Karel Makoň: 91-04A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

To je to tak tele tak řekli tam není v tom na tu praví co chci dělat no to víte z mých spisů a tím je při čili že mám modlitbu pravou od boha danou. A že pomocí jen možno dosáhnout toho vědomého spojení a taky jsem to dosahovat protože to nebylo moje ničím svým ne v nemůžete se dostat k tomu co není vaše. Nesmíte tu se z zápal po vlastnictví boží byste boží a nejste sví ale cítíte být svými a ne božími to za k ani si na to jsem se symbolem setkat a a no tak jsem jako ale o ji i ty indové nebudu co si to vo sobě nedělají jinou chybu že přišel oni si myslí. Že mohou protože o svůj život po žilo za svoji nedostanou spásu pro sebe tedy toho co jsem zen buddhismus správně říká to spasením které nacházejí indičtí jogini. Jeden každý z nich pro sebe je nepravým spasení v to není konečné spasení. No a to potom zatím přemýšlejte jsi mají pravdu indové nebo hindové nebo esi mají pravdu zen buddhisti. A předvedli ve jak chce te ne že by byli ne ty zen buddhisti proti joze vůbec ale ona jim to dnes tak s. A proto nějaký pán porod a vám jsem napsal skryta ono ka za jógou jedině kde toto on poznal že to o to také nazvat a tak o tom tak psal ovšem velice mizerně tedy. Ale přesto se snažil že on tam neměl prostě zažité né. On to vyčerpal během třebas to stane při spisu toho svého skryta na karavana musel si pro novou dávku poznání o nějaké jogina. No tak na to nemám trojité sobě nosím sedli na o panna je. Bez této popsáno co dělal od věta k a od tam tak opřel jsem si tam vodil protože inspiraci pro další dávku inspirace jo. A desky na psa. A to nemůže dělat si musel stačí si s tím vnitřním světem a tam to také jenomže o tom nevíme do tam mě. Aby si že toto by se od odpovězeno a že můžeme souseda nebo ještě máte nějaký dotaz abych si myslel wattse zase kdysi měli vymyslet byl zjevy mysli chudáci co odvaze z ky el tak rad u mohu klidně pokračoval dál do od do dát a to jste měli k krást ne na tu moji pohádku pádné nadto jsem říkal o tom vnitřním no. Dále to dobra je to dobrá otázka s ním souhlasím a odpovědí samosebou pokud pokud možno úplně abyste dobu byl o z okem když nebudete se ještě u toho pozůstávat po zůstal u toho zastavím se u toho že považuju za velice důležité by se toto dobře pochopil v prosím. Tady mně někdo z vás napovídá že dávnými doba kdy jsem psal ještě takový začáteční spisy ve jsem napsal tele něco jakože člověk obdařen tak to vnitřní bůh temném. Tak jsem napsal o ho ho že úkol otevři vnitřní ho jo že úkol co ho člověk totiž vnitřní a vnější orgány smyslové a těmi vnějšími orgány smyslovými jsou zakončení nervová přilne hmatová sluch chová či chová za jako váha a těmito konečky nervů. On vnímá tento svět svět to vnímání se z od okraji nervový jeho zakončení není to vnímání se zdroj je například zraku čichu všech těch smyslu a my se máme dost ta z toho vnímání z okraji s zakončení ze ke vnímání. Se s to pro mě. To je vnímání e pro člověka který z celý život se spokojí s tím. Že vnímá jenom okraji sví z mi. Z jenom těmi zakončení mi nervovými pro něho to důkladná ale nečekané obě. A indové tomu říkají že to znali samo svou dobře praně násobil ka ani nebe sečítání oni vědí že todleto z se podobá nebo co to je otevřeni úplné otevření muladhary že my nemáme otevřené smysly tak dokonale. Abychom jimi mohli podávat informace do které bychom mohli podat kdybychom měli o věty smysly v úplně mi že se stýkáme jenom konečky zakončení mi nervovými těchto smyslu ale ne z strojem který je v mozku ne tak si nemůžeme