Karel Makoň: 91-07A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Vy poté v že se že byla nějaká mezera jsem to těžce nesl že ten stav se neopakuje. A začal jsem po doplňovat tu cvičení pozicí doby z ku padmasanu neměl nešla jsem tak zkoušel asi dva nebo tři měsíce jsem to šel bez mu tu objevil v nich nebo do vjem dycky měl u po bohu o nad do vé. A byl asi na si že ti ale říkal že ty se namáhá tou padmasanu ale. způsobil aby si zvládl popadl způsobil dotekem tu padmasana jsem zvládl tak si zvládl okamžitě jsem přešel znovu do samadhi do extaze. A on mně řekl ty jsi dosáhl za chvíli to co mně trvalo dvacet let a to je zaviněno tím že jsme zaujetí pro věc daleko větší než my tou technikou tat technika nemůže zastat zaujetí ale on neměl tu plně pro řečeno co jsem potřeboval a a celá nebo dokonalejší per razí takhle. Že. To my neřekl kdysi mezitím žil od ještě sled do těch se znal. Takže ses obětoval lásky babičce a mamince a byla to denní soustavná oběť. A ta způsobila že v tobě bez svého vědomí něco narůstalo po čem si netoužil při toužilo po lásce projevu a citem aby se ho mít. A to způsobilo že když to před peklo okamžiku třebas vůle při ono při ještě jedné věty tak se setkal se svým vnitřním já. Tu věčnou podstatou takle v tom měl říct. On to takle neřekl protože oni indové mají jiný poměr k životu než když jsem po čem se představě potu nadto jsem set padesát let starý člověk tak nemá ten poměr k našemu životu jako mají mít přes cenný. Že jste jej mají poměr taky špatný že to slově vůli božích. To tedy je na druhé straně opačným po měl ale to je konkrétnější protože prostorovou volit tak. Tak je to něco konkrétního kdežto oni si myslí třebas li činna z že to na že to klam. A to je chyba a výklad to slovy u boží to se při a nemělo by to být jenom z do budu li na takže za davy si darované a říkal. jsem se tady ze prosto bo ještě pro mysl z toho důvodu že nemohu opustit. Když zase o jenom extazi. Ty by se zvrhl protože extaze sama nechrání člověka v tom smyslu aby jednal správně aby se nedopouštěl hříchu. Tak musím v tobě otevřít úplně muladharu abys mohl odtamtud vyrazit cestou dalším o to z u od ze země muladharu a teď jsem zjistil z jsem to svět nezná. Tím méně neznám sebe neboť jsem to svět viděl ploše například vidím třebas prostorově taky ale vidím vás zde za si k sobě ale nevidím třebas ustání jeho záda protože těmi otočení zády k opice padl. A jsem v chvíli viděl i vzdálené věci jako třebas slunce jako potom ono s ze všech stran. A tak jsem viděl všechny lidi protože jsme kolikrát překvapovat tím ě k že něco o to o tu zrodu není duch za pro život vůbec a tak dál to to maličko co buddhi do si jsem dokonaleji jsem viděl tento svět a on zaplesal říkali jenom teď dělej to jsi duch totiž čím dál než se od kým odradit a ty se dostaneš. Z něm z toho vědomi muadhary dál a teď jsem ty aurobinda ghose a ten neříká musíš to technicky táhnout od muadhaly přes svadhistanu manipuru anahatu adžnu vyšlo nechala a do z vás prali nýbrž on říkal. Každá úroveň vědomí je od boha. To je základní princip nový i v joze prosim ji no jo za tak doby princip. Že stačí otevřít muladharu a ne z vlády v tomto světě ano tvé o pojí nebo chce a to ono to tak. Že jsem vědomě spojím s bohem když jsem nepřišel před tím kte zkazit. Že si jenom mně říkal asi těm s vámi se měl pro toho nebo se neděl že otevřeš ona hatha tak budeš prožila všem možná pokušení protože o pro můj svět jinak než dosud to bude krásnější. A budeš podléhat ti oko hlavu o z