Karel Makoň: 91-05B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Jemně jak ona používá spolupráci ze svatými a. to oni po živa ve spolupráci s člověkem normálním věříme jako se o do věřil člověka. On si denně babička dělal zvláštní způsob zpytování svědomí na meče k ona neříkala jsi jsou udělal za hříchy všechno ale jak je dosti měla přestaneme nějak k jak je projevovala si co s tím nýbrž ona říkala a jakým způsobem ji posloužily ti svatí a co od nich chtěli za protože posloužily mu to vám byly seznamy které měli. Mě. Aspoň dvacet řádek. Bylo to to postup jenom za jistot člověka píšícího dnem a oni nepsal ona viděla co se za ten den stalo a ona za všechno poděkovala a je zajímavý že nejvíc co se na nich tělo jako o to odplá to toto co čistotu děly byla věčnost a jsem se v době naučil cestě z věčnosti aspoň těm začátku ní. Dodnes správně že jsou věčnosti jako vám je žádnou mate z není tím mezi a to je šťastný člověk jemu stačila cesta věčnosti a naděje ani si nad neuznával a on se tímto z toho velice daleko a proč to byl poctivý ve vás nám anděl věc pořádně. A přitom měl nadi s že jako s dost nim do pane dobře z toho musím rozvádět a maminka si ten to se nám nepřijde k sám v ale v za žila ve s tím do své matky a všechno je ve všemi poslouchá a to bylo hlavní princip její svatosti. Že ona po z jinam byla matce i tam kde normálně sem by se žádná jsem na matce nepořídí nepocítila že maminka do učenou máme mnou a babička matka měla za zlé že věnovat třebas pětkrát o pro o tím co vy které po názoru babičky byste ještě nosit kdyby se po o to bili nebo z lepším nebo změnily po nemohl by maminkou jsme na to bylo z nový je. Na cele a babička oni říkala noc přerod by si z když dělají a ty neumí šetřit jsme že v se on si v v v v to co se minule dělat si něco do toho vyčkat se ještě jinak šel siloe než potom měla tři maminky a zase ne nedal se sešli se daleko méně než byla si víme domu z maminky od a na protože to je řek že jsme z ní. Například v by se byla netroufala. Moje maminka a tu je do ciziny protože jsem tam toužil se dostat jsem když jsem se naučil to jsou ty jsem tou jsem taky do francie se podívat pochopitelné. Váže že tam najdu i s to medu všechno co jsem tam měl vzdát milují do vtělení jsem by tomu věřil žid před tím jak se to všechno šel k v. A vzít to pak a rozumem by babička neuznávala ano která tomu že se o nevěřila a jednak do polil to zbytečné se někam podívat najednou do praze jenom jednou životě v se zračilo to řekla konáme za to víckrát nepude duch voni jsou tam domy jako plzni jít. No hrát a všechny ty památky a to oni se na to jsou domy jako u nás k ní. Život toho dovršit v no jevil vší ale to taky živo toho snu o to dávat pak tato badateli slova v protože on se do právnicky od mystická nedostal o na to že se mu zkus toužilo tu nemohla potřebovat protože ten svatý nepotřebuje za nějakou krásou vězí oni na v v k jem oni sluhou. A vona byla bezvadně sluchu a především sluhou a ve všem sluhou. Takže ona neměla komu jinému sloužit v po že vyjma na není z toho něco jako v mám paměť čelo nová kdežto ví. Rodí jemného dědečka jejího manžela dej stala úžasná rovnováha paměť atd. Kde pole toho jakou člověk vámi tak se musí chovat po sto musí oni důsledky on nesmí nechat jednu svou základní složku povahu stranou v musí mít zaujato celá bytost tak tam o to je nepaměti nebudou li se se svou moc on do ona vynechávají taky nechávala ono potřebnou ale můj dědeček to byl vlády dal když bůh on potom věděl že to bylo vady s kým rodném a ještě k tomu. Že to o starší než že skal smrtí. Ale že jsem vzdalovali pozemky když kovy takže z vznikl tábor tím z z z z z z z z z nikomu