Karel Makoň: 91-03B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Jak se naučit. Ty věci dělat nikoliv z lásky k sobě je vlastní spáse nýbrž vlas z lásky kdy ho božímu. od se o jsou co budu od své aby z od se přestavuje lidské schopnosti. Čili je to se musí do toho obou s pán bůh daleko větší měrou než my a musí že svou silou o nás přesahoval ní. Na každém tom dalším kroku takže se musí stát například to se myslím že při nás kapitole s mírou no horní to ano před se v hlavě. Ty kapitoly rozložené na že tam nějaká panna. Pracující ku porodu může na pro cizí ku porodu znamená partenogeneze dycky byl rodící měla porodit dítě je z toho ježíše to v tom na za ano. A pro dílo boží měla porodit a. tam čekal satanáš člověk jak to se ve by bylo by takže to že z toho z mocí jo. Jenomže nech že to je ten satanáš člověk je stvořený natažena byla nestvořená. Takže co nestvořeného zní vypadlo to si nikdo stvořen nemohu přivlastnit takže ona byla oka život by měla být porodila byla odňata z po tuto v v v v v v v. Viz do z tohoto satana před tam čekajícího od toho draka ale tam byl s li ten čas o zrodil časového to chtěl do času převrat se nedá naopak co suso vychází takle on na. Prostě odešel ona byla od anna za toho porodila a tak dále na to to znamená v tomto světě byl narozený ježíš kristus že to z pout že ano. Takle pro tam krásy do psáno jsem se snažil o to abyste pochopili z toho co jsem napsal. Jsem mohlo tak je dokonale vysvětlit tam kde protože by to byl nedělal jsem si nemohl troufat při na že nesestupovali tato se musel v na co ještě pohádky. A co by se napsal tak teple tomu by to do pospojovat tomu co to říct li rozumíte kdybych dotoho ale dorůstal ale to se všechno musím vět abych to mohl analyticky rozdělit a potom syntetický spojit tak to ne my to z rozích příhodu kdo do se že tak z toho lidství. On totiž musí mluvit o supramentální myšlení co tu s tou o tom mluvili protože jinak by se k nám nepřiblížil v on tomu nevěří. On to jinak o tom vím jak potom ale ono to musí této jakoby myšlení ale to v jiném řešení tak říkal to z tuto myšlení no a. Motor listu pro myšlení to jenom pomůcka abychom si to byl nějak představit neboť on ne podcenil představu se od něho hezký tady strašit to jsem to že se nikdy pomocí přes který se nikam nedostal. Lidem toho že měl lékaři od tu ještě se to nevím ka vzaly veškerou za to světě na svět představila kovy že toto je váš svět. On se nebudete jak se to z po měli čtrnáctkrát vzali no tak chápejte to udělej čtrnáctkrát tak vytvořilo myslelo při ve kterém dodneška žiju vím že to neni pravda. Že to není vůlí svět si kdy jde. Mám ve jako jsem a do člun do nemysli ale tak těmto nepřekáží rozumíš. Protože v co kdo jsi. No ale oni nejsou mnoho tak jeho i ta inteligence svým nedostatky vězte mi toho když že jsou by kdyby to na s. No nemá nazad když tu ve ty zrání neni toho aneb. Ale nesmím říct jako nemaje jsem ty protože objektivní na neměnnou věcí. E tak ideální. Inteligence vlivem zahánějí o byl za to na vesmírová není jenom nesmiloval existence je to mele že i ty se si kdy za veškerým stvořeným či ona existenci ve stvořeném el existenci taky ale i věci nestvořeném ty kde je si za stvořeni mám by o se že nebo na stvořeným žal. Čili o na povahu všestrannou ale lépe řečeno onen není ničím. Vázána ničím poutal na ničem závislá přestože všechno činí na sobě závislý jedno. Ale to jinak nebo tam v této jednostranné závislosti stvořeného na nestvořené. No jasno a teď do dál ne takže. Jestliže ten