nebo někde jinde v no ale není v těch konec štít. A prosím nechci. Zaselo lékařské vědy takto zjednodušil že to mozku všechno mu to není všechno mozku. Do dokonce zdrojové na kola šel včela která nemá vůbec mozek a všechno do vnímání decentralizováno ale nemůžeme říct že by proto byla mně o něco o podle na nýbrž pro ten úkol který vás do z tam pomohli k tomu úkolu e to je ale to je co potřebuje vnímá a e s tím decentralizovaný na přístupem k věcem než kdyby měla mozek centrální tento všechno nezastane. Centrálním mozková činnost nedostane zdaleka tolik co je ta čidla dejme tomu včely a tady se podivte na z čeho ten ona bezpečně kde tak větrem ale tu cestu ukázal jednají jiná včela v tom černí ku a oni se prodlení job podle tam se vůči přít du dycky zařídili a proto tance jdou za květem který ona spatřila. A než proč ale ne mocně nýbrž vlasy tam před těmi ostatními stala a při strasti ráno si o vedla pastvu a říkala si této pro si bude na tomto druhu větu nejvíce tak na vedla přesně na směr volala všechny ostatní včely na tuto postu třebas na jsem to viděl v ošelíně no jim v tom že oni se naučili který dal pomocí jedné včely která. Je při před před vydávala. Ten není jít do třebas na on dešti a pak tam bylo spousta větu jiných na on na to nešli ale z jiného úvodu. Sešli jenom třebas na pampelišky rozumíte v než jinak než ty o ji tam ne kung jako úkol v ale si ten smím byl jen o byl na pampeliška na ten tak jsem měl cože rád kladeným by byl na u p. Na tom on než tu el tak tak je to z lidským u všem. Že totiž lidským uchem se slyšet jenom toho co ho za o myšlením z duchovního orgánu slyšíme. Když ten pro zakončení není v pořádku. Například čemu věk že ses s skoro nebo tak vím co tam není v pořádku špatně slyším let. Tak se. Sice nepřipravil o nic se v protože ten orgán vnitřní zůstáváme porušen. Základ ale protože po ovšem ten výstup svou dánu tyto po při nervová třebas tomto u ku tak to neslyším pořád či se pokládán sluchový je o vnímání do pod svět a co kristu dítky ode tam v těly. Abych se díval to z malinký od ó ano v do na to co oni dělají abych se koukal ne zakončení nervovým ne v zrakový ne na to co dělají ale abych se mohl na to dívat abych to trnu viděl a tak tomu tomu bylo třeba abych neviděl nic ostatního rozumíte jenom myje takže princip. Jak se dostat. Z okrajového váhání jenom zakončení nervového v el do toho dívá ani se z centra mozkového. To je první z vás osvícení o osvícení smyslového své váze zrození své duchovní smysly a když se nezrodí duchovní smysly tak nejste schopni tyto věci duchovní vůbec ho ti která přece chápáte smyslově a proto e nějaký pán svým robindo ghos pořád do ideaci koho. Představě neboť ta cesta mámu pomoci k tomu aby věci pochopil že se nikdy představu nepotřeboval nikdy a nikdy nebudu potřebovat. Proto si važte a todo přestat vašich vkládám protože sami nemám. A nepotřebuju ale dívaje se na lidi ano poznáváme že oni to potřebujou takže by se od toho neobešli například když se na obešli bez pohádky momentálně od těch sudička to vám řek nemoc věcí. A je mi jenom líto země kde doplňuje své otázka víte jsem například přesto je za tim jsem se na ty otázky dostali které mělo svému úkolu. Nýbrž o u ku. A který jsem co bylo oku u tak ne u to doplnit člověk získá napřed smysly duchovní takzvané znamená dokáže své dívat hmatat a tak dále čichat ne zakončení mi s nervovými nýbrž přímo tím orgánem jeho základem a odtamtud je snažší cesta ne k poznání úkolu protože tys sudičky když tam byli že ty ne nesměli vidět. Jenom to co dělají oni museli