Karel Makoň: 91-03A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Na máme to v mu v mu v tom pravým aby si byli na ba a poznáme podle nichž se přejít z toho vědomí tak zvaného hmotného svou ven tento svět se do toho vědomi duševní toho povědomí ducha do ale ten nové zřejmě když postavil tak vychovat o to rád a na tak si byl vědom toho toto stavy. Upozorňuju vás že s tím do na mém jím věk každý z vás. Že ty jsi postavil ten koráb toto tělo každý z vás. Nebo dovolil aby bylo postaveno na to řečeno. Tak jsem ten princip ale teďka musím všimnout obecně nejenom pro setkalo přes potopu jak to s námi kdo by jsme sestupovali shora od toho o jsem na tento svět že by dlouze připravováni k tomu abychom se zde v tomto světě mohli objevit. Tady v tomto světě se objevil výsledek toho sestupu za který jsem se na nazval a faktem. Kdo by se přitom je to znamená umělecky vytvořeným předmětem u velice umělecky vytvořeným předmětem protože vymáte oněm dojem že to neni předmět. Nýbrž že toho kdo přírody. No tak od když to tak neberete tak to je zprostředka vzatý pohled není to po bez začátku ho. za to vypadá tak že napřed bylo všechno o boha slovo napřed děláš v. Jedině slova napřed že pořád je všechno u boha. A pořád všechno z boha vychází tady do toto z od nad se mělo vysvětlit vyžádat dobrou vůli jeho větev jak si to napřed to potom o potom o potom což není pravda to je můj přídavek pod ten cestu od boha svém ne nemá časoprostorové dynamice. nadčasová záležitost těch šest dní stvoření že není v šesti dny nýbrž to je rozklad principu. Jak nestvořen z nestvořeného všechno přechází do toho stvořeného a je toho velice složitá záležitost. Když měl se toto dostavit aby se tomu dokonale rozuměli rozuměj to se rozumět ve tak bychom tady do pro stravy nad tím nad tímto začátkem celý dopoledne tato nechci takže nemějte za z ale ne při pro mi zemi že tomu se nedá moc dobře rozumět el protože jsem byl často pro tento zel ve do říkal ale kdo to nikdo u pokud by nebylo řekl ale je to v pořádku protože jem. Na toho není třeba li vidět anny třeba o tom spekulovat když se moli hned. Mají se v tady lékaře. To jsou pro jedním z největších prvý tu jaký nám dal sice všechno a musí se všechno musí analyzovat. A on jsem v analýzy zabití on je když to od analyzovali aby je z toho nějaká děl o do za. Tak el pokud jsou schopni el tak jsou vjem do dobu působí tak aby toho člověka třebas leč li pokud nerezignuje domu ale vel si se že na to přišli že tobě rozum udělali a to bylo to byla analýza ale za toho pacienta do všech podrobností. Oni zapomínají že bytu analysou byli neprovedli v pořádku kdyby neměly přitom určitou spojku dal která charakter syntetickým spojovací dělat za smrt na sebe je intuice. Kdyby lékař neměl určitou dát ku intuice tak není s pravým lékařem ten musí vědět dne si ten pacient zemřel na nebo kdy neumře ale musí se je je jestli je to jest je to možné co dělá nebo svět to nemožné. A tomu neřekne anály za do toho řek na jeho cit. Tomu říkáme intuici mi na něm jsem na jiné úrovni že to tak dělat a nemohl nebo nemá dělat co říkat. Odpověz se že ne a to není tak hezké protože to cizí slova je český slovo no takže jen si duch dětech v tom co tady říkám. A budete na výši ne do dát jen ne takže liž daleko napřed to potom tak to předvídáte že toto je živé. To se dát pro bez bez času nebes prostoru bez tohoto prostředníka telat tam skládám z toho důvodu no to je byl dal vložili mojžíš z od o mluvil protože věděl že by tomu nikdo nerozuměl ani tak jak se tomu minimálně rozhodl dále rozumíte. On mluvil o šesti dnech stvoření on se ne mnou od počitku. Takže teďka první věc která je pravdivá že nebylo napřed první de na potom tu