toho sestup aby vzestup u každého z nás je permanentní záležitostí. Neni dokonce dal svého života nemůže být přerušen ani spánek nepře svět tak jenom vzniká v životě lidském dvojí situace že buď jsem si vědom aspoň toho výstupu ale nebo si to výstupu vůbec nejsem vět toho vstupu nejsem si vůbec vědom vůbec kdy li ale to prošlo jsem za časoprostor proto z toho vědom pro. Vím že sestupu a listu budu hlavy může ani sestupu ani dnes se nevystupuje pozor promiňte mi tuto logiku nově indická to přesto bylo výtku ale světovou nýbrž vůbec nevystupuje obec do z tu budu. Je projeví jako sestup pak sestup ale není to ani se to oni vzestup neboť jsem u toho boha jo. Hotové druhu za do říkala indická ani koly co tady tuto tento nec nestačil všechno opsat promiňte mu to no z toho vytkl pak chvil v filozofických evropský tedy to je hrůza proti indů z na tom z to co by se na on se s to za opisoval jsem to od nese přece do bez toho neobešli a myslí si a tomu při čili všechno se přičítal ano. Dneska bůh není já. Když se objevil ten bůh byl nějakýmu mojžíšovi no pastva midjánských kde pásl ty o chce. Proběhl si do keře který něco ho žel. Tak říkal tomu mojžíšovi posílám ke svému národu abys s mně kázal. Ale protože by nebraly vážně pokud bys nepředstavil. Ty mně musíš jak pojmenovat a představě to o do vaně je namarupa to je krok. Ní. Od bod o pravého li od nepravé pravil pravdy je může představit a to platila představy říkal mojžíš to dělat si místo půst spěch taktně přestat jako jsem to s větami ano on tomu přidal co tou jen do či z ku degradace toho pánaboha ale on to musel na svoje tomu národu jak se dal bych ho nebyl nepochopil že by ho nebral než to to za do vanem na kole kast vykročil se že do sebe on to viděl tomto podle. Ale pak ten pacient to neuměla sienské říká ale to je království námaze o je tam napsáno že z toho mohl takovej že to o bez o sebe z toho co z toho na nevyjdeme no o no ale o marnost tento svět smrti ne proto že se mu to protože dalo dost je součástí života. No ale. Takže on vel se ten národ indický ocitl na úrovni toho mojžíše že bylo pěstovalo jsem. Je pravda že jest ale že stojí k tomu přidávat aby to bylo pojmenováno na. A tento mojžíš potom prošel kázat a potom z toho tak vypadá celá ta geneze která možná vina psal mojžíš znal někdo jiný na tom nezáleží tady daleko něco z prostředka zlatého ale nikoliv začátku za svého. A plně se v m pokusy do opravu těchto věci svatý dělo na počátku bylo slovo ale moc z vel tomu neprospěl po že krista od jeho počátku. A on počátek to nemá za to co jest nemá počátek no ale jak to měla jse si co si pomohl slovem počátek. Si říkal to je tam jako chybné tak to za mi započal zatoužil meče přivlastňovat. Že on co do tak jsem nesli nestydí ve s tou jsem si říkal to jsem a přis vedli syna to co se tam na kříž tedy toho co to pozná při z kdy se to z toho se postupně slovu je proto je stáří nebo o chorobný stav v velice obtížným stavem soudu že se musí slovo z toho se cestám chybně při že ten že ten člověk za to co musí ten by ti. Ten se tomu člověk hlásí ti že ano no. Tak prosím my jsme se provedli celým stvořením a nestvořeným. A mohli bychom začít el ha atd mohli začít pohádku kterou jsem nikdy neslyšel a ho k to k tomu vykládal paraboly daleko jsem ji zažil pochopitelně. Jsem se s ním byl tak vám napřed řeknu aby si neb se dušovali jak mi to že jež do dobré přerůstat přes hlavu do zase přesto pozvěte to předvedu na chvilinku do pravdy nebo do obrazu pravdy pravdo a potom zase přejdu