Karel Makoň: 91-05A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. A ale to ti a o že ano. Jako stvoření patří třebas v tomto případě do ráje a ty se starají o náš život na této planetě. Lidský živý život na této planetě. A tyto síly jsou symbolizovány těmi čtyřmi řekami, to je beztak zázrak, že jedna řeka tam roztéká na čtyři toky, že ano? Jeden lepší než druhý. A že jim to stačilo takhle to říct a nikdo třeba si to- toho... toho nevšiml, že je to nesmysl. Nikdo nevěděl, že z prvního, jednoho pramene vyšly čtyři řeky. Ale ono je to tak, že z anahaty, čtvrtý lotos, to je ten ráj, vytékají čtyři řeky. To znamená odtamtud pramení celý život ve hmotě. Život ve spánku, to je druhý stupeň, život bdělý, to je první stupeň, život třetí, to je elementární stupeň a život čtvrtý to je nižší manas. Ale když bychom tyhlety čtyři proudy neovládali, tak se nemůžeme dostat za hmotu a nemůžeme proniknout do ducha. Stačí to? Ono není možné to ovládnout, ale máme nepatrné lidské síly, pomocí nichž nepatrně můžeme tyto věci ovládat. A když se poctivě snažíme tou nepatrnou měrou je ovládat, tak to je všechno, co můžeme udělat. Musíme mít klidné svědomí že jsme udělali všechno co jsme mohli pro to ovládání udělat. vím, že dejme tomu v bdělém stavu se můžete ovládat tak dalece, že tam neděláte o čem víte, že děláte. Ale nemůžete ovládnout to, o čem nevíte, že to taky děláte, přestože to děláte. A toho je devadesát procent všeho, co děláte, že z devadesáti procent je všechno to co nevíte. Ono stačí zvládnout těch deset procent a ono je to spojité, nikoliv rozdělené. Ono se to přenese tam do těch devadesáti procent, o kterých nevíte vůbec nic. A zrovna tak tedy spánek. Ten je ovladatelný jenom z daleko menšího procenta, než bdělý stav, ale je ovladatelný tím, že když se mi chce spát, tak si jdu lehnout. To je ovladatelnost spánkem, jestliže se přemáhám, tak jsem neovládl to ten tu přirozenou potřebu spánku. a když třebas dejme tomu by šlo o ten třetí stupeň, o tu třetí řeku jak ovládat ten elementární svět, no, tak vám řeknu tam dokonce ovládáte tento svět víc, než si myslíte, protože tam nezasahujete svým rozumem, tam vám váš rozum nestačí. tam kde přestává váš pocit tělesnosti a váš pocit oddělenosti tam začíná vládnout tudleten velká manipura a tam právě můžete odtamtud působit směrem dolů zvládnutím této manipury, to je tak něco snadného zvládnout manipuru, to si nedovedete ani představit. například dejme tomu jak jsem vám říkal včera myslím nebo včera jsem vám říkal, jak ta Hanička pouhým dotekem v sobě otevřela manipuru a byla z toho nesmírně šťastná. Ten příkrov oddělenosti je tenká skořápka ledu kterou se můžete snadno prolomit do toku, který je pod tím jo. A co se týče manasu, to je myslící princip Ovládat svůj způsob myšlení ten nižší způsob který vám, kterým tíhnete k tomuto světu, to se udělat ještě snáze než tou manipurou, o který nevíte vůbec nic že ano. To uděláte jiným stylem než než to čtvrté. A když ovládnete tím způsobem jak vám tady řikám všecko tak máte otevřenou cestu k manipuře hhh k anahatě to znamená k lásce ke všemu a to vám umožní další cestu. Nejste malou Haničkou. Tak jsem potom po tomhle tom výroku jistě přistoupil k dalšímu poučování který trvalo týden abyste se stali malými dětmi, aby jste si nic sobě nepřisuzovali, no a to dítě, když přistupovalo k pohádce si nic nepřisuzovalo, bylo připraveno poslouchat pohádku. A aby bylo přípravu poslouchat tak tomu co je neznat absolutní neznalost za