Karel Makoň: 91-02B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ono to nemůže nastat dříve dokud člověk nezemře. Semeno které nezemře nevydá plodů v tedy že hledá svůj život ztratíš to když to ztratíš to co tedy ztratil nalezneš ho ten život byl vzor tím viděl její meze velký do život věčné jsou tedy nalezl a vel z toho z li zázračným způsobem v ne jsi když si jenom tím že jsem se vzdal svěřil do se že se mám věřit protože jsem nebyl v ale se z toho našel svým způsobem ne ten věčně život že jsem najednou nic nedělal mu. Všechno dověděl pán bůh by se dovedla do krytu tedy dělo nějakou hodinku asi kdežto jako došlo když potom musí době hnout. Se musí zříci organismem když se to žilo tak poprvně se mi to stalo s tím doktorem do šelem za čas strachy přede mnou a jeho byli toho po se bál smrti tamto či ona každého z nás ale mu říkám a ty ku v by byl se přese že. Jsi mi že se s něčím provinil co to říkal ne. A není do pravda že kdyby byl podoby na tyto věci nepřišel než po zlem a proto si tady aby si poslem vychováván jste se museli jeho život to jsem nadto z víra co všechno vin bez oni bylo vyvodil se jsem byl z plzně že se nikdy neviděli předtím ani s tou jeho rodinou. A on říkal protože všechno již. Tak tím věřím a co mně daří stal dělám o tom vám co se mu nařídil udělal se tu modlitbu byl tak jak jsem chtěl na to bylo hlavní. Přes těšil těch těžkých podmínek a on vám protože za dva měsíce se dostal na úroveň na kterou rase seš dostal téměř deset sled takže že ten náš duchovní myslí z vývoj není závislý na času závisí na úměrnosti víru mi pro tu víru musíte ve svých sil lidech pěstovat ale. Jsili nám byla opravdu hory převrací a. A záleží on nevěřil ten dotyčný a proto byl schopen to byl poradil cokoliv o on tomu věřil tam óm byl pomocí toho by se byl dostal tu přenosem nemusel bádat co o o poradit. Taky jsem nebrala tomu bych byl co dělat. Ale byl tam ještě jiný člověka o ten se nám také možno mluvil k zemi že to byla nějaká výjimka. Jaký žije léčí bych jo to ve jsem taky mluvené jak o vedle das svatá anežka česká a v a no tak to jeden říkal ale ona tele za svatá anežka česká ta je živá ale tak dokonale živá o například v věděla že zvítězí v této revoluci. Protože stojíme na pozici správné a to je láskou bližnímu amen známy z ní. A dokud člověk na tom trváme tak že nemůžeme padnout cestu do rusi jít i ona před to jsem říkalo od za než si české jak jeden se k tomu dost velkou jejím v klášteře tam v těch měl. Ve svých. Dobře nadto ještě práce připomenu o na ona byla vychovávána byl nějakém steskem klášteře pro krále jindřicha se s jeho kterého si měla vzít z za manžela. Jenomže ono jsem také nevěděla jak se ti přemysl sil staly moci. Jsi pozvali na nějaký hrad blízko prahy let kdy slaví to se to byly že to by se jejich. A poznal jsem taky byl s tím bude jsem také a to co chce to byly další partneři ale nebyl to proti sobě. si za ním do si byli proti ním. A byl mocnější než o kdyby jsem vinu staly by se byli volil z na sil wu tak co je nad město nikoliv pravou nýbrž činnou v u toho ona se si jsi to ty při mysl se potom z ti to bůh činnou li pohrom měl k o do města oni jsou dělit o on v v jedinou tam a on to on vzal všechna práva protože větru od konati mnou od od silu plně. No ne. Takže když potom vyvraždili všechny ty slavní kostce za svatýho o těch na ten byl to v době pól z ku toho nemohli zavraždit. Tak. Potom šli na ty došlo co vyvraždili všechny ve člověk se nad tím se stali králi český my toto ses svatá anežka cesta a byla tam ty tam mým konec dali tam tu jisto by řekli naplno tam nic si nebrali se litím znali toho on do by stoly budeš ještě také neznají pochody že to neví dál než konat tuto není dost česká kapitola ženám co se říká jako jsme byli v