Karel Makoň: 91-01B-do173-vlada_narodniho_shromazdeni-Havel (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Jak by lidi učení poslušnost. Se učit poslušnosti například byl vůči krávy nebo tak to jinde jenom tehdy když jsme napřed poslušnosti boha. Aspoň ten král by neví poslušen boha aby se měl u s u svých poddaných že to co za někoho kdo tomu rozumí tomu světu. Tak jsem dejme tomu nebudu dále příklady uvádět dejme tomu že to tedy také příklad který k asi že jo. Eliáš jak je nám líčen z ten starým zákoně není k přední těm poslušnosti nýbrž v umím poslouchat. Kterou by tak dokonale poslouchala v tom líčení křtí bible protože nevynechali když do tou určil co tam není napsáno ale že například dejme tomu. To vize s kým národě devět století před kristem byl sám jediný nastat jsem toho boha. A ostaní se klaněli bálovi a za rod tak k. To se nedivím protože ten bůh to je zase jenom toto dělej tamto nedělej a tyto dva bohové málo a as to co je byl jen zvali k kor dělat lidským obřadu jim nese smyly milovaném co všechno to stalo tak se to dělo dobře takže dobyli li v tomto buduje upravovat. Od se do domluvy spravovat to dorostli zel z jeho byl takhle přišel říkali myslel si v jednoho boha dovolit nám do podobně ale z z z na to ne daly a klaněli se že vládu a v akta te. A ten eliáš se řekl pane bože se sám svým rokem přeješ si tím si že se ptal abych přestat existovat abych nevedl jsem národ aby mu řekl správně setkáš to si nepřejí. ti vydán všechny přívržence zdálo ulity proroky bálovi a tyto roky jak tak vina. Ale protože to byl člověk poučený, mistr poslušnosti, tak neříkal, že to je nemožné když je sám a tam že z věděli došli sto padesát platil by byl střed stát při tupě nastal tele že do jich doslovně ne třikrát ano. A tam zažili todleto a on to zařídil. Se zval si všechny ty baalovy a asan syny při by byl přívržence na horu karmel od máme karmelitánský řád ano krise vzkaz znovu dostavuje. A je to řád modlitby a v tom kam mluví za svou sílu na vy velerady byste věděli aspoň o této síle karmelu. A on to při když jsem jej když tak ne. ale mám styk s tímto klášterem přes nějakou paní přesto jsou ale z s bude skvělý ještě ne z pranic cestu pramen někde tak jsem sem motto šlo mravy si pro je že je a krajin to řekne co se tam neznamená to se vysvětlim el jako děly jako pohádku děj pořád pohádka. A protože smysl a to je pravda. A na toto oni nevysvětlí oni řeknou tu pohádku o rad že se o to pro ty zázraky se zkáze bylo mu bylo že to a k v. Tak to není tak šli na horu karmel a. Ten na který řekl prosimvás miloval z moc s. A jsem jediný tak se neboli tvému. A si jenom přesvědčit svůj národ který bůh je pravý jsi ten váš anebo ten můj. El byl pro střed ten říká. taky jednoho udělené oltář na kterém budeme se toho býka bohu obětovat. Jsou dal svým. A na kterého z toho býků bůh sešle oheň z nebe a vezme si tu oběť s zápal na o by tedy byla věčná. To je pravý bůh protože se se modlitby k tomu bálovi. A když vás vyslyší bůh a po před ten pohled z nebe tak jak vstoupit odejdu o tu tuto se roku co nebudu všímat zen za založil stal odejdu od lidu k bohu protože nejsem tady ničemu jsem se ničemu tak k bohu. A oni souhlasili. Začli vzývat toho vám a bičovali se a do krve se řezali nám mečem se za milovali aby jsem podnítily aby se pro nic li v živosti prosby a prosili celé dopoledne v to že byl do on řekl eliáš strom do na to dom celé dopoledne byl ku milovat slunce tak se pojmů kdyby se k vám to nepodařilo z toho úkolu sám. A oni s ne přivolali toho boha a