Karel Makoň: 91-04B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A to jsou rodu žil v ten den měla službu a nemohla se z vzdálit no a to vypadá jako objektivní příčina není to pravda Julinka to nechtěla dovolit z toho čím linka a mně nebude nic nalhávat Julinkato vy láskou veden že o to tak může tu být jako když i v že se říká a zdá do věčné a ne po. Co s tak je ona jako lékařka řka musí zachovat dojem, že je lékařka a kdyby ten dojem nezachovala, tak by nebyla dostala v tom mladém věku to vyznamenání které dneska po zaň protože i pro za pořádnou lékař. A ona je úplně něčím jiným vedle toho, že je taky lékařkou taky něčím jiným a tím je hlavně. No ale tak to nic. se nemůže potrefit dneska aby propadla nějaké depresi přitom jak léčí ... případy které jsou ne- beznadějné nýbrž to všechno vykládá něco o vůli boží a podobně. myslím, že mohu do odešel od toho musíte s tím shořel je tady dotaz nejen převedení do děje do pohádkového děj je. Je něco co není pohádku roce skutečností je dějovou chce převedení nedějového do dějového a tu semeno do hoření keře. Ale aby si to jako bylo vysvětleno že to není koření keře. Že tónem převedení smyslové do hoření aby se čech chápe jako hoření taktem k že se z toho žel a tedy do protržení do světa. Jak se převádí nestvořené do stvořeného tvé tak hluboký symbol že si netroufám době dneska dopoledne li si dělal řeknu to je slovy že když to bude stačit do tu správného heslovitě jenom že bych to to nestačilo tu dalším rození půl na pudu podobně no el tak podívejte své. Ona totiž že mu bylo třeba aby ten mojžíš sám chápal boha jako něco nezávislého na člověku ano stvořené. Ale aby podpořil vědomí závislosti. Toho stvořeného ba že toho národa na tom je co jsem o tom bohu. Aby tou upevnil a umožnil vůbec tak musel vložit spojku mezi. Toho nestvořeného boha a složeno člověk pro který z tedy muset proměnou kázal tato spojka zní jméno. Pojmenování. Víte že v ve starém zákoně kde si zrovna bylo dovoleno člověku pojmenoval zvířata jo. Žete nápadné. A tím se neříká pojmenoval nýbrž říkal se měl právo je ovládnout. Jana symbol práva po do volně symbol právo ovládnout když například že byl řek ne postav pro na s tu. vím se to v tuto pojmenování znám. Tato nepostavil dolu duch ku nýbrž na s tu ženou zachovat za pro na to od co mám v ruce aby zrozovat pevnou půdu stolu co z tuto li zem a tím jsem vykonal něco velice důležitého čili oni když pojmenovali boha let. Tak do takové míry že se k němu přibližovaly jeho jim vládly že měli dojem že pán mu poslouchat. Rozumíte měli dojem. Oni ten byl potřebovali mít do že byste byli že z čeho nic nekouká od tím by se byli neřídili oni pomoc citoval vedena měli schopnost se dovídat jak jsem vám nemá rád. On to přesto vázlo protože to pouhé mnou ne. Že kdykoli na pramenu zapomněli jiným nám že vyslovovali jméno nějakýho bál nebo nastal tak li měla se pro toho jiného víme na jednali nastavil se byl tam tomu pro něho to je pro musel do mého nemá prát jsem dva mu na tak dále jo. Božích že těžkou práci je to srozumitelné způsobuje nebo při dodává že tu schopnost něco prakticky zvládnout jenom prakticky nic nic kde jsem do hloubky podstaty no tak když je to dítě bude. A bylo řečeno no to dobra řekla taky necháme znovu narodit. A toho zla nebylo to by se mohla udělat sama naproti nemáš právo. Ty mu to by způsobem co budu pomocníků to jsem podal ještě říkat ano a tam jsem myslím skončit a to se nás za pomocníku jsem našla především ta ho přičítat najednou narozen na zmatky takže měla pomocníka v matce pokud za matka si přála aby toho přišla za naživu. Si bude řečené řekla ta dobra víra svíčka místa matka ve se se ještě třeba abyste dítě narodilo znovu pravost znovu narodí ale musí to pro přát. On sto pro přála protože se narodila od protože nemůže stačit pro jeho se