znát obsah toho co dělají smysl toho co dělají čili oni museli kdykoliv předvídat není přeříkávání pro svět v tom musí krás dalšího otázka jak to oni oni tušili oni měli tušení nebo oni byli věštění vůbec neví ještě li vůbec ne oni věděli co mají dělat bez jejich úkolem toto vědění bylo spojeno po vidění bylo dáno a proto zařizovat li věci teprve ale ne že by to bylina. Se věděli o nevěděli co mají dělat na pole prozrazovali věci u pijany si to to je z toho patrno ale mělo by za tříbit to teďka patrno který jak si myslí že všechno předurčeno a že se to může stát nic než se musí stát. Ta nebo se musí věštit a třeba to přišlo taky není pravda. Pro tuto pohádku o slyšel jsem byl nucen téma tím se předestřít protože do jaké mně to pochopit tou při jedno. Ale as nebi si uvědom ale stane všechno opačně před před myslí člověk vždycky tendenci propadnout fatalismus. Že jako to tak asi musí být též že to jsou ses stane nebo co se stává no to se prostě musí stávat není pravda. Nic se nemusí stal všechno co se stává není tím pravým jsem. tím bytím měnit tou existencí měnit tou láskou není e dělat to tam ještě jednou prosimvás vysvětlím no obrazu který se mockrát tady říkal promiňte v tom o dávej jo to tam veta bez dostane těm sudička taky tím v tou chvíli to je otázka ve kterou jste mi správně pokladem od těch sudička aniž o tom víte ne se z poměl z nějakou živnou cestou na spojitost toho že jsem řekl. Každý svůj úkol s tím co jako o tom úkolu říkali sudičky jakoby dovolil co jsou z ona oni přisuzovali oni ne přisuzovali nic tys či. On jenom z toho co poznávali v usuzovali správně na úkoly člověka oni poznávali podle struktury. individuality která se zrodila be jaký úkol by ten člověk mohl z na tom světě splnit. A jestli ho nesplnil tak není to jenom vina toho člověka nebo krátko z jeho života. Nýbrž je to vina také v těch síra a jak které mají přidržovat toho člověka přitom úkolu a ty v z lišky při z že budu v tom úkolu u toho úkolu člověka dvojím způsobem. Zabraňovalo jim v tom úkolu a pomáhání k tomu úkolu. Kdyby to nedělají tímto způsobem dvojím zabraňovalo váháním a pomáhání ne tak by to bylo srozumitelnější ale ono se to jinak nedá dělat v tom světě hmotném než dualisticky. To znamená přitakáváním a o spí dělání ano. No a tak dejme tomu když nějaký zval zbyl vyčkat nemocem tak osobě jsem si z toho nic nedělal vůbec nic. Se říkalo teď těle v z ve fázi el potírání. Po potom přijde zase do fáze přitakání ale běda když to takle opatřený stane se říkal měl abych se sebe svou nazpátek. Tak je to to co z s s si vážím na poli než by byl li že plakal když šel z vršku a smál se vyšel do od sku. To je vono čili o sinaj nic přední cestu. Nebýt zoufali třeba situace která se oko člověka tedy vytváří toho není správné. Ani myslící placet nebýt doufali takže u úkol je dán člověku o začátku jeho narození. Ale úkol ten nemusí úkol duchovní nemusí splnit nebo o z jenom částečně protože podmínky do který se dostal v nevyhovovali. A nebyl schopen k definicí že toho provedení úkolu úkol který je člověku svěřen nemusí být proveden pro toho že události jsou tak silné že přemohou smysl toho úkolu. To indové nevědí že to vůbec nevědí o jiná oni jsem ku všímají jedince k špatným kdy je si je součástí prostředí ve kterém žili nejenom společnost těle celý do vesmíru oni musí dát na to že ty události jsou jedním vzal ničitelem oni říkají o všem se brání mně říkají bylo to by byl člověk slon mám jsem v těle o dal svým nesmí být slova nadto z to učit no. Oni na kterou jsem o tom dost toto úkolu ukryta v k