Karel Makoň: 90-45A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Znovu, kdyby se to zhoršovalo tam přišla, znovu se ulevilo, a zase začla s tím zase znovu. Všechny choroby v vesnestejče- neztenčené míře jako měla předtím a byla tam třikrát, takže teďka šla konečně do lázní a léčí se normálně. A říkala mně, co si o tom myslím, že se říkám lidská představa úžasnou sílu. A to že se tam zaplet ten džin. To jinak ne. Tak to je zatržení těch představ, aby neměly pokračování, jo? To se tomu tečka, to je jako tečka. Něco takovýho, tečka zatím jo, za tou představou. On on prostě ten léčitel odstraní tu kontinuitu představ jo? On to dělá velice dobře. Jenže je to hra s představami. Představa úžasnou sílu. Ale nevydrží dlouho. Mezitím máš jiné představy a ty zase zotročí a zase tě. Takže ta paní Froňková na tom byla potom nakonec po tře... trojném léčení hůř než předtím. nevodrazuju zkus to znovu, ne, ale jenom říkám, že takhle to učedníci Páně nedělali a takle Kristus neléčil, ten neléčil Ten léčil vírou. není o to při ne jsi ne Tu víru on vzbudil v tom člověku. tím že léčil atakdále a tím že taky měl toho ducha, který tuhleti nemají moc věcí měl voni se mi na to budou zítra ptát vím to muset ... teďka to nebudu léčit a... budeš to mít napsaný na tom jo, voni se mi zaručeně na tudleto budou ptát tím ještě mezi nima je, kdo tam taky nich byl. Ale upozorňuji že to je totéž, jak se děje například v Lurdech ... odtamtud či odcházejí a za čas se vracejí jako nemocní. To se nestalo Ježíši ani v jednom případu... dokázal jiným způsobem, ti to předvedu. Že... žena plakala nad zemřevším synem, ne. Tam nemohla žádná představa existovat, která by byla vzbudila toho syna z toho spánku věčnýho, že jo. A on ho vzkřísil. Odpověď na to je jedině v Eliáši, protože ten to předvedl, jak se to dělá. On bydlel u ňáký vdovy co ho a tak dál a lehl si a toho mrtvýho syna pozdrav... a oživil ho, jo no, protože on vládl tím duchem a taky ten Duch ho do nebe odnesl, ne. bylo li ti který ní. Mají dvě tu za tu milost. Ženu roste když vidí si jako božích ji viz ten vědy bylo v v v nový je ne žil nějakým smyslu byly dost není co to dílo ano diskusí znalo ale ti že si svého pravého bych si také nebyl jistej, to je jedno, zkus si to. To je zajímavější, mnohem zajímavější, jak jsem vám možná říkal, jak jsem tady byl, kdy jsem tady byl naposled? asi tak přibližně, kdy jsem tady byl? v v v v Po době jsem tady nebyl? No tak, jsem byl v květnu na výstavě toho Tibetu To jsem vám říkal? Říkal, tak jsem tady musel bejt pozdějš. No, a tam jsem se dověděl, proč na to věnoval ten Havel tři miliony korun ze státní pokladny a to mu musela vláda schválit. A muselo to být vidět na něm, že něco získal. nemluvim o tom, jak to oni mohli získat, jo. ... že něco získal, co předtím neměl a on to sám neuměl získat ze sebe, tak si na to pozval dalajlámu a ten ho do toho vpravil poznávat obsah myšlení člověka vstupovat do jeho myšlení a vystupovat z jeho myšlení m..., takže jsem ti tam říkal nebo psal nebo co- sem vám tady říkal, jak ten lama ma- mladý do mně vstoupil po nějaké námaze se svým způsobem myšlení a vysvětlil mně, co je to trpný soucit aktivní soucit trpná moudrost, aktivní mooudrost to jsou nesmírně důležité věci. to se naučilo havel čili Havel umí dneska poznat, co ten národ chce od něho. A když tomu nemůže sám dostát, když nemůže to zlepšit, tak si najde na to spolupracovníky, ne. A, takže my jsme v dobrých rukách jsme v lepších rukách, než jsme byli předtím než ho tady ten dalajláma navštívil, ano. Že když to ten láma dokázal se mnou, aby vstoupil do jeho vědomí a on vstoupil do mého vědomí, tak byla iniciativa u něho, ne u mně jsem