vím že to tak o ho a nemohla ano. Jak si to zavři ale říkáte měla tomu rozumí tomu se rozumět před cit ale nechtěli chci se opřít o sebe místo o boha tak konečně se se dostal ke hříchu na vaší hodovní musím vidět že on je původcem všeho a ano. Tak potom nemohou do věci napadnout domu že z toho jsem od co prosím. Tak jdeme ano to si mohu dovolit teprve tehdy když toho boha do míry jak to ani z vrhá vám pozná ano ano a to jde ruku proces s poznáním boha. A nemám právo na něho svého něco když jsem nevěřící vel protože je to prostě je. Obalamucoval ani sama sebe no v ale deme dál. E to dovedl ve těle neudrželo je to je jedno velitel se jich jedu od lidí světel říci že tomu tak. To dále z nic kdy tím že do vědomí to že jo jenom ji do pod budu nových kdy žil od vědy je že je ale my přijmout. Jednu hypotézu když přineste co potom deska domem bavit našim je ve do doví času a ta zní. Jsi tělem a anebo jsi stavem který se v vtělil do těla ano no tak to jsou o tom novic nebudeme bože ty sis stavem nic z čista ven. A to všichni ostatní dají vědí taky a ty snad potřebuješ to říkat proto jsem se držela v no tak to nedělejte víš. Na stav. Tak si musí uvědomit že žijeme z vědomí z části vědomí které se k nám dostává z muladhary z ty nejnižší pasáže a to způsobem že se ztotožňujeme s tělem asi tímto světem kdybychom vel přistupovali tele k vidění čemu jsem z vyššího hlediska z vyšší třebas svadhistany nebo dán nějaký ta ho ztotožňovali s zase jsou svadhistanu ale vím tam mým tělem. Třebas jemnějším a tak dále se tak k tak jak domem trvat nemůže jsem nových protože to mám za sebou prosim ty sis stavem a to je součást vědomí. Máš toho vědomí tu část jeho číslo jedna a o ono jejich sedum jeho rovnou toho vědomí tak je známo ne na to jak vám ho pole je sedm úrovní vědomí a nad nimi ještě bůh který není u úrovní vědomí v vědomí samo o sobě neboť máme vědomí které se stalo vědomím atd teď těch sedmi úrovní jsou stvořené. Formy úrovně lesu byl vědomí a máme vědomi které ale a to je bůh. No to ne měl do toho co mluvit taky herakles jak se mělo ukázat že herodes rozhodnout jakou rozum symbolu rozumu rozhodnout vzdali kristus bude popraven anebo poprava bude odložena on se musel dovědět že teprve u pod jsou svých mudrců že se narodil v betlémě. A zatím ti mudrci zase co přišli tři svatí tři krále mohli dát to kadidlo zlato myrhu tomu ježíškovi a mohli u ten s že ano či proto ne oni se poradili i mudrci tak by do nějak nějakou dobu trvalo. A to rozmezí stačilo k tomu aby ježíš kristus utekl ano čili že to je důležité on neměl předčasně zemřít. A proto se za si je vzal dostane vjem na mém jo znali. A no a v. A pravého do pravé třikrát pravé těchto ony byly pracech přeženu na protože potom jen vstal bylo ono k kterému. A to jsem vám bylo více ještě cet na dali nedojde lidu tu že no a pro toto když tam bylo sice vím ano minimálně no ono se při hlasem mezi viz do ven protože naučiti potíže vážný a oni si potíže opravdu přestali potom do toto o líčit to obdoby mi to šlo.