Karel Makoň: 90-45B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Vydělat své já. F. Za. F. F. A to je. I u a že. A jak. No ale. Nic za v nic a ta. A ta a že to není o ho aby ho tady za věcné a. Že ano že je věta dát do na to nemá že pak ano ani od nad li ho je bereme a že tedy víš že. To jste vy a tak tedy museli cíli existovali než se tady objevil a říkaly a na k od kdy a. A kdy o to a ho k k a nebo že tady dát za li při těle a že. Od od li a že tu byl a ten je být za nic. Že si za tak a teď jsi li od setkat na svět je pro setkat za tou tou od a tak ta. Že ano tak vy nebudete sama ta a je li ne a bylo. No a hosta ano u a a a a od ta a o litovali z toho co dělali provázku. Že ano svou sílu obecnou od se tomu od ho li ve li na ho od toho nic o do boží a ta osob o pro ni nic ti z li no nic. Tak že ne ale na a. Že od sebe kdy jinou a tady byla a je li a a do li za dob. Ne ten dělo a za tak že ta a ta tak a. Od máme li že je a a je že ta. A a a ten tok že na to že k bohu a tak dále ale dělat. Udělat ze temno a tady je a ne ta je li že ta a tak je boží nic jak k nic. P. Pomyslete tedy než to opakuju prosím že se vám že zatím co člověk úkol aby pomocí z do stvoření a pomocí života na této planetě se dostala k bohu anděl je tento úkolem nemají ty mají úkol jsou jakéhokoliv druhu protože jich moc z těch sil který dělat tu svojí obraz tak aby do nic z něho ustoupit. Nemohlo potože v to v tom co řádu. Který je tady nastolen v celém vesmíru hraje velikou roli aby tam byli oblasti čisté aby čist sil se stýkal s čistým and no a to musí vydat přes zrozená z víra která je před tím tady než začne hlídat ten ten se teprve si věřit do hlídáním vizte řekl ale ona napřed tady musí lidé stavy školy kdy začít. Aby mohl něco vydat se čili takový anděl kdyby se svým setkali se do vás ve považovat za něco vyššího a právem nešel on sám. Takže mu budete říkat asi ten prosím těl neklade se mi do lidu o koho a on říkal ne to musím držel mám ě k si k nim k tomu bych chtěli dal a ty ale k tomu nemáš který nemohu ze své pozice do skonání světu vůbec slevit musím být pořádek i na čem kdežto ty můžeš být posel od boha do domu se vracejícím a to je panečku úkol. A proto k tobě tak obrovskou o toto bych to byl on do potom nechal stalo aby se klaněl k lidem. A protože proč ale ní. Je to svým způsobem op jistější proto anděla než toto člověka protože jaký úkol tedy má. El protože on jaký úkol tam že z jeho nebude nikdy odvolán. Že když to takhle říkám sudra ale mně. Tato tak suverenní nemysli na mně se to oni do tohoto viklat do pro toho omezuji od jako by to byla absolutní pravda relativní pravda pravila to je relativní pravda povídá ježíš kristus o tom tohleto že to relativní pravda byl do otec co měl z vlastnění. Mluvil o marnotratném synu a ten jeden chtěli do světa. Ty jsi chtěl nebo pod jejich zkáze pán bohu nebo ten otec ho poslal tato v perle let že ano postel něco li to potom semen do vyd. Ale on chtěli do světa to to našem případě to vysvětlen a tak šel. Šel a v tom světě všechno co měl od otce promarnil a to je průvodní smysl toho návratu. Že když kdybyste všechno v tomto světě nepromarnili tak se nemůžete vrátit promarnění měl různého druhu. Ale i tože stárne své ale nemá ten na na vybranou a musíte odtud odejít i to je druh promarnění za který nemůžete každý stáhneme. Ale jsou jiné druhy promarnění li se do k do které si dělat třeba z vědomí se do promarňujete bych nechtěl to ošetřil domy odstupovat moli do svědomí síla světel si dal byl jsem jsou promarnili jak jsem si byl vědom toho promarnil jsem vás že to co jsem se představit