přiznání které znalosti stačilo k tomu aby tam nebyly to svém přiznání li tomu stačilo aby se tyto lásky dostala pomocí manipury například vím že tak jak se pravil o tom honzovi jako to co je to vzor že ona se z málo tak hezky způsobem jsem tomu jak dědeček s. Let. E tomu honzovi všechny buchty no to by normálně ex bychom člověk ko na přivedlo ale protože nabral many oře aby dělal kde ten dědeček ale že mu vypustil musí přát. Tak přála a mělas to radost. A jsem to potvrdil a říkal jsem vidíš a ten honza měl radost. Jako ty li že ten že mu typu vstříc věk a že to bylo vodního nic z tvého pro daleko li jsem k s tu být do anahaty tak okamžitě ten marek tam při kou okamžitě věděl jsem on a on on se dál. To je to důležitto byl pro oběť jsem se že přitom zemřel a on při tom byl radost nic co obětovalo mít v tak jsem z prosta nebyl nikdo z příbuzní přitom na či život přinese dosavad mu byly jsem přerostl otevřelo anahatu do něho. On si o kam otevřela nebyl mně poznal sebe sebe. Říkal jsem na to jsem za za námi prosta říkal právo ale protože pro tu jsem mo a on si to správně říká se mu a to jsem dělá. Zase živá. To na z mála strany kde jsem zase tu sobě a jsem říkal kdyby člověk přišel na tento svět bez pomocí těch sedmi úrovních které jsou na úrovni nebo šesti nad úrovní tohoto jeho vědomí tak by ztratil spojení s bohem tento spojení s bohem pomocí toho dříve stvořeného ty bez o ženich dalších šesti úrovní ve kterých není vědomí ano. A takovým způsobem se dostává vědomím božím nebo vůle boží do vůle lidské ale kdyby zase nebyl schopen nazpátek se obětovat pro tento svět tak že by se dostal přes úroveň nahoru ten by se taky to spojení zrušilo by kdyby tedy než že si pro postarat z bohu od boha tak by taky nemohl bohu vystupovat on může obojí nic tak je to pořád světu uzavřen oku v k v. Pro pochází od boha v tak by do kolem zármutku a konec velké radosti protože by se rovnou oslovoval ne z těch následků. To budu dělat jo řídí řečeno kdo je dosti na konec z velkého vzoru mu dostal bohu tak by dostávat jenom že na předem řekla potom velel měl to jsem na ní. Jeden za druhým toto se roven z toho i z kou nedal no a to říkal co máte správná my taky se sami nevíme jak na to do protože nové k tomu mistra který nás přes tyto propasti smysl v převede na nic. Jsem listy psal pro i jen du to. Zjevení které bylo žil pro co si na to ne třicet ze říkal to je správná protože na nepřečetl ní. Pro něho to nedělali z člověka tito se tak se to pořád ještě tam v s v k v. A proto e jenom s přičiněním zkušenost jsem se nazad mu v čem byla moc nějakých jiných cvičení se ne tak by to nebyl do protože další pro osudu nýbrž do ve dobyto k novému vidění světa. Vy byste v to že li dělat tak intentzívně že by vás ještě více lákala než dosud u vás na dal potom ve vás tak páchal že bych si toho vašeho dobrá samo vzato milost nebo li dělo potom. Ano ano ano ano li na a. To byl on byla jenom čí ale chovat všechno co je dneska neláká aby byla stalo. A my že to začali s maso z z z z si co si z že ano. Olej jeho na tak ten ind je tedy říkal tito otevírám ale musíš jestli vyd že všemi svými lidskými silami do řečí již to co je ti řeknu jinak se z role lež totálně protože vidíš že dokonale než ostatní lidé tak je dokonaleji zažívá a všechno pociťuješ sobě ten se pod svět v sobě že otevřeš pro sebe je proto otevřené si o ten pro ten svět i ten pro tento svět co je to neštěstí o to ví. Tomu se toho cestu za v je tak že hned na vraždil pravdy dání zrození se