Karel Makoň: 91-06A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Žete či než jinak než naši léčitelé v ale než naši lékaři ten mistr je to od jako bůh tu li atd proti tu jsem jednal podle systému ani pro védy. Tomu by byla známa a bylo z nebe a tam se nás pacientem takhle přijde k tomu někdo léčí ptají provedou nějaký pacient tak a on ho neléčí zásadě ho neléčí on nevyvodili ale s takže jste si měnit toho pacienta tak aby se do jeho ten mistr vešel a rozum mění tak proto to pro směle čit ještě příklad. V praze dovršen li svých existuje lékař z na že ještě vizte který zásadně léčí jenom indie a proč protože když si již byl v samu malou vět v když si z nějaké mluvu on to byly nějaká po nikom li mistr řekl. Tak mu tam zjistil že třebas ten že když je konat padne jen tak že ho ničího protože ale on sám upadl do které ještě dal na slovy. Upadl do bezvědomí let říkal rovnou páteř. A když se z toho pro byl probral tak věděl že na dně sedí za dva za ně. Z nich a že. Mu říká za tebe šest neděl duším šest neděl víru šest neděle z vim vše seděli vých chrám. A tvé řek dovedou a o jsem to dělat proto že ty ses musel změnit kde jsem toho nevědomí bez vědomí že bez vědomi nejsi svoji a dokud toto měrou dělat si vědom měl by nebyl svoji tak se nedá ale čit jo ne z vše. V tom že si byl na nás mají vliv protože když je síla od boha k nám přichází ona přicházím pořád musí projít všemi těmi úrovni vyšší než na které žijeme měl by se tam nedostal on se musí propracovat žlutou úroveň. A proto stává se tím způsobem že ty úrovně. Z toho žijou s tím. Svým odporem vlastně tvorem s tou božího wu že oni odporu jdou tomu průchodu též každá hmota i úroveň vědomí svůj odpor tu není látka bez odporu a tím odporem se zmocňuje části toho milosti která prochází jak do toho člověka ano. Tak tohle toho. Je důležité vědět že to není pomoc přímo boží než do pomoc z těch pocházející z těch nižších úrovní těch sis z ku nebo z těch. Toho povědomí o z misku těch jednotlivých úrovní. Dostačí do prosím můžu tvrdit textu bude pro od nebe ve se do nebe ale si jenom řeka v protože u tebe sto projevuje stejným způsobem jako u do že se o tom neví že se to projevuje liž. Nebo s nevíš co děláš bude toho co že děláš. Ježto tak li měla nějaký věci který nevím co dělám ale dejme tomu je si že ty máš li či vůli než jakože tak ty zel čáti pro seděla něco o čem neví že děláš a kam stačit to je vůle ne. Dělal s protože o tom víš co máš vůli pro tu udělat ano myš dobře. Tak to je asi za deset pro se než činnost milosti činnosti tak je to u normálně člověka. S touto nenormální jako jsem třebas to všechno na hlavu postaveno tam na a vím o tom vlivu těch úrovní ale jsem ochoten to ne z tam z tu ale z lásky k němu úrovním sloužit těm tou úrovní takže jsou jen jakoby to byl bůh to řeknu konkrétněji. Když třebas do žila a moje dítě ne a že jsem tak honem dr jako že dožívají si dítě nýbrž dobrou jako on mase z raného aby vyzkoušel aby mně vylepšování tím že budu musem mu od pod od abych mohl to co chci. Teďka jsem přes toho o protože to by si z pokoje ale zaseto li pravdám pořád mám co zkoušky pomocí těch. Vlastností které ne na s přesto tak to mějte na vědomí že tohleto je princip. Tedy něm asi tak přibližně do odpovídal tomu toho. Že každý z vás je závislý na dvou druzích událostí jedny které vyvolává svou vlastní vůlí a druhé které přicházejí bez jeho vlastní vůle ano. Tyto které