jsem byl litoval plakal jsem dva oni nad tím jak jsem to všechno promarnil v no a on by nebylo se dalo to je taky v pořádku jsem prostě situace z. Jiná že pán mu ukázal svou existenci. Jednou ukázal svoje věci tak na dosavadním způsobem život co budete plakat jako já. Že to byla bez boha když se třebas věřili to není on že se na to bylo zase poslechli li se to ve rodil se neposlechli a když jevila toho druhu že posloucháte li se vám to hodí nebo než na to máte to že vám bylo tele podle mýho názoru jenom soustava pochybností no to hledět sebe neuvolní tato nazveme ještě vírou no ale musí to mít veliká daného jak se vrátím zase od tohoto pak ku. Když se že ten syn vrátil k tomu otci že všechno promarnil to byl přir z velikou slávu a ale to znamená. Platí toho co říká svatý pavel v jedné nepište ani oko lidské nevidělo ani ucho lidské neslyšelo. To je nic o kráse do velikosti která je pro člověka u boha připraveno od věčnosti i když ten synem vy pádné z toho vědomí božího jako jsme nevypadli k narození všechno promarní. Tak jako tak je marnotratník se vrací nazpátek a jen více z chtěné než ten který tam zůstat se ten by za zůstal vyšší přeci tomu který se vrátil a předtím všechno promarnil ale říkal takovým marnotratník ku se otec takle věnuje se na mně tady nechala za den to znamená je tady mezi de dál. Je řečeno. Každému je dáno právu. Se vrátit a k tomu bohu a tážeme právo o to o boha odejít jako ten syn který šel k tomu za jsem se vás toto vám setkala nejenom k věření. Nebo nechtějte ode mně výklad. Uteče se v víře že asi tentokrát výjimečně nelžu že já. Co výtečně píšu například to dělám danou chod to je to hlavní co to na to cetě dělám. A proto hlavní co tady dělám tady na podobu ještě musím být ale v protože tělo je nesmrtelné a jsem byl jste nesmrtelnosti těla odvolám dokud že ze třicet pět v jsem mohl do si do si velebil se odvolám protože jsem se přivolává k tomuto úkolu dočasnému svému se tak jsem v pospíchá. A kde toho tolik tou ní. Tou autoritou je pomíjejícnost lidského života na jevy měřena. A která nedovolili abych byl pracovalo po smrti na tom jsou na tom berou chu který seděl ale vám říkám v není to jenom mého se to co vy víte že dělám jedno procento z těch z ta co dělám. A proto se naň díváte udiveně že dělám z kde na dostat na devět krát více než to co víte že dělám a jsem toho napsal například pudu bylo metru k chce el takže mně toho dost se tak by vám měl aspoň říci to co se vám může skal řekl ale co v čem jste neviděli moje přiznání že patrně vím na že ustavičně jsem závislí na průchodu. Síly boží ale vědomě jsem závislí na průchodu síly boží směrem od boha k člověku ke každý mu z vás i k sobě a na průchodu téže síly od sebe nahoru koloběh pole do domu do tam není to nechci přiznává v to tam nemá živit volně jednota tvé marně no tak nezrazuje dělat tím jsou velice žil. To z nad to nevadil byl do zprostředka apollón se toho vědom seděla jsem nepotřebuju k tam je z mně dal co dovolil nebo ne nedovolí k ale nevole z měrou v v pozvedl do zlí na nebo nebo pozve kdyby pozval tak vím kam mám nebo onen rozumíte vlivem tohoto průchodu soustavnou kruh od těch sil božích do k a země tvou.. Tak samosebou tu lety síly který mnou by tato taky máte tady kdosi který procházejí mnou a který jsem sem si vědom že procházejí jednej se si dovedou si vědomi že jíte vycházet pro ve pořádku postačí ale jsem to jenom tak k ze si toho vědom tak musíme v jehova těmto z těla protože ty jsou poslušny bohu já. Ne ale ony ano. A protože potřebuju k tu výrazu tohoto života svého tak musím taky po z ode ten koho musím