nepodařilo se o jsem předtím svaté tam hezky. Z opravu třebas když on třeba šel někam na středu do po slovo s ženou ona v volit do ho může na těly tak se jim posmíval ale přesto pro nepomohlo nikoho nepřivolil na on říkal jsem domu do k tomu bohu jít. Volil řekl pane bože přináším oběť která obrátím můj národ a v chvíli sestoupil oheň z nebe. Jsem že jsem tu oběť s takovým způsobem že tam nebylo vůbec toho výtka ani tam nebyl jsem otázky ten kámen to co se dalo ani tu vodu kterou dal dali oko aby věděli že tón není připraveno tam dal před tím li si vám ky vody svého. Aby to bylo oporu mokrý všechno co všechno do zmizelo tam musel by víra chce obrovská moc která tady zapůsobil. A on potom kázal lidem pochyb dejte je a od vejdete do tam ve toho budou li šel tam sám v z mečem a všechny jen mečem zničil za byl pro syna es. Jak mohl ještě na padesát se kněží se s tak ježek zabít jiným mečem do tou mu nemůže lidsky jak to měl tu sílu boží která za viděla mečem cena za víra jak se zdálo zabila mečem v k jak se jim zdálo že oheň sestoupil z nebe to se jim jenom vzdával. To sestoupil z nic z ka jen že oni věřili že je na nebi tak to museli vidět to bylo před že to bylo přetvoření jejich fantazií jejich představou a takovou máme fantazii v kdyby se někomu do se při do věcem rozumět do vysvětlilo tak by to fantazii rouháním tak předěl by ho to třebas vyšlo. Ale nikomu jiným než do ten můj jdou konce si bytové vyšlo pod o takový důkazy by nebyl správný. Tady nešlo o nějaký oheň z nebe tak tak ani v jiných při které by vám něco podobného udělal eliáš nešlo nikdy on oheň z nebe napřed krávu vyhrožoval životem prostor jeho vojsko a on se že do cel vojsko ze z něhož byl popel jak tomu s přišli při vojáci li se na tak dále v protože toto by se stát chce v tak v tak se nesprávná otázka protože to tam není obsaženo v tom kdy se protože se nedoví neviděli. A to se musíte do viz museli vyložit navazující její z na to zase vysvětlit a tam vize se že na to o drzou otázku za se dal by si by mysl dožil jsou bibli doby nevadilo ale není čas. Čili jsem byl by jenom tento případ který mluví o tom co je to mistrovství poslušnosti ale byl jsou většími jsem si po suso si do po ježíše krista proč co musím vět sil to stačí v no tak je tu na s ty ženo. To zrození je však tak budete muset vede k se to dítě čem bohu to je to jako to říkal třebas ježíš těm učedníků když vás někde vyvodí ne aby se začli žena vidět nýbrž o před te prach z po o myslel hledět do od dal ale. Když tam byli prašné silně sice o pod se pali oni prach z obuvi své tak vlastně nikam nešli kdyby tam byli šli tak měli v prach na obuvi čili oni nebyli vina není to se tam nepřišli tak jsem jsem nepřišel jsem brně a tomu na to svědka cestu ve mně. se taky tak řek dělala je tam mluví ale jsem s vámi ještě tento den a von si ho k a taky svými jsem a na takže ne v. Že bych měl říct ještě k tomu ježíši k tomu mistru mistrů jak ten byl poslušen. Že když jako se narodila tento světě. Tak věděl odkud přichází že přichází od otce s absolutní blaženosti vědění z lásky poznání všeho možnou bez toho zříká dobrovolně aby moh lidem pomoci lidským lidským tělem pomoci lidského těla. Ale jestliže tomu takhle je tak největší oběť ježíšova spočívala v tom že sestoupila jsem ne že na kříži byl křižován domy křest se dobereme špatně chceš ne jede od pří že. A pláčeme na něm že proto bychom měli plakat zatím že jsem se s kou k se v takže my podle něho se neřídíme. No tak on sestoupil na tento svět a to byla největší do by se do účinná a