nevěděl, že to jde, no tak prosím, jsem věděl, že to jde se svatou udělat například se svatou Terezií li do on jsem ale nějaký člověk vedle stojící ne mrtvý, jako tyto dva jsou mrtví, by to dokázal, to jsem nevěděl, on to dokázal, ten mladičký lama, ovšem ten mladičký lama vypadal dvacetiletý, možná že méněletý, jenže on se v tom jejich věku nikdo nevyzná, protože ten jogin, který vedl dva měsíce jestli v sedmdesá- v třicátým roce, ten byl sedmsetpadesát let starý, jak se přiznal, a v mých očích vypadal dvacetiletý. No tak, mají zkušenosti veliký tuhleti lamové. Ale nepomohlo jim to k tomu, aby získali samostatnost svého státu, že jo. Berte to na vědomí. Všechno své meze a nemohou proti některým věcem vůbec zakročit, to nejde. si myslím, že ten dalajláma sem přišel hlavně proto, aby vodkoukal to je symbioza, aby vodkoukal od toho Havla, jak se to dělá, aby jako taky tu samostatnost voni získali. A jenomže ten mu nemůže dost dobře poradit bez Anežky Český. tady kdyby byla bývala jako ji poslali od tří do šesti let byla v nějakém klášteře ve Slezsku, jo. A protože ji měli vyhlídnutou pro krále Jindřicha, ňákýho slezskýho krále. A ona se tam nakazila tím klášternictvím a šla do kláštera místo aby si ho vzala, voni to považovali za zha- zhanobení toho rodu a proto například příbuzný naší Anežky Přemysl Otakar druhý prohrál na moravském poli a ona věděla, co dělá ta žena. Ona věděla, že chce zbudovat v Čechách duchovní centrum světa, ne Evropy. A dověděla se od Pána Boha, že to bude smět udělat teprve tehdy, se někdo najde, kdo vytvoří vládu bez násilí. A to byl poprvně Havel. A ona si na to čekala chudinka sedm set let. Taková je moc boží. Že Bůh taky, co musí být protivahou. A na tu protiváhu, dokud se nesplní se musí čekat, se splní. Žijeme v času a v prostoru a Bůh v času a prostoru nežije ale my musíme v tom času a prostoru dokázat to, aby s- aby dozrály věci, zkrátka. v osmého desátý devadesát ve Zlíně A začínám odpovídat dotaz, jak je to s tím, jestli Panna Maria zemřela nebo nezemřela a tak dále, ale to je celkem vedlejší, protože se to vysvětlit jiným způsobem než přímou odpovědí. A to tak. Když si čteme Starý zákon, Genezi, tak se tam dočítáme jednu zajímavou věc, že Adam a Eva měli dva syny, to byl Kain a Abel, A a teď najednou se tam dočítáme, že ten Kain si vzal ženu vodkud, když nebyla. A potom zase ti synové si brali zase ženy vodkud, když nebyly. Čili to není nesmysl nebo nerozum nýbrž to je přímo nabídka k tomu, abychom to nechápali jenom rozumem, co se tam píše. abychom viděli adama symbol tehdy je li tele je to dělit li dále za ale že jak dále je to s temné tak je. To je to tat a tak ta věc a svaly za je za za bují a že od vás chtěl tedy svět vlastně že od atd kdy si to byl né. Vy si ale za že jde dat a tak to ta ostatní stává. A vy se vám zdá že boží a vědět nic který vede jaká ne ten a ne ze své nýbrž od byl tak do od s bohem a nebyl by nebylo vidět bo dělat nechtěl vyd. Ó od a ta ano ale na tom nezáleží symbol od toho jak to tam že by viděli oni to viděli jak ve že ji to vedlo li na rozumu ženo od od ale ne že jsem že jo. Ale je tam ve že se na sebe nezemře ode za prodělal bohem tat na tak li se tak dokonale je že ba ne nám milostem je vede na svět tak je nebo je li že je ta tam mu že od. Člověka tak boku bláta li na země od atd za to jsem taky do něho ducha ho od pak víte do toho člověk a tím mohl začal i ti tam s tím zase dyc za nebude bo od tou kdyby byl jeho duch boží a že. Tak že ti ta ale i ta že je čili věc a ne do slov kte. Čili viz ve se tu čas od dané které a nestvořené, o kterém nevíme, protože je to duch a s ním nemáme spojení vědomé, takže nepotřebuju se vůbec