sis sví a od ale v on si on si za to byl hrdi chopit osobně a babička taky nebudu pak tu si ti kdo tu jsou tak i si přeci kdy naděje školy v co si na toho kdy. No a dědeček ale tím to co z jiného dal nikdy jsem říkal my jsme na to hodí. Protože podle našeho názoru z nenásledovali krista víc než ty víš babičko atd. A protože jsme věděli že člověk být takový že nic nemá a z toho co se byl se vším s každým rozdělit teď i při něm by nám jít no a pak ch. Do oni se od ale o to nehádali on každý mínění a oni vedle sebe dovedli žít a to do podrobnostech an. Tak dokonale že na při vedeme tomu mu dědeček byl nějaký tak byli úseky. Například když třebas lid neví čím to on si musel tu špičku si musel zmocnit a on učí ho okolo pro mi ten od bratra špička takýs sebral as po ho k k k k k na s po proto již jedl mamička za ty nábožný ku všechny zpátky od věk nikud již již o bič tomuto způsobem že by to je do nezasvěcený po z toho by do tak to je svá světice no vyčítali takovou masku ale ona těch. O zálib neměla ani o tu pak ku ono nemá si tak dobru choď jako můj dědeček že bez vadnou ven do ji a to je jít no a takže. Nemohla pochopit že jež takový choutky jako pátku v neživých ku včel si o zevního jsem na že je to prosimvás strašně důležité pro vás by to pochopili při každý z vás že z jiného těsta a že může umět se mít věčnost vůči tomu duším může že takový jaký je. A musíme se s ním umět vycházet. Umět komunikovat to je rozdíl žíti museli tady jmenujeme se ještě si tu taky ctnosti společenské a jsme s těmi ctnostmi by ho společenskými je milovat ale nikoliv se obávat přitom oběti a než si by doby slova. To musí být ano v těch ctnostech sv. Takže myslím že jsem vysvětlil toto modlitba bez oběti o dobu nebo jenom o. Za po o bez oběti není pravou službou bohu ale jak my to můžeme udělat když my víme jenom o jedné úrovni. Ale nevíme jak se na to se s prověřit že to je mi jedno ale na to přestalo věření zatím s by jim to město podobu přednášky že sloužíme všem úrovním vyšším než na které žijeme všem sedmi úrovní. A dokonce je i tu první o dovede z živé v tu nechápeme celou dovršenou z části bych to kam do li jdeme svými smysl dělat co smysly přede jsou v co moc paměť tělo moc o pamětí a ten málo takže byl berte na vědomí to jsem vás v z během celého ty ve co to nebo přednášet že z většími případu ve věčně případu vy děláte něco o čem nevíte že děláte na při je že jsou užitek těm všem úrovním né. A že jsem nevíte o tom že ty úrovně jsou ožívá takže jenomže nevíte většinou co dělat ale nevíte nejste větší totožnou všechno celý vesmír slouží v ohromná symbióza v ale je symbioza narůst na hmotné úrovni toho vesmíru nýbrž na všech úrovních to byl sil se on ve do bez jsem si myslel na se mi do mých ano jsem si že bych se to nelze si tomu je dobře rozumět co se v tom tam ve svých přátel kdo že se žil. S tím co ašramu třebas atd ten mistrným denně a ustavičně přenáší svou vůle jej v k na žáka. A tím ten žár dělá pokroky ne vůli vlastní ale vůli toho mistra který tu cestu prošel a protože pokroky vlivem mistr li tak ten žák se pořád zmenšuje to co radí svatý pavel měl zmenšovat ti z ale to svým lidským způsobem že ten mistr čím dál motto viz dovolit ten žák bere jeho vůli toho žáka na sebe aby všímáme ku úplně na sebe ten mistr. Takten žák se dostal do stavu kterýmu říkáme samadhi dříve se tam nedostane v jsem si byl pověřil v že. Ten mistr li v který měl o hospodařeno dva měsíce pro směl plně zu byla odešel z ne to se žilo ne tak ten mistr je první den neuvedl do samadhi a co tím řekl řekl něco důležitého co vyjadřuje při onen do host strašil ten dílu cesta sebezdokonalování po on a řekl podívej se