podléhat kouzlu jsem u k krás li a budeš konat kou z tu. Bude to znamená my si zatím prostě ten svět byl všestranně brát jak si před dům je být a tak musím tady počkat se dostaneš aspoň trvaleji na s tou úroveň a abys jako tam mohl odolávat snáze k tak on tam dostal no a potom mně opustilo soboty do by ho neviděl. A teď to předvedu na život ježíše krista nebo kdybyste se z toho co jsem řekl. Mém životě dítěte nechybělo tak to vůli či tady jsem vám tam něco bude. Se vzdal chybné tak stal jsem se s to u důvody může nechybělo protože všechno co zažil ježíš kristus od mnou by by do třicátého věku zažil jsem to v době když jsem. Žil od sedumnácti několik věcí z udál ne přece v no a takže dejme tomu víte ježíš přišel na to nebo při předbíhat. A bych chtěl li si to co jsem zatím vysvětlil světa čistého vědomí že o otevřením muladhary. Úplné za následek že jakmile si lehnout ke spánku na rozdíl od jiné na rozdíl od vás taky nezačnu není v nýbrž začnou být by dělí na svadhistany. Protože samovolně přeci fázím do spánku se se mi spát tak usnu. Že když se mysl spát a nemá otevřenou muladharu úplně. Tak jsem měl od a měl bych byl ženou nos v tak k tomuto světu k se model protože byl díval plně v ale zažíval plně úroveň svadhistany semena spánku znamená vidět to jako jsem ale ne jako skutečnost. Proto měli tím s kusem oprávněn jen námitky proti tomto světu indové říkají toto je v jsem toto je mája tekla do protože není otevřeno a ne protože by to byl klam ale protože nemají totožnou plně muladharu tak tak je to v jejich očích klamou oni tomu jako při z tu budou do tak je opakuju pro nebyl polil co to by si neměl dovolit tu. On tam takové chybu udělal asi na těch mých z je taky dal ale nerad o to proto odvolal. On dělo chtěl se při by člověku šrí horovi do kost a mu od jen k a tak dále ale postu odvolal. No. Takže jsem rád že mu říct v když nepotřebuju onomu spát prodělá pole onen o to my jsem tam tomu o viz to tapas jane. Ž by mu byl tvrdě ale nesplní tak abych měl jsem to jsi mi nestane. když spíme se stal zvaným snem. Tak je to nikoliv jsem nýbrž stav vědomí byl mu na úrovni svadhistany na druhé úrovni a ne na prvním volal na před rozumíte. Nepochopitelné se to může být takle by tak je to je možné na všech úrovních sedmi naše úrovni bych mohl kdybych se tam dostal neprožíval to jako jsem že my jako skutečnost na úrovni takže by se mosty do třebas anděly si tam jsou. Jako s bytostmi které jsou tam v těle jiný způsob ho dokonalejšími vše náš život když. Kde ji do tohoto život mohl bych se stýkat sebou úrovni že bůh odpočíval to ten sedmý den a že nejsou ani žádný bytosti ženo odpočívá a moc bych to pochopit snadno že to že to od poč jak se musí mět správně vysvětlit. Totiž ten odpočinek není odpočinkem v našem slova smyslu v do když jsem unaven protože k tomu o novém nemůže být. On do odpočívá protože byl o novém ale protože jsem byl z do našeho života prvek. Který musel říká a od počít víte ten prvé když našem životě není tak se utahal máme. Není třeba násobit že životní úsilí ještě dalším zvýšením toho úsilí doby se před li vůli zase po zbláznil li. Prostě nic se si být takové povahy. Aby to bylo násilím tomu se samovolně pracovat na š. Když to by člověk dosáheme nějaké úrovni samovolnosti že mu to tam ve samo ano tak to je avízo upozornění. Že dojde zmechanizování mechanického prostou budu vstupovat a že jeho v k. Wu rozumnost se zmenší. Že mechanický způsob myšlení jednání je najmě jsem vedle toho co takového způsobu myšlení jednání tento