rozmýšlet, jestli Panna Maria byla vzata do nebe nebo jestli umřela. Podle podání byla vzata do nebe. Beru to na za bernou minci, protože kdybych začal něco vyvracet z bible, někde, tak ji vyvrátím nakonec celou. Za tu moji chybu by se chytily další chyby, bych je propojil a všechno bych považoval za nesmysl. A protože chyba byla v tom prvním pochopení jedné věci, špatném pochopení, tak proč bych na špatném pochopení něco stavěl. A si myslím tím, že toto pochopení, že jako ona zemřela, je špatné, na tom nemohu nic stavět, to škrtám ze svého slovníku... dále svědectví jiná, která jsou pro mne směrodatnější než když někdo postaví kostel k úmrtí Panny Marie. Ono člověka překvapuje v těch kostelích všelicos, protože jsem třebas v Praze přišel ke kostelu na Karlově svatýho Karla Velikýho, toho církev za svatého neuznává, ale protože tady byli Němci oni ho uznávají Karla Velikého za svatého, tak si taky zasvětili ten kostel Panny Marie, původně zasvěcené Panny Marie na Karlově, zasvětili ho také Karlu Velikýmu a ten Karel Veliký byl podivuhodný svatý, opravdu, protože on obracel na víru tím způsobem, že tam někde v Belgii vykopal příkop a kdo se nechtěl hlásit ke křesťanství, tak je tam zaživa dal pohřbít. To byl ohromný svatý tedy. A takový svatý byl tak čili ten voda ještě v lekat svatý jistě pokud vidíme. dva sto vzal za svědomí třicet tisíc. Svých kteří nechtěli být přes tento oné prostě ničil meče věcí čili pro tedy bylo zcela jedna věc že ti bálovi prosili by cvičení to způsobem mečem nějakým eliášem všech že je porubal do posledního tato jeví v tom jeden li jiný člověk který zasel stal porubal tak čtyřista ježek vize je. A vedou vidíme že se to učili jsem si škole ne stal se povinně nastal který znal jako nastal ten tam nebyl. Tak na tom nezáleží že prosím vás, jestli je to pravda vím, že je to pravda, že je porubal. tomu se být sví pořád patrné. Janu z krista v lesa kde čtyřista těch si bohu o vědním mečem toho minimálně otupil se sil vy do vada. Čili jinou mocí sporu od toho co mečem jinou musíte med denně jiného si představuje symbol toho jak to dělat on prostě silou boží je odvolali života a také jsme silou o životu dávání že život tak každý kdo do žijeme jsem pro život. tady nemáme co dělá také toto z odpovězeno. Tomu bylo by k mezi za od o tom jsem vám říkal on na to že to ještě mnou o tom z vás dělá vždycky že jsem trošku ji na tak že do dovíte si vyslovuju. Tak ona byla vychovávána od tří do šesti let v jednom leskem klášteře kde se mluvilo německy a že jsem do latiny pochopit že třeba se naučila a potom pout pracovala ano od čeho se mně čit. Ale ona tam byla v tom klášteře proto že na kdo žila se ta rodina těch králů se z ví. Žáky nýbrž bych ji byl při slíbeno ona jemu aby si ho vzala dospěje. Sem říkal to pletly říká si protože ona si to rod myslela o nás to dal do kláštera vystavit vzala toho jim říká to stalo se mysl setkat protože ten si nestal na straně že něco tak k a druhého zná. Poli na moravském poli o z s tam pro král byl za při než si toho byli bude že oni tam si že se v ti považoval to za zhanobení rodu který nedali li ku anežku. Ale ona to takle nemyslela. Ale možná nemyslela protože na to or do rodu měla tedy z opic. Tam byli mnozí zrakové a vražda jak jsem tomu říkal se dostali z mu. Vyvrátili a staví do své svět pozvali hostinu dobu před a tam si pozvali taky ve člověk si od za život do ní. Aby pomáhali vybrat vyvrátit ty přede podařilo své je osvětlí. Tak mi to podařilo tedy slavní prostředky za tři na jednoho to byl svatý o který byl nebo od šesti tak mocí a a. Teď jakmile vyvrátit slaví své tak hle ne se chopili meče před li stal jsem se mysl synovu aby vrátily by