do žili mysleli že li. Ale ono to jsou když pochopit pravda. Ono je to zákon dualismu nutné občas nalhávat naše smysly nám jsou jsou stavy že toto jediná skutečnost a vlivem toho nejsme schopni se s tím dokonale žid a z toho. Základy kterou po žil za ten jednou vykročit kdyby ten skok tam s tím se k se pod námi chvěl jako se stalo mně ty případu el tak bychom ne vyskočit z něho ve jsem báje něho byl vstoupit to to byla nešlo ale že považujme tuto hmotu o tento svůj život za skutečný život nejsem proto původci za máju za skutečný život v pořádku ačkoliv se to máme k taky v pořádku nadto ještě. Absolutně nutná na protože je partnerem v k pravdy relativní taky. Dohromady ě k ty dvě sudičky mohou překonat tuto hmotu za za ano bylo vám všechno jasné pro za z se jenom v tom novým do ot. Do ho do toho procesu který se kdy dali zprostředka onen začátku. El tam neni v z mi jenom jez o ho k uvedení toho procesu pochodu vůbec nic takže nechtějte od tohoto mého výkladu tenhleten článek z na ale je to tak že když muselo u toho prostředku ještě na chvilinku. Že byla tady silové nestranně a bůh za z druhé čili potřebovalo prostřednictvím prostřednictvím přírody aby dostal impuls k tomu stvoření. Tak lidský psí že. Přístup k tomu síle lid čili bylo ve to co látek dualismu začato se začínal dualismus a říkal třebas jako v dualismu jenom ve ten ho pro rozené ze si netroufal i z otec na příčině nic z od ve nic neříkal. Jenom v tom jsem se na to přišel čili podněty je jsem. Ovšem to je pochopení specificky židovské. Protože to je pochopení existenci ona není bych tak řekl. Za deska existence jsem v existence ale není to ono vidím na není toho se radují není to stačit ananda ty podněty všecky pro otec prvotní svou k bohu jeho radost jeho poznání a jeho existence. A tyto při podněty jsou všechny naprosto nezávislé něčem vnějším je na přírodě jsou všechny bohu a tak je to začlo. Či o to začnu trámy je to tam to stačí to takhle. No s a přitom to co je permanentní a projev je něco co vzniklo z permanentní své co je dočasné či stvořené je dočasné a to nestvořené není třebas vůbec projeveno taky že není a jenom na nějaké úrovni začíná být a ale podstatné je to z toho není. A nepodstatné to co se z toho nic projevuje. No takle mluvit bych si netroufal klidem normálním bylo vám tažením si může dovolit se jisto nebudete jako vyvozoval důsledky že je to všechno s výk. No dal si sice živě nebo vizte židy zase měl se všemi věcmi který jsem si bral z rukou božích tuto potíž jsem svět vědomě bral z rukou božích. Že oni že tento projev tohoto života považovali za nicotný o začátku. Za zbytečný vzala na podstatný že to co nebylo to co není tím projevem to co je zatím projevem oni si to nově definovat tajně by se to vnímají protože přišli rovnou od pánaboha a ne do od masy matky s se jsem to tam přivolal nechci svou představu ale to vůlí která pochází od vám bůh by si přál aby si přímo od něho přicházeli a přímo. Jeho vůli si on se dostávali tady k denní život snadno bravurně provedli cestu zpět tam i zpět no ale potom se musel u každého ti ti z zla v. Provést re organizaci toho myšlení aby si vážili tohoto života neboť by byli brzo spáchali sebevraždu. Nebo by byly neschopny splnit podmínky života pak. Aby byli normálními platnými syny této společnosti a stal dejme tomu co jsem to včera líčil to nebudu opakovat tělo řeknu výsledek. Mu viz jen říkal po první třídě obecné mu nešlo čtení z žel mu nezáleží na životě. To oni se toho co vás děl si stejném ona