věr potom předělat potom sedmý nýbrž že všechny působily najednou. A když řeknu psí zase se vzal. Od oni byli zpočátku všechny v sobě všechno bylo od počátku připraveno co se potom stalo že to projeví potom v času a prostoru let tak je po připraveno mimo času a prostoru. Na přesto vtěluje do nějaké jiné oblasti času a prostor jako jsem třebas viklat velice od hotové jsem viděl v do miloval ku cetou dva roky předtím obloze lámou on me a neviděl jsem to subjektivně nýbrž viděl to tam eště nějaký volá se mnou o se děly totéž tam na bude to byla připravena dáváte byla připravena za se jenom tak jenom spustit někde v nějakém zálibu perský jím nýbrž v strašil toho připravována každá maličkost. Našem životě je naše narození na tak dále to potom pokusím se s takovým symbolickým znova přirovnáním se při básnění způsobem že klid jak jsem jako při tom byl ale jak jsem s těmi slyš domyslet poradil o tom nebo to mám vysvětlit ale teďka jsem ještě začátku věci z musím obrátit tato musím nazpět nazpět. Uvozovkách a hle takže. Jestliže v první den ale potřeboval pán bůh k tomu abych moh se do bez první den k žádnému konci. Tak ten první nevypadal takle kdysi tom a dal tak v tu jsou vypadal měli živé vypadá tak se vám pořád to ha ven ale musel si teď padal se že by si špatně rozuměli potom. Dobře jsem pro špatně co dělat do potřeby ztracen rozumně napřed rozumově abyste měli výpadní branku do vyšších úrovní a takže ten první den vypadal takhle že byla tady připravena příroda chaotické a příroda čili se ne ne nemluvím on s stvoření jako takové. Nýbrž jeho od fázi stvoření které sloužilo nebo slouží k tomu aby se mohl objevit člověk. Čili malinkým více člověk z toho celkového tvou při lesk tou úkolu božího. To je doba za by bylo dvanáct když my jsme tou dvanáctkou zase vstoupili a no tak je těla by dali si mil za pitrů těch zpětný od z před dvanáct tou nic víc tak než kde v tom vidět stvoření světa k veni vůbec svoření světa soto o tom mluví tam to je básnická let. To je jenom ukázka toho el za kyž o koho jsem dostal člověk aby se mohl dostat k tomu potřeboval abychom my stvořil je říká o tom bůh. Terezy tvé pravda kdy jsme stvořili my ne a my jsme stvořili svět takle před o sedmý den a tak dále to znamená on to nedělal sám on měl domu své síly. A síly stvořené na přestože ty síly a to se ty tam bez hmoty a potom teprve začala vytvářet za botu z těch sil. Takže my jsme je když začneme při z genezi el na v fázi ve by do vás máme před sebou hmotu na čáku leze kalech to od lidská kde neni jiná a tak dále a kde ten nesmí existuje nechal vždycky a popel byli kdyby to chtěl před na časoprostorové u do je tak bych říkal to je od toho nulového času li ten čas začal vůbec fungovat. On začal fungovat do že za řeknu dvanácté toho co není kdyby napsaná do vůbec. Takže my se tam s vedou máme s přírodou řek bych že z pak se to s lidskou ale dokonale s danou za kterou šel pro to ženou tak dát do toho zu aby se mohla dát dohromady vůbec aby se je že když ho tam nahoře prodělal vrátek proto máme my metody volen napřed všechno rozloží mne. No bych prodělala se zrodí v tom o to od sice rozložit na nebo to nedám dohromady děláno ale tam ty zvrat dovedou udělat takže to rozloží jako prodělal lékař a u mi to vyléčit mi to z ba spojit dohromady domy vší špatnými lékaři my všichni ve že by toho občas nemůžeme vůbec dal dohromady a tak že se nedoporučuje aby se člověk s zápal po rozkladu všeho koly když napřed bez do todo v rámci nikdy nedá ne. Anebo vzal velkých potížích například o to jenom noho mně veden že se nedostalo to bylo rozkladu to bylo systému rozklad nového mu to za z že kdyby s pochopitelně ale jsou to váze sto dohromady. A