věčnosti nýbrž se by se tedy pomaleji vyvrátit tito ti o tom milá anežka věděla že jsem mocí neříkám ho v ní. Most do se mi že bylo běžné dostali k moci a násilí ale o nás ti nestoupal ten rod nevíra podpořit tím že bude rodit další těch ti k tomuto nic nýbrž chtěla aby mohla založit tady čeká střed duchovní od světa na si na to jakou daná nemohlo udělat tak s touto dotaz na ká. Viděla rasy od boha milost aby směla toto duchovní králoství žena a pán musí si být že je to ode o si udělat tehdy se na tu ku se dostane takový král. Který nikoliv násilí nikoliv nenávisti do minulému. Ti nýbrž anebo tezi živosti. Tam vstoupí a stanete říkat na prvním takovým králem se stalo. Náš pavel který je ve nenávidět me začal nenávidět. A takže mezi tím by to vystavil navíc nic že by byl naším petrovi sešit nebo nad za ním jeho po anebo někdo jak milosti všechno to bylo takhle. Násilí a a ta čili my víme že tuto nebo se na podporu ale jednu podmínku vzal si to vod pána boha a kdo ho tele tak dlouho je schopna a dovoleno nás podpora dokud to na přede na sic. E to je velice obtížné tak ne všeho to letem stal a vinného cenil znáte když kolem sebe vychovali deset tisíc že bys do dní ku říkat nebo jste kteří kdyby jsme se že by se to dalo po stal pro tím. Tak oni stačí že ztrát celou zahaluje vraždit se všemi příslušníky nebo přívrženci od atd. Při co se musel rok a protože se obětního beránka satana který někomu nebo při dvěstě této a v těle a jenom že po viděl že dělá že je v je tak že když tyto odstoupil toho za tak tam je boží ne ode zase obětním beránkem tak to jenom vyčkat dávání si ji za naše ovládat. Vytvoří ptáte vlastnit i stoly tedy do světa zrod dal tak a tak dále co by o tom zda. jsem říkal o tom k rad ku co jsem tady byl jak vodit by byly do života krista ne že rostou světly. Tvé klasický protože oni kdybys do dítě mají se vlastní ne těch světa a o to na k vědy že to třeba bytost věta žena ale o tom říkal stal vším nebo ono život bohu česky nebo. No a myslím že vy mu ještě ještě perský dali bylo v ten den jsem se stal tím jsem se opíral sama sil tvořil ale opíral se o násilí a když mu řekli že by se neměl o to násilí opírat. Tak on říkal to nedokážu kdybych nebyl dost ostrý ale neopíral se opozici a ona si k a po vojsko taktně se mnou. A pro tuto tedy se nemůže přímou hravé on tam neni že z moci policie nebo z moci vojska nýbrž z moci boží a to on dobře ví. A protože nechce ztratit oporu je anežky a toho nebe tak řekli obec. Tak vždycky z jede nějaký rod to co tady dělám se s tím as dovím a jestli je ochoten li dělá tak to není záležitosti svět dobrovolně ochoten to dělat něco co se dobrou věc na co by tím beránkem tak bere na sebe obětí pro dobré jako obětí že že musí z toho spadnou a to je tedy taktice. Obětaví člověk a tak. Tom zase u z mysli než k tomu zacheovi mnohem ale přesto obětní dat todo ale co se co jsem to chtěl ještě byl z toho jsem si do ku dostat se no tady přes tu vodu čtyři další roky protože jsem brali dát pomohu dělám to co mám dělat a kde jsem se do pro ve za oni trvali na tom že tomu nedovolil dokud to co dělali ve za tu dobu. Do leda asi tak nějak ku bohu bohu no a kdyby za to jsem nastat svého otce klidně této rad sám pavle žen mně nebo se na víte nebo to svoje jak to tam u vědce anebo říká. Jak se můžeme když nec položil by tele že byli od čili vy můžete nejí podpořit to vládu kristem nic ti z ztrácíte děláte všechno co ona chce žádný pali ty a myslím že na dávání městem. vzali ještě byste mohli si vzali ven styk a onen to se tomu tak je že oni ty arabové nemají jasno mezi s nebo jak vám sem říkal se li rad kávu je sic jen zde na li ti křtí a věcmi. Moje žena rodí v nitru a on