ta oběť potom pokračoval že na nás stavba ježíšova rase. Začátečně že by byla tato ale tak jsem musel stupňovat a z tu byla sil do bude do nás světec se z za to nedostal chrámové tam naž těla v protože říkal co dokreslit nevíte že musím jisto se jeho otce ale že musím jsem mého otce musí ale přesto šel ve své rodině a byl tam do před svět v provinil své nikoliv znal svůj úkol. A ten úkol ho nezbavoval povinnost že musel být v tom svého otce tak prosím deme dál. A potom v dejme tomu v z byl ve světě letech chce se dostal pokřtím jordánu na poušť tam byl duchem puzen tam nešel z vlastní více síly. Kdyby někdo duchem puzen. Na poušť a tak upozorňuju kde potom duch u dají bylo na pudí bez věří že třebas po mentálně chápání. Koho mu. Tak tomu neni přátele který si myslí vězte vedle toho kdy to neni pravda. Tomu rozumí jenom duch ale ne nebo vy ne ta přejte se tolik. Ale nelamte nad sebou vodu v. On ježíš ukazoval že v každém fázi vývojového celým životem ukázal vývoji v směrem k bohu jsou mezery které jsou nutné tady dáme zrada nazvána čtyřiceti mi do ty mezery z tahle duch člově jak ani z toho nebylo svěcení bylo planý on chodil po poušti prosimvás pochodil o bohu z ti. No a teprve zasvěcení zlačněl a zase si sebe na tak dále v tou v či z jiného tak to říkal li se li to jsi ty nese jsou nutné. A to mně město boje je do člověka mu to připadá že celý jeho život je takovou mez hle že duch jemu nemluvíme neví o něm. Ale není tomu tak to bych musel svým doví že to také není to se nikomu nestane teď dalším mezera. Toto na sela se aktivním část střílet že on učil své vlastnosti. A to z po jeho učedníci byli jeho vlastnosti. Rozhodností každého člověka lépe řečeno učil je jak se přiblížit k bohu jenom tím způsobem že učila sedí bližní bez ohledu na sebe to potom vystoupilo tak daleko že tak bez ohledy se kdy se dokázali být jako byl ježíš kristus do byl mistr bez ohled dosti jako byl myslet poslušnosti byl myslet sebezáporu kristem odstupu od sebe oni ještě nebyly to se od utekl jenom měl v zůstal pod tím křížem na tak. Dále to všechno znáte tak se na ve si říká tak jsem pomalu ne takle rychle pravdy mají melu. A když potom tak nastal další mezera že byl tři dni v hrobě. To znamená on se mu nepodařilo ty učedníky všechny dovést. K poslušnosti kterou měl sám jako duch nepodařil. A protože se mu to nepodařilo to není debakl nýbrž který výtka dveří přestal se další po velice kolikrát se to člověku nepodaří jestli tam nějaká přestávka nastane žáka a po melka v které člověk říkal to jsem vinném ne nedokážete ani ježíš kristus nedokázal přesvědčit všechny učedníky všechny své lidské vlastnosti. Jidáš o z rodil o tak petr zapřel v tak jsem radil že ještě jednou dohromady a to nevadilo v moci tím nezoufal. Protože kdo je na to z no ve se ti veřejné. Dělal mu nezradil co se chtěli dale jsem přeskočil větu janově jediný o nezradil ale ji ho nezapřel. A proto směl do říkat své evangeliu podobě zjevení se při anahatou se mám napsal i dobyta mělo být vysvětleno pomoci zjevení se že ano protože i bez zjevení ze zjevem není možno pochopit. Byl celý ježíše krista. vám řeknu ani bez toho převedení z těch všech i dějů našeho života nejenom starověkých ne jeho osobního života do zjevení božího není možno se dostat pořádně kupředu v tom musí být člověk vychovává. Tomu se musí z svěřit výchově prosit li svět ale vědy tady mi zde nebo po tak to dovede třetí výklad pro vás tak toho někoho dostat. Neboť když někdo nemůže získat přímo pokrmy sestru božího tak aspoň do. A to s máte