kdyby to byl býval dával dohromady sám tato dovedeme dal sám na tom muselo čtyři andělem ztratí museli při něm stát začínati sudičky na u z se domluvit o tom co s tím člověkem udělal přece necháme takhle živořit do smrti. No tak od li dobře celkem no dopadlo to takle. Ale upozorňoval že kdybych v takle pomíjí el do po že na věci el tak by si zoufal nejenom před vlastní situaci která vypadalo lékem ale jako uměl he daleko dříve než co jim to na kterou jsem ukázal po dvou do čtyř let žen probrat letěly situace ale nemám že bych upadl do beznaděje a musel by se s tím světem rozloučit ale o dokonce bych jeden z styl ty síly kterým říkáme my sudičky. A no potom oni řekl víc a oni by si chudáci nevěděli rady jak se tam museli myslet u jsi li vyšší budovy protože mají jenom v jednu funkci a za nic neumí dalšího neumějí i z dalšího te. Že totiž oni na jenom na neví dát co on si je relativního dobra a relativního zla aby k sobě byli v takovém poměru že myslete žili s zásadně za ručičku a jednou působil na druhé zpětně i dopředu tam aby z toho nevznikla úplná rovnováha aby vždycky zbylo něco na straně dobra víc e ale s. Naše malinko no aby se člověk ale přesto je schopen toho chopit a mohl porušit rovnováhu mezi relativním dobru velkým zlem. Jak to sto procent jěžíš kristus a tím vyšší poruší a od nese na straně dobra je několik zase zla. A pak se musí z vás dovedl jako jidáš nýbrž může spáchat opačný způsob života že tím se jim se dostane z bezčase z časovosti do bezčasovosti. Tato udělal svatý jan. No tak my máme všechny tyto vlastnosti sobě to o jidáše na spodní straně k škály na toho jana na horní straně škály svých možností. A můžeme se cítil v síti buďte spodní stránky nebo tvé horní no možná že měl pravdu buddha že hlásal rozumu si cestu nepříliš jako se snažit o extrémy nýbrž držet se toho prostředku že to. Zlatá střední cesta přeložen slasti v že ano ale z jámy kdy a to je když prosim i od toho buddhi kázání. A si myslím že když že udržoval člověka nebo snažil se může člověka na prostředku mezi relativním zle mar lety mým dobrem žel velice dobře že mu usadil velice mnoho práce protože z toho z periferie tím jsem. Z z anebo dobré se těžko přichází k ní. Někam mým dál za národ za to relativní dobro nebo za to relativní zlo. Víte když se například sil ocitl na periferie relativního zla věda v tak musel spáchat se vraždu. A ježíš kristu do potom musel na něho by se proti věku větší byl to byla přeli za vznik přes za zlý el bez i naše byto bylo brzy bylo tak on musel potom tři dni obyvatel pravila to je hlavní důvod ne nějakými li tato samadhi ale proč tam byl aby mohl s vytáhnout z toho jidáš se z toho pekla protože ale on musel sestoupit do pekel a na koho tam nebyl tedy naše symbolem všech ten který tam el jsou ot. Ve stavu beznaděje a proto zabil v jeho zrod jehlu o nad tak mají dojem že to věčná záležitost že takové věčné v že ona se podle dojmu těch kteří vypovídají z toho stavu svýho pekla. Z se z toho hodili že takových chyb aby s aby důsledek že řekové věčná založit z není očistec není jako tento svět pobyt v něm není definitivní za to si povíme to umíráme to jinam jasné ale tak to platí na všech úrovních. Takže dejme tomu se konečně dostanu k tomu jak jsme vstupovali tak v první den né. tu sílu budu nazývat prosimvás od tečka andělem. No a on to neni nějaký křídla ty pán. Nýbrž on letos schopnost která křídla v tom smyslu. Že může být tam kde je toho zapotřebí aby tam byla. Tam totiž s to mně působí pas je nad způsoby pak tu jde ale toto o na nic není co tady do toho nemůže lettres ale by za mohla je funkčně působit tak přitom své vědomi musí být a to je první den že pro vědomí boží se upoutalo