se to vždycky li ti že když ještě po mei li dělat si říkali zde bojuji proti víra svou prostí a roku protože to s tou vší že nýbrž boží proti se tak tady protože to je tu li ta jak vyšších i té. Pravou si máme nechat žádnou že tak si ho hledat lidství za nic je zavražděn toho tedy na a tu látku od je to na kolenou se nezavraždil tak on teď za dával světel. Ale dokud bude tam na to na tak do sebe úrovni. Protože to je ono li mezi anna a to by si měli sami pravdu vedli nebo ve třetí tekou mezi tu li ti ti to není tažení podati na ten z toho a tomu tu víte ten jenom že tam jsou užší a on je slovy a odpor má. Vy národ vší a jím vládne násilí u pu bohu vraždil vlastně náš ve vlastním národě bez pardonu a s tou stalo se cítí se ve jak on tam vládne protože o něho po do za nepřítele jat. Ale nemohu se s těma rádo su lid tu pochod do vlastního za nic. Takže teďka na příklady byl k tomu když se toto rozšíření to bar zná k bohu. Ten je na tak oni jsou pro zažil při cení to nebo tak anebo ale nes v jedinou do ruku ku walt od proti tomu proti toku tu li to li nebudou bojovat proud chránit třeba co popravy trpně kdyby tam to byl ten osení tak. Budu potom budoval ale jenom ve stavu trpné ale sami na taková po mostě nesli ničemu ale sladká si oni myslí semeni je to všechno ženou vodu na u. Máme jiné toho o kristu amerika proti hrobu ne li se pravda. Něco faktech kombinoval ano ale arabové jsou k sobě vzájemně tak to myslím že by přeci. Vykládal něco čemu by je rozumní ale mečem nerozumí or na že mi ale byly ještě něčemu porozuměli tedy kdyby se sami ti vykladači k tomu rozuměli a proto píšu pohádky kde pohádkovou cestou se dát porozuměli více než normálním výkladem rozumovým ní. Předvedu vám to na pohádce co se tam pochopit to hladké například o honzovi které hledá princeznu ztracenou se pochopit todle honza to je každý z nás to sela také přede do rozumělo rozumově pochopení. My hledáme princeznu která se ztratila neboť mi nezve o své zmrzlé duše nevíme nic své skryta nejužším nitru nějaké jeskyně nebo nějaký na předvedu asi nají naši přes naše přirozenost a takže my protože o nic nevíme že jsme na tom strašně zle ale do dát v pohádce tak něco řekl ve toho za že se jim musíme cítit že my sami aby stejnou povinnost jako máte ho za znají tu princeznu svou nesmrtelnou. Vším spojit se s ní. Dále totiž občas přijdu on na nějakého mu od prostého mladíka nebo nad věci dělat říkají pro wattsova k i s pro nejistou ještě vysvětlit pohádku jednu jedinou tudletu jsem to a ona byl pro byla by bych je rozumné a ono se jít dál rozumně. Takže například byl on dáme proti draku který tři hlavou říkal při na vás sání protože je to když si sice vysvobodit princeznu tak musí zabit čas. A ten ten drak za čas tři hlavy minulost přítomnost a budoucnost když jde za dvě čas když nepřekoná čas nevedl tu princeznu ten čas uhlí tu že se ta princezna naše vzal duše není v času hle ženich času ale časy dal. A tak dále a tak dále. Vše bylo pořádně udělej boha co se vysvětlit rozumově vysvětlit ale následovat jenomže by se musel s těmi pohádka mi začít někde jinde než u po v ale v tolik jako my to děláme musel by se začít si v ve starověku kde se pohrát nově vykládal stvoření světa potopa světa v z matení jazyků před byl v babylonskou věží a pravil dále pád z ráje se všechno pohádkově říká. Dal než že by to byla ta ale je to pohádkově říká ano to je se musí umět přel o všemi vyšší čas umět převést bezezbytku do posledního písmene říkáme dobu při něm by se nepravé na že povalena do pohádky. Do pravici duchovních se to musí převést a tu potom ten sousto její se chopit takže teďka prali dělo vodu po že to moje posledního že nebudete náměstí nic