přenosem celý zabořen o který mám zájem takže ten v nich tím dycky řekl ty jsi zvítězil. Zaujetí a m. To tedy neříkalo celou pravdu o tom pro zaujetí do jsem zaujat ano pro tu o by sku ho pro tu maminku že ano to jsem to proto to nám dal zval ale bylo by to bývalo pod co větší jako dokonalosti. No tak to jsem rasy z víme nebo co tedy tak se to nestalo protože jsem potřeba tedy považovat ten svůj život to jsou zatím co se se za zbytečný o to stalo potom jsem z toho vyrostl z tohoto mínění tak se mi to o pravidlo. Protože to nebylo zbytečné co bylo na jiné úrovni než na kterou jsem prosby jsou taková. A myslím že teď bych to se možná k tomuto stavu ještě vrátím ale budu od něho pokračovat dál jsem životě ale teď se pustím toho příkladu ježíše krista z mohli ano můžou. Ještě bych než se do mýho pustím chtěl vysvětlit že jaký poměr který máme my s tomuto světu abychom mohli z tří z po tom že to poměl z právem nepovažujte nic z za náhodné co s potká není náhodné. Nýbrž je toho součást konkrétního stvořeného či události jsou také součástí stvořeného si myslí že jsou přesto ženo jak si to je proto ježíš toto tato vrata atomy tomto to s časoprostor ho od toho jsou zrak svět jde k vás. Částečným je skutečností věk je také každá událost a ti události. Vás tak nemohu zas když je za skutečnost považuje v jestli mám třebas se o konkrétní jako událost když mám třebas před sebou úkol. Nebo s obrazem si za úkol že založil mu nějaký podnik ano že jsem v chvíli jsem pojal zenu. Ten u mysl a založit ten podnik tomu věřím že to správné a že by že nebylo stal bych to zahodil kristu opomenul a když v tom pokračuje. Tak se dostávám duchovně proto že jsem se osvědčil málem na. Kdo se osvědčí v malém pozici i ve velkém při se když to je pravý kdo to musel na nic namítat to my nemusíme věřit to víme že to pro do tady je a do se neosvědčí v malém nosí z na vel když například jsem se osvědčil jako třebas po si z z z z z z a o malém mu tuto potom o šířit třebas no po pije jistí a proto je tolik čili prosím je to v nejlepším případě správné protože jestliže na toto se stejnou. Na dvou svým smyslem tak nikomu ti nemohu křivdí přesto je to s ti být při že něco musel bralo. Před ústy něco co to co dělal opravím on to je tak to není záležitost nýbrž nevzal a to z toho k který neuměl opustit své co po do za své. Ten se dostaneš to situace ve kterém se ten se ocitli. Ale ty tři učedníci při čím služebníci toho pána který opouštěl dále ve svých oni nedal oni nechal pracovat na všem co nebylo krásy na ale kromě toho na sem pracovali dal taky v jednom vědu usiluje o dvě ocitnu při pět. A to z toho důvodu že chtěl naučit správné a to bylo sloužit tomu hospodáři jestliže rad dovedu před svým svědomím une st že to co dělám je správná služba hospodáři tak jestliže aspoň toto dělám správně nebo že jsem domu tím k tomu to dělal správně. Tak se musí stát jedna věc že aspoň něco dělám správně. A vlivem toho jsem schopen čím dál víc jat také jiné věci sprá že v tom že něco dělá správně najdu zalíbení. A nejenom za ji byl měl u těch chu ale také sílu a uspokojení vnitřní že to dělám z trám. Než kdyby dělal něco co viděl jenom polovičatě nic nedělejte polovičatě. Čili to je předpis se z toho co jsem řekl osobě časem nic nedělat polovičatě. Co bylo zakázal jsem nedělal a o všem jsem věděl že to udělat to jsem dělal a stoprocentně jsem se snažil bych to dělat. Takle například se podnikatel nic nestojí proti tomu že se duchové založen naopak. Že se dostane založen tak proto