žen toto je potřeba měla učit číst v onom když nebude živ poli bude byl byl řekl anebo pak že notu. To se bude mu z čista protože na tom záleží. Říkal tak to by nezáleží na životě šel jsem po že se mu hlavu na koleji a čekala po jede vlak no on mistrova slyšel při žil v z když jsem trnu do tamní stane na dobyl vytrhl samosebou styk kole ale osoby bylo slávou týkalo odtamtud pryč ale jsem pro novým způsobem ne s tou kolejí to že to vidí v ky tak jsem tam musel působil z ku jemněji to bych jim byl ten život ženský obrátil do muž. Z ti a to jsem nesměl udělat ono pro zůstávají ty milého od lidu stávají div klamy děloze stávají ženami ale jsem to co by ten chlapec vzalo co jsem an ty dívky dostali dívka mi tak z se do se musel jemněji jednat jen tomu co jsem jinak je připraven klas si životu v ní. Tak jedna která je citově založena na tu jsem přivolal tím že ě. Se mi naučil správně cesta správně do také mi jak je třeba. No pak a to nebudu dál říkal to s každým se musí postupovat syna ovšem se toto provést pro to bylo velice snadné provést jenom tehdy když člověk neměl větších. Již neměl manžel o když že bral z rukou božích jako ku dál nebo jako propůjčený majetek se ty hospodařit ted takhle tři proměn nesmírně důležitý ten symbol těch hřiven pro z daných jo. Jako rozum cor za mnou hřivnou od nějaký hospodáře a ze které se nesmí ani malinko štípnout. A takle když že jako člověk jedná tak si může dovolit todleto ze si může například naplánovat vznik li u svých dětí. A nestane se to strašně že by byly že kdo se u tekl z toho života kdybych normálně utekli protože jsem se jamu jenom přivolal vůli boží tom mohu na to mám právo ale v třebas si nebudu umět zacházet s tou vůlí boží tedy co víš že přivolat jedna stránka když mám vůbec vůli vepři volám dostal vůli boží a ta v tom umíme ale vím že nedokonale ale umět se s potom jednat tu tedy něco. Jiného tak. Pro nic myslím že jsme to do říkaly a ještě máte nějaké dovětky k tomu se bistami z splnit v prozrazovat pohádka o to není skutečnost. Ale kdyby vám to moc vadilo tak aspoň tu část. Do pohádky uvedeného v k uvedené pravdy k vám předvedu do pravdy do nebo do obrazu pravdy jsem ochoten. Ale než ten je aspoň chvilinku mluvit aby proudu něho na kým bůh od v nebo nějakou ustat v tak odstavec nebude to bude pro vás snažší když se když nebudete přerušované hned nýbrž že přiložíte jako bude to mít nad hlavou a to bude stačit. Tak si představ martinko že jsem jednou se ocitl na se a viděním tohoto světa jsem mu přestane vidět a neměl jsem čas ani. K tomu abych se začal litovat že ten svět nevidím. Protože jsem se podíval po sobě při tom jak jsem přestal vidět z ten svět. Tak jsem neviděl ani sebe nejenom ten světa jsem neviděl taky sebe všeho jsem po dnes co je tady z ale protože nejsem tady jsem ale jak tady jsem když nemám tělo to semeno pochopit a v tom jak se ten dí. Tím. Proč to by se me jak tady se málo všem tady jsem jsem vždycky byl ochoten dal poznávat něco tak že jsem do něčeho do oblečen na při rosy do těla a pomocí toho těla který byl kdo povedlo nějaký mysli tou dodávám el jsem chápal tento svět že to jsem teďka neměl jsem přesto chápal sebe jakože jsem a v tom se stal něco co jsem nečekal asi proto se to stalo že jsem chtěl vědět čeho se mám. Protože let. jsem neměl čeho se držet jasem stavem pokoru jsem byl tam mně byl byl v duchu nějakým vědomím jenom byl ale byl jsem vědomím že jsem si vědom sama sebe a tu nese vzali přišli tam kde babičky a to co není dívám a oni řídil