v. Ukázal na konkrétní úkol či zažívalo úkoly jiný ano jsem vám ukázal že ten úkol tady je. A za jakých podmínek těsto věnován a dal by pověst o do vám neni a to musí stačit že by se mohlo stát že by řekl například sum ku znám přesně svou kódu on co poznám na minutu i časoprostor vět poznám co mi to platný když to všechno znám tak dokonale nežil jsem že mám zemřít roku osmdesát čestné taky dokonale se dověděl a sedumnácti a viděno svatýho jedenáctý sice ve jsem věděl že za k li. Mu oslu a taky dokonale tak by to byl nevěděl dokonale kdybych malinko pochybovat takto něho smyslu. se dověděl dokonale před takovým kou tomu co za sebou nebo třebas u musím být jak dokonale jsem dověděl měl jsem to dokonale když se neumřel jasem umřel vnitřně a to je dokonalejší smrt než zevní smrt. Čili že jsem to dokonalé že všechno se ukázalo být jiné než jsem to chápal v chvíli s chápal jako smrt fakticky hmotnou protože mi na tom o svém životě najednou tolik záleželo tak by to bylo ukázáno obrazem pozemského života že ztratím to pozemský život. Nemnoho mi to by krýt ukázal než na pozemském životě že ztratil všechno před se o to letech v chvíli za všechno za ze z toho bez lítosti a tím jsem mohl splnit úkol co se s při vám toho sis z například jsem s mým se o tom jakým mu úkol přesný protože byste si mysleli neumí mně je neumějí se se dostat k tomu pojetí vlastně úkolu be že máte obdoby nějaký takový úkol jako a on každý. Svůj úkol jiný. Protože v ní. Na louce narostou jenom pampelišky i ostatní vět v dycky jsou hezký v tom že jsou ve skvěle ostatní vždycky skutky hezky. Než si těmi všechny louky pampelišky. El na král svatá kateřina sienská viděla celou louku kopretin. A tolik že do takové extaze z s která měla tuto podstatu ne. Tak krásná okno v tom těch kopeme tím co aby žila jako svých odmítám v um byli z vůbec neznali staticky. Abych dělal krásnou na to myslí koloběh kopretin po cenou své říkala. To je pro znakem velikosti boží v kráse přírodu ky a upadl extaze tak se dostala do první vstal cele vidění budou tikot trati a tak myslím že jsem to všechno říkat né. To je rozšíření mysli do při žení vědomí be že způsob kterým jste se s podal z zdola člověk při blížeji přibít ten proudu po mocnému zhora. A nesmíš se k e odvážit podceňovat toto rozšíření mysli zdola a protože ty za pro jsem musí setkat a když jsem setkají když člověk zdola neudělal všechno co může. Tak v tak při se k krásy bodem zhora proto na příděl dejme tomu prost si ji tam do svatý za že z assisi vzorem ní. A jiný že ano nebudu menoval v ale tak ty obyčejně nám. Se dostali k tak to o poznání které by bylo včas zabránilo mně který v omylu v jejich životě který známe kterýkoli z onen se přesto smrt třebas. Například dejme tomu že on nevycházel z tří z přírodě. Ve které vzniklo toto tělo to je z přímo z přírody klame přímo od boha na před v přes tu přirozenou byla přes stvořeno před člověkem jak víme nejen sklad jsem to vyložil ráno a tak jenom protože byla tady dříve připraveno k mu do pro člověka mohl na tom o něco jiného stavěn atd el tak je. Když ten svatý vzal již napřed podceňoval svoje tělo noho poslem neživého správně ne tak potom ho od prosila z toho osla bratra osou summa vzal bratrem toho to byl veliký pokrok rady to nastalo dva dvě dva roky před smrtí. A to byl tak dokonale pod vy živen a zde kladou vám životně že to nedal dohromady tento pro viděn oddanost prostě zemřel asi ještě od bylo po něm ano to je škoda ten zatím ale že kdyby byl toto dělat bylo po z ti a do i z jiný člověk velkou měl to víc z toho hlavě