pokusím o ní. Ten porod tak s ti žid že totiž se buď narodil o to matka umřelo podobně. Kladné tak. Je to to není doktoři než tam ten z od tam tu špatně léčil nebo nemohl léčit řeč špatně. A z věz z věříme jen toho či školu jinému doktorovi. A svěřili jinému doktorovi. No a to je taky ještě se šlo nosí věříme toho třísku jinému místu. Jinému času. A tu babičku v jedinou můžeme jít uchovat protože ona by se jako věřící působit ve zlíně ale v tom místě kde původně zabili toho či školu v nýbrž musí být někde jinde tak z toho z čeho li pryč. A myslím že z rozum zase ve z půsty půdy abych řekl o všech těch pomocí cítích. Tady není pro ten proces konečnou drželo človděk tato nestačil to všechno si to je mu šlo prozradil voni vjem který si pomocníkem ne tím hlavním jsem byl taky protože kdybych byl býval kde vyslechl na paní brtnovou strany řekla oni lituju že to proč se zemřela ten muž se nevěří že to bylo v jednou protože odstraňuje babičku toho ale pravím ka která je věřící za věřila že kde posila se. Lu pánu bohu on se provinila. A viděla tu tu po smrti její jak stoupá do nebe a po žebříku to byl symbol toho maminka vyvolalo rozum vrať se k vím. když s když se vrátí všeho ještě nechám toho pána boha ne ne ne ne ne se o na o nic společného tys jednou z radila pudu pryč tomu pánu bohu přímo bez sebe v. A hledat tak to ne to vrať se nevrátila se synku lesem končil mi tolik dalo paní proto tato dělo u paní nosila nad zase mně zeptala jak to mají uděl ve nese z cela znovu narodila jsem mínil řekl jak to mají udělat no ono se tímto způsobem vlastně několik lidí dostal na svět ale ne že by se li znovuzrodili nýbrž i děla kterou v ní. Ty jdeš chtěli propagoval se rodí se chopili. se rad že se jim radil jak se chopit ideji kterou chtějí ve své rodině prosadit. Tak tím jsem pomohl když bratr jednota mezi matkou a otcem že jsem jí. Pomohl k tomu aby to lidi se narodilo nebo ta idea aby se prosadila v tom světě a to dítě opravdu útlýho mlátí bylo duchovně založenou. A on to jsem dělal ve tak by pokus na duchovní založeným žitého druhý pokusem udělal noha umělecky založený cit tam nějaký dědeček jim zemřelo. A on to byl výtečný se oh a oni toho litoval jsem se brzo o on si to pole sval k let v dědečkem a. Tak si usmyslili ten který se mně je to možno obrátit dal ten jež se může mi věříme na indy na převtělování že se u nás přes které se říkal bolelo převtělování nevěřím ale ta i dělal jsem může vtělit ten s tím z z trvalejší než toť tělo v tom že ji přivoláváme tu jde o a tak jsem ten návod jak se při ona viděla no to pro to z s v z tam vítat mu stále ví. Ale projevuje jen velice dobré sklony měl skvěle. A zrovna socha jste měl vidí jedinou takto nevydrží a musí tu by tomu bylo co se ona kupovali hle. No ale to za to dělají v tady v toto proto lety které poznám setník tohoto por todleto a on to může při tak bych o svou v let a to tedy brzo. No aby se věc zatratit tudleto je to o čem nepíše tu pak a to co nevím danou to co dělám hotovým malou protože ze tom této se dát do toho bylo nemožnou udělat moc jenom málo po se dal pořád nic. Nesmí potom někdo jen do že to dělal z toho dalo to říct mohu teď bych mohl říci jméno všechno. Novou prostor vizte lidí před od věnoval znám jsou tedy z nich letem způsob jak se to dělat a to z od ruka se uděl přesto musím napřed svobodu vnitřní. Tomu by dokázal vstoupit do matky no a způsob od toho otce zároveň a způsobit jednotu názoru na jednotu chtění a aby tím pod touto jednotou s to by pro dítě na tak dále. Takže. Musíte jednat s tou matkou vás tím otcem tolik snadné a to přetavil nesmysly dělám jisté plzni a tu znamená to co bylo pro dno v plzni před větě osud let že ano. Takže to není vedou v když ty rodiče je opravdu byl od krajích. Tak nemyslet že se může udělat jenom ten zázrak že se třebas někdo