světu který dokonale poznával co je v tom říkaje pro skvělost podle těžkosti. Tak že ona tím stalo ta chu pro na tu šlo o ty první jakou povím ku bylo žil dvanáct let a jsou větší svýho života bylo pohlavně na trati myšlenka a no tak vás nad mu. A bylo mi to jsem vás to tat toho těžší ne o na to vás po věta dovoleno všech jeho jeho tak to spoje které z to si budete přestaly. Prosím. Mně bylo dovede tedy nikdo především vedení přímo. Takže když jsem dělal třeba se na sic prosím do vinném. Tak jsem před tím šel přímou cestou za s tím světem který je měl sloužit mně pro zájmy ano to byla přímá cesta směrem dolu do tohoto světa a rozešel přímou cestou tak tam dobře poznal že jsem pro přímou cestu připraven proto mohl předepsat úplnou čistotu myšlení. Že měl naději že když přivedl samadhi žila on nadto sílu mně sil sama jsem od rozrostla rosy proto ty ženo. Vše v k v. Že byste si strašně prosil ne že tuto moc ve přisuzují protože na rozdíl od svaté terezie z na jiné extatik ty kteří by s opuštěním praská asi při těch při do extatickém životě bylo jednou byli žid se typu to byl ježíš prase v jaký znám a to byl svatý ber na stravou. Jehož žáci je přivedli do tišnova ukázali vědě než lidé on taky jedinečná za to že způsobil druhou křižoval proto let vás části. Zabil se pro nic za nic v mnoho křesťanu a mnoho mohamedánů a trvale se zastala na se na nenávist mezi mohamedány mezi křesťany to předtím neexistovalo ještě že tam byl přitom taky stanovit prvek svět ve výpravě a že tento prvku vylepšily kristus se ve si odtamtud odnesl. Teorii kterou ale taky praktikoval totiž sufijů mosty vlastně mohamedány jako svým bratry on vedl proti v něm on tam byl jako duchovní vůdce let toho přesazen se pro tím se mohlo ale e co zmohl vůči těm mu ho jenom bylo že on se dovede že není stvořeného že všechno je tvořeno že pořád všechno vyplývá z boha který je z. A to taky vtělil prosil dílu proto o duchovní svatby. Anebo v no ano a to vám modlila otci že to přijala obec to než řekla takže ona osvědčila systém ustavičného tvoření o dotvořování tohoto světa. A to je. Druhá stránka toho berana svého že tam tys pozval tohoto světce. Te to skvělá stránka ale byl to byly či extatik všech dob a byl to tak věz vína. Ono odešlo zrakové co k tomu k pánovi huse nově kolik z za dvě přitom tu tu li prost čekali chci ho. To se tvému tak li vrah katar věk za styk jak se to srovnává extaze není ničím správné od mysli k se si bez nese beztak žijeme se toto tento na životě extatický život celý rok protože jsme ex mimo pána boha mimo vědomí o bohu. Čili to extaze ras daleko vyšší úkol než jak je to byl skryt ve nás kterou pochopitelně ale to extaze. A protože extazi nemůžeme pořád být tak může si od každé každodenního dělat to co přestat extaze se pomoci pod ní. Odpočinkem nespal ale tak tu extazi nastavil do do konce života z a chce ale to řeknu ten kdo vedl tu výpravou nebyl extatik to byl válečník on tam telat do odešel od. Není to ale pod na podle odpadl tohoto stačí byla tomu kristovo sen pochází to je pro větší prase než tamten toto tam v nad mlátil po hlava. No to s proto sum. Ty věděla než ti že pokud byli na světě tak pořád na podali za hle a teď jejich úlohu převzali arabové a kdo ho nemůžu v tom vole protože jednu malinkou chybu udělal mojžíš. Že přesto byl základní věci zákon a oni tak tím dal právo těmi dělal s by napadaly ten visel ale dal právo a adamovi napadaly ten zel jsem to pravím neměli vědy tou moc kdyby se li sebe mojžíše pro