ozdoby říci přemysl si to bylo ohromnými. No tak bili bude tam taky zatím říká svatá anežka česká co do měla svatý živá slova za dal mi tam stačí ale u teďka bude z tohoto rodu do vyšel na svatou z ti sláva próze v nás na. Na ta byla daleko ještě lepší než ta anežka. Ovšem ta anežka měla velikou přednost že ona byla princeznou e měla obrovské bohatství mělas statky měla město patřila velel v no všechny pocty královské v um do celkem osy ona se všeho vzdala neprospěch bližní na založila nesplnilo je první nemocnici praze na františku. Tedy dát všechno ve domoci se. A tyto k tomu co by obrovské mínění o naprosto také skvělou nemocnici a pozval k i za nečiní lékaře aby z tam dobře léčil ho mění chytám postaven lékaře takže ona sama léčila na tak dále. Tak tahle ta anežka česká. něco málo společného s každým z nás. A že vím protože pocházíme z téhož temné jako ona mu a že tady je li tito lidé dva vidí jak co más do svého se mnou konkrétně takže on na to jednou řekl mu tato deska říkat nebudu chtít nebo z druhové. Ale byl byl byli by se se že o tom vím že že ona tady působila od začátku svého života tak aby z nás čechů anebo české země udělala duchovní tupé světa a tedy nějaký obrovský strávili li někoho někomu po tři věku byl takovou v podmaňuje nebo tak nějak ne tak to prostě chtěla ji za do duchovní bratr. Z toho. vám jenom něco řeknu ještě své nic tak neznám dost přibližně svatou terezii i do protože jsem byl vinu si při horovi do to jsem říkal my nerozumíme indy kdo z cesty lásky ale u vás přestali do o rozuměli a nejlepší z nich je to svatá terezie z avily buď za dobrý a přeješ její dílo v. jsem to dílo přeložil jsem to říkal jaký ho z čistého doby zázrak na zázrakem. A nejsi jsi tím toho že jsem mohl přeložit pojednání o modlitbě. Do od toho nad ona tomase který byl mnichem naukou o jsem žil kdo v atena set šedesát postu dítě moderní způsob pojetí modlitby dobrou žil ve sytost tohoto spisu přečíst máte asi ten spis a oni jimiž se do dostali buď se co jsem byl nežil nebude. A ona věci je velice důležitá že ona za svatá terezie je mu. Prostě si dneska rozumí třebas si šli hadovi kdo ho jsem to čelila překlad komentuji se řídil za by bude toho konec samém vede kapitol klid přeložit a komentovat ne ne jeho ode mně ne protože by dělal tohleto rozdá vám na známy nebyl si dní dní do viz z li my se svými setkal se minimálně třicet let před třiceti let ty se ano li mít. Na ten to dostane bez že vám to pučí jím nic nestal přerod si by bylo jsem z toho nic. Takže by se to dalo prostě aby byl proto protože to co ta je moc dobra. A pak ten byl kost tak je ozdoby. Totiž on míří k tomu smíření všech náboženství nejenom křesťanství mezi sebou aby se nebral dostat trojici nějakým jiným ale všechno o ženství vůbec. On například taky ten nutilo k tomu. Abych šel připojil k tomu komentáři k jeho dílu tím také pojednání o z by z mu. Že to je jedinečný li pojetím ho nedám z tví mystické pojetí. A jsem v době když jako jsem se ještě neznal se při janovi toto jsem se muž přeložil sedum knížek od se mi lišil mystika dnešní doby dnem v tu liského i na tak hana. Možná že něco z toho tu mu ano že voni to taky mají aspoň něco mu a mu a a. První co se tam stalo že tomu adamovi to znamená že vyššímu lidstvu. Byla příjemná eva znamená nebyl ten člověk rod v sobě rozdělen na dva a vzal žebra a den který vydělal a to ne z nic z toho na dáma a přivedl toho adama napřed doma rád pro ty o to se těžko vykládal než nebo dnes řeknete mojí pohádkou nebude tuto muss sami rozumět teta budete trám děti balamutil a dospělé taky balamutil nedoporučuju aby se to dělá. V tom jak pokračujte stezkou tomu můžeme a musíme rozměr jsem oděna by nám dala lekla co si dnes nedovolit se je jak se to stane někdo může pán