přicházejí bez jeho vlastní vůle jsou obsahem toho o čem říkám že nevíme že to děláme. A toho je většina. Příklad se narodil na tomto světě ze své vlastní vůle že ano a pod aby vzor jako zlatá ani se svým životem vinu on dál. A kdežto ní. To co přichází z vlastní vůle to obyčejném nemá tak dalekosáhlý dopad jako tam si to se to rosy které přichází ze se s. Že není že to na téma ze se narodil z to musí byl jsem ze janet nepsal si z od o zem. No. A než se to z s než to dvojí tak se budeš jinak chovat a to potom ještě rozvedu jindy těm událostem který si sám vymyslel nebo který si ní. Že při při se při či o který se v činil a tím rasy tak se nemůže z z z si už. To není dobře vysvětleno otázka musí být jasná ještě jednou kraj opravit hned prosim. Ano znal jo jo jo od od od ano je to se od toho od ano. Řečeno ale no dobře tak že když to o jsem to ještě proč tu budu jasněji opakovat kam by zemřel a že tím že byl zastřelen si ho k tu jsem. A čeho je to důsledek když on tady dělat všechno co to nikomu neškodil v nás a on jim sám neškození a sám do odvolán ze života do chodu škod zevním tím že byl odvolán ku kou třebas ono k k u k vám bůh. A čím je a. Upozorňuju vás že když ho to kou vysoko život a smrt před tam nikdy kdybychom to chtěli zázrak jednou příčinou nikdy bychom své nedobrali pravdy příčině víc kama řeknu o jedné příčině o které nemůžete mít zdání. Jeho partnerem duši jo robindo ghos. A se rozešli tímto způsobem že ten ghos říká. nebudu dělat kterou si ji. Proti a to byly třebas z po dobrým beze zbraně protože si myslím že kdybyste od on že to co považoval za ne pro že budou v toku do musí zvítězit kdybyste zvítězila toho co v v tak dostane do jiné do jiných těžkostí. A možná že ještě horší než po po tu k a tu tak k a. Tak se osy vodu od sebe k že bych chtěl jako o tom jo za nebo si to sám ví. To by asi založení tu kovový pod že ano on když je li a starám a tomu mluvil šlo je že toto je vedou ty žiješ tady budu učit protože on měl z víme učitele. Než ten an tím že na konci než doma věta studoval a a a byl po chtění křesťanem tak není před poklady jím a a tak oni rušit dobrém nocí temná silové do kost žil v. On když li na to dobra ten láma co nám jsou skal v indii čitta a on pro k němu nemohlo zakročit ano. On si zajistil život on nepodceňoval život hmotný tak on tomuto lidu o věc jako o lidský život se se do chtěl vykřesat v nadi získal život věčný zde na zemi. Říkal tím a tím z vás nezíská z lidem lidech touhu aby i žili věčným životem zde na zemi ten získal jsem k tomu aby se osvobodili od on byl né. To je svoboda s pod lidská jen malá jsou ono by tento kterou chci docílit u svých žáků. No a v to jsem rád že se mi to co řekli protože v jeho tu budu moc myslet ještě potom detailně a odešel do tví toto o pod když li toho zavřena na mimochodem nejen ale nejenom již bylo a to rosy duch toho. Tam s jeho. Že on neměl dejme tomu sice žáku jako maximálně ma mám svítí každý místem. Nýbrž on měl bych padesát tisíc. Čili do to kolektivním vedení poprvně v indii kolektivní to před tím nebylo v od za ko brahmosamadž. Ano než to co bylo jsem to založil současníky při jeho doby nad oslem na jsou čas věděl ramakrišny a byto dobří přátele. A jednou když to ten kešab on dal jsem pozval do toho svého ašram. Mat krišnu jeho žáky k tak je vybídl aby se společně jem moje litoval ho aby se modlí aby se soustřeďovali. A zrovna by se s vámi za