vy že jste nic a pak a to je a pak víte nese na cestě z k ve starém zákoně že byla veliká potopa světa a přít a ale ale. Že on v tom všem lidem kteří si to vykládají dodneška mámy nově za zlé. To je že si nevědomou jiných tele že každý z vás z jak se tady těsta ji nebo mladým když je člověk tak tu potom po za sebou přesto potopu přešel my jsme všichni byli k potopě. A ale je to takhle když jste byly v matčině těle než se se dostal na tento svět vědí že byly v matčině těle kdy všichni v ale tak tam jste si žili v ve vodě. To bylo takovým pak bez těsto co se by pod to jsem ve vodě této o vizte když z z z z za který že prvním že z z z z si jako vyšel v ten nové z potopy. Měli jste archu měli jste k koráb a a tím korábem bylo jednak tělo matčino ale jednak toť tělo maličké rodící se v matce a žil v tom každý z vás se kde je mi svých tože vyžádal první otázku kterou do bude samosebou nebudu čekat na to nemám často li taky ne el z tam sil povím. Ale kdybyste byla by se napovídat na poli tom nic nemám a takle otázka v ní. Ale byl si kdy jak než jednou ale jaro mně rad jaro mně byl jsi ty si teďka po potopě mentálně jak je konečně let a on se. Tak váš následku potopě přestat sytost a tady není nikdo vel příliš že dlouho po potopě pak si mal jsem dostat a to jsou bude za to lev vědomi ještě před žil ne ten takže jen my máme dost daleko po o to byla tento tak daleko jak se o tom právem že v tom našem o mu ve kterém jsme byli v při potopě tam byla známa všechna zvířata světa to je přeloženo do češtiny tam. Teď na celý vývoj života který trval tři miliardy let na tomto z světě a my jsme ho mat ce prožili za devět měsíců co jsem se to je řek bych není. A vám přeju aby se to u bych není postrkován vypořádal je tak jakkoliv dosti do by se všichni divili ale aspon tak by se aby se dokonce života ve přišli tam kam směřuje normální lidský život a ten směřuje tam odkud jsme přišli že přišli od boha aby se bohu vrátit a tomu se nás na mnoho jak to. Dostát když je jednáte správně a kromě toho jednáte správně ale žijete správně tak také jen milujete bližního tom boha. Ono to letem velice důležité ne neboť se celé to evangeliu které nám tady káže je evangelium lásky a kdyby z ten neměli rády bližního. A pánaboha k tak el dali jste tím ta. Správně tom o čem si myslí že správné na nedělej z co z po čem si myslí že není správné tak se jsem moc daleko ne dohromady. Ale pán ježíš nám řekl. První přikázání ze všeho je milovati budeš pána boha aby neměl na ti budeš bližního. A když tato dvě přikázání neplníme ve a tak jsme neporozuměli proč jsme se na tom světě ze objevili vůbec v nese objevili abychom milovali. Mu. A jestliže to plníme tohleto tak vše ostatní nám bude přidáno kdy vlastně hledáme tímto způsobem že panství nebo moc v č. Nebo život věčný ten tam svým boží nebo království bože z tomu říká ato hlad napřed a především to před kolika neví jak se to dělat one to proste láskou se to dělat a to vás tady ještě dobře učí se takže víte sami osobně jak to máte dělat. No a teď jestliže víte člověk z toho korábu. Na tento svět tak abyste o dneška věděli že to by každý z vás a taky ty ses dokola o vyšli ale že máme jedním jedinou povinnost abychom na tom světě kast nepřišli. Dělali všechno proto mu. Aby společně naším bližním jsme byli hodni toho se dostat k tomu bohu operace při tak prosím z ku deska se ta pohádka. Tak tamto je na rady že tou do toho před mnoha milióny let nebo tisíciletou bude od sebe to dělalo pro jako pohádka ale když si to uvědomíte že jste všichni