vyléčí. seděla taky ten z ale tu moc s vývody boží voni si vzal by byly všechny děly moci boží kdybych dělají byly dělal jenom sugescí tak se to uzdravení trvale neujal u člověka zase by se bylo vrátilo toho. E tak choroba ale pokud to dělal ježíš se zase nevracel nad podoba musel se člověk zdraví ze smrti ano. No tady žen. Jesiže návodu ve umřu ještě zejtra třebas nebo do píšu to přirovnat o se že to pro vás nemějte za vzít a ne protože byl v je na tom světě ale že vám nějaký takový kdykoliv svého ale úkol který si jednou prozradí po smrti. Aby kterou jsem to udělaly dělá ale aby ten byl třebas dobrý sochař ven. Ani rodil jsem to udělal se na nic z ne podle pisu na anebo na to právo pro sem zabrzdil a brzdím pořád vydávání svých spisů a když nebyl si tak oni se z trati a to se tomu může po tom co ne mostu. Tak z umět ode na ruku všechno. Ale přesto představiteli v tom spisu o přípravě na četla jsem z toho z konečně tele ten můj li na orat karel polní co z opisu v na při duchovního. Ní. To nich na od vychází li to mou si asi se o sum o ze se z toho roční ku osmdesát devět je rozboru objem přesvaté co vám. Kde vel se před co je to semeno z od to první krok radil pravého svatého jana. No tak se jsem mít zato vliv jakože nebudu mít v tak bych byl byl na či kdybyste kdo o kom pro všechno a postupně to vycházelo ale že ten člověk s tím pro koho ale ani že ten o to taky rostl nějakým způsobem žen není něco hotového že se všechno vyvíjí na tomto světě ne. se například pro tyto dopis čistý tím dneska ne v no to nevadí to když v když se ty nejsi ostatním tak se budou stavět byl ty dopisy první proti těm kdo vším. Jem maličkost ten ho do do rozporný budou říkat každý do nebo z za řeka do si přes se to vzadu jsem říkal no tomto ještě neplatí nebo tak nějak. Nebylo nebudou mít pravdu. Jako kdyby si dejme tomu vydali spis utrpení a láska který se líbí tak to bylo psáno před koncentrákem zrozeno před mou vnitřní smrtí a neříkám že jsem nelíbí on se líbí no ale byl by tam nutno dodat z když jsem tu vydaly mistrovi bylo psáno před smrtí vnitřní do ho to stačilo by toto je známa. Která nastala žena sat jedenáctý třicet věcné a co bylo psáno u třicet čest no nic. Zračit tam nelezl takže bys za zeptali si by se toho co se slyšeli potřeli něco vysvětlit. A dneska láska k otázka zněla. Ty si již ky v li symbolizuje lu existenci relativního dobroty jo zla na tomto světě a nejsou v sobě opozici neboť se do plynou že nevydá nedá se dokud jsme stvořenými a žijeme pro lidském řádu nedá se k něčemu dospět přímo nýbrž vždycky oklikou el ta cesta nahoru k bohu nevypadá jinak než takhle. Byl bylo v ká. Aspoň část li další není tak nízko jako ta první a dalšími ve z trní skrze ta dvě rad el. Tam bylo klade směrem nahoru a ty spodní části v no v čili jsou vždycky když se než ty předešlé a oni toho byl dobře vědí takže když ona se tají jedna za zla tak zvaná způsoby že to byl jsi člověkem s kopce el tak nikdy lidem dobré nedokáže to aby to šlo do nízké úrovně předešlé nýbrž se na něčem staví el co je. Podvědomí toho člověka a to po do mi pomáhá člověku není živ jen z li s vědomím se že po vědomí a ten člověk může potom z nás je po se to zase nahoru protože před tím něco pro provedl dostal víš než kde teď je na on tu fázi kterou jednou prodělal směrem nahoru projde snadno jenom dostavuje ten takže bude na základech které v tom člověku jsou čili život sic. Ji brát tak že na základech z relativního zla. Ale ty měl dobra jsem buduje dál. A jinak to nejde kdyby to šlo jinak tak se okamžitě odvoláni z tohoto světa. Musí to jít zrovna tímto způsobem nemáme se odvolal z tohoto řádu vesmírového. Tak musíme se smířit s tím se vždycky budeme drž v první proto se na bohu ano. jsem tu a v a bych to spolupráci nám předvedl na případu který často říkám na letu z