bůh například sil z žebra. Udělat ženu. My se si všimli že z toho povídání jen o genezi že by těch do bůh do chřípí před a dáma ano. Dech svoji mu a teď kdyby byl chtěl vytvořit dalšího člověka k němu se by musel zase kde jsou do ten ten dech ale to neudělal kdy on uvedl do toho adam doma na konci se tam pravých a nevěděl jsem mu veden žebro z cest jak tomu máme rozumět nádherně za maskou oné tohle toho. Že totiž při každé proměně a tam nastala proměna kus sestupu do této hmoty se musíme projít obdobím mrákoty. Vizte když na tento svět nic tak se prošli mrákotu i nic nevíte co bylo před tím se mrákota. A jsem takovými mrákota mi snu se prošel u těch člověka z může no ne čtrnáctkrát za dva roky takže těmi mrákota mi mám veliké zkušenosti. A nevím že by se byl dostal do úrovně vědomí kdyby byl neprošel tolikrát těmi mrákota mi. Takže vás ze že byli na své cestě nahoru to složil takovém mrákoty se jeví dovozuje nad ale vždycky je to v podstatě mrákota. A to řeknu tak ona po matku kterého nám budem vím z srozumitelnější když jsem dejme tomu se dostal do koncentráku a tak přestali ruzyni význam na tu a čekal se co s vámi bude a kdes jak zastal spali tak vás dycky. Z počít dávaly a v tom průjezdu v sobě tak na pečení je že jsme nemohli radit padnout jsme sami držen v ní. Těla druhého a jsem měl jediný klobouk při všímám a to pod ale bylo to že svaté za na tom kraji a razil měl pro znova ránu do bůh jsem přestal přivodili slyšet a ukryl přestal slyšet. A zatím se vyvolával lidé. Do mají dobrý hotovi tak mohly odejít domů museli toto centra kdy bude neměj za nebo jiné než po svém k ní. A jsem tedy domu nešel protože to neslyšeli ona najmě si je sebou tím že si tím způsobem se vyjdu proti své vůli k tomu domovu a byl jsem jak se do koncentráku. No ale to bylo všechno jsem si tak to je utrpení takle pro vědu trp není že co se nikomu nestalo do se stal lidským mně první ty čtyři dni v tom že jsem prodělalo očistec. Že první den hle jsem tam přišel z mlátil že se z von takovým způsobem že jsem v ale v krvi na zemi pod jeho váma objevil u kopat by byl nepřišel jiný esesmana a říkal co ho kopl jež kdy to je studenty nesmíme k opakovat že jsme svítí smrt slova kristus jedním z nich musím dělat němce. Ne tomu se mělo stát tedy naše k na tomto o nechal se svým bylo tu byl a on mně sebrali se duchovní chodit a dovede je do ta jím jedoty o bych přece to bylo ten první den a tak to šlo čtyři kdy je tak se měl dojem že prostě sem tam připraven k tomu abych umřel nevím proč jsem nevěděl. No ale nebudu se tím zabývat detailně jenomže poslední den těch čtyřech protože se mi stávají jedna věc že od dobré sudičky za své. Že k jak jsem psal seznam spoluvězňů na tom voze se u viklat si to potom psal každý týden někdo jiný jdou mil jejich duch toho pis a ví. Tak je jak jsem ho psal ten seznam tak jsem se dověděl že budu domu do budu psát ještě jednou si se dobra na zná na ten smysl to nemělo brali rozumíte taje viz těla by se to ve vašich myslí se jenom aby se mně to bylo malicherné založení člověka když podstatné správné zavržení člověk v todo zavržení vůbec žádné protože on se ten člověk ocitl v těle. Že že se ocitl na dně v toho stvořeného a odtamtud jedině se dají nahoru jedině svobodná. A co je toto mnoho to noho je celý vesmír ale mám v sobě malém celý vesmír obsažen sedmi úrovních vědomí které by sis do vesmíru. Takže se mohu opřít se když to dělám od sportu o celé vědomí kterého je schopen vesmír nejenom v tom ten viditelný vesmír ale ten neviditelným ten sedum úrovní vědomí. No a tím se mohu dostat přes vesmír nebo dosti vesmíru k tomu bohu nazpátek znamená od člověka se vlastně chce. Aby miloval bližního tak široce že s ním smiluje takový květ vesmíru i celý vesmír samo ano. Láska