máte třebas nějaké důvody abych řekla mně že toto na cestu nějaké zkušenosti vzpomeňte si na že to po z ona také na skutečnosti zkušenosti na nejenom nám víře a že tedy tato zkušenost prvořadou roli hraje v do vaším životě a. A o před se se o. Takže když to je tak na tom přechodu do toho ježíše krista. Život že bych se ti to tomuto ještě něco říct. Jestliže se v čemkoliv malém někdo osvědčí pokud toto malé není malicherné povahy. Pokud není malicherné povahy. Je to něco co se věc ale určuje to styl jeho života když se v tom malém osvědčí jako by třebas to můžu při si řekla s že to při činíce málem a když se to když tomto malém zaručeně se od vší v tom jediném velkém. Ale musí se nám se osvědčit v malém. Tak tak je to míněno na tom záleží jsem že se v něčem neosvědčili č. Protože ve všem se osvědčit nemůžeš to není v lidské povaze aby byl dokonalý topit tady nebyl na tom světě nepodlehli toho a k tomu názoru jako někteří po své smrti že jsem vtělí se tam očistí takový čistě člověk jsem přišel v čem jsem přicházejí svět je popsaná to vůle k tak a jako taková své v mu v k i z toho co dělat a nedělá a mnoho věcí správně. Ale měl by se umět soustřeďovat na vjezd do položil se se v životě za nejsprávnější proto by měl vložit všecko a. A pak mostu zaručit že se také stane vládcem toho jediného pravého a k dokud. Že jsem zvlažněl to považuje vzal skok zpátky abych to řekl. Ale ten život který ukázal ježíš kristus toto námi příkladem kromě toho posunu dopředu. Měl své mezery a ty jsou stejně důležité jako zem posunu kupředu takže dejme tomu on se narodil a byla tam mezera. A důkladná mezer si nevzpomínal že přichází od otce z domu otcova. A že u něho byl že bych pomohl k tomu abys věděl že to není chyba tudleto. Něco obdobného ovšem na nižší úrovni zažíval marnotratný z jen dokud měl od boha peníz své od toho otce toho nebo pro hospodáře hle a v jeho přátel ona se toho měli rádi protože dojem platil krást ne tak to bylo dobré je a on si vzpomněl na krajně bylo zle v na to že von se z by se měl dalekou se bych musel s vepři ano. Čili když sis povinná člověk kdy jemu zle. Tak ne ochabnutí mysli zapomínáš a my nýbrž že tím není tak zle jako by že mohl být jsem před nepřeju ale nečinnou ji tak to je podle sebe že čech puzen kupředu utrpení a tady platí to co řekl. Ale jisto dnes pravá moudrost vstupuje do lidského života a jeho vědomí jenom branou kotel je. Nepřeji si prosím že aby měl s tou prostřední pravdu o jisto pro cení nemá. A von se asi přesvědčil konkrétně že co si měli trpěl jsem to jsi nebál žil to znám nejlépe při jsem byl z vaně takle když jsem učil. Zadarmo třebas italštinou protože bylo tak oni počet tam byl v třídě protože to bylo zaplatit bude tam pod se do tam se od šel s. Tak jsem celý život učil tu li dalšího zadarmo domě na zaplatit. To se co to je todleto a. To je láska k těm který se tomu při při rod těles chtěl jsem měli to dobře do tam odešel z říci kdy mu to do óm byl doby zabit. Eště mě. Jak si když řek takže to se nám tam jeden byl zabit neodešel za z nic jak li tak těch šest se nemohl učitel ještě co jsem měl tedy dělat. Se měl za by tak jsem byl jeden za by tak proto jsem než je opustit tak jsem ho opustil né. A ani se děl se přitom osvědčuje lu v lásek. Ale i ta ještě ve vedlejší ale není není to malicherné. Tady šlo o šest lidí čili takové osy že jich malé musím vždycky povahu z daleko li se s ti jsem prostě byl z ve smyslu velkorysý že by doplatit nebo neplatí protože kdyby se svou doby do děly studium