na přetváření mu ti za co jsou prací a to bylo sval prvního anděla a prvního toho co on. Dělal bylo e který jako přitom si vědomi vůdcem být jedna síla boží při to musela být aby tvořila to co je to jinudy pozornou potom byla druha před když do toho se tím nebudu zabývat po této stránce to jsem pocházelo protože ten to je záležitost jisto lidská která by se někdy stala nýbrž svést záležitost která se ustavičně děje ani řeknu dítě je. Tak v tu. Zase zároveň také neděje musím říct že tam se to chtěli nekoná toto se nepadá děje proto je těžko tato přijít pokud se ne vy máte svůj čas jsem a když přestanete mít když usne k tomu draku. Při hlavy ani jednou ranou. To znamená minulost za je čas minulost jednat hlava. Přítomnost jednalo prostřední aby do se si si hlava skutečně všechny najednou tak najednou se objeví něco své za těmi třemi vlastnostmi času prostoru. Vizí i prostor když za to něco co spolu svázal něco nebo co se na den si přednáška. Bez ti co se na to nám li se na smrt ne pro pro jsem to vývoji ega prosby když projevu pánaboha bylo venek krásný. Nemusí za toho svýho byl by do při stole no také ale je to tak že když se tak že když teďka budu mluvit o tom třebas jak jsem se dověděl že jak jsem sestupoval tak. Mluvím zavázal všechny jak by ne se sestoupili jak ustavičně sestupuje se od boha jsem do tohoto života. V této hmotě ale kdybyste ustavičně nesestupovali jsem to někde předešlý zlo. Jsem rušilo na při kdy jsem ztrát vlas do vozem jako se ti magnetofon el tak by to snadno okamžitý zmizení zmizení v existence která tady je tedy že není možno se dopátrat podstaty těchto věcí když vycházíme z existence v. Existenci to je prostředek musel vycházet z vědomí čili sat čit ananda indické je existence sat čili v v v v vědomí ananda je blaženost do věčná blaženost o na chcete ale spojit koluje mezi těmi krajními body čit znamená vědomí ve své podstatě a tomu zasahovat do toho. Do existence a těch li ze svět sedum úrovni zase za anebo může ale ta mu to jedno co všechno může to byla touha se náš se musím vždycky to co od půst. Bych nepřešel do toho svýho o z lidského řemeslo jsem prostě básníka si prodělat a on zakázalo protože by začal dva svět tak je po mém díle duchovní podoba svíčka moc viz tedy byla v si troufám říct že by toto dostal nějakou sledu. Ale protože li u živa symboly které normálně vás není schopen vymyslet oni musí vlasy vymýšlet své neví hrozná co si všechno li myslí ty básníci li ještě kdy originální ale teče o na úrovni klece bez bych byl nahlížením za klec mohl vytvořit než že jsem jemností obrazu jak se za vlivů přesvědčíte bude v nad pohádku to bude na obraze to li na to země poteče jako proudu vody. Nebudu musela to přemysl a protože jsem vás z ale zase nám projevy jako vás ovšem nebát vždycky způsobem nýbrž pokud možno v je svým způsobem. Protože ty obrazy vás neuspokojí je pouhé obrazy z k a tak se nemusel se vymknout z existence boží z toho důvodu v že sat čit ananda co znamená existencemi vyšší kdy vyšší vědomí. A nejvyšší poznání tedy a nejít této vědomi a nejvyšší je to před pojmenované to vědomí jako poznávání žen a nejvyšší blaženost to je pojmenoval láska svým způsob. Že ono jedno bez ve one existuje vůbec takže by se byste vymknout z jednoho ale nejenom mluvím vel od čit jako důležitější než ostatní protože odtamtud je na volil sami blíž. Tak světa. Ale nemožno se by se dostanete do vědomí nějakého vím bylo přes existenci jo jsem to chtěl udělat pochopitelně ale byl jsem z toho obrazem o tom z s to co za pět let jeho bloudění. A proto opět dodnes jsem jako se odtamtud dostal. Takže ne od za sebe ale on je za každého z vás prosimvás nepřivlastníte to mně jakože jsem