slova ježka se zbytečného v když si jeho tu sice z prstu nebo se nad ano tak je třeba s aby mohlo odstartovat snem a tak vono věří směrem nahoru. V nové víčka jak se říká a za chvilinku bez zemi a museli za ním jít tak citového nehladoví odpočinou fakticky slabé srdce pokud vůbec v sobě za jen za nebyl si ji nemůže pořád do nahoru že člověk nemůže pořád nahoru protože vás slabý organismus jen těles s nic síly jsou v slabé a při muži nebo nechat taky možnost pokles se mnou syna jsi li dělat to je ta ve na. Světem spodní části tak to byl potom může zase nahoru a tím dokonale může národ nahoru čímsi dokonaleji dole odpočinek kdož ženu jste pochopit nebo při nemůžeš pochopit že synem příklad odpočíval v směl dojem že se k něco u pěje lež odpočinek jsem se odpočíval od toho smyslu toho života s to je do bez dělat. To jste strasti nebyl přeci smysl ale byla to pomůcka že na sto muset u které by mluvili třebas li být byl svíčky protože u pět teď že by říkali no všechno to ještě si které potkalo v tu díl venku mělo svůj smysl že popohnaly vývoj. Po pádu a se dal svým po pohled než tím pádem takže anatta zlá dělal jenom dobro a za dobra dělal jenom zlo ze připravovat to zlo na ano. Jsem nevěděl že to byla také nepůjde obě věděli více než my víme viset děláme jo vždycky no čitta protože jsem to lidským. jsem to tak lidský očima viděl nedíval své pudy na zrodil jejich očima to mít způsoby tam nechali ho vyvedl viděl jenom myje znamená když jsem viděl jenom že se s symbolismu dostali viděl jsem jenom jejich způsob jednání. Znamená ne co konkrétně dělají ale co zamýšlejí do hloubky jsem to viděl s tou že by byl se nedíval to bylo tak jsem do hloubky neviděl ano k kde se do myšleno život se která by se z bez těžkostí když na todleto zhora když víte že v aby se neděli sv. Jak si dělat to zákulisí těchto věz. Včera jsem šel na oběd ne dvou v tom do od šelem. Kdypak se měl to v tramvaji přesto sv pěšky dolů dobro na večeři a že ta včela jo čela v poledne ano. A my se v tom viděl třebas umíněnost. jsem vstoupil do pravé číslo jedna která byla před plněna a za dostal ještě ve skal člověk který jste stanul dostat v něm nepodal roku tak se ke mně nedostal protože mu to bylo tom k tu látku na za o jeho držela dveře by se byl nezavřely co musel disk co k sobě a on říkal. Nebojte jsem ne nebo s ničím nakazit k sobě kdežto by vybral strom v ale. Ze říkal na se nebo měla dojem že se nemoce děláš to jenom v tom proto bylo u mužů brzo do tolika říkají no to jsem říkal no to je krásné li dělal zrakové jenom strach stravy může nejdeme není nakažlivá a v je dokonce protože nemám kouřit a nemám nastat no ale tedy jsem přestal kouřit je to rakovina plic s tak jsem přes to sloužit ale nepřestal jsem zastat co tomu říká. Tvé. jsem říkal přestaň te ještě nastat. A ono se to nese nebyl přítel to učiteli správného se zpomalí. A on říkal nastolit toto co s o mou o. Nedělalo ten čas sto z volním bych uměl využit jenom takže vyšel znovu prostor který duch dostal nádraží to sobě na to říkáte ten se říká říkal neříkám na to myslí jenom nesnese spojte své naděje dětech zastat. Jsem lékař řekl skryté. A von šel za za to na verši a co ve to radit tele a říkal no a tuto vystoupil na než jako na viklat protože v že byste zaměstnány el v se to pro klepou bral znali pravdu prostor nebudete takže není nebezpečí že se k k zastat ten o to byl mírem pití ano na tom máte pravdu tak duch prosta. Jsem zrušit takže to nebylo kde jsem se s ve šel do trám v ale vidíte abyste měli dojem že si ze si postavilo hlavu. jsem si postavil. jsem taky nevěděl proč si stavy ale není to moje přenosem si postavil jednám také pro do jiných návodů ještě vydávají lidí a byl bych rád kdes do za li dobru co si na vědomí a nechali přitom protože dělám také něco o čem by byl že to děláte otče nevíte