taky na mně. Ale zřejmě viděli žil vidíte li daleko být větší než mě. Protože nebraly v úvahu koho byli by šli svou cestou dal. Kdybych že byl zastaven říkal jsem od babičky byste mi nějak po vědomé mohly by se se při z představit se po sobě kou k ne. A říkaly u on nás se sestro u on nás nevidí. Se za pořádně kdy názor valně tak tam můžeme to co děláme čemu jsme přikázání abychom prodělali tyto může dělat jenom za těch okolností když nás neví ten pro tohoto děláme musem za v jeho životě neviditelný jimi. A tys tak co s tebou v u z nás ě. K těm který nás nevidí podívej se kolem sebe co jiná nevidí a cokoliv i tady je jsem při nevěděl někoho z dvě babičky. Ale teď jejich oči jejich spočívat jsem viděl svět plný lidí nejenom lidí ale všech tvorů el nerostů rostl jen zvířat. A nejenom na této planetě ale všude se toho jsem žil vesmíru. Se za to by škod kde se vzaly ty lidi. Které jsem se vůbec neviděl jsem byl vzduch po prázdnu a oni si všechno na protože si byl ve svém rozumu byl sil vesel obor od li si z něho vyšel a tak si přišel nebo dostal se do stavu ve které jsme my ale nejsme závislé tolik na obalu jako jsi byl ty dokud si žil. No tak jsem na v obral mu jen mrtvý noho. Ten obrat svoji není mrtvi ale co se s tím že se chtěl vědět protože by do tohoto prve podívat. A přivedli mně je k mému tělu a po leželo jako mrtvé na posteli o ale jsem se na to podíval zblízka říkám si že ono sotva to tělo dýchá nedýchá tak v jeden z ve za minutu prosila babičku pustém leč nazpátek k tomu tělu protože david dělat proč to nechalo umřít. To přes jenom bylo dobré jsem přesto tělo viděl všechno konkrétně na tady nám že to ruka se svýma očima tak to vidim a to jen málo se byt navázal myslí jsem dal do on z nevím řekli no ale to uděláš chybou kdybys ještě chvilinku s námi vydržel. To bychom ukázali byl co mi sudičky více nazvali vidíme. Viz ses líčí ky ano všem spočívá to zase z tudíž z domine soudíme. My jenom hora usuzujeme na roz žil v mi totiž rosu semen ale kam právo dosahovat relativní zlo. A kam právo o to relativní zlo před hlad relativní dobro a takže vypadá to jako když se ustavičně semen mezi sebou relativní zlo potíral ty v dobrota tak opačně ale není tomu tak my jsme z sestry které se mají jak rádi. Ale které jsou určeny jenom k tomu aby tady sloužili v tom to světě kde vládne zlo i dobro vedle sebe a dáme ten úkol to zlo udržoval na nohou i to dobro udržovanou neboť ten svět toho vnímáním tohoto sto by se zhroutil kdybychom toto přestali dělat. Toto dobře když takové zajímavé tak necháme ještě chvilinku toť tělo z kou doby do stroj jsem to takhle chci ne to to život tuhý a platíme se tak za dvě hodiny jo a a když budeš chtít tak svědků zatím kdykoliv a ti ukáže mi další fázi. jsem říkal not tak dobře ukažte mi v první fázi toho svýho konání takový že ukážeme jak přicházíme el v člověku který se rodí. A u babičko a protože to se to zla tvé dobra a u nikoho zla dobra a s koly nebyla zlá kdo za to relativní zlo ale zla a od dobré který je pro již tam někdo tečka volil drželi ta budeme k tomu prvnímu a to je ten člověk bude s námi a podívat se na to jak to děláme no přišli jsme ale prosim že ty zůstal na půdě. Tady jsou dvě takový otvor to jsem sundal otvor v střeše jen nebo v půdní podlaze jem a tou se smíš si dívat ty nesmíří vidět všechno ty musí živit jenom to co tím otvorem uvidíš dost a rozumíte tomu asi v no ještě kliniku by držte a tak se díval tři otvorem. Dítě se ocitlo mimo matku el venku to co křičet a. A ta dobrá