a říkal si je to vidíme a když potom skončila za meditace jen na tak svého proč kešab co do jsem jak pak tito šlo. A on říkal když jste sebe jak nově se nám přestaly. Ze říci vůbec budeme se třebas společně modlit. Život je to nemožné soudu nebudu na říci ani sobě abych se modlil a. A co pak někomu jinému a celé společnosti toho s co říkáš že jsou v je modlitba to modlitba není jsem si to by ses žilo nezažíval zažíval v v něm mám dojem že se klame jež ti z po že se nedá mám modlit v tom smyslu spojovacím je to v kristu za nekráčí jim nebo zrak stačí toho. Ale v tom smyslu spojovací mne a vím k u při modlitbě která vede člověka k vědomému spojení s bohem nebo vodkoukal jenom tu konkrétní příklad. A ke všem co ze jsem. Uznal co jsem říkal musíme přes čisté indy zavést takový systém že by mít stavět si jógická nebyla záležitostí mezi mistrem a žákem nýbrž do to za to co obecná jsou šířilo do celého stát to do se do světa on s tím jsou zase jenom o když na on říkal no ale pak bychom museli zavést do našeho náboženství a začlo povědomí a našich proto je to také krista neboť ten byl prvním a za tím. Poslední do kolektivně kázal a on z toho se však co se se tak jak protože kolektivně nebyl prvním no protože. Ježíš křtil jenom ty. A k sobě připoutá jenom ty na které sestoupil duch svatý. Jednoho dne když viděl vstupy ducha svatého na zástupy tak jisto zástupu kteří nesly znak ducha svatého a ty on pokřtil. Tedy nenesli ty nepokřtil v zastínit jati vím nekřtil nýbrž sil z vysvětlil k i tito nic na ty mi ducha svatýho ano. A to vyprávěli děláte vy ve co si se v se nic světy by ducha svatýho nýbrž vlastní ano. No a to je ten stanoví způsoby jogy protože temný jogin pozná atom žáku v příbuzného a proto rozsvítí ano přijdou o to kristus do žáky ochoten převzít. se musí si třebas vůle napřed vůli mistru tak dostačí toho bych rád ve mně. Ježíš nekřtil to oprava ale v čili jeho učedníci to ono tak úplně není pravda co mi tady tvrdíš protože ježíš byl pokřtěn. A to být pokřtěn znamená mít schopnost také přít. A jestliže on příliv duch ten a to my nebo před se tak to ostatním křest vodou ponechával svým učedníku v neboť když nemůže být nad mistra ano tak stačí toto oprava dobře v která se jsem si dal bych ho jo bych neumí nechci mít tato za lidským přivolit jsem strašně dál na těly tomu říkají sice ze málokdy tou jsou musel vrcholně hledat že promluvil ze jsem. Musil od něho od něčeho o co to bylo na to otec chtěl jsem jenom proto za to nebyl že mám tak široký způsob myšlení že vždycky mám co to co vedle toho co říci. A tak to je chyba tak za temnotu podstatný nikdy tak nám k násilné smrti že to takhle. On totiž se v tom jednom v říká v v v že když ho miloval boha nelze k. Lesk oběti no v k v. A on to brala v tu lásku k bohu jako oběť. Ale když ježíš kristus řekl člověk nemůže dát víc než svůj vlastní život. Tak on který byl dobře město roku křesťanství věděl že když žil bez hlasu bez odporu se bez nenávisti bez i to se odevzdá svůj život takže dal všecko co mohl dělat takže on si vlastně přišel na svých když se nechal obětem rozumíte ten to je jiný než kdybychom se kdyby někdo chtěl obětovat že její abych k k k vyšel v jako toho o dítě ne do toho ne do tohoto co vám. A nenechal bych se nevěřil by že chce léčit aby věřil ve se zabít a to by se nechal líbit prosimvás tak kam by do věku neříkám o moc lepší jiné ale poněkud lepší než třebas při