že to dělám to by se ještě litery osobě tak protože že mně z ní. F. F. A. F. A. Všimněte si zvířat v jsem říkal že velice důležité že v tom měřil třebas stalo úloh těch pro stech a tak protože to mluví o ho oheň plnosti lidského těla. A o pružnosti o schopnosti lidského těla ku nestane velký náklad. K tomu je třeba o hle do z rok stech vyjádřena rok stech to znamená tak velká osobnost je jako třebas ruka která roky se může pohybovat. Totiž že člověk tendenci dycky na všechno je přímočaře ale nikoliv povím bránilo rok tech ale bych prostou odbývat samosebou ale bych vám radil nebojte se o hloubce. Když se toho bojíte nebudeš to ne konáte tak vás přijdou životní události a okolnosti těžkosti v kterými se učíte násilím ohýbat a to je opravdu daleko těžší ježíš dobrovolně do toho oni bádání vstoupí te. No tak něco chci říct proč tolik van tolik zapotřebí protože straší nutná poznámka. Protože ten koráb a ten se chtělo od toho v ale měl tři poschodí a nesmíte si myslel že voni když bydlí v jednom z nich že se mohli přestat starat o to zvířata která v tomto korábu byla že my se musíme umět od líbat v kód tech abychom se. Mohli o postarat znamená. A to co on na se při pokusím za to říct rychle abych se dostalo konce. Jestliže člověk v sobě živit všechna zvířata která z nového korábu. Musí být tak o vedení nedodává dejme tomu bylo zrak chci který je na jeho korábu všechno co bylo za od spotřebuje. A byl maso rosy všechno co co pro svůj život potřebuje a tak dále ale musím se tam když tam byla všechna zvířata to byla jeho úseku ka. Radost. Ten nového ho honil housenky dojet syna co omezit aby tam měl všechna zvířata to my nemusíme dělat protože to je co jsou pamět světa paměť snahou sen ku že tam paměť na mravence na čelo a tak dále za že paměť na č je velice důležitá a protože ho než ty setkat zde na světě než člověk a opřít se o paměť znamená mnoho získat pro svůj života to byl třeba oheň dost. Ale to je vám to začal že milosti o hodnost když není tak člověk. To je s to ji zas bylo do jsou tělesnosti lidskou což je tělesnost důležitá li koš co se tam vejdou nikoli proto zvířata ale všech sedum úrovní vědomí do jinýho od nemusel ne vědou nevedou jak modlíme mi do toho lidského alena nestranně když je tak čech nemohl měla trp jenom na tu svou. O do do s lidskou tak to za následek že se nemůže dávat se zvířaty vychovávat. vám řeknu způsob jakým je vychovával zvířata je proměn nezapomenutelné. Ale kdybych neměl býval jako dítě jsem pod tu pružnost měl nezkouší nemám ale ku že to velkou pružnost to rozdává příklad který si hraje od sama sebe to je odějí jeho bratr zlem v ní. A tohle visím tak důkladně že máte dojem v ě přes tuto bratři a ten se taky tak chápe a chová se pole toho dne kou usne nic tak jsem neudělal. Normálně to šel marné ale tomu synu bratru ho člověku neudělal nic. jsem byl vychováván k tomu od věří za to z na ni není cení že nestačí když žít lidsky ale začít zpátky lidsky to v tom něco užasl a on moc kterou uměle naučili husy a mně nám přistupoval byli tranzu kterou my říkáme spánek. A tam setkával se svou podstatou bližší bohu než že moje tělesnost kde se s potřebou poli do bože do jinýho onen onen do tohoto se nevejde sedum úrovní vědomí ale do toho organismu u toho zvířete do který se nevejde sedum úrovní vědomí nýbrž jenom tři. zase v rámci trojí či o hle do z daleko větší než byla city sedmi čitta ve do se vůbec řádná čili my to pro přejímáme těch sedum úrovní jak to potřeba je to tam za odkud mají za hodné ale to zvíře se říká kdybych spalo jako dřevo jako byli je tak ti. Přestanou být ty zvířetem nebudu nebo nebo nebudu lid si schopností zvířete jaké jako zvíře potřebu schopnosti které vy lidé nemáte a proto dnes jsem v jiném druhu transu než spánek. si nepotřebuju od tolik vody chvatu dělo s tou abych