řekla učíš se děťátko míti máme co říct kdybys tím křikem před rušila naší věštbu el. To ty sestrou která hlásá dobro promluv napřed a ona se chopila slova a řekla to dítě se narodilo rodině kde bude mít sedl prudce babičku která se o bude poctivě starat a povede pro dítě k bohu dobra řekla a to bylo v st. To by to dopadlo aby dítě mělo takové privilegium aby dělo babičku která aby pro dítě vedla k bohu toho co pak to by potom odvedla z tohoto světa o by mi z lože jenom božím dítětem vane tito tohoto ceta přeci dítětem tohoto světa také. Čili na sodomě ale také čili ale si uvědomuje tento svět si je své tělo. A to je zla na věc ale si vede své tělo jako sebe. A se s tím totožný že to je ona na to dívenka. A podle toho jedná to budem ovšem následky které se vysvětli ano tak zase se ujala slova ta druha a tak to šlo dál jsem říkal prosimvás to trvalo dlouho vás opustím ale tu se poděla potom jsem v těle protože. Aby vás to z příště snaž ti z jak jsem pochopil tak tomu je třeba abych zůstal naživu v tom těle neboť žil vidím tu pásku s tím tělem ono se pořád ten učí to víš dobře. A stala by se mohla tak na cest ten či že bych s těžko dotoho těla vstupoval jsem tehdy v poté pásce přešel do toho těla nazpátek se svým vědomím a mělo to ten následek jsem dlouho nechal tu pásku el bez své dohledu když ze strany toho těla toť tělo nechalo pomalu takže nepřiváděla dostatek síly na tu do pásky stačil tak v. Že od sebe aneb tu pásku letu spojí se s tím vědomím. A pak když jsem se dostával ke vědomí těla. Tak jsem se od tohoto prvního o této první zkušenosti nedostal někdy tak daleko k o normální člověk jsem to tělo nezačal považovat za sebe nýbrž zcela něco jako o v. Který chrání člověka před zevními vlivy ano to je to lidská kůže no a. myslím že bych tuto čas pohádky mohl skončit amor li tomu dal ve krise tření proto šel dál jo tak že po část tak tady mám tu po do skrz u tak to vůbec skončím protože vyd. Všechno říkat jak to za ty seďte na mně poraďte dva dáváno tak prosím nad ano no tak teďka jo a ono ho no jo ale vizte míti otázky jsou ještě světy sudičky postoj na půdu a proč nenechali koukal se jenom tím otvorem a no cože ho om nad nad ano ano ano.. Men ten násilní při vrácen k syntéze. Násilní při rád cením syntéze o mně ode chtěli. To znamená abych mohl postřehnout dvou pochopit to co ty sudičky dělají ale tak jsem ten jejich počin musel chápat odděleně od toho ostatního co bylo okolo nich. Tak se muselo u s tím otvorem hledět jenom na mně jenom na to co říkali to znamená jsem musel tak přestat se analyzovat se musel věc jenom syntézu jenom sklad z toho co dělali ano. Protože oni okamžitou vykládali jako něco co skládali doslova a tak dále ne ale podstata toho byla byl syntetický pohled a a abych to mohl v jednom obrazu obojí ukázal vedle sebe tak jsem musel říct otvor v ve z stropu. A analytický postup v těch sudiček. Ten ostrov ten otvor stropu v ten to je do každé analýzy musí víc soustavně vkládá na syntéze. Jinak si to dnes po již s vlastním životem i na to co vidíš velel myslíš co se děje mimo tebe. Je že ten co objektivního nám o se nestane subjekty sto nebudeš mít možnost nebo nebudeš nic schopnost vyvodit subjekty jim následky. A to znamená e nebudeš to chápat prakticky pragmatický. Si to chápe že to chápeš jako něco co sis se pochopilo ale co od tebe nemá znám soudu když toto nebude se bát ty to bereš jsem na vědomí se to dověděl v tvém málo chci od vás abyste se dívali na věci otvorem ve strom bohům. Jako na něco co