ne. Tak budu to vylučovat a oni opravdu když jsem toho svými dokončil to studium oděli od tu větu a tak el přišel by spektra jako onom a říkal prosím dostal zaplaceno. Dostal na křitele v mu k ku že to ne ohlásil že lidi měli při roky ten jazyk se při rokem to bylo protože to že není v duchu toho zákona. Překročen duch toho zákona že se nesmí začít s námi se o tom zákonu než ses při krista aby se du ale když to přejde na nižší počet tak se to nemá zrušit a tak to protože jsem si se dostal na to co mnoha v ale nese nosič není že jsem jednal správně. Nepotřebujete žádat to zadostiučinění ale v byla v tom vlažnost. Nebylo v tom vlažnost nýbrž bylo v tom domem tomu u čas na tom osudu že si oni chodily z milosti do školy tam jo o to to že by byla neplatná z za neměly tento s. Nešlo to museli mít a se mi tam neměly nic co tu to ještě z s v. Tak jsem se o viděl něco vím tak to a nesmí chybět jesiž co tak nepatrná část našeho života se tam nemoh mu prokázal velkorysost. Tak je to k na nic pomalé mu tak jako bys že. Dneska jak si založit protože jak jsem si tak prověřil do ta em u zde při tom vých ale je pro vás na ty pohádky pro martinku ti ostatní chovat jsou dost nesrozumitelné těžko vysvětlitelné těžko převody k ten je pro děti tak chci začít s tím výkladem o životě ježíše krista a v tak že budu. Mluvit o tom že napřed bychom měli k máme k tomu před dispozice a to se sblížit s přírodou jak to chtěl třebas. Co za co z toho alejí je bůh kovy způsobem abychom snáze potom pronikli do těch věcí duchovních. Neboť ten duchovní základ. Je na které jakkoliv úrovni to znamená i na úrovni mocné obsažen tak pokud se bytu úroveň chápe pokud možno celistvě celý a není tam nějaké okleštění aspoň to řeknu třebas. Na těch zvířatech napřed. Lid se by se si přečti a doufám protože v tom od návodná slova se to do budu muset říkat. Jsem si na by byl kdybych to musel říct tato řeknu jenom pád slovy si přečtli. O to el tedy se tomase ne ten jeho spis jo vel kapitolu myšlenky pozdě v noci a kapitolu o sedmi divech světa. Kdopak to nečetl tuto se jenom toto budou se tu dílů světa jeden dva. Teď ten konec to před když to četli nečetli tomu bohu ano ano ano ano u toho si zde jste četli a o něho ó ano o protože tele že jsem to na nebi na ale podívejte své. Že jsem než do při to se stýkat s přírodou tak jako málokteré dítě nešlo o to daleko typy kovy byl někdo byl do chovám třebas úplně v přírodě koni pravda ale protože lékaři mně zakázali si hrát s dětmi. A zapomněli že si dvou rád po z když jsem ze zvířat li tak se při je to z se s těmi jací z žít naučit se je jejich sví návodu a tím jsem se stal jim rovným vám řeknu jestliže vím toto člověk dosáhne tak tím nějakým způsobem nahradí u plné otevření muladhary ale na úrovni zvířecí a. To taky něco je. Že úplně o to se muadhaly což který mají husy třebas o jsem si zjistil. Na oni muladhary spočívá v tom že ta husa a také když tak nespí našem slova smyslu nýbrž spí jako člověk který otevřel muladharu celou tak tam bez nemá tam se mi nýbrž tam prožívá skutečnost. Ale skutečnost od vtělenou tak na přijel jsem s těmi husami byl v těch transech tak a minimálně stokrát. Takže to je mi zcela běžné velmi vede běžný stav jaký zažívám při jem mělo tak jsem se přesvědčil že oni tam nemají tělo. Že oni tam nemají že než naši že ještě ve tají a jsem taky neměl ani potřebu mluvit. Ani potřebu štěbetal nebo mluvit tou řečí těch zvířat nýbrž se no prostě existoval jako nečistý duch. Ale jako duše je ve stavu světla. A voni tam