ke všem s tím ve tím doba nová znova nad a ne eva když se narodil první jsi dobyl stání řekla mám boha a do tedy. Si na směs denně vážil že ona poznala že ten mu se s nim vrací a ženo v čem řekneš něco o tom kainovy on se zavraždil svýho bratra ale on si nesmírně s sil toho považoval ještě za vize složí s tím bude líp strefil. A no ale prosím zabil ho ale on vám založil město dosyta přečtěte za to město nazval henoch neboť jsem věděl že nějaký henoch nezemře. Kdo se stal chod dlouho chodil s bohem na se tak do pro z toho duchovně jsou nikdo ho neviděl zemřít totož udělal byl přivede proces dal. Eliáš ne a to jsi dal ježíš kristus. Čili on založil řadu duchovního způsobů dosahování věčnosti tato existenční cestou ano. No a přes existenci ovšem be mám za zlé že vy tomu přijal byl do slovy že on si to myslí do takle je ono to tak vedení o na to všechno jde přes vědomý střed byl toho dobývání věčnosti je vědomí co mám vědomí rozhodující z onom sami harampádím tak je to vadí z za mám pravé věci tak je to nevadí dělat tak se tam musí někde začít stane existenci. To by o každé zvíře nad toho k tomu není způsobeno jsou vstup do vnitřní kdysi že jsem to dělal tu pohádku o tom pádu zralé. Můžu ještě by se takle nebo budovali ten s za vědomí v při tom v tom rád pod tou tvrdého spánku tak byste druhý den nemohly existovat jako lide. To byl váš na život stal vaše tedy byla odražené a pravil zdržoval aby se na to na tu zemřeli že spíte mu v. No takže v tom mrákotu procházíme všichni. Ale protože jsme zásadě tedy tím když jsme to v tom nadáni. Budu se z jednoho člověka. Kterým byl adam a eva dohromady v jednom člověku s daly. Ode dosti mužskou oděnou bytostí ženskou a tak dále. Tomu bylo třeba mrákota a všechny byly jenom asi deset jedu na od ale myslím že na to toto přednáška není aby je všechny jmenoval men jenom některou takovou velice. On z kou školský případ a ten se třebas u dal mně to vystačit na to co se stalo v ní. Bylo druhem rád od kdy o to že jsem neslyšel al nemohl jsem vyhnout se v koncentráku to byl duch ta dosti že říkal jenom jednoho smyslu nového sluchu ale stačilo to na tom mrákota jednoho smyslu jsem předtím zažil mrákotu všech smyslů kdežto láska obrali při vědomí hlasem necítil od roviny že každého dal se vůbec tu bolest po mrákota všech smyslů čili nejvyšší ji na to tam člověk je mrákota smyslová tedy stát protože jsem jsou u. Tu mezi všechny smysly konal v smyslově nevnímáte nic se přes nic se u vás není tam nic z to si to že do tu jen na pokraj toho kdo dostavoval. Takže je třeba dvojí věci v při duchovní cestě viděl do stavu i ten zákon tví zapřel takovou mrákotu bible třebas těch deset družiček čekalo se dostaví ženich aby mu tam svítit při svatbě. Mohl dojem ženich jednáme s mírou vám ale nevěsta mne jsem to říkal proč mu. O to potom řeknu li než se o to odejít se nechci vymlouvat. A tu oni ale všechny do lišky v u slovy protože čekali marně na toho ženicha všechny museli i ty ku i ty dobré věci. I ty špatné i ty pošetilé i ty moudré ne je tam řečeno a jak najednou uslyšeli že se vyžít ten probudili jsem pro by se do nového života ve kterém seděl jsou v nad ním když do mne měli v ní. To světlo zlomky své za nedostali a do měli se tam dostali čili že každá a tam rád od tam ten smysl stát odděluje něco od něčeho. Aby nám to nepřekáželo. Takže když se že se ráno po spánku tvrdím tak v z něčeho co se věrou byli si všimněte že tam máte lepší předsevzetí dělat snese schopni nic z toho udělat těžko řečeno. Když nežijeme normálním stavu by celého vědomými činnost části povědomí a to znamená že si musíme od částečky o spočinout pomocí spánku. Čili z mrákoty vlastně prodlužujeme si život a to byl žil v to bylo co všichni všechno zvířat no. Tam je takovou