nemá spojitost ostatní co se musí řešit tak jak to tady že konkrétně na místě. A jez nejste schopni chvíli bod chvíli považovat to co se děje za nejdůležitější vede toho co vůbec je pro vás el. Tak jsem dostat se z tady kdy ve které jste v tomto životě kristus toto s znázornil velice hezky když například někdo chtěl za ním přijít a říkal dovol mně abych ještě pochoval svýho otce ne. On říkal nech smrti chovají mrtvé že když se také díváme tím otvorem bez sobě tak začínáme být živými kdesi bez věcí jenom malinkým obr obvodu tvé pravda nemůžeme rovně všechno co o syntézu jako musel ze syntézy vidíme. Jsem svůj případ vizte řekl o stačí začátek je vždycky chabě to stačí do také vysvětlit nebo ještě. Je čili že mám jenom za zlý syn ted dal a na ti tomto že oni nepotřebujou dal oni se spokojí že jenom s tou analýzou a jsou si marta vrcholně spokojen že oporou často vidět jednoho z nich be mas nad blahem že do tak pěkně analyticky na osobu za proto toho mám tak by při dost. Ale on maska blahem ten dotyčný nedá a když vím přitom ne. Do tak pěkně rozebral protože ono když nená se jdeme syntéza tak je to chyba a zvláště u tak do čekat o které vím že toho schopen. Ale protože jeho povolání ho pokročil jako mně napořád jsem musel se zase hledět na to aby v tom co nená rozkladem dělám bez se v tom že byl moc ve škod toho žáka a protože tu proti mým mu mozku dobyl moc teče k ven. Abys tohle se sloužilo dohromady aby z toho něco měl praktického tak tím jsem se moje povoláni se viz do od lékařský ho protože ten pracně není dycky vázána to jsi sto od složit hlavě to vůbec nepotřebuje. Ten potřebuje vzít jakou tuku třebas. Nebo se zachovat podle nějaký v podle nějakého předpisu chovat se nějak jinak než v ní. Že tam taky nějaká psychoterapie žil přitom vždycky no a takže. Vlivem toho svýho pokroucení v svým řemeslem postará u každého člověka temně z tuto syntetickou stránku a si to musel vždycky na konci hodiny se z každou třídou přeříkávat kdesi které syntéze došlo u mě. Jsi opravdu z toho z něco odnesli celistvého. Si dostanou kou z lekala prozradím li k o tom museli celkově všechno pochopit tak jak jsem to řekl pokrok u kou skalách a o jisto spojili dohromady jsem pro spojení nebo udělat za něčím plně ve mně se to spojovalo kdyby to bylo měl spojovalo el by zůstal analytickém. Tak si své se o dělal ní. Správnou diagnozu ale nevyvodil se s nim vůbec žádný důsledky nepře nepsal jsem nic. No prosim stačit této odpověd na tu víru ze přes trpěl z prostředka chápe se to s víte za. Ale první si ze dostala o kam se ve vstoupil na svět a pro je teďka nechám babičky mluvit o tom co je to za syntézu víš to jsem se. Tomu se co to bylo strašně těžké to li se z této dobyto a to se mi tu otázku neb poklad li tak budu muset na to jsi postrádám tolik in který jen tu tady a nikomu to nechybělo prosím s že provest a v na že syntéze. Co můžeš si ten kristova co můžeš pospojovat když nemáš všeho do pospojovat. Tu nejsem proti analýze vím musíš provést a pokud možno dokonale. A teprve pod na při teď za něco chybělo co vyčítám promiň měla k tomu dovolit z pozice vykládající ho k němuž členu proč životem to jedno z toho nebojím. Von se mi blízko a. Že z ze slámu přitom ale jsem první syntéza a nastala a nejdu větší ze všeho co ježíš kristus to ukázal nastat okamžik v jeho narození a ne ji zen tele méně pochopitelná nastala když panna maria souhlasila z vůlí boží tato byli ti základní syntézy el ona si na to udělal nějaký rozbor situace a když jako svou. Hodná