to zažil. Při osy li to z obě. I to neni úplně správné ale když si budete chvilinku myslet že že vizte tím neprošli takže a že základní chyboval v tom rámci zabránit. Vy musíte v je že to z by o kterém budu za o jeho osobě tvé obraz. Protože to pochopíte že že mluvím osobě takže volil o každém z vás to li o jedinci o každém jedinci jsem říkal se mluví o noemovi který se zachránil jediný se svou rodinou a takovým o každém z vás který děti noemem a těch sedum ostatní který na tom korábu čili když vám to moji tu se to proto jsou dělaly v tomto oboru a aby že začnou zkoušel transy přeskočit z nevím co zapomněli tak zapřu tak plně. Dědečku bude se zkoušet jo budeme a to si ze polovičku věci zapomněli a první otázku jednom lom. Kolik lidí sil zachránilo na to budu v noemově ho on řekne o sum. Tak řeknu no tak je to psáno prosím odstup od toho napsaného a řekli trošku něco málo co zatím tak von řekne nové not to lepší. Ona a ještě trošku ji k a to deme za jen v tak byl kdy na další otázku otázek asi dvacet tam všechny musí odpověd najít sku které pak zase po praze ku příček dál. No tak jsem tyto praktiky sami neumí dělat a si toho malými věcmi dovolit protože oni za čas to z toho pro z dědečka pravé rozumu mystice em u tam do podvědomí a to nemaje nahoře o ten život stojí proti tomu potom bázlivě li tomu co mají být nahoře. Rodinu této podprahové není to ztracené zažil z obr co uvědomí dělal tomu pokračoval se nějaké malinké kapitole dál tak na příklad budu s tím pane být den a on ten jeho de výtku teďka ho plemeno uměleckou znaku nésti řemeslo š von se hady padnou snadno nahoru kdo mu ano ale nedát to tak velkou práci. Tak teď to jako osobě ale jisté jak ale tak to nelžu protože když když to bylo to přebrat tento jsem řekl před tím. A takže když jsem odešel od pánaboha bych poslán na ze stran přechodný prosimvás ryze nebo byla nadto ještě novým bych postát se na to že tady za jednou člověkem když se by se z tohoto prvního stupně ale tak pán bůh při byl to bylo anděla. A ten s chaotické hmoty i co si o tu organizovanou bůh věčně organizovanou a přitom musel být anděl číslo jedna z tedy první den stvoření jak se tomu říká obecně a ono je pak dokonale vysvětleno že může říct v se v jediný stvořený. Mám pravdu tak se vidí co jsem nemám mít pocit oděno si ostatních kdysi dělají i tak je to je mluvil o to jiné věz že individualitě své a tady jiná. Ale modlit vykonána nebo pozměněná situaci že z každého člověka patou že pro při tomto výkladu vedlejší to jsem prostě proto jen do mne kladou tak velký důraz nají zvl ty vidět né. Že tam se tím pochopit velice snadno všecko. Se to svou ve vědomi že to přeci jenom obraz ale když zůstane u tohoto obrazu tak uvíznout přestože to byl nesmysl ty výška ale tam uvíznout a protože pro značně vznešení pohled takto uvěřit pokud těla tak nebo pro na dno po dobu pěti tisíc let o to se oporu co to je sama ona od ušel na nejvíc za čas své aby slovy padli z toho pojetí svého já. A proto si zavolal při horovi do ghos abych to hodí do děl v tomto smyslu. Abych je zbavil i tohoto pocitu oddělenosti i do dneška může ji za svou spásou to na sebe. To ježíš nedovoloval jakmile ti jeho jedinci prošli. Tím duchem svatým se staň se tak vůbec přestaly na sebe myslet ale měli tolik jenom pro bližního ale co se s nimi stane jsem to jen bylo úplně sví v promiňte mi tak v mluvím el protože když například hrozila petrovi smrt z toho se klidně pod o lila u kdyby to byla jsi byl anděl jeden z těch andělu který měl na starosti aby něco dělat pro lidi to před zem jiné než ten v ní. Tak ě. Vona si byl v tom vězení ale za o petře neni na to časový si tady větě umřel on si to bylo by bylo to nepříjemný