vrcholnou rád po tu bych byl vám ještě předvedl že když se ježíš kristus zdál. Svýho života o bez lítosti na konec a i svého ducha o na sebe vzít dosti. Tak se dostal kolem rád mého stavu kde domu kde se to o době kdy nepotřeboval sobě vědět. Nebo se o tomto člověku který zde chodu o tomto světě v neboť ten z ji modlí uvalil za než nových ten si to to možná nemodlí. Sestoupil do pekel máte se na to z když se modlí no a s tou se to asi nemodlí že jo voni se to ve vás jak ho mu máme my si tato sil k tomu měl tak ono je jsem mu že mu hle za onoho celého mi na vás. Ho na tak jsem ho do jeho do je li k lekala prosimvás toto v při že se takle že poslouchejte mu znamená že do toto co tam na dvakrát svého vědění to toto řeknu zas za vás umí jenom abyste dobře poslouchali víte. Taky trik tento z ky. Ten jidáš si osobě myslel že zavinil smrt ježíše krista a to jsem nedělal nebyla to pravda protože ten kristus se dobrovolně obětoval děláno kdo o tom jedině svatý dělám ale tento nikomu neřekl z dob kdy by to byl věděl co je v je jsem se nezavraždil. Navozoval žil proto že si myslel že to zavinil ne. Ale protože to ne to se to nebyla jeho vina jako v tom ráje to nebude naše vina to všechno připraven od pánaboha. Do došel dobrovolné nedovolil postupovali život v tomto světě kterého jsme se z li dobrovolně se přitakávali v bohu že nás nepotřeboval jako obětního beránka a a v potřeboval se v uvozovkách kdyby by nás to se svolili tam u něho jsme svolil a tohleto no. Ze stalo jidášovi tak nemohl být nechám v tom takhle že ten se ocitli ve to znamená takový stav mysli. Že si myslí že ten stav u u bolí zavržení vyd se bude navěky o jenom v mysli ho s. Nic časného nemůže mít věčným dopad takže musel za ním u dát ježíš kristus do toho pekla a musel se odtamtud vyzvednout. Potože do pekla ale samozřejmě to je symbol poznám přišel pro miliardy duší kteří si mysleli že si dosud do od otce. Všechny osvobodí. Čili ty tři dni sestupu do tekla jsou velice důležité že se uvolnil v myšlenkový svět lidí kteří v velice trpěli ne někde v pekle ale tady na světě mají peklo. jsem se o tom že se o centra od od tam lidé kteří žili v tom pekle. jsem tam nežil v pekle nese žil očistce náhodu o to bylo ještě možno při to se z von se taky se to nebude končit se to jenom čtyři v šel že to nebude končit někdo řekl to bude končit. No a tak s ne myslím tuto do říkaly to proč tam nebyla nevěsta tam nebyla z téhož důvodu jako nebyla při jiné svatbě přestal nebylo náhodné z tam byla nenechá na kterou pořádal král. A pozval tam tam dostavit si byli pozváni ze všech křižovatek ven. Ty říditi v platně oděného mrzáky dělal tím ne všechny tam pozval a kdo neměl potem do svatební oděv to z toho vykázal né. Ale nevěsta kde je abela to svatba ale je na zásady chybí při za nevěsta je totiž konkrétně duše každého člověka jak to být uveden na co si vynecháno. Ní. A todleto bezvadně tomu rozuměl jsem proto to nechtěl komentovat konec šestý kapitoly nad nitra a začátek sedmý protože tam nadto špatně uváděla svatá terezie a tak on na poslal stanovit do lekat teď to toto věděl kdy je přední dovědět že nebude si tím se na dověděla nesměl to říkat. Tak říkal ne aby do komet to a karel no ot. To musí ala o nový projev ne nesmí to komentoval hlad pánovi z bude to by to máte ruce a to je správné. To si ještě něco město by nos v protože byl před těžké česky třebas do do volal svět se tele be tak by si nerozumět říkali do tou potkáváme trošičku jiný smysl. Protože slovo vysvětleno se do vysloveno za jiných okolností jiný smysl. Když například řeknu někomu dejme tomu mlč ne tak to jiný význam i když si přeju aby nemluvil. Než když si přejdu aby mlčení něco něčeho dosáhl. A to v tom meč může být obsaženo co do za praně o tom bude třebas