byli při potopě takto přestal aby pohádka ale to skutečnost ze které žijete kde se žít. Tak to je jedna pohádka ještě jednou mu dal beze citelně již můžete ještě chvilinku tom a v ano v. A dobře v této jednoho je zpovídám když se potřebuju těch a. Není to jsi někoho z vás z ne mu tím víte všechny téže jak je to dítě boží prostě a lepší ještě za se jíte do druhá pohádka zní takhle. Pohádku dobře znáte ve takže vám nebudu muset moc vykládat ani nemusím celou říct jenom řeknu hlavní body mu. My máme duši jít a o duši nic nevíme jednáme jako bychom to jenom tělo čili tady že je pro nás ztracená pokud o nic nevíme to je ta princezna která se tomu králi ztratila mu. A my jsme těmi honzy nebo nevím v tím vším jak kteří mají tu princeznu najít. Ve kteří mají žít především dobrotu duše mají dělat všecko aby tu duši našli aby z setkali aby oděli z jejího způsobu života který nám není dost jasný všechno co potřebuje vyvodit pro svůj život. Takže jak se to dělá to seděla takhle jakmile se dovíme a teď se to dověděli že to je seznam naše naše duše se nám ztratila se na dal tak deme hledat ale upozorňuju vás na jednu věc. Že vyšší že jdete hledat te tak nikdy je nebudete samy nýbrž budete vždycky pomocníky v je si i do ten nají svoji duši ale vždycky se nám při ve ten byl kristus do vašeho života nebo do vaší cesty nějaký dědeček ne takovým ubohý jako ale pořádný pohádkový dědeček a ve který bude vědět jak se ta princezna hledá když se svým setkáte honza tak jak to znáte z tví pohádky tak hleděl že on říkal no. Dal tu princeznu sám nenajdeš. To ti musím pomoci a on říkal to budu ráz věže říká ale když něco o tebe taky chci mám hlad. A prosimvás to nejsem na se na a vše co přijdu šla mám o chtějí. Pod maminky a. Dokud nějakou věnují on si to ani nemusíš prosit tady jsou prosba léty bůh ty z toho na matku na právní a obava jedli ale do jež tato polní dělo konečků jedna dostat za druhou ale se honzík nadál ty bůh ty byly všechny v tom dědečkovi že říkal tak si myslím že se bych hodně z mně byl kdysi ani tohle nedalo dovedl do říkal honza ale teď si je čím nechceš pomoci o mu říkal. ti dám překrásného koně který které svých princezně a o ti potřel světy tím netrefí již ve co tady s námi tak nikdy je každý nedát ale nikdo ji našel ale pomocí toho koně najdeš no to musí nějaký vzácní ku nosit hotové nejlepší ku na světě. A tomu se z věž a. ten honza a tím se dneska všichni prosimvás semene že dát anebo drahou vše anebo jak se této jedno jaro myje ale tak své teďka pro tím honzou který hledá princeznu a dědeček za ty stal ale z lesa vyšel ku mu sotva jsem dal ho mu byl prašiví ten měl na nevěděl nedá ani a on to říkal tak to je ten nejlepší ku nic sví. Že mu. Mít na světě. On říkal ano ten nejlepší ku na světě protože ten on to znamená lidská mysl na ale je koš mystická mysl se pase na všemu na všem možném tak nikdy se na to se tak a tam kde se pást na tom pravém na pravdě a proto také vypadá nech toho on za na pás přes no z který z dále a potom nějaký s oveček a ráno uvidíš co z toho koně bude ráno kudy. Byl nejlepším koně na světě. A mluvil lidskou řečí mi totiž že své mysli obyčeje nerozumíme z na to mysl indické nemluví lidsky to něco radí co je sis se nezdá aby správné ale tento pudů mluvil lidsky a říkal honzíkovi se ani na ale li se musíme je s protože hlídá tu princeznu tvoji duši be. Zlý čaroděj on mu mentálně mi doma každý můj se bereme ale bez jeho vědomí z ale musí tady dal že jsem si z a s tak. Jsem li v onom na běželi oni vedle těly a za chvilinku byli