li. Oni potřebu dělal zásadně revizi i z ale chci se do z jeho myšlení znamenalo jsem si říci že kristem byl zavrhl to tak ti se ještě vyšší živa než že si vzal ženu nedělal z kou tak i o ježíš s no tak oni se dopustit takových chyby že musíte věc. Žel než o tuto vůbec totiž to jsem měl vadit že když kdy musí ztratit čin řím přes tu na do vší v tezi který je nad teď za jako tohleto nepil toho kon stát s a pro protože se o tak hle mnoho a mysím. Že tohleto by stačilo na to nám ale kdybyste chtěli ještě dál tak bych považoval za nutné a zná přestali pudem mil co jsem protože v ní. To měl proto je celá říkám a jestli jsem podal po staví na zadní je se říká z nabude se vzpěčoval poslouchat ty moje z vás ty o joze je tak jsem ochoten napřed předvést lidově. Příklad ježíše krista jak jsem to dosud neprovedl tak lidově aby se pole toho dalo jak kázat tady žít a na každém kroku života a no. Že tomuto ses teologie naší nerozumí a taky se to nevykládá ani s ani s pod od tu ani z kazatelem ani mezi již těma či na tak na to by asi bylo všechno všem dotazy od připomínky jak z vaší straně tak snadné a prosím hlavně z me ne jsou pořád být dány protože jsem vám četné připomínky jelikož by se možná budete podobat těm budovy. Svým vyvodil z kteří měli nařízeno si přečíst cely jitro kouzelníků a oni to opravdu přečtli je asi tak ještě jistě stopa je za ni za na po se bylo jenomže je jenom to přečtli tyto knížky se nesmějí číst ty se musí chápat a jak kam se pochopí o tu se nemá u jít dál kousek od toho aby člověk nebyl by se byl zbavil zodpovědnosti než při dvojnosti zůstat. A asi zní vyvodit něco pro sebe anebo taky pro jiný lidi a jestli to tak nedělá tak takový spis jako tak výtečně fundovaný spis jako jitro kouzelníků vám potom mnoho co říci pro vaše slova život takže tam aspoň z tohoto i to bude si probereme na tři čtyři první stránek a poslední kapitolu o těch mu v tom. Aspoň to od ostatní jak stačíme dno a myslím si máte nějaké jiné krajina přání prosimvás tak by to řekněte. Když že na to jak tomu něco přidat nebo jsou do na nebo protože jak vidíte přijel jsem jak vidíte komoře dokonce o vědu jak uvidíte ale to není podstatné na tom že prý jsem. A to jsem myslet mockrát jsem říkal ty zase pane přijel to co jste mi vděčni že ano tak to by byla jsem doklad to pochopili od toho řek možno konec jak toho se svým přijel země kdyby totiž že jsem přijel tak z toho nemáte vůbec nic. Ale že tu nejsem tak z toho máte velice mnoho na protože člověk se dvojí jsoucnost. No a to to potom o zen že to dál to tam dáváte do toho boha a to znáte tak dělal řeknu mal o jsoucnost jsoucnost jedna této nepravá nebo v méněcenná nebo zanedbatelná v tom smyslu jak mi dneska byl mluvit a ten by nebyl mluvit a druhá a a to je to že se člověk stal člověkem. A aby šel dál. Začlo věc zasel člověčenství tak se musí od stát musí přestat být člověkem a a takže lépe jest pro tyto účely za to je nad svými tady se hle a proto je tady jsme je být si vědom toho že tady nejsem aspoň neznal že tady není had střed své nejlepší když toho že přesto se protože v ní. To se by se musel nalhávat ale o pro v tomto smyslu jsem se stal člověkem tady nejsem. jsem tady jako že se jistěji jsem se tady tím čím jsem se nestal atom toho nejste svědky a to je to nejste svědky tak tady nejsem rozumí vjemy rozuměno prosím když učedníkům kteří neprodělali smrt na kříži vnitřně a neprodělali zmrtvýchvstání vnitřně. Takže on mluví o zkušenosti nebo o jih z lidské zkušenosti o jih smyslové