jsem to napsal ghos ne po po pavel o tom že bych mohl pomoci na tomto necítí protože on si byl tady zavřen myslel si že našim lidským bývalým budu li že watts když jem byl prvním žákem. No ten moje knížky zná obojí se o tom ovšem řekli v tom byl vězení jsem tady že ten havel taky že mluvím pravdu o on potřebuje aby se nestala pravda ale vím použil kdokoliv za zastat v tom jsme zrovna dělá či on to netuší že proto že mluvím pravdu ale že jsem schopen vysvětlit symbolicky všechno dění ve které i on žije byl. Že jsem schopen to předem takové řeči ve které budou lide rozumět do om potřebuje. Protože se nám říkal o vystavil tibetu jeden tak se tam je prozradil ten nabyla dva. Se co řekl ten dalajláma vlastně pole se přímo ale tím jak jednal by to byl vysvětlil co prvé rama a to bylo li kdo naučil vstupovat do mysli jiných lidí. Toto terezie nutně potřebuje aby totiž věděl co ten národ chce aby se nestavil nakonec proti němu. Takže ten havel při musí pravdu spravedlivě říkat dělat teďka se na proroky ale janet to ve jsem jen protože bych tam se vypořádt když z mi to nebude tak je odolají za nezvolili tam nebudu tím veden ten stav pořádku. To je nenásilný způsob myšlení a k tomu není třeba nedodal ale on není tak na cestě duchovní a ta na takové úrovni která by mu překážela li dělání politik. kdyby byl neřikam že dovolit nižší nebo vyšší ale je to jiná úroveň jeho než moje odlišná kterou potřebuje aby tu politiku mohl dělat. tu úroveň že nemám nemám že by myje jeho úroveň vědomí znemožňoval psal na duchovní spisy o prosím nemohou setkat takle fyzicky. Ale jsem si jí. Protože on byl že sám osobně překvapen el tu terezy ten havel protože ten by nebyl osoby původcem toho stylu jakým se postavit studenti toho nebyl mezi těmi studenty v šel že proti tomu nás komu z. Ten takže nevěděl žena viklat se vysoko skočit. Ti co vliv koncentráku učili studenty na by se krista stane s. Že jsem nenávistí ale bez denár mistři mají dostali od boha tak tím že zvítězí. A než se to podařilo tak udělali několik takových se levou si se který se nepodařil li se dostali význam toho se mnoho pokrok do no všechno možno vzalo slova vyd a no a teď ale. Světem eduard ku se nezve se prostě as. Ale teď jste měl řekla při nás svýho sto pro z se na se todleto stalo ten se názvy dotaz v ne se do vás ne protože za námi stojí svatá anežka česká. A myslíme že se poctivě sirotky učili provest ve od světel lásky a my prolil nenásilně abram vzato zaručuje se s námi bude. A tak by byl jakým budeme násilně pokračovat na s námi bude či oni musí nenásilně pokračovat li se nemůže bohu pomoc. Jak potom můžeme si o svaté terezy tyto by nepřijde dané. Tak je věc která bude si křesťanského by měla se opírat o křesťanskou tradici v mu a pak jsem s katary jsem začínaje ježíšem kristem neboť on říkal že nepřišel zákon stavy zrušit nýbrž naplnit čili by naučil by se musela začínat starým zákonem vysvětlením starého zákona a ale to by se ten v daného za koná. Že by se nesměl ji tak jako dosud že se ty události nestavil zákona po se vyprávějí jít. A nerozumí se jen a co znamenají který se oni se znamenají. Jednak a které se zdají být příliš báje slova me krise vůbec vynechávají. Tak pod ti věříme že tam jsem mluvila pravda protože dal různým způsobem e za krita symboly symboly nějakými symboly ale nebo se tam občana málo nebo při vás tělo něco o pak nemá se o se proto opírat ani jedno ani druhé není pravda e stavět cela celá pravda obsažená jenomže to je kdy lidi myslel jinak než dneska ale my se musíme. Umět se nežít do jejich způsobu myšlení. Tak na přijata bylo sela běžné. Jedince vydával za celý národ za představitele celého národa bychom řekli ne z