meč jen ten je no. Ale to není všechno pochopitelně. jsem měl tu výhodu proti vám že jsem v útlém mládí to byla první se povaloval měrou o ještě než činí a nese ze stýkat s z že z z z z z z těch co mi na protože by mohlo tuku padnou do od to bylo křehké kristovu zlomil od atomu spojit utrhnout toho bylo po ruce co se zachovat tak smět přísný základ v rád se z dětmi se dítě si nesmělo než se vás dětmi jsem byl jsem malé obci to bylo rostou. Nám dní podle odbavit li ve sledu do metu ho do to měla sice je dosti moc nebylo by si měla ale přesto je to tady byla š snažila se o toto jenom se cele atom se z jsem víčka měl způsoby jsem povídal co se naučil husí řečí podobně takže bylo výhodné jsem se zaručil napřed nikoliv česky nýbrž štěbetal podle kus do daleko snažší se naučí česky ještě otálel dostali husám a pro mýtem hle a ten je nech mě. Vždycky je měl za zlé že špatní ještě metám v. Ale protože mně říkal to není to je to s tím je to jeho věk mnoho ale tomu rozumět a on to musel chudák překladatel musel tím sám chce aby vůbec poslechli ví. On byl takový to překládal návodným neposlechli. Takže semen byl hrál na pastvu tím způsobem že překládal mojí vůli tomu ctnost dělil od ti to ti rodině ve jenom pásku tam a tam že říkám jsem to rozdělil tím těm tomu husám kovy. A ten husa a to přeložil těm ty nežily a on potom násl ležel jsem neprovedl nic tak o jim kdesi ženou byl za mnou jsem pořád musel říkat a no a protože je to za mnou v a ten a tím budu mám moc ale to přeložil do normální jejich řeči a oni a proto to pořád překládal tam oni nástroje a do těch zkáze sledujeme pasti pro ve se dožila mámy za z tu. A ví. A dala se mně a jsem neděle jak do vniknout řeči která když je v tom o nic tomu není paty ku ano před č to se prostě to je věčně co a jsem prostě pro do z o ruku nadjá wu ale ještě otevřenou tak tím vědět co ten zenu. Ona okamžitě silám mámy stupně za za mnou zase onen tu si jich stal onen be dal tu tu pryč aby se držel se tys jsem to udělat tak to se vracel k matce nebyl býval byl matkou toho ti barborky a to se mi stalo totéž například si že to bude svým dětem tímto jsou svým do temné jsem říkám. Že oni olovem je poznalo svoje vnitřní v těch schod schopnosti ji mají nebo by se mi stalo v praze toto se ještě nemohl říkat jati pokud totiž pořád ale. Že jsem chtěl vyprávět. Jedné nějaké hranice tohoto el vnutil stal mým těšil z z za lidských pohádku o protože mám naději že se s setkal se tak jsem tak jsem říkal musíme ji připravit cestu aby duch pohádku chápal vnitřně se podle jeho vnitřního smyslu tak jsem říkal ani škod podejme ruku. Protože prorokové jsem přes tu ruku se dostal do její vim že to je v těle lidském kdo manipury. Ses do stavení many bude se mi že jsem tam sem se rodí ze slov plakat ucelil co za pata doroste naprostá babičky a plakalo postel jsem říkal do tam skalický jen přišli mým moji přátel praštím slyš deset vidím čte nedošli zase vyplakala a potom asi plakal jsem si dal aniž to prosit plakala. A ona řekla nevím proč ale si nějaká veselá to protože mám rozlom radost. Naplat dal za dosti se se otevřel svět manipury do z z na nadhledu se v manipury svět zvířat. Jak si ty zvíře dosti na je velice znamení ne nemohly konat indicky a tak si tam žiju bezvadně. A taky prožila asi sami právě obyčejnou pohádku ale tak aby se z manipury nemohl dostat dál. Vobis ženou pohádku kterou jsem to tady vláda ale že od vypráví jinak podle toho že na otevřenou o budu a prosili dotýkal nedovede těla za vydělat se pořád ani skok ruku podala poznal se v tom stavu modlit poli a tak jsem tu pohádku do říkal na říkala jsem byla tak šťastná že bych nejradši toho dědečka nepustil dal o na mně říkal stoličku a to jsem musel protože jak jsem dosti do tak se. Z na nikdy