usnul jako třebas usnulo jako třebas kdy při znáte ale jak oni měl prostou pozvali rostou mockrát byl neměl jsem tam tělo tam neměly tělo jsem poznal že jsem také bytostí která nepotřebuje mít tělo před si to. A že tedy je to on vím o hle li ale že v tom stavu kde nemá tělo jde o pro nemá tělo a jeden nemá potřebu těla. Nemá taky utrpení tam nemá tam dejme tomu potřebu vyjít. Bo na svět vyžívat to nemá nemá prostě tělesnost nemá pocit tělesnosti nemá v tělesnost v tom stavu. Tak ten člověk je schopen na příklad dejme tomu chápat. Tvar rostlin život kamenů mu to nešlo naučili v nauč tato zvířata. A proto zvíře to je něco živého jiného než pro nás vydal obor živého máme velice s mužem ani nám nenapadne jako považoval za živí v například kámen. A řeknu tohleto. By byla musel velice hloupá kdyby kámen nepovažoval za něco živého. Praví že kámen živý ale jiným způsobem než ona. A tak řeky o člověku že jinak živ jinak způsob způsobem a jinak viděli než ona ono milost která se na úrovni na které pokus zažije rozšiřuje do číši kdykoli do výšky takže ona širokou mu po letu možností chuťový zrakových. Ale když tedy především a že například ona musí znát kámen že září a nebude vám radostně jíst. Rostly které jsou blízko dejme tomu nějak zrozovat na tom špatnost a jsem. Na znal život toho kámen jeho bylo záření ona se bude pastvě na tom kameni nebo blízko toho kam není vyžívat a taky se vyžívat a tak jsem teprve později poznal že tím sice ne pasou na místě vědět prozrazení radil ty dní daleko ničím či ne z toho důvodu že to že zdají ten život z toho kamenné jinak než my samo jsou mu že to nazývali životem ve to o co nazvat do nepotřebnou ovládal to znamená nepo. Se o nazvat ten kámen neví že to strachy nebo co ale oni. To znají. Čili to byla skal přednáška na mnoho hodin jak jsem poznal třebas život rostlin že život včel život mravenců. Ale nejvíce se poučil ze života mravenců. Tom životě mravenců kteří a to je asi ještě než husa než včela poznal jako včela tu ještě miska když se člověk v ale v. To je tam tak hotová moudrost to mravenci a že volný nikdy nepřekročí. On se polepší moudrosti řídí stoprocentně ale není rosy ve vnitřních si udělat to nebo ono on přesně co mám udělat kvalitám rozdělí úkoly to mraveništi a nosila ten svůj úkol ale myslí ho neděla že by neuměl nedělá. To bylo pro ale veliký objevem že ten na vracejí dělal něco. Nemohou udělat něco jiného co dělat vedle sebe vedle jeho jiným mravenec který měl úkol jim nic. A. Tam taková dokonalá dělba práce že v rámci toho mraveniště se nehádali nikdy sebe prali každý věděl co dělat a tak udělali malý když prováděli maličkosti balíky úsek toho celkovým komu mraveniště prováděli něco velkorysého vytvořili soustavu která je obživu vodna. No a je k tomu nedávala na druhý z toho as. Tak když se stane že v tom mraveništi někdo poruší kus slova rodiště který potřebu životě tak oni se o to od dycky z volají namísto poruchy a začnou všeho nechali na to jsou to místo spravovat to tvar že z toho. A to z pravíte se se odvedlo děly se své věci. Co to je tak inteligence která je vesmírové rozsahu a o nad ním vládne za jejich struktury pomocí vstup tu mi to mravence v moci přistupuje to mravence vládne tak že ta mravenec udělat sto mraveniště potřebuje a když potřebuje normální činnost to je dělat ono když tam norma co trpěla no ale normálně ale byl to člověk žasne když sám dělá měrou poruch u na do mraveniště nedošlo z otce rodu. Jak s volají na vzdálených vizte o nové ještě několik metrů všechny ostatní ale protože když to tykadla říkali nýbrž za několik minut je tam posila která pro rychlé z praví. To mraveniště mi dlouhou poruše když to není při vážná na co jsem takže ta o jednostranná to stech je ohledu z našeho korábu a to je on nebylo z do z velká. Například jsme schopni nedejme