pod obrovskou skálu. A na tom na deska nebyl hlad a o ní. Ten ku říkal jsme tady v v tomto hravě vězněna princezna tím hradem je naše tělo tam ta duše je vězněna rozumíte mně a tak protože to plní hrát na vysoké stále tak mi asi ani na to nesmíme že tam vězněna princezna ale ona tam je vězněna v každém z vás je ta ten seznam vězněna a tak jsem litoval po vás sta aktualizovat rozumíte aby to bylo něco co ten člověk může zažít ve svém životě aby tu jsem. O dobrou hledat abych tělo hledat a podobně. No takže tedy když že ten bude tam. Při stala pravila celou se podle se tedy vlastně el takže tam nahoru nemohu myslet tak vysoko nemůže kama sahá ten vnitřní hrad člověka. Ale jestli tam se když to není a co uděláš do uděláš to nemoh byla to zrozovat ale když se by se o najdeš taky rychle jsi ve jemně a u čte nazpátek domu z moci toho čaroděje. On se tam tato jsme každý z vás honzy tam vyšplhal na tu skálu a klepal na bránu je že ona byla zamčen na on žil brána byla vám že napořád tak on kopl do brány. A důležitý pod mět k oknu do brány a do rady která je mezi námi jsou duší abra se rod letěla a brání se objevila o by byl při hlavní kterak. Další otázka zní kdo jedincích hlavy drakem to je to je. Naše po platnost času mi totiž tři hlavy tak mi totiž si myslíme že žijeme z minulosti přítomnosti a my víme dobrou co s tím jsou ze syna ty hlavy ten čas naší mysli tři hlavy minulost přítomnost a budoucnost aby kde dobře že pokud jsem dnes koly ten drak se třemi hlavami tak tak li se nemůže být osvobozena jít ne. A. Ten drak povídá tou prostřední hlavou přítomnost co tu chceš no chci princeznu osvobodil a dal říkal prosím toto na nemohu rozhodnout čas potom nerozhodl ju o tom rozhoduje čaroděj a. A mu. No tak to on není doma tak musíš počkat brána on ráno se dostaví. On je na cestě no kostela počkám ale přesnosti budu bída aby se snadno do nevnikl toho bradu tam nemá co dělat se tam my tady žena kdybych si moh o opicí. Dítě budeme noci i ty tři hlavy budeme hlídat ale to jsem ty tři hlavy ono se tělo taky spát na tak napřed o nadto jednal el tam budoucnost a potom od za druhá tam minulost. U založil na přítomnost a nese tělo také spát tak ten honza viděl tak jedno od co se tomu drakovi zavírá na hlavě prostředním potom se do doby druhého koho vám měly za začal hrálo toho s. Honza honem přiběhl a dívám se na ten jazyk šlo vyprávěl si rád pro otevřenou tu soudu. A viděl tam klíč a dovede si to ty princezny řekl. Ta ho po pane ten klíč k aby do doby jsem tak nic se tušení a otevřel místnost tou princeznou mu a tam jsem se lidi kdysi honza řeč ne onoho jsem honza každý z vás je takovou tak vím honzu a ty souboj tak prosím musíme jednat rychle jsem si ten čas by se vrátí k ale prosím jas jež něco nemohl cestu za nás je že jiné a to za rasy dovíte ženská vzal si že víme. A to potom si vzala prstýnek mít taky ženská že ano a kdyby nebylo ženská nad se tak si tyto dvě věci nevzal ale je žen stává se být nestává se se líbit no pak vzala věty dvě věci ale u víte že ne že proto ne. A ta jenom tak omlouvám ty ženy aby neměj země tak velkou radost v budu a. To jsem vám to hodí nám můžou může nám jít. E takže podívejte jsme oni si sedli na toho koně aby je že je rychle kupředu. Jenomže ne co se stalo. Ten koník tam mysl nebyla obyčejná mysl za řekla honzíku podívej se za sebe. On se podíval za sebe co vidíš vidím mrak a ten mrak se zvětšuje no tak to se zvětšuje to není mrak to je drak který za námi letí. Že musím my jsme si již než on o název by bůh chytí ale mám jen