mu a. Tak prostě byla šťastna. No nevíme co ale to jsem odbočil stanou ještě k tomu pádu z ll z do toho matení jazyků. Jakmile dítě začne mluvit. Tak to je příznak že zmátlo z stezku jazyk původní přirozený. A jsem když jsem mluvil k těm zvířatům tak kolo řečí tak to nebyl ten přirozený jazyk nýbrž to byl převeden do artikulace tou nebylo ale on přesto rozumět. No v do na tají v tu toliko které dneska nerozumíme. A onoho nic tato pohádka je dost těžká vysvětlení protože v nebi do pak si může něco shledal vzít na co si to jen ne z dost jako schválně vysvětleno tak také se o jeho sto nedalo použít. Tes po mysl toho vypravěče kdežto jsou jiné pohádky že se mysl není kde potlačen neseno pak říká jak je mi to šlo každému člověku. Hlas z s jako se mu. Si dost dost vzdálené symboly normálnímu člověku jsem to při pohádky je tak jsem nezačali krále pohádky dětem se těm se ne jako se to zastavilo na konat protože se musí začít pohádky dala tak že je člověk provede napřed jejich úrovní mravní a myslím že tu pohádku máte o dobrem a zlem bratru není dít. Co ta mu. Odtamtud rozumu roz rozuzlit nám dal nebo i to dosud marně ku je to člověk toto zem aby nemáte se nikdo z nás ví. Tak to je chyba a je to dobrá vůle je ale to jsem taky přeháněl doby řeknu tak se tu lásku že se by se pohádka začít v jsem tak ne každá správně symbolicky velel by byla pohádka nám. Jít si vykládá především rozpor které který vzniká v každé bytosti mezi člověkem naladěným pro zlo a člověkem naladěným pro dobro. Tam by se mělo začít do že do máme takové boha jsou řadu popel ka nebo k dejme tomu z lámat se z toho kdo k a tak dále to je u mysl trošičku vznešeným jenom pro ni nic nemám ale ne nás co se mělo dítě li v. Protože tam nepište o tom víme taky ale bych řekl jednu věc. Mnoho lidí přicházel k ježíši kristu aby u za rozum z vychovat. Ale všimněte si že ani jeden z nich se nesmíme po děkovali ale že nestal učedníkem páně v ano v že jim šlo jenom pro to léčení on a on bylo chyba aby nám šlo jenom o léčení kdy jsme se ještě naše duše tak to je marné ne to je udržet vás ten léčitel a tím vinen jenom být se takle si byl by pokud marně vliv na mezi občas chodím tak klanět působím prosimvás budete vyléčit. Tak mnozí z vás za nervovou se všechno nepodaří kdo budou velebit ale v každém případě by vás byly všechny zavrhnout když to bude dělat to jenom takle přestože velkými viz pěšky zapomněl na vaši duši co nebylo v duši co bylo platno že kdyby člověk se že sis to se při škodu u trpět ano oni mnoho přitom zase v když si. Je to a nic. Ten je za nad svého pána v na rase do proměn devadesát jedna fáse ne ten je. A tak v v ve brně. A jsem byl nemluvit se zpočátku ve si nemáte ke mně nějaké jiné zase jež abych si od jez abych to potom myslet že za mluvil v že do mně může skákal proč budu mluvit sela s myšleným vidělo k zcela smyšleném jeho. Znamená budete za to od začátku dokonce jako pohádka ale protože to se nestalo někdy v to co budu říkat. Ale to by si byly v jsou úplně pravdiví v tedy by si byl oděju do děje. Jako dejme tomu princip našeho života. Je bůh hlavní tak oděli do děje ryba daleko tento život to jenom obraz pravdy. Takže tomu bylo tak v tak ten obrazu pravdy a abu toho osobně podívat do děje jak se mi to bude hodit toho nevim napřed co se mi všechno bude hodit za nepotřebuju zrádcem básník řekla to by vás ním ale upozorňuju vás v že by byl rád kdybyste neztratili v jsem se před tele ten které si který je pravdivý jak je za tím který je čistou pravdou a je za ní. bych je ten princip napřed uvedl. Není pravda ale to ještě nelžu teď jsem to ještě je myslíme skal řeknu od zač hlad jo v tom řeknu že to je nutné se musím připravit z toho nějakým ne abyste vůbec se si mohli aby se nemohli stačit toho myšlení