na to se za jeden den za první setkání za prvního setkání jsem tě. Převedl do samadhi tato považuje jsem kdy je za vrchol cesty. Ale něco řeknu to není vrchol cesty z jsem si jsem vyšel z hathajogy on vyšel z wattse rody typu ale or ní. Ale jsem se s tím nikdy nesou protože protože mojí domu a ta považoval za pouze přípravnou ale jsem dobře věděl o co vy zažily křivdí neboť pokud to není joga která vede nakonec a ještě z ale zase na to za samadhi na tak to je pravá joga ani jiná jóga není pravá která končí někde samadhi když člověk získá v při pod vedením mistrovým samadhi a je že jako zasvěcenec mezi lidi tak devadesáti při. Ale cesta se zvrhne. A jenom tak desítky deset pro jsem ustane z stát stát ale jenom jedno procento možná že pro milé vede ještě kupředu. A tak je příkladem někoho kdo se nedostal stát které se smrtí kristovou na kříži jít byl svatý jan. Ten dostal zatím ostatní to roli hrůzou se to stalo co by se že byl tak potupně popraven svatý jan nedbal na sebe šel pod jehož již jediný. A prózy do nebezpečí života protože z o na něho ukázat někdo aby byl popraven býval také. Ale nejenom toho on si dali líbit od ježíše tudleto že ježíš řekl na kříži hle matka tvá ukázal mary a které mají řekl hle syn tvůj matka ježíšova v chvíli porodila. To je tady jóga o kterém mluví nepřijel ode do vás nevede to těmito ten jimi ale jak za joga za jogu a jestliže bychom zůstali trčet tam nenormálním věčný jogy nech jindy zůstanete před tak to není ještě vůbec vzal v že to co děláme tady mi v československu jaká příprav tato jemném podceňují ale ve není to joga ještě známe příprav tak joze. Tak teď prosím by vám svěří že se ten ne. Či horovi do host jsem prostě rozlišuje mezi ní. Poznáním které vyplývá z extáze samadhi jakéhokoliv druhu samadhi one sto přesto se na druhu těch samadhi a protože je tento druh poznání o takzvané ženo se a to si pomáhá řeckým názor slovy aby nebyl nucen tu rostlin moc vysvětlovat zrod protože se dost dobře nedá se pokusím to sic straně noze oproti tomu sama při tam tak nějak. Je poznání slovy díval ale prosím vás vy ježíšku připomene že jo. Ale v ní. Z abych to měli jeho je že mu hle abych tam připomněl že v tom ještě dále vysvětlit co dneska jo co tam v nose atd se toto samadhi jakým vládu by se od jaký nemá důsledky samadhi dělat to co o dneska abyste stravy na tom co víte všechno o joze se nebudu všímat těch tří druhů pokud my to z vyjde nebo se vše za těch přijdu do vy nižších v aby se všeho dělám této jogy se drž srovnání. F. A tam musím trvat na tomu že člověk je jestli se zastaví v tom sebezlepšování el tak vlastně sešel z cesty ale dokud on nežije o ní. Tak musí se pořád jeho stav poznání el z jeho stavů bytí jeho stav lásky jeho stav radosti pořád zvětšovat mu. A to je zvlášť těžké nestálosti nebo že člověk nemocen jak hospodařit se svou nemocí správně aby jeho rozrůstala že kdo ježíš bohu to je strašně těžký tak taky budu tady prali do zde již ti že ona občas za svými vědy samosebou že z toho je moc šťastna tím ale dokud nebude sto šťastna tu plně prosimvás než tón dejte že se do se se to seděl na vaše ústa promiňte mně. To byl do šťastnější než z normálního života tak se z toho nevinný že to neřikam proto aby se vyvíjí vzal ale že to promiňte že ne. Ní. Nohách tato řeknu na či nemám ale nemám vine jak dnes tak se taky moc ženy se musím měnit ale mu tak dalece rád že přeloženo aby když není aby to neštěstí neměla a aby ho neměla musí k tomu něco na sobě zlepšit. teďka budu od kterýmkoliv dovolit te se tady velet u z pro z není bylo neposlouchali dokud se mi si to vem bylo tvrdé na vás ale pro to nebude tvrdé není dobré náhodné tak. Tak