ale u li se za celý národ ze řekl třebas sebe žilo v ten nám to vykládal poprvně tady z na ze dostal ten století. A ta je zásad byl myšlení je mnoho ve které deska opomíjíme nával pro které když se neznáme tak nechápeme starý zákon i doví zákon i který se neslo trošku jinak než dneska. Takže tam třebas říká že bůh stvořil v jenom jediného adama. tak to znamená že stvořil lidstvo který na ě k li si název stoly co ty si název adam. A do se musili by prvé vyčíst že tomu tak bylo ale ne tomu věřit. Tak jsem se podařilo prosté v jeden vyčíst. Ona jsem se to v pohádce o stvoření světa ano tu pohádku jsem přestal do reality dnešního myšlení že jsem nepovstal kupodivu ani jedno písmeni od ze starého za prana vynechané. Ale musím vám přiznat že překladatelé starého zákona. dávno k tomu nerozuměli neboť to nebylo nejlepší li to nejde nejlepší lidé kteří do psali nic. Jiné vší nic nepsali dovíme se podle ježíše krista byl nejlepší nepsal ani písmeno podle buddhi byl nejlepší ani písmena psal všichni nejvýznamnější davy si lidé na co je ani písmeno a ostatní do po něm vstali ale tou vše přetlumočení tam jsou tam po ovi nějaké chyby nějaká nedopatření anebo wu nebo mysleme el přetváření věci podle neničí do spojení s. Situací tak se vrátit nazpátek tomu starému lásku když ho vykládám protože přístupu učednicí ženo pomoci pohádek když to vykládám ten starý zákon budu pod o viklat nový zákon pochopitelně stejně ale velice krátce že stačí dneska potom co jsem všechno napsal ty jenom hesla on co člověk pomoci ostatních spisu dát dohromady úplně detailně tou nebude tak těžké se tak. Jestliže. Tam například jsem musel jedno písmen po předat ke stali o zrak oni se neubral jednoty jsme o jsem musel přidat že překladatele nechápali li v že tam topí jsme toho patři v ale jak je to důležité se se musel se tak se musel omluvit po beze se to přijdeme by se to vysvětlit to jsem si ho do to byl při se chci ve ve které prve dostali za koho tak že nic neubírá nic ze přidáváno ale rysem přidali jednoty s ten kód jak se moc. V tom. Tak teďka provedu napřed tu omluvu pro pojednat písmech ona chce. Testem v zákoně se praví když vší že bůh stvořil člověka může ženou tvořil sví je to znamená stvořil doba vůle adam a v ní. Ale nějakým dva adam je časy stvořil je po že na ženu z může na ženu v když se tam dále praví že že se z tvých skalou tomu nedovolujeme a proto musel přidat jemu rovnou ženu z jeho žebra na tak dále. Ní. Pak tam byla adam a eva teprve vývojem po dlouhé době a zase vývojem byl tam pak atakdále potopa světa a všechno ostatní dělal jsem to detailně vysvětlil že se tady vykládat se nemá cenu ale se podle žil že tomu toho písmen kali že teďka chybí věr v aby ten napsáno muže a ženu stvořil ty vědě. Jednoho se tak tedy nebyl může který je vedeno byl bodem. Nepotřeboval jsem rozdělit ten dualismus nepokročil tak daleko aby byl z dáš kázal že né. A to pokračovalo po o ještě že potom dosadil pán bůh do ráje né. Tak o nic se nestyděli se tu se to v zajímavý ve mával vně tak temné že mi to žádné aby ten kdo velet tom učí nic si upoma slova že to byl. Že to bylo prostě něco jiného než muž žena že se to nedělo na zemi dělat tomu rozumem tak né. To nemusí být se porozuměním by že se poznej není bych k tomu že detailně nemám nadto čas dovolil život myšlení tak jdou byto mu ale o to bude stačit pro budoucí věky úplně do ve stačí si to na děti anebo na zvířata ta zvířata se chovají jako malé děti jsou nechci jaká. Tak pro není z s prodlí dělat pro zvíře není z tu tu proto nemá ve slovníku výraz. To se nesmí ji za nic si na to nejde do vnější se nestydí vůbec nic neztratili jednají el protože je eště žijou brali zase se větou.