než svatý františek například ve na sklem ono jsem pro nemírně postil a bylo to ten následek že se taky zabil předčasně říkat. Teď když těm věcem tak pěkně rozumem přece dobře chápu že mám takle bolesti říše dodnes se ve že jsem si dobře vědom toho že kdybych se byl tak nepostil sebe tak nebo krále dal takže bych to neměl že bych dožil daleko vyššího věku no umřel drž odešel. Hle tak jsem říkal že máli člověk chápat řek bych z smysl tohoto života ten nemůže ho pochopit ex post z nená v z pozice ve které je z této nejde pochopit on musí chápat jak se do pozice dostal. A jak se z vnímá tedy dostat e když nechat jak se s ním do z dostal tak nepochopit také k ani jak se z vnímá dost a s tak může pochopit že se něčeho zrodili než že v tom jsem vůbec na tak se do dostal či jsem tady předvedl jak jsme se dostali do tohoto do této pozice z lidského těla lidského vědomí ale když jsem toto říkal tak jsem se opravil v tom smyslu jsem říkal jak jsme se dostali to je chyba. My jsme se nedostali my se dostáváme soustavně dostáváme do posice člověka a kdyby toto soustavné. Si živelným dostávat ti se něčím e kdybych strom kde nastalo v nějaké přerušení el tak by znamenalo konec naší existence. Čili my ustavičně všechno musí do této existenci i k svému vědomí i své rase ke všem neřestem dostáváme od boha tu sílu k tomu ne on není řez na si ho k tomu dostávat bychom to mohli provádět z z koho. A také toutéž silou ta kterážto síla je silou božím na viděly indové šakti se dostane nazpátek tady musely že to síla která nás jsem poslal a toutéž si do nevlastní ale to silou boží se dostane nahoru čili že to záležitost boží dale jsem se o tu sílu boží opřít mám na nás se se neseme nic jinýho než u mně se opřít o synu boží která se ustavičně posíláme poslala jsme do tvoření my po se pořád jsem po si dělali a tak se pořád. Celý k němu že to uzavřený okruh je že k němu se dostává nazpátek jenom zbytek co jsme upotřebit el tady nesmí ne na této úrovni našeho života nevznikají od statky ze který bychom se než je dal by to nastává toto by se oba odvážněji bohů na jedné straně ale ne jenom bohu ale všem parazit tu om parazit tu visím li živočichů bylo tvorům nebo u existenci že by přesto při živilo. A těch je daleko více než takže k tomu co odkud to na kovy dostane všecko nazpátek svoji čas a ty proraziti to všechno jsem ženou jo. No nejsnáze to věd doby vůbec co ty praseti tam všechno přešel do toho člověk. Tak to jsem říkal na tak teď se mi to předvedl řeka se na to z konkrétně co ju ten to předvedl na případu. Pohádky pohádkovým způsobem to znamená si budu vymýšlet pohádkový ději vize jsem vymýšlet tomto nebo vymyšlen to co z to se děje. Ale. Si myslím děje nebo říkal jsem si kdy myslím ději od o sudička se si myslet se setkal nesetkal jsem se s tomu jsou o let v že si vymyslel cení ději a abyste pochopili kdyby se člověk setkal svými svíčka mi kde by si věděla rady s tím svým životem nebylo nepovažoval za něco předem určeného nebo před zvěděl mého nebo nabyl ještě mého od těch sudiček nebo prostě jen bez pod kladně existujícího na nenávratně. Že si že pro člověka do od svého a takto neni a proto jsem si považoval za nutné k martince napřed provedou svíčka abych aby viděla jak je to relativní. Je ten úkol jejich těch sudiček je absolutní. Ale to provedení relativní povahu znamená není to ani dotaženo do absolutnosti že oni sami něco absolutní bytosti takže nemohou chtít. Od od svého úkol bylo plnili soustavně kdyby se jim podařilo úplně ho splnit ten svůj úkol tak by opravdu odvolali všech li z tohoto