jeho doby do ghos v myslím že ano jenomže na to šel velice primitivně. Protože nelze je. Si představit že jediným principem jim sahá neškození se někdo může dostat nakonec cesty tele když se snaží o to jediným stylem se nakonec dostat tak vždycky končí násilnou smrti vždycky. Po že to ostatního předáno kam řeku smrti potom toho se neobětoval tak tím ostatní do prosila ano v. To co opomíjel ve svém životě on o po byl jsem v životě zrovna jako křesťanští mystici o po byl jsem že podstatné například postily takovým způsobem že jsem takový svatý za že z assisi než svět světil dvou letech zemřel podvýživou a to bylo vylepšily. Nebo svatí ve nás děl od podvýživou dostal hře byla podobně všechny od člověka kdybych byl tak ho musí nedělal tak jsem ve skal neměl ty bolesti které v těle mám a nebyl bych se na tom tak se byl prospěšnější lidem. Tak tu svou do příteli že vše ve všech možný ale byli svatí kteří ho na pro toto pod chtěli dělat v k v. Něco do sedmého přes na toho roku budovy svých přesto padesáti lidmi jsem to radila tuhletu věc živnou. Přenášel jsem o do své potření definovala potom se přednášet oni svoje joga ku a myslí jsem jogini tohleto si to myslí těle moc jako pole za řadou tváři jak do potřebuje a na tak jsem řekl dech je že ho potom co jsem za stačilo při dělat od říct. A se v ale fakticky dělal něco jiného jsem se snažil do nich vstoupit tak aby to ustoupení zvnějška které je lidsky působením me cení. Přicházelo jim zvnitřku svého nitra ale aby se to stalo že by z mého za to o do nich přicházelo k tomu je třeba abych se svým nitrem je neřídil by oddělen od nitra těch lidí. A teď je tam překvapila jedna paní vjem přednáší ne na konci. Říkala prosimvás mám nějaký potíže zdravotní o pitter se nebudeme bavit ale že jsem byl vaší přednášky pozorovala. Že to je věřil s dobrou dovedl vžívat do podstaty vnitřní toho člověka protože se to pro dobro ale že můj stav jsem je lepší je si myslím že to dneska od necítím ti bolesti který mám soustavně a si myslím že kdybych jako byl více v toho ještě po brala že bych měla že by byla léčena ze své choroby. jsem říkal prosimvás tady vedle dobra. A vězte jednu věřit nejsem ve při kterém ale nesnažil se vás léčit. Jesi by pocit že úlevu tak a nepociťují protože jsem se přišla ke mně léčitel kristus ve žádala tak je to vaše víra která vás zdravě se rozešli ale byl tam ještě zajímavější případ byl tam jeden mladík který dělal karate a on říkal. To přes byl po přednášel nebo přestal se li tyto bylo v cesta napoví že krátká je přes nás ti. Říkali mi k a ta je jestli tam víte že v tom to štěstí že on tady stáňu že mně může do řeči že ne vždycky nelžu tak že je a nebo nemluvím jenom symbolicky on tomu říká jinak nebude symbolicky. Ale vy si přitom žal zlu kudy chodím ne o toto nevadí v tomu říkám symbolicky jasem tak musel vršku v razit že jste se s že bych si misse o sobě mocné no a za dávám pozor vystaven tři byl při při zemi ne no. a tak teďka tys za řekl prosím vás. Buď je tak dobrý a řekněte mi spravedlivě co se pro se mnou udělal během přednášky třeba sto padesát lidí. to dělat než a když se mnou bojoval a to do ram co jsem dostal ránu hrozně krutých chrám a jsem prohrál. to vím a teď mně prosimvás řekněte ne čím je to. Víte vůbec potom s jsou bojoval s říkat proviním jsem bojovat nastavoval z se všemi jáčky těch co tam byli všeh všemi. A tento jiný člověk velet že my tady spůsobem