žilo něco dělat pro lidi že ten tento ještě při vyšli z nedělat co pro sebe no tak se to nejsem před synem novou přeci jenom toho si něco měl z bylo muselo být protože bychom měli vlastní asi tak tady nejsem s žít kdysi musí se to za po za to smrti do si ty míry to musím všeh tom svou vyvedl z li. No tak ho to vyvedlo vým myslím že kdybychom se dívali na teprve z z z jakkoliv vadí anděl ze vězení že vysloveně neviděli šťastní úsměv. Nýbrž že vizte viděli o ježíš vybral který plakal protože do z vršku protože věděl že potom bude se do vršku. A proto jsem tato li událost ovšem básnickým způsobem opakuje jako petr utíkal protože věděl že bude zabit měl by si měl z ut říkal z toho říma aby nebyl zabit a potkal se s pánem ježíšem je ve vloží zase rosy poprvně v tomto životě že si jsou patou tak jsem zastavil ten o to on s kterým jsme jeli ale za s jiném poli jsme zříme na hladce na dělat a pia která ve nesměle kteréhokoli z mého. Sil. Na nejsem to pro je li ten řím ale not by jen ze dvou ovládli z domine kapli. No o strýček malým kde který se zjevil utíkají sílu petru před smrti e z toho říma u týkajících ono se mu si jevil a říkal mu dal. Ty utíkal a on se stal ale pane tam ty kráčíš ovládli z domine a. No přibral i tam do za tebe ten je na to musí dělat on tuto spásu byli z to musí někdo dělat to spasitel. Ani se sto o je svatý petr třebaže svatý nic se nestane on za něho tam pán bůh. O je nestát za každého z nás pán bůh na místě na že bychom měli být mi do při tím je. On pro sebe aby nejsme kdybychom jenom chvilinku ano kde si pro sebe a to bych musel s z ruku bychom o konci překonali čas od stal se v kdybychom na hlavu v při hlavy okamžik. O to jsme dosud neudělali jsem u z vlastní světci taky neudělal toto kou stal žeň někdo za ty hlavy v u říct o kdo to za uzří vzlety hlavy zaseto řeknu lidsky moje oběť od vší do sedumnácti let o které jsem nevěděl že to pobyt v ale že bude mi tento následek. Let že se mně musí znou při hlavy času prostoru ale se ocitnu za časem ho prostém poznamenává tváří tvářím pánubohu v sedumnácti letech. A to je čistě pro toho kde jsem chápal život jako oběť. Když člověk chápe život jako obětí pro někoho do kterého bylo nemuselo krizi být. se o ten život tak nechápal lidem ne klas víru zástavu pochopitelně. A za nic nemůžu je si máte se nesení čím studenta jenom si říct nezapomeň že nemůžu pro oko za to nemůžou onomu co je za z ani se mu z tady budu mluvit. Ale kdybych řekl že jsem a to dosáhl v sedmnácti letech tvé nepravda nelež on to za váhal pomocí života. Tedy byl správně pojat jako oběť a a k tomu pomohli k tomu svatou pojetí život jako obětí lékaři čili oni měli stalo diagnozu. A tady je pro za zněla od podít že umřel za dvě nesl přihodit co svým matko říkali řeknou ano. Provedlo co ho musí znou od koho měla abyste dítě aspoň jednou rukou od tak nebudete vůbec nic ne né. Tak tam asi vedla tady ženo vzal nevíte děl do za byla správná ale na pacient by byl přišel o ruku žel. No a protože aspoň něco z sílu ty zbylo. To že to dělali kdysi neodborně ale že ty než prostředky těly pro si je li tedy po ruce ale dneska by to udělaly z při jedné operaci jedné a jednou operaci kristus o vůbec není nebylo to u z v ruce. Protože mají antibiotika a mají hlavně transu říká to tedy neměli. Je nemohli vpustit tolik z toho nic z tu s koly by utekl zároveň taky krve abych citu neumřel nebyl umřel po první tedy operaci nedostatkem prvé oni by nemohly nahradit když. To dneska bych při se taky umřel a ale že oni mohou nahradit oni um oko oděli transfuzi krve ale pro míří zen no a takže by byl oslaven ale přesto tam jít dál kdybych měl stranou ruku na tom maličkostí tak ku z tu. ji oku ale