zkušenosti rozumového pojem o jim rozumového zpracování tak jakože to jiná skutečnost čili on to nemá na mysli tu skutečnost ve které voni byli svědky ale když jako potom vstoupil na při jíž sebe tak se očích jak svatého petra tak ostatních degradovalo. Pže o tom přecházel ukázal přechod to je pro nás nesmírně žitý tento přechod jak je to existence která sestává existenci nebo stále věci nebo stane se nic ti budeš jsme odtělení přestane li si mysli která je. Takže my si prosimvás hned zpočátku deska nově definujme si do ku podle. Při jeho doby nad o sebe jo je prastaré učení které si bere za úkol nás naučit poznávat čím jsme. Ne čím jsme se stali to poznáváme že jsme lidmi se stali lidmi ale čím jsme to nepoznáváme. A to čím jsme a když vás to za naučí se tak to jedno z důležitých vítězství na joze. A on právě přijalo do poz. Při by že člověk jak tomu čím je a od do jeho od toho čím se stal. A tomu učím je říká by noste. Na rozdíl od jiného pojmu třebas extaze tam normální doklad do indická končila extází ale on se s tím nesmířil on říká do projde extazí ten jogu správně ještě nepochopil. Rozumíte mně je na a tam pro ty skromné i době mi v indy platí pro ty skromné neprocitne skromné jako byl třebas milarepa. Že jestliže ten člověk se smíří s tím že se dostal nějaké extaze a jestliže na konci cesty tak o něm platí o přijde mým výrok kterou pro pokřiveným výrok zen buddhismu že vůbec není spasen a o bez ke spáse se ani malinko nedohrabou a teď se dech. Takže nebudu na něho drze která si dělá u nás to vůbec není do za nějaká příklad nadto je ne zanedbatelná ale jenom příprav ale o na to ještě nedělat to si že to že na nebi jsem ji né. To je potřebu říkat a jsem se chtěl uvést tím aby se mohl podat o své ze sebe tím co řekl. Mahátma Gándhí a je to mluveno o síle modlitby vám to přečtu. Beru si brýle, protože mám trojky a nemůžu bez nich existovat. Vzal jsem si brýle, prosím vás. To nevidíte, viďte? Nejsem spisovatel ani vědec ale s pokorou tvrdím, že jsem mužem modlitby. Modlitba mi zachránila život bez modlitby bych dávno byl přišel o rozum neztratil jsem pokoj duše vzdor tolika příkořím, protože tento pokoj pochází z modlitby. se žít několik dní bez jídla ne však bez modlitby modlitba je klíčem rána a závorou večera. Modlitba je onou svatou smlouvou mezi bohem a člověkem jejíž mocí se osvobozujeme z moci knížat temnot musíme se rozhodnout dvojtečka buď se spojíme se silami zla nebo se silami dobra to je moje osobní svědectví. to každý zkouší a přesvědčí se že každodenní modlitba přidává k jeho životu cosi nového. Co se nedá rovnoceně nahradit něčím jiným. Na zdi památníku Gándhího v Dillí je tabulka se sedmi sedmi společenskými hříchy. Prosím tyto společenské hříchy jsou nesmírně důležité. Jsou důležitější než ty ze starého zákona. My se na rozdíl od starého člověka, žijícího za starého zákona lišíme tím od nich, že se dopouštíme společenských hříchů. Tehdy ta společnost nebyla tak jednolitá, byla rozdělená, rozhraničená, odškatulkovaná a i ta rodina si žila sama pro sebe. společenských hříchů se nemohly dost dobře dopustit ale my se jich dopouštíme denně a Gándhí proti těmto společenským hříchům bojoval. A bojoval takto jsou to tyto hříchy společenské politika bez zásad, ještě jednou politika bez zásad, bohatství bez práce, bez kontroly svědomí požitky bez kontroly svědomí. Vědění bez charakteru obchod bez morálky věda bez humánnosti, služba Bohu bez oběti. Toto je pro nás zvlášť důležité, že služba