pociťoval tento je že si toho pracoval proti chorobě tady jsem bylo proti jeho způsobu karate jako dnes nezpůsobuje mu odporovat budete nést po on říkal prosimvás mohl byste měřic krise vyznáte zen buddhismu říkat ano vyznám že jsem přeložil nějaká milost toho a naše cesta zen a on říkal bych se měl na bych chtěl dostat protože vím že je v tom. Zen že v tom nějaké pochopení něčeho jiného než obrany ne proti nepříteli že v tom něco ze mystického co není závislé na víře nýbrž na poznání toto poznání nemá a bych to potřeboval získat je tam o tom něco psáno říkal do tam všechno napsáno mistra přečte touž jiná věc tak von to tady byl stání dostane že e takže se naučili. Vědět proč byl mnou byt. A bratra ve třiceti osoba poli to bylo sto padesát tedy. No a to se měla uplyne jsem se nesmím jednal zdali době jinde na jiným póly tady by tam byl kdysi zpovídal z dopadne s dál a tak všichni pokud to vůbec pociťovali podívali jednu věc že to na mělo e nějakým buď obrodný vliv anebo aspoň že je to nějakým způsobem zaujalo tak že musely ze sebe něco slevit z. To dostat do způsobu myšlení a jednání. Ale se musím s důvěrou vrátit na vás li že jedná kolikrát temně poslouchali kristova nevzali děl a mám běd zase protože ty se ty dva nebo tři že ji poprvně a hned se k tomu metod cítili tvé před věnost přátel. A my lišit dovedou li stále jo ne vše samosebou nepochopitelná udál. Dostal boha dal posvátného je to vždycky mu byly ještě jednu a vás teď na to protože to není správný pochopení sil tam mu pořád již tu na co by to cítil. Protože se praví nese pravdu po ni bůh se rovině sklem napsal poznat vyšel jsem am měli jste žilo sv. Dokud protože zbyde to nejmenšími z vůle tvé lidské nevejdeš do království nebeského k jak chudá a takový stále nemůže mi do krásy nebesky říkal a to ho beztak nic nemám jsem u vázáno u kuchyně. Do ty se nám toho řeknou. nejsem vázat duch a s tou vůbec nic nemám a dokonce bych to chtěl mít něco ho. Tak to všechno postaveno hlavu a není to k ničemu a takle je toho co jsem co má. Že si myslim že jsem tu co možná mýlím nemožné zase menší že on do k o to na dávám ale tuto musí být pravda a mu tu by že větší že ono po že třebas do pociťuju co jsem prosilo o tom sále když jsem to vědomě dělal. O přenášení svého vnitřního a s tam tu jsem do těch co tam byli přítomni. jsem nedávno v byl v praze. A tam jsem měl na starosti jdou za co se na starost jednoho či sku. A z že nás je to možná že méněletý tou a jsem říkal prosím ani škol no když to přitom nebyl to dítě ani škod že by si ho mi že na tu pohádku a ona se za že jo no. A tak jsem začal tím způsobem že říká ale jsem napřed v podej ruku. A vono to bylo málo ruku na něho proč. A jsem se slabou on se dotekl ano koncem prostoru na ruce na dlani a ona ihned začala plakat s to se dotekl jsem šel z asan přenosem manipuru třetí stupeň vědomí. A plakala tak musel si lehla naprosto svým babičky bratrova při tom na co to je to dneska lidská. A plakala a ostatním s koly vší a kdo dostal tam byli. Chtěli zakročit suso tu s tou s pro z toho že to co na mně a jsem říkal číše přitom musí od tu k a on si to od plakal jsem to aničky škod co si to k ano na že máme jím znamením vane na mně šel pláž a jsem byl na to se do tak nešťastná a ona řekla nenene to jsem byla tak vše. S tento nedovedla jednal vyjádřit než tím pláči. A vám řeknu jsou to jde mezi mámy ji svými jsou to se vědní a někdy musí