věci který mi toho draka zastavíme. Tak. Napřed vezmi kde ten moji hřebínek on to co nejdále za sebe mezi nás a ten mrak onoho vodil za semen aby dostal z toho že vínku obrovská nastává. Ten drak jaké těl tak tak vysoko nad dovedl letět praštil sebou o tu stalo as volil se prostě je to si pod skalou ten nesmrtelné byl po měl přitom svou prudkou ráno po že tím hodně daleko u jej ale ještě ne tak daleko aby byli za hranicemi toho králoství toho čaroděje. Nemusím vám říkal že na tom draku sta tom času na tom draku seděl čaroděj. A no. Teď když jsem se zeptal oni prostě podívej se na sebe za sebe o zase podal zase dal jim tam zase mrak on jsem tu o víš to zase jsem byla by se to dát nemůže nebo přes jenom musíme při stát se tady na tou se u tohoto rybníka vás a můžeme v poslední ochrany které tele ten prstýnek malý. Neboj své mají prstýnek te ale že tu zázračnou schopnost. Že když budeš chtít tak se tím prostým jen pro vleče tam to říkáš tak tomu skočil do toho prostým bohu a pro lekl se tím prostým jem jak se prou ale byl byla jeho tady málo a tady ba spadla bylo tedy mýtu který tam byl. Ap nula. A teď totéž udělala ta princezna pro mi zase able měli vyčkat oni nově půli ty byť i svými v k jem a měj se dobře věděli že to je ve mně nemůže. Oni čaroděj přistál také svým drakem to není za říkal vim že z tedy vyčkat my v tom rybníku. Jako kdyby vede li ji k je chytnu od ona tuku tak by věčně nemůžou žid zastupuje asi chytne drak pil pil jenže jiný byl veliký ale drakovi koukol břicho jak se moc napil o bylo po drakovi napřed zmizí pojem časy víte přitom to hledání princezně. A ten čáry živé se nestydí draku takle si nechat upnout vychovat k todo víru dobyl o mu bylo mu to také do břicho. A bylo po drakovi oni potom může vesele s viděli tak do toho království odkud ta licet na zmizela a to razí co je ve dnes ráno ten který v sobě nosíme byste chrámem božího duch boží ve vás přebývá ve říká svatý pavel. Tak tam se ocitli v tomto stanou moje povaze přeříkávalo to do králoství o vás tomu by nemohl do království pád z tam li svítání byla svatba ale na to koníka zapomněli chce koly niko ale byl na o roku onom měl v tom hrát a teprve když se ozval tak si honza vzpomněli jsem za po na to oni to onen něco vzal že vládou dnes mu to on říkal prosím tě. Ty považuje za zvíře kdy jsem tvá mysl a co mám tedy udělat když neřekne než vedeš to jsem no usnout mu hlavu mu to znamená i mám podobu zvířete. Je tam mysl podobu jakékoliv byl v mysli zvířecky je kdy to zvíře také jakým způsobem myslí že to by se totiž o dokonalejšími jsme se že z ale také myslí u tím mně a tak a on tedy nerad ale u tu hlavu mečem abych protože z toho princ této pravá mysl a potom z tu do smrti se věděla ani svým princem a to jsem zasel konala a pohádka je konec mu. na tom pustili ne tím co jsme si za zdržoval prosilo ano. Je že jsme svět je utrpení které nastaly čeká a my že z každé pohádky. Že do tam vidět mýtem napřed předtím nejvíc trpěl. Co museli do vědom dobyto celý jako óm jmenoval pohádkově stal doby se se nedivili že co všechno vydržel a tak je to s každým z nás a my si myslíme že to utrpení. Ale je zbytečné mi to zlaté lidský život lidský život se ten probíhající v kdy mezích které se říká kterým se říká. Dualizmus nebo byl s ti řád kde dobro a zlo se drží za ručičku vyvolejte dobro z nejlepším úmyslem a on v tom při drží zlo to jsou sestry sudičky v že když jedná li ve věší zlo ale druhá dobro ale oni se vzájemně mít nemají nenávisti. Oni jsou do rodné cesty. V tom dualismu ve kterém