tomu tomu po rozhled tomu zvířeti aby musí daleko nezněl uděláme se do domácí vozy od od zvíře který nás poslouchá. No a. To by dejme tomu dokázali jenom to dokázal jenom některá zvířata na příklady metodou mravenci si pěstují učit se dal na rostlina né. Boží je tak dále svoje jich je stále je ta. A zase ji tvorové drzou třebas před dvojice jsou oncideres bez o na mimo zlo ano tam zakládají svůj životem by nebylo mi moci tak kdy byl oncideres zmizí z kou z ky ano. Čili ne my nevíme potom že žijeme ze symbiózy s ostatními lidskými tvory a že o symbióze nemožná jenom tehdy když že nás dost v tom našim mraveništi. A léky ras prostou určitý počet tak se to mraveniště zachoval udělit pokus od velice jsem do zrodili třebas z toho myšlenky pozdě v noci ne cestu. A to jsem toho dostaly tam se v jednom divů světa do jak se tohleto nepřenesl mraveniště obrovské pravé že s z s celým tím prostředím do takové skleněné ho paláce který si vystavili mělo ku a ty mravenci opravdu vegetovat li dost novou budovu ale potom všechny zahynuli protože dočerpali prostředky ze kterých. Syn byl vždycky žili oni nemohli být jenom žili z toho co jsem tam před s. My taky dobře víme že v americe například rostou našeho bli. To růže nemají tu symbiózu s těmi stromy kterou mají tady například názor o ruku v ošelíně. Smyl v okruhu kořenu stromu musí ne el žijou o o o rostou krále výrok se či ne. No i od ostrost ji dělal když za to kukla člověk činnou člověk ve že to svým bylo vzal. Tuhletu mil zachováme čistotu zrození taková jaká by měla ještě víc při tom se můžeme ještě učit otci zvíře nižších. Ten že tohle toho byl lehce to pověra v že oni znali ta zvířata dalek ale předešli prosit do pověra ten věděli že něco se přenáší i pomocí zvířat nevíme že se přenáší nevešel v řečí chorobou cítíte dovíme ale se přináší myšlenky musí se který oni sami nejsou schopny kazí dostat ale pak do toho že nám novinkou ale tehdy to ještě věděli takže pro že to pověr. Ale né. Pro ty staré národy nejenom pro židovský ale pro všechny ostatní způsob v letu ptáků prozrazoval něco co se stane. A vám řeknu to jsem svíral jaké schopnosti mají zvířata třebas v tomto smyslu. Třebas jsem nad na potkal prostoru silám první ze setkat jak postava soud protože tam jsem zase říkal jsi ty si to tam nebylo tam oslí jsem to hora mohl říci. Kdo jsem čekal svého přejít jsi byl v čili že si to co na všech a on se s pozdě nad asi tři hodiny jasem pokraji pralesa si usedl usedl k meditaci a tu o jen jsem prováděl tak důkladně že zvířata mně prozradil že cítí moje myšlení ano. Ale se moje řešení přinášena viset na činna věta tak se přenáší řekli zvířat někam jiná a to je pochopitelné potom to je to ani pověra ale to je člověk léto pověra. A tak tyto létavci třebas spásy ty tam byli okolo všichni a nedotýkej se na příkladem je tomu z moci co taky je ta chci on s tak by se ti podle velikosti zažili ode dál od kdy byly mými ježíš když jsem se od pro prosty meditace a ho po kudy dobro žilo ostatním větší zvířata na tam bylo tak to okruhu vlasy jako těm dveřím ode vzal na všechny strany. A dívali se všechny směrem ke mně no oni žili sto záření ten ho mého myšlení a prozrazuje zažije zažeň myšlení zk jeho a tak taky to záření přenášení jde tak je to asi s ne. No z z na tam do pravdu. A ještě mala ba vše ale která měla ten janova se před sebe viseli z těch by to o to je takle dolů pavla čele vozem li. A to připomnělo něco co jenom říct tehdy jsem od doby neřekl když zle jsou jsou z li který člověk nemůže chápat nám a ne na. Proto rozkoš je slyšel za sebou rád či jsem s to přišlo do toho pochopitelně jsem vše tečka zase dál protože váš přišlého on o to do to bylo moc mohlo člen nebo byla možná pořád mně ale vzor to říkal jsem si a no tak budou muset co ty jejíž sled z zastat napovím muset trošičku postu.