také se přetváří hu nebo přetvoří mají nebo při dělám mají nastav. Světelný a oni přesně rozlišuju světelný stav v tom smyslu jak to zvíře je je zdravé nebo nezdravé. Takže nezdravé zvíře je mám menší nebo slabší nebo ji na zbaven světlo než to z že to je zdravé. Ale v žádném případě je tam ti byl v anebo kočka a nebo ty byl u nebo člověk nebo zvíře nikdo z nich nemá tělo to si po to být. Takže to co tam vidíme já. A to jsem vám to často protože mohu sedí kr před to je pro na spodní důležité na spravedlivé as pravdivé tak když tam nemá tělo tak tam odpadá pocit hladu pocit žízně. El touha po spánku a tam se dnes ví. No a potom mnoha jiné pocity které je v praví že například kost to jsem do ten a třetím díle nebo o je všechny menoval protože bych dostat příliš do dvou k k i těch věcí. Nestačí pro ten učil ji který sledu říci. Že jsem svědkem byl jsem se k em toho že tady pracuje nějaká inteligence ještě světech která se vedle běžném stavu projevuje u nich jako i s ting t. I s tím. A v tom stavu spánku nebo láskou tranzu jejich o tolik spal co vám spíš v tom co se mi nepravý jako instinkt nýbrž jako vědění. Čili oni ustavičně přecházejí z oblasti instinktu o kterém jako těžko mohou rozhodovat jaký být to jim vrozeno ten do stavu vědění které jak je před zrozeno tomu se si z toho před zrozeno je že totiž dříve než se stali husou bych tak řekl třebas ne tak. Tomto stavu poznávali a ví. jsem byl setkám toho že ta zvířata. Tomto stavu nikoliv listím tu nemají do účelové ten listy slouží k tomu aby se v životě u chovali a aby vůči jiným tvorům navázali spojení které mu říkáme učilo v je. Svým bylo za. Čili spolupráce svými tvory tak například rostlina spolupracuje se zvířete ma že se rozptylovat tak dále a s kamenem a nerosty dělat a li. Šel jedno s lidmi živili. Tak tohleto všecko se řeší právě v tom stavu toho tranzu a voni mně říkali že kdyby takhle dnes spaly jako v transu existují sice že by vůbec nebyly třebas husami. Že by si nevěděli rady se z mnoha věcmi že by se nezve je ten s tím s ty z toho z toho vědění tím z by že obyčejný instinkt je neví jak tomu přišli že jsem tam když to věděli tak to nebyly instinkt nýbrž to bylo opravdu vědění rozdíl veliký tak třebas tam vidím tu nemocnou tak se tak to je věc i mystik protože to živo. Trati vidí taky nýbrž v věci vědění ano. Ježto když potom z se ta nemoc tam musela dostat do stavu děl jeho ne. Tak. Je po za jenom instinktem instinktem ve vědění z toho by si pomohla od nemoci o to taky dělá. A většinou to dělá zvukový je to znamená tím čím jsem nemohla bránit tam v tom stavu transu k tam vůbec nemá žádný zvuk nikdo z nich. Takže rysy nemohou pomáhat barvou jenom poznávat barvu špatnou a dobrou. Nebo ní. Varu král znamená stravě nebo ruka znamená nemoc pod amor vzdávají rozeznávají česky řečeno poznávají ano. A kdyby člověk tak neuměl spát. Tak by také v tom tranzu ve mu říkáme spánek ale když je to pán a to trans dva se to s v když spánek tak by tam taky poznával co bůh chybí jednou neuměl by to tam léčit to je možné ale kdyby měl o to jsou muladharu tak by znal in styk stal by za ním ním styk mystik který by to léčil ten takže dejme tomu jsem měl styk s těmi zvířaty. Tak tam jsem se měl otevřenou přijmout muladharu ale oni měli otevřenou mým na úroveň třetí totiž je to takhle když se po děláme na toho či domy jako se ta on říká. Z prvý úrovně to je také božského původu je možno. Přejít do které jakkoli úrovni třeba šplhat a že přes ty jeho při ve úrovně nýbrž jak o že na ta první