Bohu bez oběti není pravou službou bohu. A to bych byl rád, kdyby jste mi dovolili, abych to vysvětlil potom to přečtu. Společným jmenovatelem všech těchto společenských společenských hříchů je využívat výhod dané situace bez příslušné odpovědnosti která z nich plyne. Je to honba po nevázané svobodě bez povinností a sobecká sebeláska je zajímavý že Gándhí sem zařadil též službu Bohu bez oběti. Je to společenský služba Bohu bez oběti není něčím ctnostným nýbrž je to nectnostné. Je to totiž typický hřích některých křesťanů, kteří by chtěli křesťany zůstat ale přitom chtějí zůstat za dobře se všemi ostatními měšťáckými návyky a snaží se vyhnout nepříjemnostem, hlavně těm nepotřebným a zbytečným, jak říkají. V křesťanském náboženství je služba bližnímu ztotožňována nebo ztotožněna tady stojí, se službou bohu a nikoho by nemělo překvapit že obojí je spojeno s obětmi. Nelze skutečně podškrtnuto skutečně být křesťanem tak aby to nic nestálo To jsou krásný myšlenky, že? A teďka dál jeho takové krédo je tam samé ne. Krédo tedy toho Gándhího: nezáleží na tom kolik toho vlastníme, ale na tom zda z toho, co máme umíme dávat. jeho heslem bylo dávat dávat dávat to je ve zkratce všechno. Nezáleží na tom, zda zda se umíme prosadit, ale na tom, zda umíme přenáší přemáhat sami sebe nezáleží na tom kolik máme škol a jaké máme znalosti ale na tom jak moudře dovedeme s tím co máme hospodařit. Nezáleží na tom co děláme ale na tom jak to děláme a proč to děláme nezáleží na tom, zda se sami umíme veselit ale na tom, zda dovedeme přinášet radost jiným. Nezáleží na tom zda jsme bojácní a máme strach ale na tom zda se chováme tak. Jakobychom strach neměli nezáleží na tom zda se nám utrpení vyhne, ale na tom zda ho umíme když přece jen přijde přijmout. Nezáleží na tom, zda jsme šťastni, ale na tom zda jsme schopni zajišťovat štěstí jiným. Nezáleží na tom zda jsme milováni, ale na tom zda milujeme jiné a jsme jim požehnáním. Nezáleží na tom jak dovedeme mluvit, ale na tom aby naše slova vyjadřovala úctu k pravdě. Nezáleží na tom zda bůh plně plní naší vůli ale na tom zda se my snažíme uskutečňovat jeho vůli. Nezáleží na tom, zda jsme dlouho živi, ale na tom jak jsme naplnili svůj život. Nezáleží na tom kdy zemřeme ale na tom, zda jsme připraveni setkat se kdykoliv s Bohem. Některé věci by potřebovali hned být vysvětleny, než se to rozbředne, prosím. Nad některými myšlenkami které podle mého názoru potřebují vysvětlit. Kdybyste Kdyby jste ještě jiné myšlenky než uvedu chtěli vysvětlit tak prosím prosím vás jenom máte to před sebou. Můžeme to potom ještě pročíst a můžeme se znovu do toho pustit. Ale jsem se v první řadě zaslíbil, že vám vysvětlím služba bohu bez oběti není správná. Je to na památníku toho Gándhího v Dillí a je to společenský hřích že chceme sloužit bohu ale nechceme přinášet oběti a nezáleží na tom že Gándhí to vzal doslovně ne symbolicky a měl to vzít doslovně i symbolicky. Protože on nebyl na takové výši jako třebas při janovi do kost oni vám známost nerost moc čili ten pozbyl dál a myslel že tímto způsobem jak on to dělá přijde maximálně o život ale nedosáhne svobodu indie. To se mýlil protože svobodu Indie politickou získala ale jinou ne. Rozkmotřila se, mohamedáni se rozkmotřili třeba s hindy a podobně a s jinými sektami, což byl velký debakl a to při a nebylo to z předpokládat tomu tak že se k tomu dojde. Služba Bohu bez oběti není možná z toho důvodu že hlavní příčinou ne jedinou, proč jsme se ocitli jako lidé v