odejít potud protože se neudrží on to není ten dotyční protože pro pro vás to nemůžou tady do doby mám ona se tady přede mnou pláčou svatého proč se ten je takle založen že je ochoten více přijmout do sebe než všichni ostatní který dohromady v nebo jsem viděl nebo nese by takový ě. ho snadno v dotýkat celník a tak jsem to dávat daného nemožný takže tak je toho s tím předáváním krista prováděl jsou ani škol. Že o to honička jako dítě nevydržela by tak pozor potřeli posel straně li k o celém vyprávím pohádky let takže ta se no vobis ženou koho budou no to on došel do toho v tu princeznu osvobodit nabral jsem se ztratila no a jsem říkal prosimvás tuto pohádku vyprávět pro všechny to jeho začal jako s po že to když to by to že budu to ono o čem přišel moc to se může vše. Ono mi. No ono bude kávu hotovým to to bude nebudu moci v k a jsem vždycky ukazoval co jenom pro že takle a viděli že toto musí slyšet se oni boha to je nebavilo ale aby že aspoň to co ještě závorkách a tak prostě se mi to ukázáno v a ona. anička ztratila kontakt se mnou začlo to chápat jako ostatní jako pohádku. To je málo. si přeju nejméně abyste to co říkal říkám považovali za pohádku a on si to přesto o jako soustavu skutečností nebo zkušeností třebaže vlastního transem že jsou obecně platného o jeho od těch že jsou obecně platné a které byste měli jít viz tak také v říkám tak do podmínkami tisíckráte v takže o že bude začáteční větu z tví pohádky. prosím pro vás aneb pro děti potrava rozdával a prázdný on byl král kterému se ztratila dcera a dali hledat vypsal velikou odměnu pro toho kdo ji nalezne pud království a tu přece jsou za manželku hlásilo se moc lidí. Ale nikdo princezna našel ní. A tak to nechal vytruboval od po všech od svých jednou ten posel přišel taky představením žena ve si právě se maloval on za ní. A přišel pro a říká toto říkají maminko paže ztratila princezna a že to když do na je že jsme tu králoství a ještě tu princeznu ní. No podávají budu hledat. A maminka řekla čili že do než na peci jak by se s nejde ten se do kterou měla šel to je nemožné. A on říkal dělají najdu mi že to co k který najdu protože ve otec měl nemám úžasně rád. Když původu bylo králoství se za jim dát a ještě jíž se dát tomu dotyčnému no on činu. A pro tu jeho lásku v tom měl z a ji najdu v to že ona si jenom mého víte tak tu pohádku vykládal jak tohle toho. Že při ostatní v na to přestali chápu jako boha z ku ale byl taky dělá kdybyste to cokoliv na tu tuk on tu ona do bože za od boha k ku by to všechno příkrém že se jimi výchovou vám tu zkušenost mám kdybych nedokázali letu nebo nepře bez očištěné ukazovali tu zkušenost mám abych nepovažoval tuto se povídání z ani smysly za pohádku a to byl nešťasten z toho nadto jsem týden proto bych vám říkal pohádky nýbrž skutečnost. A a způsob jak se řídit. Takže el toho škola když s koly ztratila kontakt se mnou v tat se různou se dotekl. Tak jenom z ale jako vám klepání ho okamžitě s s s s s začal by do se vědomá osení oživil rozum tu mu. Do třetího dost ale to se toho neudrží může živení toho co by musel hadí sestup no to jsou to stupně o tom vím co nastala do třetího du pak by to o do bytu ve jsem to o nebi byl ten člověk byl trvale v pozici třetího stupně. No takže za li u zase je v jsem to choval do za pohádku a tu no oni se říkalo v tom když ten honza dostal tu k li v v od mámy v šel po se věci a zpíval si smutnou