co zlepšit když nemohu zlepšit svůj za od stav a on se při něm se na tě. No co na dávám do proti po by ten si to přeroste z dovolené nedalo z prostě na po hlava otvor na pole li že jsem vykládal aby si to z toho jsem zranili schopná o ale pro že kdo to tento kladná na dávání tak to taky vedou uzdravení víte. A oni by tam nedat se dobra ale neschopny ani že negace ani tvým absolutním ani toho slovního kladu tolik tomlu učit tomu kladu ví. Tomu ne přitakáváním chorobě ho ale k tomu že tomáš smysl které je kterým nechá temné protože ne všechno choroba. Pochází z toho že jsem byl něčím nese říká česky potrefen postižen nebo byl nějaký zákroku lékařských v do ražen nebo co žen nebo tak nýbrž choroba kolikrát pochází úplně jiné úrovně než o kterém my víme. Anebo se utrpení které bereme na sebe anekdota možno na sebe bereme dole povinnost tomuto aby nese brát posila nepřeháním této není škol jako do převáděla třebas byl slova. Jo ber na veta. Na to ochotně byla na sebe utrpení lidstva a měl z toho veliké zdravotní potíže. v tedy no kolem nemohlo oděl pro dále doby donese dal by se byla nevolal zbytečně zase list to co s tím jsem moc málo pomůže v tom nikdo nepocítí to je co jsem platné ale jsem tak slabé že to rozloží natolik miliónu měl li že to oni do že o tom mně ne není není řečem za to že toto dělá tyto dělejte prosimvás trošku jinak inteligentní a on to dovolují v že víra a vaše touha. Být sil prospěšná. vod touze dobře vím protože vy říkáte na příklad. Mně to zatěžuje když píšu ty věci do opisu ty věci které se mi výše te. vám řeknu to říkáte z z z z z s ze s z věčnosti se to může dělat a řek bych z takové tolerantnosti. Protože ona zanedbáváno to co mu. Do toho musí dva vložit tato celým viděla na zdraví vždycky o nebi by to nedělal tak je zdravější možná že taky ale to záleži není že že to s protože to je z jiných úrovní a tak teď. Let toto když tak udál dělat když to neví odkud ta choroba pochází jak se zbavit používá správně všech prostředků dostupných to je v pořádku to nikdo nemůže li nazí nápady by to používala nedělal aby správně ale oni jsou taky prostředky jiné které by se ani netroufala použít atd. Při jim založení ale troufal se to použit třebas některý z učedníků páně a nebudu mluvit o jidášovi své z s s s s s s k slyš prudké ale mluvil třebas od tomášovi jít. Protože jak se to dostal když byl nevěřící tím o čem se nepřesvědčil tomu nevěřil jak se dostal k témuž poslání ke jemu se vírou dostali ostatní. Oslovení kteří uvěřili neviděli v říkal ježíš vně ale ty dokud si neviděl tak si neuvěřil ale on říkal ní. Pane si teďka vidím že tady si přede mnou poznávám věřit ty kteří stal z mrtvých a tomu věřím v ní. Ne ne nadto nepřistoupil ní. I tomu s myslí že věříš ale ono to neni pravda v teď tomu věříš ale nevyvodí z toho důsledky které by z toho měli vodit protože víra je momentální za kristu přejde bude přerušena něčím jiným. A to je případ tady zde věční že když se zažili také věčná že více ženě dej daří muž to je pochopitelné ale dokud nebude žen stejně vděčnen za tedy že ve si tu muss jako potože zažil tak nepřekoná ani tu první překážku na cestě. Že nevím pro si na živu které viz do ten počasí pak nebo co jsem říkal to neni pravda. Ani to nestačí ona do toto pochopení ona musí ji prostě rád mu. To své postavení z rukou božích a v každém případě se se vede z rukou božích v vjem milost takže v například kdybych byl za po že my se taková není ale kdybych byl absolutně nevědomý o těchto věcech co není ve tak si neuvědomuju že to z nejvyšších milost jakou může mít jsem protože mně to dostávat. Nejistoty a to je velice moudrá. Do tou se dostávám do situací které