žena po rodin nikdo ne v nebo v mít nedovolí si myslet nebo sám tak nebude myslet že jsem prodělat ducha svatýho ze se o znaky o mužskýho žilo a to znamená budu otrokyní celý život za to byla analýza dokud to nalezli zůstávala tak nebyla schopna se podvolit vůle boží vůle ožije syntetická zásadně syntetická. A ona se syntézy navržené to volnou v jedno z noha asi víte s. Se pod o jela se vzala své vůle a podo se vůli boží ale tím dost velel dost do pardonu terezina do narození syna božího to byla první syntéza aby tam pravil nerozeznávat ne že mám vám do z jenom jednu věc že kam vás člověk posadí ráno tak za pět se tu ve vás tam najde se dít cí. To platí o této ideje za o všech ostatních to je chyba a musíme tvůrčím způsobem na tom pracovat přátele a ten použít by si v protože na to že to šlo postoje své syntetickým postoj větev vidět v tom jednotu všem nezůstat u analýzy ano to je dneska jak musím všechno analyzovat a přes aby milost že ho to pospojovat a když to budou nevládne kusy. A spolu u m. Wu vzdálil beze jsou visící takto nedáte tak snadno dohromady jo o měla jsem dost z víra či že se chtěné na dává ale bylo oporu v šel do pas do mává od od ona do pak na taky nebo by začal dalo to bys koukal jak by obrátil pak jeho odešel z toho potřebovat se viz tam se měla dává co by na vodu vlakem má. Například dejme tomu když jedu a o ten tak se pořád na dával proto nerad jezdím a tam jsem vidíme řídit že by se byla pak ti jsou silnici ne z to nebo nevyjde prodělá od toho vždycky anebo né. A ten musí vypořádat se tu janem je to svodů se do vlaku tam prostě jedu a byl to proto rad s vědou vlakem. A radši neti letadlem tam taky nevidím tam měl doka by byl summu ne nepustíte velká výhoda kde pustili tak jsem si připadal jako do vozu od toho bylo není to je pro měl pro tu úroda. Protože jsem neumyl jsou mezi s tím co nevidím. Ale s tím co vidím s tím se snadnost do svět to je moje z zrodili moje schopnost syntetická. Ve vás jiné výhody a takže se ztotožňuje například ze s tím řídit čem a stanete vám za to citlivý říkala s tebou se mi to jede pociťuju ztotožnění se sebou a to jsem ještě byl velkou nebo v tak do toho po ti na ho mu soto moc pole prosím na protože ty si vesmír v malém. Ty všecko v sobě. I toho pána boha i toho v novém i tu potopu v atd tak všechno stvořené i všechno nestvořeném v sobě čili míti zatím nikam nemusíš žít ty se musíš jenom sám sobě obrátit let tudleto vědí dobře vin dobré a o to přeháněl říkají mluví o velkém a ne. A on dom těm všechno jedno. pravda ale uvolnili snadno podlehnou zase krajnímu jinému omylu že tedy když všecko mohou pomoci do vel toho já. Takže e nemoci své ucházet nějakou pomoc odjinud než ze sebe to jsou na byl by mu milo a protože s co žijou v dualismu a tam první úkol který člověk málo je spolehnout se na pád ne za do takové mínili jak je zapotřebí tak ne. St. Partnerství v tomto životě po bohu tohleto svět mu jej s mojí vnitřní svět a páté věc svět mimo mě. Si žid tupit ji v asi oběti to jsou na pád nésti. Na ty nic dodat v dobro na tak dále v šel no neobejdeme sebe s to partner si když například svobodní tak nepotřebuje zase žeň jak jsem tady napodobovat ano napovídal nýbrž musí být dobrého partnera v modlitbě vnitřní ale nesmí dobýt nesmím topit a to vnitřní ku. se měl zase tu š to štěstí veliké neštěstí jsem si modlitbu vnitřní nevymyslel ke mně byla dána. jsem přísahal že jsem si vyčetl jsem se zmocnil není to pravda ale nebyla na zda v ale nevyčetl jsem to svými smysly tep.