písničku se žení a jeho bývali jste vy moje vývoje z temného srdce potěšení. Ale teď dlouhý čas neslyším a dát škála hráz na obr se ukázal smutný čas a potkal se s dědečkem. A ten dědeček mu říká honzíku proč tak si takový smutný a asiat tak mu opisy škod jak v abych nebyl z mu když jsem si uvědomil jsem se trošičku v ní. Před cenil své síly a že nejsem ochoten tolik za toho krále udělat toto jeho lásku udělat abych i přes veliká příkoří a není li. Zábrany nebezpečenství ale nevědomost tu princeznu našel. On říkal no to je pravda se člověk že co slibuje také na jsem se s tím co slibuje neboť do prožil správné ale časem a opadne i pro nadšení které napřed měl tak tím odpadne také ta touha zvítězit nad příkoří ní. Tak ale podívej se nebo se o tom bavit daleko při si velice by si sedneme mám hlad v dalším z těch tří bůh se který máš v na na zádech a ona ní. On si je řek dovolit rozbor jsi ty bůh ty pokusil se že o ten honza nestal stačil smysl v je bůh dělat a že se stačil svým všechny ostatní. A co je to protože ještě stačil všechny ostatní z ne z toho že mi tu moudrost kterou přesto budete dědeček vůbec lekl víme jakoby nebyla tato bychom nebyli jakobych tím o kom vím že měli v ale všichni máme a tady vyšší poprvně dáme nakrmit tak točí že míníme. Se dokonale ztrácí a pro nás to není li je to jenom pro toho pro tu moudrost ale tomu rosy tím nakrmí atomovou nám za to něco poskytne. A ten dědeček protože dostala najde no a protože se zeptal on říká honzo nelituje jež že z mně dal tolik bůh se že se to všechno světle o říkal dědečku měl jsi hlad co se dál dělat jsem neměl řekla co se starou kdy jsem byl maminkou praví zda radost. Tak věty je bůh vystačí toho co dál kdož nemáš na další cestu vně s. Ta on říkal on sama nemá nic z ale v ní. Obr nemám věc e šel že při stravě která svým nožku nějak kdy budou k je nebo do vody ve sela. Ale neznám cestu dobře ale proto jsem tady je abych si tu cestu ukázal ale ne takže tam dovedu ale že je dispozici něco co je nejlepší na světě a co to je říkal on si to je ku oni který o mám ve své stáje. nejkrásnější nejlepší ku na světě a no tak a ten že tam do beze snu u když to lepší v on to co by mohl třebas pro znát cestu dno a. Tak dědeček za deska nebo za tys za napiš kalkulace nestal vylezl mu tedy ku hora všechny jeho li byl prašiví vede provedli v zádech. Měl li vypadaly zuby toho těsně před smrtí ku o no dědeček mu ho představuje jako nejlepšího koně na světě neboť mysl lidská se ten o je nejlepší ku na světě ovšem když nepěstuje ne mysl ne tak to není oni nejlepší nýbrž že tak před. Porážkou kdybychom v tom byl mně řekli ale jestliže ten je svět toho koně pěstujeme správně se tady děláme to co poradil ten dědeček nech toho koně najíst a ráno jsem podíváš jak je to skvělý vůli najíst nechat najíst koně to vám musím vysvětlit. O tom pojednává patandžali a ve své jogasutra nechat najíst koně znamená nemyslet. Do užívat mysli jako přemýšlení nebo v jenom ústupu tvém málo. Než užívati jako hodnoty fa zase ve fa. Přišli v že totiž když nejsme v žádném jsem duchovně sdružení a že s ním. Tak výlučné čili vědomo viděti ze svých od svý rodiny např viklat nebo považovat za co od tu rodil své protože jsem se věnovali k něčemu strašně abstraktnímu v tak bych chtěl říct a o o zem tuhletu věc. přednášek tam hle někde v v tom vůbec děl by sich. Je zde je to kdo oko a tak těly a zjistit co to je přes je