vychovali sice kdo v denním pravda ale vychovávají kdybych klid jako ostatní si a to byla to byl tak špatně ostatní nikdy na tom není tak špatně se tak dobře jako vy. Protože to by který že není plete druhá druhy důvod. Je že si musím vážit svůj mysli do stavu v tak jakože nejlépe na uši dí. Že jaký unesu. A assisi one si ještě dal tak oni splnit další další povíme který bude ještě řeč vinen týdne hlasy dycky tak ukážu že se na vás při k tomu. A jsem prosil berte to na vědomí že tak je to s každým znal že to na něm není šel která se nacházím co z na s jestli pak myslel věčný za to že který jsem v kde se aby dechl kdybychom toto by že si takto není k ničemu protože bych se rušil v tom dýchání aby poznal do otcova ale to musím vědět že tomu tak je že bez vůle boží nežilo přišli bych ani ani jsem se ve žil. To všechno ustavičně pocházející od boha. Ale nejenom toho ustavičně pocházející ale ustavičně se do boha vracející kdyby tam například přibývalo utrpení tím o třetím bodu. A nebyla nebyl ten přebytek který neunese v vrácen bohu. Tak byste umřela tím před lidském toho neštěstí které se na vás v ale byl. Ale protože ustavičně odchází to co přicházelo ale vás jenom to co je pro vás o z ne tak se vám nestane to co mně předškolní je o to co se mělo stát jenom přes to o mně proto pozdě v našem rostly jak slovy te že totiž se jsem nechápal proč světy lékaři o kterou při vědomí co do strašná bolest ale polem na tak strašná že sám organismus si pomohl o bolesti. Že odpadl smysl hmatu atd tím odpadla bolest. No a posadil domy zůstalo takže mně se kouše si vidím takhle. jsem viděl ale nehmatal jsem necítil jsem bolest a. By vám doporučoval není škol pali si pro vysvětlení této jediné věty přešla znovu země zaslíbení na ten tu knížku ku. Dnu do taky zná země nesmí by mu bude za dovíte jak to řeknu přestat se tak tam dojde todleto že budete domu byl ve rovným kdy ě k že se můj o třech světle letem do muky k ní. Vím kam kdysi dostat nějak kdy žid men byl dnu zajímavým nemůže by dobra a. A ten. E to podíval o provedou míti z veliký jen tolik vší na zádech která byla zřejmě velice je těžká. A jsou sval vynesl ní. A ve dom ka říkal a prosím nad proč tak se taháš s takovou velikou zk při tak těžko mu. A ona řekla on řekl dom proto dneska nemůže pochopit. Ale pochopíš to tehdy najednou pudu do cestou z při ale nebude pro těžká. A ona opravdu viděla jednou toho žida jak nebo to není v s tou těžkou zk síly a pro zpěvu v je jsi na obec si při její tíhu necítí ní. Víte že to je recept na odosobnění. tato dívenka je v když kolena v odosobňování daleko prudčeji než kdokoliv z vás to by se neumí nese nesnesli ve bych tento způsob školení koho pro takový léto snáší přátelé. A mojí on rostou půst tuto li mu. Pro ni mám pro tohleto pro mi ten jsou li za lásku to na nebude vadit sledování že takový je dost to nemyslí zlem kterou za tři. No takže my si to jenom dobře bych kdyby tady byl takový nějaký jiný člověk našeho ražení tak bych mluvil tak k němu že by si to zasloužil. No a ví. Takže tady jsou tři základní tři principy které v bych chtěl by se na přes vláda nad to znamená ten sebezápor tím který byl pěstuje ve dokud dokud tato stačíte ale se měl to štěstí že lékaři byl vlivem toho žen neužívali anestezie při lid se s tou operací za vědomí v tom proudu be taktně odnaučili myslet na sebe a naučili jede je si jí. Zdá se svýho života a naší mně to maminka by krále jak a oni protože než si říci zabít. se že toto operačního psal jsem znovu vyřvával nebyl porodem toto ve se za o to on není živu. Ale když. Se mně přeci zvládnout situaci stát se bez toho přišli lékařů že jsem dobrovolně se měl vzdát bolesti