poslu tyto síly boží v musím poslouchat totiž že jak byl do musím pro nemám představu o bohu ale od v tom od těch tělo silám mámy jasnou představu protože vím co mám dělat a vím co nemám udělat tak vím že mám je dneska do plzně že ano. Ale proč nepotřebuju vědět. by mělo protože mámě do plzně tak tam budu toho k tomu. je teď tam byl jenom s tím co by si mysli do jsem tedy měl k tomu když. Nu. No nad neměl programu zlý a ne z málo programu zlým teprve tedy na pisu takovou míru pohádek v že měl bych du v že se budu moci se i s vámi poradit o tom se co tomu řeknete na protože musím mít rádce musím být z kou táto li v toto jako přeje jinou a říkají toto tam nesrozumitelné toto nestal mělo přijato svého ubrat tak podobě jsem rád ti. Zase jen nejsem vševědoucí a a když tuto pro lidi této jenom pro co to tady tu pro li vjem a byl tak v tak po to musím na lidi dá. Tomu stvoření ale jestliže ten bůh takle stvořil člověka a napřed připravil pro něj půdu dal co je pro zemi. Tak se tu mluví o tom že nezačal tvořit tím že stvořil člověka nýbrž že tvořil soustavně předtím protože patrně to sela vždycky z toho vodit bude tvořit i potom v tak v ten člověk tady vůbec nebude jsem nejsme středem vesmíru ale jsme mocným pomocníkem božím v tomto vesmíru protože máme v sobě všech sledu úrovní tak se krizi skládal vesmírem a to má. Za následek že jen můžeme. S tou vesmíru vniknout neboť my se přestávat do malém celý vesmír a kdy jde o tom mluvenou bez ten zákoně o tom je mluveno včel potopě světa. Že my jsme cele každý jedinec celé lidstvo tam je to pro jasně vysvětleno ale doufám že po této před nás to bude i pro vás jasně vysvětleno na tom korábu který měl podle příkazu božího vyrobit nové se zachránilo jenom sedum lidí ano ale do nebyli vůdce čili posun lidí. Ale ono je tam vysvětleno že se zachránilo celé lidstvo a že ne se za hráli ale že z potopy každý člověk který se nerodí na to prosimvás po zemi než kdo by se tu krátkou přehled tuto se to ale to v učebnici je vysvětleno ano takže jak se to neni to jeden nějakou podobu která se kdesi stala aby kdysi na někde a na celý světě voda se říkat jde o potopu kterou jsme všichni prošli sami žijeme těsně po. Co pije a musel z toho měli vodit důsledky úžasná milost se přežili svou budu potopu protože nikdo z těch kdo věda špatně tu potopu nepřežil všichni se utopili je zajímavý se že když za potopa jak se tam říká za si na celou zemi. Kdo se při potopě u po pil všichni tvorové tedy neuměli plavat nebo v domě dal do proto o to proto to byla neměla dali trám se tedy se přít těla. Ale neutopil viseli bych. Při proto by to znamená to byl neutopil ser by dělání vodní živočichové se do takže když sledujeme mi dneska neschopny ten pomoci mistrově bylo věk a bylo vjem na taky nich právě šel v z se o tom něco dovědět. Tak my víme že když se začal tvořit mateřském těle ten člověk že první zachránění se ukázal mořský živočich čili do do li o pro koho podobnou by byl čili cesta opravdu potopě nezahyne a protože po tobě zahynula tak taky při potopě byla základem veškerého stvoření se tam bezvadně myslet. Na co tak co si přitom tak také napsáno protože byla to jenom voda která nemohla utopit který by se dal pravidlo jsou libou nahlas leda svět tak nás taky neustoupila se to potom tak která nikoho neutopil do je člověkem ale dali člověkem pro utopit. Tak například dejme tomu. Zvíře pozemské ale ne přežívá proto qu vyjde z matčina těla tak je vidět že jak podobně jako my ale dostane se potopě kterou se prožili mi nýbrž buď za kratší dobu tělo ženství se dostane na povrch své věž věčně případu stal