ne v tobě to znamená ustavičným ustavičnou připomínku jsi tady hostem v tedy tuhletu těžkost pravdu čistě náhodně a přít tak dlouho dokud typ potřebuješ být dají bohužel budu potřeba dost u konce života o kterém vyjasní jsem toto z pro vyd nebe a. Jesi oni říkají lékaři k někomu jinému v ty jej nejsou unaven ne s tím se nedá nic dělat co na omyl a též z nás jako nos a no ale to něco co je nejednou co se tady je do domu když pata. No ale je dobra v tom smyslu že pro toho pacienta zvětší je ten stav jeho mysli vytváří stav pekla. Nebo oči své oči se tady to si tady do peklo mi oči a no a to zevně stav dobry ho ho o rasy ta dotyčná osoba od je to peklo tady na světě. Ho on to jinýho člověka který si to proto od byl za několik let bylo komu to zatím zatím u to co co si u toho co si toto nevim po se co budovu za tyto oko od toho od na tohle se v takže si je se na propadnout nad někde vědomí do třetí v páté něco semen na někdy se propadne pokud jsou to lidu dokonce v tom životě nese doma aplikovat nebyl slepota aplikace třem zrovna. S tím co si misse moc etický neví do při hře. Na to ve mně říkal to to mně družičku věci řeky to se často udělal tohoto velice dobré aby se dostal ke konci už. On se dostal za to je první o andělu co se si toho v jeho nastalo si ještě sedum. No ale když něco přeskočil jak to řeknu takle s tu na ně. Že že že když jako ten první anděl převedl přes tuto lidskou moc tu do nech od lidské o věčné a tak to šlo dál. A tak to jde pořád dál protože on musí jinak těmi buňkami pořád by dít. To o bez jeho nejde čili pořád procházím prvním dnem stvořeni druhým světice tím pátým šesti sedmi vím ale s tím se mi jen do ten anděl bych nechtěl být jeho kůži tento špatné. Let protože sedmý den je poznamenán silou andělskou která a klidových charakter do bůh jak se říká a přes zaměňuje za síla za boha bůh do sílu všechno dělal ó bože o vodu pole. Z obou z toho co prodělal najednou se v tomto omyl sil vie říkávám na takto ten následek že že ve tomu vůbec nerozumíme že zel jste nebo z oné straně všechno je to chybně pojato. Ten anděl tady je a ten anděl tady působí a jenomže než si že když se na ten z li v ale způsoby v do viz bytě neboť misse do z toho stavu klidu ve kterém on nedostáváme za tím. se do prostou dostane překonání zla dobra relativního el tak budeme spolupracovat svýma andělem daleko snáze než třebas do s kterýmkoliv předtím protože se tím si celkem tu tento vjem svou prvořadou úrovní od byli oni sami jako v pozadí dycky nastupuje další anděl jo. A který tedy na a zase k odpadá takže když jsem sestoupil o milo jako osobě když to byl to předat na tento svět ale jsem si toto uvědomil jak jsem jsem se dostal. Tak vím že ustavičně síla od boha práce indické zvlášť šakti probíhá těmito sedli proměnami nebo pro vjemy těch sedmi úrovní s on se mého nebo před stvořeného co si se jsem byl já. A aby se dostalo tohoto spodní o stvořeného toho nejnižšího stvořeno ve které dneska žiju a to musí pro byla u stavět ten svět že jsem si být přerušen či jsem pořád závisí na všech sedmi andělích zkrátka je to s stačí to také říct. A jesi ne tak se při hlasem el čili. Když žiju a pokud žiju na tomto světě tak ustavičně dostávám sílu od pánaboha přes z těchto sedum úrovní ne přímo od něho to bych nepřežil ani vteřinku ne tobě zabilo natož tuk. Ale to strašná asi za to jsem to se děje také z dlouhá v jenom proto aby se to rozměr mělo aby na každé úrovně jsou zůstalo jim začlo jsem oni z to si říkám lidově tak něco chtějí být s ne pak si něco je tady pro sebe o tom co z by nedaly z toho sedmého to z cesty od tam dále do k tomu prvnímu jsem první ku na rosa jenom toho že si můžeme uvědomit tu letem svět. Že. Mizerné