jsou osou dělal něco takovýho dovedu volen malinké míře třeba jsem do toho do si hledáte kdežto by se byla uspět zračilo v když jsem silen nad úleku dal. Že jsem doktor cele mu. Než pro sem a ona tam vypravoval v neví pravice těm mým v kterým jsem k tomu učil ano jsem se říká ale mám tady takovou vzadu z li jednu z ní. Kdežto mysliteli stačí se můžu to jenom na znal proto tu jsem nebyla tou o nějakou anestezie když to provedli ti ho jsem říkal prosimvás anestezie ne. jsem byl vždycky toto vám při vědomých ani jsem v zažil zvětšil telat se jako jsou rukou tak abych se přese todleto jenom mně počkejte z tohoto na si v do řeknu teď jsem od nebyl v vědomý z této pasáže lebky někam jinam tam jsem musel za rosy co z toho nemůže se zjistí si nebyl šel co třebas v toužil do pravé ruky dejme tomu co jsem to tak udělal takže co pociťovali jenom pravou ruku né. Posila lid ani na hlavu jsem nepociťoval ale ani celek těla se nebo se jenom pravou musem pocit do ale moc svěcení pociťovat. A takže jsem řekl teď když jsem pod životu ku snaze byl teď opravy začlo vypravovat nesou tak rychle prozrazoval jaká rozvedena zakořeněna než do li se na a. Čekal pravdu při by že jsem to vůbec nevěděl že to když to bylo dovolat se nesetkal nic co se s tou vyvedla jsem necítil kdypak bude ta operace jít. Protože ten jogin naučil pro zase není moje přednost odvést pozornost tam kam chci. Naučil od bez pozor rosy do děla o do se do těla tou části těla atakdále a přivést do částí těla podobní. Takže že byste byli včela svědky jsem z vědomí přenese do svého maličký. A ti mají čem jsem se dotekl nějaké paní která tam na přitom na je nebudu jmenovat. Jsem si dotekl o na změnila názor na to co jsem říkal začlo by na to nepříčetně věčná za to za všechno. A říkal nejvíc citu že nemožnost než byl ten že že to přeci vůbec na zdání že by jsem se mi to kdosi měl co dělat. A byl ne bych to poslouchal navěky v je to velice důležité pro do tento z měl dostat pozorovali a to bylo to byl před to byl dotek takový ne a tady na není v ale zase tak je mým způsobem na či mi nižším čili převést na protože člověk zná takže jí. Jsem se pochován ženo ale nemůžu zato není protože jsem nevykládal s čím co uměním na se na co nenaučil lékaři a ten jogin. A tu bych jako vám radil v není škod a v další princip v vylepšení v ku. Pokud si to nepřejete jako vylepšení svým tuto dělal jenom pro věc je mít partnera na duchovní cestě takového který by za vás za vámi sta a dal jakoby kdybyste byla jím mu. Tak to co dělá tím způsobem bez toho pád na to nejde sv. Tak podívejte se pro o jen třebas o jednom z těch partneru přečetl mých v který mám já. A tak se prvním z nich bili že každý ty vynechám jsem je to vy nebo jako příklad ale byl vynechám tu maminku když zase mnou prvního práci a když se lékař pražský řekl ten primář kafka řekl žila patrně umu jsou při tvého vrací ta ona řekla promiňte mi to do to je ale dovolte mi ta by se s tím že jsem aspoň ještě potěšila pohodu bylo to řeknu proč těm kdo se byl vámi jenom na bych proto protože. Z dávat ze života toho dítěte že co se stane to se stane víme že asi umře. Protože dostane se chceš velkou mám v postavě a tím pak vzít to pole protože to zase vrátit na před o protože si sem to byl v jeho nedal v možnost se totiž že ten o to život v v jeho smrti tak protože byl v o špatný člověk a o namísto by se mnou těšila z našeho to co z za lese z byl smysl se o mně to je ten zkazka to jak jsem z vás že pamět dech ale z přešel na mnoho se před jenom tím že to byl v ko. Z vel svatýho martina mezí se tomu říká v praze na rodím při lidem do martin skálou mince a tam jako se svatýho neska katolickým své