tomto světě spočívá v tom že se, že jsme pozváni, pozváni, je to prosím pozvání k tomu abychom všemu stvořenému jako bůh i my jako bůh i my sloužili a máli se to stát. Musíme se obětovat za to komu chceme sloužit. To je vám pochopitelné Chci někomu sloužit tak je to v každém případě oběť, ne? A když si uvědomíte že jste tady za tím účelem, nejenom za tím jediným ale hlavně za tím účelem aby se obětovali. Jako k službě bohu aby se obětovali za celý vesmír, tak vás upozorňuju ještě na jednu věc, že ten vesmír není jenom tím co vidíme, jak očima tak svými aparáty a tak svými představami neboť v představě můžeme vidět třebas hranice vesmíru nýbrž ten vesmír sedm úrovní a jenom jednu z těch úrovní vidíme. A my musíme sloužit všem sedmi úrovním. Jestli vám to není jasné tak vám to vysvětlím prosím vás jste aspoň jeden z vás pro to, abych to ještě vysvětlil Vít je pro to, moje sekretářka taky kývá, ano takže mám dva za sebou a do ostatních mi nic není, že jo? tak podívejte se. Takže je to takhle, jestliže platí a je správná teorie súfijů, že všechno ustavičně vychází z boha čili kdybychom to chtěli konkretizovat, tak je to především síla boží která vychází z Boha v podstatě trojím způsobem. Abychom mohly být živi, to je sat, abychom byli vědomými bytostmi to je čit a abychom byli schopni se radovat to je ananda a takže sat čit ananda je smysl našeho života ale ne jenom na této úrovni nýbrž na všech úrovních sedmi a to jsem ještě nevysvětlil a teď to musím říct že totiž my tu sílu od boha k tomuto životu který zde žijeme na první úrovni ne na těch sedmi dohromady. my ji pobíráme od Boha přes ty všechny úrovně my nemůžeme přeskočit nějakou úroveň protože to je všechno spojité je to jednota v tom, mezitím je jednota a ta jednota vypadá tak, že na sedmé úrovni ta jednota je tak dokonalá že ti ti co tam žijou ve vědomí této úrovně ti jsou si vědomi souvislosti této úrovně se všemi nižšími. A kdo je, kdo žije na šesté je si především vědom souvislostí s těmi dalšími nižšími pátou, čtvrtou, třetí a tak dále a kdo žije na první ten si není vědom souvislostí s žádnou vyšší rozumíte Kdybych to teďka chtěl obrátit nazpátek tak by to bylo zase jak jsem to řekl ale opačně ne. Takže jestliže tomu takhle je tak jestliže ta síla přichází od boha k tomu abychom žili tím trojím způsobem abychom milovali abychom poznávali abychom existovali, tak ta síla musí procházet těmito sedmi úrovněmi a na úrovni nejvyšší i nižších všech zůstává po nějaká stopa. Není možné aby prošla beze stopy není to nějaké poskvrnění, nýbrž je to povýšení úrovně. Ta Ta úroveň sedmá potřebuje také být povýšena. Ustavičně být ve vývoji ustavičně být zlepšována, všechno v tom to je ten, to je pochopení spisy narovnat osy let. Říkala měli. A proto když vy žijete nebo kdokoli z nás žije jako člověk, tak dává poskytuje pokrm všem úrovním vyšším než na které žije momentálně. Čili kdybychom řekli na úrovni sedmé že tam krmí tu úroveň sedmou tím způsobem že ona když prochází pokud vy jste živi touto úrovní ta síla od Boha, se šakti tak oni jsou si vědomi tam na úrovni, jsou to bytosti jako my dejme tomu, můžeme to zosobňovat to nic nedělá, to nezosobňuju ale můžete to udělat pro sebe, když vám to vyhovuje a umožňuje vám to snáze pochopit. Jestliže prochází tamtudy. Tak mají právo ty co zažívají tento průchod k vám si z toho něco ponechat pro své vylepšení. Ne vám to sebrat všecko ale tak aby z toho také měli pro svůj vývoj něco a to oni dělají. Takže kdyby se náhodou