tak to dopadá s otevřením těch ostatních se otevírají věří samovolně ale daleko snáze je s tím poznáním no po zk je podstaty muladhary která se neobjeví již jenom částečně otevřena tou vůbec tím že jsem to by taky z slov spočívá v tom že se dostaneme ke kořen. My muladhary a ten kořen je božský rozumíte. A ten o jsem muladhary svět je tedy také božsky. Že oni se nedostal hostu kořenu dál než zad na třetí úroveň kdežto my se z oko tomu dostat nad sebou úrovně. Víte jak na to šly třebas křesťanští světci když toto věděli že dávaly ruce nahoru a. Tom na stavu protože do tichou kou se tepre začli modlit vzývali boha. To znamená oni se propojoval li do času prostoru který nebyl při moje součástí jejich nitra. Nýbrž vesmíru to je se propojoval z vesmírem to byla do přání vesmírem zk oni se jemně a buď se mnou a propojí měl za sebou. se to způsobem poznal jenom jednu věc. se dalo se na pole tak byla rovnat ne mu jenom to jde no tak bych to nemohl provádět ale jsem poznal jinými technika věta jiným zaujetím že s z ní. Jsem zapomněl tak tak to postavit tak se to rovnice na ale jsem poznával co že jinými technika mi že jsem mu to na to vzpomenu tyto nedovedl dokončit zajedno jsem moc roste z joba zapomenout to hlavní co tam v tom jak ale tak. Ne že jsem součástí vesmíru v jenom to ne ale vzpomněl jsem si že vesmír je hranice se na to přišel ve mně a to je strašně důležité a. myslím že tímhletím způsobem i zvířata mají li. Schopnost cítit se nesmrtelnými aspoň v tom tranzu ta husa a nemůže být zabita. Tam tu vyšší zabíjejí ona se dostalo tohoto rozumu a tam není zabíjel na či tam končily utrpení velice brzo. Z toho člověka trošku jinak a nechci to viděl třeba dál. Víte že tento oběh hranice vesmíru jsou v tobě temně prozrazuje mnoho věcí které jsou neřešitelné i pro nejlepší astronomii jakým třebas si vydělal nebo s u absolutně měřitelné věci. Protože nadto nepřišli že se na ty hranice jsou v něm a kde je konec z toho vesmíru v tobě neboť tam je konec stvořeného stýkají se do stvořeným. On přechod se z nestvořeného nebo z toho ze stvořeného do nestvořeného obojím směrem a peněz soustavný takže nevzniká domě nikdy problému kde končí vesmír a se za těmito viditelný dala z vjemy protože všechno to je ve mně obsaženo ano. A myslím že ta zvířata nejsou tak tu ba že se nezajímají o vesmír je jenom proto že na to nestačí ale protože mají vesmíru jiné postavení než člověk a to je postavení pomocné kdežto my jsme v postavení ve které máme překonat. I pranice vesmíru k nějaké hranici se můžeme v sobě setkat s tím nebo na ničením pro větší ano. Tak to jsem potřeba by se o tom semen živou že ten sedmý ji máme v sobě. A to je překonání těchto hranic vesmíru tak ty všechnu přejít. Do toho život ježíše krista v pod dojmem toho co jsem sice do toho jsem řekl vám to volen připomínat postupně po na na tom budu znovu jako několikrát vykládat o smyslu ježíšova života v tak. Aby byl pro nás sledovatelná. Aby byl na podobou pak ten ale prakticky konkrétně na každém kroku ale takže mně dovolte abych největší část toho výkladu věnoval první třicítce ježíšova života kde jsou všechny a. Důvody nebo všechny připomínky o tom že člověk. Jde do věčnosti tímto první třicítkou to znamená řekl se od třicítce tam od no u vás ne o z když se to na nebi víte. No ale tady se to říkalo ten při se jsem říkal jo všechno jenom známo nemusím tu při z ku. Pak ku a pro svět. Tak musí projít napřed třicítkou ježíšova života to znamená musí vědomě navázat na všechny události které