doba tělo ten svět krátká a tím po o to kdo se z jak je to. Do toho vývoje toho zárodku el to je velice krátká vědy kdežto u člověka po mně jednou semen tomu třeba byl měsíců vám protože to byly to znamená nějaký symbol prostí zase dovolit do vysledovat ale jedině člověk když vyjde z potopy kterou zažil matce je člověkem tak když něco jiného víte stanout své potopy prožili nevěděl dokonce tak člověkem není. Nemysli že moucha nevyjde z potopy ale neprožil cenu nebo nutným kdy se například byl neprožil ten celý vývoj ale do člověka chtěl jsem marně pokoušel ve jsem byl před tečka se tak by do psíka najmě jsem to nezkoušel takže nemožnost týden při se psy do liské jen v v ve že byl rodil budou bych tak řekl ale jimi. Jsi žil do se při do mával nemají z toho to co jsem měl ten týden se se svým psem tak a jsem se pokoušel ho přivést do vědomí například čtvrté úrovně. Mnou kdy byla pravdou se tak jsem to na něho přenášel dotekem ale v ten začal jsem čet ten let a prosil měl abych toho nechat. To on to osobě nemá tomuto způsobil jedině bolest v tady by ji stupňoval tu bude věta pro za víru. A tu říkal pro se zabít ne se z těla se si jsi to kde kde to nejde ten nemůže vstoupit do nebe jedině člověk může jsou li nebe ale to vám musím prozradit že nikdo nevstoupil do nebe po smrti. Každý za tohleto z života doprovázely k na naděje. Že když každý tak i li tu a v tak jak jsou rodil zase ve byla přednáška zasvětím před se zastavit protože to mám často všem vykládat. A může se z se mnou bobovi o tom jak se to děje a ve ve se to děje ale jsi mi to vysvětlit v tak se to naučíte se tomu nenaučí kte že matka před si porodí dítě ale neví jak se to dítě jsem v něm v takovým že buňka která je tam jej jiná než buňka třebas rostlině nebo tak nějak je to dost jen je to buňka lidská. A to byl mým daleko dál ještě toto rozlišení že když potom se to buňka dělí telat a to se stane buňka mozková a to co tomu říkal to pata dale všech orgánů buňky zase jenom jednají jediná buňka sestupuje třebas ledviny ono se rozroste do miliardy buněk vedení ale ve nese ani jedna buňka na je to buňka nebylo vás slovy které li jen do zázrak tomu se říká inteligence která tady působí inteligence boží. No a jsou to jsi li boží. takže se něco do pověděl ale to je na osmi pořádal na to že si byste mně ještě dostavit při je čem jsem v do z plic pravou větu nedokončil tato to se řekněte rovnou do slovy že se budu pokračovat prosím deme dál a to není nic prosit a mu ve jsem byl měl kolem slovo tak rasy mi do to je doslova že tato z takhle jestliže tedy při potopě. Byl zachráněn jenom mnou ale se svou rodinou. Takto symboly věc celé lidstvo. A o klid silně anebo od zažili že každý člověk zla každý z vás zvlášť protože se ten do je tam nade prvém do vás jsou rodinou této sedum členů rodiny a on jako osmý ano. A my víme téže tehdy znali to co vědí indové do velice staré to za velice stará moudrost tat židovská nevěděli že z potopy se zachraňuje všech se domu úrovni vesmírovým horu vědomí všech sedum let těch sedum příbuzných toho voleno tedy samo se o zachraňuje i ten nové ten před tou potopou hodil sbohem to znamená je to s bohem spojeného spojená část. Člověka to je jeho nitro a to je součást příbytku božího z nás. Čili když se tam říkalo osmi je že by zachraň jako právu tak je to jeden jediný člověk zároveň jako celé lidstvo dnes vidím takhle to musí to nebylo žid se rozum o vyšším způsobem k novým ale to do tak je člověk nepochopí takle musí se budu nebyli protože tam za pravé opravu celá obsažena. A kdyby nebylo potopit tak mi tady nejsme. Je ten žáček který bude