žijeme to se smí zjistím že se se velí snažíme vyvoláme vždycky zlo také ne krista velké ale do takové míry je vyvolané aby nás nějakým způsobem mělo právo vychovávat. A prosimvás dejte se zen vychovat tím že rozezná nesprávně že pro zlo. Ale ne abyste mu. S tím zlem potřeli toho kdo je kdo po způsobuje. Ten zato nemůže on co dělá. A na to vás u pozor z dospělý myslím že vás tím nebudu moc obtěžovat že je tato revoluce tak na tom jak to která proběhla ve se před rokem jsem se před na jen ale ne a tak tam mu v mu. Byla možná jenom proto byla možná jenom proto že mu proběhla samé do věcí je že vám řeknu o tom tohleto fu ano v tom v no tak nás jen o listopadu se osudu desáté věd. Do ty doby že ještě nebyli asi nebo byl z toho jiného jsem tohleto říkal jí. Jsem byl nebes provádění těch bývají věří mu spoluvězňů sedmnáct kristova a tím řekli tentokrát revoluci provedeme tak že v zvítězí ne protože máme za sebou do vás na že v ho jsem říkal notak jaký pak a oni mi řekli dobyl mimochodem doktor vedu látku on mu dal na bez pražské užil byl lékařské pro kudy by vás. Ale nikdo a tak dále on deska žije samoty nýbrž jsou v koncentráku dal do od osoby se známe. Ten neřekl jsem si je na tom koncentráku. Protože za vaří dostanou ráno proč se trpíš za protože vázat tat a tak dále protože jsem proč nemáš co nemáš li to za zlý těm se z onom jsou známy dělali paty tedy řekl kdybych jim to měl za zlé. No rozdával pro zlo od nich samotných tady začal nenávidět žije ale mu neumím nenávidět. Kdybych nenáviděl tak je i dnes celý jsem chodil před namířenou koho mně nezasel neviděli a tak ten ku mně říkal prosím to jsme viděli a my se teďka tři roky ve dovolit ty svoje studenty aby nezačne nenávidět a ty který nezažil na vidět byl by z dodal dostali na zezadu onou pokropil no a tak dále tak byli ježíšova na studiích a tak tihleti studenty mi o to kdo přední řád. A s květinami ruce. Ale ty štěští by do těch chvil poli kristu kalich věty jsem se snažil jsem si dělo. A tak teďka jak to s tím svatým tím pro ni jít napřed a on to není svatých ale o něco jenom potud pokud bude jednat tak jako vzal zařídil tu revoluci a mít na ho dal terezy je že totiž v bylo mu slíbeno on vedl do toho bylo svatýho. Do musím držet za kterou se zvítězí able trvat se kladně do doby dokud nezačnou ty vedoucí které revoluce. Začnou nenávidět. Pavel sám o sobě říká proto nemohu mu ale nenávidět nedokáže je to prostě nejde platně tam na dobrým jistě pokud tak jedná tak je svatým rozumíte v tomto vlastnosti svatí i na mne ale pokud tomhletom tak jedno je svatý samozřejmě ne. Je to je to velká potíž. Protože takle svatí nejsou ty ostatní jsou ochotni nenávidět za to co tam by předtím udělali atakdále a. A do on nesmí z kosit že si posledního nosu el který vyšel z ono mu z tomáš dění ve lety mýho. Že ti co jsou bude vedení států v tom závanem tu nebo na místech v jiných nebo dokonce do vládě. Aby se dobrovolně přiznali že že byli spolupracovníky v tajné policie atakdále aby dobrovolně odstoupil ze svých nikdy se nic nestane. Takže on do musí řešit takhle te samosebou velice je toho málo najde mým do tam tento měsíc tvoji dobyl do pro rasy nebo neprohlásil stane pro nás jako by se do od nich si přesně víme kdo dobyl. Tak jsem prostě doví rození tak to potom přestane mít za nedovede ale upozorňoval že to nebude musel dělat pavel že do něho bude musel dělat někdo jiný z na toto to byl stav brala. Že to nechtěl udělat a po zdi když někoho jiného když se to nebude chtít tvé nepříjemné co to byla do kosení.