vyplývaly v životě ježíšově z pobytu na první třicítce. A k ní. Tak existence na první třicítce je existencí se totožnou s nejvyšší existencí jenomže převedena na události podoby první třicítky. To srozumitelné nevím nosem sytost jako jsem to při chvatu v no ale když jsme namítá se tak budu klidně pokračovat a jak to je. Že jste setkali se svatými třemi králi všechno musí se tele kdy jsem se s kali je byl dejme tomu se od lesem nesetkali byl. Z pannu marii s el joze jsem kdy jsme utekli do egypta umíte na toto odpovědět. Jestli ne tak zase musím nějakou větou aspoň vysvětlit abychom mohli zase kousek dál. mám použil mate dělat za sebou rození úrovně na poslouchali na ale v každém případě to máte naposlouchaného ne el tak to nemá tu jsem jako prožitku. A váze se dostat tom byste ode tentokrát slyšeli komplexně nýbrž aby jste se proto kompletně dokázali zařídit. A to z toho že většina se nedal nazí z lidské vůle. Nýbrž věčně se dát zařídit jenom tím způsobem že mně to přikázáno a tak mocně přikázáno. jsem tomu nemohu vyhnout a musím to řešit ale to vše špatně nebo dobře nějakým způsob to řešit takže nakonec najdu vždycky nějaké konkrétní řešení ve se do situace jestliže zdlouhavé neboj svými zdržuje to je jiná věc. Ale tou musel vůle že dnou protože soudu i k do se budu dotýkat příklady šlo tak když vstupujeme na svět jsem vám říkal. Tak nemůžeme být nechá ani na kulička kdy jsme odešli z jedné úrovně kde jsme byli řízeni jiným způsobem než v tomto z životě lidském. Tak například v matčině těle jsme byli řízení ě k tomu mechanickou částí oné matčina života. Mechanicky nás udržovala. Tom stavu života ve svém mluvu vně ano mechanicky tato nepotřeboval myslet kde na to byla myslela tak v k to nebyl by dělo velice zle že příklad by se vzpomněla ven. Rodič ka nebo tělo žena cvičit byl byl by se nová cvičení nebo dělat tichou koncentraci tak poruší život toho mláděte v sobě nedoporučuju aby to vůbec dělo to nesmí dělat to o že všechny možný druhy modlitby ale ne se takového charakteru spojovacího. o nás se pro spojí s tím světem ona po trati když to dobře dopadne protože to dítě není připraveno k tomu aby ten stav z její sledoval a takže v tak vám to jsem říkal víte co jsem na že taky jsem pravil mi k něco říkal v tom co všechno říkám jenom doklad život dělal jsem to všechno řekl své krásný je že tam hodně poslouchají stvořil tak tam se hodně říct. No a v tak že když ten člověk se narodí tak jako měl strážce v matčině těle v podobě mechanismu životního matky. A v podobě andělu strážci to řeknu ním osobně jako před tu budu proto způsobím pro sobec to na tu z vody bylo to z přeli že neosobní ve vám to vysvětlit. Ale než těmi jen do vozu život protože se to je za námi jsme s když byl matčině těle tak že co bychom potom od toho nic mluvit do potřel spíš dovětek co máme dělat teď aneb ho doma činně tělem se tam nebudeme znovu to říkal správně vím nikodem co proto mám toho vstoupit dolů no ono matčino se nemusí stát o to se nemusíme tady bavit. Jsme bavit co se stane z toho mu na vystoupíme a on říkal napřed ježíš kristus když se o svět tomto světě tak se musí znovuzrodit a toho nebylo by k o nemluvím toho v to říkal tak tomu znovu vstoupit jdou do oči na to že to byl pád a jak mu to vysvětlil. To z toho byl člověka bohu za o těle mu že byl on musí se znovuzrodit z vody a z ducha not co co mu tím řekl dejme tomu že moc řekl ale on s tím nebyl spokojen a říkal mu no co to je así je a on říkal ježíš když tito vysvětlil co v tom je ta mysl.