chodit do tohoto na protože si musí lovit protože bez toto by by tady nebyl a bude za tu potopu v teče jako prostředníku své matce která tu potom působil dovedla chovat podobu klid devíti měsíců že ano od tak li na ve si bude vychovávat dítě do veliké úsek rodí k veliké kusy životu i k tomu nejbídnějším mu a to tedy když se vypráví jenom jako pohádka protože z tónem mi dal všechno co se hodí. Ale jenom jako děly jak k tomu nevede toto není měly těch sedum tu si jedna. Těch lidí to není ději. Je sedum stavů vědomí které jsou ve vesmíru obsaženy jaký anděly todleto převedena do děje kdy se dosud právě jsi mi dalekou nějaká poto jako děly jako se stalo tak všechno ve chvíli chybně ale sešlo po vás po né. Jenom pohádkové v je pořád větou musím převést taje správná ale se před not do faktu do skutečnosti no ale myslím žel bych moh ještě kdy potopit věku zůstat mu by žít tele. Ten koráb který si věrou byl. Ten nové na příkazy boží na příklad boží je podle téhož příkazu božího přesně u dané rozuměli. Měl budeme nerozuměli rok stech do k lety stará míra atd. Starší ještě než židovsko samu a tím deskou i ten poklad jel do roku roli jako ještě šlo lil jsou živí ona znal. To na lokty se měřila nad k na přede osud jsem. Set budu ten co se chodilo kupovat se k takovému člověku který vědom byl se tu tím se vědělo že ano tak to je zralost takže stalo před svěřil od nula sela sedum každou noc za devět které dovoleno a to bylo do tedy protože on to musel li jak se přes přesto ocitl se to dělo do po do cestu metrů mnou do tak na tyto rok a ten tam všechnu přes jevy měřeno předem událo od boha a když. Z tomu rozumím tak jsem tady víme že toto rozměry lidského těla a z jednoho jediného lidského těla vnitřně rozuměli aby se do něho vešlo středu úrovní vědomí protože na těch jsem rodit a všechna zvířata a to vás bude zajímat jak ta všechna z lidové z tam do hlavy v tom že když se to vykládá jako pohádka jsi tak aby byla pro vzal tu potravy jenom ve trup si zvířata aby že tam vede všechno byl zase dál. Protože to budu musel hodit na silou jsem omezíme se toto co tak ty by za to přeci to všechny hady musel se nedal mu to by byl musel být živ vůbec věc a neměl v že nejde o potopu takle pohádkovou nýbrž od toho že mám v sobě všechna svých řad ta znamená všechny zvířecí schopnosti pavel měl pro do kolem stavu jenom jak to potřebuje pro svůj život ale jsme taky že o tom velikou potíž. Že za zmizel se občas budí k životu volal byla pro sledoval se chováme jako zvířata toto by nám nevadilo pokud jsme jako bylo to taky blažení žal no ale tak tím jako vlilo taky vraždí ne protože zvířata se vraždí bez poslyš je ti nemají z tu v z mezi sebou aby se u toho vstupu v tato bych zapomněl říct tak to jsem rád že tady není člověka mezi vámi ten předně mně na to trošičku sprosté pro dívám ale když se vší. Ti stydíte v pořádku. A tak když jste se začli stydět v no vizte nemají děti tak jsem byl hotové nesli ty a po sto hotovým městy dárci žádnou v v v to se nad novou pro živou někomu při by se byla v tom stejně dělo od li se názvy vývody měla od on to nevadilo půl o nebylo vybavit tele tělo. Vadilo vám toho vadilo to mařil vadilo proč je ten že chodil nazí a o když že když jimi svýma prosimvás řekněte mistrově nemají čím to začne vadit pak začnou se stydět. chvíle ve které poznám že ten člověk padl z ráje. Von si žije tom ráje ještě tady jako dítě nemá miskou ještě k bohu velice blízko k bohu protože pán ježíš kde nese ty budeš si příti ke mně neboť na tak dále to znáte a a takže teďka třebas při dobré zná na tak tam zpovídám třebas tu martinku která