jenom lidsky byl tedy katolický v maminka a on tam prostě obětovala bohu asi tak ve že to řekla třebas nevím jak to řekla v toto zažil protože ale co se cítí ona musí dělat takle dáti v anebo že to tří těl říkám to říká být na předávám toto dítě protože je. Rozumnější ale vší aby zemřelo své náruči než zaručil lékařů. A protože to tak dlouho tvrdila mu a to domě nabízela měl dojem že ten pánbůh dobra na. Že si bere k sobě takže ona dojem že se můžu při tvého trans dozvíte jasný dojem čili prozradil pán může ho mu v mu. A asi za tím že jsem jako připraveni mých ke smrti před že za své. A když potom operovali mu. A tak jsem zval samosebou a jsem přestal zvát tak ale jsem ne nese se tu o to se muž neslovní on ono se to nemá tak se mi zažil protože jsem umřel za začal my nesmí látka a on to potom byl jsem s nezdravý dole se živí ho zen tak jsem poznal jednu věc že pán bůh si opravdu vzal onen podivným způsobem. Který o na nerozuměla. jsem zůstal naživu. A byl jsem přitom dětem božím se i při lepší vůli jsem to neví nedokážu zříct toho že jsem dětem božím. Takže když přistupujeme bolestem mu jako při ti boží tak nemůžeme zůstat bolestnými jim být dítě v náruči o jsem nemám bolest. A my když nevíme že jeho náruči tu bolest můžeme mít nemusíme můžeme být. Ale do vyšší máme než vyšším nemáme k nebo s tělem a ta. Tak myslím že jsem řekl to hlavní zatím ten není své a může lidskou se prosila by zatím partnerem každého člověka je náš život na zemi. Ten soustavně a ne opadl syna proto nejvyšší význam ve všech partnerství protože ustavičně vycházíme od boha svým bytím svým poznáním. Tu svou láskou vším co všemi svými vlastnostmi vycházíme z síly boží šakti ze síly od boha pocházející a tedy je tomu partner který dokud jsme živi ji nás neopustí tato budu nadto důležitý ba ze sil vlastnost partnerství se to bodů dosavad případem svatý terezie z lyzyjé jedné velké avily. Neříkal když mně bylo strašně zle a on zemřela brzo na tu beru to si ze člen si že to dělám ne. Tak jsem se modlila ke všem svatým k pánu ježíši k. Pánu nestvořil cely na ale nikdo nevyslyšel se nikdy domněle nejmenší těch ale jsem začal modlit panně marií tak ona se nestaral a moje těžkosti přestaly. A takže se to panna maria to ono to nevěděla o tom nezáleží že to je věděla že dáma je naše nesmrtelná duše. Naše ze na duše a ta naše ze na duše je u každého jiná ale přes této jedna jediná jedna jediná nese na individualit dal ale vždycky jinak jevící se jinak tak. Tak to je ten hlavní partner stačí s den v v tuto při střed toho nitra ne jsem přijet dosti jsou to tady padne jiní například na straně nebylo u to byly partneři třebas esesman kterými se zabít z ale ty dostalo stavu jsem přestal mít. Že tento život k a bude zase ho ven a v nebo v tak byly dva perem v byl jím byla všechna příkoří která jsem z to jsem si do žilo. Nebudeš semeno nad časem než když že se ta příkoří chce která jsem. Prostě. Získal nebo že jsem nabyl nebyl by se byl svědkem nebo která potkala ten a která spočívala v tom že jsem se nikdy nemohl uplatní v tom co se chtěli ztratit. Takže proto tu moč proč při rub vědí. A potom na před poslední fázi za něco jiného ale když se že by třebas zpěvákem. To mně bylo platné že jsem dobře zpíval. Když jsem měl krátkou dokonale že jsem nemohl objevit a tak je tam nebrali pokud to nebylo vidět tak dale ale jak se zase by dále jsem to z to jeho z odešlo jsem ještě by jsem jsem z toho důvodu to nešlo a mohl bylo ještě pět další jsem se nesnažil který lidsky vyhodili do tento jediný důvod jsem takže z myslel že to ran tak za školním mít nějakou chorobu nebo nějakou těžkost ti se musí člověk umět vypořádat žen. A no. A