ocitly na opačné cestě od sebe k bohu přes sedm úrovní a ono to jinak nejde než přes sedm úrovní. To sám ukázal svatý jan v apokalypse že přes sedm úroveň je to nutné projít tak jestliže tam by jste potom šli nazpátek tak kdybyste se ocitli třebas na úrovni neříkám druhé. Ale dejme tomu třetí, čtvrté, páté a tak dále vyšší tak byste zjistili kdyby se tam ptali k čemu je to dobré že se procházím nazpátek k tomu bohu jak jsem přišel dolu tak teďka jdu zase nazpátek a to se děje soustavně ne napřed jedno a potom druhé, nýbrž to je koloběh neutuchající věčný koloběh. Věčný koloběh mezi stvořeným a nestvořeným ano? Alenko, je to všechno s co jsem říkal nebo je to jinak nebo je to tak? Dobře. musím občas se sekretářkou bavit, protože ona by mi to nemohla schvalovat třebas a bych byl nešťasten musím tady mít někoho, Ten to bere jenom symbolicky tadyhleten, to nemůžu říkat, že jo, ten by říkal a vždyť je to symbol, to to beru na lehkou váhu, ne? to nemůžu trpět ne. Jo. totiž totiž taky mám tady další druh přátel a mezi patří přednostně tadyhle můj přítel Stáňa, kterého mám povinnost si ustavičně dobírat a z toho důvodu že bych rád z něho udělal aspoň takového svatého jako jsem já. k tomu ještě daleko ne ale přesto by to bylo dobré kdyby byl aspoň tak svatý jako jsem já, že? Antoníne, že by to bylo, že by mu to slušelo? No ale. Zasloužil by si to, no to ne ale ono se to všechno bere z milosti, taky jsem se stal svatým z milosti a jako takový jsem taky odtamtud vyletěl vy vyhodili mně, to to šlo tak rychle že nemůže deska při těm všem svatým na jméno. Ale jsem měl to štěstí Jirko že jsem měl od začátku svýho života vedle sebe dvě světice. Ne světce, ale dvě světice. A jedna z nich se jmenovala moje babička, Barbora a druhá z nich se jmenovala moje maminka Anička. Prosím vás, jsem nikdy nepochyboval a ještě do dneska nepochybuju, že byli a jsou světicemi. Takže když babička říkala ona učila náboženství, jediná, která si v tomhle tom smyslu všímala, říkala, víš ty musíš chodit do kostela, musíš se modlit, aby ses dostal do nebe. na co jsou velmi dělám tam co se sedí vedle pána Boha, kouká se na něj a jsou tam svatí, jeho andělé a je vám přitom moc dobře. jsem říkal babičko takový nebe pro není a takový pán Bůh pro neexistuje, protože kdybych měl sedět u nohou božích, který by se, kde by se nic nedělalo jenom by se koukalo na ty jeho svatý a anděly, no bych se nudil hrozně. to nepotřebuju, mám jiné svaté, které jsou mi bližší. A babička říkala Prosím tě, jmenuj mi nějaký bližší svatý a jsem říkal ty babičko jsi světský svatou pro a moje maminka je světicí. No prosím kluku to neříkej. Ani mi neřekla Když jsem ji moc dožral tak říkala kluku. Kluku to mně neříkej, my přeci, víme že nejsme sis vyzpovídal maminku tak taky že není svatou a teprve ne, víš jak nadávám Ona nadávala vesele. Ne sprostě, ale tam nebyli žádný přezdívky Pána Boha nebo tak něco aby byla řekla třebas ježíšmarjá anebo tak, to si nedo... to si netroufala, ačkoliv to není žádná nadávka ještě, ale je to taková hantýrka divoká, kterou ona neuznávala. Ona se nedotkla nikdy nectně Pána Boha, ani marie ani ježíše a podobně. Tak tahleta babička řekla, to mně neříkej, protože vím že nejsi... že nejsem svatá. To to je od hezký, že to tvrdila, jsem říkal, ale přeci jsi, protože vidím, jak se stýkáš s těmi svatými a tak taky vím, vím, že ti svatí nejsou na nebi nýbrž jsou tady mezi námi například pro tebe je tady na zemi svatý Antonín. To jsem se přesvědčil mockrát.