života a to proto nemají tu moc. Bylo by živou dělali v obyčejný takový o tom od že nebo něco takovýho. Tak to jsem kdesi myslel pohádku to si myslím že si již ti poznali že vidím anna že se s nimi dělat odlesk případu narození člověka a oni mně nařídili abych si díval krz malinko víru ve z stropu aby viděli vědomí je a co oni dělají co říkají. A tak jsem chvilinku u že byl na to na tom stopě dělat řekl tuš víru pomyslnou že ano na něco dělají a tak tam pro vlastně končilo. A teď li druhá fáse pohádky myslím že miloval že jsem to jsem říkal no můžu. O to pravdo tak neříkal třebas v tak říkám když mám v sobě tuto myšlenku neoděnou slovy. A to převádím do slov této nebylo věčně to jdu opačně ideje bezeslovní a kdo ho v představivé naší mysli. No pomocí své přesto rosy z ale dal koše možno tu již již stalo všechno fantazii li si člověk no a můžeme tedy ve se na tu pudu snu. Dobře kde se se mnou na tu půdu teď je ta pohádka tří zasel svou ano tele ale nežli jak vidíte z toho on šelmě aby bylo abych se ze při vizi k obrazu pravdy. Protože v tomto světě se nemůže obrazu pravdy ani opravě při by žitý jenom pravdou nýbrž tak jel žijí. Aby si se mi páchali ale že před vámi budeš no. Váš jsou vaše smysly že vám to váš rozum že vám předstírají že toto co smysly vnímá a rozumově zpracovat jediná skutečnost nebo aspoň taková skutečnost že na není tím pádem jsem bůh a odsouvá se z vody se svým jen na okraji našeho myšlení neznají zapomínáte a vůbec stoly především dejte králoství boží tento stav nezažívá kdyby to bylo. Tak tak byste opravdu se z tohoto přednostní joch vnímání králoství božího nebo z vůle po v jeho vnímat na došli brzo záhy na. Samotné vnímání jsem tady taky řekl před tím že toho umíš další když pochopí že život smysl oběti a pokud člověk neberete život jako oběť ale ne za in které jsou vaně o sebe. Tak k to tak jeví všem nepůjde v jeho životě jen aby dejme tomu jako v sedmnácti letech poznal pána boha. Ale umět došlo pro tak rychle kupředu protože proto nemohl o on o do toho o lékaři. Operace za vyložen přede tyto na velice dobré následky v st. Je klas těla by neměla vědět protože by dav najednou přestali operace anestezie a že na pacientu byla zahynula a největší obětí jakou můžete v provést v tomto životě je obětovat se za bližního když on z toho nic nekyne a no polekal z vědění se nebylo praktikoval se nejí za to že jo. Jisto třebas nekyne čte ty zem dal toho lékařem nebo přece jak málo no o dělník hoden s svém z vítat z s neděli špatného jest víru v v ne v na to je v dvě nebo v tom stropu a ta jedna říkala tak dobra. Tato dívenka šlo o dívku byla přivedena na tuto dráhu pozemského života pro toho aby během toho pozemského života se dověděla pomocí pozemského života. Jak se dostat do nebe ho anatta zlá sudička říkala not to je pěkné či. Ž taková protekční tele že chceš tudletu dívenku janem proč e před se to jim nevyjdeš příliš e připravit rovnou do nebe v to přece není spravedlivé jak tomu čeho ty ostatní dělám všechno možné aby své do nebe nedostala. No. To dobra řekla jemně řeky nějak abych ti pro z zlé tvoje počínání mohl bys mohla překlad lid no a to zla řekla nový již ona bude mít touhu. Po pánu bohu jako jímá fakticky nevědomě každé dítě nevědomě každý mění ale konají bude mít vlivem své babičky která bude věřící brzo mít uvědoměl sebou na si bude uvědomovat oprávněnost této touhy po bohu tedy po nebi a dobře ne protože to byl říkal za zla i tu babičku jsem daru. Aby nemohla dal ovlivňovat v časy seberu aby než to dítě dospět dalece že by mohlo setkat s tím