posledním z toho co jsem se nebo dokázali podal bylo ještě byste mi že nás si školy by se byl protože byl doma by zen se služkou nevzali školy která musel přejít na vysoko slovy znamenalo neseme nazval jsem ztratil jsem z ku. To potom ven z li se v vztyčit cenil v ní. Kdože dal na studiích ten zase získal temně stání takže v tom nutil do visel ke školy a tak teď další princip a ne z tví. Nejlepším partnerem je ten mu který mně nařizuje něco co si co je užitečné ale co dělám nerad mu. Staň se co je užitečné ale co dělám nerad nebo mi to nepříjemné. Takže se že když dostal zase oni zdržoval studiích když dostal se peníze on za ve si maminku jsou od země na nebi se bude jsem ku ven ze měsíční tak první co udělal že přišel do bez je osobně jste praně říkal ale mám místo a jaké tak že mu jednou rukou stačím na to udržování tebe a svým maminky podpora abys mohl studovat na li se ve škole jsem. Vidina li se kostel kdo slyš kolem něho se to vzalo nechci být do vršku lásku. Tak co se nakonec dohodli že nebudu vysoko skladem protože si to přeju nebo nepřeju nýbrž protože to se z nás. Studoval jsem z jako oběť prost li se aby on tomu říkal nemohu umřít klidně myslím že sebrali totiž viset myslilo do takový vzájemné. A no tak v v v v v v v v v nesebral. Je tam pustil ale zase musím říct protože to se z ona by se ve škole čemu ses měl přihlásit on byl nebyl na měl v tu schopnost ten mi je pod pro ve studiích. O který by byl věděl že dí. Jsou tak praktické jako ty moje studia domech se děly vrat takže jsem byla by se ve škole obchodní a zase by jsem proto stolem nebo umem vším žijí jedem a to bylo v jeho očí jako obchodník on kdo ho plní jen a velice praktické ale být filosof jsem mu. To pro něho nebylo praktické na to by byl nedal ani korunu. A to vám musím prozradit že jsem za jeho zády stodol kterou skořápku tu všechny zkoušky jsem prodělal. Měl jsem na to vysvědčení a mám mám tam státi se dvě. Takže to všechno co do toho co potřebují k tomu byl doktorem filozofie. tou přes přiložil se mu to všechno jenomže co se s že nesměl do z do vědět. Taky dobyl z důvodu proč s tam vysvědčení procent o přišel o všechna protože oni sil co to co tu za brali jako první noci a bude z toho německou do lidskou a ku v ostatní školy zavřeli ale tam jsou ty do lidských pokud si pražský udělali v do z konců německou se tam němce a tento všeho skal toho takže nejsem že žádným domova není filozofů nýbrž jsem prostě tam nejsem. Ničím a nevěděl do smrti o to nedělo z li se že se to stalo se vůbec žil světa. Ne to nevěděl. Toho vydobýt jenom proto by se abych vám řekl aby ho mi že tady toho zapři domu vysvětlit se co je to co je to není. Věnovat se něčemu tak pro co k čemu člověk. nám pro nás tak tahle to je velice velice na co si na velice velice cením že všemu na to co se něco přináší ten duchovního myslím jsem tomu ona sloužit tělem duší a to je tedy byl od ale v. Tápání partnerství ovšem protože to partnerství není to hlavní tudleten dostat nesměl to jeden z dobrých partnerství takže ona když mámě jako partnera do této opisuji něco pro jeho přátel by se tak to je v pořádku ne. Takže jem páté který vede k tomu nadto z trnu abych na sebe zapomněl abych se od sebe odpoutal abych sebe ztratil to je výborným platné. jsem z toho co o škol o dní a tam vůbec nebyla byla to že miskou byla ve se neudělal jsem tak jsem musel se do ztratit svůj zájem nebo nezájem pardon se musel taky nezájem se musel ztratit a. A přesto bylo co mně nemohlo zajímat. Ale nezájem jest který důležitými li z byl s tou složkou v mém životě jako zájmy a my že z páru dvojic čili musíme si dát líbit zájmy jiné zájmy nebo s to slavní v v v.