jo. No no ano to je opravdu. Dar který poskytuje na této cestě od boha této síly od boha k sobě to si semen zdarma moc zboží všem těm vyšším úrovním přes stvořený sedmé šesté první let takže je tito andělé. Na těchto olej jsou velice věčně za to že my žijeme a proto žádný pas paní sebevraždy z tys protože víte že z onom tolik věčný zato žijeme. My musíme žít jenom protože máme jinak je to rosy zen tomu co se jsi tady prožili nebyl z nich by to nešlo. Takže když to vzal teďka nazpátek a šel přes ty andělé nahoru do čela taky provést co bych zjistil že na každém úrovni jsem stěnou bytostí si o rád či dají nahoru a oni mi tam být dali no slavil hostiny to říkám symbolicky todo se pranice o řeknu. Jo mnou moravě říkáte vzat je sice nebo tak nějak ano pět ty ka to neumím tvor činu jsem zapomněl. Nejenom jsem to myslím li na něco ve tam ještě zbylo málo a to na pět říkal že ano a. A tak tamto je to oni nepřejdu se ocitnout třebas vlády no to by se odtamtud nikdy nechtělo o by se nevěděl že ještě do so nad tím a tato netrpět říkají ještě lepší dokonaleji. Duchovně již je taková ještě na každý liší ještě přítel když je v kdysi svou vnější a. To jsou hotový silové některý před lima se musí člověk brání se s dál při vázat těsto žáru. A ale tak těle kdybyste vyšel nahoru se tady bych tam nesmějí s prázdnýma rukama a abych musel vzít tento svůj život z toho si to co my zbylo přitom průchodu do rodů pro tento ženou musel odevzdat a tak každý kdo ho. De s věren zdola nahoru musí všechno zase po rozdávat na těch když se tomu bohu za klíčí ničím přirozenosti boží je to vysvětleno vyd dobře. Oproti pořádně vysvětlena. Že bylo třeba toto všechno k tomu říct v aby se on si to jednám jedna věta z nějakýho mistra vykládat. Být ničím přirozenosti boží takové přirozenost boží ničí. Toto všechno to poznávané a proto rozdává jsem do toho stvořeného ani se sebe vládci nazpátek k tomu jsem se pozbyla a všech tomuto se dal ho na každé úrovně zla a protože. No a kdy je živá a nejenom tím že probíhala přes dní síla od boha do toho nejvyššího člověka. Nýbrž také tím že od by již řekla pro by soustavně i když si toho nejsem vědom od nás k němu mi máme od pak s. My nespotřebuje všechno co od boha bereme pro tento život při normálním způsobu života by ho jsem velice mír li kdo potom sto hodnotil velice viděli tady říkal protože z toho co dostal od boha to spotřebujeme pro svůj život tak jednu milion činu. Takže ještě chvil ten zbytek musíme od když se dal dost se dostat nazpátek odevzdat a to je velice těžké. A o tom mluví jedině v těch písmen k svatý jan v tom zjevení na těch prvních stupních. Kolik z toho co se od volalo ve se tam totiž nechala o tom stupni to tam není tak hezky řečeno ale což se snadno do dom kdo myslí a a když on prošel všemi všemi sedmi stupni ě n. Tak jsme odvolal všecko a musel si začít znovu na protože ne něco nám to nám neodevzdal. A myslím že to co se od dvanácté kapitoly v do dvacáté to zjevy se dělo tam vykládala že to bylo těžší. Než toho když něco po zbýval od první kdo ho dvanácté kapitoly neboť ježíš po zbýval tak se dostal na nás kapitole myslím tam někde bylo samadhi el do toho nejnižšího samadhi neboť tam je řečeno oněm přesně indicky n jak se tam ten člověk dostal tak co ji ve svých učit byl na to. Že mně z půl hodinu a indové říkají samadhi potřebě o z o dvacet bytu aby bylo samadhi o něco vím tak to ještě ji samadhi. Jak přesto při opisoval to tam je ten odliv nad ne obecně novou duchovním světě na celým světě ale se to za o u vás řeku a jinou viz tolik že to je z evropě se s no tak postupovat na cestě v jen nečinit se vesmíru takže on tohle se se dostal na ale to von se žení strašně.