pánem bohem aby se ještě nesetká. Tak tělem jsem boha upře především ten žid pokračovat řekne se musí přejít do pravdy nebo do obrazu pravdy ne tak se to dělo z někým které jsem tady mluvil s jakou v nebo ji li se vite vám všichni do máte asi doma zachování nějakým kopí z tady linka ze života který julinky byla od o. No babička tím že otec byl proti tomu náboženskou pojetí života. Máteli stávám a tak el tu babičku poslal na venkovan pocházela vyslovit s neb jaký poslal doví z o věc babičko v něm milují do nově vězte moji matko jsem matku mým manželky no toto málo hlavě to trvale tak úplně dobře s podal jako dělá zase na tady za tak tento malý vůz s o zralém v el tak do prosím žene jimi to z rozlije ale šli či když ji tam do sil rodiště ona nech nám pro tu. Se tu na výchově k nám padali tu co tu budu v ní. Svým všímali si sami ne jej beztak poslu takže to jsou návodem se starala o to o tak to ten prosme když žena řízeno z to dítě nesmí do kostela a tak toť že do kostela nešlo nesmělo a pro dítě přicházím říká pohádkově proto ještě řeknu pohádkově vy k této však co ty. Říká se to to takle nebo říkal kou vím co rozumíte ale vám to řeknu protože se to spojí s tím co su znáte a tady linka jak nejí sebrali babičku. Ona se do kostela ale s se modlit na to dávali pozor aby se nemodlila. Byl všeho jich klamalo převzal v přemlouval je aby to nechal v tak o na to nechala něco dal v tom byla v. Tak za božena že začala chátrat a malými doktor při byl není že tak může pomlouvat ten o to že byli marně léčil o tak se svolal tím že před stroj chutnat jíst a marně hledali léky že jak by jako jím dostali k chuti. Zemřela hladem fakticky takže jen a. Ale není třeba dají dotazů mne to jsem to vysvětlil stávám na julince na kompletně příkladu a jdeme do pohádky. Jo můžeme patro tam dělal a se dívám dával tím strom ven a. Ta dobrá říkala na tak že když třetím podaří odvratu do bič ku. Komu ji svěří již toho když z ku když úkol poznat toho boha v tom to životě oné. No sestřička omyl no ty si myslí že to jenom přímým byl na povídáním tomu dítěti že pán bůh. Né. Ty židy buď jsou v tom člověku a pak jsou přirozenější stala po věda než něco naučeného anebo tam nejsou z ku jsme toho utrpením dostat k tomu aby to vědomí o bohu dostal získal jinak než přímou cestou oklik jen oklikou utrpením el takže ona umře to je obdoba toho co si ji válka jeví jako usnuly. Ne kdysi kola může mít ona usne ale neprobudí s a ta dobyla řekla o to by nebylo správné když máte úkol v tomto životě tak pro v tom životě bude pokračovat a ona se najde s lidmi kteří ukážu jak se v tom životě pokračuje přese. Ten člověk musel pozorně o vás že el se pokračovat životě i když se v něm umře jsem umřel třebas pro. Po sedmnáctém prvního života jsem nosil pomoženo za jsem z ale za ten život jako by nebyla jsem se za něj styděl tak rod to co do konat co jsem považoval z od ten život za promarněný ale potom jsem daleko dokonaleji umřelo li v extazích a když se všechny prodělal. Kdy ten pěti let co jsem potřeboval a tak jsem nakonec jednal svaté dal si sice z koncentráku umřel vnitřně tím způsobem jsem prosil se vzdal svého života bez nároku na návrat. A tím jsem se vzdal svýho života tak jsem vnitřně umřel ve život pro co se fakticky zdál ale upozorňuju vás že. To nebylo první sebevzdáním nýbrž velice do zaň za dělá ming ještě obětoval bohu během s před prvního prací vědom mu to bylo a a z popudu mat čí a. A potom byla další taková odevzdání v extazi transem musel taky vzdát sama sebe protože kdyby se byl nic že sama sebe nevzdal let. Tak