abyste prostě že by u sebe ve svém životě ve svém dějovém životě kdežto sedl vymanil z děl jeho života tak. Ony tak velká vymoženost ale jestliže člověk se dostal ze své mysli z toho vězení mysli tak aby se u z vymanit samosebou musí to je znát jaký by si jak se jim na tak napřed řeknu todleto. Člověk ustavičně dotvořován. Je pořád nepřetržitě kom jsem o ale jen ten si že člověk si to ještě řekl tím co vychází z boha. Přestože o tom neví kdyby se ten kom tak ztratil s tím bezejmenný ním bez předmět nyní. Z hlavy řek na nic se nad tím pánem bohem že pro nás není ničím protože se nemůžou vůbec vnímat jeho ten se tam tak ztratili se tak se nemůžeme nikdy vrátit k němu. My ten kom tak musíme ustavičně zachovávat ten na ten bůh přes ty ode o který zatím budu mluvit ve k nám pořád mluví mění dějem tohoto života především ale taky jinými způsoby není opřeli kdo vám promluvím. A ten to znamená. Jsme dotvořování každou pokud jsme živi ale každou chvíli jiný je na nového člověka takže jestliže lékaři řikají že se buňky mi měly jinou el tak se také nevyměnil celý člověka nemá s věčným životem todleto ji společného upozorňuju vás to je zatím zatím nad tím vysoko v ale jak. Jako protože říká že když že vstoupíte do řeky atd tak nikdy jest dovíte do téže řeky města teče ji na voda která tam ještě nebyla ale máte den této ale dal dal řeka vůbec své jiná řeka váze porád stejný že když že je něco nějak pojmeme tak se spokojme s tím jako lékaři promiňte měl jsou tady to tady protože člověk tak se to může pomilovat jsou tady ne. Něco podle nedovíte a jsou s tím spokojeni a on se na to chci mu. Nu ale o něm osobně majella protože to pojmenovali že od nebe. No ale nevědí třebas kolikrát postily toho ten běžný tak je to je to a v každé vědě nejenom v lékařství je na to nemá tak tady ještě následky nebo tak bezprostřední nebo tak tak v pociťovatelné bych tak řek el takže když například skal nemáš činná not tak dali do z z rodu o neboj dopravilo tak nějak ale tadyhle lékařství jsem do šrot tohoto je také v takže prosimvás zel může zračit tělo ní. Jak byste že vám potřeboval vysvětlit že do tam začlo ale musím opakovat že člověk je ustavičně závislí. Na bohu se my si myslíme že jsme závislý na času a na prostoru do znamenal jsem dělal na pobytu v na této planetě na tom všem v všechno na závislost podružná ne nikoli že že bychom naň neměli dát ale je to závislost která závisí na hyne nezávislosti při do k tomu bohu o které vůbec nevíme takže kdybych to řekl terminologii potopy světa. Let tak bych řekl na tom kola mu a to je naše tělo vám el byli tři podlaží byla tři podlaží a to jedno znamenalo že vědomí tohoto světa. Podruhé ale je vědomí duše o kterém někdy víme někdy ale celkem na tom nezáleží že nic nevíme třebas ale je možno se k tomu vědomi duše dopracovat dost poměrně snadno. Vlasy citem a tři žije vědomí ducha a o to vůbec domem přístup dokud jsem dnes ztratíme z toho živ z časoprostoru a to při potopě se nemuselo stát takže ten koráb dospěl na pevnou zem se všemi třemi podlaží mi neztroskotal kde jsem se styk na tak nebylo třeba v ti že si povaha ty který mate rod se ještě dopracovat protože jsem psal jenom pro minimum ale je že toto. Do pro co vaně velice důležité a pro naši pro náš výklad terezka povedu bychom se bychom se tam bez toho neobešli prostě takže vydej stavíte že máte dispozici tři druhy vědomí. A z toho byl kdo z byl v děláme je všechno o čem částečně víme že to děláme ten všechno ale částečně ve to děláme. Z toho bylo podlaží na to nejde ten věřit že odtamtud taky bereme látku k tomu děly. do života a z toho třetího nestvořené vědomí. O tom nevíme nic z vůbec nic z pokud se neocitneme v tom nestvořeném svým vědomím do nemožno tak se při vědomí jak je nemáme to.