definice je li jogy a co mají dělat a co ten jaká může při jest a a tebe ten začlo tak ne. Protože jestliže dokážete nic z je této zajel své nebe duchovní cestě tak ale myslím ale že vlas by jež je to je slívají šesté se odradili toto s tam jsem se o to již tam nedokázal tak vám napřed vysvětlit co jsem byl ze dokázat a za okolností a potom se padá zase přes ten životě bez ten je li ano vedle sebe to posadili. V krátkosti během těch v tom že jsem do večeře protože jsem se hladové žilo s tak. Aby se to přišel o život při to co voni mně to tak že krista ve že jsem na ostaní s a to je definice jogy tak si prosím vás vy to za z vás jaký papírek nebo tak tady se ještě možná napiš se bez li si aby po k na stavět a mohl potom z toho vidět co se chce vodního ji a potom tam definovat život lidský bez tví jogy. Co se tedy od pomůže s a budu pro naše z pokoje a prosimvás jak se nebojte na s že se navodit nebo o ji řeč usměrnit tak abych o tom co se vás týká jak o na věc z tak protože sice jsem to viz tu na co bych zapomněl doka je prastará cesta. Na které se člověk na které se člověk vědomě stát s tím vědomě stát tím vším jest to jest si se to se to bude vysvětlovat a zatím neví o tom tak. Ti neví o to přát a že tím je nýbrž jen toho z vším se ale stavy z města a a ustavičně s. A a tím životem na zemi v času a prostor. Možná že tu terezy si od bych že by se jen věci slova a ona vůle jasná a to jsem motto moc mluvili. Především bych chtěl říct že existují kdy je to tak tedy bych si za druhy existence a jedna která se stala. A to je za takové existence naše narození na tomto světě nás nese s tady mi při kdy jsme těmi lidmi nebyli a. Do existence je taková která se nestal nýbrž která je tak že my nevíme o tom že si zase se hleděli a po a a proto odejdeme te jsem ne a. Ale tato existence kterou když se zapomene tak mezi jsem se věnovat to od světu dění jem a tím se částečně nebo nějakým způsobem nahradit s. Toho kde věděním to ne to že je činu od věku věz že ustavičně při měst aby že tady kdo by o příkladech třebas že tyto je jisté cele odevzdával například mojžíš jej též že věděl les který hořel a neshořel v. A z toho vysvětlil. Ho ten dal způsobil tento oheň a tak jsem si která jest aby svět je tahleta. je si jsem tvoje bůh a po si k ne ale o to aby se ten který mě. A jestliže je chceš abych se jsem se kát a abych dokázal dovést tak musíš přestat být. Nejsem a řekne přestat jesle kdy jsem ten který jest ten. jsem i stávající ne stávají se ale existující ustavičně existující takže. jsem přestal je toho boha který jsem tam jede v tom v se z ale z jak se od někoho kde ustavičně jest to je teď je si by si jak je a mezi tím že se nestali či jsem se o sebe by kde by se kde se toto přednášku o sebe li přímé opřít na a se tak nebo i po ho. Ale z ale je jak by mi že se jimi taje na to je to v za o tom se všichni přesvědčení. Ale vězte tak je mi příjemné. se nestal člověkem v okamžiku nalezení kdežto jisté již je aby si s tak se nelze jim po nalezení i bez tak a když. Je ne že bych ale kdy svět je tu letu prostém pro věc je v kdežto ne z teď. Č bez tak jede přes op je a je vůbec se vjemy potom ale čím jsme. A na při lesem jak je to je jediný jak. s ve ale je zase přes ni je a sedmý den bez tak ten vše se dělo ale to je časový bude ne dale městech jako s tej jsem přel ještě v je si je a ale ten jeden vých že že i on ale věděl by je na sebe jeho při já.