to mělo za následek k o tu extázi no ale o tom jsem tu tady bavit swámi li vám teďka třebas před nazpátek na tu půdu a řekneme si co mně ukázali dál no tak ta dobrá řekla tak si dělají předvedu. Lidi kteří ukáže novou živen se jak se znovu rodit a. Ono to zla řekla al to nevím esi do podaří protože to budeš muset rozšířit okruh pomocníku daleko za na naši úroveň no však rozšířením ten pokud mu tří k a oni opravdu ten ku a mocný ku rozšířili za dívka se znovu narodila a ten otec se netroufal když se dověděl proč umřela. Netroufal se z za vez podmínky pro novou smrt fyzickou tak babičku neodstěhoval nýbrž odstěhoval. Oči školu ty doby školu do vyzve dvoru věk aby to vedení podniku ve kterém byl ve při kterém o tom nevědělo né. A že onen nábožensky vychováván v z ulice by li stranou o něm. No a tak toho či škála byla vychovávána babičkou nanovo ale my mohl město mimo rodinu ve mně na nemělo vliv. No. teprve roku šedesát devět těsně při že jsem vodešel z z z z ina v k v. Jsem se konečně s tím děvčátko jem potkal před kostelem vycházel z kostela a jsem byl dokonce zakázány tak jsem tam chodil jenom s a ne z rodinou a. Že s takovým důvodem je jeho toto úrovně dvou pro vidící co jsem pro to byl zrozen školství. No tak to si před to se vám do tam toho učíš ka která jsem dělal před tím na ten nedostatek styku s bohem a byla tam babička tedy šli výjimečně taky iv bez je do kostela to nesměli dělat často ji než že to nebo udělali na za se mnou potkaly a tebe vám to paní do pro vás která mně to všechno vysvětlila pro co tak se to stalo a proč ona řekla se tady předvádím. Dva. Kdyby ku která umřela a znovu se narodila a tady převádění její babičku byste měli znát zase dobrou mýtem tedy viděl tvou myš u poprvně přesní proto nikdy neviděl on potom muž břevna. A takže z na míru v z jednoho po na tuto s proč o vyčkat v opravdu čistá babička to byla na mně čistý mysl do ve z toho člověka promarnit že tvora k tomu bohu. A ta ho křičel se na podíval a říkal svíčku ty sedí již v. Že jsem tady a že jsem šla do kostela zde. Když že si vidiš že jsem to měla přikázal nebo za kánonu že než jsem umřela. Jsem žila na tím že ho to že jednou umřela protože to měl zakázáno chodit kostela ale jsem vám řekl jsem o tom vím tak svíčku je taky podle teďka co dělat když jsem závislí na na tom kostele ne že přeci nemohu být jenom závist za toho kostela nebo to musel říct devizou myslích v a rodiče říkají že jako vím to když budu chodit do školy. Že musím pro školy tady pane li z rysy jste žil lepší škola. Jak to udělat nosem říkalo mění koho by je choďte li do školy. A ono se to zařízeno než takové učitele kteří proti tomu na o že si nebudu stát bez jim to hlasitě říkat nikomu jsem chtěl to je vnitřní záležitost v než si to pro sebe. To byla jiná rada kterou jsem lince dál a o ty doby se s ním viděl jen když lety. Vykořisťovat tele. Z toho z ina nutili k toho bych se vůbec nepodíval do vzlínala. Protože abych chodil z jedné místnosti do druhé ale ani se abych se ani neohlíží byl jo. Ale školy šel ke kostelu v tón takže za julinka byla ve zlíně a sil chodila do kostela zlíně. Nože že vžít do vedení továrny neslyšelo s tatínkem protože e trati za to nemohl ho o všem roli chovalo v měly z li svých patrno sednete špatné výchovy že. A kristovo trati nebyl slabě říkal jim tam provedu onoho vyčkávat do pro nemůžu mne k on to bral na vědomí do to nemůže na tímto prošlo. Proto opřel na tu pohádku zase abyste věděli jak na to šli ty svíčky co co z tam vykládali. Naha a když větu lety měl li omylem pustili se musely.