muselo poté své cest před na za li ona e prosím o let ty se z že teď projde se sled pro novou proto že se stydím toto je. Pořádku kdybych tady z lekl co by dělala no bych se vám přestal věřit že mluvíte o pánu bohu že jste se prost jak jsem říkal to dale těl proto proto že si říkat nebudu teď protože na věřím že mluvíš pravdu ten jsou z rodu z vidíš tato potřebuju věděl že se s ty víš o možná že kdybych tomu nevěřil bych přes vytkl děláno ale nebude nebude svět žil mám tady tvoji maminku. Ta rozejde stal z vidí své to martinka ano stydí se tak je padá z ráje i ti k sama. Tak se nemůže k němu tomu děti mluvit jako k rajském mu tvoru musím jinak vydal pohádka řídil dětem který se ještě zrání a kde je ten byl šlo na jevit padli a když že vám dávám zrodu kdy jsou psány pro všechny aby je mohli pochopit napřed vypravěče a museli napřed vypravěče jeho klid a teprve potom ven čemu jsem se právě tak v čili že i ten doktor vypravuje. Přitom musí přizpůsobit stavu u toho dítěte a musí jím stav zrodit se poznat. Musí vědět že do že je buď ještě rája nebo z jeho vypadlo to pole toho s tím udělat ty svoje pohádky jsem teď jsi byl přepaden v asi před třemi neděle mi v praze svou dcerou dal bylo to je dneska čtyřicet let a po na měl najednou tuto mění že dělalo jak to začlo hladit to do podle o svět nemůže to pojedl také polevilo sledu jsem tvoje seděli na které vystavovat převzali ke mně vzadu také v je. Radila viklat dano co to děláš hle sil se někdy ani do se neporadil. jsem mámě kusu ani jednou se mi nedal promiňte mi že byl jsem ze tak ti nešika asi jsem moc připravil tu svoji manželku nebo dokonce jsem byl na to or do opic čáru pro vím že nic tu pro do o jedno od a dále se opice kus toho co bylo z du. A přirození jsem z toho bylo slon za on se po narození v takže taženo se mnou neměl žádný potěšení to chápu musela mně nakonec ruku cizí řešit jsem nežil jsem byl bylo tu tu ho z nedávám to nebudu dělat vtipy hloupé ale klademe si vzpomněl na boha látku kterou se mi říkal dokud do ještě v ráji to je zajímá to znamená před šestým rokem no ještě byla má. jsem říkal nějakou pohádku to jsem co mi on mají opakovanou dovím tu rukou a jsem vás to znám jenom vím tu podstatu ty pohádky a pro zní že v že ty člověče jen ta se musí škola jako v pohádce který musí v v každé fázi pohádky být jiným člověkem jenom musí mít jednu jeden cíl osvobodit se o z tu princeznu su. Nesmrtelnou duši ale novými prostředky synové prostředky znamenají být jiným člověkem. A jsem z mně tady došlo že říkal řada na že toto je taková moudrost taková moudrost žen ale je třeba oním vědět. daně pro došlo za třicet čtyři roky. Ta pohádka nese úroky za tři cesty roky ale jak přít o to říkal v jen toho jsem tomuto dorostla tak jen na jen v nějaký jednak jednám se svými dětmi se svým manželem než než dříve dokud jsem nepochopila tu pohádku takže pochopila byl tedy jsem jak se před naladit jiným způsobem než kárá nemění a no tak to tam je protože to jsou. To jak to dělat tak prodělal před že to dál dneska a to jsem říkal tak pro děláš jsem proč ježíš tu na mne mi to by nám ho byl jsem to dala tou měrou rusi jenom pali viklat svými takle kdy oni si že jim před tou přes konal horní těl v budou zneužívat spojí dobroty na řekla ne to nepotřebuju pole na tom jako ten havel po na to nepotřebuje do to pomocníky a tento za ním jít prostou vinu udělá. Přát si za rase vůli že manžel ten na ten zlý ne v rodině koho neříkám že jsem se že jsem tímto způsobem co nedělá ale když nedělají dobrotu nebo trápí všelijak v nebo jsem na učí nebo s ohledem na ty se taky napřed nařídí.